Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » afaceri
ANALIZA COST-BENEFICIU

ANALIZA COST-BENEFICIUANALIZA COST-BENEFICIU

1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta

Identificarea investitiei

Amplasamentul: Judetul Arad, comuna Simand localitatea Simand.

Titularul investitiei: COMUNA SIMAND

Beneficiarul investitiei: COMUNA SIMAND

Valoarea totala conform devizului general  2.299.086 Lei, fara TVA

Tipologia investitiei realizarea unui sistem nou de canalizare menajera


Definirea obiectivelor

Obiective economice si sociale

Obiectivul proiectului este imbunatatirea accesului populatiei din localitatea Simand la serviciile publice de canalizare menajera.

Obiectivul derivat este imbunatatirea calitatii mediului inconjurator deoarece in prezent nu exista sistem de canalizare, iar apele menajere se evacueaza necontrolat.

Impactul acestui obiectiv asupra populatiei din zona va fi :

-   cresterea calitatii vietii pentru locuitorii din Simand;

-   imbunatatirea conditiilor de munca pentru agentii economici din zona;

-   crearea conditiilor pentru amplasarea de noi activitati economice, care nu  au putut fi desfasurate fara canalizare;

-   imbunatatirea conditiilor de mediu, prin colectarea si epurarea apelor menajere.

Principalii indicatori care vor putea demonstra acest impact sunt :

-        la finalizarea executiei sistemului de canalizare menajera din prezenta documentatie tehnica, procentul populatiei racordate la canalizarea menajera va fi de 40%, adica 1.700 locuitori din localitatea Simand;

-        in etapa I (anul 2019) procentul va fi de 80%, adica 3.700 locuitori din localitatea Simand;

-        in etapa finala (anul 2034) procentul va fi de 95%, adica 4.700 locuitori din localitatea Simand.

-   numarul de angajati ai institutiilor publice si din mediul privat care beneficiaza de serviciile de canalizare - se presupune ca acestia se vor conecta imediat ce vor avea posibilitatea la reteua de canalizare;

-   numarul de locuri de munca create sau mentinute de proiect pe perioada implementarii (32 de locuri  de munca) 

Aceasta investitie se incadreaza in strategia de dezvoltare a comunei, prin realizarea unei retele de utilitati publice moderne, care contribuie la cresterea nivelului de trai in localitatile apartinatoare si la o dezvoltare durabila a comunei.

La nivelul  judetului Arad, strategia de dezvoltare pe perioada 2007-2013 a judetului are ca prioritate dezvoltarea retelelor de utilitati publice in mediul urban si in mediul rural.

La nivelul Regiunii Vest, Planul de Dezvoltare a Regiunii pe perioada 2007-2013, prevede dezvoltarea utilitatilor publice in vederea asigurarii alimentarii cu apa si canalizare a populatiei rurale, cu una din  prioritatile de dezvoltare a regiunii.

Investitia pentru imbunatatirea infrastructurii de colectare a apelor uzate menajere care va deservi localitatea Simand va fi obiectul unei cereri de finantare prin Programul National de Dezvoltare Rurala masura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale, investitie care se regaseste la pct. a. Imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural; subpunctul c. Prima infiintare, extinderea si imbunatatirea retelei publice de apa uzata (canalizare, statii de epurare) pentru localitatile rurale avand sub 10.000 populatie echivalenta (p.e.)”; masura care se incadreaza in Planul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 Axa III – „Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale”.

Nevoia unui sistem de canalizare a localitatii Simand este justificata de faptul ca desi localitatea are asigurata alimentarea cu apa potabila pentru 45% din populatie, cu extindere la 75% prin prezentul proiect, nu dispune si de un sistem de canalizare pentru colectarea si deversarea apelor uzate  menajere.

Populatia localitatii Simand a fost la ultimul recensamant al populatiei de 4320 locuitori.

In localitatea Simand nu exista un sistem centralizat de canalizare menajera; apele uzate rezultate sunt deversate in mod necontrolat in rezervoare vidanjabile neetansate, sau chiar in santuri si rigole existente pe strazile localitatii.

Pe de alta parte institutiile  publice si agentii economici nu isi pot desfasura activitatea in siguranta si nu se pot incadra la nivelul standardelor din domeniu.

Pentru rezolvarea canalizarii menajere a localitati Simand s-a ales ca solutie sistem separativ de canalizare, colectarea apelor menajere realizandu-se prin tubulatura din PVC amplasata subteran si epurarea realizandu-se intr-o statie de epurare mecano-biologica, modulara amplasata in partea de Nord a localitati pe malul Canalului Militari.

Grupurile tinta pentru acest proiect sunt formate din urmatoarele categorii de beneficiari directi si indirecti:

1.Administratia publica locala din comuna Simand - beneficiarul investitiei va avea urmatoarele rezultate de pe urma acestei investitii:

§       va  putea asigura accesul la servicii de canalizare pentru populatie a localitatii Simand, precum si a institutiilor publice si a agentilor economici existenti;

§       reteaua canalizare va face mai atractiva zona pentru potentialii beneficiari ai noii zone rezidentiale, cu impact asupra valorii terenurilor de pe teritoriul comunei. Acest lucru va duce la cresterea valorii impozitelor locale incasate de administratia publica, respectiv la cresterea veniturilor acesteia. Aceste venituri vor putea asigura cresterea calitatii serviciilor administratiei publice si a fondurilor pentru realizarea de noi proiecte pentru dezvoltare, implicit la dezvoltarea durabila si cresterea calitatii vietii in mediul rural.

§       Cresterea veniturilor din impozitele locale, datorita faptului ca tot mai multe gosodarii vor avea asigurate toate utilitatile.

2. Populatia localitatii Simand care va beneficia de canalizare, respectiv cele aproximativ 40% din gospodarii care se vor conecta la reteau de canalizare prin proiect, 80% pana in 2019 si 95 % pina in 2034.  Impacul proiectului asupra acestui grup tinta va fi direct, si va consta in:

§       reducerea pericolului de imbolnavire care ar putea aparea din cauza conditiilor neigienice datorate inexistentei canalizarii;

§       cresterea valorii terenurilor si a caselor, datorita asigurarii tuturor utilitatilor;

§       impactul negativ este cresterea cheltuielilor cu utilitatile publice la nivelul unei familii si cresterea valorii impozitelor locale.

3. Populatia localitatii Simand pe termen lung acest grup tinta va putea beneficia de: 

        crestere a valorii proprietatilor;

§       cresterea calitatii vietii in localitatea Simand;

§       cresterea atractivitatii localitatii pentru potentiali investitori care ar putea astfel crea noi oportunitati de munca pentru locuitorii din Simand.

4. Persoanele care vor fi implicate in activitatile proiectului pe perioada de implementare a acestuia:

        32 persoane vor putea beneficia de un loc de munca pe durata a circa 11 luni, cat dureaza implementarea proiectului;

1.3 Perioada de referinta

Perioada de referinta, sau orizontul de timp este perioada pentru care se fac estimari privind  investitia analizata.

Pentru proiectele de investitii in domeniul mediului si apei, conform documentului de Lucru 4 al Comisiei Europene si Ordinului MDLPL nr. 863 din 2008 , instructiuni privind  aplicarea HG 28 din 2008, perioada de referinta este de 30 de ani.

2. Analiza optiunilor

Analiza optiunilor presupune identificarea alternativelor care pot conduce la realizarea obiectivelor proiectului. Aceasta analiza presupune studierea mai multor alternative tehnice de catre proiectant.

In cazul nostru au fost luate in calcul doua variante tehnice.

Optiunea 1: Sistem de canalizare menajera cu statia de epurare locala

Aceasta varianta cuprinde realizarea unui sistem centralizat de canalizare menajera compus din colectoare menajere principale si secundare in localitatea Simand si statie de epurare locala care sa evacueze apele epurate in canalul Militari.

Schema tehnologica a sistemului de canalizare menajera consta in urmatoarele:

a)     Se vor amplasa colectoare menajere pe o lungime de 7.492 m, executate din PVC SN 4 De 250 mm, 300 mm, 400 mm, functionabile cu nivel liber.

Aceste colectoare vor subtraversa intr-o locatie Drumul National DN 79.

a)     Se propune amplasarea unei statii de epurare mecano-biologica, modulara, compacta pentru 3000 de locuitori, urmand ca intr-o alta etapa sa se mai ataseze alte module functie de dezvoltarea localitati. Aceasta va fi amplasata in afara localitati in partea de nord, cu evacuarea apei epurate in canalul Militari. Rezidurile solide rezultate se vor colecta in recipienti din material plastic si se vor arunca la groapa de gunoi iar namolul in exces se va deplasa la statia de epurare a municipiului Arad unde se va asterne pe paturile de uscare.

Costul investitiei este de 4.699.444 lei , fara TVA.

Optiunea 2: Sistem de canalizare menajera cu evacuare in sistem de canalizare a orasului Santana (Chisineu Cris)

Aceasta varianta cuprinde un sistem centralizat de canalizare menajera compus din colectoare menajere principale si secundare in localitatea Simand, colector de legatura intre localitatea Simand si orasul Santana (Chisineu Cris), o statie de pompare care sa refuleze apele uzate in sistemul centralizat de canalizare menajera al orasului Santana (Chisineu Cris).

Schema tehnologica a sistemului de canalizare menajera consta in urmatoarele:

a)               Se vor amplasa colectoare menajere pe o lungime de 7.492 m, executate din PVC SN 4 De 250 mm, 300 mm, 400 mm, functionabile cu nivel liber.

Aceste colectoare vor subtraversa intr-o locatie Drumul National DN 79.

b)              Se vor amplasa doua statii de pompare tip cheson: cu diametrul 4,00 m, adancime 10,00 m,

c)               Se va amplasa o conducta de canalizare menajera a apei uzate intre localitatile Simand si Santana (Chisineu Cris) avand o lungime de 9 km (10 km), functionand sub presiune.

Aceasta conducta se va amplasa paralel cu un drum de exploatare Simand – Santana (cu drumul national DN 79 Simand – Chisineu Cris).

Valoarea investitiei: 6.500.600 lei, fara TVA

Analiza financiara a optiunilor

Optiunea 1 este solutia propusa prin studiul de fezabilitate . 

 

 

TOTAL

An 1

 

 

 

 

1

Cost retea canalizare fara TVA

2.461.110

2.461.110

2

Cost retea canalizare total

2.928.720

2.928.720

3

Cost statie de epure cu montaj fara TVA

1.291.410

 1.291.410

4

Cost statie de epurare cu montaj total

1.536.777

 1.536.777

5

Total Optiunea 1 fara TVA

3.752.520

3.752.520

5

Total Optiunea 1  cu TVA

4.465.497

4.465.497

Prezentarea presupunerilor pentru realizarea analizei financiare a acestei optiuni in detaliu se regaseste in capitolul urmator, analiza financiara.

Rezultatele financiare ale acestei optiuni sunt :

Rata actualizare

8,00%

RiRF

2,4%

VFNA /C

-3205128

B/C

0.73

Optiunea 2: Sistem de canalizare menajera cu evacuare in sistem de canalizare a orasului Santana (Chisineu Cris)

Valoarea investitiei: 6.500.600 lei, fara TVA

Aceasta varianta cuprinde un sistem centralizat de canalizare menajera compus din colectoare menajere principale si secundare in localitatea Simand, colector de legatura intre localitatea Simand si orasul Santana (Chisineu Cris), o statie de pompare care sa refuleze apele uzate in sistemul centralizat de canalizare menajera al orasului Santana (Chisineu Cris).

Optiunea 2

 

 

TOTAL

An 1

 

 

 

 

1

Cost retea canalizare fara TVA

6.500.600

6.500.600

2

Cost retea canalizare total

7.735.714

7.735.714

3

Cost statie de epure cu montaj fara TVA

0

 

4

Cost statie de epure cu montaj total

0

 

5

Total Optiunea 2 fara tVA

6.500.600

6.500.600

5

Total Optiunea 2  cu tVA

7.735.714

7.735.714

-        Pe langa costul mai ridicat, aceasta solutie are si din punct de vedere  tehnic cateva  neajunsuri,

-        este mai avantajoasa din punct de vedere economic ( solutia adoptata a fost selectata si in Master Planul Judetului Arad in urma „analizei celui mai scazut cost” (pct.6.5.4.9.);

-        flexibilitatea de extindere etapizata a sistemelor propuse (datorita unor restrictii financiare sau de alta natura);

-        selectarea unor solutii simple, care intr-o faza ulterioara trebuie sa se poata dezvolta sau cupla cu alta lucrare similara;

-        posibilitatea ca lucrarile sa fie date in exploatare cat mai repede, partial sau etapizat

-        necesita cheltuieli de exploatare mai mici;

-        nu necesita un numar mare de personal de exploatare.

IPOTEZE DE LUCRU

·       esalonarea pe ani a cheltuielilor cu investitia cuprinde pe primul an cheltuielile legate de proiectul tehnic si avizesle aferente, iar in al doilea an investitia propriu zisa

·       valoarea veniturilor din exploatare s-a estimat prin inmultirea numarului mediu anual de utilizatori cu consumul mediu anual pe utilizator si cu pretul estimat al unui metru cub de apa deversata in sitemul de canalizare;

·       veniturile din exploatare si cheltuielile de exploatare au fost considerate identice cu varianta din optiunea 2, deoarece operatorul va fi acelasi, iar nivelul preturilor serviciului sunt unitare la nivel de judet

·       ritmul anual de crestere al veniturilor din exploatare a fost considerat egal cu ritmul anual al cheltuielilor din exploatare. Acest ritm a fost estimat la  8% pe an.

Deci atat din punct de vedere tehnic cat si finaciar, varianta  propusa prin prezentul proiect este mai buna.

Analiza optiunii  zero varianta fara investitie, adica continuarea activitatii fara nici o investitie.

Prin optiunea fara proiect nu vom avea costuri financiare suplimentare de nici o natura, in schimb nu va fi posibil ca locuitorii din Horia sa beneficieze de confort si de conditii de igiena corespunzatoare.

Nerealizarea investitiei nu presupune costuri financiare, doar economice. Aceste costuri economice sunt justificate prin faptul ca populatia nu ar avea acces la servicii publice de baza, lucru care ar avea impact negativ asupra confortului populatiei si asupra  atractivitatii zonei pentru operatorii economici.

Costul social al variantei fara proiect va fi ridicat sub aspectul costului impactului negativ asupra mediului inconjurator sub cel al impactului negativ asupra sanatatii locuitorilor.

De asemenea aceasta varianta va afecta si dezvoltarea economica de perspectiva, deoarece activitatea agentilor economici si a structurilor sociale nu va putea beneficia de conditii corespunzatoare.

Aceste elemente pot afecta in mod negativ dezvoltarea durabila a localitatii, cu efecte pe termen lung  in sensul reducerii substantiale a numarului populatiei .

Oportunitati

Riscuri

1. Pentru Administratia publica locala

O economie la fondurile de investitii egala cu contributie proprie  de 892 894  Lei

-        neasigurarea utilitatilor pentru proprietatile din zona

-        nu va creste valoarea  imobiliara

-        nu vor creste impozitele locale

-        nu va deveni mai atractiva zona pentru potentialii agenti economici.

2. Pentru populatia deservita direct de proiect

-        Lipsa disconfortului pe durata lucrarilor pentru locuitorii din zona

-        Nu vor creste impozitele locale

-        risc de imbolnaviri datorita poluarii mediului produsa de lipsa canalizarii

-        lipsa de conditii igienice si a confortului asigurat prin conectarea la canalizare pentru locuitorii si unitatile publice si agentii economci care vor putea fi conectati prin proiect

-        nivel de trai mai scazut

3. Pentru populatia din Horia, inclusiv cea  deservita de proiect

-        Nu vor creste impozitele locale

-        nu va creste gradul de confort

-        nu va creste valoarea imobilelor

-        nu va creste calitatea vietii pe termen lung

-        nu se vor crea noi locuri de munca pe plan local

 4. Persoanele care vor fi implicate in activitatile proiectului pe perioada de implementare a acestuia si pe perioada de operare

-        nu vor avea loc de munca  32 de persoane vor putea beneficia de un loc de munca pe durata a circa 12 luni, cat dureaza realizarea lucrarilor de constructie

-        angajatii din cadrul unitatii care va asigura operarea  investitiei vor avea un risc mai mare de a-si pierde locul de munca

3. Analiza financiara

Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula indicatorii performantei financiare ale proiectului.

Analiza financiara se bazeaza pe metoda fluxurilor de numerar, care consta in estimarea fluxurilor principale de intrare (venituri) si a fluxurilor principale de iesire (cheltuieli) generate de implementarea proiectului de investitie.

3.1 Estimarea valorii investitiei

Valoarea investitiei a fost estimata in conformitate cu  devizul general.

Cursul de referinta   este cursul BCE din 13.02.2009, 1 EURO =4,3005 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare                                    (fara TVA)

TVA

Valoare                                     (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

 

5

6

CAPITOLUL 1  Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1.

Obtinerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2.

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3.

Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

Total CAPITOLUL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2  Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1.

Lucrari de alimentare cu energie electrica

86.000

19.998

16.340

102.340

23.797

 

Total CAPITOLUL 2

86.000

19.998

16.340

102.340

23.797

CAPITOLUL 3  Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

23.984

5.577

4.557

28.541

6.637

3.2.

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

5.000

1.163

0.950

5.950

1.384

3.3.

Proiectare si inginerie

143.206

33.300

27.209

170.415

39.627

3.4.

Organizarea procedurilor de achizitie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5.

Consultanta

160.000

37.205

30.400

190.400

44.274

3.6.

Asistenta tehnica

35.200

8.185

6.688

41.888

9.740

 

Total CAPITOLUL 3

367.390

85.430

69.804

437.194

101.661

CAPITOLUL 4  Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.

Constructii si instalatii

 

 

 

 

 

 

4.1.1.

OB.1. Canal menajer localitatea Șimand

2,461.112

572.285

467.611

2,928.724

681.019

 

4.1.7.

OB.2. Statie de Epurare mecano-biologica

540.900

125.776

102.771

643.671

149.674

 

 

Total subcap.4.1.

3,002.012

698.061

570.382

3,572.395

830.693

4.2.

Motaj utilaj tehnologic

 

 

 

 

 

 

4.2.7.

OB.2. Statie de Epurare mecano-biologica

37.531

8.727

7.131

44.662

10.385

 

 

Total subcap.4.2.

37.531

8.727

7.131

44.662

10.385

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

 

 

 

 

 

 

4.3.7.

OB.2. Statie de Epurare mecano-biologica

708.980

164.860

134.706

843.686

196.183

 

 

Total subcap.4.3.

708.980

164.860

134.706

843.686

196.183

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotari

 

 

 

 

 

 

4.5.7.

OB.2. Statie de Epurare mecano-biologica

4.000

0.930

0.760

4.760

1.107

 

 

Total subcap.4.5.

4.000

0.930

0.760

4.760

1.107

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

Total CAPITOLUL 4

3,752.523

872.578

712.979

4,465.503

1,038.368

CAPITOLUL 5  Alte cheluieli

5.1.

Organizare de santier

 

 

 

 

 

 

5.1.2.

Lucrari de constructii

30.020

6.981

5.704

35.724

8.307

 

5.1.1.

Cheltuieli conexe organizarii santierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

30.020

6.981

0.000

30.020

6.981

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevazute

420.591

97.801

79.912

500.504

116.383

 

Total CAPITOLUL 5

480.632

111.762

85.616

566.248

131.670

CAPITOLUL 6  Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregatirea personalului de exploatare

4.300

1.000

0.817

4.300

1.000

6.2.

Probe tehnologice si teste

8.600

2.000

1.634

10.234

2.380

 

Total CAPITOLUL 6

12.900

3.000

2.451

14.534

3.380

TOTAL GENERAL

4,699.445

1,092.767

887.191

5,585.819

1,298.877

Din care : C+M

3,155.563

733.767

599.557

3,755.120

873.182

3.2  Estimarea principalelor fluxuri de numerar

Pentru a putea evidentia impactul investitiei in ansamblu, s-a realizat o analiza consolidata, adica au fost luate in calcul costurile de investitie care vor fi realizate de beneficiar, si veniturile si cheltuielile de exploatare specifice operarii retelei, care vor fi realizate de operatorul regional autorizat.

In momentul de fata majoritatea retelelor de apa-canal din judetul Arad sunt operate de Compania  de Apa  Arad SA.

Veniturile si cheltuielile de operare au fost estimate fara TVA.

I. Estimarea  veniturilor din operare

A. Venituri din  costul serviilor platite pentru utilizarea retelei de canalizare

Valoarea veniturilor din exploatare s-a estimat prin inmultirea consumului mediu anual cu pretul estimat al unui metru cub de apa deversata in sistemul de canalizare.

Principalele elemente de calcul s-au estimat astfel :

1.  Consumul

Numarul de consumatori estimat a avut in vedere atit consumatorii casnici citsi consumatorii din unitatile publice. Consumul s-a estimat pe baza  calculului necesarului de apa, care va fi integral deversata in sitemul de canalizare.

1.1.  Estimarea numarului  de consumatori

2009

2019

2034

 

Populatie

4320

4622

4968

 

Unitati publice

 

 

 

 

1

scoala

410

450

500

 

2

gradinita

140

180

220

 

3

administratie publica

60

80

100

 

4

camin cultural

300

400

450

 

5

cabinet medical uman

20

25

30

 

6

cabinet medical veterinar

10

15

20

 

7

biserici

850

900

950

 

8

magazine

25

15

20

 

9

cafe bar

30

30

40

 

10

restaurant

30

40

50

 

11

statie distributie carburanti

10

14

18

 

Zona industriala Simand

 

 

 

 

1

zona industriala 150 ha

150

300

450

 

2

unitați agricole

150

210

240

 

Ferma zootehnica

 

 

 

 

1

bovine

0

300

600

 

 

Zone de cladiri Simand

Consum

Ponderea

Consum  anual de apa Mc

mc/om zi

2009

2019

2034

2009

2019

2034

Zona de cladiri cu cismele pe strazi, fara canalizare menajera

0,05

20%

10%

5%

3.65

1.83

0.91

Zona de cladiri cu cismele in curte, fara canalizare menajera

0,05

40%

10%

0%

7.3

1.83

0

Zona de cladiri cu instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare

0,1

40%

80%

95%

14.6

29.2

34.68

TOTAL  apa PE LOCUITOR PE AN

 

100%

100%

100%

25.55

32.86

35.59

Populatia

 

4320

4622

4968

 

 

 

Nr zile/an

 

365

365

365

 

 

 

Consum retea actuala

0%

 

 

 

Consum suplimentar , dupa proiect

40%

 

 

 

11.50

14.79

16.02

Numarul populatiei din localitatea Simand creste cu 0,68% in medie pe an, in perioada 2009 si 2018,  si respectiv cu 0,50% pe an incepand din 2019.

Indicii de crestere au avut la baza strategia de dezvoltare pe termen lung a comunei, care prevede mentinerea populatiei actuale si cresterea ei prin atragerea de noi locuitori  provenind din migrarea populatiei. Cifrele au fost estimate pe baza trendului inregistrat in anii precedenti,

- numarul de utilizatori - pentru anul 2011 s-a luat in calcul ca circa 40 % populatia comunei va  fi conectata la canalizare, Numarul de utilizatori va creste, pina in 2019 fiind conectata 90 % din populatie, adica toti consumatorii care vor beneficia de apa potabila de la reteau publica. Numarul consumatorilor va creste treptat pana la 95% din capacitatea  canalizarii pina in anul 2034.

Pretul  1mc de apa deversata

S-a estimat pornind de la costul actual al serviciului de canalizare fara TVA la care s-a aplicat un coeficient anual de crestere de 8%, echivalent cu  nivelul ratei de actualizare. Nu s-au folosit coeficienti din Prognoza pe termen lung a CNP deoarece in conditiile de instabilitate economica acesti coeficienti nu sunt foarte siguri si ar duce un factor de risc suplimentar. In analiza am considerat de fapt ca  pretul serviciului va ramane constant, actualizandu-se cu aceeasi rata care a fost aplicata pentru calculul indicatorilor financiari

Valoarea reziduala

Valoarea reziduala  a investitei a fost estimata 

pornind de la  durata normala de functionare prevazuta de HG 2139 din 30 noiembrie 2004, respectiv valoarea prevazute pentru retele de  canalizare, pentru care  durata normala de functionare este intre 24 si 36 de ani.

S-a estimat o durata de viata de 30 de ani, cu amortizare - liniara. Asfel la sfarsitul perioadei de analiza de 30 de ani valoarea reziduala va fi 0.

II: Estimarea costurilor de operare

Din analiza Situatiei Companiei de apa cu privire la evolutia cheltuielilor de exploatarea  si a preturilor de consum pe perioada 2001-2008 am estimat urmatoarele ponderi, a principalelor costuri de exploatare in costul unui metru cub de apa. Aceasta structura procentuala am considerat-o constanta pe perioada de analiza.

Total cheltuieli

100%

apa bruta

2,42%

materiale auxiliare

2,57%

energie electrica

10,24%

cheltuieli cu munca vie

37,53%

alte cheltuieli

9,68%

cheltuieli indirecte si generale

37,56%

Costul unui mc de apa menajera deversata in sistemul de canalizare a fost la inceputul anului 2009 de 2,1 lei.

Pentru calculul costurilor de operareaferente pentru  1 mc de apa deversata pentru anii urmatori am considerat constant pretul, a fost estimat de 8%, egal cu rata de crestere luata in calcul si la estimarea veniturilor din operare.

In cadrul costurilor de operare nu au fost incluse costurile cu amortizarea, deoarece acestea nu genereaza fluxuri efective de iesire.

Rata de actualizare folosita este de 8 %, este valoarea indicata in Anexa Indicatii privind analiza cost beneficiu al Ghidului solicitantului pentru Masura 322. Modernizarea satelor.

Tabelul din anexa A prezinta veniturile si cheltuielile din operare estimate pentru 20 de ani de operare.

3.3 Analiza financiara raportata la investitia totala

Analiza financiara presupune calculul indicatorilor financiari raportati la costurile totale de investitie, respectiv calcularea indicatorilor financiari raportati la aportul propriu al beneficiarului.

Indicatorii calculati sunt valoarea financiara neta actualizata a investitiei, VFNA. Acest indicator exprima valoarea fluxului de numerar generat de investitie si de veniturile si costurile de operare, cumulate la sfarsitul perioadei de referinta.

Acest indicator pentru o investitie rentabila din punct de vedere financiar ar trebui sa se aproprie de valoarea initiala a investitiei. In cazul proiectelor cu efecte sociale importante, cum este prezentul proiect insa nu se urmaresete rentabilitatea financiara.

Un alt indicator calculat este rata interna de rentabilitate, care este rata de actualizare pentru care valoarea neta actualizata este 0 la sfarsitul perioadei de analiza.

Acest indicator pentru o investitei rentabila din punct de vedere financiar ar trebui sa fie mai mare decat rata de actualizare folosita in analiza.

Cel de-al treilea indicator este raportul dintre beneficiile actualizate si dintre costurile actualizate generate de proiect. Pentru o investitie rentabila raportul trebuie sa fie  supraunitar.

An

Investitia/ valoarea reziduala

Venituri din exploatare

Cheltuieli de exploatare

Flux net de numerar neactualizat

Factor de actualizare     r =8%

Venituri acualizate

Cheltuieli actualizate

2010

-5592338

 

 

-5592338

0.9259

 

5178090.7

2011

 

115099

95155

19944

0.8573

98679

81580

2012

 

160617

132785

27832

0.7938

127503

105409

2013

 

197138

162978

34160

0.7350

144902

119793

2014

 

239741

198199

41542

0.6806

163164

134891

2015

 

289333

239198

50136

0.6302

182329

150735

2016

 

347052

286915

60137

0.5835

202502

167412

2017

 

413999

342261

71738

0.5403

223671

184913

2018

 

492346

407032

85314

0.5002

246296

203618

2019

 

581494

480732

100762

0.4632

269344

222672

2020

 

673007

556388

116619

0.4289

288641

238625

2021

 

769452

636121

133331

0.3971

305560

252612

2022

 

879665

727236

152429

0.3677

323451

267403

2023

 

1005604

831353

174252

0.3405

342369

283043

2024

 

1149506

950319

199187

0.3152

362372

299580

2025

 

1313923

1086246

227677

0.2919

383522

317065

2026

 

1501770

1241542

260227

0.2703

405882

335550

2027

 

1894654

1360591

534064

0.2502

474135

340486

2028

 

2077801

1492112

585689

0.2317

481451

345740

2029

 

2278523

1636255

642268

0.2145

488853

351056

2030

 

2498497

1794223

704274

0.1987

496341

356433

2031

 

2725214

1957033

768181

0.1839

501277

359978

2032

 

2972424

2134559

837864

0.1703

506249

363548

2033

 

3241972

2328127

913844

0.1577

511257

367144

2034

 

3535869

2539181

996688

0.1460

516300

370766

2035

 

3856309

2769296

1087013

0.1352

521380

374414

 

Total

 

 

 

 

8567430

11772557

 

Indicatori investitie total

 

 

Rata actualizare

8,00%

 

RiRF

2,4%

 

VFNA /C

-3205128

 

B/C

0.73

 

 

Pentru a fi o operatiune rentabila, valoarea neta actualizata a investitiei ar trebui sa fie pozitiva, si cit mai apropiata de investitia initiala.

Valoarea financiara neta actualizata a investitiei in cazul proiectului propus  este negativa, fiind       - 3.205.128 lei.

Acest indicator arata ca investitia nu este rentabila din punct de vedere financiar, din moment ce valoarea fluxurilor de numerar generate de proiect nu acopera valoarea investitiei, dar proiectul respecta criteriul de finantare in conformitate cu cerintele Recomandarilor privind realizarea analizei cost beneficiu” pentru  Masura 322, respectiv:

VNA<0.

Rata interna de rentabilitate a investitiei 2,4 %, fiind inferioara ratei de actualizare de 8% .

Acest indicator arata ca investitia nu este rentabila din punct de vedere financiar, dar este in conformitate cu cerintele „Recomandarilor privind realizarea analizei cost beneficiu” pentru  Masura 322, respectiv: 

RIR < rata de actualizare         2,4% < 8%

Raportul din beneficiile (veniturile) generate de proiect si costurile acestuia este 0,73 deci este subunitar.  Acest indicator arata ca investitia nu este rentabila din punct de vedere financiar, dar este in conformitate cu cerintele „Recomandarilor privind realizarea analizei cost beneficiu” pentru  Masura 322, respectiv:   

Raportul beneficii/costuri <1

3.4 Analiza financiara  raportata la capital 

Capitalul propriu reprezinta cota de cofinantare pe care o va asigura beneficiarul, respectiv in cazul proiectului nostru valoarea taxei pe valoare adaugata, care va fi suportat de beneficiar.

Aceasta analiza trebuie sa demonstreze ca proiectul are indicatori financiari foarte buni raportati la capitalul propriu.

An

Investitia/ valoarea reziduala

Venituri din exploatare

Cheltuieli de exploatare

Flux net de numerar neactualizat

Factor de actualizare     r =8%

Venituri acualizate

Cheltuieli actualizate

2010

-892894.4

 

 

-892894.4

0.9259

 

826754.07

2011

 

115099

95155

19944

0.8573

98679

81580

2012

 

160617

132785

27832

0.7938

127503

105409

2013

 

197138

162978

34160

0.7350

144902

119793

2014

 

239741

198199

41542

0.6806

163164

134891

2015

 

289333

239198

50136

0.6302

182329

150735

2016

 

347052

286915

60137

0.5835

202502

167412

2017

 

413999

342261

71738

0.5403

223671

184913

2018

 

492346

407032

85314

0.5002

246296

203618

2019

 

581494

480732

100762

0.4632

269344

222672

2020

 

673007

556388

116619

0.4289

288641

238625

2021

 

769452

636121

133331

0.3971

305560

252612

2022

 

879665

727236

152429

0.3677

323451

267403

2023

 

1005604

831353

174252

0.3405

342369

283043

2024

 

1149506

950319

199187

0.3152

362372

299580

2025

 

1313923

1086246

227677

0.2919

383522

317065

2026

 

1501770

1241542

260227

0.2703

405882

335550

2027

 

1894654

1360591

534064

0.2502

474135

340486

2028

 

2077801

1492112

585689

0.2317

481451

345740

2029

 

2278523

1636255

642268

0.2145

488853

351056

2030

 

2498497

1794223

704274

0.1987

496341

356433

2031

 

2725214

1957033

768181

0.1839

501277

359978

2032

 

2972424

2134559

837864

0.1703

506249

363548

2033

 

3241972

2328127

913844

0.1577

511257

367144

2034

 

3535869

2539181

996688

0.1460

516300

370766

2035

 

3856309

2769296

1087013

0.1352

521380

374414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

8567430

7421221

 

Indicatori investitie capital

 

 

Rata actualizare

8,00%

 

RiRF

14%

 

VFNA /C

1146209

 

B/C

1.15

 

 

In conditiile finantarii din fonduri nerambursabile a costurilor de investitii, cu exceptia  valorii TVA, care ar reprezenta capitalul propriu, investitia devine rentabiladin punct de vedere financiar:

 - Valoarea financiara neta actulizata a investitiei  este pozitiva si mai mare decat contributia proprie a beneficiarului la finantare  1.146.209  > 892.894.4

 - rata interna de rentabilitate, de 14  %. depaseste cu mult rata de actualizare de 8%,

-  raporturi costuri beneficii este 1,15, deci este supraunitar.

Acesti indicatori arata ca pentru beneficiar este foarte convenabila realizarea investitiei in conditiile in care  contributia sa se rezuma la suportarea din capitulul propriu a  cheltuielilor legate de  TVA.

 Valoarea acestor indicatori sutin necesitatea finantarii proiectului din fonduri nerambursabile, deoarece numai  in aceste conditii proiectul va avea indicatori financiari  care sa demonstreze  eficienta investitiei.

3.5 Sustenabilitatea

Sustenabilitatea institutionala. Proprietarul investitiei va fi Consiliul Local Simand, respectiv o adminsitratie publica locala.

Datorita faptului ca operatorul retelei trebuie sa fie un operator regional autorizat, si operatorul pentru retea exista (Compania de Apa Canal), acesta va fi operatorul si pentru  investitia de fata.

Operatorul care se va ocupa de operarea obiectivului de investitie va fi  un operator regional autorizat, care va concesiona serviciul.

Sustenabilitatea financiara a unei investitii se realizeaza atunci cand fluxul de numerar cumulat generat de proiect, pe perioada de analiza nu are nici o valoare negativa.

La verificarea sustenabilitatii nu se ia in calcul valoarea reziduala, deoarece acesta nu este un flux efectiv.

In cadrul fluxurilor de intrare a fost luat in calcul faptul ca sursele de finantare pentru proiect vor fi asigurate integral. Aceste surse vor fi pe de deoparte din fonduri obtinute  pentru cheltuielile eligibile ale proiectului din fonduri europene si fonduri nationale, prin programul de dezvoltare rurala, iar partea de cheltuieli neeligibile va fi sustinut integral de admnistratia publica locala a comunei Simand.

Numar ani

An

Investitia

Resurse/ venituri din exploatare

Cheltuieli de exploatarea

Flux net de numerar neactualizat

Flux de numerar Cumulat

0

2010

-5592338

5592338

0

0

0

1

2011

 

115099

95155

19944

19944

2

2012

 

160617

132785

27832

47776

3

2013

 

197138

162978

34160

81936

4

2014

 

239741

198199

41542

123479

5

2015

 

289333

239198

50136

173615

6

2016

 

347052

286915

60137

233752

7

2017

 

413999

342261

71738

305490

8

2018

 

492346

407032

85314

390804

9

2019

 

581494

480732

100762

491565

10

2020

 

673007

556388

116619

608184

11

2021

 

769452

636121

133331

741515

12

2022

 

879665

727236

152429

893944

13

2023

 

1005604

831353

174252

1068195

14

2024

 

1149506

950319

199187

1267382

15

2025

 

1313923

1086246

227677

1495059

16

2026

 

1501770

1241542

260227

1755287

17

2027

 

1894654

1360591

534064

2289350

18

2028

 

2077801

1492112

585689

2875039

19

2029

 

2278523

1636255

642268

3517307

20

2030

 

2498497

1794223

704274

4221582

21

2031

 

2725214

1957033

768181

4989763

22

2032

 

2972424

2134559

837864

5827627

23

2033

 

3241972

2328127

913844

6741472

24

2034

 

3535869

2539181

996688

7738160

25

2035

 

3856309

2769296

1087013

8825173

Sustenabilitatea financiara s-a analizat pe ansamblu adica s-a avut in vedere ca desi investitia se va realiza de Consiliul Local Simand iar operarea de un operator autorizat, deci fluxurile de numerar generate de proiect s-au acumulat.

Dupa cum se vede din ultima coloana a tabelului, fluxurile de numerar cumulate au numai valori pozitive. Din  aceasta analiza rezulta ca proiectul este sustenabil din punct de vedere financiar deaorece pe perioada de analizata  fluxul nu este negativ in nici un an.

Conditia pentru realizarea sutenabilitatii financiare este asigurarea surselor de finantare pe perioada de implementare a proiectului, respectiv obtinerea finantarii.

4. Analiza de risc si senzitivitate

In conformitate cu art 40 (e) din Regulamentul 1083/2006, analiza cost-beneficiu trebuie sa includa si o evaluare a riscurilor. Aceasta va fi facuta in doi pasi:

a)     analiza de sezitivitate

b)     analiza de risc

4.1 Analiza de senzitivitate

a)               Analiza de senzitivitate este o tehnica de evaluare cantitativa a impactului modificarii unor variabile de intrare asupra rentabilitatii proiectului investitional.

b)               Instabilitatea mediului economic caracteristic Romaniei presupune existenta unei palete variate de factori de risc care mai mult sau mai putin probabil pot influenta performanta previzionata a proiectului. Acesti factori de risc se pot incadra in doua categorii:

categorie care poate influenta costurile de investitie;

categorie care poate influenta elementele cash-flow-ului previzionat.

c)               Metodologia abordata se bazeaza pe:

analiza senzitivitatii, respectiv identificarea variabilelor critice ale parametrilor proiectului;

calcularea valorii asteptate a indicatorilor de performanta ai proiectului.

d)               Scopul analizei de senzitivitate este:

identificarea variabilelor critice ale proiectului, adica acele variabile care au cel mai mare impact asupra rentabilitatii sale. Variabilele critice sunt considerate acei parametri pentru care o variatie de 1% provoaca cresterea cu 1% a ratei interne de rentabilitate sau cu 5% a valorii actuale nete;

aprecierea gradului de risc: cu cat numarul de variabile critice este mai mare, cu atat proiectul este mai riscant;

identificarea masurilor care ar trebui luate in vederea reducerii riscurilor proiectului.

e)               Indicatorii luati in calcul pentru analiza senzitivitatii sunt:

rata interna de rentabilitate (RIR);

valoarea financiara  neta actualizata (VNAF).

Identificarea factorilor critici,  respectiv a elementelor a caror variatie poate avea un efect semnificativ asupra realizarii investitiei, se realizeaza prin recalcularea indicatorilor pentru fiecare din ipotezele luate in calcul.

O modificare semnificativa se produce in cazul in care  modificarea variabilei cu 1% duce le o modificare a RRF cu cel putin 1 % si a VNAF cu cel putin 5 %.

Varianta A

Varianta de baza

Reducere cu  1% nr de consumatori 

Crestere cost investitii 1%

Crestere costuri de exploatare cu 1%

Rata financiara interna de rentabilitate  RIRF

2,4%

2,17%

2,34%

2,23%

Venitul net actualizat VNAF

-3205128

-3290802

-3256908

-3271072

Diferente fata de varianta de baza

 

 

 

 

Variatia ratei financiara interne de rentabilitate RIRF

 

0,23%

0,06%

0,17%

Variatia venitului net actualizat VNAF

 

-2,67%

-1,62%

-2,05%

Dupa aceasta prima runda de presupuneri, se constata ca modificarea variabilelor  cu 1%  nu duce la  modificarae simultana a RIR cu 1% si a VNA cu 5 %.

In cea de a doua etapa am determinat  modificarea procentuala a factrilor luati in calcul, care pot duce la  variatii semnificative a RIR, cu peste 1 % simultan cu modificarea VNA cu peste 5 %.

Aceste nivele sunt prezentate in tabelul cu varianta B

Varianta B

Varianta de baza

Reducere numarului de consumatori cu 7 %

Crestere cost investitii    25 %

Crestere costuri de exploatare cu

10 %

 Rata financiara interna de rentabilitate RIRF

2,4%

0,06%

1,15%

0,07%

Venitul net actualizat VNAF

-3205128

-3856628

-4564377

-3850410

Diferente fata de varianta de baza

 

 

 

 

Variatia ratei financiara interne de rentabilitate RIRF

 

2,34%

1,25%

2,33%

Variatia venitului net actualizat VNAF

 

-20,3%

-42,4%

-20,1%

Din acest tabel rezulta ca nivelul critic pentru variantele luate in calcul este cel indicat in capul tabelului, respectiv:

-  Reducerea cu 7% a numarului estimate  de consumatori 

-  Depasirea nivelului estimate al  costurilor de  investitii 25 %

- Cresterea costurilor de exploatare cu 10 % .

Riscul ca sa se inregistreze variatii asa de mari ale elementelor luate in calcul nu este foarte probabil, dar beneficiarul va trebui sa previna producerea de abateri semnificative, pentru a se putea implemta proiectul in conditii de siguranta.

4.2 Analiza riscurilor

In cazul unui proiect de investitie factorii cu impact important asupra implementarii proiectului ar putea fi:

Pe perioada de implementare: valoarea investitiei:

-  depasirea valorii previzionate a lucrarilor – in acest caz beneficiarul va trebui sa asigure acoperirea cheltuielilor suplimentare din resurse proprii, deoarece depasirea va reprezenta un cost neeligibil;

-        depasirea duratei estimate a lucrarilor de extindere a retelei de apa din motive meteorologice. Acest aspect va avea impact asupra veniturilor operatorilor si posibilitatii utilizatorilor finali de a se racorda la retea;

-        realizarea de lucrari de calitate necorespunzatoare;

-        nerambursarea de catre autoritatea de management a unor cheltuieli.


Pe perioada de operare

-        neracordarea la retea a beneficiarului final in ritmul previzionat a utilizatorilor poate duce la o reducere a veniturilor din exploatare;

-        cresterea pretului de incasat pentru apa furnizata in ritm mai lent decat cresc elementele de costuri de operare. Acest lucru va duce la o diminuare a venitului net pe mc de apa, cu impact negativ asupa rezultatelor activitatii operatorului;

-        cresterea costurilor de operare care se poate datora fie cresterii cheltuielilor cu materialele, cu energia electrica sau cu apa, sau cresterii costurilor sale interne cu manopera sau alte cheltuieli curinse in grupele de cheltuieli indirecte.

Aceste elemente de risc vor avea influenta in cazul nostru asupra operatorului retelei.

Impact

Probabilitate

SCAZUTA

MEDIE

RIDICATA

SCAZUT

Neincadrarea in graficul de timp previzionat

Neracordarea in ritmul previzionat a utilizatorilor

Neracordarea a numarului asteptat de consumatorila reteau de apa

MEDIU

Conditii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrarilor

Nerambursarea la termen  a  cheltuielilor efectuate  pentru implementarea proiectului

Depasirea valorii previzionate a costurilor cu investitia

RIDICAT

Nerespectarea de operator a  nivelului de pret luat in calcul pentru furnizarea serviciului

Nerambursarea in totalitate a  cheltuielilor efectuate  pentru implementarea proiectului

Cresterea valorii previzionate a costurilor de operare

Din tabelul de mai sus rezulta ca pe perioada de implementare beneficiarul va trebui sa ia masuri pentru evitarea riscurilor, punand accent in primul rand pe cele cu impact si probabilitate ridicata, urmand cele cu impact ridicat si probabilitate medie, iar apoi pentru cele cu impact mediu si scazut, avand grija de fiecare data ca sa se acorde atentie mai mare riscurilor a caror producere are o probabilitate mai mare.

In cadrul tabelului se va porni din coltul din dreapta jos si se va avansa spre stanga, pe randul de jos, apoi in sus, pe coloana din dreapta, urmand randul al doilea, ultimele fiind abordate riscurile aflate in partea de sus din stanga.

3. Masuri de gestionare a riscurilor

Masurile care se vor lua pentru reducerea riscurilor difera si ele deoarece pe perioada de implementare riscul este la solicitant, iar pe perioada de operare la operatorul care va exploata investitia.

Pe perioada de implementare: valoarea investitiei:

Pe perioada de implementare echipa de management a proiectului va trebui sa asigure evitarea riscurilor prin stabilirea unui grafic de implementare realist si urmarirea acestuia.

In cazul abaterilor valorice, devizul prevede si o rezerva, sub forma cheltuielilor neprevazute, care reduc riscul.

Alte riscuri pe perioada de implementare pot fi cresterea duratei lucrarilor datorita prelungirii procedurilor de achizitii sau datorita conditiilor meteorologice nefavorabile.

Pentru beneficiar factorii de risc sunt legati de prelungirea perioadei de rambursare a cheltuielilor eligibile de catre Autoritatea de Management peste perioada prevazuta in ghidul solicitantului. Acest risc poate duce la imobilizarea unor resurse financiare si va avea efect negativ asupra fluxului de numerar pe perioada de implementare.

Deoarece durata de realizare a investitiei este sub un an si valoarea relativ redusa, riscul de a creste excesiv costul investitiei sau durata de realizare nu sunt foarte mari.

Echipa de implementare va trebui sa sesizeze din timp posibilitatea depasirii costurilor de investitie estimate si sa informeze benficiarul pentru a putea gasi resurse pentru a finanta diferentele.

Pe perioada de operare

Deoarece operarea nu va fi in sarcina beneficiarului ci a Operatorului, riscul cel mai mare pentru beneficiar ar fi sa nu gaseasca un operator care sa respecte preturile avute in vedere pentru livrarea de apa catre populatie.

Cresterea costului manoperei este un element care poate fi influentat de evolutie la nivel macroeconomic, influenta in cadrul proiectului putand fi contracarata prin reducerea  eventuala a altor categorii de costuri.

Pentru a putea analiza categoria alte cheltuieli, ar fi necesara analiza tuturor componentelor care intra in aceasta categorie, pentru a se putea actiona pentru mentinerea la nivelul corespunzator.

Deoarece costurile de operare nu sunt de competenta beneficiarului investitiei, tinerea lor sub control va reveni operatorului retelei .

Pentru proiect este foarte important ca ambii factori implicati sa ia masuri pentru a preveni riscurile, pentru ca investitia sa poata fi realizata si utilizata de grupurile tinta pentru satisfacerea nevoilor acestora, dearece numai in acest fel se pot realiza obiectivele proiectului si se pot rezolva problemele si nevoile  locuitorilor si a agentilor economici de pe teritoriul comunei Simand.

Ec. Oana Popescu


Anexa  A    Estimarea veniturilor si cheltuielilor  din operare

Anul

Um

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Nr populatie

 

4320

4349

4377

4406

4434

4462

4492

4523

4563

4592

4622

4839

5067

5305

5554

5815

6088

Procent utilizatori

 

 

40

50

55

60

65

70

75

80

85

90

90.50

91.00

91.50

92.00

92.50

93.00

Numar utilizatori

nr

0

1740

2189

2423

2660

2900

3144

3392

3650

3903

4160

4380

4611

4854

5110

5379

5662

Consum populatie mediu mc  canal / locuitor 

mc/an

26.28

27.01

27.74

28.47

29.21

29.94

30.67

31.40

32.13

32.86

33.04

33.22

33.41

33.59

33.77

33.95

34.13

Consum anual populatie

mc/an

 

46990

60716

69001

77697

86823

96429

106510

117284

128259

137448

145505

154024

163033

172558

182629

193277

Pret   pentru 1 mc canal

lei

2.268

2.45

2.65

2.86

3.09

3.33

3.60

3.89

4.20

4.53

4.90

5.29

5.71

6.17

6.66

7.19

7.77

Venituri din exploatare

lei

0

115099

160617

197138

239741

289333

347052

413999

492346

581494

673007

769452

879665

1005604

1149506

1313923

1501770

Valoarea reziduala

lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total venituri

 

0

115099

160617

197138

239741

289333

347052

413999

492346

581494

673007

769452

879665

1005604

1149506

1313923

1501770

Materii prime si materiale - 4,97%

4.97%

0

4729

6599

8100

9850

11888

14260

17010

20230

23892

27652

31615

36144

41318

47231

53986

61705

Utilitati (energie) - 10,24%

10.24%

0

11786

16447

20187

24549

29628

35538

42393

50416

59545

68916

78792

90078

102974

117709

134546

153781

Salarii si asigurari sociale - 37,53%

37.53%

0

43197

60279

73986

89975

108587

130249

155374

184778

218235

252579

288775

330138

377403

431410

493115

563614

Alte costuri operationale

47.26%

0

54396

75907

93167

113302

136739

164017

195656

232683

274814

318063

363643

415730

475249

543256

620960

709736

Cost apa

Lei/ mc

1.875

2.03

2.19

2.36

2.55

2.75

2.98

3.21

3.47

3.75

4.05

4.37

4.72

5.10

5.51

5.95

6.42

Total costuri de exploatare

LEI

0

95155

132785

162978

198199

239198

286915

342261

407032

480732

556388

636121

727236

831353

950319

1086246

1241542

Anul

Um

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

 

 

 

 

 

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

Nr populatie

 

6117

6145

6174

6203

6232

6262

6291

6321

6350

6380

6410

6440

6471

6501

 

 

 

Procent utilizatori

 

93.50

94.00

94.50

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

 

 

 

Numar utilizatori

nr

5719

5777

5835

5893

5921

5949

5977

6005

6033

6061

6090

6118

6147

6176

 

 

 

Consum populatie mediu mc  apa / locuitor 

mc/an

34.31

34.49

34.68

34.86

35.04

35.22

35.40

35.59

35.77

35.95

36.13

36.31

36.50

36.68

 

 

 

Consum anual populatie

mc/an

196231

199259

202323

205422

207465

209523

211595

213682

215785

217902

220034

222182

224345

226524

 

 

 

Pret   pentru 1 mc canal

lei

9.66

10.43

11.26

12.16

13.14

14.19

15.32

16.55

17.87

19.30

20.84

22.51

24.31

26.26

 

 

 

Venituri din exploatare

lei

1894654

2077801

2278523

2498497

2725214

2972424

3241972

3535869

3856309

4205680

4586586

5001863

5454602

5948173

 

 

 

Valoarea reziduala

lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total venituri

 

1894654

2077801

2278523

2498497

2725214

2972424

3241972

3535869

3856309

4205680

4586586

5001863

5454602

5948173

 

 

 

Materii prime si materiale - 4,97%

4.97%

67621

74158

81322

89173

97265

106088

115708

126197

137634

150103

163698

178519

194678

212294

 

 

 

Utilitati (energie) - 10,24%

10.24%

194013

212767

233321

255846

279062

304376

331978

362073

394886

430662

469666

512191

558551

609093

 

 

 

Salarii si asigurari sociale - 37,53%

37.53%

711064

779799

855130