Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » afaceri
Prezentarea societatii comerciale General Construct S.A.

Prezentarea societatii comerciale General Construct S.A.I.                  Prezentarea societatii comerciale  General Construct S.A.

1.  Istoric

              Firma a fost infiintata in anul 1959, sub denumirea de “ Intreprinderea de Constructii –Montaj nr, 2”, transformandu-se in ianuarie 1991 in societate pe actiuni cu capital mixt, numindu-se S.C GENERAL CONSTRUCT S.A.

              Creata pentru executarea unor ansambluri de locuinte si a unor cladiri socio-culturale in capitala Romaniei, firma a realizat in decursul existentei sale peste 40.000  locuinte pe principalele artere si in zonele rezidentiale ale Bucurestiului, scoli si gradinite, magazine, precum si cladiri devenite reprezentative prin solutiile arhitectonice, dimensiuni si calitatea executiei:


 • Primul bloc turn de locuinte al orasului, in Piata Operetei
 • Ansamblul hotelului „INTERCONTINENTAL” si al „Teatrului National”
 • Spitalul Clinic Municipal
 • Sala Polivalenta de sport, spectacole si conferinte
 • Supermagazinele „ Hala Delfinului”, „Hala Floreasca”, „ Unirii” si altele

              Dupa anul 1990, firma a preluat in subantrepriza si lucrari ale unor caldiri de locuinte si cladiri sociale in strainatate.

              In Germania au avut ca partener firme de constructii ca: Walter Bau, Weyss & Freitag, Bilfinger Berger, Dywidag, Zublin, Radmer Bau, Hama, Klett & Schimpf, Strabag.

              In Israel au colaborat cu firma „Solel Boneh”.

              De la data construirii ca societate pe actiuni, firma GENERAL CONSTRUCT  S.A  a executat lucrari socio-culturale in Centrul Civic al orasului:  sedii de ministere, blocuri de locuinte in zonele Izvor – Cosbuc, Decebal, Unirii, sedii de birouri pentru Banca Agricola, pentru firma SITRACO, pentru Institutul Bancar al Bancii Nationale, lucrari industriale: hale la firma „ Coca – Cola” , aeroportul Otopeni, etc.

              In ultimii 3 ani, firma a realizat cu precadere lucrari socio-culturale si de tip industrial, dupa cum urmeaza:

 • Hotel P + 5 in Predeal
 • Structuri la 2 hoteluri P +3 in Neptun
 • Locuinte tip vila in sat Pipera – Bucuresti
 • Reabilitare de scoli si gradinite: Scoala nr. 1, Scoala nr. 10, sector 1 – Bucuresti, Gradinita nr 197, sector 6 Bucuresti
 • Proiectare si executie imobil S + P + 2 pentru „Scoala Postliceala Sanitara Carol Davila” , sector 2 Bucuresti
 • Anexe magazin METRO – Berceni
 • Proiectare si executie hala industriala 2000 mp, in comuna Pantelimon si altele.

              In  prezent , S.C. GENERAL CONSTRUCT S.A este privatizata in proportie 100% avand ca actionar majoritar pe domnul Eftimie Pluti care detine 80% din actiuni fiind in acelasi timp presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al firmei.

 

2.  Domeniu de activitate

              Activitatea de baza a firmei S.C  GENERAL CONSTRUCT S.A.  cuprinde:

 • Constructii de locuinte, social – culturale, industriale
 • Lucrari de consolidari, reparatii si modernizari de cladiri
 • Lucrari de drumuri, poduri, pasaje
 • Lucrari de instalatii sanitare, electrice, termice si edilitare
 • Productie industriala: confectii metalice, confectii din lemn etc.

3. Politica firmei privind calitatea

              Politica firmei este orientata catre exigentele beneficiarilor si ale pietei, carora General Construct SA le raspunde prin servicii oferite cu profesionalism.

              Perfectionarea continua a sistemului de management al calitatii conform cu cerintele standardului ISO 9001 si Legii 10/1995 conduce la cresterea performantelor, a calitatii serviciilor si a credibilitatii firmei.

              Din punct de vedere al resurselor umane, se urmareste formarea si pregatirea permanenta a personalului, firma considerand ca principalul capital al unei societati este reprezentat de oameni.

              De asemenea, Consiliul de Administratie se angajeaza prin autoritatea de care dispune, sa asigure resursele necesare pentru imbunatatirea continua a sistemului.

II.               Prezentarea costurilor in constructii si particularitati

              Cheltuielile directe se calculeaza pe baza:

 • volumului lucrarilor de executat

         Volumul lucrarilor de executat se stabilieste in cadrul antemasuratarii. Antemasuratoarea se elaboreaza pe baza desenelor de executie, din care se preiau cotele pentru determinarea cantitatilor de lucrari, pe fiecare articol, pentru elemente, subansamble, si ansamble ale obiectului de constructii. Pentru fiecare articol de deviz, in cadrul articolului de antemasuratoare se inscriu:

-          simbolul articolului de deviz

-          denumirea articolului de deviz

-          calculele cantitatilor de executat pe baza cotelor din desenele de executie

-          unitatea de masura a articolului de deviz

              In antemasuratoare se inscriu articolele de deviz propriu-zise ( pentru executarea lucrarilor de constructii montaj), articole de preparare – prelucrare (preparare betoane, mortare, fasonare armaturi), articole de diferente (la cheltuieli de transport, la manipulari mecanice, manuale etc).

              Calculul valorii lucrarilor de constructii-montaj se facea, pana in anii 1991-1992, pe baza volumelor de lucrari ( preluate din antemasuratori) si a preturilor unitare pe articole de deviz. Preturile unitare cuprindeau cheltuielile cu materialele, manopera, utilajele de constructii si transporul materialelor pentru o unitate de masura a unui deviz si erau grupate in „Cataloage de preturi unitare pe articole de deviz”. Dupa 1991, preturile si tarifele isi pierd stabilitatea si folosirea lor o perioada de timp nu mai este posibila. Preturile unitare pe articole de deviz, se calculau pe baza consumurilor specifice de resurse (materiale, manopera, utilaj) preluate din „Indicatoarele de norme de deviz” si a preturilor si tarifelor folosite de furnizori pentru aceste resurse.

 • consumului de resurse pe unitatea de lucrare

         Consumul de resurse pe unitatea de lucrare se regaseste in normele orientative de consumuri de resurse, din cadrul unui articol. Norma orientativa cuprinde:

-          varianta de baza, in cadrul careia se indica consumurile corespunzatoare unor situatii precise, specificate riguros in enunt

-          corectii, pentru unele situatii, diferite de cele avute in vedere la varianta de baza.

         La elaborarea normelor orientative de consumuri de resurse se are in vedere ipoteza ca lucrarile se executa:

-          la nivelul tehnicii actuale, tinand seama de tendinta  de crestere a gradului de industrializare a lucrarilor

-          in conditii medii de organizare (materialele sunt aprovizionate la obiect, in raza de actiune a utilajului de ridicat sau de montaj)

-          cu materiale noi cu caracteristici fizico-mecanice corespunzatoare standardelor precizate de normativele in vigoare.

-          la inaltimi medii corespunzatoare celor la care se refera norma.

-          la lumina zilei sau la lumina artificiala corespunzatoare

-          la temperaturi ambiante de peste +50  C

-          pe front de lucru nestingherit

-          cu mijloace de lucru obisnuite si utilaje corespunzatoare unei mecanizari medii

         Consumurile normate de materiale, incluse in normele orientative, se determina luand in calcul:

-          cantitatile de materiale care intra efectiv in lucrare

-          pierderile tehnologice rezultate prin prelucrare (datorate tehnologiei practicate)

-          pierderile netehnologice cauzate de transportul, manipularea si depozitarea materialelor de la locul de furnizare si pana la locul de punere in opera. Materialele care se folosesc de mai multe ori (cofraje, sustineri, podine de schele etc) se includ in norme cu consumul specific aferent unei singure folosiri.

         Pentru materialele folosite in cantitati foarte mici ( acestea nu permit stabilirea de norme) se foloseste denumirea de „material marunt” si se exprima in procente fata de valoarea materialelor explicitate.

         Normele de consumuri orientative de manopera cuprind manopera consumata pentru:

-          transporturile de orice fel, de la punctul de preluare si pana la frontul de lucru

-          executarea lucrarilor propriu-zise, conform tehnologiei adoptate

-          curatirea si intretinerea uneltelor si utilajelor la locul de lucru

-          degajarea locului de lucru de materiale si scule si transportarea lor in afara zonei de lucru.

         In aceste norme nu se include manopera mecanicilor de utilaje (cuprinsa in pretul efectiv al orei de functionare a utilajelor). Manopera inclusa in norme este defalcata pe muncitori calificati si muncitori necalificati si se refera la folosirea unor utilaje cu randamente medii si la o productivitate medie a muncii. Consumurile de manopera din normele orientative sunt exprimate in ore si fractiuni centesimale.

         Normele de consum de ore de utilaj din cadrul normelor orientative contin timpii efectivi de functionare a utilajului pentru executarea unei unitati de lucrare.

         Timpii auxiliari (pornire, oprire, alimentare, schimbarea pozitiei de lucru, intreruperi tehnologice etc) sunt luati in considerare pentru calculul pretului de deviz pe ora de functionare efectiva a utilajului prin intermediul coeficientului K ( raportul intre orele de inchiriere si orele de functionare efectiva a utilajelor).

 • preturile unitare de procurare a resurselor

         La calculul valorii oferta se practica urmatoarele preturi:

-          pretul producatorului (fara TVA) pentru materiale (la materialele din import se includ taxele si comisionul vamal)

-          salariile tarifare orare ale muncitorilor direct productivi, manopera aferenta manipularii materialelor, celelalte drepturi salariale stabilite in conditiile legii, C.A.S. si contributia la fondul de somaj

-          tarifele pe ora de functionare efectiva a utilajelor stabilite prin insumarea cheltuielilor cu amortizarea si intretinerea utilajului (reparatii, piese de schimb), cu combustibilul, salariile masinistilor (cu C.A.S. si fondul de somaj aferent), cheltuielile indirecte si profitul aferent.

-          tarifele de transport se stabilesc pe tona si cuprind cheltuielile cu transportul auto, feroviar, naval al materialelor de la producator sau furnizor la depozitul intermediar si de la depozitul intermediar la locul de punere in opera, in raza de actiune a mijloacelor de ridicat.

         La acestea se adauga taxele aferente acestor transporturi si scheltuielile de transport al utilajelor de constructii de la baza de utilaje la punctul de lucru si retur. Toate aceste preturi si tarife sunt utilizate, impreuna cu normele de consumde resurse si cu volumele de lucrari din antemasuratoare, la calculul cheltuielilor directe din cadrul devizului pe categorii de lucrari.

Cheltuielile indirecte

         Cheltuielile indirecte aferente unui proiect de constructii se determina, in majoritatea tarilor dezvoltate, ca o cota procentuala aplicata cheltuielilor directe ale proiectului respectiv. In unele tari, aceste cheltuieli se stabilesc pe baza unei cote procentuale aplicate cheltuielilor de manopera.

         In Romania, nivelul cheltuielilor indirecte este stabilit, procentual fata de cheltuielile directe, de fiecare antreprenor in parte.

         Procentul cheltuielilor indirecte este impus de:

-          nivelul de organizare al ofertantului

-          gradul de inzestrare tehinica

-          solutiile constructive si tehnologice aplicate

-          tipul de management aplicat

-          gradul de dispersie al subunitatilor

-          politica de marketing aleasa in perioada in care se face oferta

      

  Cheltuielile indirecte ale unei firme de constructii pot fi grupate astfel:

 1. cheltuieli de interes general si de executare a lucrarilor

-          salarii ale personalului de conducere, tehnic, economic, de alta specialitate, administrativ, de deservire si paza; impozitul, contributia la asigurarile sociale si la fondul de somaj, precum si alte obligatii legale asupra salariatilor

-          amortizarea mijloacelor fixe de interes general

-          cheltuieli ale firmei pentru proiectare, agrementari, studii, cercetari, incercari, experimentari, inventii si inovatii

-          dobanzi bancare

-          cheltuieli pentru prelucrarea automata a datelor

-          perisabilitati in cadrul limitelor normate ( altele decat cele cuprinse in normele de consum)-          salarii suplimentare ale muncitorilor direct productivi, impozitul, contributia la asigurarile socialesi la fondul de somaj asupra acestora

-          cheltuieli cu micul utilaj de constructii (tomberoane, roabe, aparate de sudura)

-          cheltuieli pentru intretinerea lucrarilor de organizare de santier

-          cheltuieli legate de predarea lucrarilor (evacuare moloz, deseuri, curatenie)

-          cheltuieli cu transporul muncitorilor (vizita familie, de la un santier la altul, etc)

-          cheltuieli neimputabile pentru efectuarea remedierilor si refacerilor

-          cheltuieli de protocol (reprezentare si transport)

-          cheltuieli pentru reclama

-          cheltuieli pentru scolarizare

-          alte cheltuieli de interes general si de executare a lucrarilor

 1. cheltuieli administrativ – gospodaresti

-          furnituri de birou

-          carti, reviste, publicatii si abonamente

-          cheltuieli posta, telefon, telegraf, abonamente ziare, radio, TV erc

-          alte cheltuieli de birou (multiplicare, legatorie – efectuate de teriti)

-          cheltuieli cu detasari, transferuri, deplasari

-          cheltuieli pentru intretinerea si curatenia cladirilor

-          reparatii curente la cladiri si la alte mijloace fixe

-          reparatii capitale la cladiri

-          cheltuieli pentru uzura, intretinerea si repararea obiectelor de inventar cu caracter administrativ-gospodaresc

-          cheltuieli cu energia electrica folosita ca forta motrice si pentru iluminat in scopuri administrativ-gospodaresti

-          cheltuieli pentru apa, canal, salubritate (nevoi gospodaresti)

-          alte cheltuieli pentru intretinere si gospodarie

 1. cheltuieli neproductive

-          pierderi din intreruperi din cauze interne si externe

-          lipsuri la inventar de active circulante peste perisabilitatile normate

-          alte cheltuieli neproductive

 1. cheltuieli privind asigurarea lucrarilor de constructii

-          cheltuieli privind asigurarea obligatorie, prevazuta in conditiile speciale de contractare, pe perioada executiei,

             

III Analiza diagnostic

Scopul si importanta analizei diagnostic

    

      In spatiul socio-economic in care activeaza, intreprinderea trebuie sa-si probeze permanent viabilitatea, capacitatea de concurenta si adaptare, performanta economico financiara.

         Intreprinderea reprezinta o entitate socio-economica de sine statatoare, cu o structura proprie delimitata in timp si spatiu, astfel incat partenerii sai sunt considerati ca facand parte din interiorul sau, iar altii din exteriorul sau. Pentru a fi viabile si pentru a putea desfasura o activitate continua in mediul lor institutional, intreprinderile intra in relatii de interconditionare cu factorii existenti in mediul lor ambiant, fiind sustinute in demersul economic de clienti, furnizori, forta de munca, banci, institutii guvernamentale si bugetare etc, cu intentia declarata sa demonstreze ca sunt capabile sa desfasoare o activitate eficienta.

         Analiza reprezinta o metoda de cercetare care consta in descompunerea sau desfacerea unui intreg (obiect, fenomen sau proces) in elementele sale componente, procedand la identificarea factorilor, cauzelor si conditiilor care le-a generat.

         Analiza economico-financiara1 reprezinta un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee si instrumente care asigura tratarea informatiilor interne si externe, in vederea formularii unor aprecieri pertinente referitoare la situatia economico-financiara a unui agent economic, identificarea factorilor, cauzelor si conditiilor care au determinat-o, precum si a rezervelor interne de imbunatatire a acesteia, din punctul de vedere al utilizarii eficiente a resurselor.

         Diagnoza presupune cercetarea functionarii sistemului sub raport structural si functional cauzal si se intemeiaza pe baza informatiilor de stare ale acestora. In intreprinderi intre obiectivele prestabilite si cele efectiv realizate pot aparea neconcordante ce conduc la dereglarea functionarii sistemului. Pe baza analizei se stabilesc abaterile fata de termenul de referinta, se determina eventualele puncte de dezechilibru, se stabilesc factorii si cauzele dereglarii sistemului.

         Calitatea diagnosticului depinde de masura in care s-au identificat cauzele generatoare de disfunctionalitati si aspectele pozitive si, ulterior, de corelarea recomandarilor cu cauzele respective.

          ” Prin urmare, scopul analizei diagnostic este ca, in urma reglarii sistemului, sa se ajunga la o comanda optima, astfel incat sa se asigure maximizarea functiei obiectiv”.2

_____________________

1Maria Niculescu, Diagnostic economic, Editura Economica, Bucuresti 2003

2N. Oprea, G. Plesoianu, Analiza diagnostic a unitatilor economice, Bucuresti 1975

         Prin analogie cu medicina, diagnosticul presupune atat un studiu al starii pacientului (simptomologia), determinarea cauzelor (etimologia), cat si prescrierea masurilor de remediere corespunzatoare(terapeutica).

         In acceptiunea specialistului Jean Pierre Thibout, analiza diagnostic urmareste sa gasesca raspuns unor probleme, cum ar fi:

Ø      Care sunt rezultatele intreprinderii!”?

Ø      Daca sunt sau nu satisfacatoare si de ce?

Ø      Cum au fost performantele?

Ø      Care sunt performantele si obiectivele dorite?

Ø      Ce trebuie facut pentru atingerea lor?

Ø      Care sunt masurile concrete ce se urmaresc a fi intreprinse, atat pe termen scurt cat si pe termen lung?

         In opinia lui Peter Druker, recunoscut specialist in management, un conducator eficient consacra 50% din timpul sau diagnosticarii activitatii.

         In diagnosticare este esential sa se inteleaga obligativitatea implicarii macanismului cauza-efect. Dupa cum afirma un specialist in management, ”dereglarile in functiunea intreprinderii apar ca urmare, fie a deficietelor in elaborarea programului, fie a deficientelor aparute in executarea obiectivelor, in sistemul motivatiilor si schimbarii conditiilor dupa inceperea executiei”1.

Obiectivele si succesul analizei diagnostic

Obiectivele analizei diagnostic sunt:

·         realizarea unui sistem de organizare si conducere corespunzatoare etapei in care se afla, care sa dea o structura echilibrata unitatii turistice si sa asigure indeplinirea corespunzatoare a functiilor sale;

·        prevenirea fenomenelor producatoare de dezechilibre structurale sau dezechilibre functionale ca urmare a influentei factorilor interni si externi, a caror integrare in sisteme trebuie facuta fara deranjamente;

________________________

1Kenneth Killen:”A middle management aproach”  1970

·       gasirea cailor si mijloacelor de remediere a eventualelor dezechilibre si tulburari puse in evidenta in cadrul sistemului de organizare si conducere existent;

·          precizarea directiilor de dezvoltare a rezultatelor favorabile din sistem si a performantelor ce se vor obtine cu o utilizare eficienta a resurselor disponibile.

Succesul analizei diagnostic depinde de respectarea urmatoarelor cerinte:

·       analiza diagnostic presupune observarea, identificarea, analiza   problemelor si elaborarea recomandarilor si solutiilor optime;

·          in cadrul analizei diagnostic nu se prescriu solutii ”prefabricate”;

·        analiza diagnostic se desfasoara intr-o perioada limita de timp

( maxim 2-3 saptamani);

·        analiza diagnostic trebuie efectuata de specialisti in organizare si conducere care sa nu fie in cadrul intreprinderii analizate pentru a putea indeplinii criteriul obiectivitatii;

·        solutiile si recomandarile in analiza diagnostic depind in cea mai mare masura de modul in care ”pacientul” a fost convins de necesitatea luarii unor masuri coercitive.

              Caracteristicile tipologice ale firmei

              S.C. GENERAL CONSTRUCT S.A este privatizata in proportie 100% avand ca actionar majoritar pe domnul Eftimie Pluti care detine 80% din actiuni fiind in acelasi timp presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al firmei.

              Activitatea de baza a firmei S.C  GENERAL CONSTRUCT S.A.  cuprinde:

 • Constructii de locuinte, social – culturale, industriale
 • Lucrari de consolidari, reparatii si modernizari de cladiri
 • Lucrari de drumuri, poduri, pasaje
 • Lucrari de instalatii sanitare, electrice, termice si edilitare
 • Productie industriala: confectii metalice, confectii din lemn etc.

              Toate veniturile si cheltuielile sunt evidentiate direct in moneda nationala.

         Atributiile, responsabilitaile si competentele organismelor participative de management sunt evidentiate in “Statutul firmei” si “Rgulamentul de organizare si functionare.”  Pentru personalul de management documentele ce consemneaza sarcinile, competentele si responsabilitatile sunt “Fisele de post”.

                  Situatia economico – financiara

         Dinamica situatiei economico – financiara inregistrata in perioada 2003 – 2005 este evidentiata prin intermediul unor indicatori economici dupa cum se arata in tabelul 1.

Tabel 1                                                                                                                    - RON-

Nr crt

Indicator

20032004

2005

% 2004/2005

1.

Cifra de afaceri

1898165

3262815

1339694

41.06

2.

Nr mediu de salariati (pers)

79

61

40

65.57

3.

Active circulante

450964

595834

3072533

515.6

4.

Active circulante - stocuri

95764

95106

466

0.49

5.

Creante

167989

370190

57444

15.52

6.

Active totale

661311

766869

3263539

425.6

7.

Profit brut

100438

24940

2325034

9322.2

8.

Profit net

100438

24940

1909308

7655.2

9.

Cheltuieli totale

2112822

3245891

2101501

64.74

10.

Venituri totale

2213261

3270831

4426535

135.33

11.

Capitaluri proprii

210813

235753

2145060

909.8

12.

Capital permanent

210813

235753

2145060

909.8

13.

Datorii pe termen scurt

467645

589544

1163870

197.414.

Rata lichiditatii generale (%)

96.43

101

264

261.2

15.

Rata lichiditatii reduse (%)

75.95

84.93

263.9

613.5

16.

Rata lichiditatii imediate (%)

88.8

55.3

140.5

253.8

17.

Rata rentabilitatii economice (%)

47.64

10.57

108.39

1024

18.

Rata datoriilor (%)

70.71

76.87

35.66

46.4

19

Durata de recuperare a creantelor (zile)

31.8

40.8

15.4

37.8

20.

Viteza de rotatie a stocurilor (zile)

18.1

10.5

0.2

1.19

21.

Viteza de rotatie a activelor circulante (zile)

85.5

65.7

825.6

1255

22.

Rata rentabiliatii financiare (%)

47.6

10.6

89.01

841.1

23.

Perioada de rambursare a obligatiilor pe termen scurt (zile)

88.7

65.1

312.7

480.8

24.

Rata rentabilitatii economice (%)

4.53

0.76

52.52

6888

25.

Rata rentabilitatii veniturilor (%)

15.18

3.25

71.24

2190

26.

Rata rentabiliatii cheltuielilor(%)

4.75

0.76

110.6

14399

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
PLAN DE AFACERE - PASTRAVARIE
ORGANIZATIILE DE AFACERI
Auditul proiectelor - delimitari conceptuale
MASURAREA PERFORMANTEI INTREPRINDERII prin CRESTEREA VALORII CAPITALULUI INVESTIT
METODE DE INTRARE IN AFACERI
Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri
IMPORTANTA COMUNICARII IN AFACERI - CEZ OLTENIA
EFECTUL DE LEVIER OPERATIONAL (ELO)


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu