Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » comert
Evolutia comertului exterior al Romaniei in perioada 1990-2001

Evolutia comertului exterior al Romaniei in perioada 1990-2001Evolutia comertului exterior al Romaniei in perioada 1990-2001

            Revolutia din 1989 a marcat inceputul unui proces ireversibil de trecere la faurirea treptata a unui stat democratic si a unei economii de piata.

            Au proliferat partidele politice, au avut loc mai multe randuri de alegeri libere, s-a produs separarea puterilor in stat(legislativa, executiva si judecatoreasca, a fost adoptata o noua Constitutie, apreciata pozitiv si pe plan international, au fost elaborate mai multe programe privind reforma economico-sociala, aprobate sau dezaprobate de diverse grupari politice, programe care au incercat sa jaloneze procesul trecerii de la economia de piata, a inceput si avanseaza, dar lent, procesul de privatizare si restructurare economica (agricultura, comert, industrie, servicii), chiar daca acest proces a fost mai bine sau mai prost gestionat de guvernele care s-au succedat la putere.

            Romania – tara in tranzitie spre economia de piata, dar si tara in curs de dezvoltare - a practicat in ultimii 12 ani o politica externa bazata pe rapida liberalizare a importului si a exportului, fara a imprima ritmuri inalte de restructurare si dezvoltare si celorlalte componente ale economiei nationale. Putem afirma deci ca s-a practicat o liberalizare fortata, neinsotita de restructurari in economia reala si de o protectie adecvata perioadei de tranzitie.


            Comertul exterior romanesc postsocialist poarta amprenta si a unui sir de factori externi, dintre care amintim: destramarea CAER-ului, criza din Golf, criza din Iugoslavia, atentatele din SUA, conditiile dure impuse de FMI pentru acordarea unor credite, revalorizarea in unele perioade a dolarului american in raport cu celelalte monede occidentale, aparitia Euro etc.

            Dupa 1989 exportul s-a prabusit, inregistrand o scadere permanenta pana in anul 1993, cand reprezenta doar cca.40% din nivelul atins in 1989; o anumita redresare s-a inregistrat in anii urmatori fara sa se atinga nivelul din 1989; in anul 1998 exportul a fost de 8.299 milioane dolari, cu 1,6 mai mic fata de anul 1997. In 1999 exporturile au fost de 8504 milioane dolari, sporind cu 2,4% fata de anul precedent. Pentru anul 2000 se observa o oarecare crestere a exportului, acestea insumand 10367 milioane dolari, crescand cu 21,9% fata de 1999.

Tabel 2.5:   Comertul exterior al Romaniei

                                                                                       ( in milioane de dolari SUA)

Total  Exp.+Imp.

Export FOB

Import

CIF

Sold

Exp. FOB-

Imp. CIF

1990

15530

5775

9755

-3980

1991

10058

4265

5793

-1528

1992

10622

4363

6259

-1896

1993

11413

4892

6521

-1629

1994

13260

6151

7109

-958

1995

18188

7910

10278

-2368

1996

19520

8085

11435

-3350

1997

19703

8428

11275

-2847

1998

20120

8299

11821

-3522

1999

18896

8504

10392

-1888

2000

23422

10367

13055

-2688

2001

26937

11385

15552

-4167

                        

     Sursa :  „Anuarul Statistic al Romaniei 2001”

Figura1.4. Evolutia comertului exterior al Romaniei in perioada 1990-2001


                       

   

  

       Sursa:  Realizat conform Comisiei Nationale pentru Statistica  

Tabel 2.6.: Indicii valorici ai comertului exterior

1990=100

           Anul

            Export

            Import

1991

              73,9

             58.4

1992

              75,6

             62,9

1993

              84,7

             65,5

1994

              106,5

             71,4

1995

              137,0

             103,2

1996

              140,0

             114,8

1997

              146,0

             113,3

1998

              143,8

             118,9

1999

              147,0

             1o6,0

2000

              179,6

             131,1

2001

              200.60

             159.42

         Sursa: „Anuarul Statistic al Romaniei 2001”

            Si  inceputul de mileniu  demareaza cu o crestere  a  exportului,   in anul 2001 exporturile FOB au totalizat 11385 milioane dolari SUA, cu 9,8% peste nivelul celor realizate in 2000 (+1018 milioane dolari SUA).

            Media lunara a fost de 948.7 milioane de dolari SUA(in anul 2000 media lunara a fost de 863,9 milioane de dolari SUA), reprezentand nivelul valoric anual de export cel mai mare inregistrat dupa 1989.

            Cresteri  ale exporturilor s-au inregistrat in 2001, comparativ cu anul 2000 la: alimente si  animale(30%), la bauturi si tutun (47%), marfuri manufacturate (6%), masini si echipamente de transport (16%), articole manufacturate diverse(20%).

            Scaderi ale exporturilor s-au inregistrat in 2001 la: materiale de constructii(cu 34% mai putin decat in 2000), produse chimice(cu 2% mai putin decat in 2000) si combustibili minerali(cu 5% mai putin fata de 2000).

            In ceea ce priveste importul, exceptand anul 1990, a inregistrat, de asemenea, o puternica reducere in anii 1991-1993, pentru ca in perioada anilor urmatori sa inregistreze cresteri semnificative, depasind nivelul anului 1989 substantial. In anul 1998 importul a fost de 11821 milioane dolari, cu 4,8% mai mare fata de anul 1997; iar in 1999 importurile s-au cifrat la 10392 milioane dolari, fiind in scadere fata de anul precedent.

            Importurile(CIF) in 2000 au crescut semnificativ la 13055 milioane dolari SUA , cu 25% fata de 1999. In  2001 importurile (CIF) au insumat 15552 milioane dolari SUA, fiind in crestere cu 21,5% fata de anul precedent. Media lunara a fost de 1296 milioane dolari SUA, reprezentand nivelul valoric anual de import cel mai mare inregistrat dupa anul 1989.

            Fata de anul 2000, importurile in 2001 au crescut la: alimente si animale(cu 33%), bauturi si tutun(13%), produse chimice(18%), combustibili minerali(18%), marfuri manufacturate(24%), articole manufacturate diverse(19%), masini si echipamente de transport(13%) ; si au scazut doar la materiale de constructii(8%).

Tabel 2.7.:Exporturile(FOB) si importurile(CIF), pe sectiuni conform CSCI                                                                 (Clasificarea  Standard de Comert International

                                                                                        (in milioane dolari SUA)

Export FOB

Import CIF

2000

2001

2000

2001

total

10367

11385

13055

15552

Alimente si animale

245

320

711

947

Bauturi si tutun 

23

34

146

165

Materiale constructii

940

697

559

517

Produse chimice

605

591

1301

1540

Combustibili minerali

743

707

1583

1871

Marfuri manufacturate

2025

2147

3492

4340

Masini si echipamente de transport

1945

2262

3808

4341

Articole manufacturate diverse

3806

4582

1420

1693

Alte articole

12

21

1

    -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

          Sursa:     „Anuarul Statistic al Romaniei 1996-2001”     

             Pe intreaga perioada analizata(1989-2001), Romania a obtinut balante deficitare, deci pasive. Daca pentru primii ani ai tranzitiei acest lucru era explicabil, pentru urmatorii ani el semnaleaza incapacitatea de a-si solutiona problemele.

            Perpetuarea unei balante comerciale deficitare este, in general, o situatie anormala, cu puternice efecte negative asupra tarii. Balanta deficitara exprima faptul ca in Romania se consuma mai mult decat se produce( produsul national brut mai mic decat consumul national total ).

            Deficitul balantei comerciale (FOB-CIF) in 2001 a fost de -4167 milioane dolari SUA, crescand cu 55% fata de anul 2000(-2688 milioane dolari SUA). 

            In anul 2001 volumul operatiunilor derulate de catre intermediarii de comert exterior cu capital privat si producatorii privati care desfasoara in mod direct activitate de comert exterior a fost de 7591 milioane dolari pentru exporturi si de 10828 milioane dolari pentru importuri. Ponderea agentilor economici privati care au realizat exporturi a crescut de la 65,7% in 2000 la 66,7% in 2001 din totalul exporturilor si a scazut de la 70,1% la 69,6% din totalul importurilor.

Figura1.5. Exportul (in procente) realizat de agentii  economici cu capital

 integral privat, in comertul exterior al Romaniei


            

                     

                   Sursa:Realizata pe baza „Anuarului Statistic al Romaniei, din anii considerati”

Figura 1.6.Importul(in procente) realizat de agentii economici cu capital

 integral privat, in comertul exterior al Romaniei


          

                         

            Sursa:Realizata pe baza „Anuarului Statistic al Romaniei,din anii considerati”

                        

Tabel 2.8: Ponderea sectorului privat in activitatea economica: dezvoltarile

pe sectoarele economice

                                                                                                               (in procente)

Anul

’90

’91

’92

’93

’94

’94

’96

’97

’98

’99

’00

’01

PIB

16,4

23,6

34,8

26,4

38,9

45,3

54,9

60,6

61,4

63,7

65,5

67,1

EXP

0,2

15,9

27,5

27,9

40,3

41,2

51,4

54,8

48,9

65,7

65,7

66,7

IMP

0,4

16,132,8

27,2

39,2

45,4

48,3

52,4

48,3

72,1

70,1

69,6

      

  Sursa: INSSE

            Inainte de 1990 comertul exterior era monopol de stat; dar dupa 1990 agentii economici cu capital privat  intervin in  operatiunile de export/import, aceasta insemnand o diversificare pentru produsele importate si cele exportate, cat si antrenarea concurentei intre agentii economici in vederea realizarii unei activitati care sa asigure calitatea. In 1990 agentii economici privati contribuiau cu 0,2% in totalul exporturilor si 0,4% in totalul importurilor , iar in 2001 cu 66,7% in totalul exporturilor si 69,6 in totalul importurilor.

            Un rezultat esential al perioadei de tranzitie il reprezinta dezvoltarea sectorului privat, aportul acestuia la formarea produsului intern brut ajungand la 67,1% in anul 2001, fata de 16,4% in 1990.

            Daca in anul 1980 volumul comertului exterior pe cap de locuitor era in Romania de cca. 1100 dolari, in anul 1989 de cca. 900 dolari, depasind media mondiala, iar in anul 1999 cca. 850 dolari , situandu-se sub media mondiala; pentru 2001 fiind de cca.1230 dolari (cca.517 dolari la export si 593 dolari la import, sub media mondiala).

Tabel 2.9. :  Structura exportului si importului de marfuri in 2000 si 2001

pe sectiuni conform   CSCI

                                                                                                          (in procente)

            

     Export FOB 

    Import CIF

2000

2001

2000

2001

total

100

100

100

100

Alimente si animale

2,3

2,8

5,44

6,08

Bauturi si tutun

0,22

0,29

1,11

1,06

Materiale constructii

9,06

6,12

4,28

3,32

Produse chimice

5,83

5,19

9,94

9,90

Combustibili minerali

7,16

6,2

12,12

12,03

Marfuri manufacturate

19,53

18,85

26,74

27,90

Masini si echipamente de transport

18,76

19,86

29,16

27,91

Articole manufacturate diverse

36,71

40,24

10,87

10,80

Alte articole

0,11

0,18

-

    -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

       Sursa:    „Anuarul Statistic al Romaniei 2001”   

                                        

            Evolutia economiei nationale a Romaniei in perioada 1990-2001 s-a reflectat direct si nemijlocit si in structura exportului si importului care s-a degradat permanent fata de perioada anterioara.

           Competitivitatea relativ scazuta a multora dintre produsele noastre de export si modificarile care au intervenit in orientarea geografica a schimburilor comerciale romanesti explica in buna masura modificarile din structura exportului.

            In anul 2001 pe structura de marfuri exportate de Romania, se constata ca doar cinci categorii asigura majoritatea exporturilor, mai exact 82% din exporturi. Primele in topul marfurilor exportate sunt: articolele manufacturate  diverse ( cca. 40% din totalul exportului, fata de 36% in 2000), masini si echipamente de transport(cca. 19%, fata de 18% in 2000), marfuri manufacturate( cca. 18% , fata de 19% in 2000), produse chimice(cca. 5,19%, fata de 5,83% in 2000 ), materiale de constructii (cca. 6%, fata de cca. 9% in 2000).

 

Tabel 2. 10.:   Exporturile Romaniei, pe principalele activitati din

  economia nationala

                                                                                                     (in procente)

1999

2000

2001

Export total

8504

100%

10.367

100%

11.385

100%

Agricultura, silvicultura si piscicultura

384

4,5

268

2,50

288

2,52

Industrie

8112

95,31

10094

97,36

11.087

97,38

Alte activitati(informatica,

cultura, sport)

6

0,07

5

0,04

7

0,06

Exporturi neclasificate

2

0,02

*

*

3

0,02

    

       Sursa : „Anuarul statistic al Romaniei 2001”

            Cresterea exportului de produse textile, a obiectelor din piele (si a incaltamintei) reflecta in principal dezvoltarea in continuare a operatiunilor de lohn, favorizata de costul redus al fortei de munca din tara noastra si apropierea geografica de UE. Principalele cresteri, fata de 2000, s-au inregistrat la incaltaminte cu talpi exterioare 17,1 milioane USD, bluze si camasi pentru femei 12,1 milioane USD, camasi pentru barbati 4,5 milioane USD, paltoane, canadiene 3,4 milioane USD, costume sau compleuri, sacouri, pantaloni 3,3 milioane USD.

            Sporirea exportului de mobila confirma competitivitatea productiei autohtone in acest domeniu. Exportul de mobila si produse pentru mobila a crescut, in 2001fata de 2000 cu 11,9 milioane USD, concomitent cu o scadere a exportului de lemn brut cu 17,3 milioane USD. Cresterea exportului de produse cu valoare adaugata ridicata in domeniul productiei de mobila este un semnal pozitiv, care impreuna cu strategia de recastigare a destinatiilor traditionale pentru mobila produsa in Romania constituie un indiciu pentru o crestere mai sustinuta pe parcursul anului 2001 a exportului din acest domeniu. Exportul de produse minerale (produse petroliere, ciment, sare) a cunoscut o crestere de 13,3% in trimestrul I 2001 fata de trimestrul I 2000 si a insumat o valoare de 217,2 milioane USD.

            Analizand exporturile Romaniei pe principalele activitati din economia nationala, pentru anul 2001 constatam ca s-a ajuns la o pondere de 2,52% a produselor din agricultura, silvicultura si piscicultura (in scadere fata de anii anteriori,  4,5% in1999) si  97,38% a produselor din industrie ( in crestere fata de anii anteriori, 95,31% in 1999).

            Modificari s-au produs si in structura importului Romaniei, astfel pentru 2001 se importau: masini si echipamente de transport (cca.28% din totalul importului), marfuri manufacturate (cca.28%), combustibili minerali(cca.12%), articole manufacturate diverse (cca.11% ), produse chimice(cca.11%).

            La import se observa mentinerea pe primul loc in totalul importului a masinilor, aparatelor si echipamentelor electrice, fapt care oglindeste efortul investitional vizand modernizarea si retehnologizarea proceselor de productie. Materiile prime destinate productiei detin de asemenea o pondere importanta in importurile anului 2001. 

            Datorita unei proaste gestionari a politicii comerciale, in structura importurilor romanesti se mentin inca, cu o pondere ridicata o serie de bunuri de consum de lux(bauturi, tigari, cosmetice, parfumuri, automobile, televizoare, ceasornicarie etc.). In conditiile de criza in care se gaseste inca economia noastra nationala ar trebui redusa considerabil ponderea acestor produse la import sau chiar interzise la import pe o perioada de timp. O parte din produsele respective sunt realizate si de industria nationala care ar putea satisface intr-o masura crescanda necesarul de consum la aceste produse.

            Daca instrumentele de politica comerciala cu care Romania a inceput sa opereze in perioada de tranzitie la economia de piata ar fi fost mai bine utilizate pe linia promovarii exporturilor si a controlului importurilor, inclusiv pentru o mai eficienta protectie a economiei nationale de concurenta straina, cu respectarea prevederilor acordurilor la care Romania este parte, structura comertului nostru exterior ar fi contribuit intr-o masura mai mare la iesirea din criza a economiei si la relansarea acesteia.

Tabel2.11: Evolutia comertului exterior (pe fiecare luna) al Romaniei

 in 2000 si 2001

                      

                                                                                                            (in milioane dolari USD)

  I

 

 F

 

M

 

A

 M

  I

 

 I

 A

 

 S

 

 O

 N

 

 D

Export

 00

693.3

842.1

869.0

788.0

792.2

925.4

914.3

885.8

902.1

905.3

993.1

855.9

01

904.8

921.1

1047.1

824.1

981.5

1017.6

1022.3

971.3

973.5

925.6

978.4

817.7

 

Import

00

 

790.1

 874.3

 1037.8

 

927.2

 1146.0

 1198.2

 1151.1

 1046.9

 1065.0

 1192.4

 1338.0

 1287.5

01

1163.6

1255.1

1275.4

1271.5

1466.0

1307.8

1291.3

1169.4

1118.6

1433.5

1391.7

1407.7

 Sursa: Institutul National de Statistica  

            Daca facem o analiza a comertului exterior pe fiecare luna, observam ca in anul 2001 exporturile au inregistrat un volum mare in lunile mai(1047,1 milioane dolari), iunie(1017.6 milioane dolari), iulie(1022,3 milioane dolari) si un volum mic in lunile aprilie(824,1 milioane dolari) si decembrie(817,7 milioane dolari); iar importurile au inregistrat un volum  mai mare in lunile mai (1466,0 milioane dolari), octombrie(1433,5 milioane dolari), decembrie(1407,7 milioane dolari) si un volumul cel mai mic in septembrie(1118,6 milioane dolari).

o       Orientarea geografica a comertului  exterior dupa 1989

            Revolutia din 1989 a determinat  modificari importante si in orientarea geografica a comertului nostru exterior. Deschiderea catre lume a Romaniei, ca si a celorlalte tari din zona este o optiune certa si ireversibila in conditiile trecerii la economia de piata.

             Romania si-a dezvoltat atat legaturile cu tarile din fostul bloc socialist, cat si, mai ales, legaturile cu celelalte tari europene si neeuropene dezvoltate si in curs de dezvoltare:

            -inca din ianuarie 1990, Romania a recunoscut, de drept, Comunitatea Economica Europeana, negociind primul acord comercial cu aceasta, acord care a intrat in vigoare la 1 mai 1991

            -la 22 iunie 1995, Romania a cerut oficial aderarea la Uniunea Europeana, iar in februarie 2000 au inceput efectiv negocierile.

            -in decembrie 1991, Romania a semnat Declaratia comuna cu tarile din AELS, declaratie care a creat cadru juridic necesar in vederea intensificarii raporturilor comerciale cu aceasta grupare; ulterior a fost semnat si un Acord intre Statele Asociatiei Europene  a Liberului Schimb si Romania(10 decembrie 1992), care a pus bazele unei zone a liberului schimb cu acestea si care a intrat in vigoare la 1 mai 1993;

            -in 2 aprilie 1992, Romania a negociat si incheiat cu SUA un nou acord comercial, care a intrat in vigoare in noiembrie 1993 si de la aceasta data tara noastra a inceput sa beneficieze de clauza natiunii celei mai favorizate din partea SUA, iar din 1994 si de schema americana de preferinte vamale;

            -o mare atentie a acordat si continua sa acorde Romania relatiilor cu tarile din fostul bloc sovietic si nu in ultimul rand cu cele din Comunitatea Statelor Independente(CSI), care au aparut dupa destramarea imperiului sovietic; aceste tari si in special Federatia Rusa si Ucraina au fost si vor fi inca pentru Romania furnizoare de petrol, gaze naturale, minereuri de fier si neferoase etc. si importatoare de produse industriale si agricole;

            -Romania a militat pentru reinoirea cadrului juridic al relatiilor economice cu celelalte state vecine, foste membre ale CAER,(Polonia, Cehia, Slovacia, Bulgaria etc.); cu Cehia si Slovacia negociind acorduri de liber schimb care au intrat in vigoare de la 1 ianuarie 1995;          

            -in 12 aprilie 1997, Romania a semnat, la Bucuresti, acordul de liber schimb cu CEFTA,care a intrat in vigoare in iulie 1997;

            -in aprilie 1997 a fost semnat la Ankara si acordul de liber schimb cu Turcia, acord care a intrat in vigoare la 1 februarie 1998;

            -cu Republica Moldova colaboreaza pe multiple planuri; negociindu-se un acord comercial si un acord de liber schimb cu aceasta tara.

                                Tabel 2. 12: Comertul exterior pe continente

                                                                                                       ( in milioane USD)

1996

1997

19981999

2000

2001

Europa

export

import

         5982

         6388

         6743

         7134

         8798

         9690

8843

8756

9775

8722

10541

12697

Asia

export

import

1147

         1087

664

584

678

846

1323

1344

1012

991

1248

1388

Africa

export

import

551

457

367

327

378

300

312

189

86

82

77

123

America

export

import

395

485

523

426

501

523

835

853

818

610

743

912

Tari nespecificate

export

import

2

1

2

6

7

21

-

14

71

74

350

345

               

    Sursa : „Anuarul Statistic al Romaniei 2001”       

Figura 1.7.Evolutia importului si exportului Romaniei in Europa

                                                                                         (milioane USD)

     

    

           Sursa : Realizat pe baza „Anuarului Statistic al Romaniei 2001”                

            In 2001 exporturile romanesti s-au indreptat cu preponderenta catre  tarile dezvoltate, unde s-a inregistrat o crestere de 21,8% fata de anul precedent. Primii cinci parteneri comerciali ai Romaniei in derularea exporturilor au fost din Uniunea Europeana, mai putin Marea Britanie. Pe primul loc s-a situat Italia (24,9%), urmata in ordine de Germania (15,6%), Franta ( 8,07%), Marea Britanie (4,73), Austria (3,87), totalizand circa 57,17 din exportul total al tarii noastre.

            Pe grupe de tari, importurile din Uniunea Europeana au crescut cu 23,5% fata de  anul 2000. Cu toate acestea, au crescut si importurile din tarile aflate in tranzitie cu 24,6% si cele din tarile in curs de dezvoltare cu 28,2%, fata de anul precedent. Tari  partenere in derularea importurilor sunt Italia, Germania, Federatia Rusa, Franta, Ungaria, Marea Britanie, SUA, Austria, Grecia si Turcia. Numai importurile efectuate din aceste tari au reprezentat 67,5% din totalul importurilor.       

            Primii cinci parteneri de import ai Romaniei, in 2001, au fost: Italia (19,93%), Germania ( 15,20%), Franta (6,29%), Anglia (1,46%), Austria (2,83%), totalizand circa 47,51 din importul tarii noastre.     

 

Tabel 2.13. :Comertul exterior cu tari din Europa

                                                                                         (exprimat in milioane USD)

  Austria

 Germania

      Italia

    Franta

    Marea     Britanie

2000

2001

2000

2001

2000

2001

2000

2001

2000

2001

Exp.

251

342

1627

1781

2319

2838

722

919

546

586

Imp.

332

441

1923

2365

2443

3100

799

979

536

539

    Sursa: „Anuarul statistic al Romaniei 1996-2001”

            In 2001 Romania a exportat in tarile Uniunii Europene produse alimentare in valoare de 51413 mii dolari (cu 53,4% mai mult decat in 2000), produse chimice de 112890 mii dolari (cu 16,2% mai putin), produse din lemn de 226136 mii dolari(cu 1,01% mai mult),  materiale textile de 2712619 mii dolari(cu 19,44% mai mult).

Tabel 2.14. : Produsele exportate in Tarile Uniunii Europene

                                                                                                 (exprimate in mii USD )

1996

1997

1998

1999

2000

2001

produse alimentare

48.886

42.379

30.501

30.762

33.507

51.413

produse chimice

175.823

148.258

106.796

82.622

134.702

112.890

produse din lemn

87.725

104.215

145.540

224.480

223.733

226136

materiale textile

1.526.815

1.718.20171

1.949.684

2.009.051

2.271.090

2.712.619

                                                                                                                                                                       

  Sursa:   „Anuarul Statistic al Romaniei 2001

      

            Potrivit datelor comunicate de Banca Nationala a Romaniei, in anul 2001 cursul de schimb mediu al monedei nationale in raport cu dolarul SUA pe piata valutara a fost de 25597,3  lei fata de 21692,7 lei  in anul 2000.

o      Comertul exterior al Romaniei comparativ cu alte tari cu economie in tranzitie(1990-1996)

Tabel 2.15: Evolutia exporturilor de marfuri in unele tari Est Europene cu 

economii in tranzitie

                                                                                    (in milioane dolari SUA)

  1990

  1991

  1992

 1993

 1994

 1995

 1996

Romania

5.775

4.265

4.363

4.892

6.151

7.910

8.085

Bulgaria

5.232

3.288

3.908

3.693

3.935

5.345

4.712

Polonia

18.291

14.912

13.187

14.302

17.240

22.887

24.440Cehia

-

-

8.767

13.205

14.257

21.657

21.918

Ungaria

9.731

10.226

10.681

8.921

10.701

12.861

13.144

Slovacia

4.118

3.874

6.681

6.083

6.828

8.316

8.310

CIS

-

-

51.594

52.552

62.654

80.047

88.187

     Sursa: Buletin Economic pentru Europa, vol. 49/ 1997

            Dintre tarile analizate, Romania(cu 8085 milioane dolari in 1996)  devanseaza doar Bulgaria(cu 4712 milioane dolari, si ea candidata la integrarea  in Uniunea Europeana, pentru 2007)  in ceea ce privesc exporturile. Un volum mare al exporturilor il au Polonia(24440 milioane dolari in 1996), Ungaria(21918 milioane de dolari in 1996) si CIS(88187 milioane de dolari in 1996).

Tabel 2.16: Evolutia importurilor de marfuri in unele tari Est Europene cu

 economii in tranzitie

                                                                                            (in milioane dolari SUA)

 1990

   1991

   1992

  1993

  1994

   1995

  1996

Romania

9.755

5.793

6.259

6.521

7.109

10.278

11.435

Bulgaria

5.584

2.587

4.453

4.722

4.272

5.638

4.622

Polonia

12.619

15.531

16.141

18.758

21.566

29.043

37.137

Cehia

-

-

10.368

12.859

14.970

25.265

27.824

Ungaria

8.797

11.449

11.123

12.648

14.554

15.466

16.209

Slovenia

4.727

4.131

6.141

6.501

7.304

9.492

9.421

CIS

-

-

42.364

33.354

36.745

45.855

48.350

  Sursa: Buletin Economic pentru Europa, vol. 49/ 1997

            La importuri in 1996, Romania(11435 milioane dolari)  devanseaza Bulgaria(4622 milioane dolari) si Slovenia(9421 milioane dolari). Volum mare al importurilor in 1996 detin Polonia(37137 milioane dolari), Cehia(27824 milioane dolari) si CIS(48350 milioane dolari).

Tabel 2.17 : Evolutia balantei comerciale in unele tari Est Europene cu

 economii in tranzitie

                                                                                             (in milioane dolari SUA)

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Romania

-3.980

-1.528

-1.896

-1.629

-0.958

-2.368

-3.350

Bulgaria

-0.352

0.701

-0.545

-1.028

-0.336

-0.293

0.090

Polonia

5.672

-0.619

-2.955

-4.555

-4.326

-6.156

-12.697

Cehia

-

-

-1.601

0.346

-0.713

-3.608

-5.906

Ungaria

0.934

-1.223

-0.442

-3.727

-3.853

-2.605

-3.065

Slovenia

-0.609

-0.257

0.540

-0.418

-0.476

-1.176

-1.111

CIS

-

-

9.229

19.198

25.909

34.192

39.837

 Sursa: Buletin Economic pentru Europa, vol. 49/ 1997
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
Exemplu de utilizare a unui incasso documentar
Cadrul general al negocierii
INFLUENTE ASUPRA PROCESULUI DECIZIONAL DE CUMPARARE
Gestiune comerciala - test grila
Corelarea resurselor financiare cu volumul activitatii economice
MODALITATI DE PLATA IN COMERTUL INTERNATIONAL
POSIBILITATI DE ORGANIZARE A ACTIVITATII COMERCIALE
Baze de date in comertul electronic


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu