Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » comert
Politica regionala

Politica regionalaPolitica regionala

Fondul de solariditate al UE

- este cel mai nou fond al politiciiregionale si a fost infiintatin noiembrie 2002.

- obiectivul acestui fondeste de a facilitaexprimarea solidaritatii UE fata de populatiaunui Stat membrusau in curs de aderare, care a fost afectata de un dezastru natural major.

- acest fond va fi folositnumai in cazul dezastrelor naturalemajore si careau repercusiuni importanteasupra conditiilor de viata, mediului inconjurator sau economiei tarilor afectate.


- suma maxima alocata annual Fondului de Solidaritate este de 1 mld euro.

- fondul finanteaza in generalactiuni reparatorii pt daunecare nu pot fi asigurate.

Actiunile eligibilept finantarea din cadrul acestui fondsunt :

-reabilitarea imediataa infrastructurii,a uzinelor electrice. uzinelor de apa, transportului, sanatatii si educatiei;

-        asigurarea de locuintetemporare si serviciide salvare;

- asigurarea imediataa structurilor si masuri imediate de protectie a patrimoniuluicultural;

-curatarea imediata a zonelorlovite de dezastru, inclusive a zonelor naturale.

Principiile care stau la baza alocarii si accesariiacestor fonduri sunt :

 

1. Complementaritate, coerenta, coordonare si conformitate.

Fondurile vor asigura o asistentacomplementara act locale si nationale integrandu-sein prioritatile Uniunii.

2. Programarea.Atingerea obiectivelor urmarite prin alocarea fondurilorstructurale va fi urmarita prin intermediulprocesului de programare multianuala.

3. Parteneriatul.Atingerea obiectivelorva fi urmarita in cadrulgeneral unei stransecolaborarii dintre Comisiesi fiecare stat membru.

4.Nivel teritoriel de implementare.Implementarea Programelor Operationaleva fi responsabilitatea statelor member si va fi realiz la cel mai potrivit nivel territorial, in concordantacu sist institutionalspecific acestora.

5. Interventia proportionala .Resursele finance si administrative utilize de Comisiesi statele membrept aplicarea Fondurilor sunt proportionalecu suma totala a ch aferenteunui progr operational.

6. Gestiunea impartita.Bugetul UEalocat Fondurilor este executat in cadrulgestiunii impartite intre statele membre si Comisie.

7. Aditionalitatea.Contributia Fondstructurale nu se substituiech structurale publice sau asimilabiledintr-un stat membru.

8. Egalitatea de gen si nediscriminarea.Statele membre si Comisia asigurapromovarea egalitatiiintre barbate si femeisi integrarea principiuluide egalitate de sansein domeniul respin fiecare dintre diferite etapeale aplicarii Fondurilor.

9. Dezvoltarea durabila.Obiectivele Fondurilor sunt urmaritein cadrul dezv durabile si a promovarii de catre, Comunitate,a obiectivului de protejaresi imbunatatire a mediului inconjurator.

Obiectivele fondurilor structurale :

1. Convergenta (sprijina reg ramase in urma dpdv al dezvolt ec).

Obiectivul ,,Convergenta “ este destinat saimbunatateasca condde crestere ecsi fact care contribuiela o reala convergentapt statele membre si reg cel mai putin dezvoltate.

In UE cu 27 de state membre, acest obiectiv se refera la 84 de regiuni, situate in 17 state membre , cu alte cuvinte154 de mil de loc, al caror PIB pe cap de locuitor este sub 75% din media comunitara.

2. Competitivitate regionala si ocupare (sprijina reg alteledecat cele ramase in urma ca dezv.).

Intr-o UEcu 27 de state membre, ac sit este valabilapt 68 de reg, ceea ce reprez 314 mil de loc ;

Acest obiectiv se aplicaregiunilor din 19 state membre.

3. Cooperare teritoriala europeana . (promoveaza o dezvoltare echilibrataa intregului sist comunitar).

Acest obiectiv este destinatsa intareasca cooperareatransfrontalieradat unor initiativelocale si regionale realizate in comun, sa stimuleze cooperarea interregionala precum si schimbul de experienta.

Coeficientii max de cofinantare pt fiec obiectiv sunt :

-        convergenta : intre 75 – 85 %;

-        competivitate si ocuparea fortei de munca:intre 50–85 %;

-        cooperare teritorialaeuropeana : intre 75 – 85 %;-        fondul de Coeziune : 85%.

Descrierea Fondurilor structurale

1. Fondul de coeziune- apare ca uninstrument special al pol de solidaritate, si prin circumstantele pt care a fost infiintat, trimite in mod directla principiile acestei pol si la unul din scopurile principale ale UE : de a promova progresul ec si social.

Conceptul de coeziune ec si sociala s-a cristalizat ca pol europeana de sine statatoare prin Actul Unic European in 1968.

Fondul intervine pt urmat actiuni :

-        retele transeuropene de transport (TEN).

-        mediul (conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii mediului;protectia sanatatii populatiei etc).

-        echilibrul correctal asistenteise defineste prin parteneriat intre statele membre si Comisie.

2. Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - a fost infiintat in 1975si este destinat sa redreseze principal. dezechilibre regionaledin Comunitate.

 

 

FEDR contribuie la finantarea :

-        investitiilor in infrastructura;

-        dezvolt potentialului endogen prin masuri de sustinere a dezv regionale si locale;

-        asistentei tehnice.

Pt obiectivul,,Convergenta “, FEDR isi concentreaza interventia asupra sustinerii dezv ec durabile integrate la niv reg si local.

Prioritati :

-        cercetare si dezv tehnologica;

-        mediul;

-        turismul;

-        prevenirea riscurilor;

-        inv culturale, inv legate de energie etc.

In conformitate cu obiectivul ,, Competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca “, FEDRisi concentreaza interventia , in cadrul strategiilor de dezv durabila.

Prioritati:

-        inovatia si economia cunoasterii;

-        promovarea spiritului de intreprindere;

-        mediul si prevenirea riscurilor;

-        promovarea unui transport public adecvatsi durabil, special in zonele urbame;

-        accesul la serv de transport si telecomunicat de interes ec general.

Ptobiectivul ,, Cooperare teritoriala europeana “, FEDRisi indreapta atentia aupra urmat prioritati :

- dezv de activit ec, sociale,si de mediu transfrontaliere prin intermediul strategiilorcommune in favoarea dezv teritoriale durabile;

-incurajarea cooperarii administrative si juridice.

3. Fondul Special European (FSE) – a fost creatin 1958 si a constituit inca de la inceput, principalul instr al pol soc comunitare.

In cadrul obiectivului ,, ,, Competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca “, FSE sprijina actiunilestatelor membre in sensul urmatoarelor prioritati : 

-cresterea capacitatii de adaptarea lucratorilor , a intreprinderilor si conducatorilor de intreprind, in scopul de a imbunatati anticiparea schimburilor economce;

- consolidarea capitalului uman.

In cadrul obiectivului ,, Convergenta “, FSE sprijinaactiuni intreprinsein statele membre, in sensul prioritatilor enumeratein continuare :

- cresterea si imbunatatirea investitiilorin capital uman;

-dezv potentielului uman in domeniul cercetarii si inovatiei;

Instrumentede preaderare : PHARE, ISPA, SAPARD .

PHARE – a fost creatin 1989 pt a contribui la restructurarea ec a Poloniei si Ungariei si este cel mai vechi program de asistenta tehnica si financiara pt tarile din Europa Centaralasi de Est.

In 1990 a fost extins si la celelate tari din spatial central si est – European, iar in momentul fataconstituie principalul instrumentde pre-aderare.

Asistenta PHARE este concentrate pe 2 prioritati :

- dezvoltare institutionala : intarireacapacitatii administrativesi institutionalea trailor candidate;

- sprijinirea investitiilor : mobilizarea inv in domeniile mediului, transportului, conditiilor de munca etc.

ISPA – este un program creat in 1999 si functional din 2000, cu o abordare similaraFondului de coeziune, concetrandu-sepe finantareaproiectelor de infrastructura in domeniile mediului si transportului siare in vedere 3 aspecte :

-        familiarizarea cu politicile si procedurile UE;

-        alinierea la standardelede mediu comunitare;

-        extinderea si conectarea la retelele de transport transeuropene.

Finantareacelor 2 domeniieste echilibrata si este orientate spre proiecte specifice acestora . In domeniul mediului o import deosebita se acorda poluariiapei, gestionarii deseurilor si poluariiaerului; pt infrastructura de transport prioritatile suntreflectate de conectarea retelelornationale cu cele transeuropene si dezv unor sist eficiente de transport.

SAPARD - a fost creat in 1999 si este functional din 2000, in scopul sprijiniriidezv rurale si agriculturii durabile in tarile candidate si pregatirii acestora in vedere adaptarii treptate la PAC.

Finantareaprin acest program se facepe baza pregatirii unorplanuri nationale de catreautoritati competenteale tarii candidate, acoperindo perioada de pana la 7 ani.O importanta specialain cadrul acestui programo are dimensiuneaprotectiei mediului.

Politica regionala – aspecte problematice, tendinte si provocari

Referirea la aspectele problematiceale pol de dezvregionala treb sa se facatinand cont de doinamismul accentuat al politiciicomunitare in ult ani si de provocarea fara precedent a aderarii unui grup larg de tari candidate ce dau nasterecelei mai mari extinderi din istori Uniunii.

Provocari:

1.cresterea fara precedenta disparitatilor ecexistente intre reg UE, prin aderarea tarilor Europei Centrale si de Est;

2. modificarea modeluluide distributie a disparitatilor geografice;

3. scaderea gradului de ocupoare a fortei de munca in cadrul Uniunii extense.

Aceste 3 aspecte reprez provocari serioase la adresamentinerii graduluide coeziune ec si socialala nivel comunitar.

In prezent , politica regionala a UEseconfrunta cu 3 mari provocari :

- competitia din ce in ce maiacerba odata cu liberalizarea comertului. . Firmele se localizeaza acolo unde gasesc conditiile propicept a le creste nivelul de competitivitate.

- societatea informationalasi revolutia tehnologica- care contribuie la crestereagradului de flexibilitate a oamenilor, companiilor si teritoriilor.

-        extinderea – care reprez atat o oportunitate, cat si o provocare pt Uniune Europeana.

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
Comertul exterior al Romaniei
Politica regionala
PARTICULARITATILE EFICIENTEI ECONOMICE A INVESTITIILOR IN INDUSTRIA EXTRACTIVA
ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL
Politica financiara in comert
REALIZAREA UNOR CRITERII DE EVALUARE PE BAZA CERINTELOR IMPUSE DE LEGISLATIA IN VIGOARE
Aplicatie Model liniar multifactorial
CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE COMERCIALA


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu