Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » comert
Politica regionala

Politica regionalaPolitica regionala

Fondul de solariditate al UE

- este cel mai nou fond al politicii  regionale si a fost infiintat  in noiembrie 2002.

 

- obiectivul acestui fond  este de a facilita  exprimarea solidaritatii UE fata de populatia  unui Stat membru  sau in curs de aderare, care a fost afectata de un dezastru natural major.

- acest fond va fi folosit  numai in cazul dezastrelor naturale  majore si care  au repercusiuni importante  asupra conditiilor de viata, mediului inconjurator sau economiei tarilor afectate.


- suma maxima alocata annual Fondului de Solidaritate este de 1 mld euro.

- fondul finanteaza in general  actiuni reparatorii pt daune  care nu pot fi asigurate.

Actiunile eligibile  pt finantarea din cadrul acestui fond  sunt :

-  reabilitarea imediata  a infrastructurii,  a uzinelor electrice. uzinelor de apa, transportului, sanatatii si educatiei;

-        asigurarea de locuinte  temporare si servicii  de salvare;

 - asigurarea imediata  a structurilor si masuri imediate de protectie a patrimoniului  cultural;

-  curatarea imediata a zonelor  lovite de dezastru, inclusive a zonelor naturale.

Principiile care stau la baza alocarii si accesarii  acestor fonduri sunt :

 

1. Complementaritate, coerenta, coordonare si conformitate.   

         Fondurile vor asigura o asistenta  complementara act locale si nationale integrandu-se  in prioritatile Uniunii.

2. Programarea.  Atingerea obiectivelor urmarite prin alocarea fondurilor  structurale va fi urmarita prin intermediul  procesului de programare multianuala.

3. Parteneriatul.  Atingerea obiectivelor  va fi urmarita in cadrul  general unei stranse  colaborarii dintre Comisie  si fiecare stat membru.

4.  Nivel teritoriel de implementare.  Implementarea Programelor Operationale  va fi responsabilitatea statelor member si va fi realiz la cel mai potrivit nivel territorial, in concordanta  cu sist institutional  specific acestora.

5. Interventia proportionala .  Resursele finance si administrative utilize de Comisie  si statele membre  pt aplicarea Fondurilor sunt proportionale  cu suma totala a ch aferente  unui progr operational.

6. Gestiunea impartita.  Bugetul UE  alocat Fondurilor este executat in cadrul  gestiunii impartite intre statele membre si Comisie.

 

7. Aditionalitatea.  Contributia Fond  structurale nu se substituie  ch structurale publice sau asimilabile  dintr-un stat membru.

8. Egalitatea de gen si nediscriminarea.  Statele membre si Comisia asigura  promovarea egalitatii  intre barbate si femei  si integrarea principiului  de egalitate de sanse  in domeniul resp  in fiecare dintre diferite etape  ale aplicarii Fondurilor.

9. Dezvoltarea durabila.  Obiectivele Fondurilor sunt urmarite  in cadrul dezv durabile si a promovarii de catre, Comunitate,  a obiectivului de protejare  si imbunatatire a mediului inconjurator.

Obiectivele fondurilor structurale :

1. Convergenta (sprijina reg ramase in urma dpdv al dezvolt ec).

Obiectivul ,,Convergenta “ este destinat sa  imbunatateasca cond  de crestere ec  si fact care contribuie  la o reala convergenta  pt statele membre si reg cel mai putin dezvoltate.

In UE cu 27 de state membre, acest obiectiv se refera la 84 de regiuni, situate in 17 state membre , cu alte cuvinte  154 de mil de loc, al caror PIB pe cap de locuitor este sub 75% din media comunitara.

2. Competitivitate regionala si ocupare (sprijina reg altele  decat cele ramase in urma ca dezv.).

Intr-o UE  cu 27 de state membre, ac sit este valabila  pt 68 de reg, ceea ce reprez 314 mil de loc ;

Acest obiectiv se aplica  regiunilor din 19 state membre.

3. Cooperare teritoriala europeana . (promoveaza o dezvoltare echilibrata  a intregului sist comunitar).

Acest obiectiv este destinat  sa intareasca cooperarea  transfrontaliera  dat unor initiative  locale si regionale realizate in comun, sa stimuleze cooperarea interregionala precum si schimbul de experienta.

 Coeficientii max de cofinantare pt fiec obiectiv sunt :

-        convergenta : intre 75 – 85 %;

-        competivitate si ocuparea fortei de munca:  intre 50–85 %;

-        cooperare teritoriala  europeana : intre 75 – 85 %;-        fondul de Coeziune : 85%.

Descrierea Fondurilor structurale

1. Fondul de coeziune  - apare ca un  instrument special al pol de solidaritate, si prin circumstantele pt care a fost infiintat, trimite in mod direct  la principiile acestei pol si la unul din scopurile principale ale UE : de a promova progresul ec si social.

Conceptul de coeziune ec si sociala s-a cristalizat ca pol europeana de sine statatoare prin Actul Unic European in 1968.

Fondul intervine pt urmat actiuni :

-        retele transeuropene de transport (TEN).

-        mediul (conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii mediului;  protectia sanatatii populatiei etc).

-        echilibrul correct  al asistentei  se defineste prin parteneriat intre statele membre si Comisie.

2. Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - a fost infiintat in 1975  si este destinat sa redreseze principal. dezechilibre regionale  din Comunitate.

 

 

FEDR contribuie la finantarea :

-        investitiilor in infrastructura;

-        dezvolt potentialului endogen prin masuri de sustinere a dezv regionale si locale;

-        asistentei tehnice.

Pt obiectivul  ,,Convergenta “, FEDR isi concentreaza interventia asupra sustinerii dezv ec durabile integrate la niv reg si local.

 Prioritati :

-        cercetare si dezv tehnologica;

-        mediul;       

-         turismul;

-        prevenirea riscurilor;

-        inv culturale, inv legate de energie etc.

In conformitate cu obiectivul  ,, Competitivitate regionala  si ocuparea fortei de munca “, FEDR  isi concentreaza interventia , in cadrul strategiilor de dezv durabila.

Prioritati:

-        inovatia si economia cunoasterii;

-        promovarea spiritului de intreprindere;

-        mediul si prevenirea riscurilor;

-         promovarea unui transport public adecvat  si durabil, special in zonele urbame;

-        accesul la serv de transport si telecomunicat de interes ec general.

Pt  obiectivul ,, Cooperare teritoriala europeana “, FEDR  isi indreapta atentia aupra urmat prioritati :

- dezv de activit ec, sociale,  si de mediu transfrontaliere prin intermediul strategiilor  commune in favoarea dezv teritoriale durabile;

 -  incurajarea cooperarii administrative si juridice.

3. Fondul Special European (FSE) – a fost creat  in 1958 si a constituit inca de la inceput, principalul instr al pol soc comunitare.

In cadrul obiectivului ,, ,, Competitivitate regionala  si ocuparea fortei de munca “, FSE sprijina actiunile  statelor membre in sensul urmatoarelor prioritati : 

-  cresterea capacitatii de adaptare  a lucratorilor , a intreprinderilor si conducatorilor de intreprind, in scopul de a imbunatati anticiparea schimburilor economce;

- consolidarea capitalului uman.

 In cadrul obiectivului ,, Convergenta “, FSE sprijina  actiuni intreprinse  in statele membre, in sensul prioritatilor enumerate  in continuare :

- cresterea si imbunatatirea investitiilor  in capital uman;

-  dezv potentielului uman in domeniul cercetarii si inovatiei;

Instrumente  de preaderare : PHARE, ISPA, SAPARD .

PHARE – a fost creat  in 1989 pt a contribui la restructurarea ec a Poloniei si Ungariei si este cel mai vechi program de asistenta tehnica si financiara pt tarile din Europa Centarala  si de Est.

In 1990 a fost extins si la celelate tari din spatial central si est – European, iar in momentul fata  constituie principalul instrument  de pre-aderare.

Asistenta PHARE este concentrate pe 2 prioritati :

- dezvoltare institutionala : intarirea  capacitatii administrative  si institutionale  a trailor candidate;

 - sprijinirea investitiilor : mobilizarea inv in domeniile mediului, transportului, conditiilor de munca etc.

ISPA – este un program creat in 1999 si functional din 2000, cu o abordare similara  Fondului de coeziune, concetrandu-se  pe finantarea  proiectelor de infrastructura in domeniile mediului si transportului si  are in vedere 3 aspecte :

-        familiarizarea cu politicile si procedurile UE;

-        alinierea la standardele  de mediu comunitare;

-        extinderea si conectarea la retelele de transport transeuropene.

Finantarea  celor 2 domenii  este echilibrata si este orientate spre proiecte specifice acestora . In domeniul mediului o import deosebita se acorda poluarii  apei, gestionarii deseurilor si poluarii  aerului; pt infrastructura de transport prioritatile sunt  reflectate de conectarea retelelor  nationale cu cele transeuropene si dezv unor sist eficiente de transport.

SAPARD -  a fost creat in 1999 si este functional din 2000, in scopul sprijinirii  dezv rurale si agriculturii durabile in tarile candidate si pregatirii acestora in vedere adaptarii treptate la PAC.

Finantarea  prin acest program se face  pe baza pregatirii unor  planuri nationale de catre  autoritati competente  ale tarii candidate, acoperind  o perioada de pana la 7 ani.    O importanta speciala  in cadrul acestui program  o are dimensiunea  protectiei mediului.

Politica regionala – aspecte problematice, tendinte si provocari

Referirea la aspectele problematice  ale pol de dezv  regionala treb sa se faca  tinand cont de doinamismul accentuat al politicii   comunitare in ult ani si de provocarea fara precedent a aderarii unui grup larg de tari candidate ce dau nastere  celei mai mari extinderi din istori Uniunii.

Provocari:

1.  cresterea fara precedent  a disparitatilor ec  existente intre reg UE, prin aderarea tarilor Europei Centrale si de Est;

2. modificarea modelului  de distributie a disparitatilor geografice;

3. scaderea gradului de ocupoare a fortei de munca in cadrul Uniunii extense.

Aceste 3 aspecte reprez provocari serioase la adresa  mentinerii gradului  de coeziune ec si sociala  la nivel comunitar.

 In prezent , politica regionala a UE  se  confrunta cu 3 mari provocari :

- competitia din ce in ce mai  acerba odata cu liberalizarea comertului. . Firmele se localizeaza acolo unde gasesc conditiile propice  pt a le creste nivelul de competitivitate.

- societatea informationala  si revolutia tehnologica  - care contribuie la cresterea  gradului de flexibilitate a oamenilor, companiilor si teritoriilor.

-        extinderea – care reprez atat o oportunitate, cat si o provocare pt Uniune Europeana.
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
Comertul exterior al Romaniei
Politica regionala
PARTICULARITATILE EFICIENTEI ECONOMICE A INVESTITIILOR IN INDUSTRIA EXTRACTIVA
ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL
Politica financiara in comert
REALIZAREA UNOR CRITERII DE EVALUARE PE BAZA CERINTELOR IMPUSE DE LEGISLATIA IN VIGOARE
Aplicatie Model liniar multifactorial
CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE COMERCIALA


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu