Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » economie » contabilitate
CONTABILITATEA CAPITALURILOR - APLICATII

CONTABILITATEA CAPITALURILOR - APLICATII

CONTABILITATEA CAPITALURILOR - APLICATII

Contabilitatea capitalului social

Constituirea capitalului social

Problema 1

Se constituie o societate comerciala BEST cu raspundere limitata cu asociat unic, avand un capital social subscris in valoare de 4.500 RON, format din aport de numerar in suma de 2.500 RON – depus la banca si aport in natura – un utilaj evaluat la valoarea de 2.000 RON, in conformitate cu expertiza tehnico-economica. Cheltuielile de constituire sunt in suma 500 RON, platite in numerar de asociat din fonduri proprii. Inregistrarile contabile sunt:

Subscrierii capitalului social:

           456 Decontari cu actionarii/                =          1011 Capital subscris                              4.000 RON

asociatii privind capitalul                                      nevarsat

Depunerea aportului in numerar la banca

5121 Conturi la banci                         =          456 Decontari cu actionarii/                   2.500 RON

                                                        asociatii privind capitalul

Receptionarea aportului in natura, pe baza de proces verbal de predare-primire

2131 Echipamente                  =          456 Decontari cu actionarii/                   2.000 RON

                tehnologice                                       asociatii privind capitalul

Inregistrarea capitalului subscris si varsat

1011 Capital subscris nevarsat   =   1012 Capital subscris varsat                          4.500 RON

Inregistrarea depunerii in caserie a contravalorii cheltuielilor de constituire a societatii de catre asociat

     5311 Casa in lei                      =          455 Sume datorate asociatilor                   500 RON

Plata cheltuielilor de constituire

     201 Cheltuieli de constituire              =          5311 Casa in lei                              500 RON

Problema 2

Se constituie o societate comerciala PERFECT pe actiuni cu un capital social subscris in valoare de 60.000 RON, divizat in 5.000 actiuni cu o valoare nominala de 10 RON/actiune. La infiintare s-a depus la banca contravaloarea a 2.000 actiuni si s-a adus un aport in natura – instalatii de lucru si utilaje evaluate la valoarea de 20.000 RON (in conformitate cu expertiza tehnico-economica) pentru care s-au acordat 2.000 actiuni. Restul de capital social reprezentand 1.000 actiuni s-a varsat in contul bancar in termenul legal de 12 luni. Cheltuielile de constituire sunt in suma 1.000 RON, platite in numerar de asociati din fonduri proprii. Inregistrarile contabile sunt:

Subscrierii capitalului social:

           456 Decontari cu actionarii/                =          1011 Capital subscris                            50.000 RON

asociatii privind capitalul                                      nevarsat

Depunerea aportului in numerar la banca

10 RON/actiune x 2.000 actiuni = 20.000 RON

5121 Conturi la banci = 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul      20.000 RON

Receptionarea aportului in natura, pe baza de proces verbal de predare-primire

2131 Echipamente                  =          456 Decontari cu actionarii/                 20.000 RON

                tehnologice                                       asociatii privind capitalul

Inregistrarea capitalului subscris si varsat

1011 Capital subscris nevarsat      =          1012 Capital subscris             varsat                 40.000 RON

Depunerea ulterioara aportului in numerar la banca

10 RON/actiune x 1.000 actiuni = 10.000 RON

5121 Conturi la banci =     456 Decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul 10.000 RON

Inregistrarea capitalului subscris si varsat

     1011 Capital subscris nevarsat     =          1012 Capital subscris varsat                 10.000 RON

Inregistrarea depunerii in caserie a contravalorii cheltuielilor de constituire a societatii de catre asociatii

5311 Casa in lei                      =          455 Sume datorate asociatilor                1.000 RON

Plata cheltuielilor de constituire

     201 Cheltuieli de constituire              =          5311 Casa in lei                          1.000 RON

Majorarea capitalului social

Cresterea de capital prin aport de numerar

Problema 3

S.C. PERFECT S.A. emite 2.000 actiuni noi la un pret de emisiune de 15 RON/actiune, valoarea nominala a actiunilor emise la constiturea societatii era de 10 RON/actiune si valoarea contabila este 20 RON/actiune. Actiunile sunt eliberate in doua transe: 60 % cu ocazia subscrierii si 40 % ulterior. Cheltuielile de emisiune sunt 500 RON si se amortizeaza liniar in doi ani.

Valoarea nominala = 10 RON/actiune x 2.000 actiuni = 20.000 RON, din care:

subscriere imediata   = 20.000 RON x 60 % = 12.000 RON

subscriere ulterioara = 20.000 RON x 40 % =   8.000 RON

Prima de emisiune  = (15 RON/actiune – 10 RON/actiune) x 2.000 actiuni = 10.000 RON

Total varsaminte = Valoarea nominala + Prima de emisiune  = 20.000 RON + 10.000 RON = 30.000 RON, din care:

 subscriere imediata   = 12.000 RON + 10.000 RON = 22.000 RON

subscriere ulterioara  =   8.000 RON

Amortizarea anuala a cheltuielilor = Cheltuieli de emisiune =  500 RON =250 RON/an

              de emisiune                             ani de amortizare           2 ani

Inregistrarile contabile sunt:

Cresterea capitalului social prin emisiuna de noi actiuni:

           456 Decontari cu actionarii/    =                           %                                          22.000 RON

      asociatii privind capitalul                 1012 Capital subscris varsat              12.000 RON

                                                                 1041 Prime de emisiune                      10.000 RON

Depunerea contravalorii capitalului subscris si varsat:

5121 Conturi la banci                         =          456 Decontari cu actionarii/                 22.000 RON

                                                        asociatii privind capitalul

Creanta fata de actionari pentru partea de capital nevarsata

            456 Decontari cu actionarii/              =          1011 Capital subscris                              8.000 RON

 asociatii privind capitalul                                      nevarsat

Stingerea creantei fata de actionari pentru capitalul subscris si nevarsat

        5121 Conturi la banci =  456 Decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul 8.000 RON

Inregistrarea capitalului subscris si varsat pentru subscrierea ulterioara

     1011 Capital subscris nevarsat =       1012 Capital subscris varsat                   8.000 RON

Inregistrarea cheltuielilor de emisiune a actiunilor

            201 Cheltuieli de constituire              =          5121 Conturi la banci                     500 RON

                                                                            

Amortizarea cheltuielilor de emisiune

     6811Cheltuieli de exploatare             =          2801 Amortizarea cheltuielilor       250 RON

        privind amortizarea imobilizarilor                               de constituire

Cresterea de capital prin aport in natura

Problema 4

S.C. BELL S.A. are un capital social de 400.000 RON, divizat in 2.000 actiuni, cu o valoare nominala de 200 RON/actiune. In prezent actiunea este evaluata la 250 RON/actiune. Conducerea societatii va emite 500 actiuni noi pentru a remunera un aport in natura reprezentand instalatii si utilaje de productie, evaluate la valoarea de 125.000 RON, in conformitate cu raportul de expertiza tehnico-economica.

Valoarea nominala = 200 RON/actiune x 500 actiuni = 100.000 RON

Prima de aport  = (250 RON/actiune – 200 RON/actiune) x 500 actiuni = 25.000 RON

Total varsaminte = Valoarea nominala + Prima de aport  = 100.000 RON + 25.000 RON = 125.000 RON

Valoarea de evaluare/piata = 250 RON/actiune x 500 actiuni = 125.000 RON

Inregistrarile contabile sunt:

Cresterea capitalului social prin emisiunea de noi actiuni:

           456 Decontari cu actionarii/    =                       %                                            125.000 RON

asociatii privind capitalul                  1011 Capital subscris nevarsat         100.000 RON

Prime de aport                                      25.000 RON

Inregistrarea capitalului subscris varsat

1011 Capital subscris nevarsat     =  1012 Capital subscris            varsat           100.000 RON

Receptionarea aportului in natura, pe baza de proces verbal de predare-primire

2131 Echipamente                  =          456 Decontari cu actionarii/               125.000 RON

                tehnologice                                       asociatii privind capitalul

Cresterea capitalului prin incorporarea rezervelor in capitalul social

Calculul dreptului de subscriere

Problema 5

S.C. ANA S.A. are un capital social in suma de 4.200.000 RON, capitalul este divizat in 1.000 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 4.200 RON, rezerve 840.000 RON. Se decide cresterea capitalului social prin aporturi noi de numerar pentru care se emit 500 actiuni la  un pret de emisiune de 4.500 RON/actiune.

Capitalul propriu = Capital social+Rezerve = 4.200.000 RON + 840.000 RON = 5.040.000 RON

Numar actiuni vechi = 1.000 actiuni

 

  VMC inainte de        =  Activul net contabil = 5.040.000 RON = 5.040 RON/actiuni

crestere capitalului         Numarul de actiuni        1.000 actiuni

Cresterea capitalului social = Valoarea nominala * Numar de actiuni noi = 4.200 RON/actiune x 500 actiuni = 2.100.000 RON

Capital propriu = (Capital social+Rezerve) + Cresterea capitalului social = 5.040.000 RON + 2.100.000 RON = 7.140.000 RON

Numarul total de actiuni = Numar actiuni vechi + Numar actiuni noi = 1.000 actiuni + 500 actiuni = 1.500 actiuni

Prime de aport = (4.500RON/act. – 4.200 RON/act.)x 500 act. = 150.000 RON

      VMC dupa            = Activul net contabil = 7.140.000 RON = 4.760 RON/actiuni

cresterea capitalului      Numarul de actiuni       1.500 actiuni

Valoarea teoretica a unui DS este reprezentata de pierderea de valoare a titlului datorata cresterii de capital :

Actiuni

Numar

Valoare matematica contabila

Valoare totala

vechi

1.000

5.040,00

5.040.000,00

noi

500

4.200,00

2.100.000,00

Total

1.500

4.760,00

7.140.000,00DS   =  VMC inainte   de     -        VMC dupa                     =  5.040 RON/actiune – 4.760 RON/actiune =

            crestere capitalului     crestere capitalului

        = 280 RON/actiune

Actiuni vechi  =  1.000 actiuni  = 2 / 1

 Actiuni noi            500 actiuni

Inregistrarile contabile sunt:

Cresterea capitalului social prin emisiunea de noi actiuni:

           456 Decontari cu actionarii/                =                       %                             2.250.000 RON

asociatii privind capitalul                     1011 Capital subscris nevarsat      2.100.000 RON

Prime de aport                                  150.000 RON

Inregistrarea capitalului subscris varsat

1011 Capital subscris nevarsat     =  1012 Capital subscris            varsat          2.100.000 RON

Structura actionarilor:

Actionar

Actiuni detinute

Capital social detinut

Actiuni noi detinute dupa operatia de crestere

Actiuni detinute dupa operatia de crestere

Capital social detinut dupa operatia de crestere

Popescu Ion

400

2.016.000

200 actiuni

400 + 200 = 600

2.856.000,00

Ionescu Petre

305

1.537.200

152 actiuni + 1DS

305 + 152 + (1DS+1DS) = 458

2.180.080,00

Vasile Tudor

295

1.486.800

147 actiuni + 1DS

295 + 147 = 442

2.10920,00

Total

1.000

5.040.000

1.500

7.140.000,00

D-nul Ionescu Petre va plati pentru cumpararea unui DS este :

        1 DS x 280 RON = 280 RON

Calculul dreptului de atribuire

Problema 6

S.C. CONSULTING S.A. are un capital social in suma de 1.500.000 RON, capitalul este divizat in 500 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 000 RON. In prezent, o actiune a societatii CONSULTING S.A. este evaluata la valoarea de 500 RON. AGA a societatii CONSULTING S.A. decide sa emita 250 actiuni noi, gratuite prin incorporarea unei rezerve a carei valoare este de 750.000 RON.

Cresterea de capital social prin emisiunea a 250 actiuni noi, gratuite avand o valoare nominala de 000 RON/actiune.

Valoarea nominala a    =   000 RON/actiune x 250 actiuni = 750.000 RON/actiune

      noilor actiuni emise

Inregistrarea contabila este:

1068 Alte rezerve           =          1012 Capital subscris varsat                           750.000 RON

Mentionam ca, incorporarea rezervei nu se face decat in cuantumul nominalului actiunilor gratuite – cand nu sunt degajate prime. 

Paritatea de atribuire a acestor actiuni este o actiune noua pentru 2 actiuni vechi, respectiv:

Actiuni vechi  =  500 actiuni vechi = 2

  Actiuni noi        250 actiuni noi      1

Actionarii care nu poseda un numar de actiuni de multiplul lui 2, vor trebui sa vanda sau sa cumpere drepturi de atribuire pentru a putea participa la operatia de crestere de capital.

Calcularea valorii unui drept de atribuire (DA)

Valoarea teoretica a unui DA compenseaza exact pierderea de valoare a titlului ca urmare a cresterii numarului de actiuni :

Actiuni

Numar

Valoare matematica contabila

Valoare totala

vechi

500

000,00

1.750.000,00

noi, gratuite 

250

0,00

0,00

Total

750

2.333,34

1.750.000,00

VMC inainte de operatia de crestere = 1.500.000 RON = 000,00 RON/actiune 

                                                                   500 actiuni

VMC dupa operatia de crestere = (1.500.000 RON + 750.000 RON) = 2.250.000 RON =

                                                                        750 actiuni                           750 actiuni

   = 4.500 RON/actiune

DA      = VMC inainte de operatia de crestere  - VMC dupa operatia de crestere   =

= 000,00 RON/actiune  -  2.333,34 RON/actiune  = 666,66 RON/actiune

Aceasta pierdere de valoare este mecanica deoarece aceeasi valoare globala este raportata la un numar mai mare de actiuni (750 in loc de 500).

Structura actionarilor:

Actionar

Actiuni detinute

Capital social detinut

Actiuni noi detinute dupa operatia de crestere

Actiuni detinute dupa operatia de crestere

Capital social detinut dupa operatia de crestere

Popescu Ion

195

585.000

97 actiuni + 1DA

195 + 97 + (1DA+1DA) = 293

879.000,00

Ionescu Petre

160

480.000

80 actiuni

160 + 80 + = 240

720.000,00

Vasile Tudor

145

435.000

72 actiuni + 1DA

145 + 72 = 217

651.000,00

Total

500

1.500.000

750

2.250.000,00

D-nul Ionescu Petre va plati pentru cumpararea celor 2 DA este :

        2 DA x 666,66 RON = 1.333,32 RON

Cresterea capitalului prin incorporarea primelor in capitalul social

 

Problema 7

S.C. CONT S.A. are un capital social in suma de 2.300.000 RON, capitalul este divizat in 2.300 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 1.000 RON.  A.G.A. societatii hotarareste majorarea capitalului social cu suma de 70.000 RON constituind prime de emisiune.

Inregistrarea contabila este:

1041 Prime de emisiune =          1012 Capital subscris varsat                             70.000 RON

Cresterea capitalului prin incorporarea profitului in capitalul social

 

Problema 8

S.C. PERFECT S.A. are un capital social in suma de 5.400.000 RON, capitalul este divizat in 5.400 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 1.000 RON.  A.G.A. societatii hotarareste majorarea capitalului social cu suma de 2.000.000 RON constituind profitul curent.

Inregistrarile contabile sunt:

Repartizarea profitului

121 Profit sau pierdere           =          129 Repartizarea profitului              2.000.000 RON

Inregistrarea cresterii capitalului social prin repartizarea profitului curent

    129 Repartizarea profitului    =          1012 Capital subscris varsat            2.000.000 RON

Cresterea capitalului prin conversia unui angajament financiar in capital

Problema 9

S.C. ARMONIA S.A. are un capital social in suma de 200.000 RON, capitalul este divizat in 200 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 1.000 RON. In prezent, o actiune a societatii ARMONIA S.A. este evaluata la valoarea de 1.500 RON. AGA a societatii hotareste sa emita 700 actiuni noi care vor converti datoria sa fata de salariati, prin participarea acestora la profit, datorie ce este in suma de 1.050.000 RON. Cresterea capitalului social prin emisiunea a 700 actiuni noi pentru stingerea angajamentului financiar fata de personal.

Valoarea nominala = 1.000 RON/actiune x 700 actiuni = 700.000 RON

Prima de emisiune  = (1.500 RON/actiune – 1.000 RON/actiune) x 700 actiuni = 350.000 RON

Total varsaminte = Valoarea nominala + Prima de emisiune  = 700.000 RON + 350.000 RON = 1.050.000 RON

Valoarea de evaluare/piata = 1.500 RON/actiune x 700 actiuni = 1.050.000 RONInregistrarea contabila este:

Inregistrarea cresterii capitalului social prin stingerea datoriei societatii fata de salariati

     424 Participarea salariatilor   =                           %                                      1.050.000 RON                          la profit                                 1012 Capital subscris varsat              700.000 RON

                                                                        1041 Prime de emisiune                     350.000 RON

Cresterea capitalului prin dubla crestere simultana de capital

Problema 10

S.C. EXCELENT S.A. are un capital social in suma de 4.600.000 RON, capitalul este divizat in 4.000 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 1.150 RON. In prezent, o actiune a societatii CONSULTING S.A. este evaluata la valoarea de 1.500 RON. AGA a societatii doreste sa emita simultan:

1.000 actiuni noi, in numerar, la un pret de emisiune de 1.300 RON/actiune, actiuni care se vor elibera integral in momentul subscrierii;

500 actiuni noi gratuite, prin incorporarea unor prime legate de capital in valoare de 575.000 RON.

Inregistrarile contabile sunt:

Inregistrarea varsamintelor, pentru actiunile emise cu aport de numerar

  Calculul aportului in numerar in urma emisiunii de actiuni noi

1.300RON/actiune x 1.000 actiuni = 1.300.000 RON

5121 Conturi la banci = 456 Decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul 1.300.000 RON

Inregistrarea cresterii de capital, pentru actiunile noi emise cu aport de numerar

Valoarea nominala a  = 1.150 RON/actiune x 1.000 actiuni = 1.150.000 RON

actiunilor noi emise

Prime de = (1.300 RON/actiune – 1.150 RON/actiune) x 1.000 actiuni = 150.000 RON

  emisiune

Total varsaminte = Valoarea nominala a actiunilor noi emise + Prime de emisiune =

                            =  1.150.000 RON +150.000 RON = 1.300.000 RON

           456 Decontari cu actionarii/                =                       %                             1.300.000 RON

asociatii privind capitalul                     1011 Capital subscris nevarsat      1.150.000 RON

Prime de emisiune       150.000 RON

Inregistrarea capitalului subscris varsat

1011 Capital subscris nevarsat     =  1012 Capital subscris            varsat          1.150.000 RON

Inregistrarea cresterii de capital, pentru actiunile noi emise gratuit

 Prime legate de capital = Prime de emisiune = 1.150 RON/actiune x 500 actiuni =                                        = 575.000 RON

1041 Prime de emisiune           =          1012 Capital subscris varsat          575.000 RON

Actiuni

Numar

actiuni

Valoare matematica contabila

Valoare totala

Paritate

Vechi

4.000

1.500

6.000.000

-

Noi, in numerar

1.000

1.300

1.300.000

1 noua pentru 4 vechi

Noi, gratuite

500

-

-

1 noua pentru 8 vechi

Total

5.500

-

7.300.000

VMC inainte de prima operatie de crestere = Pret de emisiune = 1.300,00 RON/actiune 

VMC dupa operatiile de crestere = 7.300.000 RON = 1.327,27 RON/actiune

                                                            5.500 actiuni

Valoarea cumulata a   = Valoarea evaluata – VMC dupa operatiile de crestere =

unui DS si a unui DA

                                    =1.500 RON/actiune – 1.327,27 RON/actiune = 172,73 RON

DS       = 1.327,27 RON/actiune - 1.300 RON/actiune  = 6,82 RON/actiune

                                         4    

DA      = 1.327,27 RON/actiune  = 165,91 RON/actiune

                          8       

Diminuarea capitalului social

Diminuarea capitalului prin aport de numerar

Problema 11

Adunarea generala a actionarilor a societatii SERVICES S.A. aproba retragerea unui actionar al carui aport in numerar era in suma de 750.000 RON, concomitent cu diminuarea capitalului social. Inregistrarile contabile sunt:

Retragerea sumei de catre actionar:

           456 Decontari cu actionarii/                =          5121 Conturi la banci                          750.000 RON

asociatii privind capitalul                                     

                                                                            

Diminuarea capitalului social:

1012 Capital subscris varsat=456Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul 750.000 RON

Diminuarea capitalului prin aport in natura

Problema 12

Adunarea generala a asociatilor a societatii CONT S.R.L. aproba retragerea unui asociat al carui aport in natura era in suma de 1.500.000 RON reprezentand contravaloarea unui imobil (constructie in regim de inaltime S+P+5E+M), concomitent cu diminuarea capitalului social. Inregistrarile contabile sunt:

Retragerea sumei de catre actionar:

           456 Decontari cu actionarii/                =          212 Constructii                     1.500.000 RON

asociatii privind capitalul                                   

                                                                            

Diminuarea capitalului social:

1012 Capital subscris varsat  =  456  Decontari cu actionarii privind capitalul     1.500.000 RON

Diminuarea capitalului cu pierderea inregistrata in exercitiul anterior

Problema 13

AG.A. a societatii BEST S.R.L. aproba diminuarea capitalului social cu pierderea inregistrata in anul 2007 in suma de 5.000 RON.

Inregistrarile contabile sunt:

Inregistrarea pierderii din 2007:

117 Rezultatul reportat             =          121 Profit si pierdere                              5.000 RON

                                                                            

Diminuarea capitalului social:

1012 Capital subscris varsat                 =      117 Rezultatul reportat                           5.000 RON

Contabiliatatea altor elemente ale capitalului propriu

Contabilitatea primelor de capital

Problema 14

Capitalul social al S.C. CONT S.R.L. se majoreaza prin emisiunea de 000 noi actiuni la valoarea nominala de 120 RON/ actiune. Valoarea de emisiune este de 150 RON/actiune. Inregistrarile contabile sunt:

Inregistrarea cresterii capitalului social

120 RON/ actiune x 000 actiuni = 360.000 RON

           456 Decontari cu actionarii/    =          1011 Capital subscris nevarsat            360.000 RON

asociatii privind capitalul                                   

Calculul si inregistrarea primei de emisiune

150 RON/ actiune - 120 RON/ actiune = 30 RON/ actiune

30 RON/actiune x 000 actiuni = 90.000 RON

   456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul = 1041 Prime de emisiune          90.000 RON

                 

Problema 15

In urma procesului de absorbtiei capitalul social al S.C. CONSULTIG S.R.L. – societate absorbanta - se majoreaza cu contravaloarea a 4.500 noi actiuni cu valoarea nominala de 130 RON/ actiune. Valoarea matematica contabila stabilita la fuziune pentru o actiune este de 140 RON/actiune. Inregistrarile contabile sunt:

Inregistrarea majorarii capitalului social al societatii absorbante

130 RON/ actiune x 4.500 actiuni = 585.000 RON

           456 Decontari cu actionarii/    =          1011 Capital subscris nevarsat            585.000 RON

asociatii privind capitalul                                   

Calculul si inregistrarea primei de fuziune

140 RON/ actiune - 130 RON/ actiune = 10 RON/ actiune

10 RON/actiune x 4.500 actiuni = 45.000 RON

456 Decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul = 1042 Prime de fuziune      45.000 RON

Problema 16

AGA S.C. BEST S.R.L. hotareste majorarea capitalului social cu suma de 45.000 RON, suma prime de emisiune si trecerea la rezerve a sumei de 70.000 RON, suma constituita din prime de fuziune. Inregistrarile contabile sunt:

Inregistrarea majorarii capitalului social

            1041 Prime de emisiune         =          1012 Capital subscris varsat                 45.000 RON   

Transferul primelor de fuziune la rezerve

           1042 Prime de fuziune           =          1068 Alte rezerve                                  70.000 RON

Contabilitatea rezervelor

Problema 17

In conformitate cu normele legale in vigoare se efetueaza reevaluarea cladirilor care apartin S.C. TOMIS S.R.L. rezultand o diferenta fata de valoarea de inregistrarea a acestora in suma de 2.500.000 RON. Inregistrarea contabila este:

Inregistrarea diferentei din reevaluare

212 Constructii           =          105 Rezerve din reevaluare

Problema 18

Din profitul net inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar conducerea societatii CONT S.R.L. se repartizeaza suma de 1.500.000 RON pentru rezerve statutare si suma de 2.500.000 pentru alte rezerve. Inregistrarile contabile sunt:

Constiturea rezervelor statutare din profitul net

129 Repartizarea profitului    =  1063 Rezerve statutare sau contractuale  1.500.000 RON

Constituirea de alte rezerve din profitul net

129 Repartizarea profitului          =              1068 Alte rezerve                        2.500.000 RON


Problema 19

La sfarsitul exercitiului financiar 2007 S.C. AFACEREA S.R.L. constitue din profitul brut inregistrat in suma de 7.000.000 RON rezerve legale in procent de 5 %, ajungand la 10 % din capitalul social al societatii. Inregistrarea contabila este:

Calculul rezervei legale: 7.000.000 RON x 5 % = 350.000 RON

Constiturea rezervelor legale din profitul brut

129 Repartizarea profitului          =          1061 Rezerve legale                            350.000 RON

Problema 20

La sfarsitul exercitiului financiar 2006 AGA societatii CONSULTING S.A. hotarareste sa acopere o pierdere inregistrata in exercitiile anterioare in suma de 500.000 RON din rezerve statutare precum si transferul primelor de emisiune in suma de 1.000.000 RON la alte prime de emisiune. Inregistrarile contabile sunt:

Inregistrarea acoperii din rezerve a pierderilor inregistrate anterior

1063 Rezerve statutare sau contractuale         =        117 Rezultatul reportat     500.000 RON

Transferul primelor de emisiune1041 Prime de emisiune                  =              1068 Alte rezerve                                  1.000.000 RON

Contabilitatea rezultatului

Contabilitatea rezultatului reportat

Problema 21

La 31.12.2006 S.C. CONSULTING S.R.L. inregistreaza un profit net de 40.000 RON. Repartizarea acestui profit este amanata, iar in exercitiul urmator AGA hotareste repartizarea lui astfel:

10.000 RON – rezerve statutare sau contractuale

14.000 RON – majorarea capitalului social

16.000 RON – dividendele asociatilor

Inregistrarile contabile sunt:

Inregistrarea profitului obtinuta in 31.12.2006, a carui repartizare s-a amanat

121 Profit si pierdere             =          117 Rezultatul reportat                        40.000 RON

Inregistrarea repartizarii profitului

            117 Rezultatul reportat           =                      %                                                40.000 RON

                                                                      1063 Rezerve statutare sau contractuale 10.000 RON

                                                                      1012 Capital subscris varsat                   14.000 RON         

                                                                      457 Dividende de plata                           16.000 RON   

Problema 22

La 31.12.2006 S.C. CONT S.R.L. inregistreaza o pierdere de 35.000 RON. In 31.12.2007, acesta pierdere este acoperita din urmatoarele surse :

capital social  : 7.000 RON

rezerve legale : 4.000 RON

alte rezerve : 000 RON

profitul curent : 21.000 RON

Inregistrarile contabile sunt:

Inregistrarea pierderii in exercitiul anterior

117 Rezultatul reportat          = 121 Profit si pierdere                                     35.000 RON

Inregistrarea acopreririi pierderii inregistrate anterior 

                        %                     =              117 Rezultatul reportat                                 35.000 RON

        1012 Capital subscris varsat                                                                                    7.000 RON

        1061 Rezerve legale                                                                                                4.000 RON

        1068 Alte rezerve                                                                                                    000 RON         

          129 Repartizarea profitului                                                                                 21.000 RON   

Contabilitatea rezultatului exercitiului

 

Problema 23

La 31.12.2007 S.C. BEST S.R.L. inregistreaza o pierdere de 27.000 RON, pierdere care se reporteaza pentru exercitiile financiare urmatoare. Inregistrarea contabila este:

a) Inregistrarea reportarii pierderii

    117 Rezultatul reportat            =          121 Profit si pierdere                            27.000 RON

Problema 24

La 31.12.2007 S.C. PERFECT S.A. inregistreaza un profit de 60.000 RON, profit ce va fi repartizat astfel :

se vor constitui rezerve, din care :

rezerve statutare sau contractuale in suma de 21.000 RON

alte rezerve ca surse proprii de finantare in suma de 10.000 RON

se va acoperi pierderea inregistrata in exercitiile precedente in suma de 7.000 RON

se repartizeaza dividendele actionarilor in suma de 22.000 RON

Inregistrarile contabile sunt:

Inregistrarea repartizarii profitului

            129 Repartizarea profitului    =                      %                                                60.000 RON

                                                                1063 Rezerve statutare sau contractuale      21.000 RON                                                                                1068 Alte rezerve                                      10.000 RON    

Rezultatul reportat                              7.000 RON

 117 Rezultatul reportat                                 22.000 RON 

   (pentru plata dividene)

 Inregistrarea platii dividendelor 

Rezultatul reportat                   =          457 Dividende de plata            22.000 RON

Inregistrarea impozitului pe dividende datorat  

           457 Dividende de plata                        =          446 Alte impozite, taxe si                       520 RON

                                                                           varsaminte asimilate

Contabilitatea subventiilor 

Problema 25

S.C. PERFECT S.A. primeste cu titlu gratuit urmatoarele :

constructie in valoare de 740.000 RON, amortizabila in 50 ani

echipamente tehnologice in valoare de 518.000 RON, amortizabile in 10 ani

mijloace de transport in valoare de 185.000 RON, amortizabile in 5 ani.

Inregistrarile contabile sunt:

Inregistrarea subventiei de investitii, de exemplu pentru:

a.1. Constructie

212 Constructii                            =     131 Subventii pentru investitii          740.000 RON

a.2. Echipamente tehnologice

2131 Echipamente tehnologice   =     131 Subventii pentru investiti            i            518.000 RON 

a. Mijloace de transport

2133 Mijloace de transport         =     131 Subventii pentru investitii           185.000 RON

Inregistrarea amortizarii anuale a:  

b.1. Constructie

Calculul amortizarii   = Valoarea constructiei  =  740.000 RON  = 14.800 RON

anuale a constructiei          Numarul de ani                  50 ani

 

6811 Cheltuieli de exploatare     =     2812 Amortizarea  constructiilor         14.800 RON

privind amortizarea imobilizarilor

b.2. Echipamente tehnologice

   Calculul amortizar  =  Valoarea echipamentelor tehnoologice =518.000RON =51.800RON

anuale a echipamentelor            Numarul de ani                                         10 ani

    tehnologice

                                                                       

        6811 Cheltuieli de exploatare     =  2813 Amortizarea  instalatiilor, mijloacelor 51.800 RON

       privind amortizarea imobilizarilor           de transport, animalelor si plantatiilor

b. Mijloace de transport

   Calculul amortizari    =Valoarea mijloacelor de transport = 185.000 RON = 37.000 RON

     anuale a mijloacelor de             Numarul de ani                                5 ani

  transport

        6811 Cheltuieli de exploatare     =  2813 Amortizarea  instalatiilor, mijloacelor 37.000 RON

    privind amortizarea imobilizarilor           de transport, animalelor si plantatiilor

Inregistrarea pe venituri a unei cote-parti din subventia corespunzatoare valorii amortizarii anuale la:

c.1. Constructii:

          131 Subventii pentru investitii = 7584 Venituri din subventii pentru investitii  14.800 RON

c.2. Echipamente tehnologice:

131 Subventii pentru investitii = 7584 Venituri din subventii pentru investitii 51.800 RON

c. Mijloace de transport:  

       131 Subventii pentru investitii  =  7584 Venituri din subventii pentru investitii 37.000 RON

Contabilitatea provizioanelor

 

Problema 26

LA 31.12.2007 S.C. PERFECT S.A. se afla in litigiu cu clientul sau S.C. BEST S.R.L. pentru o  creanta in valoare de 75.000 RON, iar in anul 2008 conducerea societatii PERFECT S.A. estimeaza cheltuieli cu acest proces in suma de 5.000 RON. In anul 2008 S.C. PERFECT S.A. i se recunoaste dreptul la o creanta in suma de 62.505 RON, inregistrand cheltuieli cu onorariul avocatului care a pledat cauza in suma de 5.000 RON.

Inregistrarile contabile sunt:

Inregistrarile contabile realizate in anul 2007 sunt:

a.1. Inregistrarea clientilor incerti aflati in litigiu cu S.C. PERFECT S.A.

4118 Clienti incerti sau in litigiu      =          4111 Clienti                               75.000 RON

a.2. Constituirea provizioanelor pentru litigii

6812 Cheltuieli de exploatare privind   =      1511 Provizioane pentru litigii  75.000 RON   

         provizioanelor prntru riscuri si cheltuieli

Inregistrarile contabile realizate in anul 2008 sunt:

b.1. Inregistrarea stingerii creantei in baza hotararii judecatoresti definitive, care recunoaste dreptul la o creanta de 62.505 RON

  Calculul pierderilor din   = (Valoarea creantei – Valoarea creantei acceptata)x( 1+19 %)=

      creante si debitori diversi             litigioase                            de instanta

                 =(75.000RON – 62.505RON)x(1-19%)=12495RON x(1-19%)=10.500 RON 

                                    %                        =       4118 Clienti incerti sau in litigiu           75.000 RON

      5121 Conturi la banci in lei                                                                                    62.505 RON

654 Pierderi din creante si debitori diversi                                                            10.500 RON

4427 TVA colectata                                                                                                  1.995 RON

b.2. Inregistrarea platii efectuate cu onorariul platit avocatului pentru reprezentare    

               622 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile   =  5311 Casa in lei         5.000 RON

b. Anularea provizionului ramas fara obiect

        1511 Provizioane pentru                 =  7812 Venituri din provizioane pentru      75.000 RON

        litigii                                           riscuri si cheltuieli

Problema 27

S.C. CONT S.A. produce aspiratoare pentru care asigura o perioada de garantie de 2 ani. La 31.12.2007 a inregistrat vanzari in valoare de 892.500 RON (inclusiv T.V.A) In anul 2006 procentul mediu de cheltuieli cu reparatiile efectuate in termenul de garantie de 2 % din vanzari.

Inregistrarile contabile sunt:

a. Inregistrarea vanzarii de frigidere in 2007

4111 Clienti    =                      %                                                                      892.500 RON

                                                701 Venituri din vanzarea produselor finite              750.000 RON

                                                4427 T.V.A. colectata                                                142.500 RON

b. Constituirea provizionului in 2007 pentru garantiilor acordate clientilor, aplicand procentul mediu din 2006

            Calculul provizionului = Venituri din vanzari cu produse finite x procent mediu 2006 =

                                                  = 750.000 RON x 2 % = 15.000 RON

           

6812Cheltuieli de exploatare privind     =    1512Provizioane pentru garantii 15.000 RON   

         provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli                   acordate clientilor

Problema 28

S.C. CONSULTING S.R.L. doreste sa realizeze reparatii la un imobil pe care il detine. Reparatiile la acest imobil se vor efectua pe parcursul a trei exercitii finaciare (in perioada 2005-2007), reparatiile fiind estimate la valoarea de 90.000 RON. Pentru efectuarea acestor reparatii S.C. CONSULTING S.R.L. a incheiat un contract de prestari servicii cu S.C. BEST S.A., iar aceasta, dupa cei 2 ani, la terminarea lucarilor a emis factura in care este inscrisa suma de 128.520 RON (inclusiv T.V.A.).Inregistrarile contabile sunt:

a. Constituirea in 2004 a provizionului pentru cheltuiala estimata de S.C. CONSULTING S.R.L. pentru anul 2005

6812Cheltuieli de exploatare privind     =    1518Alte provizioane pentru       30.000 RON   

         provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli             riscuri si cheltuieli

b.  Constituirea in 2005 a provizionului pentru cheltuiala estimata de S.C. CONSULTING S.R.L. pentru anul 2006

6812Cheltuieli de exploatare privind     =    1518Alte provizioane pentru       30.000 RON   

         provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli             riscuri si cheltuieli

  

c. Constituirea in 2006 a provizionului pentru cheltuiala estimata de S.C. CONSULTING S.R.L. pentru anul 2007

6812Cheltuieli de exploatare privind     =    1518Alte provizioane pentru       30.000 RON   

         provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli             riscuri si cheltuieli

d. Inregistrarea facturii pentru reparatiile solicitate si primite

                                    %                                               =        401 Furnizori                           128.520 RON

            611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                                                    108.000 RON

4427 TVA deductibila                                                                                       20.520 RON
loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezialoading...

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu