Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » economie » finante banci
Lucrare de licenta finante banci - evidenta, contabilizarea si analiza creantelor si datoriilor comerciale in relatiile cu tertii la “sc as-tech srl”

Lucrare de licenta finante banci - evidenta, contabilizarea si analiza creantelor si datoriilor comerciale in relatiile cu tertii la “sc as-tech srl”UNIVERSITATEA ROMANO AMERICANA

FACULTATEA DE RELATII COMERCIALE SI FINANCIAR- BANCARE INTERNE SI INTERNATIONALE

SPECIALIZAREA : FINANTE BANCI

LUCRARE DE LICENTATEMA :

EVIDENTA, CONTABILIZAREA SI ANALIZA CREANTELOR SI DATORIILOR COMERCIALE IN RELATIILE CU TERTII LA “SC AS-TECH SRL”

Capitolul I

Delimitari si structuri privind creantele si datoriile

1.1 Structuri privind creantele

Legea care reglementeaza atat creantele cat si datoriile este Legea contabilitatii nr. 82/1991 ce a fost publicata in Monitorul Oficial nr.506 din 27 iulie 2007 precum si Legea 259/2007 pentru modificarea si completarea la Legea contabilitatii nr. 82/1991.
Creantele fac parte din structura de activ a patrimoniului cu valoare pozitiva pentru intreprindere – active circulante (numite si active curente) ce cuprind bunuri si valori care se utilizeaza pe o perioada scurta in activitatea intreprinderii si, in general, participa la un singur circuit economic.
Din punct de vedere economic si financiar, activele circulante isi schimba continuu forma materiala in cadrul circuitului economic. Astfel, in faza de aprovizionare, activele circulante sub forma de bani se transforma in stocuri de materii prime si materiale; in faza de productie, stocurile de materii prime si materiale se consuma integral, rezultand stocuri de productie in curs de executie, care, dupa operatia de prelucrare, devin produse finite; in faza de desfacere, produsele finite sunt revandute clientilor, transformandu-se astfel in bani.
Din punct de vedere al lichiditatii, activele circulante se caracterizeaza prin faptul ca durata ciclului de exploatare este mai mica de un an: ele intra si ies, in si din intreprindere, de mai multe ori in cursul unui exercitiu financiar.
Reglementarile introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilitatii din Romania definesc activul curent ca fiind o resursa care:
- se asteapta sa fie realizata sau este detinuta pentru consum sau vanzare, in cursul normal al ciclului de exploatare,
- reprezinta numerar ori echivalente de numerar a caror utilizare nu este restrictionata.
In structura activelor circulante se includ:
-Stocuri
-Creante
-Investitii financiare pe termen scurt
-Casa si conturi la banci
Creantele (numite si valori in curs de decontare) reprezinta valori economice avansate temporar de titularul de patrimoniu altor persoane fizice sau juridice, pentru care acesta urmeaza sa primeasca un echivalent valoric.

Toate persoanele fizice sau juridice care au beneficiat de o valoare avansata si care urmeaza sa dea un echivalent corespunzator se numesc generic debitori. Debitorii intreprinderii sub forma creantelor din vanzari sunt delimitati in contabilitate prin structurile de clienti si conturi asimilate.
Clasificarea creantelor
In structura creantelor se includ: 
-Creante comerciale ;
-Sume de incasat de la entitatile afiliate; 
-Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare; 
-Alte creante; 
-Capital subscris si nevarsat .
Creantele comerciale sunt cele mai semnificative, fiind compuse din:
-A. creantele fata de clienti 
-B. efectele de primit
A. Creantele fata de clienti includ creantele rezultate din bunurile vandute, lucrarile executate, serviciile prestate, a caror valoare urmeaza a se incasa ulterior.
B. Efectele de primit sunt titlurile negociabile sub forma de cambie, bilet la ordin etc., care atesta existenta unei creante in cadrul relatiilor comerciale ce va fi incasata pe termen scurt, de obicei pana la 90 de zile.
Sumele de incasat de la entitatile afiliate sunt generate de relatiile dintre societatea-mama (o intreprindere care are doua sau mai multe filiale) si filialele sale.
Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare reprezinta creantele generate de relatiile de decontare ale intreprinderii cu intreprinderile asociate (asupra carora se exercita o influenta semnificativa).
Alte creante sunt reprezentate de creantele generate de relatiile de decontare ale intreprinderii cu personalul, bugetul statului,alte organisme publice, asigurarile sociale, protectia sociala, debitori diversi.
Creantele privind capitalul subscris si nevarsat sunt reprezentate de creantele generate de relatiile intreprinderii cu actionarii sai, referitoare la subscrierile de capital social, efectuate si nedepuse inca.
Astfel, pentru a-si asigura existentul de bunuri economice de natura activelor imobilizate, activelor circulante sau altor bunuri necesare desfasurarii propriei activitati, aceasta intra in relatii de colaborare cu terte persoane fizice sau juridice.

In procesul de aprovizionare, intreprinderea cumpara bunuri economice de diverse forme de la alte persoane juridice si fizice, bunuri pentru care isi creeaza datorii; de asemenea vinde produsul activitatii sale in cadrul procesului de desfacere, proces in urma caruia rezulta creantele.

Creantele sunt elemente ale activului patrimonial, constituind mijloace economice sub forma activelor circulante in decontare (sunt sume de incasat pe termen scurt, in timp ce creantele imobilizate se incaseaza pe termen mediu si lung).Creantele reprezinta drepturile pe termen scurt ale unitatii, respectiv mijloace in curs de incasare adica drepturi ale creditorilor de a pretinde anumite sume, bunuri sau lucrari.Creditorii sunt persoane fizice si juridice fata de care unitatea are obligatii banesti.

Creantele sunt elemente patrimoniale de activ care iau nastere la avansarea temporara a unor bunuri sau valori altor persoane fizice sau juridice si se lichideaza la incasarea lor.

Creantele se pot clasifica :

Dupa natura operatiilor :

- creante comerciale

- creante financiare

- alte creante

Dupa continutul economic si obiectul creantelor, pot fi :

 • creante asupra clientilor pentru produsele vandute, lucrari executate si servicii prestate;
 • creante asupra furnizorilor generate de avansurile si sconturile acordate anticipat de catre cumparator;
 • creante generate de detinerea unor bilete la ordin, cupoane, bonuri de tezaur;
 • diverse creante asupra debitorilor provenite din operatii necomerciale.

Creantele comerciale reprezinta valorile primite sau care urmeaza a fi primite de catre agentul economic ca echivalent al vanzarii bunurilor materiale, serviciilor si decontarii lucrarilor executate.

Creantele financiare sunt corelative cu cheltuielile financiare in sensul ca elementelor de venituri financiare le corespund elementele de cheltuieli financiare, ambele fiind generate de aceeasi operatie economica. Acestea cuprind urmatoarele categorii:

venituri din participatii

venituri din alte imobilizari financiare

venituri din creante imobilizate

venituri din diferente de curs valutar

venituri din dobanzi

venituri din sconturi obtinute

venituri din titluri de plasament

In categoria creantelor sunt incluse si cheltuielile inregistrate in avans. Cheltuielile in avans sunt reprezentate de cheltuielile anticipate si de cheltuielile constatate in avans ; ele se exclud din cheltuielile curente ale exercitiului si se incorporeaza apoi in cheltuielile exercitiului la care acestea se refera.

Creantele se pot clasifica in functie de nevoia de informatii, in contabilitatea analitica astfel :

In functie de termenul de incasare :

 • creante de incasat la termen lung – peste 5 ani;
 • creante de incasat la termen mijlociu intre 1 – 5 ani;
 • creante de incasat la termen scurt : sub 1 an.

In functie de moneda in care se formeaza :

 • Creante in lei, respectiv clienti interni
 • Creante in devize, respectiv clienti externi

In functie de raporturile avute cu societatile :

Creante asupra societatilor din cadrul grupului

Creante in afara grupului

1.2 Structuri privind datoriile

Datoriile reprezinta destinatii viitoare probabile ale beneficiilor economice, rezultand din obligatiile actuale ale unei anumite entitati de a transfera bunuri sau de a presta servicii altor entitati in viitor, generate de operatiuni sau evenimente din trecut. Printre acestea se numara: datorii ale intreprinderii, sume datorate furnizorilor pentru bunuri sau servicii achizitionate pe credit, sume imprumutate adica sume datorate bancilor in urma unor credite de rambursat, drepturi salariale datorate angajatilor, impozite datorate statului si servicii ce urmeaza a fi prestate. Ca obligatii, datoriile reprezinta drepturi recunoscute prin lege. Cu alte cuvinte, legea da creditorilor dreptul de a cere vanzarea activelor companiei daca aceasta nu reuseste sa-si achite datoriile. Creditorii au prioritate in fata proprietarilor si trebuie achitati complet inaintea recompensarii acestora din urma chiar daca stingerea unei datorii consuma toate activele unei intreprinderi. Datoriile reprezinta obligatiile pe termen scurt ale unitatii, respectiv surse atrase la finantarea activitatii acesteia.

Datoriile se clasifica dupa urmatoarele criterii:

Dupa natura operatiilor pot fi :

Datorii comerciale

Datorii financiare

Datorii fiscale

Datorii salariale si sociale

Alte datorii

Datoriile comerciale sunt angajamente de plata ale intreprinderii fata de furnizori, antreprenori si alti creditori pentru activele procurate, avansurile primite si serviciile de care intreprinderea a beneficiat.

Datoriile financiare se refera la cheltuielile privind dobanzile, cheltuieli privind diferentele de curs valutar, cheltuieli privind investitiile financiare cedate, alte cheltuieli financiare.

Datoriile fiscale sunt reprezentate de cheltuielile cu impozitul pe profit.

Datoriile salariale si sociale reprezinta datoria angajatorului catre angajati si plata contributiilor aferente salariilor.

Dupa continutul economic si obiectul datoriilor :

v    Datorii fata de furnizor

v    Datorii fata de clienti pentru avansurile primite de la acestia

v    Datorii fata de buget

v    Datorii din efecte de comert

v    Datorii fata de salariati

v    Datorii fata de asigurarile sociale si protectia sociala

v    Datorii fata de asigurati

v    Alte datorii

Soldul debitor al contului reflecta creantele unitatii fata de furnizori, constand in avansuri si aconturi acordate acestora si inca nedecontate.

Datoriile fata de personal tine evidenta salariilor de baza si suplimentare (sporuri, prime, inclusiv concedii de odihna) cuvenite personalului.

Datoriile fata de asigurarile sociale si protectia sociala se inregistreaza lunar, odata cu inregistrarea salariilor cuvenite pe luna respectiva si se varsa la bugetul asigurarilor sociale o data cu plata acestora.

Drepturile fata de alte persoane fizice sau juridice vor fi grupate sub notiunea de debitori diversi, in timp ce datoriile fata de alti terti vor fi grupate sub notiunea de creditori diversi.

Cheltuielile nedeductibile fiscal grupeaza toate diminuarile rezultatului nerecunoscute de autoritatea fiscala (ex.: cheltuieli cu amenzi, cheltuieli de protocol peste limita legala).

Chiriile reprezinta obligatii de plata datorate de o unitate economica pentru folosirea unor imobilizari ce sunt proprietatea altora si care sunt inchiriate pe timp determinat pentru a putea fi exploatate in diferite scopuri.

Contabilitatea sintetica a acestor cheltuieli se realizeaza cu ajutorul contului 612 “Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile”

Cheltuieli cu primele de asigurare / Cheltuieli cu studiile si cercetarile

Primele de asigurare se datoreaza diferitelor societati de asigurare pentru asigurarea unor bunuri ale unitatii economice pe baza de contracte de asigurare.

Se considera cheltuieli cu studiile si cercetarile acele actiuni care se fac pentru interesul general al productiei si marketingului productiei fabricate si comercializate, de catre terti. De mentionat ca acele cheltuieli ce se refera la cercetari aplicative se considera necorporale si se inregistreaza in contabilitate ca atare.

Cheltuielile de protocol, reclama si publicitate se considera deductibile sub aspect fiscal intr-un anumit procent din profitul brut al agentilor economici, prevazut anual in legea de aprobare a bugetului.

Peste acest procent cheltuielile in cauza sunt considerate nedeductibile sub aspect fiscal, deci supuse impozitului pe profit.

Contabilitatea sintetica a cheltuielilor de protocol, reclama si publicitate se realizeaza cu ajutorul contului 623 “Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate”

Pierderile reprezinta alte elemente care corespund definitiei cheltuielilor si care pot aparea sau nu pot aparea pe parcursul desfasurarii activitatii curente ale intreprinderii. Pierderile reprezinta diminuari ale beneficiilor economice si din acest punct de vedere nu difera ca natura de alte tipuri de cheltuieli.

Cheltuieli cu materiile prime tine evidenta cheltuielilor ocazionate de consumul de materii prime in activitatea de productie in scopul obtinerii de produse finite, semifabricate, executari de lucrari, prestari de servicii pentru terti.

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar tine evidenta uzurii obiectelor de inventar, inchisa pe cheltuieli, integral la darea in folosinta sau esalonat pe durata mai multor exercitii, in functie de metoda utilizata.

In categoria cheltuielilor cu transportul de bunuri si personal se cuprind acele prestatii efectuate de terti pentru transportul produselor fabricate, transportul marfurilor vandute, transportul altor bunuri si transporturi colective de persoane la locul de munca si de la locul de munca.

Capitolul II

Aspecte teoretico – metodologice privind contabilizarea creantelor si datoriilor comerciale

2.1 Subsistemul de documente privind creantele si datoriile

O tranzactie economica nu se poate inregistra in contabilitate fara un act scris in care sa fie consemnata operatia economica respectiva.Documentele de evidenta reprezinta stadiul primar de oglindire a tranzactiilor economice; totalitatea documentelor folosite pentru consemnarea lor, sunt denumite documente primare.

Prin intermediul documentelor, contabilitatea cuprinde intreaga activitate a intreprinderilor, de exemplu: existenta, miscarea si modificarea mijloacelor economice si a surselor lor, intregul circuit economic, rezultatele finale ale activitatii desfasurate.

Unitatile patrimoniale consemneaza tranzactiile economice si financiare, in momentul efectuarii in documentele justifictive, pe baza carora se fac inregistrari in jurnale, fise si alte documente contabile.

Inscrisurile provenite din relatiile de cumparare a unor bunuri de la persoane fizice pot fi inregistrate in contabilitate numai in cazurile in care se face dovada intrarii in gestiune a bunului respectiv.

In cazul in care documentele respective se refera la cheltuielile pentru prestari servicii efectuate de persoane fizice, pentru a fi inregistrate in contabilitate acestea trebuie sa aiba la baza contracte sau conventii, intocmite in acest scop in conformitate cu reglemantarile in vigoare.

Din punct de vedere metodologic, inregistrarile in contabilitate se fac in ordine cronologica prin respectarea succesiunii documentelor in functie de data de inscriere sau de intrare a acestora in unitate si sistematic in registrele deschise pentru conturile sintetice si analitice, in conformitate cu reguluile stabilite pentru fiecare forma de contabilitate in parte.

Dupa inregistrare documentele se arhiveaza. Erorile constatate in urma intocmirii, verificarii si inregistrarii documentelor justificative se corecteaza prin taierea cu o linie a textului sau a cifrei gresite in toate exemplarele, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corecta. Corectura se confirma prin semnatura persoanei sau a persoanelor care au intocmit documentul justificativ, mentionandu-se data efectuarii operatiei. Nu sunt acceptate corecturi in documentele justificative privind mijloacele banesti.

2.2 Subsistemul de conturi privind creantele si datoriile

Documente privind datoriile

Documentele utilizate in relatiile cu furnizorii sunt :

factura fiscala – da nastere datoriei din operatiile de aprovizionare cu bunuri, lucrari si servicii

stingerea datoriei prin plata : - fila cec

- ordin de plata

- chitanta

- stingerea datoriei prin efecte comerciale : - trasa , bilet la ordin , cambie

- avansuri acordate – fila cec

- ordin de plata

Documente utilizate in relatiile cu personalul :

- stat de plata - salarii de baza si suplimentare

- ajutoare materiale si protectie sociala

- stimulare suplimentara : prin premii, prin participare la profit

- liste de plata pentru concedii de odihna

Documente utilizate pentru asigurarile sociale si protectia sociala :

 • situatia de calcul :

- contributia unitatii la asigurarile sociale si protectia sociala

 • centralizatorul statelor de plata:

– contributia personalului la asigurarile sociale si protectie sociala

 • statul de plata – achitarea ajutoarelor materiale
 • ordinul de plata – virarea sumelor datorate

Documente utilizate pentru Bugetul statului :

 • situatia de calcul – impozit pe profit
 • centralizatorul statelor de plata – impozit pe salarii
 • decont lunar – tva de plata
 • situatia de calcul - alte impozite , taxe si varsaminte
 • ordinul de plata – achitarea datoriei
 • decont lunar sau trimestrial – tva de recuperat, subventii

Documente privind creantele

Documente utilizate in relatiile cu clientii :

factura fiscala – nasterea relatiei din operatiile de vanzare de bunuri si realizarii de lucrari si prestari de servicii

- stingerea creantei prin incasare - fila cec

- ordinul de plata

- chitanta

- stingerea creantei prin efecte comerciale – trasa

- bilet la ordin

- cambie

- avansuri primite : - fila cec

- ordin de plata

Documente utilizate in relatiile cu personalul unitatii :

- statul de plata – avansuri acordate

Documente utilizate in relatiile cu asociati sau actionari:

- situatia de calcul – sume varsate in plus la buget

- declaratia de subscriere – incasarea sumelor subscrise de actionari

- situatia repartizarii profitului – remunerarea capitalului ( dividende)

Documente utilizate in relatiile cu debitorii:

- decizia de imputare – despagubiri pentru pagube materiale

- titluri executorii – penalitati

- proces – verbal de licitatie : - vanzari de imobilizari si titluri de plasament

- ordin de vanzare

2.3 Tipuri de operatii privind contabilizarea creantelor si datoriilor comerciale

Creantele fata de terte persoane, cu decontare pe termen scurt (sub un an), se inregistreaza cu ajutorul conturilor existente in clasa a 4-a din cadrul Planului de conturi general, denumita „Conturi de terti'. Aceasta clasa de conturi este delimitata in noua grupe de conturi, care permit formarea unei imagini de ansamblu asupra structurii datoriilor si creantelor, dupa cum urmeaza: 40 „Furnizori si conturi asimilate', 41 „Clienti si conturi asimilate', 42 „Personal si conturi asimilate', 43 „Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate', 44 „Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate', 45 „Grup si asociati', 46 „Debitori si creditori diversi', 47 „Conturi de regularizare si asimilate', 48 „Decontari in cadrul unitatii', 49 „Provizioane pentru deprecierea creantelor'.
In cadrul fiecarei grupe amintite se gasesc doua sau mai multe conturi sintetice de gradul I, care detaliaza structura categoriilor de creante si datorii pe care le oglindesc, asa cum se va prezenta in paragrafele urmatoare.
In legatura cu evaluarea creantelor si datoriilor se prezinta elementele caracteristice mai importante.
„Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala.'
„Contabilitatea clientilor si furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii, se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.'
„Valoarea de utilitate a creantelor si datoriilor se stabileste in functie de valoarea lor probabila de incasat, respectiv de plata. ”
„Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si a creantelor unitatii patrimoniale in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul, asigurarile sociale, bugetul statului, unitatile din cadrul grupului, asociatii, actionarii, diversi debitori si creditori, si alte persoane fizice sau juridice.
In contabilitatea furnizorilor si clientilor se inregistreaza operatiile patrimoniale privind livrarile de marfuri si produse, lucrari executate si servicii prestate, precum si alte operatii efectuate, de regula, in baza contractelor incheiate intre acestia.
Avansurile acordate furnizorilor si creantele din ambalaje si alte bunuri de primit de la acestia, precum si avansurile primite de la clienti si datoriile pentru ambalaje si alte bunuri de livrat acestora se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte.'
„Operatiile privind vanzarile-cumpararile de bunuri, executarile de lucrari si prestarile de servicii efectuate pe baza efectelor de comert se inregistreaza in contabilitate in conturile corespunzatoare efectelor de plata sau de primit, dupa caz.

Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta se inregistreaza intr-un cont in afara bilantului si se mentioneaza in anexa la bilant.
Efectele de comert trebuie sa indeplineasca conditiile de forma si fond prevazute de reglementarile in vigoare, fara de care validarea lor poate fi anulata sau contestata.”
„Creantele si datoriile in devize se inregistreaza in contabilitate in lei, la cursul de schimb in vigoare la data efectuarii operatiilor.”
Diferentele de curs valutar, intre data inregistrarii creantelor si datoriilor in devize si data incasarii, respectiv platii lor, se inregistreaza ca venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.

Creantele comerciale reflecta drepturile intreprinderii fata de alte persoane fizice sau juridice determinate de vanzari de bunuri, executari de lucrari si prestari de servicii pentru care acesta trebuie sa primeasca un echivalent valoric sau o contraprestatie.

Aplicatii privind creantele

Sc AS-TECH Srl vinde marfa, tva 9 %.

Analiza : Vanzarea marfii este o crestere a creantelor intreprinderii, (P+), a veniturilor fiscale (P+) si a datoriei fiscale (P+). Conturile utilizate : Clientii se debiteaza cu cresterea de creante, venituri din vanzarea marfurilor si TVA colectata.

Formula contabila :

411 = %

( clientii ) 707

(venituri din vanzarea

marfurilor )

4427

( tva colectata )

Incasarea creantei

5121 / 5311 = 411

( conturi la banci in lei / casa in lei) (clienti)

Se acorda un scont de 2 % pentru plata inainte de termen .

= 411

(cheltuieli privind (Clienti)

sconturile acordate )

Se inregistreaza descarcarea de gestiune a marfii vandute

607 = 371

(cheltuieli privind marfurile ) ( marfuri )

Se vand produse finite, factura fiind intocmita ulterior.

418 = 701

(clienti- facturi de (venituri din vanzarea

intocmit ) produselor primite)

4428

( TVA neexigibila )

Se emite factura aferenta produselor finite

411 = 418

( clienti) (clienti- facturi de intocmit )

Concomitent se regularizeaza TVA- ul

4428 = 4427

( TVA neexigibila ) ( TVA colectata )

Aplicatii privind datoriile

Se achizitioneaza marfa de la furnizor, cheltuielile cu transportul, tva 19 %. Factura se va achita din casa.

% = 401

371 ( furnizori )

(chelt privind marfurile)

624

(chelt privind transportul)

4426

( TVA deductibila )

Achitarea datoriei

401 = 5121 / 5311

( furnizori) (conturi la banci in lei / casa in lei )

Achizitionarea de materie prima, sosita de la furnizor fara factura.

% = 408

301 ( Furnizori – facturi nesosite )

( materii prime )4428

( TVA neexigibila )

Primirea facturii de la furnizor :

408 = 401

( Furnizori – facturi nesosite ) ( furnizori )

Concomitent regularizare TVA :

4426 = 4428

( TVA deductibila ) ( TVA neexigibila )

Se inregistreaza factura pentru reparatiile efectuate de terti pentru utilajele de productie si factura pentru curentul electric consumat , cota tva 19 %.

% = 401

611 ( furnizori )

( cheltuieli cu intretinerea

si reparatiile )

4426

( TVA deductibila )

Si inregistrarea facturii de curent electric

% = 401

605 ( furnizori )

( Cheltuieli privind

energia si apa)

4426

( TVA deductibila )

Se face aprovizionare cu materiale consumabile , tva 19 %

% = 401

3028 ( furnizori )

( Alte materiale

consumabile )

4426

( TVA deductibila )

Darea in consum a materialelor consumabile.

6028 = 3028

( Cheltuieli privind alte ( Alte materiale

materiale consumabile ) consumabile )

CAPITOLUL III

SC AS-TECH SRL – baza de studiu privind analiza creantelor si datoriilor

3.1 Istoric si obiect de activitate

AS-TECH S.R.L. este o societate comerciala infiintata in anul 1999, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu numarul J40/9992/1999 si are ca obiect de activitate producerea si comercializarea produselor medicale, terapeutice si de reabilitare, in special tehnica ortopedica (cod CAEN – 3250 productia de aparatura si instrumente medicale). Companie cu capital integral privat, AS-TECH este una dintre principalele furnizoare de produse si servicii de tehnica ortopedica (ortezare si protezare) de calitate foarte buna. Promovam pe piata atat produse fabricate de noi cat si pe cele ale unor producatori recunoscuti prin calitatea si tehnologiile utilizate la nivelul actual al standardelor europene.

AS-TECH este acreditata de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate din august 2001, iar in prezent are incheiate contracte pentru furnizarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice, cu toate casele judetene de asigurari de sanatate.

De cand a luat fiinta AS-TECH, din 1999, misiunea noastra de baza a fost sa invingem efectele invaliditatii si sa readucem pacientii nostri la cel mai bun nivel de independenta si participare in societate, prin adaptarea si directionarea tuturor resurselor de care dispunem, catre satisfacerea cerintelor acestora.

AS-TECH ofera o gama variata de produse:

 • proteze externe pentru membrul inferior/ superior;
 • orteze pentru membrul inferior/superior;
 • orteze pentru coloana vertebrala;
 • incaltaminte ortopedica;
 • dispozitive ajutatoare de mers;
 • dispozitive si accesorii pentru protezare stomii;
 • solutie sterila vasco-elastica pentru infiltratii intraarticulare

Pentru dispozitivele medicale ce se executa pe baza de comanda individuala, societatea a obtinut urmatoarele CERTIFICATE DE INREGISTRARE A DISPOZITIVELOR MEDICALE : RO/C-029-091 , RO/C-029-092, RO/C-029-093.

Organizarea procesului de productie

Ortezarea si protezarea, sunt discipline combinate prin traditie ca o singura industrie deoarece impart o baza stiintifica similara si acelasi proces de fabricatie.

Executarea si eliberarea produselor se face numai pe baza de recomandare medicala. Specialistii nostri sunt familiarizati cu o gama larga de dispozitive prefabricate sau executate pe comanda individuala din materiale ca metal, plastic termoformabil, fibra de sticla, pluta, piele, fibra de carbon, executand proteze si orteze in concordanta cu masuratorile individulale si cerintele recomandarii medicale.

Se lucreaza cu fiecare pacient, verificandu-se fiecare dispozitiv daca se potriveste si asigura confortul corespunzator. Numai cand dispozitivul medical este adaptat perfect, este confortabil si acceptat de catre pacient, acesta este dat in folosinta. In plus, pacientul si alti membrii ai familiei sunt instruiti in legatura cu modul de folosire si intretinere al dispozitivului medical.

Politica de marketing, promovare.

AS-TECH utilizeaza toate actiunile de influentare a vanzarilor, cum ar fi participarea la expozitii, utilizarea CD-urilor, a filmelor, inregistrarilor, televiziunii, internetului, mediilor electronice, a sistemelor interactive de date si a altor metode asemanatoare .

In activitatea de promovare am urmarit ca aceasta sa fie exacta, echilibrata, echitabila, obiectiva si suficient de completa pentru a da posibilitatea celor carora le este adresata sa isi formeze propria opinie cu privire la valoarea terapeutica a dispozitivelor medicale. Promovarea a fost directionata numai catre acele persoane care au nevoie sau sunt interesate de informatia continuta in materialele respective. Astfel, am participat la taguri, congrese, conferinte cu tematica medicala (Congrese si Conferinte ale SOROT, RomMedica, etc)

Pentru a ajuta la dezvoltarea profesionistilor din domeniul medical si pentru a spori cunostintele acestora in domeniile terapeutice in care activeaza, AS-TECH a sponsorizat diferite evenimente precum si tiparirea unor lucrari de specialitate (ex. „Patologia aparatului locomotor vol I”) sub indrumarea Prof. Dr. Dinu Antonescu.

Acumuland cunostintele si experienta unei echipe de peste 20 de profesionisti, existenta in piata de 10 de ani si o gama de produse si servicii care satisfac si cele mai diversificate si exigente cerinte, AS-TECH este un nume de incredere, pe piata dispozitivelor medicale din Romania.

3.2 Structura organizatorica

S.C. AS-TECH S.R.L

CUI RO12424344 DIRECTOR GENERAL BANICA LAURENTIU

SCHEMA DE ORGANIZARE

Text Box: Dep. RESURSE UMANEText Box: Protectia muncii - CQText Box: Dep. ADMINISTRATIVText Box: Depart. COMERCIAL – MARKETING
_repr. medicali

Text Box: Depart. FINANCIAR - CONTABILITATEText Box: Compartiment PRODUCTIEText Box: Responsabil cu Managementul Calitatii - RMQText Box: DIRECTOR ADJUNCTText Box: DIRECTOR GENERALText Box: Asigurarea calitatii - RTEText Box: Puncte de lucru 
-	Tehnician ortoped
-	Kinetoterapeut
-	P.R.

Text Box: Mecanizare

Situatia principalilor indicatori anii 2007 -2009

Documentul oficial folosit pentru finalizarea inchiderii exercitiului este bilantul contabil. Pe baza lui se asigura o imagine fidela, clara si competenta a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatului

Total

TOTAL CHELTUIELI

1863793

2727815

2333425

6925033

TOTAL VENITURI

2445907

3207481

3469529

9122917

profit / pierdere

582114

479666

1136104

2197884

rata rentabilitatii

0,312327603

0,17584257

0,486882587

0,317382

Profit / pierdere = total venituri – total cheltuieli

 

rata de rentabilitate este = profit cheltuiala

 

Valoare Profit

an

profit

582114

479666

1136104


Valoarea profitului comparat pe anii 2007, 2008, 2009 a avut atat cresteri cat si scaderi de-a lungul acestor ani. De astfel in anul 2008 fata de 2007 valoarea profitului scazand cu un procent de 0,82%, urmand ca in anul 2009 sa se inregistreze o crestere spectaculoasa a acestei valori cu 2,36 %.

Rata rentabilitatii

An

0,312328

0,175843

0,486883

Rata rentabilitate


Rentabilitatea a scazut din cauza investitiilor costisitoare, cheltuielilor cu specializarea angajatilor in anul 2008, cu toate acestea rata rentabilitatii s-a mentinut si chiar a crescut in anul 2009 cu multe peste anul 2007 si 2008.

Lichiditate

Lichiditatea poate fi definita ca un raport intre elementele de activ, in sensul ca se poate stabili cat din valoarea activului se afla sub forma lichida in conturile de disponibilitati banesti si cat pot sa devina lichidate imediat (exemple: creantele, stocurile de produse finite).

Lichiditatea a avut o crestere majora pentru importanta societatii in anul 2008 aceasta ajungand la 48,75 % cu mult peste anul precedent si viitor.

AN

2007

2008

2009

active curente

636278

729659

836727

datorii curente

292725

15607

245000

TOTAL

2,173637

46,75203

3,415212

lichiditate =

active curente

datorii curente

Lichiditate

2007

2,173637

2008

46,752032009


3,415212

3.4 Dezvoltari activitate firma

Societatea a inregistrat o dezvoltare evidenta largindu-si aria de distributie, diversificandu-si gama de produse si sustinand oferta comerciala prin lansarea de produse noi, cresterea parcului auto si achizitia de instalatii si echipamente moderne.

Am crescut constant si astfel ne-am extins activitatea in:

Bucuresti, - Str. Traian nr.57, sector 3,

Constanta, - Str. Chiliei nr. 45, jud. Constanta;

Iasi, - Str. Sarariei nr 151, jud Iasi

Ploiesti. – str. Clementei nr. 28

La sediul central in Bucuresti, str. Traian nr. 57, precum si la celelalte puncte de lucru din tara oferim pacientilor conditii moderne si concepte noi in recuperarea medicala, protezare si ortezare. Medici, ingineri medicali, kinetoterapeuti, tehnicieni ortopezi specializati atat in tara cat si in strainatate, isi desfasoara activitatea pentru a imbunatati calitatea vietii pacientilor cu dizabilitati.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, inca de la infiintarea societatii, conducerea s-a preocupat permanent de cresterea calitatii profesionale a salariatilor prin dobandirea de cunostinte si abilitati necesare realizarii eficiente a sarcinilor de serviciu, precum si prin dezvoltarea graduala a potentialului personal.

Am promovat o politica de parteneriat bazata pe incredere, respectarea termenelor si a calitatii produselor din care toate partile implicate, inclusiv pacientul, au numai de castigat.

Pentru a se alinia exigentelor privind cerintele clientilor precum si cresterii competitivitatii produselor, AS-TECH colaboreaza cu firme renumite din strainatate si din tara: Otto Bock Healthcare Gmbh - Germania, Boston Brace Europe Healthcare Ltd. – Irlanda, Ortho Reha Neuhof Gmbh – Germania, Camp Scandinavia Ab - Suedia, Mediszintech Kft. – Ungaria, Ato Em – Romania, Touchbionics – Scotia, Prim SA – Spania, iar pentru unele dintre acestea este unic distribuitor pentru Romania.

CAPITOLUL IV

Caz practic de contabilizare a creantelor si datoriilor

4.1 Operatii contabile privind creantele si datoriile comerciale

Operatii privind creantele

 1. SC AS-TECH SRL emite factura fiscala pentru prestare servicii,cu numarul 5319, din data de 14.04.2010, pentru Rusu Sergiu, tva 0 % in valoare de 550 lei. ( ANEXA 1 )
 1. SC AS-TECH SRL emite factura fiscala pentru venituri din activitati diverse, cu numarul 4727, din data de 6.04.2010, pentru Dumbrava Dumitru Daniele, tva 19 %, in valoare de 7,44 lei. ( ANEXA 2)
 1. SC AS-TECH SRL emite factura fiscala de vanzare produse finite, cu numarul 4751, din data de 24.03.2010, pentru CAS Botosani, tva 9%, in valoare de 3669,38 lei. (ANEXA 3)
 1. SC AS-TECH SRL emite factura fiscala de vanzare produse finite, cu numarul 4698, din data de 24.03.2010, pentru CAS Sibiu, tva 9%, in valoare de 1084,15 lei.( ANEXA 3)
 1. SC AS-TECH SRL emite factura fiscala de vanzare marfa, cu numarul 4691, din data de 24.03.2010, pentru CAS Gorj, tva 9%, in valoare de 241,76 lei. ( ANEXA 4)
 1. SC AS-TECH SRL emite factura fiscala de vanzare produse finite si marfa, cu numarul 3710, din data de 24.03.2010, pentru CASMB, tva 9%, in valoare totala de 14452,61 lei. (ANEXA 5)
 1. SC AS-TECH SRL emite factura fiscala de vanzare produse finite, cu numarul 4777, din data de 30.04.2010, pentru SC FISE ELECTRICA SERV SA, tva 9 %, in valoare de 70000 lei. ( ANEXA 6 )
 1. SC AS-TECH SRL emite factura fiscala pentru prestare de servicii conform contract, cu numarul 1636, din data de 30.04.2010, pentru SC DIVA MEDIA SRL, tva 19%, in valoare de 928,10 lei. ( ANEXA 7 )
 1. SC AS-TECH SRL emite factura fiscala pentru vanzare marfa, cu numarul 5419, din data de 25.05.2010, pentru PFA VOICU VICTOR, tva 9%, in valoare de 390 lei. ( ANEXA 8 )
 1. SC AS-TECH SRL emite factura fiscala pentru vanzare marfa, cu numarul 4784, din data de 13.05.2010, pentru CAS SUCEAVA, tva 9%, in valoare de 1669,26 lei ( ANEXA 9)

Operatii privind datoriile

 1. SC AS-TECH SRL primeste factura fiscala externa de achizitie marfa de la PHARMAROAD KFT cu numarul 46, din data de 10.02.2010, in valoare de 29151.36 Lei (1941800 Ft), inclusiv transportul. Pe baza Notei de intare receptie se introduc in magazie.  

( ANEXA 10 SI 11)

 1. SC AS-TECH SRL primeste factura fiscala de achizitie marfa de la SC AKTAPA ORTOPEDICA SRL,cu numarul 158, din data de 2.03.2010, in valoare de 1308.00 lei, tva 9 %. Pe baza Notei de intare receptie se introduc in magazie. ( ANEXA 12 SI 13 )
 1. SC AS-TECH SRL primeste factura fiscala de achizitie materie prima  de la SC OTTO BOCK ROMANIA, cu numarul 11522, din data de 17.03.2010, in valoare de 1193.77, tva 19%, 9 %. Plata se va face prin ordin de plata. Pe baza Notei de intare receptie se introduc in magazie. (ANEXA 14 SI 15)
 1. SC AS-TECH SRL primeste factura fiscala de rabat pentru plata inainte de data scadenta de la SC ATO EM SRL, cu numarul 7859, din data de 1.03.2010, in valoare de 574.71 lei , tva 9%, 19 %. (ANEXA 16 )
 1. SC AS-TECH SRL primeste factura fiscala de achizitie marfa de la SC SUPORT SRL, cu numarul 199, din data de 2.03.2010, in valoare de 1211.70 lei, tva 9%, 19%. Pe baza Notei de intare receptie se introduc in magazie. ( ANEXA 17 SI 18 )
 1. SC AS-TECH SRL primeste factura fiscala externa de achizitie marfa de la CENTRI, cu numarul 520967, din data de 24.02.2010, in valoare de 1146.87 Lei (277.90 E), inclusiv transportul. Pe baza Notei de intare receptie se introduc in magazie. ( ANEXA 19 SI 20 )
 1. SC AS-TECH SRL primeste factura fiscala pentru prestare de servicii de la SC FAN COURIER EXPRESS SRL, cu numarul 704270, din data de 16.05.2010, in valoare de 1061,61 lei, tva 19%. ( ANEXA 21)
 1. SC AS-TECH SRL primeste factura fiscala pentru prestare de servicii de la SC POLARIS M HOLDING SRL, cu numarul 195291, din data de 27.04.2010, in valoare de 31,20 lei, tva 19%. (ANEXA 22)
 1. SC AS-TECH SRL primeste factura fiscala pentru alte materiale consumabile de la SC CUMPANA 1993 SRL, cu numarul 8324416, din data  de 28.04.2010, in valoare de 66,34 lei, tva 19%. (ANEXA 23)
 1. SC AS-TECH SRL primeste factura fiscala pentru transport marfa de la SC CHRONOS CURIEI SRL, cu numarul 37428, din data de 29.04.2010, in valoare de 20,71 lei, tva 19%. ( ANEXA 24)

4.2 Inregistrari contabile privind creantele si datoriile comerciale.

Inregistrari contabile creantele comerciale

1. SC AS-TECH SRL emite factura fiscala pentru prestare servicii,cu numarul 5319, din data de 14.04.2010, pentru Rusu Sergiu, tva 0 % in valoare de 550 lei. ( ANEXA 1 )

550 Lei 411 = 704 550 Lei

( Clienti ) ( Venituri din

servicii prestate )

2. SC AS-TECH SRL emite factura fiscala pentru venituri din activitati diverse, cu numarul 4727, din data de 6.04.2010, pentru Dumbrava Dumitru Daniele, tva 19 %, in valoare de 7,44 lei.(ANEXA 2)

7.44 Lei 411 = %

(Clienti) 708 6.25 Lei

( venituri din activitati diverse )

4427 1.19 Lei

( TVA colectata)

3. SC AS-TECH SRL emite factura fiscala de vanzare produse finite, cu numarul 4751, din data de 24.03.2010, pentru CAS Botosani, tva 9%, in valoare de 3669,38 lei. (ANEXA 3)

3669.38 Lei 411 = %

( Clienti ) 701 3366.40 Lei

( Venituri din vanzarea

produselor finite )

4427 302.98 Lei

( TVA colectata)

4. SC AS-TECH SRL emite factura fiscala de vanzare produse finite, cu numarul 4698, din data de 24.03.2010, pentru CAS Sibiu, tva 9%, in valoare de 1084,15 lei.( ANEXA 4)

1084,15 Lei 411 = %

(Clienti) 701 994,63 Lei

( Venituri din vanzarea

produselor finite )

4427 89,52Lei

(TVA Colectata)

SC AS-TECH SRL emite factura fiscala de vanzare marfa, cu numarul 4691, din data de 24.03.2010, pentru CAS Gorj, tva 9%, in valoare de 241,76 lei. ( ANEXA 5)

241.76 Lei 411 = %

(Clienti) 707 221.80 Lei

( Venituri din vanzarea

marfurilor )

4427 19.96 Lei

(TVA Colectata)

6. SC AS-TECH SRL emite factura fiscala de vanzare produse finite si marfa, cu numarul 3710, din data de 24.03.2010, pentru CASMB, tva 9%, in valoare totala de 14452,61 lei. (ANEXA 6)

14452.61 Lei 411 = %

(Clienti) 707 4992.76 Lei

( Venituri din vanzarea

marfurilor )

701 8266.52 Lei

( Venituri din vanzarea

produselor finite )

4426 1193.33 Lei

(TVA Colectata )

7. SC AS-TECH SRL emite factura fiscala de vanzare produse finite, cu numarul 4777, din data de 30.04.2010, pentru SC FISE ELECTRICA SERV SA, tva 9 %, in valoare de 70000 lei. (ANEXA 6 )

70000 Lei 411 = %

(Clienti) 701 64220,18 Lei

( Venituri din vanzarea

produselor finite )

4427 5779,82 Lei

(TVA Colectata)

SC AS-TECH SRL emite factura fiscala pentru prestare de servicii conform contract, cu numarul 1636, din data de 30.04.2010, pentru SC DIVA MEDIA SRL, tva 19%, in valoare de 928,10 lei. ( ANEXA 7 )

928,10 Lei 411 = %

(Clienti) 704 779,92 Lei

( Venituri din servicii

prestate )

4427 148,18Lei

(TVA Colectata)

SC AS-TECH SRL emite factura fiscala pentru vanzare marfa, cu numarul 5419, din data de 25.05.2010, pentru PFA VOICU VICTOR, tva 9%, in valoare de 390 lei. ( ANEXA 8 )

390 Lei 411 = %

(Clienti) 707 357,80 Lei

( Venituri din vanzarea

marfurilor )

4427 32,20 Lei

(TVA Colectata)

 1. SC AS-TECH SRL emite factura fiscala pentru vanzare marfa, cu numarul 4784, din data de 13.05.2010, pentru CAS SUCEAVA, tva 9%, in valoare de 1669,26 lei ( ANEXA 9)

1669,26 Lei 411 = %

(Clienti) 707 1531,44 Lei

( Venituri din vanzarea

marfurilor )

4427 137,82 Lei

(TVA Colectata)

Inregistrari contabile privind datoriile comerciale

1. SC AS-TECH SRL primeste factura fiscala externa de achizitie marfa de la PHARMAROAD KFT cu numarul 46, din data de 10.02.2010, in valoare de 29151.36 Lei (1941800 Ft), inclusiv transportul. Pe baza Notei de intare receptie se introduc in magazie. ( ANEXA 10 SI 11)

% = 401 29515.36 Lei

29439.36 Lei 371 ( Furnizori )

( marfuri)

76 Lei 624

(cheltuieli cu transportul

de bunuri si personal )

Concomitent se calculeaza regularizarea TVA-ului .

5607.92Lei 4426 = 4427 5607.92Lei ( 29515.36*19%)

( TVA colectata) ( TVA deductibila)

2. SC AS-TECH SRL primeste factura fiscala de achizitie marfa de la SC AKTAPA ORTOPEDICA SRL, cu numarul 158, din data de 2.03.2010, in valoare de 1308.00 lei, tva 9 %. Pe baza Notei de intare receptie se introduc in magazie. ( ANEXA 12 SI 13 )

% = 401 1308 Lei

1200Lei 371 ( Furnizori )

( Marfuri )

108Lei 4427

(TVA deductibila )

3. SC AS-TECH SRL primeste factura fiscala de achizitie materie prima de la SC OTTO BOCK ROMANIA, cu numarul 11522, din data de 17.03.2010, in valoare de 1193.77, tva 19%, 9 %. Plata se va face prin ordin de plata. Pe baza Notei de intare receptie se introduc in magazie. (ANEXA 14 SI 15)

TVA 19 %

% = 401 788.89 Lei

662.93Lei 301 ( Furnizori )

(Materii prime )

125.96Lei 4427

(TVA deductibila )

TVA 9%

% = 401 404.88 Lei

371.45Lei 301 ( Furnizori )

( Materii prime )

33.43Lei 4427

(TVA deductibila )

Plata pentru furnizorul OTTO BOCK .

1933.77 Lei 401 = 5124 1193.77 Lei

( Furnizori) ( Conturi la banci in valuta)

4. SC AS-TECH SRL primeste factura fiscala de rabat pentru plata inainte de data scadenta de la SC ATO EM SRL, cu numarul 7859, din data de 1.03.2010, in valoare de 574.71 lei , tva 9 %, 19 %.( ANEXA 16)

TVA 9%

% = 401 410.45 Lei

468.30Lei 667 ( Furnizori)

( Cheltuieli privind

sconturile acordate)

42.15Lei 4427

( TVA deductibila)

TVA 19%

% = 401 64.56Lei

54 Lei 667 ( Furnizori)

( Cheltuieli privind

sconturile acordate)

10.26 Lei 4427

( TVA deductibila)

5. SC AS-TECH SRL primeste factura fiscala de achizitie marfa de la SC SUPORT SRL, cu numarul 199, din data de 2.03.2010, in valoare de 1211.70 lei, tva 9%, 19%. Pe baza Notei de intare receptie se introduc in magazie ( ANEXA 17 SI 18)

TVA 19% % = 401 1104.18Lei

927.88Lei 371 ( Furnizori )

( Marfuri )

176.30 Lei 4427

(TVA deductibila )

TVA 9% % = 401 107.43 Lei

988.56Lei 371 ( Furnizori )

( Marfuri )

8.87 Lei 4427

(TVA deductibila )

6. SC AS-TECH SRL primeste factura fiscala externa de achizitie marfa de la CENTRI,cu numarul 520967, din data de 24.02.2010, in valoare de 1146.87 Lei (277.90 E), inclusiv transportul. (ANEXA 19 SI 20

% = 401 1146.87 Lei

1056.07 Lei 371 ( Furnizori )( marfuri)

90.79 Lei 624

(cheltuieli cu transportul

de bunuri si personal )

Concomitent se calculeaza regularizarea TVA-ului .

217.91Lei 4426 = 4427 217.91Lei (1146.87*19%)

( TVA colectata) ( TVA deductibila)

SC AS-TECH SRL primeste factura fiscala pentru prestare de servicii de la SC FAN COURIER EXPRESS SRL, cu numarul 704270, din data de 16.05.2010, in valoare de 1061,61 lei, tva 19%. ( ANEXA 21)

% = 401 1061,61 Lei

892,11 Lei 628 ( Furnizori )

( Cheltuieli cu serviciile

executate de terti )

169,50 Lei 4427

(TVA deductibila )

8. SC AS-TECH SRL primeste factura fiscala pentru prestare de servicii de la SC POLARIS M HOLDING SRL, cu numarul 195291, din data de 27.04.2010, in valoare de 31,20 lei, tva 19%. (ANEXA 22)

% = 401 31,20 Lei

26,22 Lei 628 ( Furnizori )

( Cheltuieli cu serviciile

executate de terti )

4,98 Lei 4427

(TVA deductibila )

9. SC AS-TECH SRL primeste factura fiscala pentru alte materiale consumabile de la SC CUMPANA 1993 SRL, cu numarul 8324416, din data de 28.04.2010, in valoare de 66,34 lei, tva 19%. (ANEXA 23)

% = 401 66,34 Lei

55,75 Lei 3028 ( Furnizori )

( Alte materiale consumabile)

10,59 Lei 4427

(TVA deductibila )

10. SC AS-TECH SRL primeste factura fiscala pentru transport marfa de la SC CHRONOS CURIER SRL, cu numarul 37428, din data de 29.04.2010, in valoare de 20,71 lei, tva 19%. (ANEXA 24)

% = 401 31,20 Lei

26,22 Lei 624 ( Furnizori )

( Cheltuieli cu transportul

de bunuri si personal )

4,98 Lei 4427

(TVA deductibila )

CAPITOLUL V

Analiza creantelor si datoriilor comerciale la SC AS-TECH SRL

Analiza economico – financiara are un rol fundamental in evaluarea, reglarea si ameliorarea performantelor economico – financiare ale firmei si aceasta constituie baza studiului de fezabilitate si a celor de evaluare economica. Mediul economic in care isi desfasoara activitate o firma este, prin natura lui, dinamic, de aceea este necesar ca managementul firmei sa cunoasca situatia actuala a firmei. Cunoasterea realitatii are un rol deosebit de important atat in stabilirea obiectivelor, cat si in controlul realizarii acestora, in studierea rezultatelor inregistrate in trecut si orientarea activitatii viitoare

5.1 Analiza creantele comerciale.

2007

2008

2009

144603

210373

261888

Se observa ca la SC AS-TECH SRL veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice, inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor

In urma compararii creantelor la societatea AS-TECH se observa o crestere constanta a acestora intre anii 2007 - 2009, aceasta crestere se datoreaza in mare masura aparitie unor produse cu preturi ridicate. Acestea au fost procurate la sfarsitul anului 2008, numarul vanzarilor pe aceasta linie de produse crescand si in anul urmator. Acestea sunt relativ scumpe comparativ cu restul produselor, din cauza tehnologiei foarte avansate. La aceasta crestere a contribuit si faptul ca firma AS-TECH este unic importator al acestor produse pentru Romania. Totodata aceasta crestere s-a datorat si dezvoltarii pe orizontala a bazei de desfacere, prin crearea de noi puncte de lucru in tara la Iasi, Ploiesti si Constanta. O importanta majora in cresterea veniturilor este influentata si de diferenta de achizitie a produselor, valoarea cursului valutar fiind favorabila achizitiei la un pret mult mai mic.

In anul 2009 valoarea creantelor de incasat a crescut si din cauza crizei ceea ce a dus la imposibilitatea achitarii valorilor restante a clientilor importanti. Furnizarea produselor continuand, iar achitarea lor fiind amanata tot mai mult.

Cresterea creantelor este datorata si veniturilor din dobanzi, diferentelor de curs valutar, de exemplu in cazul achizitionarii de materie prima, marfa sau alte servicii de la un furnizor extern si cursul valutar este mai mare in momentul achizitiei decat in momentul platii intervine diferenta de curs valutar favorabila.

O importanta deosebita la cresterea creantelor a fost si datorita dezvoltarii economice cu toate ca rata rentabilitatii a scazut, creantele au fost in continua crestere.

In acest grafic sunt prezentate evolutiile conturilor de venituri.

In acest grafic sunt evidentiate cresterile cele mai importante pentru SC AS-TECH SRL, dar si evolutia vanzarilor din productia de produse finite si cea din marfa.

701 - Venituri din vanzarea produselor finite

707 - Venituri din vanzarea marfurilor

5.2 Analiza datoriilor comerciale

2007

2008

2009

292725

156074

245000


Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice, inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari.

Prin prisma cresterii economice spectaculoase din 2007 in 2008 incasarile au fost ridicate si s-a scazut cota de indatorare. Prin scaderea indatorarii fata de furnizori s-au putut obtine preturi de achizitie mai scazute si scadente preferentiale. In anul 2008 achizitiile fiind mai mici, vanzandu-se marfa existenta pe stoc achizitionata din anul precedent. Achizitiile facute in anul 2008, facandu-se doar pe comanda ferma a clientului, ne mai fiind adusa marfa pe stoc peste limita. La sfarsitul lui 2008 si pe parcursul anului 2009 datoriile crescand datorita extinderii gamei de produse si aducand un produs unic pe piata din Romania.

La SC AS-TECH SRL datoriile au crescut si din prisma salariilor si al pregatirii angajatilor pentru o mai buna functionare a societatii, cursurile de pregatire facandu-se atat in tara cat si in strainatate, salariile au avut in anul 2008 fata de 2007 o crestere de 1,51%, iar in 2009 fata de 2008 de 1,22 %.

Datorita cresterii vanzarilor au intervenit si cresteri ale datoriilor privind Taxa pe valoarea adaugata, a impozitului pe profit, si a altor datorii fata de bugetul de stat si asigurarilor sociale.

Cresterea datoriilor se datoreaza si cheltuielilor nefiscale, ca de exemplu cheltuieli peste limita protocolului admis de lege, cheltuielile cu amenzile si penalitatile pentru neachitarea la timp a obligatiilor fata de bugetul statului.

Societatea a avut cresteri considerabile si la contul “628 - cheltuieli cu serviciile executate de terti “, valoarea acestor cheltuieli aproape dublandu-se de la an la an.

SC AS-TECH SRL a avut cresteri si datorita achizitionarii unor softuri pentru o mai buna gestionare a magaziei, pentru o siguranta mai buna a produselor finite, materiei prime si marfurilor.

In graficul de mai jos este prezentata detalierea conturilor ce au avut o influenta importanta in cresterea datoriilor, atat fata de furnizori cat si fata de salariati la SC AS-TECH SRL.

cont cheltuieli

6022- cheltuieli privind combustibili

623 - Cheltuieli de protocol, reclama i publicitate

624 - Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal

628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter i

641 - Cheltuieli cu salariile personalului

665 - Cheltuieli din diferen e de curs valutar

Compararea creantelor si datoriilor comerciale

Creantele la fel ca si datoriile variaza de la an la an, in 2007 datoriile au fost mai mari datorita investitiilor in utilaje de productie, in specializari, acordandu-se o importanta deosebita dezvoltarii in dezavantajul de moment al clientului rezultand o scadere a creantelor. In 2008 pregatirile au inceput sa - si spuna cuvantul de aici rezultand cresterea creantelor. Anul 2009 a putut mentine nivelul de creante si de datorii in ciuda situatiei economice defavorabile.

CAPITOLUL VI

CONCLUZII SI PROPUNERI

6.1. Concluzii

In primul capitol ‘’Delimitari si structuri privind creantele si datoriile’’ este prezentata structura creantelor si datoriilor comerciale.

Creantele comerciale sunt active circulante ce isi schimba continuu forma materiala in circuitul economic. Activele circulante fiind in prima faza sub forma de bani, transformandu-se in stocuri de materii prime si materiale.

Creantele comerciale reprezinta valorile primite sau care urmeaza a fi primite de agentul economic ca echivalent al vanzarii bunurilor materiale, serviciilor si decontarii lucrarilor executate.

Datoriile reprezinta obligatiile pe termen scurt ale unitatii, respectiv surse atrase la finantarea activitatii acesteia.

Datoriile comerciale sunt angajamente de plata ale intreprinderii fata de furnizori, antreprenori si alti creditori pentru activele procurate, avansurile primite si serviciile de care intreprinderea a beneficiat.

Datoriile financiare se refera la cheltuielile privind dobanzile, cheltuieli privind diferentele de curs valutar, cheltuieli privind investitiile financiare cedate, alte cheltuieli financiare.

Datoriile fiscale sunt reprezentate de cheltuielile cu impozitul pe profit.

Datoriile salariale si sociale reprezinta datoria angajatorului catre angajati si plata contributiilor aferente salariilor.

In capitolul doi sunt descrise ‘’Aspectele teoretico– metodologice privind contabilizarea creantelor si datoriilor comerciale’’. Documentele folosite pentru evidentierea creantelor si datoriilor in contabilitatea unei intreprinderi pot fi : factura fiscala, statul de plata, ordinul de plata, situatia de calcul ( in cazut datoriilor : decontul de TVA, impozitul pe profit, declaratia privind achizitiile intracomunitare).

Este prezentata descrierea din punct de vedere contabil al inregistrarii documentelor in programele de contabilitate, clasificarea acestora in planul general de conturi. Creantele reprezinta drepturi cuvenite unui titular de patrimoniu sub forma unui echivalent valoric pentru valorile economice avansate temporar altor persoane fizice sau juridice. Acest echivalent ce urmeaza sa-l primeasca poate reprezenta o suma de bani, o lucrare sau un serviciu.

Capitolul trei ‘’SC AS-TECH SRL – baza de studiu privind analiza creantelor si datoriilor’’

prezinta istoricul si date generale despre Societatea Comerciala AS-TECH. Aceasta este o societate comerciala cu raspundere limitata infiintata in 1999 cu capital privat, obiectul de activitate fiind furnizarea de produse si servicii de tehnica ortopedica ( ortezare si protezare ).

Executarea si eliberarea produselor facandu-se numai pe baza de recomandare medicala de catre un tehnician ortoped specializat.

Situatia principalilor indicatori din perioada 2007 – 2009 si evolutia ratei rentabilitatii, contului de profit si pierdere si lichiditatii sunt prezentate grafic pentru o mai buna evidentiere.

Societatea s-a dezvoltat prin deschiderea de noi puncte de lucru in tara, prin largirea gamei de produse, dar si prin incheierea de noi contracte pe termen lung cu furnizori externi. De asemenea este prezentata organizarea firmei AS-TECH, rezultatele obtinute si progresul realizat de-a lungul anilor, la fel ca si mijloacele fixe si echipamentele, oamenii sunt resurse – ei sunt cel mai important bun al unei afaceri. Forta de munca reprezinta singurul element creator al activitatii economice, ea include componente cu calificari, specializari si trasaturi de personalitate, presupune aspiratii, experiente sociale si stari de spirit multiple.
Angajatii joaca un rol important in toate operatiile ale afacerii. Conducerea societatii stie ca managerul este constient ca pentru a demara si a asigura succesul afaceri, trebuie sa se inconjoare de oamenii de care are nevoie. De multe ori angajatii au idei excelente care pot duce la acoperirea unor noi segmente de piata, la perfectionarea serviciilor oferite sau sa imbunatateasca laturile mai putin competitive, de aceea ei sunt tinuti la curent in permanenta cu schimbarile care apar.

In capitolul patru denumit ‘’ Caz practic de contabilizare a creantelor si datoriilor ‘’ sunt prezentate documentele contabile privind creantele si datoriile comerciale conform facturilor fiscale de achizitie si vanzare, sunt evidentiate operatiile ce includ conturile de creante si datorii.

Documentele financiar-contabile sunt diversificate in functie de natura operatiilor economice consemnate in continutul acestora. 
Factura fiscala este documentul pe baza caruia se realizeaza decontarea produselor si marfurilor livrate, lucrarilor executate si serviciilor prestate (in corelatie cu datele din nota de receptie si constatare de diferente si din alte documente privind receptionarea prestatiilor de catre terti). Este folosit ca document de insotire a bunurilor pe timpul transportului, precum si ca document de inregistrare in contabilitatea furnizorului si cumparatorului.

In capitolul cinci se subliniaza ‘’Analiza creantelor si datoriilor comerciale la SC AS-TECH SRL’’ si importanta ei. Sunt expuse doua grafice cu evolutia creantelor si datoriilor comerciale pe o perioada de trei ani 2007, 2008, 2009 pentru o mai buna intelegere a cresterii respectiv scaderii lor. Cresterea creantelor fiind datorata de piata monetara a banilor si posibilitatea achitarii la timp a datoriilor aferente. Creantele la fel ca si datoriile variaza de la an la an, in 2007 datoriile au fost mai mari datorita investitiilor in utilaje de productie, in specializari, acordandu-se o importanta deosebita dezvoltarii in dezavantajul de moment al clientului rezultand o scadere a creantelor. In 2008 pregatirile au inceput sa - si spuna cuvantul de aici rezultand cresterea creantelor. Anul 2009 a putut mentine nivelul de creante si de datorii in ciuda situatiei economice defavorabile.

6.2 Propuneri

SC AS-TECH SRL isi propune ca pe viitor sa creasca numarul pacientilor, numarul salariatilor, si sa desfasoare o activitate eficienta si multumitoare.

Directorul adjunct ar putea elabora un program de cunoastere a angajatilor, purtand cu fiecare in parte discutii legate de activitatea acestora in societate si propunerile lor pentru o mai buna desfasurare a activitatii.

Pentru cresterea creantelor ar trebui angajate mai multe persoane care sa se ocupe de “ atragerea “ pacientilor, acestia stand mai mult timp pe teren decat la sediul societatii. Tot odata, daca se va mari numarul de personal vor creste si datoriile privind salariile, contributiile la bugetul de stat, cheltuielile cu deplasarile dar acest lucru ar trebui compensat cu volumul mai mare de creante.

SC AS-TECH ar trebui sa faca mai multe cheltuielile cu tehnologia mai avansata a utilajelor de prelucrarea a materiei prime ceea ce ar duce la o crestere a calitatii, a veniturilor si a unui timp mai scurt de excutare a produsului finit.

Promovarea cat mai amanuntita a produselor noi si explicarea unicitatii lor pe piata din Romania, raspandirea de pliante promotionale in spitale, clinici de specialitate, participarea la cat mai multe congrese pentru o mai buna dezvoltare a specializarii angajatilor ar duce la cresterea creantelor.

BIBLIOGRAFIE

Calin O., Ristea M., Bazele Contabilitatii, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2005;

Colasse B., Contabilitate Genarala, Editura Moldova Iasi, 1995;

Evian I., Teoriile Conturilor, Cluj, 1940;

Legea Contabilitatii nr. 82/1991

Legea 76/2010 pentru modificarea Codului Fiscal;

Munteanu V., Contabilitatea Financiara A Intreprinderilor, Editura Prouniversitaria, Bucuresti, 2006;

Munteanu V., Bazele Contabilitatii, Editura Prouniversitaria, Bucuresti, 2006;

Munteanu V., Contabilitatea financiara a Intreprinderilor ( vol I si II ) Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003

Mates Dorel - Contabilitatea financiara a intreprinderii intre normalizare si armonizare vol 1, Editura Mirton, Timisoara, 2002 ;

Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial;

Pantea P. si colaboratorii, Contabilitatea Financiara A Agentilor Economici Din Romania, Editura Intelcredo, Deva, 1999;

Ristea M. Si colectiv, Contabilitatea Financiara a Intreprinderii, Editura Universitara, Bucuresti, 2005;

Reglementari contabile pentru agentii economici, Editura Economica, Bucuresti, 2002;

Staicu Ctin si colectiv, Contabilitatea Financiara, Editura Universitaria, Craiova, 2000;

SC AS-TECH SRL – Baza de date.

loading...

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia


loading...

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu