Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » economie » finante banci
Organizarea auditului intern

Organizarea auditului intern

Organizarea auditului intern

     

       In institutiile de credit din Romania activitatea de audit intern se realizeaza prin doua forme organizatorice: departamentul de audit intern si comitetul de audit.

       Atat despre locul departamentului de audit intern in cadrul institutiei de credit, cat si despre atributiile si responsabilitatile acestuia s-a vorbit cu prilejul prezentarii principiilor activitatii si a statutului auditului intern. Merita sa fie detaliat aspectul referitor la conducatorul acestui departament.

       1 Responsabilitatile conducatorului departamentului de audit intern

       Principiul 12 enuntat de Comitetul de Supraveghere Bancara de la Basel este urmatorul: Conducatorul departamentului audit intern trebuie sa fie responsabil pentru asigurarea desfasurarii activitatii acestuia in conformitate cu principii de audit solide.

       Pornind de la acest principiu, normele emise de Banca Nationala a Romaniei atribuie conducatorului departamentului de audit intern urmatoarele responsabilitati26):

       - dezvoltarea si mentinerea unui program de asigurare a calitatii si imbunatatire a activitatii de audit intern;

       - monitorizarea si evaluarea eficientei programului de asigurare a calitatii auditului intern;

       - asigurarea competentei profesionale a auditorilor interni, pregatirea profesionala a acestora, asigurarea resurselor adecvate desfasurarii activitatii;

       - stabilirea politicilor si procedurilor aferente activitatii de audit intern;

       - coordonarea activitatilor desfasurate de auditorii interni din cadrul institutiei de credit cu cele ale furnizorilor de servicii de audit intern din afara acesteia;

       - elaborarea planului de audit intern;

       - informarea consiliului de administratie si a comitetului de audit cu privire la activitatea desfasurata.

       In conformitate cu Statutul auditului intern, Codul de etica a auditorului intern si cerinta legala ( Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 75/1999 ), ocupantul acestui post trebuie sa fie auditor financiar.

       2 Comitetul de audit

       Preluand recomandarea Comitetului de Supraveghere Bancara de la Basel, prin art. 120 alin. (1) din Normele nr. 17/2003, Banca Nationala a Romaniei instituie obligativitatea existentei unui comitet de audit in cadrul fiecarei institutii de credit.

       Comitetul de Audit este un organ consultativ, cu caracter permanent, independent de conducatorii institutiei de credit, subordonat direct consiliului de administratie pe care il sprijina in indeplinirea dificilei sarcini de a mentine si intari sistemul de control intern.

       Componenta, competenta si functionarea comitetului de audit sunt reglementate prin regulament aprobat de consiliul de administratie si revizuit periodic, daca este cazul.

       Comitetul de audit este format din membrii ai consiliului de administratie al institutiei de credit, care nu au si nu au avut calitatea de conducator. Membrii _________________26) Art.113 din Normele nr.17/2003

comitetului de audit trebuie sa aiba experienta corespunzatoare, iar cel putin un membru trebuie sa aiba experienta in domeniul contabilitatii si auditului.

       Principalele atributii ale comitetului de audit sunt:

       - incurajarea si favorizarea dialogului, comunicarii dintre consiliul de administratie, conducatorii institutiei de credit, auditul intern, auditorul extern si                                                  organismul de supraveghere bancara;

       - avizarea cartei auditului intern, a planului de audit si a necesarului de resurse pentru aceasta activitate;

       - asigurarea relatiei cu auditorul extern, in sensul primirii planului de audit si analizarii constatarilor si recomandarilor acestuia, precum si ale altor organe de supraveghere si control din afara institutiei de credit;

       - analiza constatarilor si recomandarilor auditului intern si a planurilor conducerii institutiei de credit pentru implementarea acestora.

       3 Forme de audit intern

       Art. 114 alin. (1) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr.17/2003 preia clasificarea oferita de catre Comitetul de Supraveghere Bancara de la Basel care identifica urmatoarele tipuri de audit intern, specifice unui angajament de audit:

       - audit financiar – efectuat in scopul evaluarii credibilitatii sistemului contabil si informatic si a situatiilor financiare anuale;

       - audit de conformitate – referitor la conformitatea activitatii institutiei de credit cu legile, reglementarile si procedurile in vigoare;

       - audit operational – consta in verificarea calitatii si adecvarii sistemelor si procedurilor, analiza critica a structurii organizatorice, evaluarea adecvarii metodelor si resurselor in raport cu obiectivele stabilite;

       - audit al conducerii – cu obiectivul de a evalua din punct de vedere calitativ modul in care este exercitata functia de conducere pentru indeplinirea obiectivelor institutiei de credit.

       Art. 114 alin.(2) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr.17/2003 precizeaza serviciile consultanta care pot fi realizate de catre departamentul de audit intern:

       - angajamente oficiale de consultanta – planificate si concretizate intr-un document scris;

       - angajamente neoficiale de consultanta – schimb de informatii, participarea la comitete permanente, intruniri ad-hoc si proiecte pe durata limitata;

       - angajamente speciale de consultanta – participari la fuziuni si achizitii;

       - angajamente de consultanta pentru cazuri deosebite – participarea intr-o echipa formata pentru redresarea sau mentinerea activitatilor dupa un dezastru sau alt eveniment exatrordinar sau intr-o echipa desemnata sa acorde sprijin temporar pentru indeplinirea unei cerinte speciale.
loading...

.com Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezialoading...

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu