Creeaza.com - informatii profesionale despre
Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » economie » finante banci
Organizarea auditului intern

Organizarea auditului intern


loading...

Organizarea auditului intern

     

       In institutiile de credit din Romania activitatea de audit intern se realizeaza prin doua forme organizatorice: departamentul de audit intern si comitetul de audit.

       Atat despre locul departamentului de audit intern in cadrul institutiei de credit, cat si despre atributiile si responsabilitatile acestuia s-a vorbit cu prilejul prezentarii principiilor activitatii si a statutului auditului intern. Merita sa fie detaliat aspectul referitor la conducatorul acestui departament.

       1 Responsabilitatile conducatorului departamentului de audit intern

       Principiul 12 enuntat de Comitetul de Supraveghere Bancara de la Basel este urmatorul: Conducatorul departamentului audit intern trebuie sa fie responsabil pentru asigurarea desfasurarii activitatii acestuia in conformitate cu principii de audit solide.

       Pornind de la acest principiu, normele emise de Banca Nationala a Romaniei atribuie conducatorului departamentului de audit intern urmatoarele responsabilitati26):

       - dezvoltarea si mentinerea unui program de asigurare a calitatii si imbunatatire a activitatii de audit intern;

       - monitorizarea si evaluarea eficientei programului de asigurare a calitatii auditului intern;

       - asigurarea competentei profesionale a auditorilor interni, pregatirea profesionala a acestora, asigurarea resurselor adecvate desfasurarii activitatii;

       - stabilirea politicilor si procedurilor aferente activitatii de audit intern;

       - coordonarea activitatilor desfasurate de auditorii interni din cadrul institutiei de credit cu cele ale furnizorilor de servicii de audit intern din afara acesteia;

       - elaborarea planului de audit intern;

       - informarea consiliului de administratie si a comitetului de audit cu privire la activitatea desfasurata.

       In conformitate cu Statutul auditului intern, Codul de etica a auditorului intern si cerinta legala ( Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 75/1999 ), ocupantul acestui post trebuie sa fie auditor financiar.

       2 Comitetul de audit

       Preluand recomandarea Comitetului de Supraveghere Bancara de la Basel, prin art. 120 alin. (1) din Normele nr. 17/2003, Banca Nationala a Romaniei instituie obligativitatea existentei unui comitet de audit in cadrul fiecarei institutii de credit.

       Comitetul de Audit este un organ consultativ, cu caracter permanent, independent de conducatorii institutiei de credit, subordonat direct consiliului de administratie pe care il sprijina in indeplinirea dificilei sarcini de a mentine si intari sistemul de control intern.

       Componenta, competenta si functionarea comitetului de audit sunt reglementate prin regulament aprobat de consiliul de administratie si revizuit periodic, daca este cazul.

       Comitetul de audit este format din membrii ai consiliului de administratie al institutiei de credit, care nu au si nu au avut calitatea de conducator. Membrii _________________

26) Art.113 din Normele nr.17/2003

comitetului de audit trebuie sa aiba experienta corespunzatoare, iar cel putin un membru trebuie sa aiba experienta in domeniul contabilitatii si auditului.

       Principalele atributii ale comitetului de audit sunt:

       - incurajarea si favorizarea dialogului, comunicarii dintre consiliul de administratie, conducatorii institutiei de credit, auditul intern, auditorul extern si                                                  organismul de supraveghere bancara;

       - avizarea cartei auditului intern, a planului de audit si a necesarului de resurse pentru aceasta activitate;

       - asigurarea relatiei cu auditorul extern, in sensul primirii planului de audit si analizarii constatarilor si recomandarilor acestuia, precum si ale altor organe de supraveghere si control din afara institutiei de credit;

       - analiza constatarilor si recomandarilor auditului intern si a planurilor conducerii institutiei de credit pentru implementarea acestora.

       3 Forme de audit intern

       Art. 114 alin. (1) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr.17/2003 preia clasificarea oferita de catre Comitetul de Supraveghere Bancara de la Basel care identifica urmatoarele tipuri de audit intern, specifice unui angajament de audit:

       - audit financiar – efectuat in scopul evaluarii credibilitatii sistemului contabil si informatic si a situatiilor financiare anuale;

       - audit de conformitate – referitor la conformitatea activitatii institutiei de credit cu legile, reglementarile si procedurile in vigoare;

       - audit operational – consta in verificarea calitatii si adecvarii sistemelor si procedurilor, analiza critica a structurii organizatorice, evaluarea adecvarii metodelor si resurselor in raport cu obiectivele stabilite;

       - audit al conducerii – cu obiectivul de a evalua din punct de vedere calitativ modul in care este exercitata functia de conducere pentru indeplinirea obiectivelor institutiei de credit.

       Art. 114 alin.(2) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr.17/2003 precizeaza serviciile consultanta care pot fi realizate de catre departamentul de audit intern:

       - angajamente oficiale de consultanta – planificate si concretizate intr-un document scris;

       - angajamente neoficiale de consultanta – schimb de informatii, participarea la comitete permanente, intruniri ad-hoc si proiecte pe durata limitata;

       - angajamente speciale de consultanta – participari la fuziuni si achizitii;

       - angajamente de consultanta pentru cazuri deosebite – participarea intr-o echipa formata pentru redresarea sau mentinerea activitatilor dupa un dezastru sau alt eveniment exatrordinar sau intr-o echipa desemnata sa acorde sprijin temporar pentru indeplinirea unei cerinte speciale.
loading...


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DIDACTIC - PRIMAVARA- FLORI- CULORI
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 Proiect actionari electrice - sistem de actionare in patru cadrane
 PROIECT - Ingineria reglarii automate - sistemul de reglare automata a unei actionari cu motor electric

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma asistent medical generalist - ingrijirea pacientei cu prolaps genital
 Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
 Lucrare de diploma finante - banci - analiza cifrei de afaceri la s.c. imprex s.r.l. bucuresti
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - POLITICI SI TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND STOCURILE (IAS 2)
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
 GENERATOR DE TESTE GRILA - Proiect atestat Visual FOX PRO
 Lucrare atestat Tehnician in turism - CALITATEA SERVICIILOR TURISTICE


Calcule si fundamentari privind veniturile la Primaria Municipiului Vaslui
Riscul de lichiditate
Functiile finantelor publice
SISTEMUL CHELTUIELILOR PUBLICE
Continutul finantelor publice
Tipuri de sisteme informatice bancare
SUCCESIUNEA OPERATIILOR PRIVIND ELABORAREA SI EFECTUAREA EXPERTIZEI CONTABILE
ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Sursele de informatii pentru controlul financiar
RELATIILE CONTABILITATII CU FISCALITATEA


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu

 


Referate Finante banci.com Copyright © 2015 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.