Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » turism
PROGRAMA ANALITICA POLITICI MACROECONOMICE IN TURISMUL INTERNATIONAL

PROGRAMA ANALITICA POLITICI MACROECONOMICE IN TURISMUL INTERNATIONALUNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR

 


PROGRAMA ANALITICA

Denumirea disciplinei


POLITICI MACROECONOMICE IN TURISMUL INTERNATIONAL

Codul disciplinei

Semestrul

II

Numarul de credite

6

Facultatea

RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE

Numarul orelor pe semestru/activitati

Domeniul

RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE

Total

C

S

L

Programul de master

MANAGEMENTUL AFACERILOR INTERNATIONALE

42

28

14

-

Categoria formativa a disciplinei

DF-fundamentala, DG-generala, DS-de specialitate, DE – economica/manageriala, DU-umanista

DS

Categoria de optionalitate a disciplinei: DI-impusa, DO-optionala (la alegere), DL-liber aleasa (facultativa)

DO

Discipline

Anterioare

Obligatorii

(conditionate)

ECONOMIA TURISMULUI; MACROECONOMIE

Recomandate

TURISM INTERNATIONAL

Obiective

·     Introducerea cursantilor in problematica politicilor privind dezvoltarea turismului national si international;

·     Insusirea unui ansamblu de cunostinte si instrumente de lucru capabile sa-i asigure implicarea nemijlocita in elaborarea orientarilor strategice in domeniu si, mai ales, punerea lor in practica.

Continut

(descriptori)

Cap.1: Notiuni introductive: strategie, politica, tactica, macroeconomie, turist, turism intern, turism international, forme de turism, factorii care influenteaza dezvoltarea turismului intern si international, piata turistica (cerere si oferta turistica), indicatori de masurare a locului turismului in economie si a circulatiei turistice, statistici privind turismul intern si international, baza tehnico-materiala a turismului, serviciile turistice si eficienta economico-sociala a turismului (indicatori)

Cap. 2: Fluxuri turistice internationale: definire, cauze, tipologie

Cap. 3: Turismul in calitate de politica economica si comerciala

               3.1. Conceptele de politica economica si comerciala

                3.2. Functiile politicilor comerciale externe

                3.3. Obiectivele politicilor turistice

Cap. 4: Imaginea si brand-ul unei destinatii turistice

              4.1. Destinatia turistica: definire, continut, tipologie

              4.2. Brand-ul unei destinatii turistice: definire, componente, etape, eficienta, instrumente de propagare

              4.3. Ierarhizarea tarilor lumii din punctul de vedere al brand-ului

               

Cap. 5: Rolul statului in politica turistica

                5.1. Necesitatea implicarii statului in politica turistica

                5.2. Interconexiuni – politica turistica si alte componente ale politicii de stat

                5.3. Actiuni si politici guvernamentale cu impact asupra turismului

                5.4. Dezangajarea statului-rezultat al schimbarii cadrului de actiune

Cap. 6: Tipologia politicilor in domeniul turismului

                6.1. Tipuri de politici si obiectivele acestora

                6.2. Instrumente si masuri de realizare a politicilor turistice                6.3. Studiu de caz: Actiuni de promovare a turismului romanesc pe plan intern si extern

Cap. 7: Cadrul organizational, legal si institutional privind politicile in domeniul turismului international

                7.1. Organisme internationale si rolul lor in politica turistica. Organizatia Mondiala a Turismului

                7.2. Acorduri (reglementari) internationale si impactul lor asupra turismului

Cap. 8: Politicile turistice in principalele zone si tari ale lumii

                8.1. Politicile turistice ale OECD si UE

                8.2. Politica turistica a principalelor tari ale lumii

Cap. 9: Politici si strategii de dezvoltare durabila

Cap. 10: Politici de amenajare turistica a teritoriului

Cap.11: Strategia dezvoltarii turismului in Romania

Cap. 12: Politica in domeniul turismului din Programele de guvernare si Master Planul turismului national

Tematica seminariilor:

1. Impactul calatoriilor si turismului asupra locurilor de munca si economiei

2. Impactul integrarii europene asupra politicii turistice a Romaniei

3. Tendinte in dinamica cererii turistice pe plan intern si international

4. Protectia si securitatea turistilor la nivel international

5. Studiu de caz: Organizatia Mondiala a Turismului si alte organisme implicate in elaborarea politicilor turistice la diverse nivele (national, regional, european etc.)

6. Studii de caz: politica turistica a Ungariei, Ciprului, Serbiei, Japoniei, Statelor Unite ale Americii etc.

7. Structura programului de marketing privind promovarea turistica a Romaniei la nivel international

8. Aplicatii pe diverse filme de promovare a unor tari la nivel international, componente ale politicii turistice a unei tari

9. Brand-ul de tara

Forma de evaluare (E-examen, C –colocviu/test final, LP – lucrari de control)

E

Stabilirea

notei

finale

(procentaje)

- raspunsurile la examen

70%

- activitati aplicative atestate /laborator/lucrari practice/proiect etc

30%

- teste pe parcursul semestrului

-

- teme de control

-

Bibliografia

1.       O. Snack, P. Baron, N. Neacsu, 'Economia turismului', Editura Expert, Bucuresti, 2001 sau Editura Pro Universitaria, Bucuresti, 2006.

2.       N. Neacsu, A. Cernescu, „Economia turismului” - Studii de caz. Reglementari', Editura Uranus, Bucuresti, 2002.

3.       C. Cristureanu, „Economia si politica turismului international” Editura Abeona, Bucuresti, 1992.

4.       C. Cristureanu, „Strategii si tranzactii in turismul international”, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006.

5.       Buruiana Geanina, „Politici macroeconomice in turism”, Editura Uranus, Bucuresti, 2009

6.       D. Juganaru, „Politici si strategii in turismul mondial”, Editura Expert, Bucuresti, 2007.

7.       C. Cristureanu, N. Neacsu, A. Baltaretu, „Turism international - Studii de caz. Legislatie”,  Editura Oscar Print, Bucuresti, 1999.

8.       I. Ionescu, „Turismul fenomen, social, economic si cultural”, Editura Oscar Print, Bucuresti, 2000.

9.       V. Neagu, „Management turistic si al serviciilor turistice”, Editura Sylve, Bucuresti, 2000.

10.    T. Foris, D. Dima, „Manual de formare manageriala in turism”, Editura Psihomedia, Sibiu, 2001.

11.    Nicoara, L., Puscas A., „Regionare turistica mondiala”, Editura Silvania, Zalau, 2007 sau Editura Presa universitara Clujeana, Universitatea „Babes Bolyai”, 2002.

12.    Minciu Rodica, „Politici in turismul international”, Editura A.S.E., Bucuresti, 2005.

13.    Vlad Dorel,   Piata turistica”, Ed. Sylvi, Bucuresti, 2006.

14.    Tigu Gabriela si colectiv, „Resurse si destinatii turistice pe plan mondial”,  Editura Uranus, Bucuresti, 2003.

15.    N. Lupu, „Economie si management”, Editura All Beck, Bucuresti, 1999.

16.    V. Glavan, 'Geografia turismului in Romania', Editura Eden, Bucuresti, 1996.

17.    V. Glavan, 'Resurse turistice pe Terra', Editura Economica, Bucuresti, 2000.

18.    Fl. Bran, M. Dinu, T. Simon, 'Economia turismului si mediul inconjurator', Editura Economica, Bucuresti, 1998.19.    P. Nistoreanu, 'Management in turism', Editura A.S.E., Bucuresti, 2002.

20.    Gh. Barbu si colectiv, 'Turismul in economia nationala', Editura Sport-Turism, Bucuresti, 1981.

21.    E. Nicolescu, 'Marketingul in turism', Editura Sport-Turism, Bucuresti, 1975.

22.    I. Cosmescu, 'Turismul', Editura Economica, Bucuresti, 1998.

23.    N. Neacsu, 'Turismul si dezvoltarea durabila', Editura Expert, Bucuresti, 2000.

24.    V. Glavan, 'Turismul in Romania', Editura Economica, Bucuresti, 2000.

25.    M. Candea, G. Erdeli, T. Simon 'Potential turistic si Turism', Editura Universitatii Bucuresti, 2000.

26.    N. Petcu, 'Statistica in turism - teorie si aplicatie', Editura Albastra, Cluj-Napoca, 2000.

27.    R. Minciu, 'Economia turismului', Editura Uranus, Bucuresti, 2001-2005.

28.    A. Bacescu, Carbunaru, „Macroeconomia relatiilor economice internationale”, Editura All-Beck, Bucuresti, 2000.

29.     I. Popa si colectiv, 'Tranzactii comerciale internationale', Editura Economica, Bucuresti, 1997.

30.    G. Stanciulescu, „Tehnica operatiunilor de turism”, Editura All       Educational, Bucuresti, 1998.

30. ***   Master Planul pentru dezvoltarea Turismului National 2007-2026,

               (www.mturism.ro)

31. *** „Romania-Impactul turismului si calatoriilor asupra locurilor de munca si economiei – Orizont 2016”,           (www.mturism.ro∕fileadmin∕mturism∕studiinationale∕studiu W.T.T.C.pdf)

32. *** „Strategia pentru dezvoltarea turismului in Romania”, Autoritatea nationala pentru turism, Bucuresti, 2006 (www.mturism.ro)

33. O.M.T. “Tourism market trends- 2001 – Edition, Europe, Madrid, 2001.

34. O.M.T.  “Tourisme horizon 2020 – Resume”, Madrid, 2001.

35. O.M.T. 'La mesure de l'impact economique du tourisme', Madrid, 2001.

36. O.M.T. “Tourisme et transport aerian”, Madrid, 2001.

37. O.C.D.E./O.E.C.D., 'Politique du tourisme et tourisme international', dans les pays membres de L'OCDE, 1990-2001.

38. 'Anuarele statistice ale Romaniei', C.N.S. / I.N.S., 1995 - 2000. 

39. O.M.T., 'Tourism Highlights' - 2001.

40. O.M.T., 'Compendium of tourism statistics, 2001, Edition.

41. O.M.T., 'Tourism Satellite Account' (T.S.A.), Madrid, 2000.

42. O.M.T., 'International Tourism: A. Global Perspective', Madrid, 2001.

43. O.M.T., 'Tourisme and Environmental Protection', Madrid, 2001.

44. O.M.T., 'L'impact du tourisme sur la Société', Madrid, 2001.

45. O.M.T., 'Considerations sur le Tourisme international', Madrid, 2001.

46. O.M.T., 'Tourism: 2000 Vision-Europe', Madrid, 2001-2007.

47. Legislatia din turism, Anuarele statistice ale Ministerului Turismului

      si Romaniei (1995 - 2008).

48. Internet - Romania, Tarile Europei etc.

 

Lista materialelor didactice necesare

 1. Baltaretu Andreea, Evolutii si tendinte in turismul international.  Aspecte teoretice si practice, Editura Prouniversitaria, Bucuresti, 2006 

2. Buruiana Geanina, „Politici macroeconomice in turism”, Editura Uranus, Bucuresti, 2009

3. C. Cristureanu, „Strategii si tranzactii in turismul international”, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006.

4. D. Juganaru, „Politici si strategii in turismul mondial”, Editura Expert, Bucuresti, 2007.

5. Minciu Rodica, „Politici in turismul international”, Editura A.S.E., Bucuresti, 2005.

6. Neacsu Nicolae, Baltaretu Andreea, Turism international. Lucrari practice, statistici, documente ale Organizatiei Mondiale a Turismului, Reglementari, Legislatie, Editura Prouniversitaria, Bucuresti, 2006 

Coordonator de disciplina

Grad didactic, titlul, prenume, numele

Semnatura

conf. univ. dr. Andreea Baltaretu

Legenda: C- curs, S – seminar, LA – lucrari  aplicative

Informatii despre titularul de curs:

            Nume si prenume: conf. univ. dr. Andreea Baltaretu

            Adresa e-mail: andreeabaltaretu@gmail.com

            Ore de audienta: 2 ore saptamanal: joia de la orele 12-14 la biblioteca

           
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
Statiunea turistica „Baile Boghis”
LUCRARE DE DISERTATIE - PIATA LOCALA A SERVICIILOR DE OSPITALITATE - HOTELURI
Elemente de management al calitatii serviciilor turistice
PROGRAMA ANALITICA POLITICI MACROECONOMICE IN TURISMUL INTERNATIONAL
PREZENTAREA STATIUNII COVASNA
LUCRARE DE LICENTA Economia Comertului, Turismului si Serviciilor - POLITICA DE PRODUS IN CADRUL AGENTIEI TUR
PROIECT LA AMENAJARE TURISTICA PROPUNEREA UNEI AMENAJARI TURISTICE A COMUNEI OLCEA, LOCALITATEA OLCEA
Crearea unui cadru de referinta pentru dezvoltarea ecoturismului in Romania


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu