Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » familie » alimentatie nutritie
ABC-ul cumparatorului de lapte

ABC-ul cumparatorului de lapteABC-ul cumparatorului de lapte

Cuprins

1. Introducere

1.1 Despre acest manual


Acest manual acopera acele aspecte ale cotei de lapte care sunt cele mai importante pentru cumparatorul de lapte. Manualul aduce precizari suplimentare fata de Manualul producatorului de lapte care este adresat, in primul rand, producatorilor de lapte.

Manualul este pus de acord cu reglementarile CE si cu legislatia romana din domeniu si contine indrumari privind procedurile si documentele referitoare la cota de lapte, valabile la momentul publicarii.

Pentru aplicarea unor proceduri specifice sistemului cotei de lapte si pe care Romania ca stat membru UE, este obligat sa-l implementeze, sunt stabilite termene limita. Nerespectarea acestor termene este considerata o abatere de la reglementari si atrage plata unor taxe suplimentare sau penalizari.

Regulile si obligatiile cuprinse in acest manual provin din legislatia UE si a Romaniei, si pot fi subiectul unor modificari periodice.

In manual sunt descrise activitatile in care sunt implicati cumparatorii de lapte in cadrul sistemului cotei de lapte: raportarea intre cumparatori, DACL si furnizori, reguli de achitare (plata taxei), transferuri, inchirieri, conversii, schimbarea cumparatorului, controlul cumparatorilor etc.

1.2 Sistemul cotei de lapte

Comunitatea Europeana utilizeaza sistemul cotei de lapte pentru regularizarea (limitarea) productiei de lapte si a produselor din lapte in CE. In comunitate existau surplusuri de peste 1 milion de tone de unt si peste 1 milion de tone de lapte praf degresat, iar cheltuielile cu stocarea acestora erau foarte mari, de peste 40 % din cheltuielile UE pentru agricultura. Atunci cand a fost introdus sistemul, in 1984, a fost alocata pentru fiecare stat membru o cota nationala din care fiecare producator a primit o cota individuala. Alocarea cuprinde cantitatea de lapte pe care fiecare producator o poate comercializa fara a atrage obligatii fiscale (plata taxei pentru depasirea cotei) in anul de cota, care se desfasoara intre 1 aprilie si 31 martie. Initial, in cota de lapte nu a existat continut de grasime al laptelui, acesta fiind inclus dupa cativa ani.

La inceput s-a dorit impementarea sistemului cotei numai pe o perioada de 8 ani, incepand cu 1984 pana in 1992, dar ulterior s-au luat decizii de extindere a sistemului in 1992, 1999 si 2003 astfel incat extinderea este pana in 2014-2015.

Impactul pe care l-a avut implementarea sistemului cotei de lapte a constat in urmatoarele:

-eliminarea aproape completa a stocurilor suplimentare;

-cresterea preturilor pe pietele mondiale;

-cresterea preturilor interne pentru fermierii din UE;

-reduceri semnificative ale cheltuielilor UE pentru lapte etc.

Uniunea Europeana protejeaza piata laptelui prin utilizarea unor mecanisme:

-taxe de import pentru statele membre ale UE;

-subventii la exportul in afara UE;

-interventii, cand preturile sunt sub pretul de interventie;

-alte mecanisme.

Exista doua tipuri de cota: cota pentru livrari si cota pentru vanzari directe. Un producator individual poate detine ambele tipuri de cota, dar cota care face obiectul monitorizarii de catre cumparatori este cota pentru LIVRARI.

Livrarile reprezinta orice livrare de lapte, cu exceptia oricarui alt produs lactat, de catre un producator catre un cumparator, indiferent daca transportul este asigurat de producator, de cumparator, de intreprinderea care trateaza sau prelucreaza aceste produse sau de catre o terta persoana.

Vanzarile directe reprezinta orice vanzare sau transfer de lapte de la producator direct catre consumator, precum si orice vanzare a altor produse lactate efectuata de un producator. Vanzari directe – se aplica si acolo unde laptele este produs si procesat de catre o singura entitate comerciala. In cazul in care productia si procesarea sunt separate, chiar daca acestea au numai o baza financiara fara a avea nume distincte, atunci se considera livrari catre un cumparator si ar trebui sa fie administrate ca atare.

In prezent, in Romania, cota pentru livrari este de aproximativ 1 million de tone, mai exact 1.093.000.000 kg lapte. Aceasta cantitate poate fi ajustata de la un an la altul, daca: cota pentru vanzari directe este convertita in cota pentru livrari; cota pentru livrari este convertita in cota pentru vanzari directe; este impusa o reducere a cotei sau se acorda o cota suplimentara.

Cumparatorii de lapte joaca un rol foarte important in sistemul cotei de lapte pentru livrari. Acestia sunt responsabili de plata taxelor catre autoritatea competenta (Departamentul de Administrare a Cotei de Lapte – DACL). Mai concret, in cazul in care un producator de lapte, indiferent de forma juridica a acestuia, isi depaseste cota lui individuala, va trebui sa plateasca o taxa pentru depasire cumparatorului, iar acesta la randul lui va plati DACL-ului aceasta taxa. In cazul in care se va intarzia cu plata acestei taxe, pentru fiecare zi de intarziere se va percepe o penalizare ce va fi platita intr-un cont special al Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura (APIA). Dar aceasta este numai una din obligatiile pe care le au cumparatorii. Practic, exista conform legislatiei doua tipuri de obligatii din partea cumparatorilor: obligatii pe parcursul anului de cota si obligatii dupa anul de cota. De asemenea, cumparatorii au obligatii atat in raport cu DACL si cu APIA cat si in raport cu producatorii de lapte care livreaza lapte acestora.

Intrucat pe parcursul fiecarui an de cota vor avea loc “miscari ale cotelor individuale”, mai exactvanzari de cota (transferuri permanente) intre producatori, inchirieri ale cotei (transferuri temporare), conversii ale cotei (fie din vanzari directe in livrari sau invers), schimbarea la solicitarea producatorului a unui cumparator cu un altul etc, cumparatorii vor fi informati despre toate acestea fiindca acestia sunt responsabili de livrarile fiecarui producator in parte. Cumparatorii vor fi informati si in cazul in care producatorii care livreaza lapte acestora “se incarca” (se inregistreaza) cu o cota suplimentara din rezerva nationala in cazul in care isi extind capacitatea exploatatiei. Acest lucru este valabil si in cazul infiintarii de noi ferme, pentru noii producatori care primesc cota individuala de lapte din rezerva nationala.

In acest “ABC al cumparatorului de lapte” vom aborda pe larg toate aceste aspecte.

1.3 Ce cuprinde sistemul?

Tot laptele sau produsele din lapte care ies din ferma trebuie contabilizate in cadrul cotei, indiferent daca au fost platite sau nu, in afara de cazul cand acest lapte face subiectul distrugerii autorizate, in afara fermei.Produsele care sunt luate in considerare in cadrul cotei includ lapte crud si produse lactate. In cazul livrarilor, numai laptele face obiectul cotei. Laptele distrus in cadrul fermei (spre exemplu, laptele cu antibiotice) nu trebuie sa fie luat in considerare in cadrul cotei, chiar si in cazul in care acest lapte a fost platit de cumparator sau este acoperit prin asigurare.

1.4 Ce este cumparatorul de lapte?

Cumparatorul de lapte, termen pe care atat fabricile de lapte cat si centrele de colectare vor trebui sa-l foloseasca in cadrul sistemului cotei de lapte, reprezinta o intreprindere sau o grupare care cumpara lapte de la producator:

2. Administrarea cotei de lapte

2.1 Acordarea cotei individuale de lapte pentru livrari si vanzari directe producatorilor de lapte

Cota este atribuita (acordata) mai degraba unei ferme agricole (exploatatii) decat unui producator individual. Inseamna ca daca ferma trece in alta proprietate, noul detinator este in mod uzual titularul cotei. Din acest motiv, codul exploatatiei acordat de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) este foarte important ca si criteriu de baza de identificare a detinatorului cotei de lapte.

In Romania, cota individuala de lapte a fost solicitata de catre producatorii de laptein perioada 1 august 2006 – 31 octombrie 2006. In cazul producatorilor de lapte cu livrari, acestia au solicitat cota individuala in functie de cantitatea de lapte livrata in perioada de monitorizare, respectiv 1 aprilie 2005 – 31 martie 2006. In acest caz, fiecare producator a solicitat cota ce va fi “arondata” (inregistrata) la cumparator(i) (unul sau mai multi). Acesti cumparatori trebuie sa fie aprobati conform ordinului 1388 / 2005. Producatorii de lapte care au solicitat cota pentru vanzari directe au solicitat cota individuala de lapte in functie de numarul de vaci si de productia acestora. In cazul in care acestia nu detin vaci in controlul oficial al productiei de lapte (COP), productia luata in calcul este reprezentata de media actuala pe tara, de 3510 kg. Din productia totala s-au scazut consumul familial si consumul viteilor. Cumparatorii de lapte nu au nici o obligatie in cadrul sistemului cotei fata de producatorii cu vanzari directe. Numai in cazul in care un producator cu vanzari directe solicita conversia cotei din vanzari directe in livrari, acesta va trebui sa se inregistreze la un cumparator aprobat si incepand cu acel moment cumparatorul va fi responsabil in raport cu acel producator.

Conform H.G. nr. 852 / 2006, cu modificarile aduse ulterior, au putut solicita cota individuala de lapte si producatorii de lapte ale caror vaci nu au facut obiectul monitorizarii (nu au livrat in perioada 1 aprilie 2005 – 31 martie 2006). In categoria acestora intra producatorii care si-au extins capacitatea exploatatiei si producatorii care si-au infiintat noi exploatatii. Aceste doua categorii de producatori au putut solicita cota individuala de lapte numai pentru livrari, deci acestia vor livra la cumparatori aprobati.

Decizia finala de acordare a cotei individuale de lapte din cantitatea nationala de referinta, ce va fi emisa de catre DACL, va fi trimisa producatorilor de lapte in perioada 1 aprilie – 1 mai 2007. Termenul limita va fi influentat daca la nivel national se vor depasi sau nu cantitatile nationale de referinta atat in cazul livrarilor cat si in cazul vanzarilor directe. DACL va detine la nivel national toate datele in sistem IT privind cotele individuale acordate pentru toti producatorii carora li se va acorda cota.

2.2 Conversia cotei

Producatorii pot realiza conversia cotei din vanzari directe in livrari sau invers, fie permanent, fie temporar (pentru un singur an de cota),.

Pentru conversia permanenta (in intregime sau partial realizata), termenul pentru depunere a cererilor de catre producatori la DACL este 15 decembrie al anului de cota curent, deci la 8 luni si jumatate de la inceperea anului de cota si cu 3 luni si jumatate inainte de sfarsitul anului de cota. Inregistrarea se face atat pentru anul de cota curent (pentru cantitatea de cota ramasa neutilizata pana la sfarsitul anului de cota) cat si pentru anii urmatori de cota (pentru intreaga cantitate care face obiectul conversiei).

Pentru conversia temporara (in intregime sau partial realizata) termenul pentru depunerea cererilor este sfarsitul lunii februarie pentru inregistrarea privind doar anul de cota curent, deci la 11 luni de la inceperea anului de cota si cu o luna inainte de sfarsitul anului de cota respectiv.

De obicei, motivul pentru care producatorii pot solicita conversia temporara din livrari in vanzari directe spre sfarsitul anului de cota este atunci cand acestia constata ca si-au depasit cota de livrari la un moment dat si atunci prefera sa realizeze conversie decat sa plateasca taxa pentru depasirea cotei pentru livrari.

Pentru a putea realiza conversie, fie din vanzari directe in livrari sau invers, producatorii de lapte nu este neaparat necesar sa detina ambele tipuri de cota, respectiv pentru livrari si vanzari directe. In formularul cu care vor solicita conversia vor mentiona motivul pentru care solicita aceasta conversie.

Intrucat asa cum s-a amintit mai sus, pentru anul de cota curent nu poate face obiectul conversiei din livrari in vanzari directe decat cota ce a ramas neutilizata in momentul solicitarii conversiei, cumparatorul de lapte la care producatorul a livrat trebuind sa calculeze pentru producator cantitatea de lapte corectata cu grasimea pentru a se cunoaste exact in acel moment cantitatea de lapte livrata corectata cu grasimea. Calculul privind corectia grasimii care intra in atributia cumparatorilor este descris la capitolul  « Corectia grasimii ». Scazandu-se aceasta din cota individuala a producatorului inregistrata la acel cumparator se poate sti care este cantitatea de cota ce ramane disponibila si care aceasta sa faca obiectul conversiei.

Pentru aceste conversii sunt necesare urmatoarele formulare:

P9C1 Cerere privind conversia permanenta a cotei individuale de lapte

P9C2 Cerere privind conversia temporara a cotei individuale de lapte.

Ambele tipuri de formularevor fi puse la dispozitia producatorilor de lapte prin intermediul Birourilor Judetene ale DACL si prin intermediul cumparatorilor aprobati, conform procedurii nr. 9 a DACL.


2.3 Transferurile de cota

Detinatorii de cota de lapte pot transfera cota lor individuala altor producatori carora le este necesara.

In Romania, transferul permanent nu implica neaparat si transferul proprietatii funciare (transfer impreuna cu pamantul).

Conform H.G. nr. 852 / 2006, 2 % din cantitatea cotei individuale transferate permanent revine la rezerva nationala. In cazul transferului temporar (inchirierii cotei de lapte), nu se aplica procentul de 2 %.

Transferul temporar (inchirierea) se poate face numai pentru cota neutilizata, de asemenea, nu implica o tranzactie funciara si dureaza numai pana la sfarsitul anului de cota. Nu se percepe producatorilor o taxa de catre DACL pentru inchirierea cotei, iar cota inchiriata revine automat cedentului (cel care a oferit spre inchiriere) la inceputul noului an de cota. Transferul temporar al cotei individuale de lapte pentru livrari se poate realiza doar intre producatorii care livreaza la acelasi cumparator. De asemenea, transferul temporar al cotei individuale este permis pentru o cantitate minima de 500 kg, dar care sa nu depaseasca 50% din cota individuala acordata, cu exceptia cazurilor de forta majora, cand este permis transferul integral al cotei.

Transferul temporar al cotei individuale de lapte se poate solicita incepand cu data de 1 aprilie pana la sfarsitul lunii ianuarie a fiecarui an de cota.

Transferurile, indiferent daca sunt permanente sau temporare, nu pot avea loc decat intre producatorii care poseda exploatatii agricole situate pe teritoriul aceleiasi filiale regionale a Departamentului de Administrare a Cotei de Lapte (DACL). Astfel, Regiunea 1 Iasi cuprinde urmatoarele judete : Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui ; Regiunea 2 Constanta : Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea ; Regiunea 3 Bucuresti : Arges, Bucuresti, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Prahova, Teleorman ; Regiunea 4 Craiova : Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea ; Regiunea 5 Timisoara : Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis ; Regiunea 6 Cluj : Bihor, Cluj, Salaj, Bistrita, Maramures, Satu Mare ; Regiunea 7 Brasov : Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu.

In cadrul sistemului cotei de lapte exista reguli de decontare. Una dintre aceste reguli se refera la modificarea continutului de grasime de referinta in cazul transferului de cota. In vederea insusirii de catre cumparatori a modului de operare a transferului, vom descrie doua exemple de transfer, respectiv cazul in care se realizeaza transferul intre doi producatori care detin cota de lapte cu acelasi continut de grasime de referinta (a) si un alt caz in care se realizeaza transferul intre doi producatori care detin cote de lapte cu continut de grasime de referinta diferit (b).

Modificari ale continutului de grasime de referinta prin transfer de cota (a)

Cantitatea individuala de referinta in kg

Continutul individual de grasime de referinta in %

Tipul tranzactiei

Producatorul X

50 200

4,200 %

Producatorul X vinde

15 000 kg din cota

Producatorul Y

25 855

4,200 %

Producatorul Y cumpara

15 000 kg din cota lui X

Cota crescuta a lui Y, inainte de retinerea a 2 %* din cantitatea transferata la rezerva nationala, este:

25855 + 15000 = 40855 kg cu continut de grasime individual de referinta 4,200 %

Noua cota crescuta a lui Y, dupa retinerea a 2 %* din cantitatea transferata la rezerva nationala, este: 40855 – (15000 x 2 %*) = 40855 – 300 = 40555 kg.

Noua cota redusa a producatorului X este:

50 200 – 15 000 = 35.200 kg cu continut de grasime individual de referinta 4,200 %

* conform H.G. nr. 852 / 2006, 2% din cantitatile transferate sunt retinute in rezerva nationala.

Modificari ale continutului de grasime de referinta prin transfer de cota (b)

Cantitatea individuala de referinta in kg

Continutul individual de grasime de referinta in %

Tipul tranzactiei

Producatorul X

50 000

4,120

Producatorul X vinde intreaga cota producatorului Y

Producatorul Y

20 000

3,980

Producatorul Y cumpara intreaga cota de la producatorul X

Cota individuala de referinta crescuta a producatorului Y,inainte de retinerea a 2 %* din cantitatea transferata la rezerva nationala este:

50000 +20000 = 70000 kg

2 % care merg la rezerva nationala se calculeaza la cantitatea de cota care face obiectul transferului: 50000 x 2 % = 1000, deci cota ce va fi transferata va fi 50000 – 1000 = 49000 kg.

Noul continut (%) individual de grasime de referinta se calculeaza astfel:

Se calculeaza mai intai noua cantitate de grasime de referinta (kg):

(cota producatorului Y x continutul de grasime) + (cota producatorului X x continutul de grasime) = (20000 kg x 3,980%) + (49000 kg x 4,120%) = 796 kg + 2018,8 kg = 2814,8 kg.

Se calculeaza apoi noul continut (%) de grasime de referinta, astfel:

rezultatul lui A este impartit la suma cotelor producatorilor X si Y

2814,8 : 69000 = 0,04079 = 4,079 % - noul continut individual de grasime de referinta.

Noul continut individual de grasime de referinta al producatorului Y este media ponderata a continutului de grasime al producatorilor X si Y.

Noua cota individuala de referinta calculata dupa retinerea celor 2 % la rezerva nationala, va fi:

70000 – (50000 x 2 %) = 70000 – 1000 = 69000 kg, cu un continut de grasime de 4,079 % sau alta modalitate de calcul:

20000 + [50000 – (2 % x 50000)] = 69000 kg

Acest tip de exemplu nu poate fi intalnit decat in cazul transferului permanent deoarece in cazul descris mai sus intreaga cantitate de cota individuala este transferata.


Modificari ale continutului de grasime de referinta prin transfer temporar de cota (c)

Producator

Cota individuala de referinta

Cota utilizata

Cota disponibila

Cota ce va fi transferata (inchiriata)

Livrata

Corectata cu grasimea

Lapte

Grasime

Lapte

Grasime

Lapte

Grasime

Lapte

Grasime

Lapte

Grasime

%

kg

%

kg

%

kg

%

kg

%

kg

0

1

2

3

4

5

6

7*

8

9

10**

11

12

13

14

15

X

40000

3,95

1580

25000

4,05

1012,5

25450

3.95

1005,275

14550

3,95

574,725

10000

3,95

395

Noua cota a producatorului X in anul de cota in care se realizeaza transferul temporar este de 30000 kg, urmand ca in anul urmator de cota sa se revina la cantitatea de cota individuala de referinta initiala, adica 40000 kg.

7*: = 25450

0,18 = coeficient aplicabil in statele membre ale UE.

10**: (40000-25450) = 14550

Cota disponibila = Cota individuala de referinta – Cota utilizata.

Producator

Cota individuala de referinta

Cota transferata (inchiriata)

Noua cota individuala a producatorului Y

Lapte

Grasime

Lapte

Grasime

Lapte

Grasime

%

kg

%

kg

%*

kg

1617

18

19

20

21

22

23

24

25

Y

70000

3,63

2541

10000

3,95

395

80000

3,67

2936

Noul % de grasime al producatorului Y:[(2541+395)/80000] x 100=3,67%

Noul procent de grasime al producatorului Y, respectiv 3,67 % este valabil numai pentru anul de cota in care s-a realizat transferul, urmand ca in anul urmator de cota producatorului Y sa ii revina procentul pe care l-a avut initial, adica 3,63 %.

In cazul transferului temporar, nu se aplica reducerea cu 2 % a cotei transferate in vederea trecerii la rezerva nationala.


Transferul temporar permite cedarea unei parti din cantitatea individuala de referinta care nu urmeaza sa fie utilizata in anul de cota de catre producatorul care dispune de ea. DACL autorizeaza inainte de sfarsitul fiecarei perioade de 12 luni (spre sfarsitul anului de cota) transferul temporar.

Transferul permanent se poate efectua intre doi producatori atat pentru livrari cat si pentru vanzari directe si poate fi realizat pentru intreaga cota sau pentru o parte din aceasta. Ceea ce este specific acestui tip de transfer, spre deosebire de transferul temporar, este faptul ca acea cantitate de cota care face obiectul transferului va fi vanduta unui alt producator pentru toti anii de cota ce vor urma. In anul de cota in care este operat transferulpermanent trebuie sa se tina cont de cantitatea de cota neutilizata pana in acel moment deoarece numai aceea poate face obiectul transferului. In anul de cota ce urmeaza, automat, producatorul care a cumparat cota se “va incarca” cu intreaga cota.

Pentru a informa Departamentul de Administrare a Cotei de Lapte (DACL) asupra transferului sau inchirierii cotei trebuie utilizate urmatoarele formulare: P5C1 (cerere privind transferul permanent al cotei individuale de lapte pentru livrari si vanzari directe) si P6C1 (cerere privind transferul temporar al cotei individuale de lapte pentru livrari si vanzari directe).

Formularele de transfer

Aprobarea pentru transfer este data producatorului de catre DACL, pana la sfarsitul lunii februarie a fiecarui an de cota.

Exemple pentru toate formularele utilizate in anul de cota 2007/2008 vor fi disponibile la adresa de web: www.anarz.ro. Modalitatea de distribuire a formularelor va fi stabilita de catre DACL. Dupa ce vor fi completate, formularele vor trebui transmise filialelor regionale ale DACL de care apartin producatorii si cumparatorii, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii acestora.

2.4 Instiintarea producatorilor si cumparatorilor

DACL va transmite cumparatorului si producatorilor informari cu privire la transferul permanent sau inchiriere a cotei. Fiecare dintre formularele speciale pentru transferurile cotei cuprind o nota detasabila pe care beneficiarul transferului o poate utiliza in acest scop. Aceasta va permite cumparatorului cedentului (vanzatorului) de cota sa informeze DACL-ul daca nu este suficienta cota disponibila pentru transfer la data operarii transferului. Producatorii vor primi o scrisoare de confirmare tiparita, iar cumparatorii vor fi informati prin intermediul raportului lunar “Cota inregistrata pentru cumparator” pe care il trimite DACL.

2.5 Inregistrarea cotei

2.6 Retragerea cotei

Daca un detinator de cota nu produce in cadrul cotei pe durata anului de cota, aceasta ii va fi retrasa de la inceputul noului an de cota. Detinatorii de cota care nu au productie la inceputul anului de cota nu vor primi permisiunea de instrainare prin inchiriere, pana la inceperea productiei.In cazul livrarilor, cota individuala poata fi retrasa unui producator de catre DACL si in cazul in care cumparatorul la care livreaza producatorul nu trimite declaratia anuala catre DACL. In cazul vanzarilor directe, cota individuala a producatorului poate fi retrasa de catre DACL daca producatorul nu trimite declaratia anuala catre DACL.

2.7 Continutul de grasime de referinta

Fiecare producator care detine cota pentru livrari are un continut de referinta de grasime din lapte stabilit corespunzator acestei cote.

Continutul de grasime de referinta se bazeaza pe media continutului de grasime acordat fiecarui producator de lapte in 2005/2006 in Romania (perioada de monitorizare).

Continutul de grasime este acordat fiecarui producator de lapte odata cu decizia de acordare a cotei individuale de lapte pentru livrari (in urma solicitarii cotei individuale pentru livrari in perioada 1 august – 31 octombrie 2006).

Tipuri de continut de grasime de referinta

In Registrul Cotei de Lapte se gasesc trei tipuri de continut de grasime de referinta pentru fiecare producator care face livrari.

Continutul de grasime de referinta permanent – este referinta pentru cota detinuta permanent, fara a include cota utilizata prin transfer in anul curent. Continutul de referinta permanent este atasat la orice cota transferata sau inchiriata.

Continutul de grasime de referinta efectiv – este baza pentru un anumit an de cota. Aceasta este referinta permanenta ajustata pentru a reflecta modificarile temporare, cum ar fi inchirierile interne de cota cu diferite continuturi de grasime din lapte, sau conversiile temporare ale cotei pentru vanzari directe, in cota pentru livrari.

Continutul de grasime de referinta efectiv la 31 martie este folosit pentru a calcula obligatiile privind taxele.

Continutul de grasime de referinta viitor (anticipat) – este referinta pentru cota detinuta permanent, inclusiv cota transferata, in masura utilizarii, care urmeaza sa fie aplicata de la inceputul anului urmator de cota. Daca nu se fac miscari sau conversii de cota, continutul de grasime de referinta permanent si efectiv coincid.

Continutul de grasime de referinta pentru cota convertita - Cota convertita din vanzari directe in livrari are un continut de grasime de referinta de 3,8%. Producatorii care indeplinesc anumite criterii pot sa primeasca un continut de grasime de referinta mai mare pentru cota lor convertita (vezi tabelul cu conversia).

Importanta continutului de grasime de referinta

Toate livrarile producatorilor catre cumparatorii aprobati trebuie sa fie ajustate in functie de continutul mediu de grasime al livrarilor (corectia grasimii). Daca laptele livrat de un producator contine mai multa grasime decat continutul efectiv de grasime de referinta din lapte care este stabilit pentru producator, livrarile trebuie ajustate crescator. Exemplu: 10000 kg lapte livrate x 0,18 x (3,75 - 3,67) = 144 kg. Noua cantitate corectata va fi 10000 kg + 144 kg = 10144 kg. Daca laptele de la un producator contine mai putina grasime decat continutul efectiv de grasime din lapte care este stabilit pentru producator (referinta), livrarile trebuie ajustate descrescator. Exemplu: 10000 kg lapte livrate x 0,18 x (3,75 % - 3,92 %) = - 306 kg. Noua cantitate corectata va fi 10000 – 306 = 9694 kg. Totusi, daca la nivel national, totalul ajustarilor descrescatoare depaseste totalul ajustarilor crescatoare, ajustarile descrescatoare ale producatorilor individuali trebuie sa fie reduse proportional, potrivit cu totalul ajustarilor crescatoare. Atat in cazul declaratiilor lunare ale cumparatorilor catrefurnizori si catre DACL, a declaratiilor anuale ale cumparatorilor catre DACL si catre furnizori, cat si in cazul transferurilor, conversiilor si a schimbarii cumparatorului, corectia grasimii este obligatoriu de realizat de catre cumparatori.

2.7 Schimbarea cumparatorului

La solicitarea unui furnizor care face livrari, se poate realiza schimbarea unui cumparator cu un altul.

La schimbarea cumparatorului trebuie sa se tina cont de cateva reguli:

  1. Nu este permis a se lasa la “vechiul” cumparator o parte de cota mai mica decat “livrarile cu continutul de grasime corectat”. De exemplu, daca un producator are o cota individuala de lapte pentru livrari la un cumparator de 15000 kg, a livrat pana in momentul schimbarii cumparatorului o cantitate de lapte de 10000 kg iar cantitatea de livrari corectata este de 12000 kg, atunci cantitatea ramasa la vechiul cumparator va fi de 15000 – 12000 = 3000 kg si nu 15000 – 10000 = 5000 kg.
  2. Vechiul cumparator este obligat sa informeze asupra gradului in care a fost utilizata cota individuala de referinta convertita in continut de grasime individual de referinta.
  3. Solicitarea trebuie semnata de toate partile (cumparatori si producatori)
  4. Va trebui facuta inregistrare preliminara a unui furnizor la noul cumparator pana in momentul in care este trimisa informarea privind gradul de utilizare a cotei (termen maxim = 3 zile de la inceperea livrarilor furnizorului).

Exemplu:

Producatorul A cu o cota de 40.000 kg (4,125% grasime) livrand cumparatorului X doreste sa se mute la cumparatorul Y la 1 decembrie.


Livrarile totale (incluzand corectarea cu grasimea) pana la 1 decembrie catre cumparatorul X = 28.500 kg.

Nu este permisa trecerea la cumparatorul Y a unei cantitati mai mari de:

40.000(cota) - 28.500(livrari corectate cu grasimea) = 12.500 kg

Noua inregistrare

Inregistrarea la cumparatorul X:28.500 (4,125% grasime)

Inregistrarea la cumparatorul Y:12.500 (4,125% grasime)

Cota totala:40.000 (4,125% grasime)

Biroul Regional al DACL este implicat in cazurile in care detinatorii de cota de

lapte pentru livrari doresc schimbarea cumparatorului, astfel:

  1. Elaborarea formularelor referitoare la inlocuirea cumparatorului,

  1. Informarea vechiului si noului cumparator asupra inlocuirii (informare colectiva),

  1. Informarea furnizorului care face livrari asupra inregistrarii inlocuirii in Registrul Producatorilor.

3. Relatia dintre cumparator si producatorul de lapte

Cumparatorul

Cumparatorii reprezinta o parte importanta a sistemului cotei de lapte si asigura legatura dintre DACL si majoritatea detinatorilor de cota pentru livrari.

4. Aprobarea cumparatorului

Se realizeaza conform Ordinului MAPDR nr. 1388 / 2005.

4.1 Solicitarea aprobarii

Solicitarea aprobarii in Registrul cumparatorilor

Cererea pentru aprobarea si inscrierea in Registru se intocmeste pe un formular P1C1 si care cuprinde:

A.Date de identificare ale operatorului economic:

- denumirea si adresa sediului administrativ al operatorului economic, denumirea si adresa punctelor de lucru;

numarul certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, codul unic - de inregistrare si codurile de inregistrare fiscala ale punctelor de lucru, in cazul cand adresa acestora nu corespunde cu adresa sediului si/sau operatorul detine mai multe puncte de lucru, numarul avizului de recunoastere in cazul grupului de producatori, numarul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor, codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala al persoanelor fizice autorizate;

- detinerea facilitatilor de comunicare: telefon, fax, e-mail;

numarul aprobarii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentului sau numerele aprobarilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, in cazul detinerii mai multor puncte de lucru.

B.Forma de organizare a operatorului economic cumparator:

societate comerciala, societate agricola, cooperativa agricola, asociatie familiala, persoana fizica autorizata pentru desfasurarea de activitati comerciale, grup de producatori, asociatie sau fundatie, constituite potrivit legii.

C.Sistemul IT:

detinerea unui sistem informatic si performantele tehnice ale acestuia, detinerea facilitatilor de comunicatii (conexiune Internet).

D.Cantitatea de lapte preconizata a se cumpara in anul de cota

E.Facilitati pentru determinarea cantitatii de lapte si determinarea continutului de grasime:

- detinerea facilitatilor proprii pentru determinarea cantitatii de lapte si a continutului de grasime sau detinerea unui contract de prestari de servicii cu un laborator pentru determinarea continutului de grasime;

- participarea laboratorului propriu sau a celui contractat la teste interlaboratoare;

- aparatura utilizata, metoda de prelevare a probelor pentru analiza continutului de grasime, metoda de analiza a continutului de grasime al laptelui;

- numarul contractului si denumirea laboratorului aprobat de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sau acreditat, la care a apelat pentru efectuarea analizelor, in cazul in care nu detine aceste facilitati.

F.Institutiile bancare si trezoreria, utilizate pentru derularea operatiunilor financiare:

- denumirea si adresa sucursalei bancare, codul IBAN si codul BIC la trezorerie al operatorului economic cumparator.

G.Date de identificare ale reprezentantului legal al operatorului economic si ale persoanelor desemnate de catre acesta pentru relatia cu DACL:

- numele si prenumele, functia, codul numeric personal, adresa exacta a domiciliului stabil, telefon/fax, e-mail.

Formularul la care se face referire in art. 3 se distribuie de catre DACL cumparatorilor recunoscuti cu date de identificare in baza de date a Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor. Dupa completare, cererile insotite de documentatia prevazuta la art. 5 se transmit prin scrisoare recomandata sau se depun personal la DACL.

Cererea va fi insotita de urmatoarele documente, in copie, pentru care solicitantul declara pe propria raspundere ca acestea sunt conforme cu originalul:

1.certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului sau orice alt document care clarifica identitatea, locatia si identificarea fiscala a agentului economic;

2.aprobarea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor pentru fiecare punct de lucru;

3.certificatul de inregistrare fiscala pentru fiecare punct de lucru;

4.buletinul/cartea de identitate al/a persoanei fizice autorizate sau al/a reprezentantului legal al cumparatorului.

Anexat formularului de cerere se vor prezenta informatii suplimentare, semnate de reprezentantul legal, cuprinzand datele pentru fiecare punct de lucru, in cazul in care adresa sediului nu corespunde cu amplasarea punctului de lucru sau cumparatorul detine mai multe puncte de lucru, in conformitate cu precizarile din formularul de cerere.

Decizia de aprobare se emite de catre directorul DACL, se aduce la cunostinta cumparatorului printr-o scrisoare si se inscrie in Registrul condus de compartimentul de specialitate din DACL.

Decizia de respingere a aprobarii, pentru cumparatorii care nu indeplinesc cerintele la care se face referire in art. 2-5, emisa de DACL, precum si motivarea acesteia se aduc la cunostinta cumparatorului printr-o scrisoare.

Lista cumparatorilor aprobati, inscrisi in Registru, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, inainte de inceperea anului de cota.

Solicitarea aprobarii si a inregistrarii unor noi cumparatori dupa inceperea anului de cota se poate depune numai pentru anul de cota urmator, la birourile regionale, pana la data de 1 septembrie.

4.2 Conditii care trebuie indeplinite

Conditii de aprobare a cumparatorilor de lapte de vaca

4.3 In ce situatie un cumparator poate fi eliminat din registrul cumparatorilor?

5. Rolul cumparatorilor

5.1 Obligatiile cumparatorilor

5.2 Inregistrarile care trebuie pastrate de catre cumparatori

Trebuie pastrate toate documentele privind colectarea si livrarea. Acestea trebuie sa permita identificarea clara:

• a fiecarei livrari individuale;

• de la care producator sau furnizor provine.

Trebuie pastrate, de asemenea, documentele privind activitatile comerciale. Acestea ar trebui sa includa:

• toate inregistrarile contabile si alte inregistrari;

• conturile;

• corespondenta;

• datele comerciale;

• facturile;

• orice alte documente relevante.

Acestea trebuie pastrate la punctele de lucru din Romania si sa fie accesibile persoanelor autorizate intr-un timp rezonabil.

Inregistrari privind producatorii inregistrati la cumparator

Trebuie pastrate inregistrari pentru fiecare producator inregistrat.

Acestea trebuie sa includa:

5.3 Informatiile care trebuie furnizate de catre cumparatori la DACL

Declaratia anuala

Trebuie transmisa de catre cumparatori, inainte de 15 mai, o declaratie anuala (formularul P10C2, pe care cumparatorul il va primi in prealabil necompletat de la DACL pana la sfarsitul lunii aprilie sau inceputul lunii mai) cu detalii despre:

• livrarile totale realizate in acel an de cota, cu si fara corectarea cu continutul de grasime

• continutul mediu de grasime al acestor livrari

• cota totala pentru cumparator

• continutul mediu de grasime de referinta al acestei cote

• livrarile individuale si datele privind continutul de grasime pentru fiecare producator care aprovizioneaza cumparatorul, cu numele si numarul lor de inregistrare de la DACL

•numele si numarul de inregistrare de la DACL al producatorilor care au cota inregistrata la cumparator dar care nu au livrat (situatiile de inactivitate)

• numele si numarul de inregistrare de la DACL al producatorilor care si-au incetat productia in timpul anului, chiar daca ultima livrare a fost facuta pe 31 martie.

Orice modificare a continutului de grasime de referinta datorita unor procesari tarzii a transferurilor si conversiilor temporare vor fi introduse in declaratie de catre DACL atunci cand se va face evaluarea obligatiilor fiscale.

Rapoartele (declaratiile) depuse anual de catre cumparatori la Biroul Regional al DACL, se vor depune pana la data de 15 mai a anului urmator de cota si cuprind informatii referitoare la:

1) Cantitatea de lapte livrata de furnizorii individuali care fac livrari intr-unanumit an de cota,

2) Media ponderata a continutului de grasime in laptele livrat de furnizorii individuali intr-un anumit an de cota,

3) Cantitatea de lapte cu continut de grasime corectat,

4) (Avansurile din taxa speciala colectate si transferate in contul bancar al Biroului Regional)
In cazul lipsei livrarilor, un cumparator trebuie sa depuna o declaratie conform careia sa rezulte ca pe durata perioadei de raportare nu s-au facut livrari.

In cazul raportelor anuale care acopera anii bisecti, cantitatea de lapte ar trebui sa fie micsorata cu 1/60 din cantitatile livrate in februarie si martie.

Termene importante pentru cumparatori– anuale

Data:

Depuse/transferate:

Aplicate la:

1 aprilie

La inceputul anului de cota

15 mai

La Biroul Regional al DACL

Raport privind (intre altele):

t     cantitatea totala de lapte

t     suma avansurilor colectate (si transferate)

15 mai

La producatorii carefac livrari

Raport privind (intre altele):

t     cantitatea de lapte cumparat

t     (suma avansurilor colectate si transferate)

1 iulie

La Biroul Regional al DACL

Raport privind:

t     utilizarea cotei

t     avansurile colectate si taxele calculate

1 iulie

t     de la 1 iulie Biroul Regional estimeaza cantitatea de lapte cumparata de o unitate si incepe procedura de stergere din Registrul Cumparatorilor, daca raportul anual al acesteia nu a fost depus, dupa trimiterea unei scrisori, pe 15 iunie

30 sept.

In contul bancar al APIA

Transferul taxelor datorate in contul bancar al APIA

In cazul in care cumparatorii trimit declaratiile anuale dupa data de 15 mai, DACL va aplica penalizari si amenzi acestora, iar daca declaratia nu este depusa nici pana la 1 iulie, dupa notificarea cumparatorului pe 15 iunie, DACL poate lua decizia de retragere a aprobarii cumparatorilor. Decizia de retragere a aprobarii nu se aplica in cazurile de forta majora (molime, seceta, incendii etc).

Penalizarea in cazul intarzierii depunerii declaratiei anuale de catre cumparatori, nu poate fi mai mica de 100 euro si nici mai mare de 100000 euro. Penalizarea se calculeaza dupa formula:

K = D x 0,01 % x IM x 0,01 x C, unde:

D = intarzierea (numar de zile);

IM = cantitatea totala de lapte livrata unui anumit cumparator;

0,01 % = coeficient fix;

C = marimea taxei platibila pentru 100 kg lapte, adica 27,83 euro.

De exemplu:

(1) Intarzierea (D) = 12 zile

Livrarile de lapte ale unui cumparator (IM) = 1.000.000 kg lapte

C = 27,83 euro.

K = 12 x 0,01 % x 1000000 x 0,01 x 27,83 = 333,96 euro.

(2) Intarzierea (D) = 2 zile

Livrarile de lapte ale unui cumparator (IM) = 1.000.000 kg lapte

C = 27,83 euro.

K = 2 x 0,01 % x 1000000 x 0,01 x 27,83 = 55,66 euro. Conform reglementarilor UE, taxa minima pentru intarziere este de 100 euro, astfel incat penalizarea care se va aplica va fi de 100 euro si nu de 55,66 euro.

Datele din rapoartele trimise de catre cumparatori la Biroul Regional al DACL trebuie sa fie identice cu cele trimise de cumparatori la furnizorii care le livreaza lapte astfel incat atat DACL cat si furnizorii sa primeasca aceleasi informatii.Foarte important este ca in cazul in care exista cumparatori care cumpara lapte de la producatori de lapte care apartin de un alt Birou Regional decat cel din regiunea in care se afla, acesti cumparatori vor fi obligati sa trimita rapoarte la toate Birourile Regionale de unde provin aceste livrari. De exemplu, un cumparator de lapte din Regiunea Brasov, care cumpara lapte de la producatori din Regiunile Iasi si Cluj, va trebui sa trimita rapoarte atat la Biroul Regional Iasi cat si la Biroul Regional Cluj.

Declaratiile lunare

Pe durata anului de cota, cumparatorii trebuie sa transmita la DACL declaratii lunare privind livrarile. Acestea trebuie sa furnizeze detalii privind livrarile totale din perioada respectiva. Declaratiile lunare trebuie sa furnizeze de asemenea detalii despre continutul mediu de grasime al acestor livrari.

Cand trebuie transmise declaratiile lunare?

• Trebuie transmisa o declaratie pentru fiecare luna calendaristica. Se vor trimite la DACL pana la 25 ale lunii. Acestea trebuie centralizate pe formularul P10C1.

Rapoartele lunare care trebuie depuse de catre cumparatori la Biroul Regional al DACL (Filiala Regionala) si pana la data de 25 ale fiecarei luni contin informatii despre:

1)cota individuala pentru furnizorii care fac livrari, inclusiv vanzarile de cota (transferuri permanente), inchirierile de cota (trsnsferuri temporare), conversiile, transferurile prin mostenire sau cresterea acestor cantitati;

2)cantitatea de lapte si de grasime livrata de furnizorii individuali care fac livrari si informatii despre corectarea continutului de grasime;

3)procentul de utilizare a cotei de catre furnizorii individuali care fac livrari, exprimat in raport cu cantitatea de lapte livrata de furnizorii care fac livrari;

4)termenele de incepere sau incetare a livrarilor catre cumparatori pentru furnizorii care fac livrari;

5)avansurile la taxa pentru o anumita luna, colectate de la furnizorii individuali care fac livrari (transferate in contul bancar al APIA).

Rapoartele care trebuie depuse de catre cumparatori la furnizorii care fac livrari si pana la 25 ale fiecarei luni contin informatii referitoare la:

1)cota disponibila la acel moment;

2)continutul de grasime de referinta in cadrul cotei;

3)cantitatea de lapte si continutul mediu de grasime livrat de catre furnizorii care fac livrari intr-o anumita luna;

4)cantitatea de grasime corectata;

5)cantitatea de lapte cu continutul de grasime corectat livrata catre cumparator de furnizorul care face livrari de la inceputul anului de cota considerat

6)cantitatea de lapte cu continut de grasime de referinta ramasa pentru a fi utilizata de furnizor pana la sfarsitul unui anumit an de cota, ca parte din cota disponibila intr-o anumita zi a unui an.

7)informatii privind platile in avans.

Termene importante - lunar

Ziua lunii

Depunere/transfer:

Se aplica pentru:

25

La Biroul Regional al DACL

Raport despre:

t    cantitatea de lapte si continutul de grasime

t    deducerea avansurilor

25

La producatorii care fac livrari

Raport despre:

t    cantitatea de lapte si continutul de grasime

t    deducerea avansurilor

25

La APIA (cont bancar)

t    (transferul avansurilor deduse in contul bancar al APIA)

Cum sunt utilizate aceste informatii

Informatiile furnizate de cumparatori sunt colationate pentru a construi un ghid al tendintelor in productia de lapte. Aceste informatii sunt publicate in recenziile lunare. Prin urmare, este important pentru cumparatori sa asigure acuratetea si oportunitatea furnizarii acestor informatii.

Dreptul de realocare a cotei

La sfarsitul anului de cota, producatorii care au depasit cotele individuale de lapte pot beneficia de recalcularea depasirilor, prin realocarea unor cantitati disponibile de la rezerva nationala si a cantitatilor neutilizate din cotele individuale provenind de la alti producatori de lapte.

Realocarea se realizeaza la nivel national de catre DACL, pe baza unui coeficient de realocare, calculat separat pentru cota de lapte pentru livrari si pentru cota de lapte pentru vanzari directe, acest coeficient de realocare reprezentand raportul dintre suma cotelor individuale neutilizate din cota nationala si a rezervei nationale si suma depasirilor cotelor individuale.

Coeficient de realocare = Suma cotelor individuale neutilizate + rezerva nationala

Suma depasirilor cotelor individuale

Realocarea are o importanta foarte mare pentru producatorii de lapte in momentul calcularii taxelor pentru depasirea cotei individuale de lapte. Astfel, aplicandu-se la sfarsitul fiecarui an de cota acest coeficient de realocare, taxa va fi micsorata in raport cu acesta (vezi calcului taxei pentru depasirea cotei individuale de referinta).

Cresteri ale cotei cumparatorului

Trebuie informat DACL cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 15 mai dupa terminarea respectivului an de cota, daca cota cumparatorului trebuie marita ca urmare a primirii unui nou producator care a livrat in trecut unui alt cumparator. Trebuie completat formularul P7C1 (Schimbarea cumparatorului).

5.4 Prelevarea de probe si continutul de grasime de referinta – stabilirea continutului de grasime al livrarilor

Prelevarea probelor si analizele

Cumparatorul trebuie sa preleveze probe din tot laptele de la un producator pentru a stabili continutul de grasime cel putin o data pe luna si sa transmita aceste probe la un laborator autorizat pentru analize sau sa efectueze analiza in laboratorul propriu.

Producatorii care detin cel putin un tanc de racire a laptelui

Atunci cand un producator are mai mult de un tanc, probe separate trebuie prelevate din fiecare. Exista si tancuri dotate cu dispozitiv de prelevare automata. La sfarsitul fiecarei luni trebuie calculat pentru fiecare tanc continutul mediu de grasime simplu lunar, impreuna cu volumul total colectat din acel tanc (doar daca nu este utilizata alta metoda). Principul se aplica daca sunt mai multe colectari de la un producator intr-o zi de prelevari de probe – probele trebuie prelevate din fiecare colectare din acea zi si calculata media ponderata.

Analizele

Analizele trebuie sa respecte:

Ajustarea crescatoare. Daca continutul de grasime al livrarilor unui producator este mai ridicat decat continutul de grasime de referinta al cotei sale de livrari, cifra continutului de grasime ajustat al livrarii este cifra cantitatii livrarii marita cu 0,18% pentru fiecare 0,01% depasire a continutului de grasime prin comparatie cu continutul de grasime de referinta efectiv al producatorului. In cazurile in care un producator a facut livrari dar nu are o cota inregistrata si prin urmare un continut de grasime de referinta, nu este posibila nici o ajustare si trebuie luat in calcul cantitatea livrarilor.

Ajustarea descrescatoare. Daca continutul de grasime al livrarilor unui producator este mai scazut decat continutul de grasime de referinta al cotei sale de livrari, cifra continutului de grasime ajustat al livrarii este cifra cantitatii livrarii redusa cu 0,18% pentru fiecare 0,01% reducere a continutului de grasime prin comparatie cu continutul de grasime de referinta efectiv al producatorului. Daca este necesara o reducere proportionala, DACL va informa cumparatorii asupra nivelului reducerii proportionale dupa primirea tuturor declaratiilor anuale. Aceasta informare se face sub forma de dare de seama, cumparatorii avand la dispozitie doua saptamani pentru confirmarea cifrelor ajustate.

(vezi exemplul de la pagina 10)

5.5 Laboratoarele

In cadrul procesului de aprobare trebuie furnizate numele si adresele laboratoarelor pe care cumparatorii le folosesc pentru analiza laptelui. Aceste laboratoare trebuie sa fie aprobate si vor fi inspectate pentru a se verifica daca indeplinesc standardele, si, de asemenea, vor fi monitorizate continuu.

5.6 Inspectiile

DACL elaboreaza un program de control pentru fiecare an de cota pe baza unei analize a riscurilor. Acesta include criteriile in functie de care se face controlul, cumparatorii si producatorii selectati in vederea controlului, controalele la fata locului, controalele transporturilor de la producatori la cumparatori si controalele declaratiilor anuale ale producatorilor sau ale cumparatorilor.

Controalele sunt efectuate de catre DACL atat pe parcursul anului de cota cat si dupa anul de cota.

Controalele la fata locului se efectueaza fara preaviz. Pot fi cazuri in care sunt posibile preavize, dar cu conditia sa nu se afecteze obiectivul controlului.

Cu privire la livrari, controalele se efectueaza astfel:

-la nivelul exploatatiei agricole, daca detinatorul cotei indeplineste statutul de producator, precum si compatibilitatea (raportul) intre livrari si capacitatea de productie;

-la nivelul transportului, documentul de identificare a marfii, exactitatea instrumentelor de masura a volumului si a calitatii laptelui, exactitatea modului de colectare, inclusiv la nivelul centrelor de colectare, exactitatea cantitatii de lapte colectata in momentul descarcarii;

-la nivelul cumparatorului, exactitatea declaratiilor privind deconturile care prezinta cantitatea si procentul de grasimi ale laptelui livrat in perioada in cauza. In fiecare an, inainte de 15 mai, cumparatorul trebuie sa trimita DACL-ului aceste deconturi (declaratii anuale). DACL solicita cumparatorului care nu a respectat termenul legal (15 mai) sa plateasca o suma corespunzatoare taxei datorate pentru o depasire de 0,01 % din cantitatile de lapte care i-au fost livrate de producatori pentru fiecare zi calendaristica de intarziere. Daca acestea nu se cunosc din cauza lipsei declaratiei, ele se estimeaza automat de catre DACL, iar suma trebuie sa fie cuprinsa intre echivalentul in lei a intre 100 si 100000 EUR. Daca nici pana in data de 1 iulie nu se prezinta nici o declaratie din partea cumparatorului, DACL este in masura sa retraga aprobarea cumparatorului (sa-l elimine din registrul cumparatorilor) sau sa solicite plata unei sume proportionale cu volumul de lapte in cauza si cu gravitatea neregulii. Nu se aplica aceste masuri in cazuri de forta majora.

In conluzie, DACL este solicitat de catre CE sa faca in mod regulat verificari asupra corectitudinii declaratiilor care sunt trimise de catre cumparatorii si vanzatorii directi de lapte si produse din lapte.

Verificarile pot sa cuprinda:

• verificari prin sondaj ale autocisternelor si

• Inspectii la producatorii de lapte, statii de transport, laboratoare si laptarii.

Oricare din aceste verificari pot fi facute inopinat.

Controalele trebuie sa includa, conform art. 22 al regulamentului 595 / 2004 al CE, cel putin 2 % din producatorii cu livrari pentru un an de cota si 40 % din cantitatea de lapte declarata inaintea corectiei.

Este important sa fie trimise la termenele stabilite toate declaratiile de catre cumparatori la DACL, fiindca pe baza acestora, Romania va notifica inainte de 1 iulie a fiecarei perioade de 12 luni (an de cota) repartizarea intre livrarile si vanzarile directe a cantitatilor individuale de referinta ale producatorilor si eventual convertite. In fiecare an inainte de 1 februarie, Romania va trimite un raport Comisiei Europene cu privire la cantitatile definitiv convertite la solicitarea producatorilor intre cantitatile individuale de referinta pentru livrari si vanzari directe.

In fiecare an, inainte de 1 septembrie (data mentionata in Regulamentul CE nr. 595 / 2004, art. 26), Romania va trimite Comisiei Europene un chestionar care cuprinde informatii referitoare la numarul de cumparatori aprobati, suma cantitatilor individuale de referinta, numarul producatorilor cu livrari, numarul conversiilor temporare, procentul de grasime de referinta, cantitati de lapte livrate, procentul mediul de grasime al livrarilor, numarul de transferuri temporare efectuate, cantitatile de referinta neutilizate inaintea realocarii eventuale etc. In cazul in care nu sunt indeplinite aceste conditii, Comisia retine in mod forfetar o suma din avansurile sumelor prevazute pentru cheltuielile agricole ale Romaniei.

5.7 Imputernicirea

Accesul la documentele cumparatorilor de lapte, laboratoarelor si laptariilor este autorizat prin Hotararea Guvernului nr. 852/2006 si prin ordinul MAPDR nr. 1388/2005.Un functionar autorizat al DACL poate cere cumparatorului sau unei persoane care reprezinta cumparatorul sa:

• prezinte documentele comerciale; si

• sa furnizeze informatiile suplimentare de care dispune si pe care functionarul autorizat le poate solicita cu just temei.

5.8 Obligatia de a informa DACL in cazul operarii unor modificari

Cumparatorii trebuie sa informeze DACL imediat asupra oricarei modificari care poate afecta statutul cumparatorului aprobat si sa confirme detaliat in scris in termen de 15 zile.

Spre exemplu, cumparatorii trebuie sa informeze DACL asupra modificarilor conform detaliilor descrise in formularul P1C1, Cerere de aprobare a cumparatorului. Aceasta poate cuprinde:

• modificarea denumirii comerciale;

• numele si telefonul de contact;

• modificari privind conditiile de procesare sau laboratoarele.

Cumparatorul este obligat sa informeze DACL despre:

1) operarea oricaror schimbari in date. Un document care confirma schimbarile trebuie atasat la informarea mentionata mai sus.

2 transformari ale cumparatorului: informare asupra transformarii.

3) faptul ca, urmare a transformarii cumparatorului, este creat un nou cumparator (cu nume si numar de identificare fiscala diferite), atunci noul cumparator trebuie inregistrat in Registrul Cumparatorilor ca si o noua entitate.

4) cumparatorul informeaza in scris DACL despre abandonarea activitatilor legate de cumpararea laptelui.

DACL pregateste solicitarea de radiere a cumparatorului din Registru.

Unele modificari pot impune o schimbare a numarului de inregistrare la DACL si pot influenta statutul de cumparator. De aici ar putea rezulta ca livrarile au fost facute in mod necorespunzator, in afara regulamentului cotei.

6. Cumparatorii si producatorii acestora

6.1 Inregistrarea cotei producatorului la unul sau mai multi cumparatori

6.2 Cum obtin producatorii detalii despre cumparatori

DACL publica, fara titlu de recomandare, o lista a cumparatorilor aprobati, care accepta ca datele lor sa fie facute publice. Pentru aprobare, cumparatorii trebuie sa depuna un inscris oficial care precizeaza statutul lor. Acestia trebuie sa furnizeze producatorilor lor, la cerere, detalii privind inregistrarea.

6.3 Producatorii care solicita schimbarea cumparatorului

Producatorii au posibilitatea:

• sa isi schimbe cumparatorul in orice moment al anului de cota (in termenii contractului);

• sa decida transferul unei parti din cota lor;

• sa ajusteze cantitatea de cota inregistrata la fiecare cumparator.

In oricare din aceste situatii, cumparatorul care primeste o cota suplimentara trebuie sa completeze si sa trimita formularul P7C1 cat mai curand posibil din momentul schimbarii.

Cand un producator muta (transfera) cota dela un cumparator la altul, trebuie sa lase la cumparatorul anterior o parte de cota suficienta pentru pentru acoperirea livrarilor deja efectuate, cu continutul de grasime ajustat.

La sfarsitul anului de cota

Continutul de grasime de referinta care trebuie utilizat pentru a calcula cifra livrarilor cu continut de grasime ajustat pentru calcularea taxelor este continutul de grasime de referinta efectiv final, realizat la sfarsitul anului de cota. Daca continutul de grasime de referinta al unui producator se schimba dupa ce producatorul schimba cumparatorul, noul continut de grasime de referinta trebuie aplicat de asemenea la livrarile facute catre precedentul cumparator. Daca la sfarsitul anului de cota, la precedentul cumparator a ramas o parte de cota mai mare decat este necesar pentru acoperirea livrarilor efectuate de producator, DACL ajusteaza cota inregistrata la precedentul cumparator pentru a asigura acoperirea tuturor livrarilor, sau inregistreaza la noul cumparator orice surplus de cota de la precedentul cumparator.

6.4 Retinerea sumelor de plata

7. Informatii de la Departamentul Cotei de lapte (DACL)

7.1 Raportarile catre cumparatori

DACL poate furniza cu regularitate rapoarte care arata schimbarile cotei inregistrate de cumparatori. Aceste rapoarte cuprind informatii despre schimbarile referitoare la cota inregistrata sau la continutul de grasime de referinta care pot proveni din:

• atasarea producatorilor la cumparatori;

• plecarea producatorilor de la cumparatori.;

• producatorii ajusteaza cantitatea de cota inregistrata la cumparatori;

• producatorii pierd sau dobandesc o cota pentru livrari datorita unui transfer permanent sau unei inchirieri (transfer temporar);

• producatorii pierd sau dobandesc o cota pentru livrari datorita unei conversii de cota din vanzari directe in cota pentru livrari sau invers;

• corectii efectuate in cota inregistrata de producator sau in continutul de grasime de referinta.

Informatiile de la DACL catre cumparatori se refera la cota la inceputul anului de cota, toate modificarile de cota in baza transferurilor, noii producatori care fac livrari de lapte catre cumparatori.

Expedierea rapoartelor

Vor fi prezentate de catre DACL doua rapoarte diferite pentru cumparatori:

Cota inregistrata pentru cumparator: un raport recapitulativ asupra cotei si continutului de grasime de referinta efectiv asociat acesteia, pe care producatorii le au inregistrate la cumparator in anul de cota;

Confirmarea schimbarilor in cota inregistrata: un raport care arata schimbarile in cota inregistrata si continutul de grasime de referinta permanent si efectiv al producatorilor individuali.

Raportarile de sfarsit de an

Dupa sfarsitul anului de cota, DACL va trimite cumparatorilor un raport care cuprinde toti producatorii acestora precum si cota permanenta inregistrata. Cumparatorii vor trebui sa verifice toate rapoartele imediat ce le primesc si sa comunice la DACL daca exista discrepante.

7.2 Statistici, informari si buletine

Informari lunare pentru furnizori

Informarile lunare pentru furnizori vor fi publicate in sectiunea Cotelor de Lapte pe situl web al DACL (ANARZ). Informarea poate fi suplimentata la cerere. Informarile lunare cuprind informatii despre:

7.3 Contactarea Departamentului de Administrare a Cotei de Lapte (DACL)

8. Calcularea si colectarea taxelor

8.1 Taxele pentru vanzari directe

Colostrul

8.2 Taxa pentru livrari

O taxa pentru livrari devine platibila numai cand totalul livrarilor pentru Romania in ansamblu (este necesara o ajustare a continutului de grasime) depaseste cota nationala pentru livrari. In cazul in care cantitatea de lapte livrata de un singur producator unui cumparator este mai mare decat cota inregistrata cu acesta, cumparatorul poate fi responsabil de plata taxei.

Referitor la taxele pentru livrari, cumparatorii raspund pentru:

8.3 Corectarea livrarilor pentru anii bisecti

Cota a fost alocata initial pe baza productiei de lapte in 365 de zile pe an. In anii bisecti, pentru laptele aditional produs nu este disponibila o cota acoperitoare. Trebuie, prin urmare, sa ajusteze cumparatorii descrescator cifrele livrarilor pentru a tine cont de aceasta crestere de productie.

Cum se face corectarea pentru anii bisecti?

Cumparatorii trebuie sa procedeze astfel:

• sa inregistreze totalul livrarilor pentru fiecare producator individual in februarie si martie;

• sa adune aceste cifre, sa imparte totalul la 60 si sa rotunjeasca la kg

• acest rezultat este ajustarea pentru anul bisect care trebuie scazuta din cifra livrarilor anuale ale producatorului;

• calculul ajustarii pentru anii bisecti trebuie facuta inainte de ajustarea continutului de grasime. (Prin urmare, cumparatorii trebuie sa se asigure daca cifra procentului de grasime mentionata in raportarea anuala este calculata cu livrarile realizate inainte de ajustarea pentru anul bisect).

Cumparatorii vor fi instruiti separat asupra ajustarilor cerute pentru raportarile lunare. Raportarea anuala (din P10C2) trebuie sa arate atat cantitatea totala a livrarilor cat si cantitatea livrarilor ajustate pentru anul bisect.

Daca producatorul schimba cumparatorul in cursul lunii februarie sau martie intr-un an bisect:

Ajustarea pentru anii bisecti trebuie facuta de fiecare cumparator. Cumparatorii pot reduce livrarile producatorului cu 1/60 din cantitatea livrata in februarie si/sau martie, chiar daca producatorul a parasit cumparatorul inainte de 29 februarie sau s-a alaturat grupului dupa 29 februarie. Daca producatorul nu are productie pe 29 februarie, nu este necesara ajustarea pentru anul bisect.

8.4 Corectarea continutului de grasime

Daca cifrele totale ale livrarilor cu continut de grasime ajustat, in Romania, este mai mare decat cifra totala a livrarilor, va fi calculata o ajustare completa atat pentru ajustarile crescatoare cat si pentru ajustarile descrescatoare. Astfel, cumparatorii trebuie sa faca ajustarea cifrelor livrarilor pentru fiecare producator in parte. Cumparatorii trebuie sa corecteze cifrele in urmatorul mod:

8.5 Ce trebuie sa faca DACL?

Departamentul Cotei de Lapte (DACL) este responsabil pentru:

8.6 Realocarea cotei neutilizate

Realocarea este o parte din procesul de calculare a taxelor.

Cererile pentru cota suplimentara nu pot fi satisfacute automat. Fiecare caz va fi luat in considerare in masura dreptului.

8.7 Calcularea taxelor

Pasul 1 – raportarea anuala (din formularul P10C2)

Acesta trebuie sa cuprinda:

8.9 Exemplu de calculare a taxelor

Situatia la 31 martie (in mii de kg)

Specificare

Producator A

Producator B

Producator C

Producator D

Producator E

Cota

100

500

750

1000

5000

Livrari

110

900

500

2000

4250

peste(+)/sub(-)cota

+10

+400- 250

+ 1000

- 750

Surplusul de cota care poate fi realocat = 250 + 750 = 1000

+ rezerva nationala (fie 24) = 1024.

Cota este necesara pentru producatorii A, B si D si va fi acordata proportional cu cota lor neta inregistrata, intr-un raport de 1 : 5 : 10.

Acordarea aditionala (realocarea)

Producator A Producator BProducator D

64320640

(A)(B)(D)

Noile date peste/sub cota sunt:

–54 (10 - 64)+80 (400 - 320)+360 (1000 - 640)

54 mii kg (de la A) raman disponibile pentru a fi impartite intre B si D.

Acest surplus poate fi realocat din nou proportional cu cota neta inregistrata (1:2)

1836

Pozitiile de supracota devin acum:

+62 (80 – 18) +324 (360 - 36)

Pentru aceste valori se datoreaza taxe.

La o rata de 27,83 eurocenti (0,2783 EUR) per kg, taxele vor fi:

17,254 €90,169 €

Calculul taxei pentru depasirea cotei individuale de referinta de catre furnizorii care fac livrari se stabileste dupa formula:

T = Ax (1 – B) x 0,01 x C, unde:

T = taxa speciala;

A = cantitatea de lapte, dupa corectarea cu grasimea, comercializata in exces fata de cota individuala de lapte alocata (cota depasita);

B = coeficient de realocare;

C = cuantumul taxei platibila pentru 100 kg de lapte adica 27,83 euro.

Exemplu:

a) plata taxei, fara coeficient de realocare: Taxa speciala = 10000 kg x 0,2783 euro = 2783 euro;

b) plata taxei, cu coeficient de realocare:

Taxa speciala = 10000 kg x 0,2783 euro x (1 – 0,1) = 2504,7 euro.

Coeficient de realocare = Suma cotelor individuale neutilizate + rezerva nationala

Suma depasirilor cotelor individuale

Ex:

Coeficient de realocare = 110000 + 40000 = 0,10.

1500000

Concluzie: realocarea duce la scaderea taxei platite de catre producatorii care si-au depasit cota individuala de referinta. Cu cat coeficientul de realocare este mai mare cu atat micsorarea taxei este mai seminificativa.

8.10 Rata taxei

8.11 Colectarea taxelor

APIA va trimite cumparatorilor o factura pentru sumatotala a taxelor pe care acestia le au de platit.Cumparatorii trebuie sa aiba propriile modalitati de colectare a sumelor cuvenite de la producatorii care au depasit cota.

8.12 Plata taxelor

8.13 Contestatii asupra sumelor de plata

8.14 Date importante in procesul de taxare

15 mai termen pentru trimiterea raportarilor anuale ale cumparatorilor (declaratia anuala) catre DACL– formularul P10C2

15 iunie termen dupa care DACL trimite, intr-o perioada de 15 zile, o notificare cumparatorilor in vederea depunerii declaratiei anuale de catre cumparatorii care nu si-au depus declaratia la termen. In cazul in care nici dupa acest termen cumparatorul nu trimite declaratia, DACL poate decide retragerea aprobarii cumparatorului sau o amenda proportionala cu gravitatea neregulii

31iulie DACL trece la calcularea taxelor si APIA trimite facturile catre cumparatori.

30 septembrie termen pentru plata facturii pentru taxe de catre cumparator catre APIA.

30 septembrie data de la care APIA impune cumparatorilor dobanzi la facturile pentru taxe neachitate la timp.

Art. 25

(1)Odata cu solicitarea cotei individuale de lapte, producatorul care detine cota individuala de lapte pentru livrari si comercializeaza in timpul unui an de cota o cantitate mai mare decat cota individuala de lapte disponibila isi asuma responsabilitatea platii contributiei la taxa prevazuta la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 72/2006, din momentul depasirii cotei individuale.

(2)Producatorul care livreaza cumparatorilor o cantitate de lapte mai mare decat cota individuala de lapte disponibila este obligat sa plateasca taxa de depasire pentru cantitatea de lapte livrata peste cota, taxa a carei valoare totala reprezinta cantitatea de lapte recalculata in functie de continutul procentual de grasime de referinta individual, multiplicata cu valoarea unitara a taxei stabilite de Comisia Europeana.

(3)Cuantumul pentru plata taxei se calculeaza de unitatea cumparatoare si se percepe producatorului din valoarea laptelui livrat, incepand cu data depasirii cotei individuale de lapte acordate.

(4)Unitatea cumparatoare trebuie sa depuna sumele pentru plata taxei intr-un cont bancar distinct al Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost colectate aceste sume.

(5)Sumele colectate pentru plata taxei, in situatia in care cota nationala de lapte nu este depasita, se returneaza producatorilor platitori, conform legislatiei in vigoare.

(6)Producatorul care comercializeaza o cantitate de lapte peste cota individuala de lapte pentru vanzari directe detinuta, precum si cel care nu detine cota individuala de lapte platesc taxa pentru cantitatea de lapte comercializata.

(7)Valoarea taxei pentru producatorul care nu detine cota de lapte se calculeaza prin estimarea laptelui comercializat pe baza cantitatilor prevazute la art. 2 alin. (5).

Art. 26

(1)In situatia in care, la sfarsitul anului de cota, dupa recalculare, rezulta depasirea cotei nationale de lapte, producatorii care au depasit cota individuala de lapte pentru livrari si/sau vanzari directe sunt obligati sa plateasca o taxa stabilita anual de Comisia Europeana.

(2)Taxa prevazuta la alin. (1) se plateste in moneda nationala.

(3)Pentru anul de cota 2007 - 2008 taxa este de 27,83 euro/100 kg lapte.

(4)Procedura de calculare a taxelor se elaboreaza de DACL si se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale pana la data de 30 septembrie 2006.

(5)Cantitatile de lapte si de produse lactate, care sunt distruse conform prevederilor legislatiei sanitare veterinare, nu se considera livrari sau vanzari directe.

(6)Cantitatile de lapte care sunt tratate sau prelucrate in regim de prestare de servicii se considera livrari.

Art. 27

(1)Taxa pentru depasirea cotei nationale de lapte pentru livrari si vanzari directe se repartizeaza in intregime intre producatorii care au contribuit la aceasta prin depasirea cotelor individuale de lapte pentru livrari si/sau vanzari directe si reprezinta contributia producatorilor la taxa. Contributia producatorilor se calculeaza pentru fiecare producator separat pentru livrari si vanzari directe si se plateste inainte de data de 1 septembrie a anului urmator de cota.

(2)Cumparatorul este responsabil cu calcularea si colectarea contributiei de la producatori in scopul achitarii taxei pentru depasirea cotei individuale de lapte pentru livrari, pe care o vireaza Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura.

(3)Contributia pentru depasirea cotei individuale de lapte pentru vanzari directe, calculata de DACL, se vireaza de catre producatori direct Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura.

9. Penalizari

9.1 Pierderea statutului de cumparator aprobat

Cumparatorii care nu indeplinesc conditiile cu care au fost de acord pot pierde statutul aprobat. Detalii complete asupra conditiilor de aprobare sunt expuse in ordinul MAPDR nr. 1388/2005.

9.2 Taxe si amenzi

Taxele pot fi platite pentru:

9.3 Penalizare

Se platesc penalizari pentru:

9.4 Actiuni in justitie

10. Perspective de viitor

Cota pentru lapte va fi mentinuta pana in 2014/2015.

Ca o concluzie, cumparatorii vor trebui sa aiba in vedere urmatoarele:

Regulamente privind cota de lapte

Administrarea Cotei de lapte este reglementata de urmatoarele regulamente:

Regulamentul Consiliului (EEC) No 1788/2003 – stabileste o taxa in sectorul laptelui si produselor lactate

Sumarul articolelor

Sectiune (Sectuni)

1 Continuarea schemei de cota timp de 11 ani de la 1/4/2004

2 Stabilirea cotei pentru fiecare stat membru

3 Taxa

4 Plata taxei

5 Contributia producatorilor la taxa datorata

6 Definitii

7 Cantitati individuale de referinta

8 Alocarea cantitatilor provenite din rezerva nationala

9 Gestionarea cantitatilor de referinta

10 Continutul de grasime

11 Taxa pe livrari

12 Rolul cumparatorilor

13 Taxa in cazul vanzarilor directe

14 Sume excedentare sau neplatite

15 Stabilirea rezervei nationale

16 Cazuri de inactivitate

17 Transferuri temporare

18 Transferuri de cantitati de referinta impreuna cu pamanturile

19 Masuri de transfer specifice

20 Retineri din transferuri

21 Subventii la achizitionarea cantitatilor de referinta

22 Aprobarea cumparatorului

23 Alocarea taxei

24 Comitetul de gestionare

25 Masuri de aplicare

26 Abrogare

27 Masuri tranzitorii

28 Intrarea in vigoare

Regulamentul Comisiei (EEC) Nr 595/2004 – stabileste reguli detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (EC) 1788/2003 ce stabileste taxa in sectorul laptelui si produselor din lapte

Sumarul articolelor

Sectiunea(Sectiunile)

1 Reguli de aplicare a 1788/2003

2 Repartizarea cantitatilor nationale de referinta intre livrarile si vanzarile directe

3 Conversii temporare si permanente

4 Notificarea noilor definitii ale livrarilor si vanzarilor directe

5 Comunicarea cantitatilor individuale de referinta

6(1) Modul de calcul a taxei

6(2) Laptele distrus datorita masurilor sanitare nu este contabilizat ca livrare

6(3) Laptele furnizat in cadrul contractelor pentru procesare este contabilizat ca livrare

7 Modificarea procentului de grasimi de referinta

8 Decontul cantitatilor livrate

8(1,2) La sfarsitul anului de cota cumparatorul trebuie sa intocmeasca o declaratie pentru fiecareproducator declarand cota si continutul de grasime de referinta, precum si livrarile si continutul de grasime

8(3) Depunerea declaratiei anuale a cumparatorului si penalizarile pentru depunerea cu intarziere

9 Adaptarea procentului individual de grasimi de referinta

10 Comparatii ale procentului de grasimi de referinta cu procentul real de grasimi

11 Declaratii de vanzari directe

12 Echivalenta laptelui si a produselor din lapte si calculul echivalentului total in lapte

13 Notificarea taxei catre cumparator

14 Cursul de schimb pentru clacularea taxei este considerata cea de la 31 martie

15 Termenul de plata: plata taxei inainte de 1 septembrie a fiecarui an, sau se vor colecta dobanzi

16 Criterii de redistribuire a taxei excedentare

17 Aplicarea taxei: statele Membre autorizate sa ia masuri suplimentare necesare pentru a asigura plata taxei pana la data limita

18 Masuri nationale de control

19 Planul de control si analiza riscurilor

20 Controale la fata locului

21 Inspectarea producatorilor, vanzatorilor directi si a cumparatorilor

22 Intensitatea (frecventa) controalelor

23(1,2) Aprobarea cumparatorilor

23(3) Penalizari

23(4) Pastrarea inregistrarilor

24 Obligatiile cumparatorilor si ale producatorilor

25 Comunicari privind repartizarea intre livrarile si vanzarile directe

26 Chestionarul Comisiei

27 Alte comunicari

28 Abrogare

29 Intrarea in vigoare la 1 aprilie 2004

Regulamentul 1468 / 2006 a fost elaborat de CE in octombrie 2006.

Lista cu formularele de cerere din sistemul cotei de lapte

P1C1 Cerere pentru aprobarea si inscrierea in Registrul cumparatorilor.

P2C1 Cerere privind acordarea cotei individuale de lapte pentru livrari din cota nationala de referinta.

P2C2 Cerere privind acordarea cotei individuale de lapte pentru vanzari directe din cota nationala de referinta.

P2C3 Cerere de inscriere in registrul investitiilor pentru producatorii care isi extind capacitatea exploatatiei de vaci.

P2C4 Cerere de inscriere in registrul investitiilor pentru producatorii care realizeaza noi exploatatii de vaci.

P2C5 Cerere privind acordarea cotei individuale de lapte pentru livrari din cota nationala de referinta producatorilor care isi extend capacitatea exploatatiei sau realizeaza exploatatii noi.

P3C1 Cerere privind alocarea cotei individuale de lapte pentru livrari si vanzari directe din rezerva nationala producatorilor care isi extind capacitatea de productie.

P3C2 Cerere privind alocarea cotei individuale de lapte pentru livrari si vanzari directe din rezerva nationala producatorilor care realizeaza exploatatii noi.

P5C1 Cerere privind transferul permanent al cotei individuale de lapte pentru livrari si vanzari directe.

P6C1 Cerere privind transferul temporaral cotei individuale de lapte (inchiriere) pentru livrari si vanzari directe.

P7C1 Cerere privind schimbarea cumparatorului.

P9C1 Cerere privind conversia permanenta a cotei individuale de lapte.

P9C2 Cerere privind conversia temporara a cotei individuale de lapte.

P10C1 Declaratia lunara a cumparatorului privind livrarile

P10C2 Declaratia anuala a cumparatorului privind livrarile

P10C3 Declaratia anuala a producatorului privind vanzarile directe

Termene importante in cadrul anului de cota

1 aprilie – inceputul anului de cota;

31 martie – sfarsitul anului de cota;

15 mai – termenul limita de primire a: P10C2 (declaratia anuala a cumparatorului), P10C3 (declaratia anuala a producatorului cu vanzari directe);

30 septembrie – termen limita pentru plata taxei de catre cumparatori;

15 decembrie – termen limita pentru depunerea de catre producatori a formularului P9C1 (conversia permenenta);

31 ianuarie – termen de depunere de catre producatori a formularelor de transfer permanent si temporar (P5C1, P6C1);

sfarsitul lunii februarie - termen limita pentru depunerea de catre producatori a formularului P9C2 (conversia temporara);

Dictionar de termeni

A

Alocarea cotei

Alocarea primara a cotei pentru vanzari directe si livrari s-a realizat producatorilor din Romania in anul 2006 pe baza productiei acestora din 2005.

An de cota

Cele 12 luni de la 1 aprilie pana la 31 martie a anului urmator.

C

Colostru

Un lichid vascos galben care provine de la ugerul vacii in orele imediat urmatoare fatarii. Contine anticorpii importanti pentru supravietuirea ulterioara a vitelului.

Continutul de grasime

Cotinutul de grasime al laptelui.

Continutul de grasime este determinat prin prelevarea si analizarea probelor de lapte.

Continutul de grasime de referinta

Utilizat frecvent pentru a descrie continutul de grasime in cazul miscarii cotelor (transferuri, conversii, schimbarea cumparatorului etc). Nu exista continut de grasime de referinta pentru cota pentru vanzari directe.

Continutul de grasime de referinta efectiv

Continutul de grasime de referinta permanent pentru un producator, dupa ce au fost luate in considerare modificarile temporare si permanente ale cotei pentru livrari din timpul anului de cota curent.

Ultimul continut de grasime de referinta efectiv prezentat in cel mai recent raport trebuie utilizat de catre cumparator pentru calculul corectiei cu grasimea calculata pentru fiecare producator.

Continutul de grasime de referinta permanent

Continutul de grasime de referinta pentru cota de livrari permanenta a unui producator pentru anul de cota curent. Nu exista continut de grasime de referinta pentru cota pentru vanzari directe.

Continutul de grasime de referinta viitor (anticipat)

Este continutul de grasime de referinta pentru cota detinuta permanent pentru livrari de catre un producator, inclusiv orice cota cumparata, in masura utilizarii in anul de cota curent.

Continuturile de grasime de referinta permanent si efectiv vor fi stabilite pe baza continutului de grasime de referinta viitor la inceputul urmatorului an de cota.

Conversie

Proces prin care producatorii pot transforma cota lor din livrari in vanzari directe sau invers.

Conversie permanenta

Proces prin care producatorii pot transforma permanent cota lor din livrari in vanzari directe sau invers.

Conversie temporara

Proces prin care producatorii pot transforma temporar cota lor din livrari in vanzari directe sau invers.

Conversia temporara se realizeaza spre sfarsitul anului de cota pentru a compensa livrarile sau vanzarile directe in exces.

Corectarea cu continutul de grasime

Datele de livrari ale unui producator sunt marite sau micsorate conform continutului de grasime din lapte. Datele ajustate vor fi utilizate la calcularea oricarei taxe.

Corectarile descrescatoare trebuie readuse la datele initale daca totalul livrarilor corectate cu grasimea din Romania este mai mic decat totalul livrarilor.

Cota

Cantitatea de lapte si produse din lapte pe care un producator de lapte o poate livra sau comercializa intr-un an de cota fara a-i fi impusa o taxa.

Sunt 2 tipuri – pentru livrari, pentru laptele crud livrat unui cumparator si cota pentru vanzari directe, pentru laptele si produsele din lapte comercializate direct catre consumatori.

Cota cumparatorului

Cantitatea totala de cota pentru livrari inregistrata de producatori la un anumit cumparator.

Cota neutilizata

Cantitatea de lapte ramasa nelivrata din cota individuala (luand in considerare livrarile corectate cu grasimea) sau care nu a fost inchiriata intr-un an de cota.

Cota pentru livrari

Cantitatea de lapte pe care un producator o poate livra unui cumparator fara a fi supus unor penalizari financiare (plata taxei).

Cota pentru vanzari directe

Cantitatea de lapte sau produse din lapte pe care un producator o poate comercializa direct fara a fi supus unor penalizari financiare (plata taxei).

Cota utilizata

Cantitatea de lapte livrata deja din cota individuala.

Cumparator aprobat

Persoana sau firma aprobata de catre DACL ca si cumparator de lapte.

Fiecare producator ce detine cota pentru livrari trebuie sa inregistreze cota la un cumparator de lapte aprobat. Orice producator care realizeaza livrari trebuie sa livreze unui cumparator aprobat.

D

DACL

Departamantul de Administrare a Cotei de Lapte (responsabil cu implementarea sistemului cotei de lapte in Romania)

DADR

Directia Agricola si Dezvoltare Rurala

Data operativa

Data la care intra in vigoare miscarea cotei.

Detinator de cota

Persoana fizica sau juridica pe numele careia este inregistrata cota.

Declaratia anuala

Declaratia de la sfarsitul anului completata de catre cumparator, continand cantitatea totala de lapte primita de la producatori in acel an.

E

Euro

Moneda unica europeana care a inlocuit majoritatea monedelor Statelor Membre, de la 1 ianuarie 1999. Toate ajutoarele financiare pentru agricultura (inclusiv taxa suplimentara pentru lapte) sunt fixate in EURO.

Exploatatie

Unitatea in care se realizeaza productia de lapte, situata pe teritoriul Romaniei.

I

Inspectie

Verificari realizate de catre DACL conform legislatiei UE.

Cumparatorii si producatorii vor fi supusi inspectiilor pentru a se verifica daca au furnizat informatii corecte catre DACL.

I

Inchirierea cotei

Acord intre doi producatori privind transferul temporar al cotei neutilizate, fara implicatii funciare (fara transfer de pamant). Poate fi inchiriata numai cota neutilizata detinuta permanent.

Inregistrare

Acesta descrie: un acord prin care un detinator de cota pentru livrari aloca toata sau numai o parte din aceasta unui cumparator aprobat si introducerea datelor detaliate ale producatorului in registrul cotei de lapte tinut de DACL.

L

Livrari

Intreaga cantitate de lapte furnizata de un producator unui cumparator. In Europa, de la 1 aprilie 2004, produsele lactate furnizate unui cumparator nu mai sunt considerate livrari. Trebuie declarate de catre producator ca vanzari directe.

N

Numar DACL

Un numar unic de referinta din 6 cifre, care poate fi o combinatie de litere si cifre, alocat fiecarui detinator de cota, producator sau cumparator de lapte.

Numar de inregistrare

Vezi 'Numar DACL'.

P

Penalizari

O suma impusa pentru transmiterea incorecta sau cu intarziere a declaratiei anuale (fie livrari sau vanzari directe). Vezi de asemenea “Taxa suplimentara pe lapte” si “Retragerea”.

Prag

Cantitatea cu care producatorii isi pot depasi cota de livrari fara a plati taxa datorita realocarii cotei in interiorul Romaniei

Pragul este exprimat deseori ca procent din productie.

Producator

Un individ sau grup care administreaza o exploatatie care produce si comercializeaza lapte sau care se pregateste pentru acesta intr-un viitor imediat.

Definitia completa a “producatorului” poate fi gasita in Art. 5 din regulamentul Consiliului 1788/2003 sau in OUG 48 / 2005.

R

Realocare

Sunt doua tipuri de realocare: o distribuire a cotei din rezerva nationala; si o redistribuire a cotei neutilizate catre producatorii care si-au depasit cota pentru livrari la sfarsitul anului.

Registrul cotei

Registrul pastrat de DACL, cu detalii despre: toti detinatorii de cota si cantitatile detinute; si toti cumparatorii aprobati si toate cantitatile de cota pentru livrari inregistrate de producatori la acestia.

Regiune

Departamentul de Administrare a Cotei de Lapte este impartit in 7 regiuni, care cuprind fiecare un anumit numar de judete. Transferurile (permanente sau temporare) se pot face de catre producatorii care isi au exploatatiile in cadrul aceleiasi regiuni (vezi pag. 8 si harta de la pagina 45).

Retragerea cotei

Proces realizat de catre DACL de trecere a cotei neutilizate in rezerva nationala. Cota unui producator este retrasa daca acesta nu produce lapte in cadrul anului de cota (inactivitate).

Rezerva nationala

Cota alocata de catre Comisia Europeana unui stat membru dar nealocata producatorilor.

Rezerva nationala va fi utilizata pentru alocari speciale de cota si realocari in momentul cacularii taxei, pentru a reduce impunerea financiara asupra producatorului individual.

Restaurare

Proces prin care cota retrasa poate fi returnata producatorului pentru care a fost alocata.

T

Taxa suplimentara pe lapte

Taxa care este impusa producatorilor sau cumparatorilor care si-au depasit cota (in cazul livrarilor, cumparatorii sunt responsabili de plata taxei, iar in cazul vanzarilor directe, producatorii insisi).

Transfer permanent

Acord de transferare permanenta a cotei de la un producator la altul.

Transfer temporar

Vezi “Inchiriere”.

Transfer

Vezi “Transfer permanent” si “Inchiriere”.

V

Vanzari directe

Laptele sau produsele din lapte comercializate direct consumatorilor dupa ce au fost prelucrate de catre producator.


11. Legislatie in domenul cotei de lapte

a) Legislatia nationala:

- Ordonanta nr. 48 din 11 august 2005 privind organizarea pietei laptelui de vaca;

- Ordinul nr. 1388 din 30 decembrie 2005 privind stabilirea conditiilor de aprobare a cumparatorilor de lapte de vaca si a formularului de cerere pentru aprobarea si inscrierea acestora in Registrul cumparatorilor;

- Hotararea nr. 852 din 28 iunie 2006 privind aprobarea metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum si a modului de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte;

- Hotararea nr. 1498 din 25 octombrie 2006 pentru modificarea anexei la H.G. nr. 852 / 2006 2006 privind aprobarea metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum si a modului de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte;

- Ordinul nr. 468 din 12 iulie 2006 pentru aprobarea formularului tip al cererilor, precum si a procedurii de acordare a cotelor si inscriere in Registrul cotelor;

- Ordinul nr. 675 din 5 octombrie 2006 al Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale privind modificarea ordinului Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. 468 / 2006 pentru aprobarea formularului tip al cererilor, precum si a procedurii de acordare a cotelor si inscriere in Registrul cotelor;

b) Legislatia Uniunii Europene privind cota de lapte:

- Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1788/2003 din 29 septembrie 2003 de instituire a unei taxe in sectorul laptelui si al produselor lactate;

- Regulamentul (CE) nr. 595 / 2004 al Comisiei din 30 martie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului de stabilire a unei taxe in sectorul laptelui si al produselor lactate;

- Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1468/2006 din 4 octombrie 2006 privind modificarea Regulamentelor nr. 1788/2003 si nr. 595/2004.

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
Metode de prelucrare si preparare a alimentelor
Influenta temperaturilor scazute asupra valorii nutritive - produse agroalimentare
Procese de baza privind conditionarea aerului
UMIDIFICAREA AERULUI
ALIMENTATIA NATURALA SI ALIMENTATIA ARTIFICIALA
ALIMENTATIA SANATOASA
OUA
Alcatuirea dietei si alegerea meniului


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu