Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » legislatie » administratie
Constituirea de societati comerciale in tarile Europei Centrale si de Est si in Romania

Constituirea de societati comerciale in tarile Europei Centrale si de Est si in Romania

                                    Introducere in drept privat comparat

Constituirea de  societati comerciale  in tarile Europei Centrale si de Est si in Romania

                    Societatile comerciale sunt forma generala, cea mai utilizata si complexa, pentru exetcitarea activitatilor comerciale.Domeniul dreptului societatilor comerciale este unul marcat de numeroase modificari, de o dezvoltare a practicii jurisdictionale si arbitrale, precum si de importante influente europene.

                    Comerciantii sunt fie persoane fizice, fie persoane juridice.Dintre comerciantii persoane juridice, reglementarea societatilor comerciale este distincta si are cele mai multe implicatii in comertul intern si international.

                    Aparitia societatilor comerciale a fost determinata de cauze economice, dezvoltarea comertului, a relatiilor contractuale precum si de necesitatea unei constructii juridice de sine statatoare care sa preia toate drepturile si obligatiile comerciale.

                    In Romania, societatile comerciale au aparut in perioada de avant a descoperirilor geografice ale sfarsitului de ev mediu.Dezvoltarea societatilor comerciale, chiar si in privinta structurii juridice, s-a realizat in perioada revolutiei industriale.

                    Societatile comerciale au capatat o importanta semnificativa in economia de piata din Roamnia dupa 1989.Primele reglementari din Romania apartin secolului al XIV-lea, iar cele mai moderne reglementari au fost inscrise in Codul Comercial.Dezvoltarea vietii societare s-a facut mai ales in perioada interbelica.In 1990, s-a preferat adoptarea unei noi legi si nu modificarea Codului Comercial.Cele mai importante modificari au avut loc in 1997(prin O.u. nr. 32 din 1997), in 1999(prin Lg. Nr. 99/1999) si in 2003(prin Lg. Nr. 161/2003) si Legea nr. 441 din 27 Nov. 2006, pentru modificarea si completarea Legii nr. 216/1990 privind registrul comertului, republicata.Reglementarea fundamentala este Legea nr 31/1990 privind societatile comerciale.Legea societatilor comerciale este o lege organica.

                   Societatea comerciala este alcatuita din persoane(fizice sau/si juridice) care, prin acordul unanim, inteleg sa puna in comun bunuri si calitati in vederea constituirii unei entitati cu personalitate juridica si capital proprii, pentru exercitarea de acte de comert.Societatea comerciala este constituita in baza unui contract(act constitutiv) si functioneaza potrivit acestuia dar si potrivit regulilor institutionale.Societatea comerciala este o fictiune juridica-vointa acestei entitati este conferita de suma vointelor asociatilor.Societatea este reprezentata prin administratori.Instanta suprema a aratat ca motivele care au impiedicat o societate sa realizeze anumite acte juridice sau procedurale trebuie examinate numai in raport cu societatea comerciala, intricat vointa societara si patrimoniul societatii sunt distincte de vointa individuala a persoanelor fizice care o compun si patrimoniul acestora.

                    In Italia, intreprinzatorul este definit drept –orice persoana care, se angajeaza cu titlu profesional intr-o avtivitate economica, in vederea producerii sau schimbului de bunuri sau servicii-.

                    Prin art 2 din legea 31/1990 se stabilesc 5 forme de organizare a societatatiilor comerciale romanesti si anume:

1. societatea in nume colectiv

2.societate in comandita simpla

3.societate pe actiuni

4.societatea in comandita pe actiuni

5.societatea cu raspundere limitata.

                    Societatile enuntate sunt persoane juridice distincte de persoana propietarilor lor(asociati sau actionari).Ele isi desfasoara activitatea in nume propriu, au conducere si sediu propriu.

Pentru constituirea societatilor comerciale este necesar intocmirea si procurarea unor acte, plata unor taxe ,etc.

In acest flux procedural stabilit de legislatia comerciala in vigoare, care cuprinde mai multe institutii implicate in acest proces, se disting cateva  etape si anume:

                    1 Etapa I:  

Verificarea, la Registrul Comertului, a acceptabilitatii numelui si emblemei alese, urmata de redactarea statutului si contractului societatii.

 

Legea prevede obigativititatea formei  scrise a celor 2 acte ale societatii, care pot fi reunite in unul singur acesta numit act constitutiv, care se intocmesc in 6 exemplare.Inainte de a se trece la redactarea actelor e necesar o deplasare la registrul comertului pentru a se verifica daca se accepta numele si emblema alese,pentru ca s-ar putea ca acestea sa fie deja inregistrate de alte societati, in acest caz trebuind alese alte denumiri, facandu-se obligatoriu o rezervare de denumire si o verificare a sediului care au o valabilitate de 3 luni.Verificarea sediului e obligatore intrucat la acelasi sediu nu pot functiona mai multe societati comerciale cu exceptia cazului in care una dintre societatii este asociat sau actionar al  societatii nou infiintate.Provizoriu societatea isi poate declara sediul la sediul cabinetul  sau biroul avocatului sau societatii civile de avocatura care certifica actul  constitutiv.

  2.Etapa II:  Redactarea actului constitutiv :

Dupa stabilirea numelui si emblemei viitoarei societati, se trece la redactarea actelor constitutive ale societatii(statut si contract),in care trebuie sa gasim urmatoarele date:

  -care va fi forma, denumirea,durata,sediul si obiectul de activitate al societatii;

  -valoarea capitalului social ce trebuie depus de fiecare asociat,cat in lei si cat in valuta;

  -care dintre asociati va administra si reprezenta societatea, stabilind limita si puterile acestora, cat si obigatiile pe care le are;

 -daca societatea va avea sucursale sau filiale in tara sau in strainatate;

 -modul de impartire al castigurilor (cand, cat si cat de frecvent);

 -in ce cazuri se poate dizolva sau lichida societatea, etc

Contractul trebuie sa cuprinda toate mentiunile prevazute de art7 si art8 din Legea nr.31/1990:

 Actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde:

   a) numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor persoane juridice; numarul de inregistrare in registrul comertului sau codul unic de inregistrare, potrivit legii nationale; la societatea in comandita simpla se vor arata asociatii comanditari, asociatii comanditati, precum si reprezentantul fiscal, daca este cazul;

   b) forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;

   c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

   d) capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;

   e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;

   f) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;

   g) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;

   h) durata societatii;

   i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

 Actul constitutiv al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni va cuprinde:

   a) numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor persoane juridice, numarul de inregistrare in registrul comertului sau codul unic de inregistrare, potrivit legii nationale; la societatea in comandita pe actiuni se vor arata asociatii comanditari si asociatii comanditati, precum si reprezentantul fiscal, daca este cazul;

   b) forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;

   c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

   d) capitalul social subscris si cel varsat. La constituire, capitalul social subscris, varsat de fiecare actionar, nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, daca prin lege nu se prevede altfel. Restul de capital social va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare;   e) valoarea bunurilor constituite ca aport in natura in societate, modul de evaluare si numarul actiunilor acordate pentru acestea;

   f) numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator. Daca sunt mai multe categorii de actiuni, se vor arata numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni;

   g) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea administratorilor, persoane juridice; garantia pe care administratorii sunt obligati sa o depuna, puterile ce li se confera si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat; drepturile speciale de reprezentare si de administrare acordate unora dintre ei. Pentru societatile in comandita pe actiuni se vor indica comanditatii care reprezinta si administreaza societatea;

   h) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia cenzorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea cenzorilor, persoane juridice;

   i) clauze privind conducerea, administrarea, functionarea si controlul gestiunii societatii de catre organele statutare, controlul acesteia de catre actionari, precum si documentele la care acestia vor putea sa aiba acces pentru a se informa si a-si exercita controlul;

   j) durata societatii;

   k) modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor;

   l) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;

   m) avantajele rezervate fondatorilor;

   n) actiunile comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni;

   o) operatiunile incheiate de asociati in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le preia, precum si sumele ce trebuie platite pentru acele operatiuni;

   p) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

                    3 Etapa a III-a: Autentificarea actului constitutiv

La autentificarea actului constitutiv in cazurile prevazute la art. 5 sau, dupa caz, la darea de data certa a acestuia, se va prezenta dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea firmei si declaratia pe propria raspundere privind detinerea calitatii de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata.

La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati, daca cel putin o persoana este, in conditiile legii, asociat in fiecare dintre aceste societati.

Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, dupa caz, persoana care da data certa va refuza operatiunile solicitate, daca din documentatia prezentata rezulta ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.

Actul constitutiv, redactat in 6 exemplare, se prezinta Notarului public in vederea autentificarii.

Asociatii sunt obligati sa semneze in fata notarului public,dupa ce s-au legitimat cu buletinul de identitate.

   Etapa a IV-a : Autorizarea  constituirii, inmatricularii si publicitatea societatii.

                     Prin legea 359/ 2004 a fost simplificata procedura de autorizare a constituirii, inmatricularii si publicitatii societatiilor comerciale  activate ce au trecuta in competenta oficiului registrului comertului, inlaturandu-se astfel etapa intermediara prevazuta de legea 31/1990 care stabilea ca autorizarea functionarii societatii se face prin hotarare judecatoreasca.

Cererea de inmatriculare-Potrvit art.36 din legea 31/1990 modificata in decembrie 2004, in termen de 15 zile de la autentificarea actului constitutiv se va face inmatricularea societatii in Registrul Comertului din raza teritoriala a sediului central al societatii. Cererea va fi insotita de :

-statutul si contractul societatii;

-dovada efectuarii varsamintelor in conditiile prevazute in actul constitutiv

-acte privind propietatea aporturilor in natura, iar in cazul in care printre ele figureaza si immobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate

actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de asociati

-declaratie pe propria raspundere a fondatorilor , a administratorilor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr.31/1990.

Problema avizelor sau actelor de autorizare-Noua reglementare nu mai prevede obligativitatea obtinerii prealabile a unor avize, certificate sau acte de autorizare.

 Potrivit noii reglementari, toate avizele sau actele de autorizare, care trebuie eliberate de autoritatiile publice in functie de obiectul de activitate al societatii, se vor solicita de catre Oficiul Registrului Comertului, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, iar autoritatile competente vor trebui sa emita avizele sau actele de autorizare in termen de 15 zile. Nu este necesar sa se depuna avizele sau autorizatii tehnice si nici cele a caror eliberare este legal conditionata de inmatricularea societatii.

Autorizarea constituirii societatii si incheierea de inmatriculare-Controlul legalitatii actelor sau faptelor care, potrivit legii, se inregistreaza in registrul comertului se exercita de catre un judecator delegate de presedintele tribunalului la registrul comertului.

La inceputul fiecarui an judecatoresc, presedintele  tribunalului are obligatia de a delega la Oficiul Registrului Comertului, unu sau mai multi judecatori ai tribunalului.

Judecatorul  delegat va putea dispune efectuarea unei expertize in contul partilor, precum si administrarea altor dovezi.

La societatile pe actiuni, daca exista aporturi in natura, avantaje rezervate fondatorilor, operatiuni incheiate de fondatori in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, judecatorul delegat numeste, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati. Acestia vor intocmi un raport cuprinzand descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb, precum si alte elemente indicate de judecatorul delegat. Pentru bunurile mobile noi va fi luata in considerare factura.

Rapotrul de expertiza va fi depus la Oficiul  Registrul in termen de 15 zile si va putea fi examinat de creditorii personali ai asociatilor sau de alte persoane. La cererea si pe cheltiala acestora li se pot elibera copii partiale sau integrale de pe raport.

Nu pot fi numiti experti:

   - rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv ori sotii acelora care au constituit aporturi in natura sau ai fondatorilor;

   - persoanele care primesc, sub orice forma, pentru functiile pe care le indeplinesc, altele decat aceea de expert, un salariu sau o remuneratie de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi in natura.

In cazul in care cerintele legale sunt indeplinite, judecatorul delegat, prin incheiere, pronuntata in termen de 5 zile de la indeplinirea acestor cerinte, va autoriza constituirea societatii si va dispune inmatricularea ei in registrul comertului, in conditiile prevazute de legea privind acest registru.

Incheierea de inmatriculare va reda, dupa caz, mentiunile actului constitutiv prevazute la art. 7 si 8. din legea 31/1990

Societatea comerciala este persoana juridica de la data inmatricularii in registrul comertului.

Inmatricularea se efectueaza in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat prin care se autorizeaza inmatricularea societatii comerciale. - Filialele sunt societati comerciale cu personalitate juridica si se infiinteaza in una dintre formele de societate enumerate la art. 2 din leg.31/1990 si in conditiile prevazute pentru acea forma. Ele vor avea regimul juridic al formei de societate in care s-au constituit.

 Sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale si se inmatriculeaza, inainte de inceperea activitatii lor, in registrul comertului din judetul in care vor functiona.  Daca sucursala se infiinteaza intr-o localitate din acelasi judet sau in aceeasi localitate cu societatea fondatoare, ea se va inmatricula in acelasi registru al comertului, insa distinct, ca inmatriculare independenta.

Regimul juridic al sucursalei se aplica oricarui alt sediu secundar, indiferent de denumirea lui, caruia societatea care il infiinteaza ii atribuie statut de sucursala.  Celelalte sedii secundare - agentii, reprezentante sau alte asemenea sedii - se mentioneaza numai in cadrul inmatricularii societatii in registrul comertului sediului principal. Nu se pot infiinta sedii secundare sub denumirea de filiala.

 Potrivit art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, aprobata si modificata prin Legea nr. 195/1997, dispozitiile acestui alineat nu se aplica filialelor fara personalitate juridica infiintate pana la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta.   Se recomanda societatilor care au infiintat unitati fara personalitate juridica sa modifice denumirea de filiala data acestora.

Societatile comerciale straine pot infiinta in Romania, cu respectarea legii romane, filiale, precum si sucursale, agentii, reprezentante sau alte sedii secundare, daca acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic.

Reprezentantii societatii sunt obligati sa depuna la oficiul registrului comertului semnaturile lor, la data depunerii cererii de inregistrare, daca au fost numiti prin actul constitutiv, iar cei alesi in timpul functionarii societatii, in termen de 15 zile de la alegere.

Publicitatea societatii.

Dupa efectuarea inmatricularii, incheierea judecatorului  delegat se transmite, din oficiu, Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare, pe cheltuiala partilor.

La cererea si pe cheltuiala partilor, actul constitutiv, vizat de judecatorul delegat, poate fi publicat in acelasi Monitor Oficial, integral sau in extras.

Publicitatea este esentila, astfel actele si faptele pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevazuta de lege, nu pot fi opuse tertilor, in afara de cazul in care societatea face dovada ca acestia le cunoasteau.

Operatiunile efectuate de societate inainte de a-16-a zi de la data publicitatii in Monotorul Oficial al Romaniei a incheierii judecatorului delegat nu sunt opozabile tertilor, care dovedesc ca au imposibilitate de a lua cunostiinta despre ele.

Inregistrarea societatii la organele financiare-Tot dupa efectuare inmatricularii oficiul registrului comertului are obligatia sa transmita incheierea de inmatriculare administratiei financiare in raza caruia se afla sediul societatii pentru evidenta fiscala cu mentionarea numarului de inmatriculare in registrul comertului.Dispozitii procedurale-incheierile judecatorului delegat privitoare la admiterea sau respingerea cererii de inmatriculare sau cu privire  la orice alte inregistrari in registrul comertului sint supuse numai recursului care poate fi declarat in 15 zile de la data pronuntarii incheierii. Se depunde la oficiul registrului comertului, care este obligat sa il inainteze in 3 zile tribunalului sediului societatii opozitia la modificarea actului constitutiv hotararrile asociatilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot fi atacate cu opozitie de catre creditorii societatii si de catre alte persoane prejudiciate prin aceste hotarari efectele opzitiei . Opozitia se face in 30 de zile de la data publicarii hotararii sau a actului aditional modificator in Monitorul Oficial al Romaniei, daca legea prevede alt  termen. Ea se depune la Oficiul Registrului Comertului, care, in termne de 3 zile de la data depunerii, o va mentiona in registru si o va inainta tribunalului sediului societatii. Ea suspenda fata de opnenti executarea hotararii atacata si hotararea pronuntata asupra ei este supusa numai recursului.

Competenta teritoriala. Cererile si caile de atac prevazute de Legea nr 31/1990 se solutioneaza de tribunalul locului unde societatatea isi are sediul principal; in afara de cazul in care legea dispune alt fel.Citarea partilor si comunicarea acteleor. Citarea partilor in fata judecatorului delegat si comunicarea actelor sale se face de catre Oficiul Registrului Comertului, prin posta, cu scrisoare recomandata sau prin agenti ai Oficiului Registrului Comertului.

 Etapa a V a : Deschiderea contului de virament

Se face la banca pentru care opteaza solicitantul, iar in acest scop se depun urmatoarele acte:

cerere tip

statutul si contractul societatii autentificate;

incheierea judecatorului delegat

copia certificatului de inmatriculare

actul (in copie) eliberat de Directia Finantelor Publice in legatura cu inregistrarea societatii.

 Etapa a VI a: Intocmirea stampilelor, parafelor si sigiliilor

Se face cu comanda la o societatea specializata si pentru obtinerea lor trebuie prezentate incheierea judecatorului delegat;

certificatul de inmatriculare.

Etapa a VII a: Necesitatea obtinerii unor avize, autorizatii, licente, atestate, certificate, de catre Oficiul Registrului Comertului

In situatia in care prin hoatrari de guvern sau ordine ministeriale se instituie necesitatea obtinerii unor avize, licente, autorizatii, atestate sau certificate necesare in activiatea societatii, acestea se vor cere de Oficiul Registrului Comertului.In cursul secolelor al XIX –lea si al XX-lea, societatile comerciale au cunoscut o mare dezvoltare.Pe fondul marilor cuceriri ale stiintei si tehnicii, industria si comertul au cunoscut mari prefaceri, atingand niveluri de crestere nebanuite.In acest proces, societatile comerciale, permanent adaptate la cerintele economice si sociale,au jucat un rol deosebit in asigurarea si fructificarea capitalurilor in beneficiul intreprinzatorilor si al societatii.

                    BULGARIA

                    Are un Cod civil ce dateaza din secolul trecut, precum si un nou Cod comercial sub forma unei Legi a             Comertului din 18 iun 1991, care reglementeaza contractele comerciale, bancruta, concurenta, precum si cocietatile comerciale.Un nou act normativ care reglementeaza investitiile straine in Bulgaria a fost adoptat in ian 1992: Lg privind activitatile comerciale ale strainilor si protectia investitiilor straine.De asemenea, in mai 1992, a fost adoptata Legea concurentei.Potrivit legii comertului din 1991, societatile comerciale bulgare sunt de 5 tipuri:

    1)Societatea cu raspundere limitata(OOD)

    2)Societatea pe actiuni(AD)

    3)Societatea in nume colectiv(SD)

    4)Societatea in comandita simpla(KD)

    5)Societatea in comandita pe actiuni(KDA)

                   Alte tipuri de societati comerciale nu sunte permise in Bulagria.In acest sens,societatile bancare si de asigurari trebuie sa imbrce forma societatii pe actiuni sau a societatii cooperatiste(forma,de asemenea,permisa).Investitotii straini care doresc sa infiinteze societati comerciale in Bulgaria, trebuie sa faca acest lucru sub forma unor societati cum sunt cele mai sus mentionate.Pe de alta parte,orice persoana fizica avand deplina capacitate de folosinta si exercitiu si care este cetatean sau rezident bulgar, in vederea desfasurarii unei activitati comerciale, se poate inregistra in registrul comertului ca fiind comerciant independent-persoana fizica.

                    REPUBLICA CEHA(SI SLOVACIA)

 

                     Cel mai important izvor de drept comercial este in continuare, Codul Comercial al Cehoslovaciei, adoptat pe 5 nov 1991.Cu cele 775 articole ale sale,codul comercial reprezinta cel mai complet si cel mai intins ca marime,act normativ,atat in legislatia actuala a Republicii cehe, cat si in cea a Slovaciei.Codul Comercial reglementeaza obligatiile comerciale, societatile comerciale, societatile cooperatiste(cooperativele), societatile comerciale cu participare straina, registrul comertului, concurenta, principile contabilitatii.

                     Prevederile privind socitatile comerciale se fala, in principal, in art.56-225 din Codul Comercial.Codul comercial ceho-slovac este de inspiratie germana si austriaca, deoarece normele si reglementarile juridice din sistemul german si austriac au traditii indelungate in aceste doua state, odinioara provincii imperiale habsburgice si aflate sub ocupatie germana in anumite perioade istorice.Este important de amintit, in acest context, faptul ca legislatia austriaca s-a aplicat pe teritoriile cehe si slovace pana tarziu in jurul anului 1950.                       Codul comercial reglementeaza, atat pt Republica Ceha, cat si pt Slovacia, urmatoarele forme de entitati comerciale:

   *societatea in nume colectiv

   *societatea in comandita simpla

   *societatea cu raspundere limitata

   *societatea pe actiuni.

                    Codul comercial mai reglementeaza, de asemenea, si cooperativele si filialele societatilor comerciale straine in Republica Ceha si, respectiv, Slovacia.Toate aceste entitati comeciale au obligatia inregistrarii in registru comertului.Comerciantii independenti-persoane fizice nu sunt supusi reglementarilor cidului comercial(ei trebuie doar sa fie autorizati si sa-si plateasca impozitele).Acestia intra sub incidenta reglementarilor codului comercial, in cazul in care, din propria initiativa, se inregistreaza la Registrul Comertului.Investitiile straine sunt reglementate de art.21-26 din Codul comercial si din Legea investitiilor straine nr.457/1992, cu modificarile ulterioare.Societatile comerciale cu participare staina pot alege intre a fi guvernate de legea comerciala ceha (solvaca) sau de legea comerciala a altui stat.Cea de a doua altrenativa este permisa numai in conditiile in care raspunderea ascociatilor(actionarilor) sociatatii respective nu este diminuata in legislatia straina fata de legislatia ceha.Indiferent de alternativa aleasa entitatea comerciala care are sediul social in Republica Ceha(Slovacia) este considerata persoana juridica ceha.

                      Persoanele fizice care au comis infractiunile de bancruta simpla si/sau frauduloasa sunt excluse din comert(li se interzice efectuarea oricaror acte si fapte de comert) pt o perioada de 3 ani.Sanctiunea poate fi extinsa si asupra societatii comerciale din care face parte cel care a comis infractiunea de bancruta.                    POLONIA

                    Cadrul legislativ comercial in Polonia este constituit, in principal, din:

*Codul Comercial din 1934, cu modificarile ulterioare, care reglementeaza, printre altele, si constituirea si administrarea societatilor comerciale.

*Codul Civil din 1964, cu modificarile ulterioare.

*Legea investitiilor straine din 1991.

                    Potrivit legislatiei poloneze, exista urmatoarele forme asociative in Polonia:

-societatea civila(care este reglementata de Codul Civil, societatile comerciale fiind guvernate de Codul Comercial)

-societatea in nume colectiv(care poate fi constituita atat de persoane fizice cat di de catre persoane juridice si care trebuie obligatoriu inregistate in Registru Comertului)

-Societatea in comandita simpla(in cadrul careia cel putin unul dintre parteneri poarta o raspundere limitata la valoarea aportului adus la capitalul social.de asemenea, o societate de acest tip are obligatia inregistrarii la Registri comercial).

-Societate cu raspundere limitata

-Societatea pe actiuni (SA).

                     In afara de aceste societati(civile si comerciale), legea poloneza mai permite si constituirea urmatoarelor entitati comerciale:

-intreprinderi cu un singur asociat-persoana fizica(care de asemenea,au obligatia inregistrarii in Regsitru Comercial).

-cooperative sau societati cooperatiste(persoane juridice de drept privat cu raspundere limitata-constituita de minimum 3 parteneri, persoane fizice si/sau juridice.Aceste entitati comerciale au obligatia inregistrarii la Registrul Cooperativelor de pe langa Curtea Comerciala-pe langa care functioneaza, de altfel, si Registrul Comercial).

                      Dintre toate aceste tipuri de entitati comerciale,strainii pot constitui sau pot participa numai in societati pe actiuni si societati cu raspundere limitata.

                 

                      UNGARIA

                      In Ungaria, prevederile legislative care reglementeaza societatile comerfciale sunt cuprinse,in principal in Legea nr VI din 1988 privind asociatiile ecomnmice.Aceasta lege cuprinde totodata o serie de reglementari in ceea ce priveste investitiile straine in Ungaria.Este interesant de observat ca tipurile de asociatii si societati comerciale ungare sunt similare cu cele din statele care reprezinta pentru Ungaria principalii parteneri de afaceri occidentali.

                      In ceea ce priveste investitiile straine esential este Lg nr XXIV din 1988, care reglementeaza constituirea si activitatea societatilor comerciale cu participare straina in Ungaria,precum si facilitatile acordate acestora.

                    Alte acte normative comerciale importante sunt:

                    *Legea IL din 1991 privind bancruta, procedura de lichidare si bilantul final(de lichidare).

                     *Legea privind impozitarea societatilor comerciale.

                     *Legea nr XVIII din 1991 privind contabilitatea.

                     *Legea nr LXIX din 1991 privind activitatile financiare si societatile si institutiile financiare.

                     *Legea nr          XLIV din 1992 privind Programul Actiunilor Salariatilor.

                      In dreptul comercial ungar exista 6 forme de asociatii economice:

-societatea in nume colectiv(KKT)

-societatea in comandita simpla(BT)

-uniunea de afaceri

-intreprinderea comuna sau de asociati(KV)

-societatea cu raspundere limitata(Kft)

-societatea pe actiuni (Rt)

                        In ceea ce priveste societatile comerciale cu participare straina, legislatia comerciala maghiara stipuleaza ca acestea pot fi constituite numai sub forma de societati pe actiuni (Rt) si sub forma societatilor cu raspundere limitata(Kft).Aceste forme fiind, de altfel, comune tuturor statelor europene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

1)Dan Drosu Saguna,Mihail Romeo Nicolescu-SOCIETATI COMERCIALE EUROPENE,Ed. Oscar Print,Bucuresti 1996.

2)Daniel Sandru-SOCIETATI COMERCIALE IN UNIUNEA EUROPEANA,Ed. Universitara,2006.

3)D. Stanciu Carpenaru,DREPT COMERCIAL ROMAN, Ed. All, Bucuresti, 1995.

4)Doru Bajan,CARTEA SOCIETATII COMRECIALE, Tribuna economica, Bucuresti, vol VII-VIII,1993.

                   

                 

                  
loading...

.com Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
DEFINITIE, TERMINOLOGIE, ACCEPTIUNI PENTRU DEFINIREA NOTIUNILOR: DREPT ADMINISTRATIV, ADMINISTRATIE, SISTEM ADMINISTRATIV
Definitia actului administrativ
POLITICA DECIZIONALA
Secretarul judetului
Treptele carierei functionarului public
FORMA ACTULUI ADMINISTRATIV
ORGANIZAREA ADMINISTRATIEI PUBLICE IN TARA NOASTRA
SUSPENDAREA ACTELOR ADMINISTRATIVEloading...

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu