Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » legislatie » administratie » ecologie mediu
Apele uzate

Apele uzate

Apele uzate

                        1. Structura apelor uzate generate in 2008

            In bazinul hidrografic Mures volumul total de ape uzate evacuate la nivelul judetului Arad a fost de  9.771 mii m3.

            Un volum de 494 mii m3 ape uzate se evacueaza direct in emisar fara epurare. Acestea sunt in principal evacuari directe in raul Mures din canalizarea orasului Lipova si din zona de sud a orasului Arad prin statia de pompare 1 SP1 (376 mii m3). Un volum de  9.266  mii m3 este   epurat necorespunzator (tabele 1.1; 1.2. si graficul din figura 1.1.), iar 11 mii mc sunt epurati corespunzator. Nici o statie de epurare nu functioneaza in maniera in care sa asigure o epurare corespunzatoare a apelor evacuate.

Statia de epurare a municipiului Arad este inclusa intr-un proces de modernizare pe instrumentul de finantare ISPA. Obiectivul principal al proiectului este atingerea unor indicatori de deversare satisfacatori aii efluentului statiei de epurare in Arad in raul Mures, care sa fie conformi standardelor romanesti in vigoare, Directivei 91/271/EEC.

In bazinul hidrografic Crisul Alb, volumul apelor evacuate in anul 2008 a fost de               1.850 mii mc. Din acestea 818 mii mc au fost epurate insuficient, in timp ce doar 3 mii mc au fost epurati suficient. Un volum de 1.029 mii mc s-au evacuat din domeniul pisciculturii, ape care nu necesita epurare.

In tabelul 1.3. sunt prezentate principalele sursele de poluare a apelor si gradul de epurare.

Tabelul 1.1.

Ansamblul alimentarilor cu apa si restitutiilor de ape uzate in anul 2008

CATEGORII

B.H.

CRISURI

B.H.

MURES-ARANCA

TOTAL

JUDET

V

O

L

U

M

E

A

N

U

A

L

E

(mii

mc)

C

A

P

T

A

T

E

Rauri interioare

3466

7450

10916

Subteran

2085

19483

21568

TOTAL

 5551

26933

32484

R

E

S

T

I

T

U

I

T

E

Nu necesita epurare

1029

0

0

Necesita

epurare

Neepurat

0

494

494

Ep. insufic.

818

9266

10085

Ep. coresp.

3

11

14

TOTAL

1850

9771

11621

Tabelul 1.2

Evolutia volumelor de apa captata si a volumelor de apa uzata restituita

                                                                                              mii mc

Ape

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Captate

40789

35047

35589

40779

41638

31 614

27544

32567

32484

Restituite

32736

23822

17159

17514

16132

12 671

13670

10989

11621

Fig. 1.1.

            Tabelul 1.4. prezinta, centralizat functionarea statiilor de epurare existente in cele doua bazine hidrografice: Mures si Crisul Alb.

Tabelul  1.4.

Functionarea principalelor  statii de epurare in anul 2007 pe  bazine hidrografice

Nr. crt.

Bazin hidrografic

Statii de epurare existente

In constructie

Total

Functionare corespunzatoare

Functionare
necorespunzatoare

Nr.

%

Nr.

%

1.

Mures

9

2

22,22

7

77,78

-

2.

Crisul Alb

12

1

8,33

11

91,67

-

Tabelul 1.3.

Surse de poluare a apelor si gradul lor de epurare in anul 2008

Nr. crt.

Denumirea sursei

Volum evacuat

(mii m3)

Emisar

Felul statiei

Modul de epurare

Depasiri ale CMA

Bazinul Hidrografic Crisul Alb

1.

RAAC Arad –

Statia de epurare Gurahont

27

Crisul Alb

M

Insuficient

Suspensii,

Detergenti,

2.

RAAC Arad –

Statia de epurare Moneasa

78

Valea Moneasa

M+B

Insuficient

CBO5 , Detergenti,

3.

RAAC Arad –

Statia de epurare Pancota

55

Canal Matca

M+B

Insuficient

Suspensii,

Fosfor total,

Amoniu,

CCOCr, Detergenti,

4.

SC Termoconstruct SA -  Statia de epurare Sebis

102

Valea Sebis

M

Insuficient

Azot total, Sulfuri, Crom total,

5.

Consiliul Local Ineu – Statia de epurare

248Crisul Alb

M+B

Insuficient

Azot total,

6.

Consiliul Local Chisineu Cris- Statia de epurare

252

Crisul Alb

M+B

Insuficient

Azot total,

7.

Consiliul Local Santana

39

Canal Morilor

M+B

Insuficient

CBO5  ,CCOCr, Amoniu,

Azot total,

Fosfor total,

8.

SC Laurul Gurahont

5

Valea Sighisoara

M

Insuficient

CBO5,

CCOCr,

9.

SC A&A Vesa SRL Sebis

1

Iaz de decantare

M

Insuficient

CCOCr, Rez.fix, Crom total, CBO5,

Extractibile,

Azot total,

Detergenti,

10.

SC Bertina SRL

1

Crisul Alb

M

Insuficient

Azot total,

Rez.fix, Crom total,

11.

Spitalul de recuperare neurologica Dezna

11

V. Sebis

M

Insuficient

Detergenti, Azot total,

Fosfor total,

12.

SC Constar SA Arad

3

Crisul Alb

M

Suficient

-

Bazinul Hidrografic Mures

 

Nr. crt.

Denumirea sursei

Volum evacuat

mii m3

Emisar

Felul statiei

Modul de epurare

Depasiri ale CMA

 

1.

RAAC Arad -  Lipova – Statia de epurare

115

Valea Draut

M

Insuficient

Amoniu,

 

2.

RAAC Arad - Lipova – evacuare directa (2 evacuari)

118

Mures

-Nu se epureaza

Suspensi,CBO5 Extractibile,

Amoniu,

 

3.

RAAC Arad – Statia de epurare Arad

8710

Mures

M+B

Insuficient

Azotiti,

 

4.

RAAC Arad – evacuare directa SP1

376

Mures

-

Nu se epureaza

CBO5   ,CCOCr,

Amoniu,

Suspensii, Detergenti,

 

5.

RAAC Arad statie ep. NV

166

Canalul Mures Mort

M

Suficient

-

 

6.

SC Real Estate Group SRL Bucuresti (fosta Archim)

9

Mures

M

Insuficient

Suspensii,

 

7.

CET hidrocarburi – ape conv. curate

51

Canal

Muresel

-

Nu se epureaza

-

 

8.

RAAC Arad -  Nadlac – Statia de epurare

41

Mures

M

Insuficient

CBO5  ,

Suspensii,

CCOCr,

 

9.

Statia de epurare Pecica

80

Ier

M+B

Insuficient

Amoniu,

 

10.

Combinatul Agroindustrial Curtici – ferma porci Macea

94

Canal desecare

M+B

Insuficient

Suspensii, Amoniu,

CBO5, Fenoli, CCOCr, Extractibile,

Reziduu fix, Azotati,

 

11.

APEMIN Lipova

11

Valea Sistarovat

M

Insuficient

Suspensii,

CBO5,

 

12.

RAAC Arad-orasul Curtici

51

Canal Hathaz

M+B

Suficient

-

 

13.

SC Astra Vagoane SA Arad – apa tehn.+pluv

325

Canal

Muresel

-

Nu se epureaza

CBO5. 

                        2. Poluanti in apele uzate

            Aportul de poluanti din apele uzate evacuate in raul Mures  este semnificativ la suspensii, substante organice, detergenti, fenoli proveniti in special din gospodarirea comunala si industria alimentara (tabele 2.1., 2.2. si figura 2.1.).

Tabelul 2.1.

Principalele substante poluante evacuate, in raul Mures

tone/an

               Ramura  economica

Substanta poluanta

Total judet

Ind. alim.

Zootehnie

Gospodarire comunala

Alte ramuri

Materii in suspensie

415

29

71

309

6

Subst. organice (CBO5)

394

19

85

277

13

Subst. organice (CCOCr)

1063

49

248

717

49

Azot total

360

7

15

338

-

Fosfor total

69

1

-

64

4

Tabelul 2.2.

Evolutia principalelor substante poluante evacuate in raul Mures

tone/an

Substanta poluanta

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Materii in suspensie

1331

807

810

1215

756

901

754

722

415

Subst. org.

995,7

1121

846

1160

950

607

651

673

394

Subst. org.

-

-

-

4430

2767

1998

2028

2071

1063

Azot total

-

-

-

-

346

324

321

278

360

Fosfor total

-

-

-

-

41

36

40

26

69

Fig. 2.1.

Continutul de substante organice, exprimat prin CBO5 a scazut semnificativ fata de anul precedent (41,4%), cantitatea cea mai mare inregistrandu-se la ramura captare si prelucrare apa pentru alimentare (gospodarirea comunala).

La indicatorul materii in suspensie se observa ca incepand cu 2005 tendinta este de scadere, usoara. In anul 2008, fata de anul 2007 scaderea a fost cu 307 tone,                 respectiv 42,5%.

Cantitatea de poluanti din apele uzate evacuate in raul Crisul Alb  este semnificativa la suspensii si  substante organice, provenite in special din gospodarirea comunala si industria alimentara (tabel 2.3.)

Tabelul 2.3.

Principalele substante poluante evacuate in raul Crisul Alb

   tone/an

               Ramura  ec.

Subst. poluanta

Total judet

Ind. alim.

Ind. usoara

Invatamant si sanatate

Gospodarire comunala

Materii in suspensie

94,262

0,065

1,124

0,271

92,802

Reziduu fix

560,692

2,010

16,494

4,154

538,034

Subst. organice (CCOCr)

213,242

0,875

0,695

0,935

210,737

Subst. organice (CBO5)

89,088

0,500

0,423

0,233

87,932

Substante extractibile

9,266

0,050

0,042

0,110

9,064

Azot total

28,864

0,004

0,092

0,397

28,371

Fosfor total

3,401

0,000

0,004

0,063

3,334

DAA

1,669

0,000

0,013

0,012

1,644

                        3. Retele de canalizare

            Descrierea retelelor de canalizare se regaseste la subcapitolul 4.5. Apa potabila.
loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezialoading...

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu