Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » legislatie » cadastru topografie
PROIECT CADASTRU - Intocmirea planului cadastral la scara 1:2000

PROIECT CADASTRU - Intocmirea planului cadastral la scara 1:2000UNIVERSITATEA TEHICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

FACULTATEA DE GEODEZIE

PROIECT

CADASTRU

Intocmirea planului cadastral la scara 1:2000

 


 

Au fost raportate punctele de coordonate cunoscute situate pe limita intravilanului si a sectoarelor in AutoCAD obtinundu-se astfel planul cadastral.

Pct

X [m]

Y [m]

1001

3797.65

5511.28

1002

3762.44

5565.4

1003

3651

5584.61

1004

3638.64

5585.81

1005

3574.01

5578.96

1006

3510.31

5590.49

1007

3509.1

5569.38

1008

3456.9

5565.43

1009

3456.14

5563.78

1010

3445.24

5587.63

1011

3406.16

5595.75

1012

3388.6

5584.3

1013

3376.24

5585.66

1014

3248.56

5575.31

1015

3258.71

5447.16

1016

3258.61

5375.96

1017

3253.86

5350.05

1018

3243.21

5317.75

1019

3238.99

5244.81

1020

3279.22

5224.95

1021

3290.76

5221.67

1022

3330.03

5211.52

1023

3328.5

5192.56

1024

3375.04

5183.53

1025

3386.55

5180.11

1026

3550.04

5176.75

1027

3564.84

5174.21

1028

3708.46

5160.91

1029

3711.65

5216.57

1030

3761.32

5216.33

1031

3783.13

5289.32

1032

3789.65

5313.44

 

·       Intarvilanul este partea din teritoriul administrativ care cuprinde perimetrul condtruibil sau vatra de sat si terenurile cu constructiile si instalatiile aferente zonelor functionale ale localitatii, situate in afara perimetrului construibil sau al vetrei de sat.

·       Limita este linia care detemina configuratia sau forma geometrica a unitatilor teritoriale cadastrale, a detaliilor liniare, a categoriilor de folosinta, a tipurilor de sol si a claselor bonitare, a categoriilor de terenuri, etc.

Subdiviziunile in intravilan sunt constituite din urmatoarele unitati cadastrale:

·       Sectorul cadastral reprezinta o grupare de corpuri de proprietate care sunt delimitatede detalii liniare respectiv drumuri, cai ferate, ape, etc. Nu sufera modificari curente , are mai multi proprietari si mai multe categorii de folosinta.

·       Corpul de proprietate este asimilat cu bunul imobil si este constituit dintr-o parcela, sau mai multe parcele alipite care apartin unui singur proprietar sau mai multor proprietari in indiviziune, poate avea una sau mai multe categorii de folosinta.

·       Parcela este o subdiviziune a corpului de proprietate care are o singura categorie de folosinta si un singur proprietar, sau poate fi detinuta de mai multi proprietari in induviziune.

·       Subparcela este o subdiviziune a parcelei si este definita de insusirile calitative ale terenului.

SECTOR 1

SECTOR 4

SECTOR 9

1

3783.13

5289.32

1

3638.64

5585.81

1

3451.02

5447.74

2

3748.96

5298.36

2

3574.01

5578.96

2

3449.76

5458.66

3

3726.49

5291.09

3

3510.31

5590.49

3

3438.26

5462.6

4

3655.57

5257.88

4

3509.1

5569.38

4

3413.77

5463.43

5

3582.37

5257.05

5

3456.9

5565.43

5

3396.52

5458.63

6

3564.84

5174.21

6

3464.01

5477.96

6

3362.3

5343.87

7

3708.46

5160.91

7

3505.52

5498.67

7

3416.48

5327.74

8

3711.65

5216.57

8

3625.93

5472.72

8

3442.39

5418.8

9

3761.32

5216.33

SECTOR 10

SECTOR 2

SECTOR 5

1

3454.7

5476.2

1

3741.15

5329.74

1

3623.4

5460.99

2

3447.14

5563.78

2

3711.87

5445.49

2

3502.99

5486.94

3

3445.24

5587.63

3

3636.36

5457.21

3

3467.65

5468

4

3406.16

5595.75

4

3585.27

5282.08

4

3456.03

5428

5

3388.6

5584.3

5

3641.34

5282.72

5

3601.42

5385.64

6

3397.31

5477.12

6

3642.29

5294.44

7

3415.36

5479.26

7

3656.76

5296.88

SECTOR 6

8

3664.46

5289.06

SECTOR 11

9

3734.17

5320.13

1

3598.16

5374.48

2

3454.78

5416.26

1

3385.65

5469.84

SECTOR 3

3

3427.4

5324.49

2

3376.24

5585.66

4

3571.16

5281.92

3

3248.56

5575.31

1

3797.65

5511.28

4

3258.71

5447.16

2

3762.44

5565.4

SECTOR 7

5

3258.61

5375.96

3

3651

5584.61

6

3349.56

5348.82

4

3639.29

5471.85

1

3565.48

5248.42

5

3720.99

5458.7

2

3536.69

5254.62

SECTOR 12

6

3730.9

5515.56

3

3538.32

5265.41

7

3739.84

5514.53

4

3422.21

5299.96

1

3312.22

5332.68

8

3728.95

5443.44

5

3386.55

5180.11

2

3253.86

5350.05

9

3759.71

5321.31

6

3550.04

5176.75

3

3243.21

5317.75

10

3789.65

5313.44

4

3238.99

5244.81

SECTOR 8

5

3279.22

5224.95

13410.71

5303.38

2

3323.72

5329.26

3

3290.76

5221.67

4

3330.03

5211.52

5

3328.5

5192.56

6

3375.04

5183.53

Numerotarea cadastrala pentru sectoare cadastrale,

corpuri de proprietate, parcele si detalii liniare

Numerotarea cadastrala a sectoarelor cadastrale se face cu cifre arabe, intr-un cerc cu diametrul de 7 mm, incepand cu numarul 1 din partea de NV a intravilanului si se continua in mod crescator parcurgand tot teritoriul in zig–zag, pana cand se ajunge la ultimul sector din partea sud-est sau sud-vest.

Numerotarea cadastrala a corpurilor de proprietate  se face cu cifre arabe, incepand cu numarul 1 pentru corpul de proprietate din partea de NV a primului sector cadastral. Se continua pana cand se ajunge la ultimul corp de proprietate situat in sud. Se trece in sectorul 2, incepand din partea de NV in continuare procedand ca in modul descris, pana la ultimul. Se procedeaza identic cu toate sectoarele.

Numerotarea cadastrala a parcelelor – se numeroteaza in cadrul fiecarui corp de proprietate incepand cu numarul 1 pentru parcela de folosinta curai contrucaii. Numerotarea parcelelor este urmata de simbolul categoriei de folosinta. Parcelele cu aria mai mica de 50m2  nu se numeroteaza separat ci se incadreaza in parcelele alaturate.

Detaliile liniare care reprezinta ape curgatoare, canale, diguri, cai ferate, drumuri clasate care se numeroteaza separat, ca parcele, in cadrul unui sector considerat ca avand numarul 0. Aceste detalii vor primi numere separat in intravilan si separat in extravilan, pe tronsoanele determinate pe ele prin intersectare cu limita intravilanului. La determinarile segmentelor se tine seama de importanta segmentului liniar data de ierarhia lor:

– riul ;

– digurile ;

– caile ferate ;

– drumurile nationale ;

– drumurile judetene ;

– drumurile comunale ;

– drumurile de exploatare ;

In intravilan , la cai de comunicatii se adauga :

– bulevarde ;

– strazi principale ;

– strazi secundare ;

Adrese postale ale imobilelor in sectorul 9:

Nr. Sector

Nr. Imobil pe plan

Strada

Numar

postal

9

74

Targoviste

1

75

Bran

12

76

Bran

14

77

Targoviste

3

78

Targoviste

5

79

Bran

16

80

Bran

18

81

Bran

20

82

Bran

22

83

Targoviste

7

84

Snagov

35

85

Snagov

37

86

Bran

24

Calculul ariilor suprafetelor pe unitati cadastrale

Notiunea de suprafata in cadastru este considerata ca fiind aria (masura  exprimata in valori numerice) unui contur inchis proiectat intr-un plan orizontal.

In cadastrul general calculul suprafetelor se face analitic, din coordonatele punctelor de contur ale teritoriului administrativ (perimetrul extravilan si intravilan subdivizat in sectoare cadastrale), ale corpurilor de proprietate si parcelelor rezultate in urma prelucrarii masuratorilor de teren si operatiilor de birou.

Valorile suprafetelor calculate inscrise in documentele cadastrului general, se exprima in metri patrati.

Succesiunea operatiilor

In lucrarile de introducere a cadastralui general, planurile cadastrale se intocmesc in final sub forma digitala si prin urmare, suprafetele se vor determina analitic din coordonatele punctelor de pe conturul unitatilor administrativ – teritoriale si ale unitatilor cadastrale. Daca se folosesc aceleasi coordonate pentru punctele de pe contururile geometrice ale detaliilor, nu este necesar sa se faca o compensare a suprafetelor.

Calculul analitic al suprafetelor se face pentru: teritoriul administrativ, extravilan, intravilan, sectoare cadastrale, detalii liniare, corpuri de proprietate, parcele.

Pentru controlul calculelor se au in vedere urmatoarele:

-        suma suprafetelor parcelelor componente ale unui corp de proprietate este egala cu suprafata calculata a corpului de proprietate;

-        suma suprafetelor corpurilor de proprietate este egala cu suprafata calculata a sectoarelor cadastrale;

-        suma suprafetelor sectoarelor cadastrale si a detaliilor liniare este egala cu suprafata calculata a intravilanului.

Metode de determinare a  suprafetelor

Alegerea  metodelor de determinare a suprafetelor se face functie de:

-        modul de intocmire a planului cadastral;

-        precizia ceruta la determinare;

-        scara planului;

-        starea planului si suportul pe care este intocmit planul cadastral;

-        mijloacele de calcul avute la dispozitie.

Metodele  si procedeele de determinare a suprafetelor difera in functie de natura datelor masurate (numerice sau grafice), de performantele mijloacelor tehnice si tehnologiilor utilizate si se pot clasifica astfel:

1.     Metode numerice;

2.     Metode grafice;

3.     Metoda combinata ;

4.     Metoda mecanica;

Aria intravilanului s-a calculat cu ajutorul comenzilor programului ACAD folosind polilinii. Atat ariile cat si coordonatele punctelor au fost obtinute folosind comanda list (se afiseaza suprafata ceruta in m2 si coordonatele punctelor de pe conturul poliliniei).

╔════════╤═════════════════════════╤═════════╗

  Nr.   │Coordonate pct.de contur │ Lungimi ║

  Pct.  ├────────────┬────────────┤ laturi 

           X [m]       Y [m]    D(i,i+1)║

╠════════╪════════════╪════════════╪═════════╣

    0         1           2         3   

╠════════╪════════════╪════════════╪═════════╣

   1001 │   3797.650 │   5511.280   64.566

   1002 │   3762.440 │   5565.400 │ 113.084 ║

   1003 │   3651.000 │   5584.610   12.418

   1004 │   3638.640 │   5585.810   64.992

   1005 │   3574.010 │   5578.960   64.735

   1006 │   3510.310 │   5590.490   21.145

   1007 │   3509.100 │   5569.380   52.349

   1008 │   3456.900 │   5565.430 │   1.817 ║

   1009 │   3456.140 │   5563.780   26.223

   1010 │   3445.240 │   5587.630   39.915

   1011 │   3406.160 │   5595.750   20.963

   1012 │   3388.600 │   5584.300   12.435

   1013 │   3376.240 │   5585.660 │ 155.521 ║

   1014 │   3224.560 │   5551.310 │ 109.606 ║

   1015 │   3258.710 │   5447.160   71.200

   1016 │   3258.610 │   5375.960   26.342

   1017 │   3253.860 │   5350.050   34.010

   1018 │   3243.210 │   5317.750   73.062

   1019 │   3238.990 │   5244.810   44.865

   1020 │   3279.220 │   5224.950   11.997

   1021 │   3290.760 │   5221.670   40.561

   1022 │   3330.030 │   5211.520   19.022

   1023 │   3328.500 │   5192.560   47.408

   1024 │   3375.040 │   5183.530   12.007

   1025 │   3386.550 │   5180.110 │ 163.525 ║

   1026 │   3550.040 │   5176.750   15.016

   1027 │   3564.840 │   5174.210 │ 144.235 ║

   1028 │   3708.460 │   5160.910   55.751

   1029 │   3711.650 │   5216.570   49.671

   1030 │   3761.320 │   5216.330   76.179

   1031 │   3783.130 │   5289.320   24.986

     10 │   3789.650 │   5313.440 │ 198.002 ║

╟────────┴────────────┴────────────┴─────────╢

S(15)=209547.73mp  P=1867.604m            

╚════════════════════════════════════════════╝

Strada

Suprafata [m2]

Strada

Suprafata [m2]

Vlad Tepes

10026.341

Tomis

1173.909

Sighisoara

1962.206

Targoviste

3193.871

Intrate Rucar

625.297

Bucuresti

1350.726

Bistrita

1464.853

Bran

1675.744

Snagov

3377.316

Husi

959.191

Alba Iulia

1748.076

Sibiu

1365.933

Brasov

2490.612

 

21694.701

Numar sector

Suprafata sectorului

Numarul cadastral al imobilului

Suprafata imobilului

sector 6

14378.87

49

1698.871

[mp]

[mp]

50

1373.276

sector 1

17823.642

1

2672.679

51

2200.456

2

2257.253

52

1709.361

3

4494.738

53

1593.52

4

3090.327

54

2091.263

5

2851.634

55

2085.589

6

1320.173

56

1626.532

7

1136.838

 

 

 

 

 

 

 

 

sector 7

15745.81

59

1147.341

sector 2

18172.246

9

2098.724

60

1131.658

10

1828.654

61

3288.51

11

2373.555

62

3853.679

12

1542.67

63

2381.02

13

1295.706

64

2202.378

14

1437.181

65

1741.22

15

1738.05

 

 

 

 

16

2484.279

sector 8

10146.02

67

2083.2

17

1923.423

68

2082.593

18

1450.004

69

2317.302

 

 

 

 

70

2035.69

sector 3

22428.112

21

2045.65

71

1627.234

22

1957.765

 

 

 

 23

3160.009

sector 9

7279.74

74

440.373

24

2500.157

75

562.214

25

3089.98

76

361.417

26

2764.62

77

701.47

27

1267.47

78

914.476

28

1811.312

79

470.885

29

1765.268

80

608.893

30

2065.881

81

312.418

 

 

 

 

82

300.029

sector 4

16018.088

32

1453.189

83

2021.774

33

2449.661

84

207.405

34

2399.311

85

147.143

35

2588.823

86

231.243

36

3399.579

 

 

 

 

37

1221.628

sector 10

6461.336

88

1787.895

38

1188.108

89

1738.219

39

1317.789

90

1279.19

 

 

 

 

91

1656.032

sector 5

10697.651

41

1652.45

 

 

 

 

42

1862.012

sector 11

26454.12

 

26454.12

43

1792.114

sector 12

6014.98

94

2221.188

44

2012.579

95

1668.74

45

1931.977

96

2125.052

46

1446.519


Calculul suprafetelor parcelelor si constructiilor pentru sectorul 9

Numarul cadastral al imobilului

Suprafata imobilului

Numarul cadastral al parcelei

Suprafata parcelara

Numarul corpului de cladire

Suprafata construita la sol

Suprafata desfasurata

Suprafata totala cladiri

Obs.

[mp]

[mp]

[mp]

[mp]

[mp]

74

440.373

1 CC

440.373

C 1

45.378

 

45.378

 

75

562.214

1 CC

562.214

C 1

117.104

209.574

117.104

 

76

361.417

1 CC

185.305

C 1

65.386

 

65.386

 

2 A

176.112

 

 

 

 

 

77

701.47

1 CC

701.47

C 1

108.397

 

161.664

 

C 2

38.102

 

 

 

 

C 3

15.165

 

 

78

914.476

1 CC

530.39

C 1

129.573

226.437

129.573

 

2 A

384.086

 

 

 

 

 

79

470.885

1 CC

470.885

C 1

78.972

 

99.695

 

C 2

20.723

 

 

80

608.893

1 CC

608.893

C 1

143.646

 

175.285

 

 

 

 

C 2

31.639

 

 

81

312.418

1 CC

312.418

C 1

72.185

 

72.185

 

82

300.029

1 CC

300.029

C 1

90.952

 

90.952

 

83

2021.774

1CC

1750.327

C 1

209.385

 

367.907

 

 

C 2

109.365

 

 

 

C 3

49.157

 

 

2 A

151.262

 

 

 

 

 

3 V

120.185

 

 

 

 

 

84

207.405

1 CC

207.405

C 1

29.635

54.125

29.635

 

85

147.143

1CC

147.143

C 1

46.664

 

46.664

 

86

231.243

1CC

231.243

C 1

78.541

129.38578.541

 


Calcule topografice specifice activitatii de cadastru

 1. Coborarea unei perpendiculare

Se dau dreapta AB prin coordonatele punctelor de capat si un punct C exterior acesteia .

Se cere sa se coboare o perpendiculara din acest punct pe dreapta AB. Rezolvarea consta in determinarea coordonatelor punctului M (piciorul perpendicularei.)

 • Procedeul analitic

Pct.

X [m]

Y [m]

C

3761.32

5216.33

A

3711.65

5216.57

B

3783.13

5289.32

Punctele A, B, C sunt punctele 8 , 1  respectiv 9 din sectorul 1

3761.32

5216.33

1

SACB=

3711.65

5266,79

1

=1815.324mp

3376,91

5409,91

1

D=101.990 m

d = 2SACB/D = 35.598 m

Pct.

X [m]

Y [m]

M

3737.040

5241.517

 • Procedeul trigonometric

Coordonatele punctelor cunoscute:

Pct.

X [m]

Y [m]

sinΘ/cosΘ

C

3761.32

5216.33

50,5606

A

3711.65

5216.57

0.713

B

3783.13

5289.32

0.701


Astfel pentru punctul M obtinem coordonatele:

Pct.

X [m]

Y [m]

M

3737.040

5241.517

5241.517

 1. Ridicarea unei perpendiculare

 

 

 • Procedeul analitic

In acest caz se cunosc distantele d si D:

D

40.095

d

19.615

Precum si coordonatele punctelor A si B:

Punct

X[m]

Y[m]

A

3502.99

5486.94

B

3467.65

5468

Punctul A este punctul 2 si punctul B este 3 din sectorul 5.

Coordonatele punctului M se calculeaza:

Punct

X[m]

Y[m]

M

3476.916

5450.711

3502.99

5486.94

SAMB=

3467.65

5468

= 393.238m2

3476.916

5450.711

 

 

 • Procedeul trigonometric

Punct

X[m]

Y[m]

M

3476.916

5450.711

 1. Detasare paralele in poligon

Din poligonul 12345 de suprafata S = 6014.981 se cere sa se detajeze s = S1MN32 = 3037.150 a.i. dreapta de detasare MN sa fie paralela cu latura 12.

Se construieste dreapta 3E paralela cu 12 si se determina coordonatele punctului E.

XE = 3302.263

YE = 5300.174    

1

3312.22

5332.68

2

3253.86

5350.05

3

3243.21

5317.75

Se calculeaza suprafata s1

s1 = S 1E32 = 2082.303

se calculeaza  Δs = s – s1 = 954.847

A = S34E = 2190.737

B = S35E = 2423.585

E = S4E53 = S453 – S45E = 681.644

3

3243.21

5317.75

4

3238.99

5244.81

5

3279.22

5224.95


XM = 3242.260                                          XN = 3242.260

YM = 5313.280                                          YN = 5301.335

 1. Detasarea paralela in trapez

 • Procedeul analitic

Punct

X[m]

Y[m]

A

3447.14

5563.78

B

3445.24

5587.63

C

3406.16

5595.75

D

3388.6

5584.3

Punctele A,B,C,D sunt punctele 2,3, 4, 5 din sectorul 10.

Detasarea paralela  in trapez se reduce la detasarea in paralel in triunghi de la baza spre varf, baza triunghiului fiind baza mare a trapezului iar cel de al treilea punct fiind punctul aflat in prelungirea laturilor trapezului.

Coordonatele punctului de intersectie a prelungirilor laturilor se determina cu metoda intersectiei a doua drepte.

XV = 3442.692m

YV = 5619.573m

Astfel detasarea paralela se va face in triunghiul ADV

Punctele A,B,si C sunt punctele 1,9 rspectiv 8 din sectorul 1.

Punct

X[m]

Y[m]

A

3447.14

5563.78

D

3388.6

5584.3

V

3442.692

5619.573

 

 

 

 

 

 

 

 

 


si[mp]

ρM

ρN

XM[m]

YM[m]

XN[m]

YN[m]

973.622

1,914

0,085

3446.445

5572.501

3397.055

5589.813

 

 • Procedeul trigonometric

In acest caz sunt date coordonatele punctelor A,B,C si suprafata impusa s, si se cer coordonatele punctelor de capat ale liniilor de detasare M(X,Y) si N(X,Y) si elemente de detasare: a1,b1,c1 si d1

Urmatoarele relatii trebuiesc calculate pentru fiecare dreapta de detasare MiNi:

c1=(h-h1)/sinA

a1=(h-h1)/sinD


Punct

X[m]

Y[m]

D

3388.6

5584.3

V

3442.692

5619.573

A

3447.14

5563.78

 

Directie

Orientare

AV

209,6477

VD

384,2209

AD

282,0773

Unghi

u[gon]

ctg(u)

A

72,42958

0,462348

D

102,1436

-0,03369

Suprafata de detasat

Elemente de detasare

XM[m]

YM[m]

XN[m]

YN[m]

s1=973.622mp

h

336,29

3446.445

5572.501

3397.055

5589.813

h1

308,3038

c1

30,83276

a1

28,00214

b1

132,1585

b

144,1552

Rectificarea unui hotar

 • Metoda grafica:

Se considera hotarul frant 5-4-3-2-1 in sectorul 11  si se cere sa fie inlocuit cu o linie dreapta printr-o rezolvare  grafica.

Rezolvarea grafica a rectificarii hotarului frant se va face astfel incat noul hotar sa treaca prin punctul 1 al hotarului initial. In acest scop se uneste punctul 3  cu punctul 5 si din punctul 4 se duce o paralela la linia 3-5, obtinandu-se punctul 4', se uneste punctul 2  cu punctul 4' si din punctul 3 se duce o paralela la linia 2-4', obtinandu-se punctul 3', se uneste punctul 1  cu punctul 3' si din punctul 2 se duce o paralela la linia 1-3', obtinandu-se punctul 2',  dreapata 1-2' reprezinta noul hotar.

In final intre vechiul hotar frant si noul hotar se obtin suprafaetele care fac obiectul  schimbului, astfel incat suprafetele cedate sa fie egale cu cele primate. Ariile suprafetelor cedate sau primite  se vor determina pe cale grafica.

Scedat [m2]

Sprimit [m2]

1195.437

1175.979

Rectificarea hotarului administrativ-grafic

 

Rectificarea hotarului administrativ-grafic, verificarea suprafetelor.

 

 • Metoda analitica

 

Pe hotarul comunei A se considera punctul M, pe hotarul comunei B se alege un punct N si se calculeaza :

Coordonatele punctelor M si N se calculeaza cu relatia:

1

3385.65

5469.84

2

3324.44

5511.77

3

3320.05

5446.13

4

3287.5

5469.09

5

3258.71

5447.16

S1= 3921.489 mp, S=4769.223mp

Pentru obtinerea liniei de hotar cu conditia ca suprafata cedata sa fie egala cu cea primita, se calculeaza coordonatele unui punct P, pentru care aceste suprefete devin egale, astfel rezultand si nous linie de hotar: 1P

           
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
Definitie, caracteristici, rol, scop, importanta, legatura cu alte discipline
Cadastrul si publicitatea imobiliara
Transmiterea la sol a coordonatelor punctelor cladirilor inalte
Lucrari de cadastru general pe baza documentatiei cartografice existente
PROIECT - Proiectare in vederea trasarii unui complex industrial
Calculul elementelor de trasare
Topografie generala
Evaluarea imobilullui situat in Comuna Dumbraveni, Judetul Vrancea - PROIECT DE DIPLOMA


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu