Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » legislatie » cadastru topografie
PROIECT - Proiectare in vederea trasarii unui complex industrial

PROIECT - Proiectare in vederea trasarii unui complex industrialProiectare in vederea trasarii

unui complex industrial

Tema proiectului

Sa se efectueze proiectarea topografica inginereasca in vederea trasarii in teren a unui complex industrial.

Se cunosc:

- un plan general la scara 1:1000;

- coordonatele a 3 puncte ale retelei de sprijin (A, B, C).


Se impune ca trasarea sa se faca cu o abatere limita de

            

Etapele / capitolele proiectului

Cap.nr.

Titlu capitol

Subcap.nr.

Titlu subcapitol

Pag.nr.

1.

Proiectarea retelei topografice de constructii

1.1

Calculul lungimii maxime a retelei topografice de constructii

2

1.2

Proiectarea retelei topografice de constructii propriu-zisa

2

1.3

Determinarea coordonatelor punctelor retelei in sistem local

2

1.4

Alegerea bazei de trasare si a metodei de trasare

3

1.5

Trasarea provizorie a retelei topografice de constructii

1.6

Calculul ponderilor retelei topografice de constructii

1.7

Determinarea abaterilor standard de masurare a unghiurilor si laturilor in reteaua trasata provizoriu

1.8

Compensarea masuratorilor unghiulare si liniare

1.9

Calculul coordonatelor punctelor retelei trasate provizoriu

1.10

Calculul reductiilor punctelor retelei

2.

Elaborarea proiectului general de trasare

se va face numai pentru o cladire dintr-un ochi al retelei de trasare

3.

Trasarea in detaliu a constructiilor

3.1

Alegerea metodei de trasare

3.2

Calculul elementelor de trasare in intocmirea schemei de trasare

3.3

Calculul preciziei necesare de trasare

4.

Proiectarea sistematizarii verticale

4.1

Elaborarea schitei sistematizarii verticale de ansamblu

4.2

Sistematizarea verticala de detaliu pentru un cvartal si strazile limitrofe

4.3

Calculul terasamentelor in vederea realizarii unei suprafete orizontale

5.

Piese desenate

Schita nr.1

Planul general al constructiei continand reteaua topografica de constructii proiectata

Schita nr.2

Planul general de trasare pentru zona indicata

Schita nr.3

Schema de aplicare a reductiilor

Schita nr.4

Schema de trasare in detaliu

Schita nr.5

Schema de trasare provizorie a bazei

Schita nr.6

Schema de sistematizare verticala de ansamblu

Schita nr.7

Planul sistematizarii verticale de detaliu a unui cvartal

Schita nr.8

Diagrama terasamentelor

Tabel nr.1

1. Proiectarea retelei topografice de constructii

1.1 Calculul lungimii maxime a retelei topografice de constructii

                              

                                                                               

             unde  (influenta egala a abaterilor standard)

             - abaterea standard de trasare a constructiilor

 - abaterea standard de trasare a punctelor???

                              

                                                         

            unde      - coeficient de transformare din radiani in grade

                            - abaterea standard de masurare a unghiurilor din retea

1.2 Proiectarea retelei topografice de constructii propriu-zisa

            Se executa la birou pe planul general de constructie al complexului industrial, tinandu-se seama de urmatoarele cerinte:

a) sa fie posibila trasarea in teren a 2 axe principale perpendiculare intre ele, care sa imparta zona de construit in 4 parti aproximativ egale;

            b) asigurarea unor conditii de lucru comode in timpul trasarii;

            c) obiectivele principale ale complexului de construit sa fie amplasate in interiorul figurilor geometrice ale retelei;

            d) laturile retelei de constructie sa fie paralele cu axele principale ale cladirilor de executat si amplasate cat mai aproape de ele;

            e) sa asigure conditiile de masurare a lungimilor si unghiurilor;

            f) punctele principale (colturile dreptunghiurilor sau ale patratelor) ale retelei de constructie sa fie amplasate in locuri convenabile executarii masuratorilor si conservarii lor in timp;

            g) lungimea maxima a laturilor sa nu depaseasca lungimea rezultata din calcule;

            h) reteaua de constructie va avea o densitate corespunzatoare scopurilor urmarite, iar precizia ei va trebui sa permita utilizarea sa in toate lucrarile de trasare;

            i) in cadrul retelei de constructie se deosebesc figuri principale, lungimile laturilor dreptunghiurilor sunt cuprinse intre 55-255 m si figuri sau puncte suplimentare dezvoltate in interiorul figurilor principale cu latura sub 255 m.

1.3 Determinarea coordonatelor punctelor retelei in sistem local

            Proiectarea retelei de constructie in planul general de constructie se face prin metoda grafo-analitica. Unul dintre punctele retelei primeste coordonate arbitrare, in raport cu acesta fiind determinate, prin calcul, coordonatele celorlalte puncte ale retelei topografice de constructie proiectate.

            De obicei, punctul origine se alege in coltul de SV al retelei, iar pozitia lui, corelata cu valorile alese pentru coordonate, trebuie sa asigure coordonate pozitive pentru toate celelalte punte ale retelei.


Punct

Coordonate in sistem local

X

Y

01

795.07

1134.34

02

795.07

1229.34

03

795.07

1444.34

04

795.07

1569.34

05

749.07

1444.34

06

749.07

1229.34

07

689.07

1134.34

08

689.07

1229.34

09

689.07

1389.34

10

689.07

1444.34

11

615.07

1569.34

12

615.07

1444.34

13

615.07

1389.34

14

560.07

1389.34

15

560.07

1479.34

16

560.07

1569.34

17

505.07

1569.34

18

505.07

1479.34

19

505.07

1389.34

20

505.07

1134.34

21

405.07

1134.34

22

405.07

1389.34

Tabel nr.2

1.4 Alegerea bazei de trasare si a metodei de trasare

            In vederea trasarii provizorii a retelei topografice de constructii se alege o baza in functie de care se traseaza si celelalte laturi ale retelei.

            Baza de trasare se alege dintre laturile retelei paralele cu constructiile principale.

            Se studiaza posibilitatea de legare a retelei geodezice (A,B,C) materializate pe teren in sectorul retelei de constructie. In acest scop se determina grafic coordonatele punctelor 19 si 20 si a altor puncte (a, b, c,) alese pe latura cladirii principale, paralela cu baza 19-20.

         

           

                                      


Coordonate in sistem geodezic

Denumire pct

Punct

X

Y

Baza de trasare

19

12514,411

11185,373

20

12334,099

11005,060

a

12402,127

11024,807

b

12462,231

11084,911

c

12522,335

111145,015

PR

puncte reper

A

12017,438

11120,576

B

12571,393

11673,863

C

12646,752

10885,039

Tabel nr.3


Trasarea provizorie a bazei se executa prin metoda coordonatelor polare (vezi schita anexa nr.1).

De la

 pana la

/g

/m

A-B

150,038

782,938

B-A

350,038

782,938

A-19

191,799

505,068

A-20

222,283

305,595

B-19

307,410

491,803

B-20

321,691

709,652

19-20

255,000

Tabel nr.4

                                          

            Unghiurile si , precum si distantele B-19 si B-20 sunt elemente pentru verificarea trasarii provizorii a bazei din punctul B.

1.4.1 Calculul preciziei de trasare a bazei

           

           

           

           

           

           

           

            Deoarece trasarea provizorie a bazei se face cu precizie medie se utilizeaza un Nikon-Trimble NPL-352. Masurarea distantelor la sol se face panglica gradata centimetric. Marcarea capetelor bazei se face cu tarusi de 0,5-1 m, pe partea de sus a acestora batandu-se un cui pe a carui floare s-au trasat 2 rizuri perpendiculare.

1.5 Trasarea provizorie a retelei topografice de constructii

1.5.1 Calculul preciziei de trasare a retelei

            Reteaua topografica de constructie trebuie sa fie astfel executata pe teren incat sa poata asigura trasarea elementelor proiectate ale constructiilor cu precizia ceruta.

            Cunoscand ca , se determina abaterile standard:

- de masurare a directiilor ,

- ale pozitiilor punctelor retelei ,

- de masurare a unghiurilor , si a lungimilor .

            Relatii de calcul:

            a) ponderea minima

                   

           

             - ponderea de determinare a coordonatelor punctului i

             - abaterea standard a unitatii de pondere

             - abaterea standard de determinare a cresterilor de coordonate de la punctele vecine ale retelei la punctul i

             - ponderea minima calculata prin metoda aproximatiilor

            b) limita abaterii standard de masurare a lungimii laturilor retelei de constructie

           

           

             - abaterea standard de masurare a lungimii laturilor retelei de constructie

            c) limita abaterii de masurare a lungimii minime  si maxime

                              

                               

           

           

             - latura minima

             - latura maxima

            d) erorile relative de masurare a laturilor:

                        - minime / mici 02-06, 03-05         6,704/46 => 1:6862

                        - maxime / mari 19-20, 21-22                   15,785/255 => 1:16155

           

            - pentru          =>                                           

            - pentru                         =>                                           

                                 

            Fata de aceste valori se executa proiectarea topografica inginereasca in vederea masurarii unghiurilor si lungimilor retelei de constructie alegandu-se aparatura, modul de centrare, reductia, metoda de masurare, numarul de serii.

            Trasarea provizorie a celorlalte puncte ale retelei topografice de constructii se efectueaza prin metoda coordonatelor rectangulare, cu aceeasi aparatura ca aceea utilizata la trasarea provizorie a bazei.

1.6 Calculul ponderilor punctelor retelei topografice de constructii

Punct de

determinat

Punct

initial

l - latura

1/p = l/50

p=50/l=Pi

01

02

95,000

1,900

0,526

07

106,000

2,120

0,472

 

 

 

 

0,998

02

01

95,000

1,900

0,526

03

215,000

4,300

0,233

06

46,000

0,920

1,087

 

 

 

 

1,846

03

02

215,000

4,300

0,233

04

125,000

2,500

0,400

05

46,000

0,920

1,087

 

 

 

 

1,720

04

03

125,000

2,500

0,400

11

180,000

3,600

0,278

 

 

 

 

0,678

05

03

46,000

0,920

1,087

06

215,000

4,300

0,233

10

60,000

1,200

0,833

 

 

 

 

1,320

06

02

46,000

0,920

1,087

05

215,000

4,300

0,233

08

60,000

1,200

0,833

 

 

 

 

2,153

07

01

106,000

2,120

0,472

08

95,000

1,900

0,526

20

184,000

3,680

0,272

 

 

 

 

1,270

08

06

60,000

1,200

0,833

07

95,000

1,900

0,526

09

160,000

3,200

0,313

 

 

 

 

1,672

09

08

160,000

3,200

0,313

10

55,000

1,100

0,909

13

74,000

1,480

0,676

 

 

 

 

1,897

10

05

60,000

1,200

0,833

09

55,000

1,100

0,909

12

74,000

1,480

0,676

 

 

 

 

2,418

11

04

180,000

3,600

0,278

12

125,000

2,500

0,400

16

55,000

1,100

0,909

 

 

 

 

1,587

12

10

74,000

1,480

0,676

11

125,000

2,500

0,400

13

55,000

1,100

0,909

 

 

 

 

1,985

13

09

74,000

1,480

0,676

12

55,000

1,100

0,909

14

55,000

1,100

0,909

 

 

 

 

2,494

14

13

55,000

1,100

0,909

15

90,000

1,800

0,556

19

55,000

1,100

0,909

 

 

 

 

2,374

15

14

90,000

1,800

0,556

16

90,000

1,800

0,556

18

55,000

1,100

0,909

 

 

 

 

2,020

16

11

55,000

1,100

0,909

15

90,000

1,800

0,556

17

55,000

1,100

0,909

 

 

 

 

2,374

17

16

55,000

1,100

0,909

18

90,000

1,800

0,556

 

 

 

 

1,465

18

15

55,000

1,100

0,909

17

90,000

1,800

0,556

19

90,000

1,800

0,556

 

 

 

 

2,020

19

14

55,000

1,100

0,909

18

90,000

1,800

0,556

20

255,000

5,100

0,196

22

100,000

2,000

0,500

 

 

 

 

2,161

20

07

184,000

3,680

0,272

19

255,000

5,100

0,196

21

100,000

2,000

0,500

 

 

 

 

0,968

21

20

100,000

2,000

0,500

22

255,000

5,100

0,196

 

 

 

 

0,696

22

19

100,000

2,000

0,500

21

255,000

5,100

0,196

 

 

 

 

0,696

Tabel nr.5

1.7 Calculul abaterilor standard de masurare a unghiurilor si laturilor

in reteaua trasata provizoriu

Punct de

determinat

1

0,998

12,021

0,678

0,679126589

0,824091372

9,906

2

1,846

12,021

0,678

0,367193952

0,605965306

7,284

3

1,720

12,021

0,678

0,394168071

0,627828059

7,547

4

0,678

12,021

0,678

1

1

12,021

5

1,320

12,021

0,678

0,513656875

0,716698594

8,615

6

2,153

12,021

0,678

0,314828441

0,56109575

6,745

7

1,270

12,021

0,678

0,533787091

0,730607344

8,783

8

1,672

12,021

0,678

0,405333333

0,636657941

7,653

9

1,897

12,021

0,678

0,357239084

0,597694809

7,185

10

2,418

12,021

0,678

0,280293537

0,529427556

6,364

11

1,587

12,021

0,678

0,427116486

0,653541495

7,856

12

1,985

12,021

0,678

0,341489918

0,584371387

7,025

13

2,494

12,021

0,678

0,271778872

0,521324153

6,267

14

2,374

12,021

0,678

0,285531915

0,534351864

6,423

15

2,020

12,021

0,678

0,3355

0,579223618

6,963

16

2,374

12,021

0,678

0,285531915

0,534351864

6,423

17

1,465

12,021

0,678

0,462758621

0,680263641

8,177

18

2,020

12,021

0,678

0,3355

0,579223618

6,963

19

2,161

12,021

0,678

0,313680737

0,560072082

6,733

20

0,968

12,021

0,678

0,700315643

0,836848638

10,060

21

0,696

12,021

0,678

0,97370892

0,986766903

11,862

22

0,696

12,021

0,678

0,97370892

0,986766903

11,862

Tabel nr.6


1.8 Calculul abaterilor standard de masurare a unghiurilor si laturilor

            1.8.1 Masurarea unghiurilor

            Cunoscand abaterea standard de masurare a unghiurilor  retelei topografice de constructii, din calculul preciziei de trasare a retelei se face proiectarea topografo-inginereasca in vederea trasarii acestora. Se pot masura prin metoda repetitiei sau prin metoda seriilor. Alegerea instrumentului de masurat si a marcii de vizare se face in functie de eroarea medie de masurare a unei directii (pozitiile I si II).

            Deoarece  se executa o trasare cu precizie medie. Se aplica principiul influentelor egale ale erorilor.

            1) ,

             - abaterea standard de centrare

             - abaterea standard de reductie

             - abaterea standard instrumentala

             - abaterea standard de trasare

            2)                                                   

           - abaterea standard medie

            3)

 - abaterea standard de centrare

 - marimea admisibila a centrarii

        

         

            4)                                                        

            5)

 - abaterea standard de reductie

 - marimea admisibila a reductiei

           

                            

            6)

            7)                                                   

            latimea semnalului vizat

            8)  - abaterea standard instrumentala                              

            9)

            abaterea standard de trasare

            abaterea standard de vizare

            abaterea standard de rotunjire a citirilor

            - aproximatia citirilor

             - numarul de serii

             - puterea de marire a lunetei

            10)                                                  

            11)                                                             

            12)                                  

CONCLUZII

-  - se utilizeaza procedeul de trasare cu precizie medie a unghiurilor;

- se utilizeaza o statie totala Nikon-Trimble NPL-352;

- se vor efectua 2 serii de masuratori;

- , centrarea se va face cu firul de plumb greu;

-

            1.8.2 Compensarea masuratorilor unghiulare

            Pentru lejeritatea calculelor este recomandabil ca in cadrul retelei topografice de constructii sa se stabileasca pentru una din laturi (de exemplu 8-9) valoarea orientarii de 100g.

            Compensarea acestei retele, careia i-au fost masurate laturile si unghiurile in preciziile calculate, se poate face prin:

- metoda celor mai mici patrate (intocmind ecuatiile de corectie si transformandu-le in ecuatii normale ale corelatelor)

- metoda aproximatiilor succesive.

            Indiferent de metoda utilizata, pentru inceput se vor compensa unghiurile, apoi se vor calcula cresterile de coordonate.

            In fiecare din cele 10 poligoane ale retelei de constructie se calculeaza neinchiderile unghiulare  care nu trebuie abaterea admisibila :

                                                   

                                            

                                                        

                                                                   

                                                                   

                                                                    

            Se formeaza urmatorul sistem de ecuatii al corelatelor:

           

k1

k2

k3

k4

k5

k6

k7

k8

k9

k10

TL

=0

Vx / K

I

+5k1

- k2

- k3

- k6

-19

=0

-5,6

II

- k1

+4 k2

- k3

-k4

+1

=0

1,3

III

- k1

- k2

+5k3

-k4

-k5

- k6

-23

=0

-15,7

IV

- k2

- k3

+6k4

-k5

-k7

-23

=0

-14,2

V

- k3

-k4

+4k5

-k6

-k7-11

=0

-8,5

VI

- k1

- k3

-k5

+7k6

-k7

-k8

-k10

-40

=0

-31,1

VII

-k4

-k5

-k6

+6k7

-k8

-k9

-34

=0

-24,8

VIII

-k6

-k7

+4k8

-k9

-16

=0

-11,6

IX

-k7

-k8

4k9

-17

=0

-9,2

X

-k6

4k10

+1

=0

1,4

Tabel nr.7

Rezolvand sistemul de calcul se obtin valorile:

                                                                     

            In schita nr.4 sunt prezentate valorile unghiurilor compensate.

            1.8.3 Masurarea unghiurilor

            In functie de eroarea relativa de masurare a lungimilor intre punctele retelei topografice de constructie se alege instrumentul de masurare si se calculeaza abaterile admisibile ale erorilor ce intervin la metoda folosita.

            Se poate lucra cu un Nikon-Trimble NPL-352.

            1.8.4 Calculul neinchiderilor cresterilor de coordonate

            Admitandu-se unghiul de orientare al laturii 8-9 de 100g, se calculeaza orientarile celorlalte laturi ale retelei topografice de constructie si cresterile de coordonate.

            Neinchiderile cresterilor de coordonate in fiecare poligon sunt prezentate in schita nr.5, exprimate in mm si calculate in sensul acelor de ceasornic, scrise in centrul poligoanelor sub forma de fractie .

           

           

            Se intocmesc ecuatiile normale ale corelatelor pe abscise si pe ordonate:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TL

=0

K

K

I

+4,02k1

-0,46k2

-0,6k3

-0,95k6

=0

II

-0,46k1

+5,94k2

-2,15k3

-0,46k4

=0

III

-0,6k1

-2,15k2

+5,5k3

-0,6k4

-0,55k5

-1,6k6

=0

IV

-0,46k2

-0,6k3

+5,5k4

-0,74k5

-1,25k7

=0

V

-0,55k3

-0,74k4

+2,58k5

-0,74k6

-0,55k7

=0

VI

-0,95k1

-1,6k3

-0,74k5

+8,78k6

-0,55k7

-0,55k8

-2,55k10

=0

VII

-1,25k4

-0,55k5

-0,55k6

+4,7k7

-0,9k8

-0,9k9

=0

VIII

-0,55k6

-0,9k7

+2,9k8

-0,55k9

=0

IX

-0,9k7

-0,55k8

-2,9k9

=0

X

-2,55k6

+7,1k10

=0

Tabel nr.8

Calculul cresterilor de coordonate

Latura

Orientarea

Distanta

masurata

Cresteri de coordonate

de la

la

01

02

100,0026

0,863633

-0,504122

95,015

82,058

-47,899

07

199,9987

0,486052

-0,873930

106,014

51,528

-92,649

02

01

300,0026

-0,019497

-0,999810

95,025

-1,853

-95,007

03

99,9954

0,859980

-0,510327

215,056

184,944

-109,749

06

200,0066

0,492941

-0,870063

46,011

22,681

-40,032

03

02

399,9954

-0,529205

-0,848494

215,022

-113,791

-182,445

04

100,0032

0,863935

-0,503604

124,080

107,197

-62,487

05

199,9915

0,479747

-0,877407

46,030

22,083

-40,387

04

03

300,0032

-0,018897

-0,999821

124,700

-2,356

-124,678

11

200,0054

0,491896

-0,870654

180,230

88,654

-156,918

05

03

399,9915

-0,532510

-0,846424

46,150

-24,575

-39,062

06

300,0062

-0,015898

-0,999874

215,230

-3,422

-215,203

10

200,0044

0,491025

-0,871145

60,250

29,584

-52,486

06

02

400,0066

-0,519669

-0,854368

46,220

-24,019

-39,489

05

100,0062

0,865442

-0,501010

215,330

186,356

-107,882

08

199,9926

0,480712

-0,876879

59,850

28,771

-52,481

07

01

399,9987

-0,526402

-0,850236

105,780

-55,683

-89,938

08

100,0015

0,863077

-0,505072

95,120

82,096

-48,042

20

200,0069

0,493202

-0,869915

184,015

90,757

-160,077

08

06

399,9926

-0,531579

-0,847009

60,025

-31,908

-50,842

07

300,0015

-0,020597

-0,999788

95,024

-1,957

-95,004

09

100,0058

0,865241

-0,501356

160,022

138,458

-80,228

09

08

300,0058

-0,016298

-0,999867

160,014

-2,608

-159,993

10

99,9964

0,860490

-0,509467

55,015

47,340

-28,028

13

200,0076

0,493811

-0,869569

74,032

36,558

-64,376

10

05

400,0044

-0,521547

-0,853222

59,850

-31,215

-51,065

09

299,9964

-0,025696

-0,999670

54,880

-1,410

-54,862

12

200,0033

0,490067

-0,871685

73,950

36,240

-64,461

11

04

400,0054

-0,520694

-0,853744

180,330

-93,897

-153,956

12

300,0078

-0,014298

-0,999898

125,250

-1,791

-125,237

16

199,9977

0,485178

-0,874416

54,750

26,563

-47,874

12

10

400,0033

-0,522485

-0,852648

74,820

-39,092

-63,795

11

100,0078

0,866242

-0,499624

125,160

108,419

-62,533

13

300,0045

-0,017598

-0,999845

54,920

-0,966

-54,911

13

09

400,0076

-0,518814

-0,854887

74,200

-38,496

-63,433

12

100,0045

0,864589

-0,502480

54,880

47,449

-27,576

14

199,9925

0,480624

-0,876927

55,050

26,458

-48,275

14

13

399,9925

-0,531663

-0,846956

55,060

-29,273

-46,633

15

100,0088

0,866741

-0,498758

90,170

78,154

-44,973

19

199,9955

0,483253

-0,875481

55,180

26,666

-48,309

15

14

300,0088

-0,013298

-0,999912

90,250

-1,200

-90,242

16

100,0032

0,863935

-0,503604

89,950

77,711

-45,299

18

200,0045

0,491113

-0,871096

55,160

27,090

-48,050

16

11

399,9977

-0,527252

-0,849709

55,100

-29,052

-46,819

15

300,0032

-0,018897

-0,999821

89,860

-1,698

-89,844

17

199,9968

0,484391

-0,874852

54,890

26,588

-48,021

17

16

399,9968

-0,528017

-0,849234

54,880

-28,978

-46,606

18

300,0022

-0,019897

-0,999802

90,230

-1,795

-90,212

18

15

400,0045

-0,521462

-0,853275

54,870

-28,613

-46,819

17

100,0022

0,863431

-0,504467

90,090

77,786

-45,447

19

300,0041

-0,017997

-0,999838

89,880

-1,618

-89,865

19

14

399,9955

-0,529120

-0,848547

54,830

-29,012

-46,526

18

100,0041

0,864388

-0,502826

90,150

77,925

-45,330

20

299,9915

-0,030594

-0,999532

255,250

-7,809

-255,131

22

200,0069

0,493202

-0,869915

99,840

49,241

-86,852

20

07

400,0069

-0,519413

-0,854524

183,850

-95,494

-157,104

19

300,0066

-0,015498

-0,999880

254,750

-3,948

-254,719

21

199,9988

0,486139

-0,873881

100,130

48,677

-87,502

21

20

399,9988

-0,526317

-0,850288

99,890

-52,574

-84,935

22

100,0024

0,863532

-0,504295

255,200

220,373

-128,696

22

19

400,0069

-0,519413

-0,854524

100,140

-52,014

-85,572

21

300,0024

-0,019697

-0,999806

254,230

-5,008

-254,181

Tabel nr.9

            1.9 Calculul coordonatelor punctelor retelei trasate provizoriu

            Pentru calculul punctelor retelei trasate provizoriu se procedeaza astfel:

            - cresterilor de coordonate li se aplica corectiile calculate in schita nr.5

            - avand cresterile de coordonate corectate, se calculeaza coordonatele retelei trasate provizoriu.

            Se obtin urmatoarele valori:

Punctul

Latura

1

795,070

1134,340

2

01-02

82,058

-47,899

877,128

1086,441

3

03-04

107,197

-62,487

984,325

1023,954

4

04-03

-2,356

-124,678

981,969

899,276

5

05-06

-3,422

-215,203

978,547

684,073

6

06-08

28,771

-52,481

1007,318

631,592

7

07-08

82,096

-48,042

1089,414

583,550

8

08-09

138,458

-80,228

1227,872

503,322

9

09-10

47,340

-28,028

1275,212

475,294

10

10-09

-1,410

-54,862

1273,802

420,432

11

11-12

-1,791

-125,237

1272,011

295,195

12

12-13

-0,966

-54,911

1271,045

240,284

13

13-14

26,458

-48,275

1297,503

192,009

14

14-15

78,154

-44,973

1375,657

147,036

15

15-16

77,711

-45,299

1453,368

101,737

16

16-17

26,588

-48,021

1479,956

53,716

17

17-18

-1,795

-90,212

1478,161

36,496

18

18-19

-1,618

-89,865

1476,543

126,361

19

19-20

-7,809

-255,131

1468,734

381,492

20

20-21

48,677

-87,502

1517,411

468,994

21

21-22

220,373

-128,696

1737,784

597,690

22

22-29

-52,014

-85,572

1685,770

683,262

Tabel nr.10


            1.10 Calculul reductiilor si trasarea definitiva a punctelor retelei

            1.10.1 Calculul reductiilor

            Acest ansamblu de calcule este necesar deoarece reteaua de constructie trasata provizoriu are o precizie de 1:1000 - 1:2000, de unde diferentele ajung la zeci de centimetri intre coordonatele reale ale punctelor retelei (rezultate dupa compensarea riguroasa) si cele de proiectare.

            Din coordonatele proiectate  si coordonatele reale  se calculeaza elementele reductiei polare  si , care aplicate fata de punctele provizorii (in schita nr.6 notate cu asterix) stabilesc pe teren pozitiile proiectate ale punctelor retelei topografice de constructie.

Calculul elementelor reductiei polare Ri, bi

Punctul

Valoarea lineara a reductiei (mm)

Orientarea redusa a reductiei

Latura de sprijin

Orientarea laturii de sprijin

Valoarea reductiei unghiulare

1*1

-

-