Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » legislatie » drept
Notiuni introductive privind dreptul

Notiuni introductive privind dreptul

Notiuni introductive privind dreptul

 

 

   Este un fenomen social, complex si dinamic cu rol in coordonarea comportamentului uman.

   Nascut din si pt societate dreptul stabileste reguli comportamentale pt membrii societatii.

   Are 2 sensuri:

-        filozofic= dreptate, egalitate,justitie

-        juridic=lege=acte normative=tot

    normele juridice ce regleaza conduita umana

  Dreptul are 2 actiuni:

-        dreptul obiectiv

-        dreptul subiectiv

  Dreptul obiectiv reprez totalitatea regulilor de conduita elaborate de organele statului competente, reguli ce sunt obligatorii in relatiile ce se stabilesc intre oameni in cadrul vietii sociale

   Dreptul obiectiv-=lege=reguli de drept cuprinse in actele normative

  Dreptul obiectiv este sinonim cu sensul juridic al dreptului

   Dreptul obiectiv are urm trasaturi:

-        are caracter obligatoriu

-        caracter general

-        caracter tipic

-        caracter impersonal

-        caracter dinamic, de actualitate

-        are rol in mentinerea ordinii sociale si juridice

-        respectarea sa este asigurata de forta de constrangere a statului

-        constituie suportul dr subiectiv

   Dreptul subiectiv – dreptul ce apartine fiecarui individ si pe care acesta il exercita in calitate de titular .

  Dreptul subiectiv exista si se poate exercita numai in masura in care este recunoscut si garantat de dreptul obiectiv(de lege )

       Trasaturi:

-        are caracter personal individual

-        este strans legat de titularul sau

-        este alcatuit din norme nelimitate dar limitate de lege si moral

-        unui dr subiectiv  apartinand unei pers ii coresc corelatia obligativa din partea altei persoane

Izvoarele dreptului-reprez sursa sau originea dreptului

   Considerand ca dreptul exista de cand exista societatea, izvoarele acestuia sunt dintre cele mai diverse.

   La inceput dreptul era alc din drepturi de conduita emise in comunitatile primitive de catre conducatorii acestora.

   Odata cu paritia statului aceste reguli nescrise sub forma de obiceiuri, traditii, reguli morale au fost cuprinse in legi scrise si in coduri de legi.

   In present principalul izvor de drept il cosntituie actul normative, legea.

   Izvoarele dreptului se clasifica in:

-        izvoare materiale(realitatea sociala, relatiile sociale)

-        izvoare formale(juridice)

Izvoarele formale ale dreptului sunt:

-        obiceiuri

-        doctrina

-        contactul normative

-        altele normative ( legile, subordinate legilor)

Legea- principalul izvor de drept este actul normative emis de parlament dupa o procedura speciala

   Are urm caracteristici:

-        este generala

-        este tipica,nescriptiva

-        impersonala

-        adoptata dupa proceduri maleabile

-        dinamica(supusa modif, completarii si abrogarii)

-        principalul izvor al dreptului

-        are caract official

-        toate celelalte acte normative I se subordoneaza

-        dupa forta lor juridical legile se clasifica in: constitutionale, organice, ordinare

Elaborarea drepturilor

 

   Elaborarea dreptului este un process complex prin care se emit dispozitii juridice. Fiecare stat are propria sa politica de legificare. La baza legiferarii stau urm  principii:

-        principiul fundamentarii sau al cercetarii stiintifice

-        principiul corelarii legislative potrivit caruia orice lege care se adopta trebuie sa se coreleze cu celelalte legi

-        pricipiul accesibilitatii actului normative potrivit caruia legile trebuie sa fie clare, simple, fara ambiguitati

 

 

Etapele elaborarii dreptului sunt:

-        initiative legislative(guv, parl)

-        dezbaterea proiectului de lege-        votarea legilor

-        promulgarea legii(presedinte)

-        publicarea legii in monitorul official al Romaniei

 

  Legile intra in vigoare

-        in termen de 3 zile de la data publicarii lor in mon official

-        la dara sau prevazuta in textul lor

  Din mom intrarii in vigoare, legile sunt oblig pt destinatarii lor adica produc efecte juridice.

Principiile dreptului

 

    Sunt acele idei de baza, reguli generale, calauzitoare ale dreptului. Ele reprez “spiritual dreptului” adica calauza dispozitiei juridice. Sunt formulate atat in constitutia tarii cat si la nivelul diferitelor legi. Principiile generale ale dreptului sunt:

-        principiul libertatii

-        egalitatii

-        ecgitatii si justitiei

-        responsabilitatii

   Dreptul economic are urm principii specifice:

-        principiul egalitatii oricarui raport juridic de nat economica

-        princip solidaritatii

-        princ libertatii in luarea deciziilor in domeniul eco

-        princ repararii prejudiciului cauzat prin dif activitati eco

-        princ asumarii raspunderii de catre orice agent eco

-        princ cresterii productivitatii

  Fiecare ramura de drept din sist de dr romanesc are principiile sale specifice

 

Actiunea dreptului

 Dreptul actioneaza(in timp- act temporala, In spatiu-act spatiala)

Actiunea in timp  a dreptului presupune faptul ca legile unui stat act, produc efecte jurudice o anumita perioada de timp. In statul nostrum legile produc efecte juridice din mom intrarii lor in vigoare pana in mom iesirii lor din vigoare. Legile ies din vigoare prin urm modalitati:

   - abrogare- presupune inlocuirea in tot sau in parte a unui act normative cu un alt act normative. Abrogarea poate fi: totala sau partiala

 Abrogarea poate fi: expresa(cand in textul actului normative nou se prevede expres care anume act se abroga), tacita(cand in noul text nu se prevede care anume lege se abroga, dar care reglementand acelasi act rezulta ca eliminarea actului normative vechi.

   Ajungerea la termen a actelor normative care au prevazut durata de funct a lor.

 Actiunea legilor in timp este guvernata de principiul activitatii potrivit caruia legile sunt active(produc efecte juridice, atata timp cat sunt in vigoare). Aceasta inseamna la legile nu( retroactiveaza sau ultraactiveaza)

  Legile nu retroactiveaza adica nu se aplica asupra unor fapte  petrecute inainte de intrarea lor in vigoare.

  Legile nu ultraactiveaza adica nu produc efecte juridice dupa iesirea lor din vigoare

Actiunea in spatiu

 

   Dreptul act in spatiu adica pe un anum teritoriu. Legile unui stat se aplica doar pe teritoriul statului care le-a emis asupra tuturor faptelor. Legile unui stat sunt identice cetatenilor statului respective, cetatenilor straini si apatrizi.

  Actiunea legilor in spatiu este guvernata de  principiul teritorialitatii potrivit caruia legile unui stat se aplica doar pe terit sau. Exceptii : imunitate diplomatica, imunitate consulate, exceptii prevazute de art 3 din codul penal roman

Realizarea dreptului

Actele normative emise de catre organele legietoare au ca finalitate producerea de efecte juridice in domeniul pe care-l regelementeaza. Realizarea dreptului exprima procesul xomplex de finalitate al dispozitiilor juridice. Principalele forme de realiz a dr sunt:

·       realizarea dr prin respectarea dispozitiilor sale- este principala sic ea mai frecventa modalitate de realiz a dr

-        realiz prin respectarea dr presupune conformarea conduitei umane la dispozitiile juridice adica un comportament al individului conform legii. Aceasta forma de realiz este denumita frecvent realiz dr prin conformare

·       realizarea dr prin aplicare- este acea forma de realiz a dr  care presupune interventia organelor competente ale statului in cazul in care nu se respecta legrea de catre indivizi. Aceasta presupune aplicarea dispozitiilor legale la cazuri concrete prin intermediul unui act individual de aplicare a dr. Actul de aplicare a dr are:

-        caract concret, individual, personal

-        caract obligatoriu

-        produce efecte juridice din mom comunicarii sale

-        este supus cailor de atac(plangere, recurs)

 

Fazele aplicarii dreptului:

-        constatatea starii de fapt-        selectarea normei de dr aplicabile

-        interpretarea normei de dr aplicabile

-        emiterea actului de aplicare

-        executarea actului de aplicare

Interpretarea dreptului

    Interpretatea dr este o operatiune logico rationala de lamurire a sensului si continutului dispozitiilor juridice cuprinse in def actelor normative

   Este o operatiune complexa imp si necesara

Interpretarea dreptului se clasifica in functie de calitatatea subj. care face interpretarea si de forta obligatory a interpretarii in:

-        interpretare ofociala(obligatory)

-        interpretare neofociala(facultative)

  Interpretarea ofociala  este facuta de catre organelle statului si poate fi grupata la randul sau in:

-        interp of generala-facuta de catre org statului cu atributii in legiferare printr-un act normative. Aceasta are character general obligatoriu

-        interpretarea oficiala cauzala- facuta de org statului cu atributii in aplicarea dr printr-un act individual . ea are val obligatorie dar concreta

Interpretarea neoficiala- este facuta de catre specialisti in dreptt

   Metodele folosite pt interpretarea dreptului:

-        gramaticala

-        istorica

-        comparative

-        logica

In urma  interpret dr se poate ajunge la urm rezltate:

-        rezultat declarative

-        restrictive

-        expresiv

Raporturi juridice

   Indivizii se afla permanent in relatii interumane. Rel astfel stabilite in societate se num. raporturi sociale, ele fiind sub incidenta normelor sociale. Atunci cand astfel de rel. sunt regelementate juridic ele devin raporturi juridice.

   Rap. Juridice sunt acele  rel. sociale care se nasc, se modifica sau se sting sib incidenta normelor juridice. Conditiile rap. Juridic sunt:

       - subiectele de drept( pers fizice sau juridice)
      -  faptele juridice(actiuni/inactiuni umane. Evenimente)

      - norma juridical incidenta unei situatii de fapt

   Faptele juridice reprez. Acele act. Sau inact. Umane precum si evenimentele . Actiunile-inactiunile sunt fapte juridice dependente de viunta umana.

 Evenimentele- sunt fapte juridice independente de vointa umana(nasterea, moartea, fenomene nat)

  Rap. Juridice in func. De natura normelor juridice pot avea nat dif: comerciale,civile,economice, penale

  Subiectele raportului juridic sunt indivizii pers fizice si juridice. In rap juridice subiectele de drept au capacitate juridica: de folosinta, de exercitiu- reprez aptitudinea pers de a-si exercita drept si a-si asuma obligatiile in nume propriu prin incheierea de acte juridice.

Raspunderea juridica

 

   Este complexul de drepturi si obligatii care revin autorului unei fapte ilicite. Raspunderea juridical este raspunsul in fata legii a celor ce au nesocotit legea. Rasp. Juridical in func de natura normelor juridice inculcate este de mai multe feluri: penala, contraventionala, disciplinara

   Principiile raspunderii juridice sunt acele reguli generale cuprinse in normele juridice si care stau la baza instituirii raspunderii juridice:

-        princ raspunderii numai pt fapte savarsite ca vinovatie

-        prin rasp legale in limitele legii

-        rasp justitiei sanctiunii

-        princ tragerii la raspundere juridical

-        princ umanismului

Conditiile raspunderii juridice sunt: conduita ilicita,prejudiciulleg. De cauzalitate, vinovatia

  Condiuta ilicita- este condiuta nelegala, acel comportament care deviaza de la normele juridice. Condiuta ilicita poate fi: actiune, inactiune

 Formele condiutei ilicite sunt: infractiunea,contraentia,abaterea disciplinara,faptele ilicite civile

 Prejudiciul : reprez. Consecinta incalcarii dreptului. Prejudiciul poate fi material cand atinge bunurile unei pers sau moral cand se atinge starea de confort a unei pers.

Legatura cauzala este leg dintre 2 fenomene: cauza si effect

  Vinovatia este conditia esentiala de baza a raspunderii juridice. Inexistenta ei nu declanseaza raspunderea juridical. Vinovatia este atitudinea psihica neg. a autorului faptei ilicite fata de fapta si urmarile sale.  Vinovatia este de 2 feluri: intentie(directa,indirecta), culpa.

  Cauzele care inlatura raspunderea juridical: starea de necessitate, legitima aparare, consrangere fizica, constrangere morala, forta majora, eroarea de fapt, iresponsabilitatea, ordinal superiorului, consimtamantul victimei
loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
NULITATEA ACTULUI JURIDIC
Persoana fizica
PRESCRIPTIA EXTINCTIVA
EFECTELE ACTELOR ADMINISTRATIVE
Notiuni generale privind pluralitatea de infractiuni
ACTUL JURIDIC CIVIL
CONTRACTUL ADMINISTRATIV
Raporturile dintre dreptul comunitar si dreptul intern al statelor membreloading...

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu