Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » legislatie » legislatie
Legislatie si reglementari in domeniul artificiilor si focurilor de artificii

Legislatie si reglementari in domeniul artificiilor si focurilor de artificii

LEGISLATIE SI REGLEMENTARI IN DOMENIUL ARTIFICIILOR SI FOCURILOR DE ARTIFICII

1 Introducere

 Pe plan international si national au fost elaborate mai multe directive, legi si regulamente referitoare la activitatile care presupun fabricarea, comercializarea, punerea in circulatie, detinerea, transportul, pastrarea, depozitarea, experimentarea si utilizarea articolelor pirotehnice destinate focurilor de artificii. Dintre aceste reglementari cele mai importante sunt:

Legi,  Hotarari de Guvern si ordine ale MIRA

LEGEA nr. 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive.

HOTARAREA nr. 536 din 30 mai 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor.

LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

LEGEA   Nr. 478 din 12 noiembrie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Ordinul nr. 234 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind vanzarea si folosirea in public de catre persoanele fizice a obiectelor artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice.

Legea nr. 262 din 5 octombrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Legea nr. 406 din 9 noiembrie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

HOTARARE nr.1207 din 5 octombrie 2005 pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 536/2002

Legea nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase.

Hotararea de Guvern nr. 92 din 23 ianuarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase.

HOTARARE Nr. 1175 din 26 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in Romania.

Directive si reglementari internationale

-         ACORD EUROPEAN referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957.

-          Directiva 2007/23/CE a Parlamentului European din 23 mai 2007, privind introducerea pe piata a articolelor pirotehnice;

-          DIRECTIVA 2001/58/CE A COMISIEI din 27 iulie 2001 de efectuare a celei de-a doua modificari a Directivei 91/155/CEE pentru definirea și stabilirea, in conformitate cu articolul 14 din Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a normelor metodologice privind sistemul specific de informare referitor la preparatele periculoase.

-          Normele metodologice privind sistemul specific de informare referitor la substanțele periculoase, in conformitate cu articolul 27 din Directiva 67/548/CEE a Consiliului, (fișe tehnice de securitate).

-          Directiva 93/112/CEE de modificare a Directivei 91/155/CEE a Comisiei pentru definirea și stabilirea, in conformitate cu articolul 10 din Directiva 88/379/CEE a Consiliului, a normelor metodologice privind sistemul specific de informare referitor la preparatele periculoase.

Scopul acestui capitol este sa prezinte cateva dintre cerintele legale importante, cu relevanta pentru subiectul acestei lucrari: artificiile si focurile de artificii. Astfel, sunt prezentate reglementari nationale si internationale referitoare la transportul, depozitarea, pastrarea, experimentarea, utilizarea si introducerea pe piata a articolelor pirotehnice.

Este important de mentionat ca pirotehnistii si toti cei care sunt implicati in activitati care se desfasoara cu articolele pirotehnice trebuie sa cunoasca bine si sa aplice intocmai cerintele legale impuse prin reglementarile nationale si internationale.

2 Clasificarea articolelor pirotehnice

In conformitate cu directiva Parlamentului European 2007/23/CE articolele pirotehnice se clasifica de catre producatori in conformitate cu tipul lor de utilizare sau cu scopul si nivelul lor de risc, inclusiv cu nivelul lor de zgomot. Organismele notificate de fiecare tara in parte confirma clasificarea, ca parte a procedurilor de evaluare a conformitatii articolelor pirotehnice.

In conformitate cu directiva 2007/23/CE, clasificarea articolelor pirotehnice se face dupa cum urmeaza:

(a) Articole pirotehnice de divertisment

Categoria 1: Articole pirotehnice de divertisment care prezinta un risc foarte scazut si un nivel de zgomot neglijabil si care sunt destinate utilizarii in spatii restranse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizarii in interiorul cladirilor cu destinatia de locuinta.

Categoria 2: Articole pirotehnice de divertisment care prezinta un risc scazut si un nivel de zgomot scazut si care sunt destinate utilizarii in exterior in spatii restranse.

Categoria 3: Articole pirotehnice de divertisment care prezinta un risc mediu, care sunt destinate utilizarii in exterior in spatii deschise vaste si al caror nivel de zgomot nu este daunator sanatatii umane.

Categoria 4: Articole pirotehnice de divertisment de mare risc, care sunt destinate utilizarii exclusive de catre persoane avand cunostinte de specialitate (cunoscute sub numele de „articole pirotehnice de divertisment de uz profesional”) si al caror nivel de zgomot nu este daunator sanatatii umane.

(b)   Articole pirotehnice de scena

Categoria T1: Articole pirotehnice pentru utilizarea pe scena care prezinta un risc scazut.

Categoria T2: Articole pirotehnice pentru utilizarea pe scena, care sunt destinate utilizarii exclusive de catre persoane avand cunostinte de specialitate.

(c) Alte articole pirotehnice

Categoria P1: Articole pirotehnice altele decat articolele pirotehnice de divertisment si articolele pirotehnice de scena, care prezinta un risc scazut.

Categoria P2: Articole pirotehnice altele decat articolele pirotehnice de divertisment si articolele pirotehnice de scena, care sunt destinate manipularii ori utilizarii exclusive de catre persoane avand cunostinte de specialitate.

3 Cerinte esentiale de securitate impuse articolelor pirotehnice

Directiva 2007/23/CE stabileste norme care urmaresc sa realizeze libera circulatie a articolelor pirotehnice pe piata interna, asigurand in acelasi timp un inalt nivel de protectie a sanatatii umane si a securitatii publice, precum si protectia si siguranta consumatorilor, tinand seama de aspectele relevante legate de protectia mediului.

Ea stabileste cerintele esentiale de securitate pe care trebuie sa le indeplineasca articolele pirotehnice in vederea introducerii lor pe piata si se aplica articolelor pirotehnice astfel cum sunt acestea in paragraful urmator.

Directiva nu se aplica:

a.               articolelor pirotehnice destinate, in conformitate cu dreptul intern, utilizarii in regim necomercial de catre fortele armate, politie sau pompieri;

b.              echipamentelor care intra sub incidenta Directivei 96/98/CE;

c.               articolelor pirotehnice destinate utilizarii in industria aerospatiala;

d.              capselor actionate prin percutie, produse special pentru jucarii, aflate sub incidenta Directivei 88/378/CEE a Consiliului din 3 mai 1988 privind apropierea legislatiilor statelor membre cu privire la siguranta jucariilor;

e.               explozivilor aflati sub incidenta Directivei 93/15/CEE;

f.               munitiei, si anume proiectilelor si incarcaturii de propulsie, precum si munitiei oarbe utilizate pentru armele usoare, armele de artilerie si alte arme de foc.

Pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca la activitatile asociate produselor pirotehnice, directiva 2007/23/CE impune respectarea cerintelor care sunt prezentate in continuare.

1. Fiecare articol pirotehnic trebuie sa indeplineasca caracteristicile de functionare specificate de producator organismului notificat, pentru a asigura cel mai mare grad de securitate si de fiabilitate posibil.

2. Fiecare articol pirotehnic trebuie sa fie proiectat si produs in asa fel incat sa poata fi neutralizat in siguranta printr-un proces adecvat, cu efecte negative minime asupra mediului.

3. Fiecare articol pirotehnic trebuie sa functioneze corect atunci cand este folosit in scopul in care a fost produs.

Fiecare articol pirotehnic trebuie testat in conditii reale. Daca acest lucru nu se poate face intr-un laborator, testele trebuie efectuate in conditiile in care articolul pirotehnic urmeaza sa fie utilizat.

Urmatoarele informatii si proprietati trebuie sa fie luate in considerare sau testate in cazurile in care sunt aplicabile:

(a)  proiectarea, fabricarea si proprietatile caracteristice ale artificiilor, inclusiv compozitia chimica amanuntita (masa si proportiile componentilor utilizati), precum si dimensiunile elementelor ti ansamblurilor pirotehnice;

(b) stabilitatea fizica si chimica a articolului pirotehnic in toate conditiile de mediu normale si previzibile;

(c)  sensibilitatea la conditii normale si previzibile de manipulare si transport;

(d) compatibilitatea tuturor componentelor din punct de vedere al stabilitatii lor chimice;

(e)  rezistenta articolului pirotehnic la umezeala, atunci cand acesta este destinat utilizarii intr-un mediu umed sau in prezenta apei si cand umezeala poate sa influenteze nefavorabil securitatea sau fiabilitatea acestuia;

(f)  rezistenta la temperaturi joase si inalte, atunci cand articolul pirotehnic este destinat depozitarii sau utilizarii la astfel de temperaturi si cand racirea sau incalzirea uneia dintre componente sau a articolului pirotehnic in intregime poate sa influenteze in mod nefavorabil securitatea sau fiabilitatea acestuia;

(g) caracteristicile de securitate destinate sa evite declansarea sau aprinderea intempestiva sau accidentala;

(h) instructiuni corespunzatoare si, daca este cazul, marcaje referitoare la securitatea manipularii, a depozitarii, a utilizarii (inclusiv distantele de securitate) si a neutralizarii, scrise in limba sau limbile oficiale ale statului membru de destinatie;

(i)  posibilitatea articolului pirotehnic, a ambalajului acestuia sau a altor componente de a suporta deteriorarea survenita in conditii de depozitare normale si previzibile;

(j)  indicarea tuturor dispozitivelor si a accesoriilor necesare, precum si a instructiunilor de folosire necesare pentru functionarea sigura a articolului pirotehnic.

In timpul transportului si al manipularii normale, articolele pirotehnice ar trebui sa fie insotite de descrierea compozitiei lor pirotehnice, cu exceptia cazului in care aceste informatii sunt specificate in instructiunile producatorului.

Articolele pirotehnice nu trebuie sa contina:

(a)      explozivi comerciali, cu exceptia pulberii negre si a compozitiilor folosite pentru efecte luminoase;

(b)     explozivi militari.

Diferitele grupuri de articole pirotehnice trebuie sa indeplineasca, de asemenea, cel putin urmatoarele cerinte:

A.      Articole pirotehnice de divertisment

1.           Producatorul trebuie sa incadreze articolele pirotehnice de divertisment in categorii diferite, caracterizate prin cantitatea echivalenta neta de exploziv, distantele de securitate, nivelul de zgomot sau alte caracteristici similare. Categoria trebuie sa fie indicata clar pe eticheta.

(a)      Pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1 trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii:

(i)   distanta de securitate trebuie sa fie de cel putin 1 m. Cu toate acestea, daca este necesar, distanta de securitate poate fi mai mica;

(ii)  nivelul maxim de zgomot nu trebuie sa depaseasca 120 dB (A, imp) sau un nivel echivalent de zgomot, astfel cum este masurat printr-o alta metoda adecvata, la distanta de securitate;

 (iii) categoria 1 nu trebuie sa cuprinda petarde, baterii de petarde, petarde luminoase si baterii de petarde luminoase;

(iv) pocnitorile din categoria 1 nu pot sa contina mai mult de 2,5 mg de fulminat de argint.

(b)     Pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria 2 trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii:

(i)   distanta de securitate trebuie sa fie de cel putin 8 m. Cu toate acestea, daca este necesar, distanta de securitate poate fi mai mica;

(ii)  nivelul maxim de zgomot nu trebuie sa depaseasca 120 dB (A, imp) sau un nivel echivalent de zgomot, astfel cum este masurat printr-o alta metoda adecvata, la distanta de securitate.

(c)      Pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria 3 trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii:

(i)   distanta de securitate trebuie sa fie de cel putin 15 m. Cu toate acestea, daca este necesar, distanta de securitate poate fi mai mica;

(ii)  nivelul maxim de zgomot nu trebuie sa depaseasca 120 dB (A, imp) sau un nivel echivalent de zgomot, astfel cum este masurat printr-o alta metoda adecvata, la distanta de securitate.

2. Articolele pirotehnice de divertisment pot contine numai materiale care reduc riscurile pe care le prezinta propulsia de fragmente pentru sanatate, bunuri si mediu.

3. Metoda de aprindere trebuie sa fie clar vizibila sau trebuie sa fie indicata prin etichetare sau instructiuni.

 Articolele pirotehnice de divertisment nu trebuie sa aiba o traiectorie necontrolata si imprevizibila.

5.       Articolele pirotehnice de divertisment din categoriile 1, 2 si 3 trebuie sa fie protejate impotriva aprinderii accidentale printr-un capac de protectie, prin ambalare sau prin constructia articolului pirotehnic.

Articolele pirotehnice de divertisment din categoria 4 trebuie sa fie protejate impotriva aprinderii accidentale prin metodele indicate de catre producator.

B.      Alte articole pirotehnice

1.       Articolele pirotehnice trebuie sa fie proiectate astfel incat sa reduca la minimum riscurile in conditii de utilizare normala pentru sanatate, bunuri si mediu.

2.       Metoda de aprindere trebuie sa fie clar vizibila sau trebuie sa fie indicata prin etichetare sau instructiuni.

3.       Articolul pirotehnic trebuie sa fie proiectat astfel incat sa reduca riscurile pe care le prezinta proiectarea de fragmente pentru sanatate, bunuri si mediu in caz de aprindere accidentala.

          Daca este cazul, articolul pirotehnic trebuie sa functioneze corect pana la data de expirare indicata de catre producator.

C.      Dispozitive de aprindere

1.       Dispozitivele de aprindere trebuie sa fie capabile de o declansare fiabila si sa aiba o capacitate de declansare suficienta in toate situatiile de utilizare in conditii normale si previzibile.

2.       Dispozitivele de aprindere trebuie sa fie protejate impotriva descarcarilor electrostatice in conditii de depozitare si utilizare normale si previzibile.

3.       Aprinzatoarele electrice trebuie sa fie protejate impotriva campurilor electromagnetice in conditii de depozitare si utilizare normale si previzibile.

          Invelisul fitilurilor trebuie sa aiba o rezistenta mecanica adecvata si sa protejeze in mod adecvat incarcatura exploziva atunci cand aceasta este expusa la solicitari mecanice normale si previzibile.

5.       Parametrii care determina timpii de ardere a fitilelor trebuie sa fie furnizati impreuna cu articolul.

6.       Caracteristicile electrice ale aprinzatoarelor electrice (de exemplu, curent minim de functionare, rezistenta etc.) trebuie sa fie furnizate impreuna cu articolul.

7.       Reoforii aprinzatoarelor electrice trebuie sa aiba o izolatie si o rezistenta mecanica suficiente, inclusiv in ceea ce priveste soliditatea legaturii cu aprinzatorul, tinand seama de destinatia acestora.

4 Obligatiile producatorilor, ale importatorilor si ale distribuitorilor

Producatorii trebuie sa asigure ca articolele pirotehnice introduse pe piata respecta cerintele esentiale de securitate prevazute in paragraful anterior.

In cazul in care producatorul nu este stabilit in Comunitate, importatorul articolelor pirotehnice asigura ca producatorul si-a indeplinit obligatiile care ii revin conform directivei 2007/23 sau isi asuma el insusi aceste obligatii.

Importatorul poate fi tras la raspundere de autoritatile si organismele din Comunitate cu privire la aceste obligatii.

Distribuitorii trebuie sa actioneze cu diligenta cuvenita in conformitate cu dreptul comunitar aplicabil. In special, acestia verifica faptul ca articolul pirotehnic poarta marcajul sau marcajele de conformitate necesare si ca este insotit de documentele necesare.

Producatorii de articole pirotehnice au urmatoarele obligatii:

(a)      sa prezinte articolul pirotehnic unui organism notificat, asa cum se mentioneaza la articolul 10 din directiva 2007/23/CE, care va efectua procedura de evaluare a conformitatii si

(b)     sa aplice marcajul CE si sa eticheteze articolul pirotehnic in conformitate cu prevederile directivei 2007/23/CE.

A. Introducerea pe piata

Statele membre UE trebuie sa ia toate masurile care se impun pentru a asigura ca articolele pirotehnice pot fi introduse pe piata numai daca indeplinesc cerintele de securitate minime, poarta marcajul CE si respecta obligatiile referitoare la evaluarea conformitatii.

Statele membre UE trebuie sa ia masurile corespunzatoare pentru a asigura ca articolele pirotehnice nu poarta in mod nejustificat marcajul CE.

B. Procedurile de evaluare a conformitatii

In vederea evaluarii conformitatii articolelor pirotehnice, producatorul urmeaza una dintre urmatoarele proceduri:

(a)      procedura examinarii CE de tip (modulul B) si, la alegerea producatorului, una dintre urmatoarele:

(i) procedura conformitatii cu tipul (modulul C);

(ii) procedura de asigurare a calitatii productiei (modulul D);

(iii) procedura de asigurare a calitatii produsului (modulul E);

(b)     procedura de verificare a unitatii de produs (modulul G), sau

(c)      procedura de asigurare totala a calitatii produselor (modulul H), in masura in care se refera la articolele pirotehnice de divertisment din categoria

Procedura examinarii CE de tip (modulul B)

Acest modul descrie acea parte din procedura prin care un organism notificat constata si atesta ca un exemplar reprezentativ din productia avuta in vedere respecta dispozitiile corespunzatoare ale Directivei 2007/23/CE.

Producatorul trebuie sa inainteze cererea pentru examinarea CE de tip organismului notificat ales de catre acesta.

Cererea trebuie sa includa:

(a)  numele si adresa producatorului;

(b)  o declaratie scrisa in care se specifica faptul ca aceeasi cerere nu a mai fost depusa la un alt organism notificat;

(c)  documentele tehnice descrise in paragraful urmator.

Solicitantul trebuie sa puna la dispozitia organismului notificat un exemplar reprezentativ din productia avuta in vedere, denumit in continuare „tip”. Organismul notificat poate solicita exemplare suplimentare daca acestea ii sunt necesare pentru a desfasura programul de testare.

Documentele tehnice trebuie sa permita evaluarea conformitatii articolului cu cerintele prezentei directive.

Documentele trebuie sa acopere proiectarea, producerea si functionarea articolului in masura in care acest lucru este relevant pentru efectuarea acestei evaluari si sa cuprinda, in masura in care este relevant pentru evaluare:

(a)  o descriere generala a tipului;

(b)  desene de conceptie si executie si scheme ale componentelor, ale subansamblelor, ale circuitelor etc.;

(c)  descrierile si explicatiile necesare pentru intelegerea desenelor si a schemelor si pentru functionarea articolului;

(d) lista standardelor armonizate, aplicate in tot sau in parte, precum si o descriere a solutiilor adoptate pentru indeplinirea cerintelor esentiale de securitate impuse prin directiva 2007/23/CE.

(e)  rezultatele calculelor de proiectare efectuate, rezultatele verificarilor efectuate etc.;

(f)  rapoartele de testare.

Organismul notificat trebuie:

(a)      sa examineze documentele tehnice, sa verifice daca tipul a fost produs in conformitate cu aceste documente si sa identifice elementele proiectate conform dispozitiilor corespunzatoare ale standardelor armonizate, precum si componentele proiectate fara aplicarea dispozitiilor corespunzatoare ale acestor standarde armonizate;

(b)      sa efectueze sau sa fi efectuat examinarile corespunzatoare si testele necesare pentru a verifica daca solutiile adoptate de producator indeplinesc cerintele esentiale de securitate ale prezentei directive atunci cand nu au fost aplicate standardele armonizate;

(c)      sa efectueze sau sa fi efectuat examinarile corespunzatoare si testele necesare pentru a verifica daca, in cazul in care producatorul a decis sa aplice standardele armonizate relevante, acestea au fost aplicate;

(d)     convine cu solicitantul asupra locului unde se vor efectua controalele si testele necesare.

Atunci cand tipul este conform cu dispozitiile corespunzatoare din directiva, organismul notificat trebuie sa ii elibereze solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul trebuie sa cuprinda numele si adresa producatorului, rezultatele examinarii si datele necesare pentru identificarea tipului certificat. La certificat trebuie anexata o lista cu partile relevante din documentele tehnice, o copie a acesteia ramanand la organismul notificat.Atunci cand refuza sa elibereze producatorului un certificat de tip, organismul notificat trebuie sa isi motiveze refuzul in mod amanuntit.

Suplimentar, trebuie sa fie prevazuta o procedura de contestare.

Solicitantul trebuie sa informeze organismul notificat care detine documentele tehnice referitoare la certificatul de examinare CE de tip cu privire la toate modificarile articolului certificat, fiind necesar un nou certificat atunci cand aceste modificari pot influenta conformitatea cu cerintele esentiale sau cu conditiile de utilizare prevazute pentru articolul respectiv. Acest nou certificat trebuie eliberat sub forma unei completari la certificatul initial de examinare CE de tip.

Fiecare organism notificat trebuie sa comunice celorlalte organisme notificate informatiile relevante referitoare la certificatele de examinare CE de tip si la completarile eliberate sau retrase.

Celelalte organisme notificate pot primi copii ale certificatelor de examinare CE de tip si/sau ale oricaror completari aduse acestora. Anexele la certificate se tin la dispozitia celorlalte organisme notificate.

Producatorul trebuie sa pastreze, impreuna cu documentele tehnice, copii ale certificatelor de examinare CE de tip si ale oricaror completari aduse acestora pentru o perioada de cel putin 10 ani de la data ultimei produceri a articolului respectiv.

Atunci cand producatorul nu este stabilit in Comunitate, obligatia de a pastra la dispozitie documentele tehnice ii revine persoanei care introduce produsul pe piata.

Procedura conformitatii cu tipul (modulul C)

Acest modul descrie acea parte din procedura prin care producatorul asigura si declara ca articolele pirotehnice respective sunt in conformitate cu tipul descris in certificatul de examinare CE de tip si indeplinesc cerintele din directiva 2007/23/CE, care le sunt aplicabile. Producatorul trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare articol pirotehnic si sa intocmeasca o declaratie scrisa de conformitate.

Producatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca procesul de productie asigura conformitatea produsului cu tipul descris in certificatul de examinare CE de tip si cu cerintele esentiale de securitate. Trebuie sa pastreze o copie a declaratiei de conformitate pentru o perioada de cel putin 10 ani de la data ultimei produceri a articolului in cauza.

Atunci cand producatorul nu este stabilit in Comunitate, obligatia de a pastra la dispozitie documentele tehnice ii revine persoanei care introduce produsul pe piata.

Un organism notificat ales de producator trebuie sa efectueze sau sa dispuna efectuarea de controale cu privire la articol la intervale de timp aleatorii. Trebuie examinat un esantion adecvat de articole finite, prelevat la fata locului de organismul notificat, si trebuie efectuate teste corespunzatoare definite in standardul armonizat sau alte teste echivalente in scopul verificarii conformitatii articolului cu cerintele impuse de directiva 2007/23/CE. In cazul in care unul sau mai multe esantioane de articole examinate nu sunt conforme, organismul notificat trebuie sa ia masurile corespunzatoare.

Sub responsabilitatea organismului notificat, producatorul trebuie sa aplice numarul de identificare al organismului respectiv in cursul procesului de productie.

Procedura de asigurare a calitatii productiei (modulul D)

Acest modul descrie procedura prin care un producator care indeplineste obligatiile prevazute, asigura si declara ca articolele pirotehnice in cauza sunt conforme cu tipul descris in certificatul de examinare CE de tip si indeplinesc cerintele impuse de directiva 2007/23/CE. Producatorul trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare articol si sa intocmeasca o declaratie scrisa de conformitate. Marcajul CE trebuie sa fie insotit de numarul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea.

Producatorul trebuie sa utilizeze un sistem de calitate certificat pentru productie, inspectia finala a produsului si testare. Acesta trebuie supus supravegherii.

Referitor la sistemul de management al calitatii, producatorul trebuie sa depuna la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului sau de calitate, in legatura cu articolele pirotehnice in cauza.

Cererea trebuie sa cuprinda:

(a)      toate informatiile relevante pentru categoria de articole pirotehnice in cauza;

(b)      documentele referitoare la sistemul de calitate;

(c)      documentele tehnice referitoare la tipul omologat si o copie a certificatului de examinare CE de tip.

Sistemul de calitate trebuie sa asigure conformitatea articolelor pirotehnice cu tipul descris in certificatul de examinare CE de tip si cu cerintele care li se aplica.

Toate elementele, cerintele si dispozitiile adoptate de producator trebuie sa fie documentate sistematic si ordonat, sub forma unor ansambluri de masuri, proceduri si instructiuni scrise. Documentele sistemului de calitate trebuie sa permita o interpretare consecventa a programelor de asigurare a calitatii, a planurilor, a manualelor si a documentelor privind calitatea.

Documentele trebuie sa cuprinda, in special, o descriere adecvata:

(a)      a obiectivelor privind calitatea si a structurii organizatorice, a responsabilitatilor si a atributiilor conducerii cu privire la calitatea articolelor pirotehnice;

(b)      a tehnicilor, a proceselor si a actiunilor sistematice de productie, de control al calitatii si de asigurare a calitatii care vor fi utilizate;

(c)      a examinarilor si a testelor care vor fi efectuate inaintea, in timpul si la incheierea productiei, precum si a frecventei efectuarii acestora;

(d)     a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspectie si datele privind testarea, datele privind etalonarea si rapoartele privind calificarea personalului implicat;

(e)      a mijloacelor de supraveghere a atingerii nivelului corespunzator de calitate a articolelor pirotehnice si a functionarii eficiente a sistemului de calitate.

Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul de calitate pentru a determina daca acesta indeplineste cerintele mentionate mai sus. Acesta trebuie sa prezume conformitatea cu cerintele respective in ceea ce priveste sistemele de calitate care pun in aplicare standardul armonizat relevant. Echipa de audit trebuie sa cuprinda cel putin un membru cu experienta in domeniul evaluarii tehnologiei produsului in cauza. Procedura de evaluare trebuie sa includa o vizita de inspectie a incintelor producatorului.

O decizie de evaluare temeinic motivata trebuie comunicata producatorului. Aceasta trebuie sa cuprinda rezultatele controlului.

Producatorul trebuie sa se angajeze sa indeplineasca obligatiile impuse de sistemul de calitate certificat si sa il mentina la un nivel adecvat si eficient.

Producatorul trebuie sa informeze organismul notificat care a certificat sistemul sau de calitate cu privire la orice modificare propusa a sistemului de calitate.

Organismul notificat trebuie sa evalueze modificarile propuse si sa decida daca sistemul de calitate astfel modificat mai indeplineste cerintele sau daca este necesara o noua evaluare.

O decizie de evaluare temeinic motivata trebuie comunicata producatorului. Aceasta trebuie sa cuprinda rezultatele controlului.

Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

Supravegherea are rolul de a asigura ca producatorul indeplineste intocmai obligatiile care rezulta din sistemul de calitate certificat.

Producatorul trebuie sa permita accesul organismului notificat, in scopul inspectiei, in unitatile de productie, control, testare si depozitare, furnizand acestuia toate informatiile necesare si, in special:

(a)      documentele privind sistemul de calitate;

(b)      documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspectie si datele privind testarea, datele privind etalonarea si rapoartele privind calificarea personalului implicat.

Organismul notificat trebuie sa efectueze periodic audituri pentru a se asigura ca producatorul mentine si aplica sistemul de calitate si furnizeaza producatorului un raport de audit. De asemenea, organismul notificat poate vizita inopinat producatorul. In timpul unor astfel de vizite, daca este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste pentru a verifica buna functionare a sistemului de calitate. Organismul notificat trebuie sa furnizeze producatorului un raport privind vizita si, in cazul efectuarii unui test, un raport de testare.

Procedura de asigurare a calitatii produsului (modulul E)

Acest modul descrie procedura prin care un producator care indeplineste obligatiile prevazute, asigura si declara ca articolele pirotehnice sunt in conformitate cu tipul descris in certificatul de examinare CE de tip. Producatorul trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare articol si sa intocmeasca o declaratie scrisa de conformitate. Marcajul CE trebuie sa fie insotit de numarul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea.

Producatorul trebuie sa utilizeze un sistem de calitate certificat pentru inspectia finala a articolelor pirotehnice si testare. Acesta trebuie supus supravegherii.

Procedura de verificare a unitatii de produs (modulul G),

Acest modul prezinta procedura prin care producatorul asigura si declara ca articolele pirotehnice care au obtinut certificatul de conformitate indeplinesc cerintele impuse. Producatorul trebuie sa aplice marcajul CE pe articol si sa intocmeasca o declaratie de conformitate.

Organismul notificat trebuie sa examineze articolul pirotehnic si sa efectueze testele corespunzatoare prevazute in standardul sau standardele armonizate relevante sau teste echivalente pentru a asigura conformitatea articolului pirotehnic.

Organismul notificat trebuie sa aplice sau sa dispuna aplicarea numarului sau de identificare pe articolul pirotehnic certificat si intocmeste un certificat de conformitate cu privire la testele efectuate.

Documentele tehnice au rolul de a permite evaluarea conformitatii cu cerintele prezentei directive, precum si de a permite intelegerea proiectarii, a fabricarii si a modului de functionare a articolului pirotehnic.

Atunci cand este necesar pentru evaluare, documentele trebuie sa cuprinda:

(a)      o descriere generala a tipului;

(b)      desene de conceptie si executie si scheme ale componentelor, ale subansamblelor si ale circuitelor;

(c)      descrierile si explicatiile necesare pentru intelegerea desenelor de conceptie si executie si a schemelor componentelor, ale subansamblelor si ale circuitelor, precum si a functionarii articolului pirotehnic;

(d)     lista standardelor armonizate in parte, precum si o descriere a solutiilor adoptate pentru indeplinirea cerintelor esentiale de securitate, atunci cand nu au fost aplicate standardele armonizate;

(e)      rezultatele calculelor de proiectare efectuate si ale verificarilor efectuate;

(f)      rapoarte de testare.

Procedura de asigurare totala a calitatii produselor (modulul H)

Acest modul prezinta procedura prin care producatorul care indeplineste obligatiile impuse de directiva 2007/23/CE, asigura si declara ca articolele in cauza indeplinesc cerintele. Producatorul sau importatorul acestuia trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare articol si sa intocmeasca o declaratie scrisa de conformitate.

Marcajul CE trebuie sa fie insotit de numarul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea.

Producatorul trebuie sa utilizeze un sistem de calitate certificat pentru proiectarea, productia, inspectia finala a produsului si testare, si trebuie supus supravegherii.

C. Marcajul CE

Dupa ce au incheiat cu succes evaluarea conformitatii, producatorii aplica in mod vizibil, lizibil si indelebil marcajul CE pe articolele pirotehnice insele sau, daca acest lucru nu este posibil, pe o placuta de identificare atasata acestora sau pe ambalaj. Placuta de identificare trebuie sa fie conceputa astfel incat sa fie imposibila reutilizarea ei.  Modelul folosit pentru marcajul CE trebuie sa fie in conformitate cu Decizia 93/465/CEE.

Nici un marcaj sau inscriptie care poate crea confuzie in privinta semnificatiei si a formei marcajului CE nu poate fi aplicat pe articolele pirotehnice. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe articolele pirotehnice cu conditia ca acesta sa nu reduca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului CE.

Atunci cand articolele pirotehnice se afla sub incidenta altor reglementari comunitare care trateaza alte aspecte ale marcajului CE si impun aplicarea acestuia, marcajul indica faptul ca se prezuma de asemenea ca respectivele articole sunt conforme cu dispozitiile celorlalte reglementari care li se aplica.

d. Etichetarea articolelor pirotehnice

Producatorii trebuie sa asigura ca articolele pirotehnice sunt etichetate in mod corespunzator, vizibil, lizibil si indelebil in limba sau limbile oficiale ale statului membru in care articolele sunt vandute consumatorului.

Etichetarea articolelor pirotehnice cuprinde cel putin numele si adresa producatorului sau, in cazul in care producatorul nu este stabilit in Comunitate, numele producatorului si numele si adresa importatorului, numele si tipul articolului, limitele minime de varsta legale, categoria si instructiunile de folosire adecvate, anul productiei pentru articolele pirotehnice de divertisment de categoriile 3 si 4, precum si distanta minima de securitate, dupa caz. Etichetarea cuprinde cantitatea echivalenta neta (CEN) de material exploziv activ.

In afara de acestea, articolele pirotehnice de divertisment prevad cel putin urmatoarele informatii:

-          Categoria 1: Dupa caz: „a se utiliza numai in exterior”, alaturi de distanta minima de securitate.

-          Categoria 2: „A se utiliza numai in exterior”, alaturi de distanta sau distantele minime de securitate, dupa caz.

-          Categoria 3: „A se utiliza numai in exterior”, alaturi de distanta sau distantele minime de securitate.

-          Categoria 4: „A se utiliza numai de persoanele avand cunostinte de specialitate”, alaturi de distanta sau distantele minime de securitate.

In afara de acestea, articolele pirotehnice de scena mai prevad cel putin urmatoarele informatii:

-          Categoria T1: Dupa caz: „A se utiliza numai in exterior”, alaturi de distanta minima de securitate.

-          Categoria T2: „A se utiliza numai de persoanele avand cunostinte de specialitate”, alaturi de distanta sau distantele minime de securitate.

In cazul in care articolul pirotehnic respectiv nu are o suprafata suficient de mare pentru indeplinirea cerintelor de etichetare mentionate mai sus, informatiile trebuie afisate pe cel mai mic dintre ambalajele produsului.

Cerintele prezentate mai sus nu se aplica articolelor pirotehnice expuse la targuri, expozitii si demonstratii de promovare a articolelor pirotehnice, sau produse in scopul cercetarii, al dezvoltarii si al testarii.

Utilizatorilor profesionisti trebuie sa li se puna la dispozitie, in limba pe care o solicita, o fisa tehnica de securitate, alcatuita in conformitate cu anexa la Directiva 2001/58/CE a Comisiei din 27 iulie 2001 de efectuare a celei de-a doua modificari a Directivei 91/155/CEE. Fisa tehnica de securitate poate fi furnizata pe hartie sau in format electronic, cu conditia ca destinatarul sa aiba mijloacele necesare pentru a o accesa.


5 Transportul marfurilor periculoase

Artificiile sau obiectele pirotehnice se incadreaza conform legilor in categoria marfurilor periculoase. Prin legea nr. 31 din 18 mai 1994 Romania a aderat la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957.

In conformitate cu regulamentul ADR materialele explozive si ansamblurile care contin explozivi fac parte din clasa 1. In functie de riscurile asociate acestor materiale periculoase, au fost atribuite mai multe clase de risc, dupa cum urmeaza.

A. Clase de risc

Clasele de risc sunt numerotate de la 1 la 5 si contin fiecare materiale sau dispozitive explozive ale caror caracteristici sunt prezentate in tabelul urmator:

Clasificarea materialelor explozive, munitiilor si elementelor de munitii in clasa de risc cu numarul 1

Clasa de risc

Caracteristicile materialelor sau obiectelor explozive

1.1

Materiale sau dispozitive explozive care prezinta riscul unei explozii/detonatii in masa, adica afecteaza  practic instantaneu toata cantitatea incarcaturii.

1.2

Materiale sau dispozitive explozive care prezinta riscul de proiectii de fragmente sau schije, dar nu si riscul unei explozii/detonatii in masa.

1.3

Materiale sau dispozitive explozive care prezinta riscul de aparitie a unui incendiu, cu riscuri minime de aparitie a suflului (undei de soc in aer) si propulsiei de schije si fragmente, dar nu prezinta riscul de explozie/detonatie in masa

Aceasta subdiviziune prezinta mai multe subdiviziuni:

F  subdiviziunea 3 a), constituita din materialele sau dispozitivele explozive a caror combustie permite generarea de radiatie termica considerabila;

F  subdiviziunea 3 b), constituita din materialele sau dispozitivele explozive care ard destul de lent sau cere genereaza efecte minime de suflu sau propulsia de schije sau fragmente.

1.4

Materiale sau dispozitive explozive care nu prezinta risc importante, concepute sau ambalate astfel incat sa nu prezinte decat un risc minor sau ale caror efecte, in caz de aprindere sau initiere, nu dau nastere la propulsia de schije sau fragmente de dimensiuni apreciabile si raman in toate cazurile suficient de reduse pentru a nu constitui o problema atunci cand se intervine pentru stingerea incendiilor sau cand se aplica masuri urgente de actiune.

1.5

Materiale sau dispozitive explozive sunt periculoase daca explodeaza, la fel ca si materialele din clasa 1 de risc, dar sunt foarte putin sensibile. Aceste materiale au o mica probabilitate de aprindere si de tranzitie a reactiei de combustie la detonatie, cu exceptia situatiei cand se afla in cantitati foarte mari si se afla intr-un spatiu confinat.

Ele nu trebuie sa explodeze la incercarea de expunere la incendiu din exterior.

Clasificarea unui material sau dispozitiv exploziv si introducerea sa intr-o clasa de pericol, specifica materialelor si dispozitivelor explozive depinde de starea in care se gasesc si in special de ambalajul utilizat.

Procedura de clasificare din punct de vedere al riscului

Procedura de introducere in clasa de risc 1 si de clasificare in diferitele diviziuni de risc, precum si stabilirea grupelor de compatibilitate, presupune efectuarea unei serii de incercari:

F  fie de catre o institutie acreditata a efectua aceste incercari;

F  fie sub responsabilitatea diferitelor institutii, cu conditia ca metodele si echipamentele utilizate pentru incercare sa fie controlate la cel putin 2 ani fata de o autoritate acreditata.

Aceasta procedura este aplicabila materialelor si dispozitivelor explozive care nu au fost clasificate si care sunt insuficient necunoscute.

Clasificarea la care se ajunge in urma parcurgerii procedurii nu poate sa fie modificata fara a aduce justificari. Acestea trebuie sa fie obtinute prin studiul de securitate efectuat si in particular prin conditiile speciale de exploatare.

B. Grupele de compatibilitate

Grupele de compatibilitate in care sunt introduce materialele si dispozitivele explozive sunt reprezentate prin urmatoarele litere majuscule: A, B, C, D, E, F, G, H, J si K. Nu a fost atribuita litera I pentru a nu confunda cu numarul roman I (unu).

Alte doua grupe de compatibilitate, care prezinta proprietati particulare sunt desemnate de literele L, N si S.

Modul cum sunt clasificate materialele si dispozitivele explozive din punct de vedere al compatibilitatii este prezentat in tabelul urmator.

Repartitia in grupele de compatibilitate si coduri posibile de clasificare a materialelor si dispozitivelor explozive

Grupa de compati biliate

Descrierea materialului sau dispozitivului exploziv

Clasa de risc

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Cod de clasificare

A

Exploziv primar sau de amorsare, adica un material care chiar in cantitati foarte mici detuna sun actiunea unor stimuli exteriori simpli: flacara, frecare, impact.

1.1 A

B

Dispozitiv ce contine exploziv primar

1.1 B

1.2 B

1.4 B

C

Exploziv secundar care sufera o reactie de deflagratie (cu exceptia pulberii negre) sau un material  sau dispozitiv cu rol propulsiv

1.1 C

1.2 C

1.3 C

1.4 C

D

Exploziv secundar care detuna sau un dispozitiv care contine un astfel de material si detuna chiar fara mijloace speciale de initiere si fara pulberi propulsive sau pulbere neagra care nu se gaseste in vrac, in ambalaj inchis admis pentru transport

1.1 D

1.2 D

1.4 D

1.5 D

E

Dispozitiv care contine un exploziv secundar care detuna fara mijloace proprii de initiere, cu incarcaturi propulsive, cu exceptia celor care contin un lichid inflamabil (clasificate in grupa J) si cele care contin un lichid hypergolic (clasificate in grupa L)

1.1 E

1.2 E

1.3 E

1.4 E

F

Dispozitiv care contine un exploziv secundar care detuna cu mijloacele proprii de initiere si care are sau nu mijloace de propulsie, cu exceptia celor care contin un lichid inflamabil sau hiperbolic

1.1 F

1.2 F

1.3 F

1.4 F

G

Compozitie sau dispozitiv pirotehnic de iluminare, incendiar, lacrimogen sau fumigen, cu exceptia oricarui dispozitiv hidroactiv (clasificat in grupa L) sau care contine fosfor alb (clasificat in grupa H) sau care contine un lichid sau un gel inflamabil (clasificat in grupele N, J)

1.1 G

1.2 G

1.3 G

1.4 G

H

Dispozitiv care contine pe de o parte un material exploziv si fosfor alb

1.2 H

1.3 H

J

Dispozitiv care contine pe de o parte un material exploziv si un lichid sau gel inflamabil

1.1 J

1.2 J

1.3 J

K

Dispozitiv care contine pe de o parte un material exploziv si un agent chimic toxic

1.2 K

1.3 K

L

Material sau dispozitiv care trebuie sa fie izolat fata de orice material sau dispozitiv de grupa diferita de compatibilitate, adica cel care nu are aceleasi proprietati sau aceiasi componenti. Pulberea neagra in vrac sau in ambalaj care nu este admis pentru transport

1.1 L

1.2 L

1.3 L

N

Obiecte care nu contin decat materiale care detuna dar sunt extrem de insensibile.

1.5 N

S

Material sau dispozitiv ambalat sau conceput astfel incat toate efectele asociate cu functionarea sa accidentala nu prezinta decat un risc minor si vor ramane in interiorul ambalajului sau nu afecteaza mediul din vecinatatea sa apropiata.

1.4 S

Materialele sau obiectele din grupele de compatibilitate A la H, J si K nu pot fi depozitate in acelasi loc daca sunt grupe de compatibilitate diferite. Cu toate acestea, daca sunt luate masuri speciale pentru prevenirea transmisiei unui accident pirotehnic intre aceste obiecte sau materiale de grupe de compatibilitate diferite, ele se pot depozita impreuna.

Materialele sau dispozitivele din grupa de compatibilitate L trebuie sa fie separate si nu trebuie sa se gaseasca cu materiale sau dispozitive ce apartin la alte grupe de compatibilitate.

Materialele sau dispozitivele din grupa S de compatibilitate pot fi pastrate sau depozitate cu alte materiale sau dispozitive din alte grupe de compatibilitate, cu exceptia grupelor A si L..

C. Incarcarea explozivilor in mijloacele de transport

Sub rezerva notelor care urmeaza tabelului din continuare, atunci cand marfurile periculoase sunt explozivi din clasa 1, cu grupele de compatibilitate specificate in coloana I a tabelului, este interzis sa se incarce la bordul mijlocului de transport un exploziv din alta grupa de compatibilitate, mentionate in coloanele II la XIV daca exista semnul «X» pe aceasta coloana, la intersectia cu linia corespunzatoare materialului de pe coloana I.

Compatibilitatea la transport a materialelor explozive

Coloana I


II


III


IV


V


VI


VII


VIII


IX


X


XI


XII


XIII


XIV

Grupa de
compatibilitate

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

N

S

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B

X

X

X,6

X

X

X

X

X

X

X

X,6

7

C

X

X

1,2

1

X

X,5

X

X

X

X

3

7

D

X

X,6

1,2

1

X

X,S

X

X

X

X

3

6,7

E

X

X

1

1

X

X

X

X

X

X

3

7

F

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

G

X

X

X,5

X,5

X

X

X

X

X

X

X

7

H

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

J

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

K

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

L

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

X

X

N

X

X,6

3

3

3

X

X

X

X

X

X6

S

X

7

7

6,7

7

7

7

7

7

7

X

6

Nota 1: In cazul in care explozivii inclusi in grupele de compatibilitate C, D sau E, indiferent de combinatia in care sunt incarcati la bordul mijlocului de transport, ei sunt considerati ca fac parte din grupa de compatibilitate E.

Nota 2: In cazul in care explozivii inclusi in grupele de compatibilitate C si D sunt incarcati la bordul mijlocului de transport, cantitatea neta totala de exploziv continuta in mijlocul de transport nu trebuie sa depaseasca 5 000 kg.

Nota 3: In cazul in care explozivii inclusi in grupele de compatibilitate C, D sau E sunt incarcati la bordul aceluiasi mijloc de transport cu explozivii din grupa de compatibilitate N, toti explozivii sunt considerati ca facand parte din grupa D.

Nota 4: Un exploziv inclus in grupa de compatibilitate L nu poate sa fie incarcat la bordul unui mijloc de transport decat cu exploziv din aceeasi grupa de compatibilitate L.

Nota 5: Atunci cand obiectele explozive sunt incluse in grupa de compatibilitate G si sunt destinate a fi utilizate in aplicatii militare, obiectele explozive incluse in:

a) grupele de compatibilitate C si G, indiferent de combinatie, pot fi incarcate la bordul mijlocului de transport si sunt desemnate ca facand parte din grupa de compatibilitate C;

b) grupele de compatibilitate D si G, indiferent de combinatie, pot fi incarcate la bordul mijlocului de transport si sunt desemnate ca facand parte din grupa de compatibilitate D;

c) grupele de compatibilitate C, D si G, indiferent de combinatie, pot fi incarcate la bordul mijlocului de transport si sunt desemnate ca facand parte din grupa de compatibilitate E.

Nota 6: Detonatoarele incluse in grupele de compatibilitate B si S pot fi incarcate la bordul aceluiasi mijloc de transport cu explozivii din grupele de compatibilitate D si N in vederea transportului pe drumurile publice.

Nota 7: Artificiile de divertisment (UN0337) nu pot fi incarcate la bordul aceluiasi mijloc de transport cu obiectele explozive periculoase din clasa 1.1 si 1.2.

D. Numar de identificare ONU pentru transport

In functie de tipul de material exploziv sau de dispozitivul exploziv, marfurile periculoase ce contin explozivi au fost identificate prin numere. Acestea sunt prezentate in regulamentul ADR.

Astfel, fiecarui tip de dispozitiv pirotehnic utilizat pentru focurile de artificii au un cod unic de identificare numit numar ONU. In tabelul din continuare sunt prezentate numerele de identificare pentru transport acordate pentru artificii.

Denumirea

Clasa de risc si grupa de compatibilitate

Numar identificare ONU

Artificii de divertisment

1.1G

UN 0333

Artificii de divertisment

1.2G

UN 0334

Artificii de divertisment

1.3G

UN 0335

Artificii de divertisment

1.4G

UN 0336

Artificii de divertisment

1.4S

UN 0337

Artificiile de divertisment trebuie sa fie ambalate in ambalajele agreate pentru transportul marfurilor periculoase si sa corespunda cu metoda de ambalare referitoare la produsul respectiv.

Fiecare colet trebuie sa contina o eticheta care sa permita identificarea produselor continute si pericolele asociate acestora. (de exemplu: 1.2 G, 1.3 G etc.).

E. Documente si conditii suplimentare pentru transport

Marfurile periculoase din clasa 1 de risc nu pot fi transportate decat daca sunt insotite de anumite documente necesare pentru transport. Aceste documente trebuie sa se gaseasca in cabina soferului si trebuie sa fie prezentate in caz de control.

Documentele pentru transport trebuie sa contina informatiile referitoare la marfa periculoasa si conditiile de transport:

-          numarul de colete;

-          masa bruta totala;

-          masa neta de material exploziv;

-          numele si adresa expeditorului;

-          numele si adresa destinatarului.

Expeditorul este responsabil pentru intocmirea acestor documente, precum si de luarea tuturor masurilor de securitate a transportului si conducatorului auto.

Vehiculele care transporta o masa mai mare de 50 kg de materiale explozive trebuie sa faca obiectul unei supravegheri permanente.

Soferul vehiculului (in functie de cantitatea de artificii transportate) trebuie sa aiba un certificat de formare pentru transportul materialelor periculoase din clasa 1 de risc.

Vehiculele de transport trebuie sa fie de tipul 2 sau 3, in functie de cantitatea de materiale periculoase transportate. Aceste vehicule trebuie sa fie omologate de catre RAR. Ele trebuie sa efectueze controale anuale.

Vehiculele trebuie sa fie echipate cu:

-          un extinctor de 2 kg de pulbere sau echivalent pentru a combate focurile accidentale din cabina sau de la motor;

-          un extinctor de 4 kg de pulbere sau echivalent (6 kg pentru masini mai mari de 3,5 tone si de 12 kg pentru masini mai mari de 7,5 tone).

-          un cric;

-          doua indicatoare de semnalizare/avertizare;

-          o banda de semnalizare fluorescenta;

-          o lanterna pentru fiecare membru al echipajului.

Semnalizarea mijlocului de transport se realizeaza prin intermediul a doua panouri de semnalizare de culoare portocalie, patrate, care trebuie sa fie amplasate in fata si in spatele autovehiculului. Suplimentar, in fata si spatele vehiculului sunt afisate placi indicatoare cu clasa si diviziunea de risc a materialelor transportate.

Figura 1 Panou de semnalizare pe care se inscrie clasa, diviziunea de risc si grupa de compatibilitate

F. Prevederi suplimentare pentru transportul artificiilor

Regulamentul ADR prevede regulile pentru transportul marfurilor periculoase, inclusiv artificiile. Aceste reguli se refera la tipul si cantitatile de marfuri transportate, conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca autovehiculul si conducatorul acestuia si reguli de conduita in diferite situatii. In continuare sunt precizate cateva din prevederile importante impuse de regulamentul sus mentionat.

Pentru un transport in limita a 100 kg de artificii din diviziunile 1.1G, 1.2G, 1.3 G si 333kg pentru un ansamblu de artificii, inclusiv din diviziunea 1.4G.

Vehiculul utilizat pentru transport trebuie sa fie acoperit, sa aiba cabina separata si motor cu aprindere prin compresiune.

Masa neta totala pe unitatea de transport, exprimata in kg, este prezentata in tabelul urmator.

Diviziunea de risc

Vehicul standard

Vehicul tip 2

Vehicul tip 3

1.1 G UN 0333

100 kg artificii

1.000 kg

16.000 kg

1.2 G UN 0334

100 kg artificii

3.000 kg

16.000 kg

1.3 G UN 0335

100 kg artificii

5.000 kg

16.000 kg

1.4 G UN 0336

336 kg artificii

15.000 kg

16.000 kg

1.4 S UN 0337

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

Pentru transportul marfurilor periculoase din clasa 1 de risc conducatorul mijlocului de transport trebuie sa fie certificatul unui certificat K4 sau un certificat de formare specific.

Comportamentul in diferite situatii

Este interzis a incarca sau descarca fara autorizare intr-un loc public materiale periculoase din clasa 1. Cu ocazia efectuarii de spectacole de focuri de artificii responsabilitatea descarcarii artificiilor apartine persoanei sau societatii ce organizeaza focul de artificii.

In cazul unui accident, daca este posibil trebuie sa se conduca autovehiculul intr-o zona fara risc sau departe de cladiri locuite sau populate. Se opreste motorul si eventual se deconecteaza bateria. Se intervine pentru a impiedica propagarea focului de la motor la incarcatura pirotehnica. Se anunta imediat serviciul de pompieri si politia.

Cazul cantitatilor reduse de artificii

ADR prevede urmatoarele reguli pentru transportul cantitatilor reduse de produse pirotehnice. Aceste cantitati limita sunt prezentate in tabelul urmator.

Numar ONU

Tipul produsului pirotehnic

Diviziune de risc

Masa neta de materiale explozive

0333

Artificii de divertisment

1.1 G

20 kg

0334

Artificii de divertisment

1.2 G

20 kg

0335

Artificii de divertisment

1.3 G

20 kg

0336

Artificii de divertisment

1.4 G

333 kg

0431

Obiecte pirotehnice cu utilizare tehnica

1.4 G

333 kg

0454

Inflamatori

1.4 S

nelimitata

In cazul in care la bordul autovehiculului sunt incarcate mai multe tipuri de articole pirotehnice, sunt aplicabile prevederile din tabelul de mai sus daca se indeplineste inegalitatea:

(Masa 1.1G+ Masa 1.2G + Masa 1.3G)×50+ Masa 1.4G×3< 1000

La bordul mijlocului de transport trebuie sa se gaseasca documentele care indica felul si cantitatile marfurilor transportate.

Pentru conducatorul mijlocului auto nu este necesara nici o formare speciala.

Pot fi utilizate mijloace obisnuite de transport.

Vehiculele trebuie sa fie echipate cu:

-          un extinctor de 2 kg de pulbere sau echivalent pentru a combate focul accidental din cabina sau de la motor;

-          nu este necesara o semnalizare speciala.


6 Detinerea, comercializarea si folosirea artificiilor

In conformitate cu prevederile Legii nr. 126/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la detinerea, comercializarea si folosirea artificiilor de precizeaza cele ce urmeaza.

F  Persoanele fizice

a. Se interzice persoanelor fizice confectionarea, detinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice alta operatiune cu obiecte artizanale si de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice din clasele II-IV, T.1, T.2, precum si a artificiilor din categoria «obiecte zburatoare luminoase» si a pocnitorilor din clasa I.

b. pot detine si folosi obiecte artizanale si de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice din clasa I tot timpul anului, cu exceptia petardelor, pocnitorilor si obiecte zburatoare luminoase din aceasta clasa.

F  Persoane juridice autorizate

a.               nu pot comercializa catre alte persoane juridice autorizate decat obiecte artizanale si de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice din clasele pentru care au fost autorizate si numai pentru uzul propriu, conform Legii nr. 406/2006;

b.              nu pot comercializa catre populatie obiecte artizanale si de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice din clasele II-IV, T.1, T2, precum si petarde, pocnitori si obiecte zburatoare luminoase din clasa I;. Celelalte obiecte pirotehnice din clasa I pot fi comercializate catre populatie tot timpul anului;

c.               in situatia organizarii de focuri de artificii cu obiecte pirotehnice din clasele III si IV, precum si T.1 si T.2, sunt necesare acordul primariei si al unitatii de pompieri, precum si avizul inspectoratului judetean de politie, respectiv al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, pe a carei raza se executa jocuri de artificii.

Pentru a fi autorizata pentru a efectua operatiuni cu materii explozive persoana juridica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

·     sa fie inregistrata la Oficiul National al Registrul Comertului din cadrul Ministerului Justitiei;

·     sa aiba sediu, sucursala sau filiala deschisa in Romania;

·     asociatii sau administratorii societatii sa nu fi fost condamnati definitiv pentru savarsirea de infractiuni la regimul materiilor explozive, alte infractiuni savarsite cu violenta sau circumscrise crimei organizate;

·     sa aiba prevazut in obiectul de activitate desfasurarea operatiunilor cu materii explozive pentru care solicita autorizarea (CAEN 2461-fabricarea explozivilor, 5155- comert cu ridicata a produselor chimice, 5190- comert cu ridicata a altor produse, 5248- comert cu amanuntul in magazine specializate a altor produse n.c.a., 5119- intermedieri in comertul cu produse diverse, import si export );

·     sa obtina in prealabil autorizatiile in baza art.8 si 9 din Lege, emise de catre Inspectoratul Teritorial de Munca de pe raza carora isi au sediu;

·     sa aiba personal calificat incadrat pentru activitatea pe care solicita sa o desfasoare (pirotehnist sau artificier), cu contract de munca;

·     sa faca dovada ca detin un depozit autorizat pentru materii explozive sau ca au incheiat un contract de inchiriere pentru un depozit autorizat, cu suprafata suficienta pentru materialele explozive ce urmeaza a fi depozitate;

·     sa faca dovada ca a fost intocmit un plan de paza si alarmare al depozitului conform Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, avizat de catre compartimentul de linie al structurii de Ordine Publica;

·     spatiul de depozitare sa fie asigurat cu un dispozitiv de supraveghere electronica si alarmare;

·     sa detina mijloace de transport speciale pentru materii explozive sau sa aiba contract de prestari servicii cu o societate de transport autorizata, care detine astfel de mijloace de transport, in cazurile in care executa transportul materiilor explozive;

·     sistemul de asigurare a securitatii depozitelor sa fie corespunzator privind imprejmuirea, grilajele si incuietorile de securitate;

·     paza depozitului sa fie asigurata cu personal inarmat, conform planului de paza;

·     depozitele sa indeplineasca conditiile prevazute in capitolul IV din H.G.

 

Confectionarea, detinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice alta operatiune cu obiecte artizanale si de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice din clasele II-IV, T.1, T.2, precum si a artificiilor din categoria «obiecte zburatoare luminoase» si a pocnitorilor din clasa I, efectuate fara drept, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an.'

Comercializarea

In conformitate cu Legea 126/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la comercializarea  artificiilor se mai precizeaza urmatoarele:

F        Vanzarea obiectelor artizanale de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice se realizeaza numai dupa inscriptionarea pe ambalajul acestora, in limba romana, a instructiunilor de folosire si a clasei din care fac parte.

F        Obiectele artizanale de distractie, fabricate si confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice, trebuie sa aiba inscriptionate in limba romana denumirea, clasa din care fac parte, instructiunile de folosire, termenul de garantie, precum si pericolele care apar la pastrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor.

F        Producatorul sau importatorul este obligat sa elibereze cumparatorului o declaratie de conformitate pentru fiecare produs care se prezinta, la solicitare, organelor de control prevazute in prezenta lege.

F        Se interzice vanzarea obiectelor artizanale de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice, indiferent de clasa in care sunt clasificate, persoanelor care nu au implinit varsta de 18 ani.

F        Vanzarea obiectelor artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice se face numai de catre persoanele juridice autorizate in acest sens si numai in locurile autorizate in conditiile legii.

F        Spatiile de comercializare a obiectelor artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice vor fi construite si amenajate pe baza documentatiilor tehnice avizate de inspectoratele teritoriale de munca, in afara imobilelor de locuit, si pot functiona numai dupa obtinerea prealabila a autorizatiei emise in comun de catre inspectoratul teritorial de munca si inspectoratul judetean de politie, respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.

F        In cadrul spatiilor de comercializare a obiectelor artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice, inspectoratul teritorial de munca va aviza cantitatea care poate fi depozitata in vederea comercializarii.

F        Se interzic persoanelor fizice confectionarea si importul de obiecte de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice de tipul petarde si rachete din clasele II - IV. Persoanelor fizice le sunt interzise vanzarea si folosirea in public a obiectelor artizanale de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice, cu exceptia celor aprobate prin norme metodologice de catre Ministerul Administratiei si Internelor.

F        Se interzice persoanelor juridice comercializarea catre persoanele fizice a obiectelor artizanale si de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice din clasele II-IV, T.1, T.2, precum si a artificiilor din categoria «obiecte zburatoare luminoase» si a pocnitorilor din clasa I. Persoanele juridice autorizate in conditiile legii pot folosi aceste obiecte artizanale si de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice numai in interes propriu si numai in locurile autorizate.

In conformitate cu Ordinul nr. 234 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind vanzarea si folosirea in public de catre persoanele fizice a obiectelor artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice, emis de Ministerul Administratiei si Internelor, referitor la comercializarea si folosirea artificiilor se precizeaza urmatoarele:

F                     Persoanele fizice pot comercializa obiecte artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice din clasele I si II catre populatie numai daca sunt autorizate conform <LLNK 11995   126 10 201   0 18>Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificarile si completarile ulterioare.

F                     Obiectele artizanale si de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice se pot comercializa catre persoanele fizice si se pot folosi in public de catre acestea, astfel:

    a) articolele din clasa I, se pot comercializa si se pot folosi tot timpul anului;

    b) articolele din clasa a II-a, se pot comercializa in perioada 27-31 decembrie a anului si se pot folosi numai in zilele de 31 decembrie si 1 ianuarie.

F                     Sunt interzise comercializarea catre persoanele fizice si folosirea de catre acestea:

    a) a pocnitorilor si petardelor de orice tip;

    b) a obiectelor artizanale si de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice din clasele III, IV, T1 si T2.

Utilizarea artificiilor

o               Persoanele juridice autorizate pot folosi obiecte artizanale de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice numai in locuri deschise, cu luarea tuturor masurilor tehnice de protejare a persoanelor asistente. Stabilirea locului, a perioadei de desfasurare si a masurilor de ordine publica revine autoritatilor administratiei publice locale.

o               Se interzice folosirea obiectelor artizanale de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice in urmatoarele situatii:

§             intre orele 24,00 si 6,00, cu exceptia perioadelor autorizate, precum si a evenimentelor de interes local, national sau international, in baza aprobarii autoritatilor locale;

§             la o distanta mai mica de 50 m de constructiile de locuinte cu pana la 4 niveluri si la mai putin de 100 m fata de cele cu peste 4 niveluri;

§             la o distanta mai mica de 500 m de instalatiile electrice de inalta tensiune, de locurile de depozitare si livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalatiile de gaze;

§             la o distanta mai mica decat cea prevazuta de reglementarile in vigoare pentru obiectivele chimice si petrochimice ori pentru alte obiective care prezinta pericol de incendiu sau explozie;

§             in locurile in care exista riscul producerii de alunecari de teren, avalanse sau caderi de pietre;

§             pe drumurile publice deschise circulatiei rutiere, precum si pe aleile pietonale, in piete agroalimentare, targuri sau oboare.

§             pe drumurile publice deschise circulatiei rutiere, pe aleile pietonale si in spatii deschise cu aglomerari de persoane;

§              la o distanta mai mica de 500 m de paduri.

o               Pentru organizarea de jocuri de artificii cu obiecte pirotehnice din clasele III si IV, precum si T.1 si T.2, sunt necesare acordul primariei si al unitatii de pompieri, precum si avizul inspectoratului judetean de politie, respectiv al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, pe a carei raza se executa jocuri de artificii.

Avizul pentru executarea jocurilor de artificii se elibereaza conform Legii nr. 126/1995, privind regimul materiilor explozive, cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G nr. 954/2001, de catre inspectoratul de politie al judetului pe raza de competenta a caruia se executa jocul de artificii sau de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, pentru cele organizate pe raza Capitalei.

Pentru a obtine avizul pentru executarea jocurilor de artificii, persoanele juridice vor constitui un dosar ce va cuprinde urmatoarele documente: 

®    delegatia, in copie, a persoanei care depune dosarul, emisa de societatea care solicita autorizatia, cu semnatura si stampila conducatorului unitatii;

®    cerere de avizare pentru fiecare joc de artificii, in care vor mentiona toate datele necesare privind organizarea jocului de artificii;

®    certificat constatator de la Registrul Comertului in care sa fie prevazut ,in mod expres faptul ca societatea desfasoara operatiuni cu obiecte pirotehnice (CAEN 5190- comert cu ridicata a altor produse, 5248- comert cu amanuntul in magazine specializate a altor produse n.c.a., activitati de spectacole, organizare jocuri de artificii);

®    copii de pe autorizatiile emise in baza art. 8 si 9 din Legea 126/1995, modificata si completata, eliberate de Inspectoratele Teritoriale de munca si avizate de Inspectoratele Judetene de Politie sau dupa caz D.G.P.M.B. ;

®    copie dupa contractele de prestari servicii pentru depozitarea materialelor explozive, incheiate cu societatile care au depozite autorizate in acest sens (in situatia cand jocul de artificii se intinde pe o perioada mai mare de 24 ore);

®    tabel cu datele tehnice ale produselor pirotehnice ce urmeaza a fi folosite, inscrise pe tipuri, categorii, calibre;

®    tabel nominal cu personalul autorizat (pirotehnist), care va efectua transportul si manuirea obiectelor pirotehnice;

®    copii dupa carnetele de pirotehnist (pentru persoanele autorizate sa manuiasca aceste materiale);

®    declaratie pe proprie raspundere prin care sa se specifice ca au fost luate toate masurile pentru prevenirea producerii de incendii, distrugeri sau vatamari corporale, cu indicarea mijloacelor folosite;

®    avizul unitatii de pompieri competent, pentru jocurile de artificii la care vor fi folosite obiecte pirotehnice din clasele III, IV;

®    avizul administratiei publice locale (Primariei), pentru jocurile de artificii la care vor fi folosite obiecte pirotehnice din clasele III, IV si pentru cele care sunt organizate pe domeniul public;

 Documentatia va fi depusa de catre persoana juridica solicitanta la sediul unitatii de politie competente sa acorde avizul, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de efectuarea jocului de artificii.
loading...

.com Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
INCARCAREA AUTOVEHICULULUI - TEST GRILA
Regulamentul consiliului (cee)
Faze operationale ale interventiilor de remediere ale siturilor contaminate
Inregistrarea, publicitatea si interpretarea contractului colectiv de munca
VIGILENTA LA DRUM - CHESTIONAR
REGLEMENTAREA MUNCII - Reglementarea internationala a muncii
CURS DE LEGISLATIE RUTIERA
DOCUMENTATIA de atribuire a contractului de furnizare a materialelor de intretinereloading...

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu