Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » referate » fizica
Proiectarea asistatǍ de calculator a sistemelor de mǍsurǍ

Proiectarea asistatǍ de calculator a sistemelor de mǍsurǍPROIECTAREA ASISTATǍ DE CALCULATOR A SISTEMELOR DE MǍSURǍ

-         plan de lucru –

1.      Se citeste din carte partea introductiva si componente pasive (pg. 5 – 25). Se observa modul de descriere a elementelor

2.      Prezentarea Pspice din Orcad: deschiderea unui nou proiect, urmarirea resurselor proiectului in fereastra (project Manager).


3.      Aplicatia 3.1.1.

-          Se deseneaza puntea

-          Se eticheteaza nodurile

-          Se creeaza si se vizualizeaza netlistul  Pspice – Create netlist – View netlist

-          Se compara cu scrierea codului sursa in mod text din carte.

-          Se face alaturi acelasi circuit cu condensatoare.

-          Se construieste un profil de simulare cu Bias Point si se ruleaza. Se observa mesajele de eroare.

-          Se sterge circuitul cu condensatoare si se creeaza un alt profil de simulare pentru analiza .DC. Se citeste din carte despre analiza .DC.

-          Se ruleaza analiza.

-          Se vizualizeaza fisierul .CIR si fisierul de iesire .OUT. Se observa modul de scriere a instructiunii .DC si se compara cu cartea.

-          Se vizualizeaza V(2,3) prin:

-          Add trace in Probe

-          Cu markere diferentiale pe schema

-          Se masoara cu cursorul. Se studiaza si se foloseste Eval Goal Function din meniul Trace

-          Se rezolva punctul 7.

-          Se aduce din biblioteca Special.lib instructiunea .PARAM.

-          Se deschide meniul de editare a parametrilor (dublu-click pe PARAMETERS: sau Edit Parameters din meniul pop-up)

-          Se adauga parametrul r (cu New) si i se da valoarea implicita 100.

-          Se da lui R3 valoarea .

-          Se rezolva punctul 8

-          Se realizeaza un nou profil de simulare cu analiza .DC cu baleierea variabilei r ca parametru global.

-          Se vizualizeaza V(2,3). Se masoara valoarea maxima si minima de pe curba cu cursorul sau utilizand functii scop: Max(V(2,3) si Min(V(2,3).

-          Se rezolva punctele 9 si 10

-          Se adauga parametrul k si se modifica rezistentele R1 si R2 conform punctului 11.

-          Se creeaza un nou profil de simulare pentru analiza .STEP. (Analysis type = DC Sweep, Options = Parametric sweep – k

-          Se ruleaza si se observa familiile de caracteristici in PROBE.

-          Se identifica caracteristicile pentru fiecare valoare a lui k si se rezolva pct. 12.

-          Se rezolva pct. 13. Analiza .SENS se afla in Analysis Type – Bias point.

-         

4.      Aplicatia 3.1.2.

-          Se inlocuieste R3 cu o rezistenta Rbreak din biblioteca Breakout.lib

-          Se selecteaza R3. In Edit – Pspice model se deschide editorul de modele.

-          Se adauga la model TC1 si TC2

-          Se ruleaza pct. 3 cu parametrul TEMP. Se observa unde se echilibreaza puntea.

-          Se seteaza Tnom = 0 din profilul de simulare – din Options

-          Se ruleaza din nou. Se masoara neliniaritatea.

-          Se rezolva pctele. 4, 5, 6, 7.

5.      Modelarea potentiometrelor (3.1.3.)

a) Crearea subcircuitului

-          Se deschide un nou proiect. Se deseneaza schema. 1, 2 si 3 sunt porturi (Place – Hierarchical port)

-          Se salveaza sub numele POTENT

-          Se activeaza fereastra Project Manager

-          Se selecteaza folderul Potent.dsn

-          Se creeaza subcircuitul sub forma de fisier netlist cu: Tools – Create netlist – Pspice – Create subcircuit format netlist. Se creeaza astfel fisierul POTENT.net ce contine sursa subcircuitului POTENT.

-          Din Project manager se deschide fisierul POTENT.net.

-          Se observa descrierea subcircuitului si se confrunta cu cartea. Se sterge sursa V1.

-          Se adauga comentarii si indicatii despre noduri.-          Se adauga parametrii completand cu PARAMS: R=100 K=0.5

b) Crearea bibliotecii proprii de modele

-          Din File – New – Pspice library, se deschide editorul de modele

-          Se adauga subcircuitul POTENT in biblioteca cu: Model – Import – POTENT.net

-          Se salveaza biblioteca sub numele My.lib.

-          Obs. Odata cu crearea bibliotecii My.lib ce contine descrierea modelelor, se creeaza automat fisierul My.olb, ce contine reprezentarea grafica a acestora (Part)

c) Editarea simbolului (Part)

-          Open – Library – se alege biblioteca My.olb. In acest moment se deschide managerul bibliotecii My.olb.

-          Se alege din componentele listate cea care ne intereseaza (POTENT).

-          Dublu clic pe componenta sau din pop-up – Edit part

-          Se editeaza forma grafica a simbolului.

-          Din Option – Part properties, se face:

-          Pin name visible – False

-          Pin numbers visible – False

-          La Template se adauga dupa @MODEL cuvantul params:

-          X^@REFDES %1 %2 %3 @MODEL  params: ?R|R=@R||R=100| ?K|K=@K||K=0.5|

-          Se editeaza eventual valorile implicite ale parametrilor si alte optiuni

-          Se salveaza biblioteca si se inchide.

d) Apelarea subcircuitului

-          Se deschide un nou proiect

-          Se deseneaza schema de la pct. 2) pg. 121.

-          Se rezolva pctele. 2, 3, 4, 5.

Obs.          La simulare, in profilul de simulare se adauga in fereastra Libraries biblioteca My.lib ca Global sau Design.

                              Se adauga parametrii globali r si k corespunzatori parametrilor de subcircuit R  si K cu instructiunea .PARAM din Special.lib.

                  In Edit properties de la potentiometru se inlocuiesc valorile lui R si K cu si .

Crearea unui model nou de componenta

-          Se deschide un proiect nou

-          Se plaseaza modelul de componenta pe care vrem sa-l cream din biblioteca Breakout.lib. De ex. dioda Dbreak.

-          Se selecteaza componenta.

-          Se deschide editorul de modele cu Edit – Pspice model

-          Se editeaza modelul in mod text sau utilizand caracteristicile (unde este posibil), selectabil din View – Normal sau Model text.

-          Cu Save se salveaza modelul automat intr-o biblioteca locala cu acelasi nume ca al proiectului. Modelul va fi utilizat doar in proiectul respectiv.

-          Cu Save as se creeaza o biblioteca locala noua (cu alt nume).

-          Cu Export se creeaza un fisier separat cu extensia .mod ce va contine doar noul model.

Includerea modelului in biblioteca personala My.lib

-          Se deschide biblioteca cu File – Open – Pspice library

-          Se aduce modelul in biblioteca cu Model – Import – fisierul cu extensia .mod

Editarea simbolului

-          Se selecteaza componenta

-          Se deschide biblioteca de simboluri cu File – Open – Library

-          Se editeaza grafic simbolul si se stabilesc optiunile

Editarea modelului unei componente pentru analiza Monte Carlo

-          Se adauga la model, dupa parametrul care se modifica, DEV a%

-          Se salveaza cu Save in biblioteca locala.

6.      Surse comandate

-          Se citeste din carte capitolul referitor la surse comandate, inclusiv modelarea comportarii analogice

-          Se deschide un nou proiect

-          Se  plaseaza o sursa de tip E din Analog.lib. (Aceasta inmulteste sursa de comanda cu o constanta. Se foloseste ca amplificator.)-          Se studiaza template-ul.

-          Se face o schema de testare. Comanda cu o sursa de c.c., iesirea pe o rezistenta.

-          Se face o analiza DC cu baleierea sursei de intrare si diverse valori ale amplificarii.

-          Se plaseaza o sursa de tip EPOLY din Analog.lib. Este o sursa de tip polinomial cu termenul liber 0. Polinomul este:

Ve = P1Vc+ P2 V2c+……. +Pn Vnc

Coeficientii se dau in campul COEFF in ordine, incepand cu P1, P2, … cu spatiu intre ei.

-          Se dau diverse valori pentru coeficienti si se testeaza sursa cu analiza DC anterioara

Modelarea comportarii analogice

-          Se citeste din carte modelarea comportarii analogice

-          Se studiaza tipurile de surse oferite de biblioteca ABM.lib

Surse de tip EVALUE

-          Se plaseaza din biblioteca ABM.lib o sursa de tip Evalue in proiectul de surse comandate deschis la punctul anterior. Aceasta sursa scoate la iesire o combinatie de tensiuni oarecare din schema, specificata in campul EXPR.

-          Se eticheteaza iesirile surselor E si EPOLY cu 1 si 2.

-          La sursa Evalue, in campul EXPR se scrie V(1)*V(2).

-          Se face analiza DC si se observa iesirea.

Surse de tip ELAPLACE

-          Se plaseaza o sursa Elaplace pe schema.

-          Se simuleaza un circuit cu functia de transfer H(s)=1/(1+0,0004*s) (v. pg. 143-144). Se scrie expresia functiei de transfer in campul XFORM. In campul EXPR se poate scrie orice combinatie de tensiuni din schema. Aici vom lasa valoarea implicita a tensiunii de iesire.

-          Se creeaza separat o sursa de tip AC care va fi legata la intrarea sursei Elaplace.

-          Se citeste din carte despre analize de tip .AC.

-          Se ruleaza o analiza .AC cu frecventa intre 10 Hz si 10 kHz.

-          Se exprima tensiunea de iesire in dB.

Surse de tip ETABLE

-          Se plaseaza o sursa Etable si se leaga la intrare sursa DC.

-          Se dau in campul TABLE perechi de valori (intrare,iesire): (0,1) (3,5) (5,3) (8,6).

-          Se face o analiza DC si se observa iesirea.

Surse de tip EFREQ

-          Se plaseaza o sursa de tip Efreq pe schema si se leaga intrarea la sursa AC

-          In campul TABLE se trec triplete de tipul (frecventa, amplitudine [dB], faza [grd]). De exemplu (10, 0, 0) (100, -20, -45) (500, -30, -90).

-          Se ruleaza o analiza .AC si se observa iesirea (amplitudinea in db si faza in grade). Se observa respectarea tripletelor.

-          Se trec in revista si sursele de tip filtru Cebasev si eventual se testeaza.

7.      Modelarea unui ampermetru de c.c. (p.123-124)

-          Se citeste din carte teoria.

-          Se creeaza un nou folder – Aparat masura – cu doua subfoldere: Creare aparat si Utilizare aparat.

-          Se deschide un nou proiect intitulat ACC in subfolderul Creare aparat.

-          Se deseneaza schema de mai jos. (R2 este adaugata pentru a nu lasa nodul 1 in aer.)

-          Se creeaza subcircuitul ca la pctul. 5a)

-          Se editeaza in mod text subcircuitul (se sterge R2 si se adauga PARAMS: Ri=1 c=1 Imax=1)

-          Se adauga in biblioteca My.lib ca la 5b)

-          Se editeaza simbolul ca la 5c) (a nu se uita sa se adauge la Template PARAMS:)

-         


Se rezolva punctele 3), 4) si 5) de la pg. 125-126. Noul proiect de utilizare a ACC se creeaza in subfolderul Utilizare aparat

8.      Teme pentru acasa: Modelarea voltmetrelor electromecanice de t.c. (p.127), modelarea ohmetrelor electromecanice (p. 128-132)

9.      Surse de regim tranzitoriu (p. 133)

-          Se studiaza din carte sursele de regim tranzitoriu (p.35)

-          Se studiaza analiza .TRAN (p.74)

-          Se plaseaza pe un proiect nou din biblioteca SOURCE.lib sursele: VPULSE, VSIN, VEXP, VPWL, VSFFM si se studiaza modul de scriere a parametrilor.

-          Se rezolva problemele de la pg. 133-135.

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
Distributia Boltzmann
Surse si receptoare de sunete
Luarea in considerare a directiei de observare in determinarea caracteristicilor spatio-temporale ale sursei de particule
Metoda liniarizarii armonice(sau metoda functiei de descriere)
Aplicatii la teorema impulsului
Fotomultiplicatori
Analiza dilatometrica a metalelor si a aliajelor
Fluiditatea (vascozitatea) zgurilor


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu