Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » referate » informatica
Algoritmul Bellman-Ford

Algoritmul Bellman-FordAlgoritmul Bellman-Ford

Acest algoritm gaseste  cele mai scurte cai  de la  toate  nodurile  unui graf orientat  pana la  un anumit  nod destinatie.

      Observatie:  Problema gasirii celor mai scurte cai  de la  un nod destinatie  dat pana la toate celelalte noduri ale grafului  este  echivalenta  cu  cea a gasirii celor mai scurte cai de la toate nodurile pana la nodul destinatie: o problema  se obtine  din cealalta  prin  schimbarea  sensului  fiecarui arc  (pastrand insa  ponderea sa).


Pentru simplificarea prezentarii - dar fara a afecta gradul de generalitate al algoritmului -,  sa presupunem ca  nodul 1  reprezinta  nodul destinatie. Atunci,  problema consta in  a gasi  calea cea mai scurta  de la  fiecare nod  la  nodul 1.

(1)

 
Vom nota cu  dij  ponderea arcului  ( i , j ) - numita si  lungimea arcului  sau  distanta dintre  nodul i  si  nodul j  -,  cu conventia

daca  intre  nodul i  si  nodul j  nu  exista un arc cu sensul de la primul la al doilea nod.  Utilizand aceasta conventie, se poate face ipoteza - care nu impieteaza asupra gradului de generalitate - ca  exista  un arc  intre  oricare pereche de noduri,  intrucat  traseele  si  caile  formate din  arcele reale ale grafului  vor fi  singurele  cu  o lungime  finita.

      Cea mai scurta cale  de la  un nod dat  i  la  nodul 1  si care indeplineste conditiile  de a contine  cel mult  h arce  si  de a trece prin  nodul 1  doar  o singura data  se numeste  o cea mai scurta cale ( h)  de la  nodul i  la  nodul 1  iar  lungimea ei  se noteaza cu  .

      Observatie:  O astfel de  cale  s-ar putea  sa treaca  de mai multe ori  prin  acelasi nod  deci  sa  nu  constituie  un traseu.  Vom prezenta mai departe conditiile ca sa nu se intample asa ceva.

Algoritmul Bellman-Ford:  Intr-un graf cu  N noduri, sub conventiile (1)  si

(2)1

 
,

cele mai scurte trasee ( h)  sunt date de  iteratiile

(2)2

 

pornind cu  conditiile initiale

(2)3

 


.

(3)

 
Algoritmul se termina  dupa  un numar finit  de iteratii

h N

numai si numai daca  toate buclele care nu contin  nodul 1  au o lungime  ne-negativa  si, la final,    reprezinta  lungimea celei mai scurte cai,  adica

(4)

 
.


Acest algoritm  gaseste  mai intai  traseele cele mai scurte de un arc,  apoi  traseele cele mai scurte de doua arce  si asa mai departe. Un exemplu este ilustrat in
fig. 1,  pentru un graf cu  N = 5 noduri 
si in care  cele mai scurte trasee  ( h)  constituie  cai  intrucat  toate lungimile arcelor  sunt  pozitive  si, deci,  toate buclele au  o lungime pozitiva.

Pentru a demonstra ca  scalarii   generati conform algortimului  reprezinta traseele cele mai scurte ( h)  vom folosi  metoda inductiei. Din  (2)2  si  (2)3  obtinem

(5)

 

astfel incat    este, intr-adevar,  egal cu  lungimea  traseului cel mai scurt ( 1)  de la  i  la  1.  Sa presupunem ca   este egal cu  lungimea  traseului cel mai scurt ( k)  de la  i  la  1  pentru kh.  Sa dovedim ca   reprezinta  lungimea  traseului cel mai scurt ( h + 1)  de la  i  la  1.  Intr-adevar,  un cel mai scurt drum ( h + 1)  de la  i  la  1  fie  este format din  mai putin de  h + 1  arce,  caz in care  lungimea sa  este  egala cu  ,  fie  consta din  h + 1  arce,  in care caz  primul arc  este  (i , j)  pentru un oarecare  j  1,  urmat de  un traseu  format din  h arce  de la  j  la  1  si in care  nodul 1  nu  apare  repetat.  Ultimul traseu  trebuie sa fie  un cel mai scurt traseu ( h)  de la  j  la  1,  caci, in caz contrar,  prin  concatenarea  arcului (i , j)  cu  un traseu mai scurt ( h)  de la  j  la  1  am obtine  un traseu mai scurt ( h + 1)  de la  j  la  1.  Asadar

(6)

 
lungimea traseului cel mai scurt ( h + 1) = .

Folosind metoda inductiei,  vom avea

(7)

 

(intrucat  multimea de trasee ( k)  de la  nodul j  la  nodul 1  contine  multimea corespondenta de trasee ( k - 1)).  Prin urmare

(8)

 
.

In plus, avem

(9)

 
,

astfel incat - din  (6) - obtinem

lungimea traseului cel mai scurt ( h + 1) =

(10)

 
= .

Cum (conform  (8)),

(11)

 
,

din  (10)  rezulta

(12)

 
lungimea traseului cel mai scurt ( h + 1) = .

q.e.d.

Sa dovedim acum ca  algoritmul Bellman-Ford  se termina in  cel mult  N iteratii. Din relatia  (4)  se deduce ca  nu putem reduce  lungimile celor mai scurte tresee  permitand  un numar tot mai mare de arce  in componenta traseelor.  Rezulta ca  nu poate exista  un ciclu cu lungime negativa  care  sa nu contina  nodul 1,  intrucat  un astfel de ciclu  ar putea fi parcurs,  in mod repetat,  de un numar  arbitrar de mare  de ori  in traseele  de la un nod oarecare  la  nodul 1,  facand, prin urmare, ca  lungimea lor  sa devina  arbitrar de mica - deci  contrazicand  relatia  (4).  Reciproc,  sa presupunem ca  toate ciclurile care nu contin nodul 1  au  o lungime ne-negativa.  Atunci,  prin  eliminarea  tuturor astfel de cicluri  din  cele mai scurte trasee ( h),  vom obtine  cai de  aceeasi lungime  sau  mai mica.  Prin urmare,  pentru  fiecare  i  si  fiecare  h,  va exista  o cale  care sa reprezinte  cel mai scurt traseu ( h)  de la  i  la  1  iar  lungimea corespunzatoare a  caii celei mai scurte  va fi egala cu  .  Cum  caile  nu  contin  cicluri,  ele pot fi constituite din  cel mult  N - 1  arce.  Rezulta ca

(4)*

 
,

ceea ce denota ca  algoritmul se termina  dupa  cel mult  N  iteratii.             q.e.d.

      Observatie:  Rezultatul obtinut  ramane valabil  chiar daca  nu exista, in graful originar,  nici o cale  de la anumite noduri i  la  nodul 1.  La terminarea algoritmului,  vom avea,  pentru  acele noduri,  .

Pentru a estima  volumul de calcul  necesar pentru  gasirea  lungimilor  celor mai scurte cai,  vom observa ca,  in cel mai defavorabil caz,  algoritmul necesita  N iteratii,  fiecare iteratie  trebuie efectuata pentru  N - 1 noduri  iar,  pentru fiecare nod, minimizarea se face intre  cel mult  N - 1  alternative.  Asadar,  volumul de calcul necesar  creste,  in cel mai defavorabil caz,  proportional cu  N 3  - ceea ce se mai scrie si sub forma  O (N 3) [1].  In fond,  o analiza mai atenta  evidentiaza faptul ca  volumul de calcul  este  O (mA),  unde  A  reprezinta  numarul de arce  iar  m  este  numarul necesar de iteratii pana la terminare  (fiind, de asemenea,  numarul maxim de arce  continute de calea cea mai scurta).Exemplu:  Graful din  fig. A  prezinta  efectul unui  ciclu  de lungime negativa  care  nu contine nodul 1  si  ilustreaza faptul ca  se poate testa  existenta unui astfel de ciclu  prin  simpla comparare  a lui   cu   pentru  fiecare  i.  Intr-adevar,  conform  conditiei de terminare a algoritmului Bellman-Ford,  exista  un astfel de ciclu  de lungime negativa  daca si numai daca  (vezi  (4)*)   pentru un  i  oarecare.  Lungimea  celei mai scurte cai  de la  nodul 2  la  nodul 1  din graf  este egala cu  1.  Algoritmul Bellman-Ford  da    si  ,  indicand  existenta unui  ciclu de lungime negativa.


Pentru  constructia  celei mai scurte cai,  sa presupunem ca  toate ciclurile care nu contin  nodul 1  au  o lungime ne-negativa  si  sa notam cu  Di  lungimea celei mai scurte cai  de la  nodul i  la  nodul 1.  La terminarea  algoritmului Bellman-Ford,  vom obtine (ecuatia Bellman-Ford):

(13)2

 

(13)1

 

care se traduce astfel:  lungimea  celei mai scurte cai  de la  nodul i  la  nodul 1  este data de  suma  dintre  lungimea  arcului care duce la nodul urmator dupa  i  pe calea cea mai scurta  si  lungimea  celei mai scurte cai  de la  acel nod  la  nodul 1.

Ecuatia  Bellman-Ford  permite  gasirea  cu usurinta  a  celor mai scurte cai  (si  nu  a lungimilor  celor mai scurte cai)  daca  toate ciclurile care nu contin nodul 1  au  o lungime  pozitiva  (si  nu  o lungime  zero).  In acest scop,  vom selecta,  pentru fiecare  i  1,  un  nod  vecin  j  pentru care  arcul  (i , j)  atinge  un minim  in relatia  (13)1  si  vom considera  subgraful  format din aceste  N - 1  arce  (un exemplu ilustrativ este dat in  fig. 2).


Pentru a gasi  cea mai scurta cale  din  oricare  nod  i,  vom porni din  nodul  i  si  vom urma  arcele corespunzatoare ale subgrafului  pana  ajungem in  nodul 1.

      Observatie:  Un  acelasi nod  nu  poate fi  strabatut  de doua ori  inainte de a ajunge la  nodul 1,  intrucat,  in caz contrar,  s-ar forma  un ciclu  care  - in virtutea relatiei  (13)1  - ar avea  o lungime egala cu zero.  Intr-adevar,  fie, spre exemplu,  (i1 , i2 , … , ik , i1)  un astfel de ciclu;  daca  insumam  ecuatiile

vom obtine

.

Intrucat  subgraful obtinut  conecteaza  fiecare nod  cu  nodul 1  si  are  N - 1 arce,  el  trebuie sa fie  un  arbore acoperitor.  Vom numi  acest subgraf  arborele acoperitor cu cele mai scurte cai [shortest path spanning tree],  observand ca  el are  o structura speciala  si anume:  nodul 1  reprezinta  radacina  iar  fiecare arc al arborelui  este  orientat catre radacina.

In  [Bert,92]  se arata  cum poate fi obtinut  arborele acoperitor cu cele mai scurte cai  in cazul cand  exista  cicluri de lungime zero.

Utilizand  constructia prezentata mai sus,  se poate dovedi  urmatoarea

      Teorema:  Daca  nu exista  cicluri  de lungime  zero  sau  negativa,  atunci  ecuatia Bellman  (vazuta ca  un sistem de  N ecuatii  cu  N necunoscute)  are  o solutie  unica.

Demonstratie:  Sa presupunem ca    sunt  alte solutii ale ecuatiei Bellman  (13)1  cu  .  Vom dovedi ca    sunt  egale cu  lungimile  Di  ale celor mai scurte cai.  Sa reutilizam  constructia cailor  prezentata mai sus  inlocuind  Di  cu  .  Atunci   va fi  lungimea  caii corespunzatoare  de la  nodul i  la  nodul1  cu  .  Sa consideram  algoritmul Bellman-Ford  cu  doua  conditii initiale  diferite.  Prima conditie initiala  este    pentru  i  1  si  ,  in care caz  adevaratele lungimi  Di  ale celor mai scurte cai  se obtin  dupa  cel mult  N - 1 iteratii.  Cea de a doua conditie initiala  este  ,  in care caz     se obtine  dupa  fiecare iteratie  (intrucat    sunt solutii ale  ecuatiei Bellman).  Intrucat  cea de a doua conditie initiala  este  - pentru fiecare  i  -  mai mica decat sau cel mult egala cu  prima conditie initiala,  rezulta din  iteratia Bellman-Ford  (2)2  ca  .  Prin urmare    si  unica solutie  a ecuatiei Bellman  o constituie  multimea de  adevarate lungimi  Di  ale  celor mai scurte cai.                                          q.e.d.

In  [Bert,92]  se demonstreaza ca,  daca exista  cicluri de lungime zero  care nu cuprind  nodul 1,  atunci  ecuatia Bellman  nu  are  o solutie  unica  (desi  algoritmul Bellman-Ford  tot se termina cu  lungimile corecte ale celor mai scurte cai  daca se pleaca din conditiile initiale  (2)3 .

Algoritmul Belmann-Ford  are proprietatea ca  lucreaza corect  chiar in situatia cand  conditiile initiale   pentru  i  1  sunt  numere arbitrare  si cand  iteratiile sunt efectuate  in paralel pentru diferite noduri,  in practic oricare ordine.

In continuare vom prezenta  o versiune distribuita,  asincrona  a algoritmului Bellman-Ford  - similara celei utilizate, inca din  1969,  in reteaua  ARPANET (unde  fiecare pachet  este dirijat  independent de celelalte pachete din aceeasi sesiune)  dar si destul de apropiata de metoda de dirijare din reteaua  DNA  - care  calculeaza  cele mai scurte distante  de la  fiecare nod sursa  la  oricare nod destinatie  si  care face fata  modificarilor in timp  ale  lungimilor cailor  (fie din cauza defectarii si reparatiilor unor linii,  fie din cauza modificarilor de trafic din retea). Un aspect interesant al acestui algoritm il constituie faptul ca  el necesita  stocarea la noduri  a unor informatii reduse - doar privind  lungimile liniilor divergente din nod  si  identitatea oricarei destinatii (si  nu  despre  intreaga topologie a retelei).Vom presupune ca  fiecare ciclu  are  o lungime pozitiva,  ca  reteaua poseda, in orice moment,  un grad de conectivitate  mare  si ca,  daca  (i , j)  constituie o legatura, atunci si  (j , i)  reprezinta o legatura.  Vom avea in vedere  situatia (care corespunde realitatii practice) cand  lungimile  dij  sufera  variatii in timp. In analiza ce urmeaza  vom presupune, totusi, ca  lungimile  dij  sunt  fixe  dar ca  conditiile initiale  pot fi  arbitrare. Aceste ipoteze  furnizeaza  un model adecvat   pentru situatia cand  lungimile legaturilor  raman fixe  dupa  un anumit interval de timp  t0  de la o serie de schimbari.

Ne vom ocupa de  cea mai mica distanta  Di  de la  fiecare nod  i  la  un nod destinatie generic - fie el  nodul 1,  pentru a avea o situatie concreta (in realitate, pentru fiecare nod destinatie trebuie executata  o versiune separata a algoritmului). In ipotezele facute, aceste distante constituie  solutia unica a  ecuatiei Bellman (13)  cu

(13)3

 


jN (i)

unde  N (i)  denota  multimea  vecinilor curenti  ai nodului i  (adica  a nodurilor  conectate cu  i  printr-o legatura cu sensul catre acesta).

Algoritmul Bellman-Ford  va avea forma

(2)*2

 


(2)*3

 

Am vazut ca  algoritmul  este  convergent  si  conduce corect la cele mai scurte distante  pentru  conditiile initiale  (2)3  si

(2)*1

 


.

Algoritmul este propice pentru  calculare distribuita  intrucat  iteratiile Bellman-Ford  (2)*2  pot fi executate  la fiecare  nod i  in paralel cu  oricare alt nod.  O posibilitate ar fi ca  toate nodurile i  sa efectueze iteratiile  simultan,  sa faca schimb de rezultate ale calculelor cu vecinii lor  si  sa execute  din nou  iteratiile  cu indicele  h  incrementat cu o unitate. Cand se aplica  conditiile initiale  (2)3  si  (2)*1 ,  algoritmul se va termina dupa  cel mult  N iteratii  (unde  N  este  numarul de noduri ale grafului),  fiecare nod i  afland  atat  cea mai scurta distanta  Di  cat si  arcul (legatura) de iesire  pe  cea mai scurta cale  spre nodul 1.

Din pacate,  implementarea algoritmului  intr-o astfel de maniera sincrona  nu este atat de usoara pe cat pare,  aparand  o dubla dificultate:  in primul rand,  este necesar  un mecanism pentru a face ca toate nodurile sa cada de acord pentru a declansa algoritmul;  in al doilea rand,  este necesar  un mecanism pentru a iesi din algoritm si a porni o noua versiune  daca  starea  sau  lungimea  unei legaturi  se modifica  in timpul derularii algoritmului.  Desi  este posibila  rezolvarea cu succes a acestor dificultati  [Sega,81],  algoritmul devine  mult mai complex  si, deci,  mai impropriu de implementat.

O alternativa mai simpla  o constituie  o versiune  asincrona  a  algoritmului Bellman-Ford,  alternativa care  nu cere neaparat  mentinerea sincronismului intre noduri  si care  permite  inceperea iteratiilor cu conditiile initiale  (2)3  si  (2)*1 .  Aceasta elimina necesitatea  unui protocol de initializare  sau  de repornire a algoritmului. Algoritmul functioneaza la nesfarsit,  executand,  din timp in timp,  la fiecare nod  i  1,  iteratia

(13)*1

 

utilizand  ultimele estimari  Dj  primite din partea  vecinilor  jN (i)  si  cele mai recente informatii despre  starea si lungimea  legaturilor care ies din respectivul nod i. Algoritmul mai cere ca  fiecare nod  i  sa transmita,  din timp in timp,  ultimele sale estimari ale  Di  catre  toti vecinii sai.  Dar  nu  este  necesara  sincronizarea, la toate nodurile,  nici a  iteratiilor,  nici a  transmisiilor de mesaje. In plus,  nu se face  nici o presupunere  asupra  valorilor initiale  ale  Dj  ,  jN (i)  disponibile la fiecare nod i.  Singura cerinta  este ca  un nod i  sa execute in final  iteratia Bellman-Ford  (13)*1  si  sa transmita, in cele din urma, rezultatul catre vecini - ceea ce inseamna  un mod de functionare  total asincron.

Algoritmul ramane corect si cand este executat in mod asincron. Pentru a dovedi acest lucru vom demonstra ca,  daca  un numar de legaturi isi modifica lungimea  pana la un anumit moment  t0  dar  nu  si ulterior,  algoritmul asincron  gaseste  corect,  intr-un interval de timp finit dupa  t0 ,  cele mai scurte distante  de la fiecare nod i  (precizam ca, acest algoritm a fost implementat in versiunea originara a retelei  ARPANET ,  cu  schimburi de informatii,  la fiecare  625 [ms],  intre nodurile vecine priivitor la  valorile curent estimate  Dj  ale  celor mai scurte distante  dar  fara  repornirea algoritmului dupa modificarea lungimii unei legaturi sau defectarea acesteia - deoarece  lungimile  dij  ale legaturilor se modificau foarte des in aceasta retea,  conditia de atingere a unui regim stationar, presupusa de functionarea corecta a algoritmului expus aici,  fiind  arareori obtinuta).

Algoritmul Bellman-Ford distribuit, asincron:  In fiecare moment  t,  un nod i  (i  1)  dispune de:

m      estimata    a celei mai scurte distante  pana la  fiecare din nodurile vecine  j  (jN (i))  cu care a comunicat  ultima data  nodul i ;

m      Estimata  Di (t)  a celei mai scurte distante  de la  nodul i  care a fost ultima data calculata in acest nod conform iteratiilor Bellman-Ford.

Estimatele distantelor pana la nodul destinatie  1  sunt,  prin definitie,  zero,  adica:

(14)

 

(15)1

 
Fiecare  nod i  dispune de  lungimile  dij  (jN (i))  ale tuturor legaturilor cu vecinii,  lungimi care  sunt presupuse  constante  dupa  momentul initial  t0 .   Se presupune ca  estimatele distantelor  nu  se modifica,  cu exceptia unor anumite momente  t0 ,  t1 ,  t2 , … (unde

tm + 1 > tm

(15)2

 
cu

cand, la fiecare  nod i (i  1)  are loc  unul din urmatoarele  trei evenimente:

1.       Nodul i  actualizeaza valoarea lui  Di (t)  conform iteratiei

(13)’

 

si  lasa neschimbate  estimatele  .2.       Nodul i  primeste,  de la unul  sau  mai multi vecini  jN (i),  valoarea lui  Dj  care a fost calculata in  nodul j  la un oarecare moment anterior,  actualizeaza  estimata    si  lasa neschimbate  toate celelalte estimate.

3.       Nodul i  este  inactiv,  caz in care  toate estimatele disponibile in acest nod  sunt  lasate neschimbate.

Fie  T i  multimea momentelor la care  apare  o actualizare  ca in cazul 1  la  nodul 1  si   multimea momentelor la care  se primeste la  nodul i  un mesaj de la  nodul j,  ca in cazul 2.

Se fac urmatoarele ipoteze:

1)       Nodurile  nu inceteaza  nici o data  sa-si actualizeze estimatele  si  sa primeasca mesaje de la toti vecinii  (adica  T i  si    au  un numar infinit de elemente  pentru  toti  i  1  si  jN (i) ).

2)       Informatiile despre  vechile distante  sunt,  in final,  purjate  din sistem  (adica,  dandu-se  oricare moment de timp  ,  exista un moment    astfel incat  estimatele  Dj ,  calculate la  nodul j  anterior momentului  ,  nu sunt receptionate  la  nici un nod vecin  i  dupa momentul  ).

In ipotezele de mai sus  si  presupunand ca  oricare ciclu  are  o lungime pozitiva,  fie  conditiile initiale  Di (t0)  si  ,  ,    niste  numere arbitrare.  Atunci  exista  un moment  tm  astfel incat

(16)

 
Di (t)   ,   () ttm   ,   i =

unde  Di  reprezinta  valoarea corecta  a  celei mai scurte distante  de la  nodul i  pana la  nodul destinatie  1  (adica  estimatele converg c[tre valoarea corecta intr-un timp finit).

      Observatie:  Algoritmul functioneaza corect  daca  exista  o cale  de la  fiecare nod  pana la  nodul 1.  In caz contrar,  algoritmul se aplica  sub-grafului  care este  conex cu  nodul 1.  Pentru  un nod  i  care  apartine  unui  sub-graf  caruia  nodul i  nu-i apartine  dar  are   cel putin  un vecin  (astfel incat sa fie capabil sa execute algoritmul),  se va obtine   pentru  .  Aceasta proprietate  poate fi utilizata de catre un nod  pentru  a identifica  destinatia cu care  nu  este  conectat.

Algoritmul  Bellman-Ford  distribuit, asincron  prezinta  doua  dezavantaje:

      In cel mai defavorabil caz,  algoritmul  poate necesita  un numar excesiv de iteratii  pana la terminare -  fapt provocat  nu  de  natura asincrona a algoritmului  ci  de  alegerea arbitrara a conditiilor initiale;  un caz in care apare  un numar excesiv de iteratii  chiar in  varianta sincrona  a algoritmului Bellman-Ford  este ilustrat in urmatorul


Exemplu:  Fie graful din  fig. B,  cu  nodul 1  ca destinatie.  Sa presupunem ca alegem drept  conditii initiale  cele mai scurte distante  de la  nodurile  2,  3  si  4  pana la  nodul 1  inainte ca  legatura  (4 , 1)  sa se defecteze,  adica:  D2 = 3,  D3 = 2  si  D4 = 1.

Dupa ce  legatura  (4 , 1)  se defecteaza,  sunt necesare  aproape  L  iteratii  pentru ca  nodul 2  sa realizeze ca  cea mai scurta cale  de la el  pana la  nodul 1  este  legatura directa   (2 , 1).  Acest exemplu ilustreaza  asa-numitul  “fenomen al stirilor proaste”,  conform caruia  algoritmul raspunde  lent  la  o crestere brusca  a lungimii  unei  sau  mai multor  legaturi.

O metoda euristica  permitand  remedierea acestui neajuns  este prezentata in  [Bert,92]. Alte posibilitati sunt prezentate in  [Jaff,82]  si  [Humb,91].

      In cel mai defavorabil caz,  algoritmul  necesita  un numar excesiv de transmisii de mesaje.  Un exemplu care ilustreaza faptul ca  versiunea asincrona  a algoritmului Bellman-Ford  necesita  mult mai multe  transmisii de mesaje  decat  versiunea sincrona  este prezentat in urmatorul

Exemplu:  Fie graful din  fig. B,  cu  nodul 1  ca destinatie  si  cu toate legaturile  de lungime  1.

Estimatele initiale  ale  celor mai scurte distante  din  toate nodurile  sunt egale cu  .

Sa consideram  urmatoarea  secventa de evenimente (pentru care  toate mesajele  sunt receptionate cu  o intarziere nula):

1.   Nodul 2  isi actualizeaza  cele mai scurte distante  si  comunica rezultatele  nodului 3.  La randul lui, nodul 3  isi actualizeaza  cele mai scurte distante  si  comunica rezultatele  nodului 4  si asa mai departe.  Nodul  N - 1  isi actualizeaza  cele mai scurte distante  si  comunica rezultatele  nodului N.  In fine,  nodul  N  isi actualizeaza  cele mai scurte distante  si  comunica rezultatele  nodului N + 1.  In total  se transmit  N - 1  mesaje.

2.   Nodul  N + 1  isi actualizeaza  cele mai scurte distante  si  comunica rezultatele  nodului  N + 2  si asa mai departe.  Nodul  2N - 1  isi actualizeaza  cele mai scurte distante  si  comunica rezultatele  nodului  2N.  Nodul  N  isi actualizeaza  cele mai scurte distante.  Exista  N - 1  mesaje.

3.   Pentru  i = N - 1,  N - 2, … , 2  (in aceasta ordine),  nodul  i  isi comunica actualizarile  nodului  N + 1  si  se repeta  secventa 2.  Sunt  N  (N - 2)  mesaje.

Numarul total de mesaje  este  N 2 - 2.  Daca  algoritmul  s-ar executa  in mod sincron,  cu  trimiterea unui mesaj  de la un nod  catre  vecinii sai  doar atunci cand  estimatele  celor mai scurte distante  se modifica,  numarul necesar de mesaje  ar fi  3 (N - 1) - 1.  Dificultatea  in versiunea asincrona  consta in faptul ca  o mare cantitate de informatie inutila  soseste la  nodul  N + 1  prea devreme  si  declanseaza  o multime de mesaje inutile  de la  nodul  N + 1,  care  vor circula  pana la  nodul  2N.
[1]     In general,  notatia  O (p (N)),  unde  p (N)  este  un polinom in  N,  se utilizeaza pentru  a desemna  un numar  dependent de  N  si care  este  mai mic decat  c×p (N)  pentru  (')N,  unde  c  este  o constanta  oarecare,  independenta de  N.

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
Norton Commander - cum se utilizeaza
Algoritmul Bellman-Ford
CONCEPTUL DE DATA SI INFORMATIE
Sinteza unui dispozitiv secvential de inmultire a numerelor binare reprezentate in semn-marime
Sisteme de informatii in afaceri
VARIABILE
Caracteristicile celor patru tipuri de sisteme informationale
ANALIZA SI PROIECTAREA ORIENTATA OBIECT A SISTEMELOR INFORMATICE - APOO


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu