Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » referate » informatica » baze de date
Proiect baze de date - Departamentul Sales al unui ONG

Proiect baze de date - Departamentul Sales al unui ONGAcademia de Studii Economice, Bucuresti

Cibernetica, Statistica si Informatica Economica


Proiect baze de date

-Departamentul Sales al unui ONG-


ERD.jpgScenariu:

Departamentul Sales este impartit in 3 divizii: Fundraising, Client Services si Event planning. Dintr-o divizie pot face parte mai multi membri, iar fiecare membru face parte dintr-o singura divizie. Un membru este definit prin nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, data cand a inceput sa activeze in aceast department si functia pe care o are. Pot fi mai multi membrii cu aceasi functie.

Fiecare membru poate avea mai multe persoane de contact sau parteneri, reprezentanti ai unor companii. Un partener colaboreaza cu un singur membru.

O companie poate avea mai multi reprezentanti, dar un reprezentat (partener pentru ONG) lucreaza la o singura companie.

Companiile pot avea departament de CSR sau nu.

Pentru un proiect al ONG-ului se pot incheia mai multe contracte cu mai multe companii.

Printr-un contract, se reverza unul sau mai multe pachete, ce contin cate un produs, la un anumit pret negociat si intr-o anumita cantitate.

Produsele sunt specifice fiecarui proiect si pot face parte din mai multe pachete.

Definirea schemei bazei de date

--creare table DIVIZII

create table DIVIZII (

       id_divizii number(5) constraint divizii_pk primary key,

       den_divizii varchar2(30) not null,

       desc_divizii varchar2(50)

       );

--creare tabel MEMBRII

create table MEMBRII(

       id_membrii number(5) constraint membrii_pk primary key,

       prenume varchar2(20) not null,

       nume varchar2(20) not null,

       telefon varchar2(15) not null,

       email varchar2(25) not null,

       data_start date default sysdate,

       functie varchar2(30),

       id_divizii number(5),

       constraint divizii_fk foreign key (id_divizii) references DIVIZII(ID_DIVIZII)

       );

--creare tabel COMPANII

create table COMPANII(

       id_companie number(5) constraint companii_pk primary key,

       den_companii varchar2(30) not null,

       adresa varchar2(50),

       telefon varchar2(15),

       email varchar2(25),

       dept_csr varchar2(2) constraint check_csr check (upper(dept_csr) in('Y','N'))

       );

--creare tabel PARTENERI

create table PARTENERI(

       id_parteneri number(5) constraint parteneri_pk primary key,

       nume varchar2(20) not null,

       prenume varchar2(20) not null,

       telefon varchar2(15) not null,

       email varchar2(25) not null,

       linkedin varchar2(35),

       id_membrii number(5),

       id_companii number(5),

       constraint membrii_fk foreign key (id_membrii) references MEMBRII(ID_MEMBRII),

       constraint companii_fk foreign key (id_companii) references COMPANII(ID_COMPANIE)

       );

--creare tabel PROIECTE

create table PROIECTE(

       id_proiecte number(5) constraint proiecte_pk primary key,

       den_proiecte varchar2(25) not null,

       desc_proiecte varchar2(200),

       locatie varchar2(50)

       );     

--creare tabel CONTRACTE

create table CONTRACTE(

       id_contracte number(5) constraint contracte_pk primary key,

       data_contracte date default sysdate not null,

       id_companie number(5),

       id_proiecte number(5),

       constraint compcontract_fk foreign key (id_companie) references COMPANII(ID_COMPANIE),

       constraint proiectecontract_fk foreign key (id_proiecte) references PROIECTE(ID_PROIECTE)

        );

-- creare tabel PRODUSE

create table PRODUSE(

       id_produse number(5) constraint produse_pk primary key,

       den_produse varchar2(30) not null,

       pret_lista number(10) not null,

       caracteristici varchar2(100),

       id_proiecte number(5),

       constraint proiecte_fk foreign key (id_proiecte) references PROIECTE(ID_PROIECTE)

       );

-- creare tabel PACHETE

create table PACHETE(

       id_pachete number(5) constraint pachete_pk primary key,

       pret number(10) not null,

       cantitate number(10) not null,

       id_produse number(5),

       id_contracte number(5),

       constraint produse_fk foreign key (id_produse) references PRODUSE(ID_PRODUSE),

       constraint contracte_fk foreign key (id_contracte) references CONTRACTE(ID_CONTRACTE)

       );

--DDL: adaugarea unei chei unice in tabelul DIVIZII

alter table divizii

add constraint divizii_uk unique (den_divizii);

--definire cluster si index

Create cluster numar_proiecte (nrpro number(4));

Create index idx_clus_nrpro on cluster numar_proiecte;

--DML - populare tabel PROIECTE

insert into proiecte (id_proiecte, den_proiecte, desc_proiecte, locatie) values (1, 'PClovers', 'revista pentru ciberneticieni', 'CSIE');

insert into proiecte (id_proiecte, den_proiecte, desc_proiecte, locatie) values(2,'Ghidul bobocului', 'revista pentru boboci', 'ASE');

insert into proiecte (id_proiecte, den_proiecte, desc_proiecte, locatie) values(3, 'Econosofia', 'conferinta', 'CSIE 2003');

insert into proiecte (id_proiecte, den_proiecte, desc_proiecte, locatie) values(4, 'Umanitar','concert umanitar', 'B52');

insert into proiecte (id_proiecte, den_proiecte, desc_proiecte, locatie) values(5, 'Olimpiada studentilor', 'competitie sportiva', 'Stadionul Tineretului');

insert into proiecte (id_proiecte, den_proiecte, desc_proiecte, locatie) values(6, 'Forex', 'workshop', 'OCS');

insert into proiecte (id_proiecte, den_proiecte, desc_proiecte, locatie) values(7, 'CS competition', 'cometitie PC Game lovers', 'CSIE 2013');

insert into proiecte (id_proiecte, den_proiecte, desc_proiecte, locatie) values(8, 'CSRteam','seminar', 'VerdeCafe');

insert into proiecte (id_proiecte, den_proiecte, desc_proiecte, locatie) values(9, 'Click', 'conferinta', 'Universitate');

insert into proiecte (id_proiecte, den_proiecte, desc_proiecte, locatie) values(10, 'Oracle jobs', 'targ de job-uri','Oracle');

 --DML - populare tabel DIVIZII

insert into divizii (id_divizii, den_divizii, desc_divizii) values (10, 'Fundraising', null);

insert into divizii (id_divizii, den_divizii, desc_divizii) values (11, 'EventPlanning', 'organizare evenimente');

insert into divizii (id_divizii, den_divizii, desc_divizii) values(12, 'Client Sevicies', null);

--DDL: campul adresei de e-mail este prea scurt. este nevoie de 40 de caractere pentru a scrie o adresa.

alter table membrii modify (email varchar2(40)) ;

-- DML - populare tabel Membrii

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values (100, 'Andreea', 'Popescu', '0766403075', 'andreeapopescu@gmail.com', to_date ('05-12-2009', 'dd-mm-yyyy'), 'manager', 10 );

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values (101, 'Alexandru', 'Popescu', '0766403076', 'alexandrupopescu@gmail.com', to_date ('05-12-2009', 'dd-mm-yyyy'), 'manager', 11 );insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values (102, 'Florin', 'Diaconu', '0766403077', 'florindiaconu@gmail.com', to_date ('05-12-2009', 'dd-mm-yyyy'), 'manager', 12 );

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values (103, 'Mihai', 'Ionescu', '0766403078', 'mihaiionescu@gmail.com', to_date ('10-01-2010', 'dd-mm-yyyy'), 'membru', 10 );

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values (104, 'Andra', 'Dinescu', '0766403079', 'andadinescu@gmail.com', to_date ('10-01-2010', 'dd-mm-yyyy'), 'membru', 10 );

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values (105, 'Simona', 'Mihai', '0766403070', 'simonamihai@gmail.com', to_date ('05-12-2009', 'dd-mm-yyyy'), 'membru', 10 );

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values (106, 'Camelia', 'Stanca', '0766403071', 'cameliastanca@gmail.com', to_date ('05-12-2009', 'dd-mm-yyyy'), 'membru', 10 );

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values (107, 'Ana', 'Ilie', '0766403072', 'anailie@gmail.com', to_date ('10-01-2010', 'dd-mm-yyyy'), 'membru', 10 );

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values (108, 'Vlad', 'Cosmin', '0766403073', 'vladcosmin@gmail.com', to_date ('10-01-2010', 'dd-mm-yyyy'), 'membru', 10 );

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values (109, 'Eduard', 'Rapan', '0766403074', 'eduardrapan@gmail.com', to_date ('10-01-2010', 'dd-mm-yyyy'), 'membru', 10 );

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values (110, 'Oana', 'Petre', '0766403085', 'oanapetre@gmail.com', to_date ('10-01-2010', 'dd-mm-yyyy'), 'membru', 10 );

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values (111, 'Andreea', 'Nicolae', '0766403084', 'andreeanicolae@gmail.com', to_date ('10-01-2010', 'dd-mm-yyyy'), 'membru', 10 );

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values (112, 'Ruxandra', 'Mosescu', '0766403083', 'ruxandramosescu@gmail.com', to_date ('05-12-2009', 'dd-mm-yyyy'), 'membru', 11 );

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values (113, 'Gabriel', 'Floroiu', '0766403082', 'gabrielfloroiu@gmail.com', to_date ('05-12-2009', 'dd-mm-yyyy'), 'membru', 10 );

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values (114, 'Dragos', 'Nitescu', '0766403081', 'dragosnitescu@gmail.com', to_date ('05-12-2009', 'dd-mm-yyyy'), 'membru', 11 );

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values (115, 'Ioana', 'Avram', '0766403080', 'ioanaavram@gmail.com', to_date ('10-01-2010', 'dd-mm-yyyy'), 'membru', 10 );

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values (116, 'Maria', 'Tache', '0766403086', 'mariatache@gmail.com', to_date ('10-01-2010', 'dd-mm-yyyy'), 'membru', 10 );

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values (117, 'Razvan', 'Sirghi', '0766403087', 'razvansirghi@gmail.com', to_date ('05-12-2009', 'dd-mm-yyyy'), 'membru', 12 );

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values (118, 'Mihai', 'Trandafir', '0766403088', 'mihaitrandafir@gmail.com', to_date ('05-12-2009', 'dd-mm-yyyy'), 'membru', 12 );

--DML populare tabel COMPANII

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values( 50, 'Enel', null, '0212405012', null, 'Y');

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values( 51, 'Phillips', null, '0212405012', null, 'N');

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values( 52, 'Alliantz', null, '0212405012', null, 'Y');

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values( 53, 'Dedeman', null, '0212525012', null, 'Y');

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values( 54, 'Carefour', null, '0212415012', null, 'N');

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values( 55, 'Kenvelo', null, '0212405222', null, 'N');

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values( 56, 'FruFru', null, '0212405071',null, 'N');

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values( 57, 'Automobile Bavaria', null, '0213205012', null, 'N');

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values( 58, 'Adecco', null, '0212405712', null, 'Y');

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values( 59, 'Avira', null, '0212400012', null, 'N');

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values( 60, 'Cosmote', null, '0212445012', null, 'Y');

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values( 61, 'Vodafone', null, '0212445412', null, 'Y');

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values( 62, 'BRD', null, '0212805011', null, 'Y');

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values( 63, 'Petrom', null, '0215005012', null, 'Y');

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values( 64, 'Orange', null, '0212478912', null, 'Y');

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values( 65, 'Asesoft', null, '0212405741', null, 'N');

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values( 66, 'TotalSoft', null, '0212406012', null, 'N');

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values( 67, 'Oracle', null, '0212409012', null, 'Y');

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values( 68, 'Snack Attack', null, '0214305012', null, 'N');

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values( 69, 'KFC', null, '0212645012', null, 'N');

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values( 70, 'Coca Cola', null, '0212454612', null, 'Y');

--DMl: populare tabel Produse

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values (20, 'Coperta2', 500, 'reclama pe coperta 2', 1);

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values (21, 'Coperta3', 400, 'reclama pe coperta 3', 1);

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values (22, 'Coperta4', 600, 'reclama pe coperta 4', 1);insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values (23, 'Coperta2a', 400, 'reclama pe coperta 2a', 2);insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values (24, 'Coperta3a', 300, 'reclama pe coperta 3a', 2);

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values (25, 'Coperta4a', 500, 'reclama pe coperta 4a', 2);

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values (26, 'SiglaFlyer1', 300, 'aparitie sigla pe flyer 1', 3);

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values (27, 'SiglaFlyer2', 250, 'aparitie sigla pe flyer 2', 4);

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values (28, 'SiglaFlyer3', 200, 'aparitie sigla pe flyer 3', 6);

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values (29, 'SiglaFlyer4', 150, 'aparitie sigla pe flyer 4', 7);

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values (30, 'SiglaFlyer5', 100, 'aparitie sigla pe flyer 5', 10);

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values (31, 'SiglaAfis1', 500, 'aparitie sigla pe afis ', 3);

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values (32, 'SiglaAfis2', 450, 'aparitie sigla pe afis ', 4);

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values (33, 'SiglaAfis3', 400, 'aparitie sigla pe afis ', 10);

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values (34, 'SiglaAfis4', 350, 'aparitie sigla pe afis ', 6);

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values (35, 'SiglaAfis5', 300, 'aparitie sigla pe afis ', 7);

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values (36, 'SiglaAfis6', 250, 'aparitie sigla pe afis ', 5);

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values (37, 'SiglaAfis7', 200, 'aparitie sigla pe afis ', 8);

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values (38, 'SiglaAfis8', 150, 'aparitie sigla pe afis ', 9);

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values (39, 'Sampling', 500, 'Voluntari ce impart produsele companiei la eveniment ', 4);

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values (40, 'Sampling', 500, 'reclama pe coperta 2', 5);

--Dml : populare tabel Contracte

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2000, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 67, 1);

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2001, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 60, 1);

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2002, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 69, 1);

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2003, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 56, 2);

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2004, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 55, 2);

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2005, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 68, 2);

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2006, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 62, 4);

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2007, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 57, 4);

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2008, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 53, 5);

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2009, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 61, 5);

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2010, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 70, 5);

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2011, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 54, 5);

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2012, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 50, 8);

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2013, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 52, 8);

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2014, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 52, 6);

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2015, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 53, 8);

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2016, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 58, 8);

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2017, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 65, 7);

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2018, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 52, 3);

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2019, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 62, 3);

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2020, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 51, 6);

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2021, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 67, 10);

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2022, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 59, 10);

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2023, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 62, 6);

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2024, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 63, 6);

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2025, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 63, 8);

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2026, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 61, 7);

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values (2027, to_date('13-01-2009', 'dd-mm-yyyy'), 69, 7); 

--DML: populare tabel pachete

insert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)values (100, 500, 1, 20, 2002);

insert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)values (101, 600, 1, 22, 2000);

insert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)values (102, 400, 1, 21, 2001);

insert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)values (103, 400, 1, 24, 2004);

insert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)values (104, 400, 1, 23, 2003);

insert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)values (105, 500, 1, 25, 2005);

insert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)values (106, 400, 1, 26, 2019);insert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)values (107, 300, 1, 26, 2018);

insert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)values (108, 250, 1, 27, 2007);

insert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)values (109, 450, 1, 32, 2006);

insert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)values (110, 500, 1, 40, 2010);

insert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)values (111, 500, 1, 40, 2009);

insert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)values (112, 400, 1, 33, 2021);

insert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)values (113, 300, 1, 35, 2017);

--DML: populare Tabel PARTENERI

insert into parteneri (id_parteneri, nume, prenume, telefon, email, linkedin, id_membrii, id_companii) values (1,'Ionescu', 'Gabriela','0721621427','gionescu@enel.ro','gabrielaionescu',100,50);

insert into parteneri (id_parteneri, nume, prenume, telefon, email, linkedin, id_membrii, id_companii) values (2,'Mitrana', 'Doru', '0732342535','mdoru@enel.ro', null, 100, 50);

insert into parteneri (id_parteneri, nume, prenume, telefon, email, linkedin, id_membrii, id_companii) values (3, 'Lotrea', 'Paraschiv', '0213245612','plotrea@phillips.com','lotreap', 102, 51);

insert into parteneri (id_parteneri, nume, prenume, telefon, email, linkedin, id_membrii, id_companii) values (4, 'Mihalcea','Vlad', '032456345','mvlad@alliantz.ro',null, 102, 52);

insert into parteneri (id_parteneri, nume, prenume, telefon, email, linkedin, id_membrii, id_companii) values (5, 'Udrea', 'Silvia', '072564913', 'silviau@dedeman.ro',null,103,53);

insert into parteneri (id_parteneri, nume, prenume, telefon, email, linkedin, id_membrii, id_companii) values (6, 'Vedea','Nicoleta', '0214520123','nicoletav@dedema.ro', null, 103,53);

insert into parteneri (id_parteneri, nume, prenume, telefon, email, linkedin, id_membrii, id_companii) values (7, 'Oancea', 'Marin', '0721402156', 'marino@carefour.ro', null, 103, 54);

insert into parteneri (id_parteneri, nume, prenume, telefon, email, linkedin, id_membrii, id_companii) values (8, 'Musat', 'Vasile', '0214520125', 'valisem@kenvelo.ro', null, 104, 55);

insert into parteneri (id_parteneri, nume, prenume, telefon, email, linkedin, id_membrii, id_companii) values (9, 'Mihaita', 'Andreea', '0755401236','andreea@frufru.ro', null, 105,56);

insert into parteneri (id_parteneri, nume, prenume, telefon, email, linkedin, id_membrii, id_companii) values (10, 'Doldora', 'Marioara', '0741258963', 'marioara@bav.ro', null, 105,57);

insert into parteneri (id_parteneri, nume, prenume, telefon, email, linkedin, id_membrii, id_companii) values (11, 'Eftimie', 'Elena', '0745896321', 'elena@bav.ro', null, 105, 57);

insert into parteneri (id_parteneri, nume, prenume, telefon, email, linkedin, id_membrii, id_companii) values (12, 'Stroe', 'Anca', '0214589411', 'ancas@adecco.ro', null, 106, 58);

insert into parteneri (id_parteneri, nume, prenume, telefon, email, linkedin, id_membrii, id_companii) values (13, 'Mircea', 'Laura', '0213456102', 'lauram@avira.ro', null, 107, 59);

 

COMENZI DDL:

--Sa se adauge coloana pozitie in tabelul Parteneri. Functia cea mai intalnita este cea de MK Manager.

alter table parteneri add (pozitie varchar2(40) default 'MK Manager');

--Sa se stearga coloana cu linkurile catre pagina de linkedin a fiecarui partener.

alter table parteneri drop column linkedin

COMENZI DML:

     

            --Sa se insereze in campul parteneri reprezentatii firmelor Orange si Oracle.

            insert into parteneri(id_parteneri,nume,prenume,telefon,email,id_membrii,id_companii,pozitie) values(14,'Neagoe', 'Diana', '0722456789','dianan@orange.ro',110, 64, 'HR Manager');

insert into parteneri(id_parteneri,nume,prenume,telefon,email,id_membrii,id_companii,pozitie) values(15,'Nicusor', 'Andrei', '0744456789','nandrei@oracle.ro',111, 67, 'HR Manager');

--Sa se modifice functia pentru toti membrii diviziei event planning in ‘reprezentant’.

update membrii set functie= 'Reprezentat' where id_divizii= (select id_divizii from divizii where den_divizii Like 'Event%');

--Sa se stearga produsele in valoare de 100 Ron.

delete from produse where pret_lista=100;

SELECT

--Sa se indice prin ‘Da’ sau ‘Nu’ daca o companie are departament de CSR sau nu si sa se ordoneze in functie de acest criteriu.

select den_companii, (case when dept_csr='Y' then 'da'

else 'nu' end) as confirmare

from companii

order by confirmare

--Afisati care sunt angajatii Enel cu care colaboreaza Departamentul.

select nume ||' '|| prenume AS Nume

from parteneri

where id_companii = (select id_companie from companii where den_companii='Enel');

--Pentru ce proiecte a avut Oracle parteneriat cu acest ONG?

select proiecte.den_proiecte

from proiecte, contracte

where proiecte.id_proiecte=contracte.id_proiecte

and contracte.id_companie=(select companii.id_companie from companii where companii.den_companii='Oracle');

--Determinati valoarea produselor achizitionate de catre Oracle pentru proiectele respective.

select proiecte.den_proiecte, pachete.pret*pachete.cantitate as valoare

from proiecte, pachete, contracte

where proiecte.id_proiecte=contracte.id_proiecte

and contracte.id_companie=(select companii.id_companie from companii where companii.den_companii='Oracle')

and pachete.id_contracte=contracte.id_contracte;

--Cati membrii noi au intrat in acest an in departament?

select count(*) from membrii where to_char(data_start, 'yyyy')='2010';

--Afisati toate companiile si contactele acestora, daca exita. Daca nu exista parteneri, atunci se afiseaza doar companiile. PRimele vor aparea companiile unde exista deja parteneri.

select companii.*, parteneri.nume || ' '||Parteneri.prenume nume, parteneri.telefon, parteneri.email

from companii, parteneri

where companii.id_companie = parteneri.id_companii(+)

order by parteneri.nume nulls last;

--Care sunt cei mai vechi membrii si ce functii au ei?

select prenume, nume, functie, data_start from membrii

where data_start=(select min(data_start) from membrii);

--Care este proiectul ce a avut cea mai mare valoare a contractului si cu cine a fost realizat acest contract?

select proiecte.den_proiecte, contracte.id_contracte, companii.den_companii

from proiecte, contracte, companii

where contracte.id_proiecte = proiecte.id_proiecte

and  contracte.id_contracte IN (select id_contracte from pachete where pret*cantitate = (select max (pret*cantitate) from pachete))

and contracte.id_companie = companii.id_companie

 

--Afisati doar membrii care au personae de contact/parteneri.

select Distinct membrii.prenume|| ' '|| membrii.nume as 'Sales Representative', membrii.functie Pozitie, divizii.den_divizii Divizie

from membrii, divizii, parteneri

where membrii.id_divizii=divizii.id_divizii

and parteneri.id_membrii=membrii.id_membrii

--Afisati toate produsele sub 400Ron ce ofera companiilor vizibilitate prin aparitia siglei la un eveniment.

select * from produse where pret_lista <= 400

intersect

select * from produse where lower(den_produse) like '%fl%'

 

--Afisati toti managerii diviziilor cu exceptia diviziilor 11 si 12.

select * from membrii where lower(functie) like '%manager%'

minus

select * from membrii where id_divizii IN (11,12);

 

GESTIUNEA ALTOR OBIECTE ALE BAZEI DE DATE:

Create un nou table (view), in care se modifica preturile produselor vechi.

create view produsenoi as

select den_produse denumire,pret_lista pret ,

(case when pret_lista <=200 then 250

when pret_lista <=400 then 450

when pret_lista <= 500 then 600

else null end) as pretnou

from produse

order by pret_lista nulls last
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu