Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » referate » management
PROIECT LA MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

PROIECT LA MANAGEMENTUL DOCUMENTELORPROIECT LA MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR


1.1  Casa de asigurari de sanatate amunicipiului Bucuresti – scurt istoric

c

 
             

asa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti este o institutie publica in subordinea CNAS,  cu atributii la nivel local  in ceea ce priveste colectarea contributiei de asigurari de sanatate de la persoane fizice, obligate sa se asigure, altele decat cele care au calitatea de salariati, si atributii in ceea ce priveste contractarea serviciilor medicale cu furnizori acestora, precum si plata in conditiile legii.

Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti este cea mai mare casa de asigurari de sanatate din tara, avand peste 1.600.000 de asigurati din toate categoriile sociale si relatii contractuale cu peste 2000 de furnizori de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale.

1.2            Obiectul de activitate al CAS-MB

     Este administrarea si gestionarea in mod autonom a fondului de asigurari sociale de sanatate propriu, cu respectarea normelor eliberate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), si asigurarea functionarii in conditii optime a sistemului de asigurari sociale de sanatate in Municipiul Bucuresti.

1.3              Principalele atributii ale CAS-MB sunt:

·      gestioneaza contributiile destinate Fondului de Asigurari Sociale de Sanatate, la nivelul Municipiului Bucuresti.

·      asigura contractarea anuala cu furnizorii de servicii medicale si farmaceutice (cu: medici de familie, medici specialisti, medici stomatologi, spitale, laboratoare paraclinice, farmacii, firme producatoare de dispozitive medicale si servicii de ambulanta).

·      deconteaza serviciile medicale si farmaceutice prestate de furnizori pentru asiguratii proprii.

·      asigura si evalueaza calitatea serviciilor medicale prestate de furnizorii cu care se afla in relatii contractuale.

·      garanteaza accesul asiguratilor proprii la servicii medicale, in mod nediscriminatoriu.

·      participa, impreuna cu reprezentantii Colegiului Medicilor, la comisia de acreditare a medicilor si personalului sanitar care lucreaza in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

·      verifica modul de prescriere si eliberare a medicamentelor cu si fara contributie personala, in conformitate cu prevederile legale.

·      controleaza, impreuna cu reprezentantii Colegiului Medicilor, activitatea furnizorilor de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale.

·      asigura un sistem permanent de informare publica asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, reducere si evitare a cauzelor imbolnavirii.

·      asigura informarea sistematica a asiguratilor si furnizorilor de servicii medicale cu privire la drepturile si obligatiile pe care le au, conform prevederilor legale

·      finanteaza programele de sanatate stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Ministerul Sanatatii si Familiei

Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti este condusa de un Presedinte – Director General care este si Presedintele Consiliului de Administratie.

Organigrama cuprinde : Presedintele Director- General , Medicul Sef , Relatii cu Furnizorii si Directia Economica.

In cadrul CAS-MB circuitul documentelor referitoare la achizitia de mijloace fixe este urmatoarea :

Activitatea

Denumirea

documentului

Compartimentele

prin care circula

documentul

Numar

exemplare

Termen

transmitere

Compartiment

destinatar

Compartiment

arhivare

Mijloace fixe

Proces-verbal

de receptie provizorie/final

Tehnic

Administrativ

Comisia de receptie

Contabilitate

2

Imediat

Administrativ

Administrativ

Contabilitate

Mijloace fixe

Proces-verbal

de punere in functiune

Administrativ

Comisia de receptie

Contabilitate

2

Imediat

Administrativ

Administrativ

Contabilitate

Mijloace fixe

Bon de miscare

a mijlocului fix

Administrativ

Contabilitate

2

imediat

Administrati

Contabilitate

Administrativ

Contabilitate

Mijloace fixe

Fisa mijlocului

fix

contabilitate1

imediat

Contabilitate

Contabilitate

Mijloace fixe

Registrul numerilor de inventar

contabilitate

2

imediat

Contabilitate

Administrativ

Contabilitate

Administrativ

In anul 2008 s-au cumparat 70 calculatoare , 10 imprimante , 5 aparate de xeroxat , 15 faxuri valoarea facturi fiind de 273.050 lei . Au fost astfel impartite pe birouri : TABELA 1

                                                                                                                                                                                            TABELA 1

BIROUL

CALCULATOARE

IMPRIMANTE

XEROX

FAXURI

CONTABILITATE

20

2

2

2

BUGET

5

3

1

3

EXECUTARE SILITA

5

1

1

3

VENITURI

15

2

0

5

RELATII CU FURNIZORI

25

2

1

2

 

  Necesarul de calculatoare pe birouri se prezinta :TABELA 2

                                                           TABELA 2

  • CONTABILITATE                  25,2%
  • BUGET                                    15,0%
  • EXECUTARE SILITA            10,8%
  • VENITURI                               20,0%
  • RELATII CU FURNIZORI      29,0%

1.4            Managementul  si sructura CAS-MB

     Unul dintre obiectivele strategiei de promovare institutionala a CAS-MB , cuprinsa in planul de management pentru anul 2008 , a fost cresterea gradului de informare al asiguratilor printr-un management pro-activ al relatiei cu mass-media si defasurarea campaniei publice.

In cele ce urmeaza ne vom axa pe pezentarea indicatorilor de performanta rezultati in urma desfasurarii campaniei de informare a CAS-MB.

Campania de informare s-a desfasurat in doua etape : prima etapa in perioada 7-10 mai , cu ocazia expozitiei internationale Rommedica si a doua etapa in perioada 2-11 decembrie. CAS-MB a beneficiat si in anul 2008 , in mod gratiut , de un stand in cadrul expozitiei Rommedica. Standul a fost amenajat sub forma unui punct de informare – documentare pe teme privind sistemul asigurarilor de sanatate , in general si activitatea CAS-MB in mod special. In cele 5 zile s-au oferit informatiile solicitate de vizitatori , au fost distribiute circa 10,000 pliante informative despre cardul european si formularele europene. A doua etapa a campaniei de informare din luna decembrie , s-a desfasurat pe doua directii de actiune : comunicarea mediatica si mese rotunde cu participarea repreyentantilor asiguratiilor , angajatorilor , furnizorilor de servicii medicale si mass-media.

Un alt obiectiv il constituie incadrarea cheltuielilor aferente sevicilor medicale , investitilor si a salariilor in fila de buget a  anului 2008.

CAS-MB isi desfasoara activitatea in mai multe sedii din Bucuresti de aceea a fost necesat cuit functional al documentelor si fluxurilor de comunicare atat in cadrul directii/serviciu in sediul central , cat si intre celalalte sedii.

1.5            Sistemul informational economic.Circuitul documentelor

   

  In cadrul CAS-MB un rol impotant in sistemul informational economic il detine biroul de contabilitate.Acesta asigura indeplinirea hotararilor directorului economic si a coordonatorului principal de credite , raspunde de organizarea si functionarea  in bune conditii a evidentei valorilor patrimoniale din institutie , precum si de indeplinirea controlului financiar preventiv.

Printre atributiile care ii revin este si accea de inregistrare a mijloacelor fixe si calculul amortizari acestora.

[1][1] Organigrama CASMB este prezentata in ANEXA1

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
Grupul de intreprinderi - rezultat al procesului de concentrare
Functiile calitatii
Sisteme de organizare a executarii activitatii de intretinere si reparatii
INVESTITIILE SI DEZVOLTAREA ECONOMICA
Tipuri de gestiune a stocurilor
SIMULARI ORGANIZATIONALE
SISTEMUL DECIZIONAL AL MANAGEMENTULUI
AUDITUL PERFORMANTEI - INSTRUMENT AL MANAGEMENTULUI CALITATII


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu