Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » referate » marketing
PROIECTARE SI DEZVOLTARE PRODUS

PROIECTARE SI DEZVOLTARE PRODUSPROIECTARE SI DEZVOLTARE PRODUS

DIAGRAMA DE PROGRAMARE IN TIMP A PLANIFICARII CALITATII PRODUSULUIELEMENTE DE IESIRE ALE DEPARTAMENTULUI RESPONSABIL CU PROIECTAREA:

ELEMENTE DE IESIRE ALE ECHIPEI DE PLANIFICARE AVANSATA A CALITATII PRODUSULUI:

·       Moduri de Eroare ale Proiectului si Analiza Efectelor (DFMEA)

·       Echipament Nou, Unelte si Cerinte de Instalare

·       Proiectare Pentru Fabricatie si Asamblare

·       Produs Special si Caracteristicile de Proces

·       Verificare Proiect

·       Plan de Control al Prototipului

·       Revizii Proiect

·       Cerinte ale Echipamentului de Testare/Masurare

·       Construire Prototip

·       Angajamentul Echipei Privind Posibilitatea de Realizare si Sprijinul Conducerii

·       Desene Tehnice (Inclusiv Date Matematice)

·       Specificatii Tehnice

·       Specificatii de Material

·       Modificari de Desen si Specificatie


INTRODUCERE

Acest capitol descrie elementele procesului de planificare, in timpul caruia trasaturile si caracteristicile proiectului sunt dezvoltate intr-o forma apropiata de cea finala. Echipa de Planificare a Calitatii Produsului ar trebui sa ia in considerare toti factorii din acest proces, chiar daca proiectul este proprietatea clientului sau are alt proprietar. Pasii care trebuie urmati includ construirea prototipului pentru a verifica daca produsul sau serviciul respecta obiectivele transmise de Vocea Clientului. Un proiect admisibil trebuie sa permita respectarea volumului si programului de productie, sa fie conform cu cerintele tehnice si cerintele de specificatie, informatii valoroase putand fi obtinute in urma parcurgerii din acestui capitol, la definitii suplimentare, a uneltelor analitice si, de asemenea,se poate stabili prioritizarea caracteristicile de care pot avea nevoie produsul special si controalele de proces.

In acest capitol, Procesul de Planificare a Calitatii Produsului este proiectat sa asigure efectuarea unei revizii clare si critice a cerintelor tehnice si a altor informatii tehnice inrudite. In acest stadiu al procesului, o analiza preliminara a fezabilitatii va fi efectuata pentru a evalua problemele posibile care pot sa apara in timpul fabricatiei.

Elementele de intrare si de iesire aplicabile acestui capitol sunt dupa cum urmeaza:

ELEMENTE DE INTRARE (Deriva din elementele de iesire din Capitolul 1.0)

ELEMENTE DE IESIRE DE LA DEPARTAMENTUL RESPONSABIL CU PROIECTAREA(Devin elemente de intrare pentru Capitolul 3.0)


ELEMENTE DE IESIRE ALE ECHIPEI DE PLANIFICARE A CALITATII PRODUSULUI (Devin elemente de intrare pentru Capitolul 3.0)

·       Angajamentul Echipei Privind Posibilitatea de Realizare si Sprijinul Conducerii

1 MODUL DE EROAREALEPROIECTULUI SI ANALIZA EFECTELOR (Design Failure Mode and Effect Analysis=DFMEA)

DFMEA este o tehnica analitica disciplinata care stabileste probabilitatea de esec, precum si efectul acestuia. O forma a DFMEA este Modul de Eroare a Sistemelor si Analiza Efectelor (MESAE). Un DFMEA este un document activ, actualizat continuu in conformitate cu nevoile si asteptarile cerute de catre client. Pregatirea DFMEA ofera echipei oportunitatea de a revizui produsul selectat anterior si caracteristicile procesului, precum si de a efectua adaugari, modificari sau stergeri necesare. Manualul de referinta Moduri de Eroare Posibile si Analiza Efectelor Crysler, Ford si General Motors ar trebui utilizat pentru a stabili metoda acceptabila de pregatire a DFMEA. Lista de Verificare FMEA a Proiectului din Anexa A-1 ar trebui de asemenea revizuita pentru a fi siguri ca au fost luate in considerare caracteristicile de proiectare corespunzatoare.

2 PROIECTAREA FABRICATIEI SI ASAMBLARII

Proiectarea Fabricatiei si Asamblare este un proces de Tehnologie Simultana care are scopul de a optimiza relatia dintre functionare, fabricatie si asamblare. Scopul nevoilor si asteptarilor clientului, descrise in Capitolul 1.0, va stabili limita pana la care Echipa furnizorului de Planificare a Calitatii Produsului se poate implica in aceasta activitate. Acest manual nu include si nu se refera la o metoda formala de pregatire a Proiectarii pentru Fabricatie si a Planului de Asamblare. Pozitiile enumerate mai jos ar trebui luate in considerare de catre Echipa de Planificare a Calitatii Produsului ca un minim necesar:

·       Proiectare, concept, functionare si precizie la variatia de fabricatie

·       Procesul de fabricatie si/sau asamblare


Cunostintele Echipei de Planificare a Calitatii Produsului, experienta, produsul/procesul, regulamentele guvernamentale si cerintele de service ar putea determina aparitia altor factori care trebuie luati in considerare.

3 VERIFICAREA PROIECTARII

Verificarea Proiectarii stabileste daca proiectul produsului corespunde cerintelor clientului care rezulta din activitatile descrise in Capitolul 1.0.

4 REVIZIILE PROIECTARII

Reviziile Proiectarii reprezinta intalniri programate in mod regulat, conduse de catre departamentul tehnic de proiectare al furnizorului si in agenda trebuie sa fie incluse si alte arii afectate. Reviziile Proiectarii este o metoda efectiva de prevenire a problemelor si a neintelegerilor; de asemenea se asigura un mecanism pentru a monitoriza si transmite rapoarte catre conducere.

Reviziile Proiectarii constau dintr-o serie de activitati de verificare, ce reprezinta mai mult decat o inspectie tehnica. Ca un minim necesar, Reviziile Proiectarii, ar trebui sa includa urmatoarele evaluari:

·       Consideratii privind cerinta(ele) de Proiectare/Functionare

·       Fiabilitatea formala si obiectivele de siguranta

·       Componenta/subsistem/ciclul de lucu al sistemului

·       Simulare pe calculator si rezultatele testului la banc

·       DFMEA

·       Revizia Proiectului Pentru Fabricatie si efortul de asamblare

·       Proiectarea Experimentelor (Design of Experiments=DOE) si rezultatele privind variatia de construire a ansamblului (Vezi Anexa B)

·       Erori de testare


·       Verificarii proiectarii

·       Validarii produsului si procesului componentelor si ansamblelor prin aplicarea raportului si planului de testare

Echipa de Planificare a Calitatii Produsului nu se limiteaza la elementele de mai sus. Aceasta trebuie sa ia in considerare si sa utilizeze corespunzator tehnicile analitice prezentate in Anexa B.

5 CONSTRUIREA PROTOTIPULUI – PLANUL DE CONTROL

Planurile de Control ale Prototipului sunt o descriere a masuratorilor dimensionale si de material, precum si a testelor de functionare care se efectueaza in timpul construirii prototipului. Echipa de Planificare a Calitatii Produsului ar trebui sa se asigure ca planul de control al prototipului este pregatit. Metodologia planului de control este descrisa in Capitolul 6. O Lista de Verificare a Planului de Control este prezentata in Anexa A-8 si Capitolul 6 pentru a sprijini pregatirea planului de control al prototipului.

Fabricatia pieselor prototip reprezinta, pentru echipa si client, o excelenta oportunitate de a stabili fidelitatea cu care produsul sau serviciul respecta obiectivele Vocii Clientului. Pentru toate prototipurile de care Echipa de Planificare a Calitatii Produsului este responsabila, ar trebui sa se verifice daca:

·       Produsul sau serviciul respecta specificatiile si datele de raportare, dupa cum s-a cerut.

·       Se acorda o atentie deosebita produsului special si caracteristicilor de proces.·       Se folosesc datele si experienta pentru a stabili parametrii preliminari de proces si cerintele de ambalare.

·       Se comunica clientului orice nelamuriri, deviatii si/sau influente asupra costului

6 DESENE TEHNICE (Inclusiv Date Matematice)

Proiectele clientului nu exclud responsabilitatea echipei de planificare de a verifica desenele tehnice in maniera de mai jos. Desenele tehnice pot include caracteristici speciale (siguranta si directive guvernamentale) care trebuie cuprinse in planul de control. Atunci cand clientul nu dispune de desene tehnice, controlul desenelor ar trebui repetat de catre echipa de planificare pentru a stabili care dintre caracteristici afecteaza montajul, functionarea, durabilitatea si/sau cerintele de siguranta ale directivelor guvernamentale.
Desenele ar trebui revizuite pentru a stabili daca exista informatie suficienta pentru o configuratie dimensionala a pieselor individuale. Controlul sau suprafetele/pozitiile de

referinta ar trebui identificate foarte clar, astfel incat echipamentul si calibrele functionale adecvate sa fie proiectate pentru controale in desfasurare. Dimensiunile ar trebui evaluate pentru asigurarea fiabilitatii si compatibilitatii cu productia industriala si standardele de masurare. Daca este cazul, echipa ar trebui sa asigure utilizarea unor date matematice compatibile cu sistemul clientului, pentru a se stabili o comunicare bidirectionala eficienta.

7 SPECIFICATII TEHNICE

O verificare detaliata, precum si intelegerea specificatiilor de control, va ajuta Echipa de Planificare a Calitatii Produsului sa identifice cerintele functionale, de durabilitate si de aspect ale componentei sau ansamblului de studiat. Volumul selectiei, frecventa si criteriile de acceptare ale acestor parametri sunt, in general, definiti in cadrul testului de prelucrare din Specificatiile Tehnice. In caz contrar, volumul selectiei si frecventa sunt stabilite de catre furnizor si inregistrate in planul de control. In fiecare caz, furnizorul ar trebui sa determine care dintre caracteristici afecteaza sau controleaza rezultatele ce indeplinesc in totalitate cerintele functionale, de durabilitate si de aspect.

8 SPECIFICATII DE MATERIAL

In afara de desene si de specificatiile de performanta, specificatiile de material ar trebui verificate pentru Caracteristicile Speciale privind proprietatile fizice, performanta, mediul, manipularea si cerintele de depozitare. Aceste caracteristici ar trebui, de asemenea, sa fie incluse in planul de control.

9 MODIFICARI ALE DESENULUI SI ALE SPECIFICATIILOR

In cazul in care sunt cerute modificari ale desenului si ale specificatiilor, echipa trebuie sa asigure transmiterea prompta a acestora, impreuna cu documentele corespunzatoare, tuturor celor implicati.

10 ECHIPAMENT NOU, UNELTE SI CERINTE DE INSTALARE

DFMEA, Planul de Asigurare a Produsului si/sau Reviziile Proiectului pot identifica echipamentul nou si cerintele de instalare. Echipa de Planificare a Calitatii Produsului ar trebui sa inregistreze aceste cerinte prin adaugarea elementelor in Diagrama de Programare in Timp. Echipa trebuie sa se asigure ca echipamentul nou si uneltele sunt corespunzatoare si ca vor fi livrate la timp. Desfasurarea activitatii de instalare ar trebui sa fie monitorizata pentru a asigura indeplinirea pana la a incerca depasirea productiei planificate. Vezi Echipament Nou, Unelte si Lista de Verificare a Echipamentului pentru Testare din Anexa A-3.

11 PRODUSUL SPECIAL SI CARACTERISTICILE DE PROCES

In etapa de planificare a calitatii, descrisa in Capitolul 1.0, echipa a identificat deja produsul special preliminar si caracteristicile de proces rezultate din informatiile furnizate de Vocea Clientului. Echipa de Planificare a Calitatii Produsului ar trebui sa lucreze in baza acestui listing si sa respecte consensul din timpul reviziei si dezvoltarii trasaturilor proiectului prin evaluarea informatiilor tehnice. Anexa C contine un tabel in care se descriu simbolurile Chrysler, Ford si General Motors folosite pentru a indica toate Caracterisicile Speciale. Consensul trebuie inregistrat in Planul de Control corespunzator. Formularele Plan de Control Caracterisitici Speciale si Coordonate in Puncte ale Datelor

din Capitolul 6, Suplimentele K si L, sunt metode recomandate pentru documentare si actualizare a Caracteristicilor Speciale, conform cerintei, pentru a sprijini etapele Prototip, Pre-lansare si Planurile de Control al Productiei. Furnizorul poate utiliza orice formular care indeplineste cerintele unei documentatii similare. Clientul poate avea cerinte pentru o aprobare unica. Vezi pentru detalii Cerintele Sistemului de Calitate Crysler, Ford si General Motors, Capitolul III.

12 CERINTELE ECHIPAMENTULUI DE TESTARE / MASURARE

Cerintele echipamentului de testare / mijloacelor de masurare trebuie, de asemenea, sa fie deja identificate pana in acest moment. Echipa de Planificare a Calitatii Produsului ar trebui sa adauge aceste cerinte in Diagrama de Programare in Timp. Desfasurarea va fi apoi monitorizata pentru a se asigura respectarea timpului stabilit.

13 ANGAJAMENTUL ECHIPEI PRIVIND POSIBILITATEA DE REALIZARE SI SPRIJINUL CONDUCERII

Echipa de Planificare a Calitatii Produsului trebuie, in acest moment, sa evalueze posibilitatea de realizare a proiectului propus. Clientul, proprietar al proiectului, nu inlatura obligatia furnizorului de a asigura fezabilitatea proiectului. Echipa trebuie sa fie convinsa ca proiectul propus poate fi fabricat, asamblat, testat, ambalat si livrat clientului intr-o cantitate suficienta, la un pret acceptabil si in timpul stabilit. Lista de Verificare a Informatiilor de Proiectare din Anexa A-2 permite echipei sa stabileasca eforturile si sa-si evalueze eficienta. Aceasta lista de verificare va costitui, de asemenea, o baza pentru pozitiile deschise discutate in Angajamentul Echipei Privind Posibilitatea de Realizare, Anexa E. Consensul echipei ca proiectul propus poate fi realizat, ar trebui inregistrat impreuna cu alte pozitii, care necesita rezolvari si prezentari in fata conducerii pentru obtinerea sprijinului acesteia. Formularul Angajamentul Echipei Privind Posibilitatea de Realizare, prezentat in Anexa E, este un exemplu de document scris recomandat.

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
Inceputul globalizarii
Kinley-Scheppes - Comportamentul Consumatorului
Micromediul de marketing
Analiza-diagnostic a produsului destinat pietei internationale
Noțiuni introductive in teoria riscurilor
MARKETINGUL PE PIATA DE CAPITAL
Conjunctura pietei
Cercetare de marketing privind consumul de fast-food in randul studentilor din cadrul Unversitatii “Babes-Bolyai”, Cluj Napoca


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu