Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » tehnologie » constructii
DIMENSIONAREA FUNDATIILOR

DIMENSIONAREA FUNDATIILORDIMENSIONAREA FUNDATIILOR

Etapele de calcul in dimensionarea fundatiilor unor constructii urmaresc conditiile impuse de STAS 3301/1-85 si STAS 3310/2-85 si anume:

1.Calculul actiunii in gruparea fundamentala si speciala de incarcari exterioare transmise de constructie

2.Determinarea caracteristicilor geotehnice normale si de calcul ale terenului de fundare

3.Predimensionarea fundatiilor pe baza presiunilor conventionale de calcul si verificarea din conditia de rezistenta al terenului de fundare


4.Armarea fundatiei

5.Verificarea terenului de fundare la starea limita de deformatie

       5.1.calculul terenului la starea limita de deformatie

       5.2.calculul tasarii absolute respectiv deplasarea absoluta respectiv deplasarea probabila pe verticala a fundatiilor izolate ca urmare a deformatiilor terenului prin metoda insumarii pe straturi elementare

6.Verificarea terenului de fundare la starea limita de capacita portanta

Dimensionarea fundatiei pr baza presiunilor conventionale de calcul

 

Calculul ternului de fundare pe baza presiunilor conventionale se efectueaza pentru stabilirea preliminara a dimensiunilor in plan a fundatiilor.

Se mai utilizeaza in calcul de dimensionare definitiva, dar numai in cazul unor constructii obisnuite, nesensibile la tasari fundate pe un teren bun si fara restrictii in exploatare.

Etapele de calcul sunt:

a)       adaptarea sistemului de fundare compatibil cu structura de rezistenta a constructiei, profilul litologic pe amplasament si conditiile climaterice

b)       stabilirea adincimi de fundare

Adancimea de fundare minima Df, conform normativului NP 121/04 (“Normativul privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii”) functie de:

  • adancimea de inghet “Hi” cu valori indicate in STAS 6054-87 (“Teren de fundare zonarea teritoriului Romaniei din punct de vedere al adancimii de inghet”);
  • conditii de teren, privind nivelul apei subterane
  • solutia functionala a constructiei. Pentru constructiile fara subsol,cota de fundare se considera de la cota terenului nivelat (0±00) iar pentru constructii cu subsol de la cota pardoselii subsolului (0±00).

cm

        c) Stabilirea dimensiunilor in plan a bazei fundatiei

Dimensionarile in plan a fundatiilor (Lungime L si latime B) ale talpii unei fundatii se predimensioneaza pe baza conditiei  ca presiunea efectiva dezvoltata sub talpa fundatiei sa nu depasasca presiunea conventionala (Pconv).

    - se alege un anumit report intre laturi;

               

                  í

     - predimesionarea fundatiei se face din conditia:

              

                 

                

 unde:

               presiunea efectiva medie provenita din incarcari de calcul in gruparea fundamentala                                                                    

incarcarea de calcul din gruparea fundamentala de actiuni

  greutatea volumica medie a betonului din fundatiei. La acest stadiu de predimensionare se poate considera o valoare aproximativa. L,BT dimensiunile in plan ale fundatiei (ptr. fundatii continue B´1ml)

   Tvaloare de baza a presiunii conventionaledata in tab. III. 4 STAS 3300/2-85 functie de granulozitate:

-granulozitate si gradul de indesare () ptr; pamanturile necoezive

-functie de poRozitate,respectiv indicele porilor si indicele de consistenta () ptr:-pamanturi coezive:

Valorile lui  din tabele corespund pentru fundatii avand adancimea de fundare Df=2.0m si o latime a talpii fundatiei B=1.0m. Pentru alte adancimi sau alte latimi talpii, presiunea conventionala ca fi corectata.

d)stabilirea presiunii conventionale de calcul:

Presiunea conventionala de calcul este necesara pentru verificarea dimensiunilor impuse ale fundatiilor, motiv pentru care aceaste valoare va fi corectata dupa cum urmeaza:

  Tcorectia cu adancimea de fundare cunoscuta din dimensionare

       corectia de latime

                    -corectia cu adancimea de fundare

               ptr. <2.0m

               

             ptr.

          

in care:

              coeficient din tabelele STAS 3300/2-85 functie de natura pamantului

              greutate volumica de calcul a straturilor situate deasupra nivelului talpii fundatiei (calculata cas medie ponderata cu grosimea straturilor)

              -corectie cu latimea fundatiei (B)

              ptr. B£5.0m

             

              0.10-ptr sapaturi necoezive

                              0.05-ptr sapaturi coezive

              ptr.B>5.0m:

              ptr. sapaturi necoezive

              otr.sapaturi coezive

e)verificarea dimensiunilor fundatiilor din conditia de verificare a rezistentei terernului la talpa de fundare pentru care trebuie indeplinite conditiile

-incarcari centrice:

in gruparea fundamentala

®in gruparea speciala

-grupari excentrice:

·       dupa directie

in gruparea fundamentala

in gruparea speciala

    

·       dupa o directie

in gruparea fundamentala

in gruparea speciala

unde:

 ptr incarcare centrica

W®modulul de rezistenta a talpii fundatiei

                                                                               

STABILIREA ADANCIMII DE FUNDARE

Stabilirea minima de fundare se va stabili luand in consideratie doua criterii:

a)adancimea de inghet Hi: Df1=Hi+0.10¸0.30=0.90+0.10=1.00m

               Hi-nivelul cel mai coborat al izotermei de00(STAS 6054-77).

b)conditii geologice natura terenului de fundare ,stratul capabil sa preia solicitarile, numit strat bun de fundare.

                    Htf=0.90

                    Df2=Htf+0.30¸050=0.90+0.30=1.20m

                     Dfmin=max(Df1;Df2)=1.20m

DETERMINAREA CARACTERISTICILOR GEOTEHNICE ALE TERENULUI DE FUNDARE

DETERMINAREA VALORILOR NORMATE

-eliminarea valorilor encesive care nu indeplinesc conditia:

2

-caracteristici fizice:g,Ic,C

          -gn

      i

2

1

18.3

0.975

0.950

1.48

2

20.1

-0.850

0.680

1.48

3

18.9

0.375

0.140

1.48

4

19.8

-0.525

0.275

1.48

S

77.1

0

2.045

5.92

     

i

2

1

0.71

0.055

0.003

0.105

2

0.80

-0.035

0.0012

0.105

3

0.72

0.045

0.002

0.105

4

0.83

-0.065

0.004

0.105

S

3.06

0

0.0104

0.421         -

i

e

2

1

0.72

0.0925

-0.0085

0.164

2

0.66

-0.033

0.001

0.164

3

0.48

0.18

0.0219

0.164

4

0.65

-0.023

0.0005

0.164

S

2.51

0

0.0319

0.065

-

-

-

-

-

     

  

  

    

  -caracteristici mecanice  

         -

i

2

1

135

14.25

203.06

24.59

2

143

6.25

39.06

24.59

3

152

-2.75

7.56

24.59

4

167

-17.75

315.06

24.59

S

597

0

564.74

98.36

               

         -fn

i

f

fn-f

(fn-f)2

1

19

-0.625

0.390

1.345

2

18

0.375

0.140

1.345

3

19

-0.625

0.390

1.345

4

17.5

0.875

0.765

1.345

S

73.5

0

1.685

5.37

         fn=

         -cn

i

c

cn-c

(cn-c)2

1

0.60

0.04

0.0016

0.005

2

0.70

-0.06

0.0036

0.005

3

0.58

0.06

0.0036

0.005

4

0.68

-0.04

0.0016

0.005

S

2.56

0

0.0104

0.02

         cn=

       

Determinarea valorilor de calcul

 

 S.L.D.

 

®tga=1.25®r=1.25/19.275´2=0.032

KN/m3

fc=0.85´fn=0.85´18.375=15.618

cc=0.8´cn=0.8´0.64=0.512

S.L.C.P. 

         a=0.95       n-1=3®tga=2.35

r=4.35/19.275´2=0.0609

fc=0.95´fn=17.456

cc=0.95´cn=0.5415

    Predimensionarea fundatiei pe baza presiunii conventionale de calcul

                  

         -stabilirea presiunii conventionale de calcul la talpa fundatiei se va face in functie de : Ic, e.

Denumirea terenului bun de fundare

e

                          consistenta

Ic=95

Ic=0.765

Ic=1

Argila prafoasa  cafenie, plastic vartoasa

0.6

450

489.75

525

0.627

429.75467.712

501.375

0.8

300

326.5

350

-corectia cu adancimea de fundare

-corectia cu latimea fundatiei

         Corectia de adancime

        

-pentru Df>2m

  CDf=K2´gm ´(Df-2)

   K2=1.5

gm=20KN/m3

 CDf=1.5´20(2.4-2)=12KN/m2

2

       

 Determinarea lui Lsi B

pef£pconv-Df´gmed®

L/B=1.2¸1.5®L=1.4B

1250/1.4B=479.712-2.4´20

1250/1.4B=431.712®604.369B=1250®B=2.068m

L=1.4B=1.4´2.068=2.89®L=2.89m

Corectia de latime

    B=2.068m®B=2.00m

  =467.712´0.05(2.068-1)=24.975KN/m2

 =467.712+12+24.975=504.687KN/m2

        

Stabilirea dimensiunilor pe verticala

H=(0.25¸0.35)L®H=0.3L=)0.3´3=0.9m»1m

H=(1/3¸1/2)H=1/2H=0.5´1m=0.5

     Nu este necesara verificarea la forta taietoare pentru:

pconv.=504.687KN/m2si H/L=0.3

Verificarea terenului de fundare la S.L.D.

Calculul terenului la starea limita de deformatie consta in respectarea conditiei Def£Dadm unde:

-Def = deplasarea sau deformatia constructie datorata tasarii terenului de fundare.

-Dadm = deplasarea sau deformatia admisa pentru sructura stabilita de proiectant

Dadm=8cm

Verificarea se face din conditia la talpa fundatiei provenita din incarcarile de calcul astfel incat sa nu depaseasca presiunea corespunzatoare unor zone plastice care au loc in ternul de fundare.

-pentru fundatiile dreptunghiulare, la constructiile fara subsol Ppl se calculeaza cu relatiile:

Ppl=m1(g´b´N1´H2+C´N3)

m1=1.4

B/4=2/4=0.5m

=19.891KN/m3

f=15.618®N1=0.387

                    N2=2.38

                    N3=4.941

q=gDf=20´2.4=48KN/m2

Ppl=1.4(19.891´2´0.347+42.868´2.38´4.941´48)=494.195KN/m2=17´1.8+(2.4-1.8)´20.448=30.6+12.268=42.86KN

C=48KN/m2

Gf=(L´B´H´gB´Vm´gn)=3´2´1´24+1.9´1.4´(2.4-0.6)´17=225.396KN

W=BL2/6=2´9/6=3

1.2Ppl=1.2´494.195=593.034KN/m2

                   

Pentru calculul tasarii fundatiei functie de natura terenului sub talpi  se determina si starea eforturilor din teren in vederea aplicarii metodei insumarii pe straturi elementare.

                    -grosimea maxima asratului elementar:

                    0.4B=0.4´2=0.8m

                    -de asemenea un strat se afla in acelesi stat geotehnic

                   

Presiunea neta pe talpa fundatiei:

Pnet=1250+225.396/3´2=245.899KN/m2

E=Mc´M

Calculul tasarilor se face tabelat.

-zona activa, in cuprinsul careia se calculeaza deformarea straturilor, delimitata inferior de “Zo” sub talpa fundatiei pentru care este indeplinita conditia:

                                 

Nr

strat

hi

(m)

zi

(m)

L/B

zi/B

zi

szi=a´Pnet

szimed

(kPa)

g

KN/m3

sgi

kPa

sgimed

kPa

Mo

M2-3

kPa

E=MoM2-3

kPA

DI

cm

1

0.5

0

1500

0

1

203.03

195.82

19.9

32.85

47.77

1.5

149.2

223.875

0.43

0.5

0.25

0.929

188.6

42.8

2

0.5

0.5

1500

0.25

0.929

188.6

170.74

19.9

52.75

57.57

1.5

149.2

223.875

0.38

1

0.5

0.753

152.8

52.75

3

0.5

1

1500

0.5

152.8

152.8

130.75

19.9

62.7

67.67

1.5

149.2

223.875

0.29

1.5

0.75

108.6

108.6

62.7

40.5

1.5

1500

0.75

108.6

108.6

95.932

19.9

72.66

77.62

1.5

149.2

223.875

0.21

2.0

1.0

83.2

83.2

72.66

5

0.5

2.0

1500

1.0

83.2

83.2

72.989

19.9

82.6

87.57

1.5

149.2

223.875

0.16

2.5

1.25

62.7

62.7

82.6

6

0.5

2.5

1500

1.25

62.7

62.7

54.513

19.9

92.55

97.52

1.5

149.2

223.875

0.12

3.0

1.5

46.2

46.2

92.55

7

0.5

3.0

1500

1.5

46.2

46.2

42.433

19.9

102.5

107.4

1.5

149.2

223.875

0.09

3.5

1.75

38.5

38.5

102.5

8

0.5

3.5

1500

1.75

38.5

38.5

34.515

19.9

112.4

117.4

1.5

149.2

223.875

0.07

4.0

2.00

30.4

30.4

112.4

9

0.5

4.0

1500

2.00

30.4

30.4

26.292

19.9

122.4

127.3

1.5

149.2

223.875

0.05

4.5

2.25

22.1

22.1

122.4

10

0.5

4.5

1500

2.25

22.1

22.1

17.968

19.9

132.3

137.3

1.5

149.2

223.875

0.05

5.0

2.50

13.8

13.8

132.3

                                                                                                       Def=1.504¸1800 Dadm<8cm

 

 

 

 

 

 

 

Verificarea terenului de fundare la starea limita de  capacitate portanta

Conditia care trebuie indeplinita este:

unde:

=0.9

=3m-0.4153=2.585m

pcr=g*BMglg+qMglg+c*Mclc

g*=20.448KN/m3

B=2m

q=42.868KN/m2

c*=54.15

f=17.456®Mg=1.24

                    Mq=5.128

                    Mc=12.867

B/L=2/3

lg=lc=1+0.3+B/L=1+0.3´2/2.585=1.232

lg=1-0.4B/L=1-0.4´2/2.585=0.691

pcr=20.48´2´1.24´0.691+42.868´5.128´1.232+54.15´12.867´1.232= =1164.265KN/m2

Pef=357.97KN/m2<mcPcr=1079.375KN/m2

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
Proprietatile de deformare ale zidariei
CALCULUL TERMIC
PRODUCTIVITATEA DE EXPLOATARE A MASINILOR DE CONSTRUCTII
MECANISME DE ROTIRE
Imbracaminti din beton de ciment rutier
CALCUL HIGROTERMIC
Parapete
EXECUTIA, VERIFICARI SI PROBE ASUPRA INSTALATIILOR DE INCALZIRE PROIECTATE


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu