Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » afaceri
Formalitati legate de constituirea unei societati comerciale

Formalitati legate de constituirea unei societati comerciale
UNIVERSITATEA„SPIRU HARET'

FACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA

MASTERAT-DREPTUL AFACERILOR IN CONTEXT EUROPEAN

DREPT COMERCIAL-SOCIETATI COMERCIALE

FORMALITATI  LEGATE DE CONSTITUIREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE

INTRODUCERE


Societatea comerciala ca si celelalte institutii ale dreptului,isi datoreaza aparitia unor cauze economice si sociale.Pe masura ce societatea omeneasca s-a dezvoltat,iar nevoile economice si sociale au crescut,oamenii si-au dat seama tot mai mult ca energiile individuale,oricat de mari ar fi fost ele,nu mai erau indestulatoare pentru satisfacerea acestor nevoi.O actiune individuala,indiferent de marimea resurselor de munca si financiare ale intreprinzatorului,nu mai putea face fata realizarii unor activitati economice de amploare.In aceste conditii s-a nascut ideea cooperarii intre mai multi intreprinzatori,care sa realizeze impreuna astfel de activitati.Aceasta idee si-a gasit expresia,pe planul dreptului,in conceptul de societate comerciala,care implica asocierea a doua sau mai multe persoane,cu punerea in comun a unor resurse,in vederea desfasurarii unei activitati economice si impartirii beneficiilor rezultate.Constituirea unei societati comerciale are drept rezultat aparitia in campul activitatii comerciale a unui nou subiect de drept,care participa la raporturile juridice.Pentru a garanta securitatea raporturilor juridice,legea stabileste conditiile care trebuie indeplinite pentru constituirea societatii comerciale.La baza constituirii societatii comerciale se afla actul sau actele constitutive,care,dupa caz, incheiate in conditiile legii,stabilesc raporturile juridice dintre asociati.Dar,pentru constituirea societatii,pentru ca aceasta sa devina persoana juridica,trebuie indeplinite si formalitatile prevazute de lege.Numai daca sunt respectate aceste cerinte ale legii,societatea comerciala este considerata legal constituita,cu toate consecintele pe care le implica statutul sau de persoana juridica..Legea nr.31/1990 cuprinde reguli generale privind Constituirea societatilor comerciale,care sunt, in esenta,un contract si, totodata,o persoana juridica.Societatile comerciale au fost si sunt cel mai adecvat instrument juridic de drenare a energiilor umane si financiare pentru realizarea unor scopuri sociale,ca si pentru satisfacerea unor interese personale ale intreprinzatorilor.

FORME DE CONSTITUIRE


Prin art 2 din legea 31/1990 se stabilesc 5 forme de organizare a societatatiilor comerciale romanesti si anume:

1. societatea in nume colectiv
2.societate in comandita simpla
3.societate pe actiuni
4.societatea in comandita pe actiuni
5.societatea cu raspundere limitata.

Societatile enuntate sunt persoane juridice distincte de persoana propietarilor lor(asociati sau actionari).Ele isi desfasoara activitatea in nume propriu, au conducere si sediu propriu.
Pentru constituirea societatilor comerciale este necesara intocmirea si procurarea unor acte, plata unor taxe ,etc.
In acest flux procedural stabilit de legislatia comerciala in vigoare, care cuprinde mai multe institutii implicate in acest proces, se disting cateva etape si anume:

ETAPA I: VERIFICAREA LA REGISTRUL COMERTULUI A ACCEPTABILITATII NUMELUI(FIRMA) SI EMBLEMEI ALESE,URMATA DE REDACTAREA STATUTULUI SI CONTRACTULUI SOCIETATII

Legea prevede obligativititatea formei scrise a celor 2 acte ale societatii, care pot fi reunite in unul singur acesta numit act constitutiv, care se intocmesc in 6 exemplare.Inainte de a se trece la redactarea actelor e necesar o deplasare la registrul comertului pentru a se verifica daca se accepta numele si emblema alese,pentru ca s-ar putea ca acestea sa fie deja inregistrate de alte societati, in acest caz trebuind alese alte denumiri, facandu-se obligatoriu o rezervare de denumire si o verificare a sediului care au o valabilitate de 3 luni.Potrivit art.23 din Legea nr.26/1990, legea romana privind Registrul Comertului „firma este numele sau dupa caz,denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza'.Deci ,firma este un atribut de identificare a comerciantului alaturi de sediu,foarte important in relatiile cu tertele persoane.Orice firma trebuie sa se deosebesca de cele existente. Daca o firma noua este asemanatoare cu alta,in mod obligatoriu trebuie sa se adauge o mentiune care sa o deosebeasca de cele existente.Titularul fondului de comert are un adevarat drept de proprietate asupra firmei,in asa fel incat atingerea adusa acestui drept fie,prin uzurparea ei fie,prin contrafacere(falsificare)fapte care ar avea ca urmare uzurparea clientului,il indreptateste pe titular sa-si valorifice dreptul incalcat,fie prin mijloace de drept civilfie, prin actiunea penala,daca sunt indeplinite conditiile infractiunilor de concurenta neloiala,contrafacere.In plus,in toate situatiile titularul fondului de comert al carui nume(firma) a fost nesocotit poate cere daune-interese materiale si morale. Un alt element al fondului de comert este emblema. Legea franceza defineste emblema ca fiind o inscriptie,o imagine ,o forma sau o alta imagine aplicata unui imobil,stabiliment si care se raporteaza la activitatea care s desfasoara in acel stabiliment.Emblema este mijlocul de individualizare a stabilimentului sau a fondului exploatat.In legislatia romana,sigla este reglementata sub forma emblemei deci nu exista o deosebire intre sigla si emblema.Astfel,potrivit art.27 alin.2 din Legea nr.26/1990, emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de altul de acelasi fel'.¹

¹Drept Comercial-Dr. Smaranda Angheni,Editura Oscar Print,Bucuresti,1997,pg.66

In baza contractului de franchising se poate ceda numai dreptul de folosinta,cesionarul avand posibilitatea sa exploateze fondul de comert sub emblema transmisa de proprietar.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­„Statutul societatii este conceput ca un act dezvoltator al contractului de societate,menit sa-i intregeasca cuprinsul acestuia.Necesitatea statutului,ca al doilea act constitutiv,este impusa de specificul societatii pe actiuni sau cu raspundere limitata.Datorita complexitatii acestor societati este necesar ca,plecand de la clauzele contractului de societate,statutul sa reglementeze ceea ce le este propriu,in special aspectele legate de organizarea si functionarea societatii.Acest ,,surplus' de reglementare poate face obiectul statului,ca act constitutiv distinct,sau poate fi incorporat in inscrisul unic.Alegerea apartine aociatilor.Pentru cazul cand statutul este un act constitutiv distinct se impun unele precizari privind notiunea,conditiile de valabilitate si cuprinsul statutului societatii.„¹

 Verificarea sediului e obligatorie intrucat la acelasi sediu nu pot functiona mai multe societati comerciale cu exceptia cazului in care una dintre societatii este asociat sau actionar al societatii nou infiintate.Provizoriu societatea isi poate declara sediul la sediul cabinetul sau biroul avocatului sau societatii civile de avocatura care certifica actul constitutiv.

ETAPA II: REDACTAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Dupa stabilirea numelui si emblemei viitoarei societati, se trece la redactarea actelor constitutive ale societatii(statut si contract),in care trebuie sa gasim urmatoarele date:
-care va fi forma, denumirea,durata,sediul si obiectul de activitate al societatii;
-valoarea capitalului social ce trebuie depus de fiecare asociat,cat in lei si cat in valuta;
-care dintre asociati va administra si reprezenta societatea, stabilind limita si puterile acestora, cat si obigatiile pe care le are;
-daca societatea va avea sucursale sau filiale in tara sau in strainatate;
-modul de impartire al castigurilor (cand, cat si cat de frecvent);
-in ce cazuri se poate dizolva sau lichida societatea, etc
Contractul trebuie sa cuprinda toate mentiunile prevazute de art.7 si art.8 din Legea nr.31/1990:
Actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde:
   a) numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor persoane juridice; numarul de inregistrare in registrul comertului sau codul unic de inregistrare, potrivit legii nationale; la societatea in comandita simpla se vor arata asociatii comanditari, asociatii comanditati, precum si reprezentantul fiscal, daca este cazul;

__________ ______ ____ _____ _______ ______ _______________

¹ Drept Comercial Roman,ed.5,Prof.Dr. Stanciu D.Carpenaru,Editura All Beck,Bucuresti,2004,pg.180

   b) forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;
   c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
   d) capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;
   e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
   f) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;
   g) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
   h) durata societatii;
   i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.
Actul constitutiv al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni va cuprinde:
   a) numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor persoane juridice, numarul de inregistrare in registrul comertului sau codul unic de inregistrare, potrivit legii nationale; la societatea in comandita pe actiuni se vor arata asociatii comanditari si asociatii comanditati, precum si reprezentantul fiscal, daca este cazul;
   b) forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;
   c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
   d) capitalul social subscris si cel varsat. La constituire, capitalul social subscris, varsat de fiecare actionar, nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, daca prin lege nu se prevede altfel. Restul de capital social va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare;
   e) valoarea bunurilor constituite ca aport in natura in societate, modul de evaluare si numarul actiunilor acordate pentru acestea;
   f) numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator. Daca sunt mai multe categorii de actiuni, se vor arata numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni;
   g) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea administratorilor, persoane juridice; garantia pe care administratorii sunt obligati sa o depuna, puterile ce li se confera si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat; drepturile speciale de reprezentare si de administrare acordate unora dintre ei. Pentru societatile in comandita pe actiuni se vor indica comanditatii care reprezinta si administreaza societatea;
   h) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia cenzorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea cenzorilor, persoane juridice;
   i) clauze privind conducerea, administrarea, functionarea si controlul gestiunii societatii de catre organele statutare, controlul acesteia de catre actionari, precum si documentele la care acestia vor putea sa aiba acces pentru a se informa si a-si exercita controlul;
   j) durata societatii;
   k) modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor;
   l) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
   m) avantajele rezervate fondatorilor;
   n) actiunile comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni;
   o) operatiunile incheiate de asociati in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le preia, precum si sumele ce trebuie platite pentru acele operatiuni;
   p) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.
Societatea pe actiuni se constituie prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica.Dispozitiile art.33 din Decretul nr.31/1954,recunosc societatea in curs de constituire o capacitate de folosinta restransa la nevoile dobandirii personalitatii juridice.

„Din momentul incheierii actului constitutiv,societatea comerciala aflata in curs de constituire dobandeste o capacitate juridica restransa,putand incheia-prin fondatorii sau reprezentantii ei-actele juridice necesare dobandirii personalitatii juridice.Fondatorii sau reprezentantii societatii incheie actele juridice in nume propriu,dar in contul societatii.Dupa dobandirea personalitatii juridice,in temeiul art.53 din Legea nr.31/1990,societatea preia asupra ei actele juridice(cu drepturile si obligatiile pe care le implica)incheiate anterior de catre fondatorii sau reprezentantii societatii.Cum aceste acte juridice au fost incheiate ab origine in contul societatii,ele sunt considerate ca au fost ale societatii de la data incheierii lor.'¹
Numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 5.
Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.
In societatea cu raspundere limitata, numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50. In cazul in care, intr-o societate cu raspundere limitata, partile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, in calitate de asociat unic, are drepturile si obligatiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunarii generale a asociatilor. Daca asociatul unic este administrator, ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate.
In societatea care se infiinteaza de catre un asociat unic, valoarea aportului in natura va fi stabilita pe baza unei expertize de specialitate. O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata.
O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana.
In caz de incalcare a prevederilor alin. (1) si (2), statul, prin Ministerul Finantelor Publice, precum si orice persoana interesata poate cere dizolvarea pe cale judecatoreasca a unei societati astfel constituita.
Pe baza hotararii de dizolvare, lichidarea se va face in conditiile prevazute de prezenta lege pentru societatile cu raspundere limitata.

¹ Drept Comercial Roman-Prof.Dr. Stanciu D.Carpenaru,Edit.All Beck,Bucuresti,2004,pg.178

Contractele intre societatea cu raspundere limitata si persoana fizica sau persoana juridica, asociat unic al celei dintai, se incheie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute. Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate.
Aporturile in natura sunt admise la toate formele de societate.
Aceste aporturi se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare.
Aporturile in creante sunt liberate potrivit art. 84. Asemenea aporturi nu sunt admise la societatile pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica si nici la societatile in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata.
Prestatiile in munca nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social.
Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati se pot obliga la prestatii in munca cu titlu de aport social, dar care nu pot constitui aport la formarea sau la majorarea capitalului social. In schimbul acestui aport, asociatii au dreptul sa participe, potrivit actului constitutiv, la impartirea beneficiilor si a activului social, ramanand, totodata, obligati sa participe la pierderi.

ETAPA a III-a: AUTENTIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Data actului constitutiv imbraca forma inscrisului sub semnatura privata,art.5 alin.(6) din Legea 31/1990,in forma s actuala,prevede ca actul constitutiv dobandeste data certa si prin depunerea la oficiul registrului comertului.Potrivit legii,la darea datei crte trebuie sa se prezinte dovada eliberata de registrul comertului privind disponibilitatea firmei,iar in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic,declaratia pe propria raspundere privind detinerea calitatii de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata.

In cazul neprezentarii acestor dovezi,persoana care da data certa va refuza operatiunea solicitata(art.16 din Legea nr.31/1990).In cazul in care legea impune forma autentica a actului constitutiv,redactarea inscrisului se face in conditiile Legii nr.36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale.Articolul 44 din lege dispune ca inscrisurile pentru care legea prevede forma autentica vor fi redactate numai de notarii publici,de avocatul partii interesate sau consilierul juridic ori reprezentantul legal al persoanei juridice.Legea permite insa ca persoanele care au o pregatire juridica sa redacteze inscrisurile in care figureaza ca parte,ele,sotii,ascendentii sau descendentii lor.Redactarea inscrisului actului constitutiv poate fi realizata si de serviciul specializat din cadrul oficiului registrului comertului.
La autentificarea actului constitutiv in cazurile prevazute la art. 5 sau, dupa caz, la darea de data certa a acestuia, se va prezenta dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea firmei si declaratia pe propria raspundere privind detinerea calitatii de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata.
La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati, daca cel putin o persoana este, in conditiile legii, asociat in fiecare dintre aceste societati.
Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, dupa caz, persoana care da data certa va refuza operatiunile solicitate, daca din documentatia prezentata rezulta ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.
Actul constitutiv, redactat in 6 exemplare, se prezinta Notarului public in vederea autentificarii.
Asociatii sunt obligati sa semneze in fata notarului public,dupa ce s-au legitimat cu buletinul de identitate.

ETAPA a IV-a :AUTORIZAREA CONSTITUIRII,INMATRICULARII SI PUBLICITATEA SOCIETATII.

1.Precizare

Prin legea 359/ 2004 a fost simplificata procedura de autorizare a constituirii, inmatricularii si publicitatii societatiilor comerciale activate ce au trecuta in competenta oficiului registrului comertului, inlaturandu-se astfel etapa intermediara prevazuta de legea 31/1990 care stabilea ca autorizarea functionarii societatii se face prin hotarare judecatoreasca.

2.Cererea de inmatriculare(inregistrare)

Inmatricularea societatii comerciale se realizeaza in baza unei cereri tip adresate registrului comertului in a carei raza teritoriala se va afla sediulsocietatii.Cererea poate fi facuta de catre fondatori sau de persoanele desemnate ca administratori ai societatii ori ca imputerniciti ai acestora.Potrivit art.35 din Legea nr.31/1990,cererea trebuie insotita de urmatoarele documente :

a)     actul sau actele constitutive ;

b)    dovada efectuarii varsamintelor,in conditiile stabilite prin actul constituiv.Dovada atesta liberarea aporturilor de catre asociati si,implicit,existenta capitalului social varsat.O atare dovada se face prin inscrisuri emise de banca ;c)     dovada sediului declarat si a disponibilitatii firmei.Potrivit legii,trebuie facuta dovada detinerii cu titlu legal a spatiului aferent sediului social(contract de vanzare-cumparare,contract de inchiriere,certificat de mostenirer,etc.) ;

d)    actele care probeaza dreptul de proprietate asupra bunurilor care fac obiectul aportului in natura ;

e)     declaratia pe proprie raspundere a fondatorilor,administratorilor si a cenzorilor,ca indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr.31/1990 ;

Potrvit art.36 din legea 31/1990 modificata in decembrie 2004, in termen de 15 zile de la autentificarea actului constitutiv se va face inmatricularea societatii in Registrul Comertului din raza teritoriala a sediului central al societatii. Cererea va fi insotita de statutul si contractul societatii;
Dovada efectuarii varsamintelor in conditiile prevazute in actul constitutiv
acte privind propietatea aporturilor in natura, iar in cazul in care printre ele figureaza si immobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate
actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de asociati si declaratie pe propria raspundere a fondatorilor , a administratorilor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr.31/1990.

3.Problema avizelor sau actelor de autorizare

Noua reglementare nu mai prevede obligativitatea obtinerii prealabile a unor avize, certificate sau acte de autorizare.
Potrivit noii reglementari, toate avizele sau actele de autorizare, care trebuie eliberate de autoritatiile publice in functie de obiectul de activitate al societatii, se vor solicita de catre Oficiul Registrului Comertului, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, iar autoritatile competente vor trebui sa emita avizele sau actele de autorizare in termen de 15 zile. Nu este necesar sa se depuna avizele sau autorizatii tehnice si nici cele a caror eliberare este legal conditionata de inmatricularea societatii.

4.Autorizarea constituirii societatii si incheierea de inmatriculare

Controlul legalitatii actelor sau faptelor care, potrivit legii, se inregistreaza in registrul comertului se exercita de catre un judecator delegat de presedintele tribunalului la registrul comertului.
La inceputul fiecarui an judecatoresc, presedintele tribunalului are obligatia de a delega la Oficiul Registrului Comertului, unu sau mai multi judecatori ai tribunalului.
Judecatorul delegat va putea dispune efectuarea unei expertize in contul partilor, precum si administrarea altor dovezi.
La societatile pe actiuni, daca exista aporturi in natura, avantaje rezervate fondatorilor, operatiuni incheiate de fondatori in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, judecatorul delegat numeste, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati. Acestia vor intocmi un raport cuprinzand descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb, precum si alte elemente indicate de judecatorul delegat. Pentru bunurile mobile noi va fi luata in considerare factura.
Raportul de expertiza va fi depus la Oficiul Registrului Comertului in termen de 15 zile si va putea fi examinat de creditorii personali ai asociatilor sau de alte persoane. La cererea si pe cheltiala acestora li se pot elibera copii partiale sau integrale de pe raport.
Nu pot fi numiti experti:
   - rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv ori sotii acelora care au constituit aporturi in natura sau ai fondatorilor;
   - persoanele care primesc, sub orice forma, pentru functiile pe care le indeplinesc, altele decat aceea de expert, un salariu sau o remuneratie de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi in natura.
In cazul in care cerintele legale sunt indeplinite, judecatorul delegat, prin incheiere, pronuntata in termen de 5 zile de la indeplinirea acestor cerinte, va autoriza constituirea societatii si va dispune inmatricularea ei in registrul comertului, in conditiile prevazute de legea privind acest registru.
Incheierea de inmatriculare va reda, dupa caz, mentiunile actului constitutiv prevazute la art. 7 si 8. din legea 31/1990
Societatea comerciala este persoana juridica de la data inmatricularii in registrul comertului.
Inmatricularea se efectueaza in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat prin care se autorizeaza inmatricularea societatii comerciale. - Filialele sunt societati comerciale cu personalitate juridica si se infiinteaza in una dintre formele de societate enumerate la art. 2 din leg.31/1990 si in conditiile prevazute pentru acea forma. Ele vor avea regimul juridic al formei de societate in care s-au constituit.
 Sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale si se inmatriculeaza, inainte de inceperea activitatii lor, in registrul comertului din judetul in care vor functiona. Daca sucursala se infiinteaza intr-o localitate din acelasi judet sau in aceeasi localitate cu societatea fondatoare, ea se va inmatricula in acelasi registru al comertului, insa distinct, ca inmatriculare independenta.
Regimul juridic al sucursalei se aplica oricarui alt sediu secundar, indiferent de denumirea lui, caruia societatea care il infiinteaza ii atribuie statut de sucursala. Celelalte sedii secundare - agentii, reprezentante sau alte asemenea sedii - se mentioneaza numai in cadrul inmatricularii societatii in registrul comertului sediului principal. Nu se pot infiinta sedii secundare sub denumirea de filiala.
 Potrivit art. V din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, aprobata si modificata prin Legea nr. 195/1997, dispozitiile acestui alineat nu se aplica filialelor fara personalitate juridica infiintate pana la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta.   Se recomanda societatilor care au infiintat unitati fara personalitate juridica sa modifice denumirea de filiala data acestora.
Societatile comerciale straine pot infiinta in Romania, cu respectarea legii romane, filiale, precum si sucursale, agentii, reprezentante sau alte sedii secundare, daca acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic.
Reprezentantii societatii sunt obligati sa depuna la oficiul registrului comertului semnaturile lor, la data depunerii cererii de inregistrare, daca au fost numiti prin actul constitutiv, iar cei alesi in timpul functionarii societatii, in termen de 15 zile de la alegere.
Constituirea societatii comerciale trebuie adusa la cunostinta celor interesati.Potrivit legii,dupa efectuarea inmatricularii societatii,un extras in forma simplificata al incheierii judecatorului delegat se comunica,din oficiu,Regiei Autonome a Monitorului Oficial spre publicare,pe cheltuiala societatii.Extrasul cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele mentiuni :

a)numarul si data incheierii ;

b)denumirea;

c)sediul social si forma juridica;

d)numele si adresa fondaorilor;

e)domeniul si activitatea principala ;

f)capitalul social si durata de functionare.


Dupa efectuarea inmatricularii, incheierea judecatorului delegat se transmite, din oficiu, Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare, pe cheltuiala partilor.
La cererea si pe cheltuiala partilor, actul constitutiv, vizat de judecatorul delegat, poate fi publicat in acelasi Monitor Oficial, integral sau in extras.
Publicitatea este esentiala, astfel actele si faptele pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevazuta de lege, nu pot fi opuse tertilor, in afara de cazul in care societatea face dovada ca acestia le cunoasteau.
Operatiunile efectuate de societate inainte de a16-a zi de la data publicitatii in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii judecatorului delegat nu sunt opozabile tertilor, care dovedesc ca au imposibilitate de a lua cunostiinta despre ele.
Neandeplinirea cerintelor legale privind publicitatea constituiii societatii comerciale are drept consecinta inopozabilitatea fata de terti a inregistrarii societatii in conditiile prevazute de lege.

5.Inregistrarea societatii la Registrul Comertului

Tot dupa efectuarea inmatricularii Oficiul Registrului Comertului are obligatia sa transmita incheierea de inmatriculare administratiei financiare in raza caruia se afla sediul societatii pentru evidenta fiscala cu mentionarea numarului de inmatriculare in registrul comertului.
„Potrivit legii,o data cu efectuarea inmatricularii societatii si eliberarea certificatului unic de inregistrare,care cuprinde codul unic de inregistrare,se realizeaza si inscrierea fiscala a societatii.Certificatul de inregistrare,continand codul unic de inregistrare,este documentul care atesta,atat luarea societatii in evidenta oficiului registrului comertului,cat si luarea in evidenta organului fiscal.'¹6.Dispozitii procedurale Incheierile judecatorului delegat privitoare la admiterea sau respingerea cererii de inmatriculare sau cu privire la orice alte inregistrari in registrul comertului sint supuse numai recursului care poate fi declarat in 15 zile de la data pronuntarii incheierii. Se depunde la oficiul registrului comertului, care este obligat sa il inainteze in 3 zile tribunalului sediului societatii.Constituirea unei societati comerciale are drept rezultat aparitia in campul activitatii comerciale a unui nou subiect de drept,care participa la raporturile juridice.Pentru a garanta securitatea raporturilor juridice,legea stabileste conditiile care trebuie indeplinite pentru constituirea societatii comerciale.

__________ ______ ____ __________ ______ ____ _________

¹ Drept Comercial Roman,Prof.Dr.Stanciu D.Carpenaru, Editura All Beck,Bucuresti,2004,pg.187

La baza constituirii societatii comerciale se afla actul sau actele constitutive,care,dupa caz, incheiate in conditiile legii,stabilesc raporturile juridice dintre asociati.Dar,pentru constituirea societatii,pentru ca aceasta sa devina persoana juridica,trebuie indeplinite si formalitatile prevazute de lege.Numai daca sunt respectate aceste cerinte ale legii,societatea comerciala este considerata legal constituita,cu toate consecintele pe care le implica statutul sau de persoana juridica.Legea nr.31/1990 cuprinde reguli generale privind Constituirea societatilor comerciale,care sunt ,in esenta ,un contract si, totodata,o persoana juridica La baza constiturii oricarei societati comerciale se afla vointa asociatilor,manifestata in conditiile legii.

7.Publicitatea societatii

Constituirea societatii comerciuale trebuie adusa la cunostinta celor interesati.Potrivit legii,dupa efectuarea inmatricularii societatii,un extras in forma simplificata al incheierii judecatorului delegat se comunica,din oficiu,Reiei Autonome a Monitorului Oficial spre publicare,pe cheltuiala societatii.

Pe extrasul incheierii se va mentiona codul unic de inregistrare si numarul de ordine in registrul comertului.La cererea si pe cheltuiala societatii,incheierea judecatorului delegat se poate publica integral in Monitorul Oficial.Neandeplinirea cerintelor legale privind publicitatea societatii comerciale are drept consecinta inopozablitatea fata de terti a inregiststrarii societatii in conditiile prevazute de lege.

8.Efectele opozitiei

Opozitia se face in 30 de zile de la data publicarii hotararii sau a actului aditional modificator in Monitorul Oficial al Romaniei, daca legea prevede alt termen. Ea se depune la Oficiul Registrului Comertului, care, in termen de 3 zile de la data depunerii, o va mentiona in registru si o va inainta tribunalului sediului societatii. Ea suspenda fata de oponenti executarea hotararii atacata si hotararea pronuntata asupra ei este supusa numai recursului.
Competenta teritoriala. Cererile si caile de atac prevazute de Legea nr 31/1990 se solutioneaza de tribunalul locului unde societatatea isi are sediul principal; in afara de cazul in care legea dispune alt fel.
Citarea partilor si comunicarea acteleor. Citarea partilor in fata judecatorului delegat si comunicarea actelor sale se face de catre Oficiul Registrului Comertului, prin posta, cu scrisoare recomandata sau prin agenti ai Oficiului Registrului Comertului.

Etapa a V a : Deschiderea contului de virament

Se face la banca pentru care opteaza solicitantul, iar in acest scop se depun urmatoarele acte:
-cerere tip
-statutul si contractul societatii autentificate;
-incheierea judecatorului delegat
-copia certificatului de inmatriculare
-actul (in copie) eliberat de Directia Finantelor Publice in legatura cu inregistrarea societatii.

Etapa a VI a: Intocmirea stampilelor, parafelor si sigiliilor

Se face cu comanda la o societatea specializata si pentru obtinerea lor trebuie prezentate
incheierea judecatorului delegat si certificatul de inmatriculare.


Etapa a VII a:Necesitatea obtinerii unor avize,autorizatii,licente,atestate,certificate, de catre Oficiul Registrului Comertului

In situatia in care prin hotarari de guvern sau ordine ministeriale se instituie necesitatea obtinerii unor avize, licente, autorizatii, atestate sau certificate necesare in activitatea societatii, acestea se vor cere de Oficiul Registrului Comertului.

CONCLUZII


In cursul secolelor al XIX –lea si al XX-lea, societatile comerciale au cunoscut o mare dezvoltare.Pe fondul marilor cuceriri ale stiintei si tehnicii, industria si comertul au cunoscut mari prefaceri, atingand niveluri de crestere nebanuite.In acest proces, societatile comerciale, permanent adaptate la cerintele economice si sociale,au jucat un rol deosebit in asigurarea si fructificarea capitalurilor in beneficiul intreprinzatorilor si al societatii.

Pornind de la rolul pe care il au societatile comerciale in lumea contemporana,in doctrina dreptului comercial au aparut preocupari pentru o redefinire a societatii comerciale.Promotorii acestor idei recunosc dubla natura juridica a societatii comeciale,care imbina o latura contractuala(vointa asociatilor)cu o latura institutionala,adica personalitatea juridica(ca efect al legii).Dar,in conceptia lor,natura institutionala este precumpatimitoare,in dauna naturii contractulale care s-a erodat.Actul constitutiv nu mai este menit sa realizeze o grupare de persoane,ci de a asigura afectarea unor bunuri in vederea organizarii societatii.In consecinta,chiar o singura persoana are aptitudinea juridica de a asigura capitalul necesar realizarii activitatii. Erodarea laturii contractuale impune,potrivit acestor conceptii, necesitatea relevarii structurii tipice de organizare a societatii.Instrumentul optim al organizarii structurii functionale a societatii il constituie intreprindere,definita ca organizare sistematica a unei activitati cu ajutorul factorilor de productie.Societatea se prezinta, in esenta, ca un mod de organizare juridica a intreprinderii.Avand in vedere aceste elemente,societatea comerciala este definita ca o intreprindere,pe care una sau mai multe persoane o organizeaza prin actul constitutiv,in vederea realizarii de beneficii,ca subiect de drept autonom sau si fara aceasta insusire,afectandu-i bunurile necesare pentru a indeplini,in conditii de rentabilitate,actele si faptele de comert specifice obiectului statutar de activitate.Este adevarat ca activitatea societatii comerciale este organizata ca intreprindere,in sensul dreptului comercial.Dar,acest element nu este, in sine,un element esential.Cat priveste ,in perioada moderna a societatii cu un singur asociat,ea reprezinta un aspect atipic,pe care legea il recunoaste cu caracter exceptional si nu un aspect care ar trebui retinut in definitia societatii comerciale. Toate aceste considerente ne conduc la concluzia ca incercarile de redefinire a societatii comerciale nu reprezinta un progres in doctrina dreptului comercial.Definitia traditionala a societatii comerciale reprezinta cheia de bolta a intelegerii principiilor de constituire,organizare si functionare a societatilor comerciale.Constituirea societatilor comerciale are drept rezultat aparitia in campul activitatii comerciale a unui nou subiect de drept,care participa la raporturile juridice.Pentru a garanta securitatea raporturilor juridice,legea stabileste conditiile care trebuie indeplinite pentru constituirea societatilor comerciale.La baza societatii comerciale se afla actul sau actele constitutive,dupa caz,care,incheiate in conditiile legii,stabilesc raporturile juridice dintre asociati.Dar,pentru constituirea societatii,pentru ca aceasta sa devina persoana juridica,trebuie indeplinite si formalitatile prevazute de lege.Numai daca sunt respectate aceste cerinte ale legii,societatea comerciala este considerata legal constituita,cu toate consecintele pe care le implica statutul sau de persoana juridica.Prin forma actuala a Legii nr.31/190(O.U.G.nr.32/1997) a fost abandonata conceptia traditionala,in favoarea unei conceptii moderne,care urmareste sa realizeze un echilibru intre nevoia de protectie a intereselor tertilor si imperativul respectarii dispozitiilor legale privind constituirea societatilor comerciale.In aceasta conceptie subzista preocuparea de salvare a societatii,de regularizare a ei,pentru a fi adusa in parametrii de legalitate .Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Aspecte contabile ale amortizarii
Schita de plan de afaceri
Ciclul de viata al auditului proiectului
Proiectarea unei exploatatii avicole integrate
Internationalizarea afacerilor – caracteristica a mediului de piata contemporan
Business Intelligence
Analiza calitatii productiei
Responsabilitatea morala
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu