Creeaza.com - informatii profesionale despre
Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » afaceri
Planificarea afacerilor si infiintarea societatilor comerciale

Planificarea afacerilor si infiintarea societatilor comerciale
CUPRINS

Cuprins (5)

Prefata (6)

1. Planul de afaceri (7)

1.1 Caracterizarea planului de afaceri (7)

1.2 Model general pentru planul de afaceri (7)

1.2.1 Partea preliminara a planului de afaceri (8)

1.2.2 Continutul planului de afaceri (8)

1.2.2.1 Descrierea (profilul) firmei (8)
1.2.2.2 Sortimentatia oferita / ofertabila de firma in piata (11)

1.2.2.3 Descrierea pietei firmei (11)

1.2.2.4 Descrierea concurentei firmei (12)

1.2.2.5 Analiza SWOT a firmei (13)

1.2.2.6 Strategia de marketing a firmei (14)

1.2.2.7 Planul de productie si comercializare al firmei (15)

1.2.2.8 Planul de asimilare a noilor sortimente ale firmei (16)

1.2.2.9 Investitii necesare firmei

1.2.2.10 Organizarea, managementul si resursele umane   ale firmei

1.2.2.11 Planul financiar al firmei

1.2.3 Partea finala a planului de afaceri

1.3 Bibliografie

2. Infiintarea societatilor comerciale in Romania

2.1 Definire si etape generale (24)

2.2 Proiectarea inginereasca si manageriala a societatilor comerciale (25)

2.3 Forme de organizare a societatilor comerciale in Romania (30)

2.4 Proiectarea juridica a societatilor comerciale (33)

2.4.1 Societati cu raspundere limitata (33)

2.4.2 Societati pe actiuni (39)

2.5 Etapele infiintarii societatilor comerciale

2.6 Bibliografie

3. Determinarea capacitatilor antreprenoriale si manageriale

3.1 Determinarea capacitatii antreprenoriale

3.2 Determinarea capacitatii manageriale

3.3 Bibliografie (77)

Anexe (77)

Anexa 1 Actul constitutiv al unei societati cu raspundere limitata (78)

Anexa 2 Cerere de inregistrare (86)

1. PLANUL DE AFACERI

Caracterizarea planului de afaceri

Afacerea poate fi definita ca ansamblul activitatilor desfasurate de firma avand ca finalitate producerea, livrarea si vanzarea sortimentelor din oferta firmei / retelei de firme, in baza contractelor de vanzare-cumparare incheiate.

Planul de afaceri este un proiect de prevedere pe termen mediu sau lung, elaborat de specialisti si manageri, avand drept scop cresterea competitivitatii si continutul orientat spre cerintele utilizatorului.

Utilizatorii planului de afaceri sunt foarte diferiti:

Antreprenorul care infiinteaza firma si/sau dezvolta o noua afacere;

Banca finantatoare solicitata sa acorde credite comerciale, credite pentru investitii de dezvoltare a intreprinderii;

Clienti si distribuitori importanti solicitati sa accepte firma ca furnizor pe termen mediu sau lung;

Unitatea de management a programelor nationale/ internationale care acorda credite pentru investitii de dezvoltare, partial sau integral nerambursabile (de exemplu programe finantate de Uniunea Europeana);

Adunarea generala a actionarilor/asociatilor, consiliul de administratie, care iau decizii strategice sau tactice importante.

Planul de afaceri poate fi elaborat in diverse moduri, in functie de:

Marimea afacerii, firmei, retelei de firme;

Firma/retea existenta sau firma care se va infiinta;

Perioada planificarii afacerilor;

Corelarea planului de afaceri cu planul strategic al firmei.

Gradul de aprofundare si detaliere a planului de afaceri depinde de scopul pe care si-l propune afacerea, de tipul afacerii, de marimea pietei, de competitie si de posibilitatile de dezvoltare a afacerii.

1.2 Model general pentru planul de afaceri

Evident ca nu pot fi propuse formate cadru, limitative pentru planul de afaceri. Indiferent de factorii de influenta, un plan de afaceri trebuie sa dezvolte trei parti:

partea preliminara;

continutul propriu-zis;

partea finala.

In continuare este prezentat un model generalizat al unui plan de afaceri pentru o firma.

1.2.1 Partea preliminara a planului de afaceri

1.2.1.1 Coperta

denumirea firmei, forma juridica de constituire, adresa, tel. / fax / e-mail / web / mobil

titlul planului de afaceri

localitatea, data

Pagina de titlu

denumirea firmei, forma juridica de constituire, adresa, tel. / fax / e-mail / web / mobil

titlul de afaceri

directorul firmei

destinatar (utilizator) al planului de afaceri

numar copie pentru exemplarul din planul de afaceri

localitatea, data

mentiune „confidential”, „secret”, …(daca este cazul)

1.2.1.3. Cuprinsul

capitole

subcapitole  paginatie precizata

paragrafe

1.2.1.4. Rezumatul executiv

cca. 5 pagini, partea cea mai importanta a planului de afaceri, deoarece sigur va fi citita cu atentie de utilizatorul planului de afaceri

redactata cronologic ultima, dupa ce lucrarea a fost elaborata

1.2.2 Continutul planului de afaceri

1.2.2.1 Descrierea (profilul) firmei

a. Se mentioneaza urmatoarele date de identificare:

denumirea firmei;

forma juridica de constituire a firmei;

codul unic de inregistrare al firmei;

activitatea principala a societatii si codul CAEN al activitatii principale;

natura capitalului social (tabelul 1.1);

valoarea capitalului;

adresa, telefon / fax, e-mail / web / mobil;

filiale, puncte de lucru;

persoana de contact

Tabel. 1.1 Natura capitalului social

Natura capitalului social (%)

Public

Privat

Roman

Strain

conturi la banci, trezorerie

asociati, actionari principali (tabelul 1.2)

Tabelul 1.2 Asociatii firmei

Numele si prenumele

Adresa (sediul)

Ponderea in

Capitalul social %

b. se redacteaza un scurt istoric al firmei

c. se redacteaza un scurt istoric al noii afaceri in cadrul firmei

d. se stabileste pozitia actuala in piata/segment/nisa a sortimentelor din oferta firmei [calitate Ngi / Pvi] (fig.1)

SHAPE * MERGEFORMAT

contraindicata

atractiva

optima

echilibrata

valoroasa

gresita

de prestigiu

de specula

nerealista

scazut

mediu

ridicat

Pvi

Ngi [puncte]

fig.1 Pozitia actuala in piata/segment/nisa a sortimentelor din oferta firmei [calitate Ngi / Pvi]

e. se defineste misiunea firmei – grupe de sortimente oferite in piata – functia globala a firmei Fg

f. se efectueaza sinteza performantelor economice ale firmei in ultimii 2 ani (tabelul 1.3)

Tabelul 1.3 Sinteza performantelor economice ale firmei in ultimii 2 ani

Capital social (inclusiv terenul)

Cifra de afaceri

Venituri totale

- venituri din exploatare

Cheltuieli totale

- cheltuieli de exploatare

Rezultat din exploatare

Rezultat financiar

Rezultat brut

Rezultat net

Active circulante

Active imobilizate

Stocuri

Capitaluri proprii

Datorii

Numar total de actiuni emise

Valoarea nominala a actiunilor

[EUR / actiune; RON / actiune]

g. se stabilesc obiectivele firmei (tabelul 1.4)

Tabelul 1.4 Obiectivele firmei

Obiective

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul5

Cifra de afaceri

Mii EUR

Din care export

Mii EUR

Profit

Mii EUR

Nr. de salariati

Nr. pers

1.2.2.2 Sortimentatia oferita / ofertabila de firma in piata (tabelul 1.5)

se mentioneaza:

- sortimentatia prezenta

- sortimentatia in asimilare

- sortimentatia exportata

se trag concluzii privind oferta firmei si se identifica riscurile posibile

Tabelul 1.5 Sortimentatia oferita / ofertabila de firma in piata

Produs

Pondere de vanzari totale %

Produsul 1

Produsul 2

1.2.2.3 Descrierea pietei firmei

se identifica piata / segmentul / nisa (p/s/n) actuala : clienti principali (tabelul 1.6 , (tabelul 1.7) dimensiuni ale (p/s/n), cote de piata ale firmei, furnizori principali (tabelul 1.8)

Tabelul 1.6 Date despre clientii principali

Clienti

grupe clienti

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Mii EUR

Mii EUR

Mii EUR

Mii EUR

Mii EUR

Total cifra de afaceri

Tabelul 1.7 Vanzari pe clientii principali

Vanzari pe (principalii) clienti

Mii EUR

(Grupe de) produse/servicii, mii EUR

Total

Produsul 1

Produsul 2

Produsul 3

Produsul 4

Mii EUR

Total piata interna

Clienti externi

Total piata externa

Total intern + extern

Tabelul 1.8 Furnizorii si resursele achizitionate

Furnizori

Materie prima/serviciu

Valoarea anuala a achizitiilor

(mii EUR)

Furnizorul 1

Furnizorul2

Furnizorul3

se identifica piata / segmentul / nisa (p/s/n) viitoare (+3 … 5 ani), estimare: clienti principali potentiali (tabelul 1.9), dimensiuni ale (p/s/n), cote de piata ale firmei, furnizori potentiali

Tabelul 1.9  Clienti potentiali Anul N, N+1, N+2

Vanzari preconizate pe (principalii) clienti

Mii EUR

(Grupe de) produse/servicii, mii EUR

Total

Produsul 1

Produsul 2

Produsul 3

Produsul 4

Mii EUR

Clienti

interni

Clientul 1

Clientul 2

Clientul 3

Total piata interna

Clienti externi

Clientul1

Clientul 2

Clientul 3

Total piata externa

Total intern + extern

1.2.2.4 Descrierea concurentei firmei

se identifica firmele / afacerile concurente (tabelul 1.10), comparativ (±) in (p/s/n)

se identifica concurentii potentiali (tabelul 1.11)

se stabilesc sortimentele de inlocuire a celor oferite de firma ;

Tabelul 1.10 Ponderile pe piata ale principalilor concurenti

Produs/serviciu oferit pietei

Firma concurenta

Denumirea firmei

Ponderea pe piata (%)

Tabelul 1.11 Concurentii potentiali

Produs/serviciu oferit pietei

Firme concurente in conditiile lansarii pe piata a produselor/servicilor noi

Denumirea firmei

Ponderea pe piata(%)

se trag concluzii privind competitivitatea firmei si se identifica riscurile

1.2.2.5 Analiza SWOT pentru firma

Analiza SWOT este o metoda de analiza manageriala importanta, care se remarca prin ingeniozitate, generalitate si concentrare a evidentierii factorilor. In literatura este cunoscuta dupa acronimele SWOT (Strengths - Avantaje, Weaknesses – Dezavantaje, Opportunities – Oportunitati si Threats Pericole). Analiza SWOT este caracterizata de:

considerarea integrata a analizei mediului intern si mediului extern al entitatii studiate, cu evidentierea avantajelor (fortelor) si dezavantajelor (slabiciunilor) pentru cele doua categorii de medii;

abordarea calitativa urmata de analiza cantitativa;

posibilitatea de generare a unui numar mare de directii de actiune strategica/tactica/operativa (rezerve, cai) capabile sa determine realizarea de performante superioare in viitor.

Etapele de desfasurare ale analizei SWOT sunt urmatoarele:

definirea obiectului si tipului analizei care presupune:

o   construirea matricei SWOT (tabelul 1.12);

o   definirea problemei de rezolvat, a obiectului analizei si a orizontului de timp considerat.

informarea privind realizarile in perioada analizata si prevederile pentru perioada viitoare:

o   detalierea domeniilor (liste de control) pentru informare si analiza;

o   culegerea, controlul, prelucrarea si inscrierea informatiilor pe domenii (elementele listelor de control).

diagnoza sistemului:

identificarea factorilor/cauzelor si a corelatiilor dintre factori – cauze – rezultatea care au determinat starea efectiv constatata:

identificarea rezervelor/cailor care ar putea duce la imbunatatirea performantelor viitoare ale sistemului analizat.

formularea concluziilor analizei si a propunerilor de imbunatatire pentru perioade viitoare:

formularea concluziilor analizei;

elaborarea directiilor de actiune strategica/tactica/operativa pentru cresterea performantelor viitoare ale sistemului analizat, utilizand rational combinarea rezervelor/cailor/aspectelor negative dupa principiul descris in tabelul 1.13

Tabelul 1.12 Principiul elaborarii matricei pentru analiza SWOT complexa

Strengths Avantaje +

+1) …

Mediu intern

Weaknesses Dezavantaje -

+1) …

Mediu intern

Opportunities Oportunitati +

+1) …

Mediu extern

Threats Pericole -

+1) …

Mediu extern

Analiza SWOT complexa utilizeaza patru liste de control:

modelul “10+1” ciclul competitivitatii in management:

asigurarea disponibilitatii resurselor performante necesare pentru startul noului ciclu de functionare a intreprinderii;

prevedere si contractare performanta a sortimentelor;

organizare/reorganizare performanta;

pozitionare performanta in piata/segmente/nise;

asimilare performanta a noilor sortimente iK competitive in piata / segmente/nise;

achizitionare performanta a resurselor in ciclurile curente de functionare ale firmei;

producere performanta a sortimentelor i, iK cu cerere solvabila in piata / segmente/nise;

vanzare performanta a sortimentelor i, iK cu cerere solvabila in piata / segmente/nise;

autofinantare si creditare performanta necesara dezvoltarii/ functionarii firmei in piata;

satisfacere deplina a nevoilor si fidelizare durabila a clientilor si furnizorilor firmei;

(+1)puterea manageriala competitiva a intreprinderii (leadership,  cultura organizatiei, optimizarea deciziilor si a reglarii).

7 medii ale intreprinderii: mediul natural, mediul demo-psiho-lingvistic, mediul socio-cultural, mediul politico-juridic-administrativ, mediul socio-economic, mediul tehnologic, mediul militar;

7 categorii de resurse ale intreprinderii: resursa timp, resurse naturale, resurse umane, resurse sociale, resurse materiale, resurse informationale, resurse financiare;

4 metaperformante cu 7 categorii de performante – obiective, pentru perioada de functionare a intreprinderii:

Flexibilitatea ofertei= varietate + cantitate/durate:

varietatea ofertei in piata data de portofoliul i=1,2,,p

cantitatea ofertei in piata definita:

o   fizic Qi [buc/utp]- volumul productiei si vanzarii fizice

o   valoric Qr [EUR, RON/utp] – cifra de afaceri

durate ale:

asimilarii noilor sortimente Tcai [zile/sort]

cercetarii-dezvoltarii + serviciilor, productiei + vanzarii

Tcpvi [zile/buc]

2) Pozitia in piata a ofertei calitate/pret

calitate definita prin nivelul calitatii N absolute sau relative:

o   ofertei in piata Ni [puncte] sau/si Nrei=Ni/Ne

o   cercetarii – dezvoltarii/serviciilor/productiei/comercializarii

preturi/tarife ale ofertei si costuri:

Pvi[EUR, RON/buc] - pret de vanzare

Cci [EUR, RON/buc] si Cc [EUR, RON/u.t.p.] - costuri complete

) Lichiditate a intreprinderii L [EUR, RON/u.t.p.] disponibilul in cont la banca prin intermediul caruia se fac operatiile de incasare, plati, creditare etc.

4) Eficienta economica a:

demararii noilor afaceri A

asimilarii noilor sortimente i  Dr ≤ Drn →min [ani]

restructurarii intreprinderii

functionarii intreprinderii

rentabilitate

o   Bui [EUR, RON /buc] → max – beneficiu unitar

o   Bi RON /u.t.p.] → max – beneficiul intreprinderii

o   RB [%] → max – rata rentabilitatii

productivitate

o   Wpa [RON/pers.an] → max

o   Wi [om-ore/buc] → max

incarcare capacitati luc =Qef/Ct [%] → max

Tabelul 1.13 Analiza SWOT

Avantaje

Dezavantaje

Oportunitati

Directii de actiune SO

Tip max – max

Se utilizeaza avantajele din mediul intern pentru a valorifica oportunitatile din mediul extern

Directii de actiune WO

Tip max – max

Se elimina dezavantajele din mediul intern utilizand oportunitatile din mediul extern

Pericole

Directii de actiune ST

Tip max – max

Se utilizeaza avantajele din mediul intern pentru a evita pericolele din mediul extern

Directii de actiune WT

Tip max – max

Se minimizeaza dezavantajele din mediul intern pentru a evita pericolele din mediul extern

se formuleaza concluziile analizei si se propun solutii de dezvoltare a afacerilor pentru perioade viitoare

se elaboreaza directii de actiune strategica/tactica/operativa pentru dezvoltarea afacerilor si cresterea performantelor viitoare

ale firmei, utilizand rational si creativ combinarea avantajelor, oportunitatilor, dezavantajelor si pericolelor identificate dupa principiul descris in tabelul 1.13

1.2.2.6 Strategia de marketing a firmei

se formuleaza strategia de marketing actuala:

o         dinamica a cotei firmei in (p/s/n): crestere, mentinere, reducere

o         diferentiere in (p/s/n): nediferentiata, diferentiata pe segmente, concentrata pe segmente

o         schimbare a (p/s/n): activa, adaptiva la schimbari, pasiva

o         exigenta in (p/s/n): ridicata, medie, redusa

se stabileste strategia de marketing viitoare (+3 … 5 ani)

se efectueaza strategia de mix de marketing (+3 … 5 ani): piata (p/s/n) tinta, produs (sortimente), pret, plasament (distributie), promovare

se stabilesc metodele si tehnicile noi de vanzare

se stabilesc formele de desfacere a produselor (tabelul 1.14)

Tabelul 1.14 Formele de desfacere a produselor

Produse/grupe de produse

Ponderea in cifra de afaceri (%)

Forme de desfacere(%)

se formuleaza strategii de promovare a vanzarilor si se estimeaza costurile anuale de promovare (tabelul 1.15)

Tabelul 1.15 Costuri pentru promovarea produselor

Cheltuieli pentru promovarea  produselor/ serviciilor pe categorii de cheltuieli

[mii EUR]

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Total cheltuieli

se identifica resursele necesare (+3 … 5 ani);

se identifica riscurile pentru firma si politicile anticriza;

se trag concluzii privind resursele necesare si se identifica riscurile.

1.2.2.7 Planul de productie si de comercializare al firmei

se descriu sumar procesele tehnologice actuale (productie si comercializare)

se determina capacitatile de productie prezente si viitoare (+3 … 5 ani)

se determina cheltuielile anuale de productie (tabelul 1.16)

Tabelul 1.16 Cheltuielile de productie

Cheltuieli de productie directe

Suma

[Mii EUR]

Materii prime

Materiale auxiliare

Manopera directa (salarii+taxe si contributii sociale)

Energie si alte utilitatii

Subansamble

Servicii sau lucrari subcontractate

Alte cheltuieli directe

Cheltuieli de productie indirecte

Administratie / management

Cheltuieli de birou / Secretariat

Cheltuieli de transport

Cheltuieli de paza

Cheltuieli de protectia muncii si a mediului

Alte cheltuieli indirecte

TOTAL

se determina capacitatile de comercializare prezente si viitoare (+3 … 5 ani);

se estimeaza vanzarile si se planifica stocurile (+3 … 5 ani) (tabelul 1.17);

se stabilesc resursele necesare (+3 … 5 ani);

se trag concluzii privind resursele necesare si se identifica riscurile.

1.2.2.8 Planul de asimilare al noilor sortimente ale portofoliului firmei

se descriu noile tipuri de produse / servicii,

se detemina procentul din totalul vanzarilor, (tabelul 1.18)

Tabelul 1.17 Venituri anuale preconizate

Vanzari la capacitatea maxima

Suma

[Mii EUR]

Produsul 1

Produsul 2

Produsul 3

Total

Tabelul 1.18 Ponderea produselor in vanzarile totale

Produs

Pondere in vanzarile totale [%]

Produsul 1

Produsul 2

Produsul 3

Produsul Nou 1

Produsul Nou 2

Produsul Nou 3

se determina capacitatile de cercetare-dezvoltare ale firmei prezente si viitoare (+3 … 5 ani);

se estimeaza asimilarile si se planifica stocurile (+3 … 5 ani);

se identifica resursele necesare (+3 … 5 ani);

se trag concluzii privind resursele necesare si se identifica riscurile.

1.2.2.9 Investitiile necesare firmei

se justifica obiectivele de investitii: necesitate, functii, tehnologii, esalonare

se descriu investitiile propuse in contextul procesului tehnologic descris anterior (tabelul 1.19):

o   pentru asimilare de noi sortimente

o   pentru dezvoltare de noi capacitati de productie si comercializare

se identifica resursele necesare (+3 … 5 ani)

se traseaza graficul de realizare a investitiei in functie de datele din tabelul 1.20

se identifica sursele de finantare a investitiilor

se stabilesc modalitatile de rambursare a creditelor

se intocmeste planul de finantare a investitiei (tabelul 1.21)

se determina eficienta economica a investitiilor

se trag concluzii privind eficienta, resursele necesare si se identifica riscurile

Tabelul 1.19 Descrierea investitiei propuse

Obiectul investitiei

Furnizor

Valoarea estimata

[Mii EUR]

Durata de amortizare [ani]

TOTAL :

Tabelul 1.20 Durata de implementare a investitiilor

Activitate

Durata de implementare

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna

Tabelul 1.21 Planul de finantare a investitiei

Suma

Credite bancare

Capital propriu

Alte surse

TOTAL

1.2.2.10 Organizarea, managementul si resursele umane ale firmei

se intocmeste organigrama firmei

se dau detalii referitoare la Regulamentul de Ordine Interioara, Statul de Functii

se mentioneaza numarul de salariati: cu contract de munca, colaboratori (tabelul 1.22) si detaliere pe activitati (tabelul 1.23)

Tabelul 1.22 Salariatii firmei

Nume si prenume

Functia

Studii/Specializari

Tabelul 1.23 Numarul de salariati - detaliere pe activitati

Activitatea

Numar de salariati

TOTAL

se intocmesc curriculum-uri vitae pentru consiliul director si persoanele cheie din firma

se stabileste programul de dezvoltare al resurselor umane ale firmei (+3 … 5 ani)

se identifica resursele necesare

se trag concluzii privind resursele necesare si se identifica riscurile

Planul financiar al firmei

Se intocmeste bilantul simplificat al firmei pentru anul curent, ultimii 2 ani si bilantul previzional (+3 … 5 ani) (tabelul 1.24)

Se intocmeste situatia simplificata a fluxului de numerar pentru anul curent, ultimii 2 ani si fluxul de numerar previzional (+3 … 5 ani) (tabelul 1.25)

Se determina proiectiile financiare ale fluxului de numerar (tabelul 1.26)

Se intocmeste contul de profit si pierderi (tabelul 1.27)

Se analizeaza principalii indicatori financiari ai firmei (tabelul 1.28)

Tabelul 1.28 Principalii indicatori ai firmei

Principalii indicatori ai firmei

Anul

N-2

N-1

N

Rata curenta a lichiditatii (1.1)

Rata rapida a lichiditatii (1.2)

Rata de recuperare a creantelor (1.3)

Rata profitului (1.4)

Rata solvabilitatii (1.5)

Se trag concluziile generale privind resursele necesare si se identifica riscurile

Principalii indicatori ai firmei se determina cu relatiile:

Rata curenta a lichiditatii = Active curente/ Pasive curente (1.1)

Rata rapida a lichiditatii = (Active curente – Stocuri)/Pasive curente (1.2)

Rata de recuperare a creantelor = (Facturi emise si neincasate + Debitori)/Cifra de afaceri (1.3)

Rata profitului = Profit brut/Cifra de afaceri (1.4)

Rata solvabilitatii = (Capital propriu + Datorii totale)/Datorii totale (1.5)

Tabelul 1.24 Bilantul simplificat al firmei

Tabelul 1.25 Situatia simplificata a fluxului de numerar

Tabelul 1.26 Proiectiile financiare ale fluxului de numerar

Tabelul 1.27 Contul de profit si pierderi 

1.2.3 Partea finala a planului de afaceri

1.2.3.1 Concluzii generale

1.2.3.2 Programe de actiuni si esalonari

infiintare firma

afacere noua

investitie de asimilare si dezvoltare

restructurare firma

1.2.3.3 Anexe

1.3 Bibliografie

Popa H.L., Strauti G. s.a: Managementul si ingineria sistemelor de productie, Timisoara, Editura Politehnica, 2001

Mocan M., Mocan C. : Planul de afaceri, un instrument managerial accesibil, Editura Eurobit, Timisoara,1998

Lloyd R. s,a: Planul de afaceri, Bucuresti, Editura Capital si Editura Expert, 1997

Jones G. : Primii pasi in afaceri, Editura Teora, Bucuresti, 1997

Cook K.J.: Strategic Planning for Small Business, NTC Business Book, Lincolnwood, 1994, traducere in limba romana Planificarea strategica pentru intreprinderile mici, Editura Teora, Bucuresti, 1998

Stutley R : The Definitive Business Plan, Pearson Education Limited, London, traducere in limba romana Planul de afaceri perfect, Editura Arc, Chisinau, 2000

West A.: Planul de afaceri, Bucuresti, Editura Teora, 1998

Plan de afaceri (model orientativ), Bucuresti, Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala, 1998

Ghidul intreprinzatorului particular, Bucuresti, Editura Tehnica, 1997

Ghidul financiar al intreprinzatorului, Bucuresti, Editura Tehnica, 1997

Ghidul tanarului intreprinzator, Bucuresti, Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, 2006

Planul de afaceri, Bucuresti, Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, 2006

2. Infiintarea societatilor comerciale in Romania

2.1 Definitii si etape generale

Prin societate comerciala legislatia romaneasca intelege o grupare de mai multe persoane fizice si / sau juridice, dotata cu personalitate juridica, care pun in comun un anumit capital si, eventual, alte resurse pentru desfasurarea unor activitati cu caracter patrimonial in scopul vanzarii si obtinerii unui profit. Codul comercial roman defineste drept fapte de comert activitati foarte diverse, de la cele mai simple (cumparari si vanzari) pana la cele mai complexe (conceptie & cumparari & productie & servicii & vanzari).

Dupa anul 1989 in Romania societatile comerciale s-au organizat pe diverse cai (reorganizarea unitatilor economice de stat existente la 01.01.1990; organizarea intreprinderilor mici si asociatiilor cu scop lucrativ infiintate incepand cu anul 1990 pe baza Decretului - Lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor categorii de activitati pe baza liberei initiative; asocierea unor persoane fizice sau juridice in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale) si in diverse forme juridice

asociativa (societati in nume colectiv SNC, societati in comandita simpla SCS, societati cu raspundere limitata SRL);

corporatista (societati pe actiuni SA, societati in comandita pe actiuni SCA).

La sfarsitul anului 2005, Oficiul Registrului Comertului din Romania avea inregistrate cca 1.420.000 societati comerciale, dintre care majoritatea o constituiau societatile cu raspundere limitata. Preponderenta numerica a SRL-urilor este explicata de optiunea fondatorilor societatilor comerciale pentru minimizarea raspunderii patrimoniale personale (SRL garanteaza obligatiile sociale cu patrimoniul sau, asociatii fiind obligati numai la plata partilor sociale convenite ca aport prin actul constitutiv intocmit la infiintarea juridica a firmei) si asigurarea simplitatii structural-functionale a firmei.

Indiferent de forma juridica de constituire, infiintarea firmelor este prima perioada a ciclului de viata al acestora si se desfasoara inaintea intrarii lor in functiune, pe etape si faze similare din punct de vedere functional:

conceperea multidimensionala a firmei (manageriala, inginereasca, economica, socio-culturala, juridica etc) printr-un proiect mai mult sau mai putin complex, cat mai performant pe termen lung;

realizarea structurii fizice si umane a firmei;

constituirea juridica in conformitate cu normativele in vigoare.

2.2 Proiectarea inginereasca si manageriala a societatilor comerciale

Orice societate comerciala se infiinteaza si functioneaza cu scopul de a fi competitiva in piata. Demersul de asigurare a competitivitatii trebuie facut inca de la proiectarea societatii comerciale, iar in cazul firmelor productive poate fi utilizat cu succes in acest sens, in calitate de lista de control, ciclul competitivitatii in management cu urmatoarea componenta a lantului activitatilor

(1) Asigurare a disponibilitatii resurselor performante:

timpul t ca resursa universala,

Resurse Umane RU calificate / policalificate pentru activitati manageriale si de executie specifice firmei,

Resurse Sociale RS - abilitatile oamenilor de a lucra impreuna competitiv,.in grupuri / organizatii / retele de organizatii, bazate pe impartasirea acelorasi norme si valori ale dezvoltarii durabile competitive, morale,

Resurse Financiare RF pentru investitii si capital circulant specifice firmei,

Resurse Materiale RM sub forma mijloacelor fixe (teren, cai de transport, cladiri, utilaje si echipamente, retele energetice si de comunicatii etc.), respectiv a mijloacelor circulante (materii prime si materiale, energie, apa, etc.) specifice firmei,

Resurse Informationale RI (management performant, know-how, informatii interne si externe specifice etc.) necesare, specifice firmei;

(2) Prevedere si contractare performanta prin:

marketing, strategii de firma / afaceri / functionale, planificarea afacerilor, planificarea activitatilor, programarea operatiilor - ca baza a adaptarii firmei la viitor ,

negociere si contractare performanta a cooperarii cu clientii si furnizorii firmei, - ca premisa a succesului afacerilor firmei;

(3) Organizare / reorganizare performanta prin:

structuri organizatorice specifice firmei (aspectele manageriale),

structuri de procesare, structuri ale locurilor de munca specifice firmei (aspecte ale ingineriei de sistem);

(4) Pozitionare performanta in piete / segmente / nise pentru:

sortimente specifice firmei (asigurare a: calitatii optime Ni opt ; costurilor complete minime Cci min ; preturilor optime Pviopt negociate cu clientii),

afaceri care asigura vanzarea sortimentelor ,

firma in ansamblul sau, care asigura succesul afacerilor ;

(5) Asimilare performanta a noilor sortimente competitive in piata / segment / nisa cu cerere solvabila,

(6) Achizitionare performanta:

a resurselor materiale insuficiente (aprovizionare cu mijloace circulante, investitii pentru mijloace fixe specifice firmei),

a resurselor umane necesare (recrutare, selectie, angajare);

(7) Producere performanta a sortimentelor cu cerere solvabila in piata / segment / nisa,

(8) Vanzare performanta a sortimentelor cu cerere solvabila in piata / segment / nisa,

Autofinantare si creditare performanta necesara dezvoltarii / functionarii firmei in piata,

(10) Satisfacere deplina a nevoilor si fidelizare durabila a clientilor firmei in piata /segment / nisa,

(+1) Puterea manageriala competitiva (sinergia: leadership & optimizarea deciziilor si a reglarii & cultura organizatiei & motivarea personalului).

Modelul „10+1” defineste managementul competitiv ca reunire a managementului performant (metode si tehnici de management asimilate si aplicate) cu puterea manageriala competitiva. Periodicitatea Dt a reluarii ciclului de competitivitate in managementul firmei este diferita:

pentru sortimente noi Dt depinde de durata ciclului de viata Tcvi a sortimentului i asimilat, Dt Tcvi ,

pentru sortimente existente Dt depinde de durata ciclului de viata TcvA a afacerii considerate.

Aceste etape esentiale ale ciclului competitivitatii in management se regasesc, cu adaptari specifice, la intreaga diversitate a categoriilor de firme, atat in perioada de infiintare cat si in perioada de functionare cu restructurare a firmei.

Proiectul Ingineresc si Managerial (PIM) pentru infiintarea unei intreprinderi de productie si comercializare poate fi structurat dupa urmatorul model:

 • Domenii de competitivitate pentru intreprindere

1 Analiza disponibilitatii resurselor pentru noua intreprindere / sectie

timpul t: termene, volum de munca, ritm, durata a oportunitatilor etc.

Resurse Umane RU:

o   intreprinzatorul: calificare, experienta, motivatie, calitati antreprenoriale etc.

o   administratorul: pregatire profesionala, experienta, psihologie si motivatie, comportament, cazier, sanatate

o   executantii: calificare, experienta, comportament, cazier, sanatate

Resurse Sociale RS: stare actuala si capacitate de dezvoltare

Resurse Financiare RF: proprii ale intreprinzatorului, atrase, imprumutate

Resurse Materiale RM: proprii ale intreprinzatorului, atrase, imprumutate

o   mijloace fixe: teren, cladiri, cai de transport, utilaje, echipamente, retele energetice si informationale etc.

o   mijloace circulante: materii prime si materiale, componente, energie, apa, canalizare etc.

Resurse Informationale RI: brevete si licente, baze de date, management performant asimilat pe paliere ierarhice, know-how tehnologic, informatii interne si externe specifice etc.

2 Analiza oportunitatilor de marketing in piete / segmente / nise pentru diferite perioade / sezoane

3 Studiu de marketing pentru noua intreprindere / sectie, daca estimarile primare releva un necesar important de resurse si riscuri semnificative

Marketing previzional

o   analiza SWOT (ADOP) pentru noua intreprindere / sectie

o   studiul pietei pentru noua intreprindere / sectie

o   misiunea si obiectivele pe o perioada de 5 ani pentru noua intreprindere / sectie

o   mixul / planul de marketing pentru noua intreprindere / sectie: Piata tinta, Produs, Pret, Plasament (distributie), Promovare

o   orientarea asimilarii noilor sortimente pentru noua intreprindere / sectie

Marketing operational

o   proiect pentru distributie: canale de distributie, logistica, grad de acoperire a pietei / segmentului / nisei

o   proiect pentru promovare: reclama, publicitate, forta de vanzare, promovare vanzari

o   modalitati de testare si adaptare la piata / segment / nisa

o   modalitati de satisfacere a nevoilor clientilor si de fidelizare a acestora

o   modalitati de control al comportarii in exploatare a sortimentelor

4 Conceperea in esenta a afacerilor pentru noua intreprindere / sectie

varietate sortimentala: restransa, larga, flexibila etc. pe categorii de clienti

volum al vanzarilor: fizic, banesc pe categorii de clienti

durate: de asimilare a noilor sortimente, de productie si vanzare, pe categorii de clienti

nivel al calitatii: ridicat, mediu, scazut, pe categorii de clienti

costuri si preturi: ridicate, medii, scazute, pe categorii de clienti

lichiditati: pe termen scurt / mediu / lung, pe afaceri si intreprindere

eficienta economica: a investitiilor, rentabilitate, incarcare a capacitatilor, productivitate etc.

 • Variante de solutii ingineresti pentru intreprindere

5 Structuri ale produselor si sortimentelor pentru noua intreprindere / sectie

6 Procese si fluxuri tehnologice de baza si auxiliare pentru noua intreprindere / sectie

7 Amplasamente si utilitati accesibile pentru noua intreprindere / sectie

8 Structuri de productie si comercializare pentru noua intreprindere / sectie

celule si linii de productie

sisteme de control tehnic

sisteme logistice: manipulare, transport, depozitare

sisteme de distributie si vanzare

cladiri si instalatii necesare / accesibile

9 Structuri de protectie pentru noua intreprindere / sectie

protectia muncii

protectia sanitara

protectia mediului

protectia impotriva incendiilor si exploziilor

protectia contra efractiilor

alte categorii de protectii

10 Planul general pentru noua intreprindere / sectie

11 Valoarea capitalului necesar pentru noua intreprindere / sectie

investitii pentru asimilare de noi sortimente

investitii industriale

capital circulant pe perioade

 • Variante de solutii manageriale pentru intreprindere

12 Structuri informatice pentru noua intreprindere / sectie

13 Structuri organizatorice pentru noua intreprindere / sectie

14 Fond de salarii si fond de formare continuua a personalului pentru noua intreprindere / sectie

15 Eficienta economica a variantelor de solutii proiectate pentru noua intreprindere / sectie

In firmele performante / care tind spre performante tot mai inalte este foarte importanta creearea si conlucrarea a ceea ce poate fi numit forte esentiale pentru realizarea competitivitatii:

a) statul major al firmei, ca echipa coeziva avand in componenta persoanele - cheie in management: directori, membri ai consiliului de administratie, sefi ai departamentelor / compartimentelor importante, specialisti si consilieri; doua din sarcinile de baza ale acestui stat major trebuie precizate:

- elaborarea, monitorizarea / controlul si adaptarea periodica a strategiilor competitive la nivel de firma si de functii / compartimente ale acesteia,

- mobilizarea, fidelizarea treptata a tuturor angajatilor / actionarilor / colaboratorilor pentru aplicarea eficienta a celor mai performante strategii, metode si tehnici;

b) echipa de specialisti sistemisti (ingineri industriali, informaticieni, economisti, matematicieni etc.) competenti, care sa detalieze si sa participe la fundamentarea asistata de calculator a alternativelor (proiectelor), a deciziilor optime la nivel de firma si de compartimente ale acesteia;

c) cercurile de calitate, productivitate, competitivitate, ca echipe foarte coezive, creative, flexibile, pasionate, dinamice, autoperfectibile, orientate (impreuna cu ceilalti specialisti, cu statul major al firmei), spre cresterea continuua a performantelor in toate domeniile.

 • Plan de afaceri (PA) pentru infiintarea intreprinderii

Continut principial:

Partea preliminara a planului de afaceri PA

coperta: firma, adrese, titlu PA, localitate, datapagina de titlu: firma, adrese, director, titlu PA, destinatar PA, numar copie, mentiune “confidential / secret”, localitate, data

cuprinsul:capitole, subcapitole, paginatie

rezumatul executiv (maxim 5 pagini)

Continutul planului de afaceri PA

descrierea firmei (alternative)

sortimentatia oferita de catre firma in piata / segment / nisa (alternative)

descrierea pietei firmei (alternative)

descrierea concurentei firmei

strategia de marketing a firmei (alternative)

planul de productie si de comercializare al firmei (alternative)

planul de asimilare a noilor sortimente ale firmei (alternative)

investitiile necesare in cadrul firmei (alternative)

organizarea si resursele umane ale firmei (alternative)

planul financiar al firmei (alternative)

selectia variantei optime a PA

Partea finala a planului de afaceri PA

concluzii generale

program de actiuni pentru aplicarea variantei optime a PA

anexe la capitolele anterioare

 • Selectia variantei optime pentru infiintarea intreprinderii

care se face cu metode de decizie multiatribut, din mai multe proiecte rationale elaborate selectandu-se pentru realizare cea mai favorabila dupa criteriile:

competitivitate

protectia mediului ambiant

eficacitate si eficienta sociala

Intreprinderea care neglijeaza conceperea si desfasurarea performanta a etapelor ciclurilor de competitivitate nu isi poate dezvolta piata / pierde cota de piata, parcurge perioade critice, cu pericol de dificultati majore si, in final, desfiintare.

2.3 Forme de organizare a societatilor comerciale in Romania

In Romania, un intreprinzator poate opta pentru urmatoarele forme de organizare a activitatii:

Persoana fizica autorizata P.F. poate sa desfasoare o activitate independenta in baza Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor, respective ai sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a caror raza teritoriala isi are domiciliul. Pentru persoanele fizice straine care nu au domiciliul in Romania, eliberarea autorizatiilor se va face de catre primarii unitatilor administrativ - teritoriale pe a caror raza isi au resedinta. Persoana fizica autorizata nu are personalitate juridica. Ulterior trebuie inregistrata la Registrul Comertului.

Asociatia familiala A.F. se constituie intre membrii unei familii care locuiesc in aceeasi localitate, in baza aceluiasi act normativ ca si persoana fizica. De asemenea nu are personalitate juridica.

Societatea comerciala S.C. se constituie ca persoana juridica, conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin asociere intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, pentru a efectua acte de comert. Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica de la data inregistrarii in Registrul Comertului. Societatile comerciale se pot constitui

in una din urmatoarele forme juridice:

a) societate in nume colectiv (SNC);

b) societate in comandita simpla (SCS);

c) societate in comandita pe actiuni (SCA);

Societatile in comandita simpla si in comandita pe actiuni se caracterizeaza prin existenta a doua categorii de asociati :

comanditatii – asociatii care administreaza societatea si raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile societatii;

comanditari – asociatii care raspund numai pana la concurenta capitalului subscris

d) societate pe actiuni (SA); Se poate constitui:

• prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv;

• prin subscriptie publica (societate pe actiuni deschisa);

e) societate cu raspundere limitata (SRL).

In tabelul 2.1 sunt prezentate comparativ elemente specifice societatilor comerciale in functie de cateva criterii semnificative.

Societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni prezinta ca avantaje principale:

raspunderea actionarilor pentru obligatiile sociale (cu exceptia asociatilor comanditari de la SCA) numai pana la concurenta capitalului subscris;

acces mai usor la finantari (credibilitate mai mare);

posibilitati multiple de dezvoltare a activitatii.

In cazul societatilor pe actiuni deschise exista si perspectiva de atragere de capital de pe piata financiara sau prin emiterea de obligatiuni. Alte avantaje ale societatilor pe actiuni fata de societatile cu raspundere limitata ar fi:

actiunile sunt comercializabile in timp ce partile sociale nu; pretul lor se modifica crescator sau descrescator functie de activitatea firmei;

numarul de asociati poate creste oricat de mult;

proprietatea asupra capitalului si managementul pot exista separat, ceea ce permite angajarea prin concurs de manageri profesionisti.

Dintre dezavantaje se mentioneaza:

costurile mai mari de constituire, inregistrare si autorizare a functionarii;

sistemul mai complicat de conducere, administrare si control al societatii

Societatea cu raspundere limitata ofera avantajul constituirii cu

Tabelul 2.1 Elemente specifice societatilor comerciale

unic asociat, a unor costuri si durate de constituire mai mici, a raspunderii numai pana la concurenta capitalului subscris. Alte avantaje ale societatilor cu raspundere limitata fata de societatile pe actiuni ar fi:

emiterea de parti sociale este mai putin costisitoare decat emiterea de actiuni care necesita publicarea in Monitorul Oficial si popularizarea in mass-media;

o societate cu raspundere limitata gaseste mai usor “nise” de afaceri in societate decat o societate pe actiuni intrucat are premise normative pentru dimensiuni mici.

Un dezavantaj pentru societatile cu raspundere limitata ar fi: posibilitati mai limitate de acces la credite.

2.4 Proiectarea juridica a societatilor comerciale

In toate tarile cu economie de piata ponderea societatilor cu raspundere limitata (SRL) reprezinta majoritatea firmelor aflate in functiune (cca. 80 %), fiind urmata de societatile pe actiuni (SA). Proiectarea juridica a societatilor comerciale este reglementata de legislatia in vigoare din statul respectiv si trebuie respectata riguros. Legislatia romaneasca in vigoare prevede urmatoarele reglementari normative pentru :

2.4.1 Societati cu raspundere limitata SRL

1) Asociatii

Se pot asocia si forma o Societate cu raspundere limitata:

persoane fizice, cetateni romani sau straini;

persoane juridice romane sau straine.

2) Numarul de asociati

minim 2 asociati;

maxim 50 asociati.

Exceptie:

singura persoana, fizica sau juridica, in cazul formei de S.R.L. cu asociat unic;

persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura S.R.L.;

S.R.L. nu poate avea ca asociat unic o alta S.R.L. alcatuita dintr-o singura persoana.

3) Actul de infiintare

O societate S.R.L. se constituie printr-un inscris unic denumit act constitutiv (anexa 1)

Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt considerati fondatori.

Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege.

4) Firma

Orice societate trebuie sa aiba o firma. Firma este numele sau, dupa caz, denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza. Firma trebuie scrisa in primul rand in limba romana. Firma unei S.R.L. se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adauga numele unuia sau mai multora dintre asociati si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime “societate cu raspundere limitata” sau S.R.L. Orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente. Nici o firma nu va putea cuprinde o denumire intrebuintata de comerciantii din sectorul public.

5) Emblema

Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de un altul de acelasi gen. Emblema trebuie scrisa in primul rand in limba romana. Orice emblema trebuie sa se deosebeasca de emblemele inscrise in acelasi registru al comertului, pentru acelasi fel de comert, precum si de emblema altor comercianti de pe piata unde comerciantul isi desfasoara activitatea. Emblema poate fi folosita numai insotita de firma comerciantului.

6) Sediul social

Societatea trebuie sa aiba un sediu principal, care este locul, spatiul si adresa unde se gasesc organele sale de conducere si serviciile administrative. Sediul social este un element de identificare a societatii in functie de care se stabilesc: legea aplicabila, instantele judecatoresti competente, nationalitatea societatii, locul unde trebuie indeplinite formalitatile de inmatriculare, publicitate si autorizare. Societatea poate infiinta sedii secundare, fara personalitate juridica (sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru etc.)

7) Obiectul de activitate

In actul constitutiv trebuie stabilita activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare societatea in vederea obtinerii de profit: productie, comercializare, prestari de servicii, tranzactii, intermedieri, etc. Obiectul de activitate trebuie sa fie bine determinat, trebuie sa fie posibil licit si moral, cu stabilirea domeniului principal, a activitatii principale si a activitatilor secundare. Obiectul de activitate se stabileste potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala-CAEN, aprobat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.656 /1997.

8) Capitalul social

Capitalul social se formeaza prin aportul asociatilor. Pentru SRL

capitalul social nu poate fi mai mic de 2.00 RON si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 RON. Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Partile sociale pot fi transmise intre asociati sau catre persoane din afara societatii cu aprobarea celorlalti asociati. Partile sociale se transmit si prin succesiune daca in actul constitutiv exista clauze de continuare cu mostenitorii.

9) Aportul asociatilor

Aportul asociatilor poate fi in numerar (obligatoriu) si in natura (optional). Aportul in creante si aportul in munca nu sunt admise pentru formarea sau majorarea capitalului social.

La S.R.L. cu asociat unic valoarea capitalului in natura se stabileste pe baza unei expertize de specialitate. In schimbul aportului lor, asociatilor li se atribuie parti sociale.

Aportul in valuta se inscrie in actul constitutiv si in RON la cursul de schimb oficial de la data varsarii. Aportul in valuta al asociatilor straini se inregistreaza in lei si in USD sau EUR. Bunurile aduse ca aport devin proprietatea societatii comerciale. Aportul la capital nu este purtator de dobanzi.

10) Managementul societatii

Conducerea societatii se realizeaza de catre adunarea generala a asociatilor si de catre administratorul sau consiliul de administratie.

Adunarea generala are in principal urmatoarele obligatii:

sa aprobe bilantul contabil si sa stabileasca repartizarea beneficiului net,

sa desemneze pe administratori si pe cenzori,

sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii,

sa modifice actul constitutiv.

La S.R.L. cu asociat unic, acesta are drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru adunarea generala a asociatilor.

Societatea este administrata de unul sau mai multi administratori asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala a asociatilor. Dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de cazul in care, in actul constitutiv exista dispozitie contrara. Puterile si limitele administratorului se stabilesc prin actul constitutiv.

11) Controlul societatii

Controlul societatii este exercitat de unul sau mai multi cenzori alesi de adunarea generala a asociatilor. Numirea cenzorilor este obligatorie numai daca numarul asociatilor este mai mare de 15.

In lipsa de cenzori numiti, controlul se exercita de asociatii care nu

sunt administratori. Dispozitiile legale cu privire la cenzorii din S.A. se aplica si cenzorilor din S.R.L.

12) Participarea asociatilor la beneficii si pierderi

Repartizarea beneficiului net se face de catre adunarea generala a actionarilor. Cota parte din beneficiul net repartizat a se plati fiecarui asociat constituie dividend. Dividendele se platesc asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Dividendele se platesc numai din beneficiile reale si pe baza de bilant contabil. Suportarea de catre asociati a pierderilor inregistrate de societate se face proportional cu cota de participare la capitalul social, pana la limita aportului social subscris.

13) Continutul actului constitutiv

Actul constitutiv al unei S.R.L. va cuprinde in principal:

numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoanelor fizice;

denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice; la societatea in comandita simpla se vor arata asociatii comanditari si asociatii comanditati;

forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;

obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris; la societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau:

asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;

partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;

sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza odata cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;

durata societatii;

modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

14) Modificarea actului constitutiv

Actul constitutiv se poate modifica de catre asociati cu respectarea conditiilor de fond si forma prevazute pentru incheierea lui. Actul aditional modificator, va cuprinde textul integral al prevederilor modificate din actul constitutiv. Daca se fac mai multe modificari la actul constitutiv, acesta se va actualiza cu toate modificarile la zi.

15) Excluderea si retragerea asociatilor

a) Poate fi exclus din societate:

asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;

asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora;

Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui asociat. Asociatul exclus are dreptul la beneficii si raspunde de pierderi pana in ziua excluderii. Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, ci numai la suma de bani care sa reprezinte valoarea acestei parti stabilita de asociati sau de un expert.

b) Un asociat se poate retrage din societate:

in cazurile prevazute in actul constitutiv;

cu acordul tuturor celorlalti asociati;

prin hotarare a tribunalului, cand actul constitutiv nu prevede retragerea si nici nu exista acordul celorlalti asociati.

Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru partile sale sociale, se stabilesc de asociati ori de un expert, iar in caz de neintelegere de tribunal.

16) Fuziunea si divizarea societatii

Societatea poate fuziona cu una sau mai multe societati existente. Fuziunea se face fie prin absorbtia unei societati, fie prin contopirea cu alte societati rezultand o societate noua.

Divizarea societatii poate avea loc:

prin desprinderea unei parti din patrimoniu si transmiterea catre una sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta;

prin impartirea intregului patrimoniu al societatii intre doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta. In acest caz, societatea care se divide, isi inceteaza existenta.

17) Dizolvarea societatii

Societatea se dizolva prin:

trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;

imposibilitatea realizarii obiectului de activitate sau nerealizarea acesteia;

declararea nulitatii societatii;

hotararea adunarii generale;

hotararea tribunalului la cererea oricarui asociat pentru motive temeinice, cum ar fi: neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;

falimentul societatii;

incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unor asociati cand, datorita acestor cauze numarul asociatilor s-a redus la unul singur. Se excepteaza cazul cand in actul constitutiv exista clauza de continuare cu mostenitorii sau cand asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii sub forma unei S.R.L. cu asociat unic.

pierderea unei jumatati din capitalul social sau a reducerii lui sub minimum legal.

Societatea nu se dizolva daca, in termen de noua luni de la data constatarii pierderii sau reducerii capitalului social, acesta este reintregit, este redus la suma ramasa ori la minimum legal sau cand societatea se transforma intr-o forma de societate la care capitalul social corespunde.

Tribunalul mai poate pronunta dizolvarea la cererea Camerei de Comert si Industrie (CCI) sau a oricarei persoane interesate in cazurile in care:

societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;

societatea nu a depus timp de 3 ani consecutivi bilantul contabil, sau alte acte, care, portivit legii, se depun la Oficiul Registrul Comertului (ORC), care apartine de CCI;

societatea si-a incetat activitatea, nu are sediu cunoscut, asociatii au disparut sau nu au domiciliu ori resedinta cunoscuta.

Societatea nu se dizolva daca incetarea activitatii a fost anuntata organelor fiscale si inscrisa in O.R.C., iar durata incetarii nu depaseste trei ani.

18) Lichidarea societatii

Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii, in afara de cazurile de fuziune ori divizare totala sau in cazul dizolvarii unei S.R.L. cu asociat unic. Lichidarea si repartizarea patrimoniului social se face de catre lichidatori autorizati numiti de asociati sau, dupa caz, de tribunal. La terminarea lichidarii, lichidatorii vor intocmi bilantul contabil de lichidare si vor propune repartizarea activului intre asociati.

2.4.2 Societati pe actiuni SA

1) Asociatii (actionarii)

Se pot asocia si forma o Societate pe actiuni:

persoane fizice, cetateni romani sau straini;

persoane juridice romane sau straine.

2) Numarul de asociati (actionari)

Numarul de asociati (actionari) pentru SA nu poate fi mai mic de 5. Societatile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat pot functiona cu orice numar de asociati.

3) Actul de infiintare

Actul de infiintare al unei SA poate fi sub forma unui contract de societate si statut sau inscris unic numitact constitutiv. Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt considerati fondatori.

Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de prezenta lege.

4) Firma

Orice societate trebuie sa aiba o firma. Firma este numele sau, dupa caz, denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza. Firma trebuie scrisa in primul rand in limba romana. Orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente. Nici o firma nu va putea cuprinde o denumire intrebuintata de comerciantii din sectorul public. Firma unei societati se compune dintr-o denumire proprie, de natura a o deosebi de firma altor societati si va fi insotita de mentiunea, scrisa in intregime “societate pe actiuni” sau S.A.5) Emblema

Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de un altul de acelasi gen. Emblema trebuie scrisa in primul rand in limba romana. Orice emblema trebuie sa se deosebeasca de emblemele inscrise in acelasi registru al comertului, pentru acelasi fel de comert, precum si de emblema altor comercianti de pe piata unde comerciantul isi desfasoara activitatea. Emblema poate fi folosita numai insotita de firma comerciantului.

6) Sediul social

Societatea trebuie sa aiba un sediu principal, care este locul, spatiul si adresa unde se gasesc organele sale de conducere si serviciile administrative. Sediul social este un element de identificare a societatii in functie de care se stabilesc: legea aplicabila, instantele judecatoresti competente, nationalitatea societatii, locul unde trebuie indeplinite formalitatile de inmatriculare, publicitate si autorizare. Societatea poate infiinta sedii secundare, fara personalitate juridica (sucursale, agentii,

reprezentante, puncte de lucru etc.)

7) Obiectul de activitate

In actul constitutiv trebuie stabilita activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare societatea in vederea obtinerii de profit: productie, comercializare, prestari de servicii, tranzactii, intermedieri, etc. Obiectul de activitate trebuie sa fie bine determinat, trebuie sa fie posibil licit si moral, cu stabilirea domeniului principal, a activitatii principale si a activitatilor secundare.

Obiectul de activitate se stabileste potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.656 /1997.

8) Capitalul social

Capitalul social se formeaza prin aportul actionarilor in doua moduri:

prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau

prin subscriptie publica

Capitalul social nu poate fi mai mic de 2.500 RON si se divide in actiuni care nu pot avea o valoare nominala sub 1 RON. Dupa modul de transmitere, actiunile pot fi nominative sau la purtator.

Actiunile nominative se transmit prin declaratia facuta in registrul actionarilor emitentului, subscrisa de cedent si de cesionar si prin mentiunea facuta pe actiune sau prin alte modalitati prevazute in actul constitutiv.

Actiunile la purtator se transmit prin simpla traditiune a acestora.

Actiunile dematerializate si tranzactionate pe o piata organizata se transmit in conformitate cu Legea nr.52 / 1994 privind valorile mobiliare. Actiunile trebuie sa fie de o valoare egala si confera detinatorilor drepturi egale. Se pot emite actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot. Aceste actiuni nu pot depasi 1/4 din capitalul social si vor avea aceeasi valoare nominala ca si actiunile ordinare. Actiunile sunt indivizibile.

Orice actiune da dreptul la un vot in adunarile generale, daca prin actul constitutiv nu s-a prevazut altfel. Actionarii care ofera spre vanzare actiunile lor prin oferta publica, vor trebui sa intocmeasca un prospect de oferta in conformitate cu dispozitiile Legii nr.52 / 1994.

9) Aportul asociatilor (actionarilor)

Aportul asociatilor poate fi in numerar (obligatoriu) si in natura (optional); Aportul in valuta se inscrie in actul constitutiv si in lei la cursul de schimb oficial de la data varsarii; Aportul in valuta al asociatilor straini se inregistreaza in lei si in dolari USA sau EUR; Bunurile aduse ca aport devin proprietatea societatii comerciale; Aportul la capital nu este purtator de dobanzi.

Aportul in creante nu este admis la societatea care se constituie prin subscriptie publica;

Aportul in munca nu este admis, indiferent de modul de constituire;

Valoarea aportului in natura se stabileste sau se confirma de experti; Pentru bunurile mobile noi nu se ia in considerare factura; In schimbul aportului lor, actionarilor li se atribuie actiuni.

10) Managementul societatii

Conducerea societatii se realizeaza de catre Adunarea generala a actionarilor si de catre unul sau mai multi administratori. Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea generala ordinara se intruneste de cel putin o data pe an si este obligata:

sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil, dupa ascultarea raportului administratorilor si cenzorilor, si sa fixeze dividendul;

sa aleaga pe administratori si cenzori;

sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs administratorilor si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;

sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;

sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul urmator;

sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

La prima convocare, adunarea generala este legal constituita daca sunt prezenti actionarii reprezentand cel putin 1/2 din capitalul social si se va hotari cu actionarii ce detin majoritatea absoluta a capitalului social reprezentat in adunare. In statut se poate prevedea o majoritate mai mare. Daca la prima convocare adunarea ordinara nu indeplineste conditiile de constituire, se convoaca a doua oara, cind se poate delibera oricare ar fi partea de capital reprezentata, cu majoritate.

Adunarea generala extraordinara se va intruni ori de cate ori este necesar a se hotara pentru:

schimbarea formei juridice a societatii;

mutarea sediului societatii;

schimbarea obiectului de activitate al societatii;

prelungirea duratei societatii;

majorarea capitalului societatii;

reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;

dizolvarea anticipata a societatii;

conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

emisiunea de obligatiuni;

oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

La prima convocare a adunarilor extraordinare este necesar prezenta actionarilor reprezentand 3/4 din capitalul social. La convocarile urmatoare este necesar prezenta actionarilor reprezentand 1/2 din capitalul social si se hotaraste cu votul actionarilor reprezentand 1/3 din capitalul social. Adunarea generala extraordinara va putea delega administratorului unic sau consiliului de administratie atributiile prevazute mai sus.

S.A. este administrata de unul sau mai multi administratori numiti de adunarea generala a actionarilor. Primii administratori pot fi numiti prin actul constitutiv, iar mandatul lor nu poate fi mai mare de patru ani. Pot fi administratori persoane fizice sau persoane juridice. Unicul administrator sau presedintele consiliului de administratie si cel putin 1/2 din numarul administratorilor trebuie sa fie cetateni romani, daca prin actul constitutiv nu s-a prevazut altfel. Persoanele care nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, reprezentanti sau directori ai societatii. Consiliul de administratie poate delega o parte din puterile sale unui comitet de directie compus din membri alesi dintre administratori. Executarea operatiunilor societatii poate fi incredintata unuia sau mai multor directorii executivi, functionari ai societatii. Numirea functionarilor societatii se face de administratorul unic sau de consiliul de administratie daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

O persoana nu poate functiona in mai mult de trei consilii de administratie concomitent, cu exceptiile prevazute de lege.

Administratorii trebuie sa depuna o garantie egala cu cel putin valoarea nominala a 10 actiuni sau doua remuneratii lunare.

11) Controlul societatii

S.A. va fi controlata de cenzori. In acest scop societatea va avea 3 cenzori si 3 supleanti, alesi la inceput de adunarea constitutiva pe o perioada de 3 ani. Cel putin unul din cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil. Majoritatea cenzorilor si a supleantilor trebuie sa fie cetateni romani. Cenzorii trebuie sa fie actionari, cu exceptia cenzorilor contabili.

Cenzorii sunt obligati sa depuna a treia parte din garantia ceruta pentru administratori.

Nu pot fi cenzori:

rudele sau afinii pana la al patrulea grad inclusiv sau sotii administratorilor;

persoanele care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate;

persoanele carora le este interzisa functia de administrator conform prevederilor art.135 din Legea nr. 31 / 1990.

Cenzorii sunt obligati:

sa supravegheze gestiunea societatii;

sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite, daca registrele societatii sunt regulat tinute si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil;

sa faca, in fiecare luna si pe neasteptate, inspectii casei si sa verifice existenta titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societatii sau au fost primite in gaj, cautiune ori depozit;

sa convoace adunarea ordinara sau extraordinara, cand n-a fost convocata de administratori;

sa ia parte la adunarile ordinare si extraordinare, putand face sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;

sa constate regulata depunere a garantiei din partea administratorilor;

sa vegheze ca dispozitiile legii si ale actului constitutiv sa fie indeplinite de administratori si lichidatori.

12) Participarea actionarilor la beneficii si pierderi

Repartizarea beneficiului net se face de catre adunarea generala a actionarilor. Cota parte din beneficiul net repartizat a se plati fiecarui asociat constituie dividend. Dividendele se platesc asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Dividendele se platesc numai din beneficiile reale si pe baza de bilant contabil. Suportarea de catre asociati a pierderilor inregistrate de societate se face proportional cu cota de participare la capitalul social, pana la limita aportului social subscris. La S.A. constituita prin subscriptie publica, adunarea constitutiva va hotari asupra cotei de participare din beneficiul net al fondatorilor. Cota nu poate depasi 6% din beneficiul net si nu poate fi acordata pe o perioada mai mare de 5 ani de la data constituirii societatii.

13) Continutul actului constitutiv

Actul constitutiv al S.A. va cuprinde in principal:

numele si prenumele, locul si data nasterii;

domiciliul si cetatenia asociatilor, persoane fizice;

denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice; la societatea in comandita pe actiuni se vor arata asociatii comanditari si asociatii comanditati;

forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;

obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

capitalul social subscris si cel varsat; la constituire, capitalul social subscris, varsat de fiecare actionar, nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, daca prin lege nu se prevede altfel. Restul de capital social va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare;

valoarea bunurilor constituite ca aport in natura in societate, modul de evaluare si numarul actiunilor acordate pentru acestea;

numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator; daca sunt mai multe categorii de actiuni, se vor arata numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni;

numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea administratorilor, persoane juridice; garantia pe care administratorii sunt obligati sa o depuna, puterile ce li se confera si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat; drepturile speciale de reprezentare si de administrare acordate unora dintre ei. Pentru societatile in comandita pe actiuni, se vor indica comanditatii care reprezinta si administreaza societatea;

numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia cenzorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea cenzorilor, persoane juridice;

clauze privind conducerea, administrarea, controlul gestiunii si functionarea societatii;

durata societatii;

modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor;

sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - atunci cand se infiinteaza odata cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;

avantajele rezervate fondatorilor;

actiunile comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni;

operatiunile incheiate de asociati in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le preia, precum si sumele ce trebuie platite pentru acele operatiuni;

modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

14) Modificarea actului constitutiv

Actul constitutiv se poate modifica de catre asociati cu respectarea conditiilor de fond si forma prevazute pentru incheierea lui. Actul aditional modificator, va cuprinde textul integral al prevederilor modificate din actul constitutiv. Daca se fac mai multe modificari la actul constitutiv, acesta se va actualiza cu toate modificarile la zi.

15) Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social se poate reduce prin:

micsorarea numarului de actiuni;

reducerea valorii nominale a actiunilor;

dobandirea de catre societate a propriilor actiuni urmata de anularea lor;

scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate;

restituirea catre actionari a unei cote din aporturi;

Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente ca urmare a:

unor noi aporturi in numerar si / sau in natura;

incorporarii rezervelor, cu exceptia celor legale;

incorporarii beneficiilor sau a primelor de emisiune;

compensarii unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia;

includerii in rezerve a diferentelor favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social si utilizate pentru majorarea capitalului social.

16) Fuziunea si divizarea societatii

Societatea pe actiuni poate fuziona cu una sau mai multe societati existente. Fuziunea se face fie prin absorbtia unei societati, fie prin contopirea cu alte societati rezultand o societate noua.

Divizarea societatii poate avea loc:

prin desprinderea unei parti din patrimoniu si transmiterea catre una sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta;

prin impartirea intregului patrimoniu al societatii intre doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta. In acest caz, societatea care se divide, isi inceteaza existenta.

17) Dizolvarea societatii

Societatea pe actiuni se dizolva prin:

trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;

imposibilitatea realizarii obiectului de activitate sau nerealizarea acesteia;

declararea nulitatii societatii;

hotararea adunarii generale;

falimentul societatii;

pierderea unei jumatati din capitalul social sau a reducerii lui sub minimum legal.

Societatea nu se dizolva daca, in termen de noua luni de la data constatarii pierderii sau reducerii capitalului social, acesta este reintregit, este redus la suma ramasa ori la minimum legal sau cand societatea se transforma intr-o forma de societate la care capitalul social corespunde.

Tribunalul mai poate pronunta dizolvarea la cererea C.C.I. sau a oricarei persoane interesate in cazurile in care:

societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;

societatea nu a depus timp de 3 ani consecutivi bilantul contabil, sau alte acte, care, portivit legii, se depun la O.R.C.;

numarul actionarilor scade sub minimul legal

societatea si-a incetat activitatea, nu are sediu cunoscut, asociatii au disparut sau nu au domiciliu ori resedinta cunoscuta.

Societatea nu se dizolva daca incetarea activitatii a fost anuntata organelor fiscale si inscrisa in O.R.C., iar durata incetarii nu depaseste trei ani.

18) Lichidarea societatii

Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii, in afara de cazurile de fuziune ori divizare totala. Lichidarea si repartizarea patrimoniului social se face de catre lichidatori autorizati numiti de asociati sau, dupa caz, de tribunal.

La terminarea lichidarii, lichidatorii vor intocmi bilantul contabil de lichidare si vor propune repartizarea activului intre asociati.

2.5 Etapele ce trebuie parcurse pentru infiintarea unei societati comerciale

Dupa ce s-a stabilit forma de societate trebuie alese obiectul principal de activitate al firmei si obiectele secundare, potrivit clasificarii CAEN (codurile activitatilor aconomice nationale).

Etapele parcurse pentru constituirea unei societati comerciale si actele necesare pentru constituire sunt prevazute de legislatia in vigoare, procedura de infiintare fiind simplificata si concentrata in cadrul Biroului unic pentru infiintarea societatilor comerciale din cadrul Oficiului Registrului Comertului (ORC).

Pentru infiintarea unei societati comerciale, trebuie parcurse urmatoarele etape:

 1. stabilirea locului / spatiului unde societatea comerciala va avea sediul principal si, daca este cazul, sediile secundare

In aceasta etapa se obtin acte care fac dovada sediului societatii: extras de carte funciara de la proprietari; contract de vanzare-cumparare; contract de inchiriere; contract de comodat; contract de uzufruct. Daca sediul social se afla intr-un imobil de locuinte este nevoie pe langa actul de proprietate al imobilului in care se declara sediul social si de avizul favorabil al proprietarilor sau chiriasilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul in cauza (pe orizontala si verticala).

 1. stabilirea denumirii societatii si daca este cazul alegerea emblemei

denumirea firmei si emblema se stabilesc de catre asociati si trebuie sa se deosebeasca de firma si emblema altor societati,

denumirea firmei si emblema trebuie scrise in primul rand in limba romana;

denumirea firmei si emblema se verifica la ORC din judetul unde se stabileste sediul firmei, eliberandu-se dovada inregistrarii si rezervarii acestora pe o perioada de 3 luni (anexa 2)

 1. intocmirea actului constitutiv conform formei juridice de societate si semnarea sub forma autentica de catre toti asociatii (anexa 1)

La intocmirea actului constitutiv sunt necesare:

actele de identificare ale asociatilor, administratorilor, cenzorilor sau reprezentantilor persoane fizice: carte de identitate, pasaport;

actele de identificare ale asociatilor, administratorilor, cenzorilor sau reprezentantilor personae juridice: statut, certificate de inmatriculare / inregistrare fiscala, certificate de bonitate bancara;

certificate de cazier judiciar pentru fondatorii, administratorii, cenzorii si reprezentantii cetateni straini;

cazier fiscal pentru asociati, administratori, cenzori de la Directia Generala de Finante Publice DGFP;

declaratii pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor

necesare pentru a detine si exercita functia de asociat,

administrator sau cenzor.

 1. depunerea aporturilor in numerar la o banca sau CEC si pregatirea actelor de proprietate pentru aporturile in natura.
 2. depunerea dosarului cu toate actele necesare la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde s-a stabilit sediul firmei.

Actele necesare in dosarul depus la Oficiul Registrului Comertului sunt prezentate in tabelul 2.2.

 1. inregistrarea comerciantului in Registrul Comertului

La Oficiul Registrului Comertului are loc:

verificarea dosarului;

controlul legalitatii actelor si autorizarea inmatricularii societatii, de catre judecatorul delegat de Tribunalul teritorial;

obtinerea, pe cale electronica a codului unic de inregistrare de la Ministerul Finantelor Publice;

transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii judecatorului delegat;

inmatricularea societatii prin acordarea codului unic (comercial si fiscal);

inregistrarea comerciantului in Registrul Comertului;

editarea certificatului de inregistrare.

 1. autorizarea functionarii comerciantului

Include activitatile de autorizare a functionarii comerciantului de catre institutiile publice abilitate, indeplinite in perioada, dupa data depunerii dosarului la Biroul Unic si data eliberarii anexei continand avizele/autorizatiile/acordurile necesare functionarii si anume:

aviz / autorizare din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor PSI;

aviz / autorizare sanitara;

aviz / autorizare sanitar – veterinara;

aviz / autorizare pentru protectia mediului;

aviz / autorizare pentru protectia muncii.

Pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor sunt necesare urmatoarele documente in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

a) pentru avizul si autorizarea de prevenire si stingere a incendiilor (P.S.I.):

autorizatia de P.S.I. - in cazul in care a fost obtinuta anterior

dovada depunerii documentatiei de P.S.I. la brigazile / grupurile de pompieri militari in vederea obtinerii autorizatiei de P.S.I. - in cazul in care aceasta a fost depusa anterior solicitarii de autorizare a functionarii la Biroul Unic;

declaratie pe propria raspundere privind cunoasterea si respectarea legislatiei de P.S.I.;

documentatia tehnica cuprinzand:

o   scenariul de siguranta la foc;

o   planul de situatie si planuri de arhitectura pentru fiecare nivel al constructiilor sau al spatiilor supuse autorizarii;

o   avizul proiectantului initial pentru constructiile existente sau raport de expertiza tehnica;

dovada achitarii tarifului aferent autorizarii - pentru obiectivele supuse autorizarii prin evaluare.

b)      pentru avizul si autorizarea sanitara:

declaratie pe propria raspundere privind cunoasterea si respectarea legislatiei in domeniul igienico-sanitar - pentru activitatile supuse autorizarii;

documentatia de prezentare a activitatii - pentru activitatile supuse evaluarii;

dovada achitarii tarifului aferent autorizarii.

c) pentru avizul si autorizarea sanitar-veterinara:

declaratia pe propria raspundere privind cunoasterea si respectarea legislatiei sanitar-veterinare - pentru activitatile supuse autorizarii;

documentatie tehnica - pentru obiectivele si activitatile supuse evaluarii:

o   memoriu tehnic;

o   schita tehnica cu fluxul tehnologic al obiectivului;

o   schita de amplasare si proiectare pentru obiective nou construite;

o   contractul incheiat cu Directia Sanitara Veterinara pentru unitatile de producere, prelucrare si depozitare a produselor de origine animala;

dovada achitarii taxei aferent autorizarii.

d) pentru avizul si autorizarea de mediu:

autorizatia de mediu valabila sau copia de pe adresa de solicitarea a acesteia;

declaratie pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de protectie a mediului - pentru activitatile cu impact nesemnificativ asupra mediului;

fisa tip de prezentare a activitatii - pentru activitatile cu impact redus sau semnificativ asupra mediului

planul de situatie si planul de incadrare in zona al obiectivului;

dovada achitarii taxei si tarifului aferente autorizarii.

e) pentru avizul si autorizarea de functionare din punct de vedere al protectiei muncii:

declaratie pe propria raspundere privind cunoasterea si respectarea legislatiei de protectia muncii;

documente necesare desfasurarii activitatilor cu substante toxice, explozive, produse de uz fitosanitar;

dovada achitarii tarifului aferent autorizarii.

2.6 Bibligrafie

Popa H.L., Strauti G , s.a: Managementul si ingineria sistemelor de productie, Timisoara, Editura POLITEHNICA, 2001

Allen J., s.a. : Ghidul intreprinzatorului particular, Editura Tehnica, Bucuresti, 1997

Botea F. s.a.: Ghidul intreprinzatorului particular, Editura Tehnica, Bucuresti, 1993

Constantinescu G. s.a.: Ghidul financiar al intreprinzatorului, Editura Tehnica, Bucuresti, 1997

Ghidul intreprinzatorului particular, Bucuresti, Editura Tehnica, 1997

Ghidul financiar al intreprinzatorului, Bucuresti, Editura Tehnica, 1997

Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare

Formalitatile de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantilor. Ghid practic, vol. 1,2,3, Bucuresti, CCIRMB, 2001

Ghidul tanarului intreprinzator, Bucuresti, Agentia Nationala pentru Intrprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, 2006

3. Determinarea capacitatilor antreprenoriale si manageriale

Psihologia a fost de la inceputuri o disciplina aplicativa, in special prin crearea si utilizarea testelor. Testul psihologic este un instrument de

masurat in domeniul resurselor umane definit prin trei caracteristici:

un test psihologic este un esantion de comportament,

acest esantion este obtinut in conditii standardizate,

sunt stabilite reguli precise de administrare si cotare, inclusiv pentru obtinerea informatiilor cantitative de la esantionul respectiv.

Uneori insa, lipsa de precizie a masuratorilor prin intermediul testului psihologic, superficialitatea aplicatiilor si concluziilor au dus la aparitia indoielii cu privire la valabilitatea acestui instrument de investigatie a resurselor umane. Ca urmare, in recrutarea, promovarea si prognosticul aptitudinilor si capacitatilor profesionale ale resurselor umane pentru o intreprindere se lucreaza cu o echipa multi / interdisciplinara (psihologi, ingineri economisti, economisti, ingineri, juristi etc.) capabila sa optimizeze alocarea persoanelor pe termen mediu si lung pentru diverse posturi, functii, echipe in cadrul organizatiilor.

Numarul foarte mare de teste disponibile pentru domeniul resurselor umane permite in prezent evaluari cu diverse pachete de teste, inclusiv la determinarea capacitatii manageriale.

Publicarea de teste psihologice destinate publicului larg este contraindicata. A oferi insa metode relativ simple destinate autocunoasterii este un lucru util deoarece pe baza examinarilor, chiar mai putin riguroase, devine posibila meditarea realista la propria persoana si la echipa, constientizarea unor limite si calitati, autoeducarea comportamentului in relatiile cu altii.

Determinarea prin testare a capacitatilor antreprenoriale si manageriale este in general dificila, datorita complexitatii acestor concepte si performante integrative. Pentru practica intreprinderilor, dar si pentru autodiagnostic personal, este interesanta in acest domeniu psihometria (testarea) computerizata. Psihometria computerizata a evoluat rapid dupa anul 1980, o data cu dezvoltarea exploziva a informaticii, fiind incadrata si in demersurile pentru determinarea capacitatii manageriale a unei persoane:

testarea prin procedee standardizate de investigatie: psihodiagnostica(aptitudini, inteligenta, cunostinte, personalitate)

observarea comportamentului, analiza rezultatelor.

3.1. Determinarea capacitatii antreprenoriale

Tabel 3.1 Personalitatea intreprinzatorului

Nr.

crt.

Intrebare

Da

Partial

Nu

Esti constient ca in etapa de intemeiere a firmei tale, te poti confrunta cu situatii uneori extrem de dificile?

Esti in masura sa realizezi si sa intretii contacte cu clientii?

Dispui, inainte de infiintarea firmei, de timp suficient pentru toate pregatirile necesare?

Esti capabil sa convingi pe altii utilizand argumentele tale?

Esti in masura sa te adaptezi la partenerul tau de afaceri si la argumentele acestuia?

Poti discerne aspectele esentiale de cele neesentiale, altfel spus sa identifici rapid ceea ce este necesar pentru o decizie de afaceri ?

Esti suficient de inzestrat din punct de vedere intelectual pentru a putea aborda simultan un numar mare si divers de probleme ?

Esti un om de actiune?

Iti face placere sa realizezi ceva nou ?

Esti capabil sa planifici o activitate, sa-ti fixezi obiective si sa stabilesti etapele intermediare de realizare a acestora?

Dispui de aptitudini de conducere si de motivare a colaboratorilor tai?

Esti capabil sa improvizezi, in cazul in care, deodata, a intervenit ceva imprevizibil?

Esti capabil si in situatii de stres sa te concentrezi si sa actionezi in mod rational?

Nr.

crt.

Intrebare

Da

Partial

Nu

Esti dispus sa-ti asumi riscurile uneori inerente demararii unei afaceri?

Esti capabil sa-ti asumi din proprie initiativa responsabilitati si sa actionezi in consecinta fara ca cineva sa-ti solicite acest lucru?

Starea sanatatii tale iti permite ca pe perioada „punerii in functiune” a firmei sa lucrezi 10-12 ore/zi, uneori mai mult, si 6 poate 7 zile pe saptamana?

Medicul tau apreciaza drept corespunzatoare starea sanatatii tale?

Familia este dispusa sa-ti acorde sprijin si intelegere in aceasta perioada de intemeiere a firmei?

Din punct de vedere financiar, pentru tine se justifica infiintarea unei firme?

Sunteti dispusi tu si familia ta sa va asumati riscul unor venituri incerte si neregulate care pot influenta negative nivelul de trai al tau si al familiei?

Dispui de rezerve financiare suficiente pentru ca pe perioada de „seceta” sa poti asigura o existenta multumitoare pentru tine si familia ta?

Esti dispus ca in perioada intemeierii firmei sa suporti privatiunile renuntarii la concediu, ale multor drumuri obositoare?

Indeplinesti prevederile pe care legea le stabileste pentru intemeierea unei intreprinderi? (de ex. studii de specialitate)?

Dispui de suficienta experienta in domeniu pentru a introduce pe piata produsele si serviciile firmei tale?

Dispui de suficiente cunostinte in domeniul financiar si al managementului afacerilor?

Nr.

crt.

Intrebare

Da

Partial

Nu

Ai posibilitatea sa-ti completezi anumite cunostinte care-ti lipsesc prin participarea la diferite cursuri de perfectionare?

Daca nu intrunesti toate aptitudinile sau nu dispui de cunostintele de specialitate necesare, accepti posibilitatea de a infiinta firma cu un partener?

In cazul in care intentionezi sa infiintezi firma impreuna cu un partener, esti sigur ca vei coopera in mod armonios cu acesta?

Tabel 3.2 Piata

Nr.

crt.

Intrebare

Da

Partial

Nu

Produsele/serviciile oferite de firma ta privite din punctul de vedere al clientului sunt, calitativ peste cele ale concurentei?

Stii ce trebuie sa faci ca performantele produselor/serviciilor tale sa se situeze in mod vizibil deasupra celor ale concurentei?

Ai identificat nise ale pietei pe care concurenta nu le acopera?

Ai definit cu claritate segmentul de piata pe care intentionezi in mod strategic sa actionezi?

Oferta ta este adresata unei piete care are sanse certe in viitor?

Accesul spre piata al produselor/serviciilor tale poate fi in present sau viitor ingradit prin anumite modificari de natura tehnologica si/sau legislativa?

Nr.

crt.

Intrebare

Da

Partial

Nu

Ai analizat grupurile/tipurile de clienti care urmeaza sa constituie principalii tai beneficiari?

Ai analizat pe baza unui studiu, cu exactitate, care sunt problemele, dorintele si asteptarile clientilor tai potentiali?

Cunosti modalitatile de influentare a comportamentului de cumparare a clientilor tai (pret, calitate, reclama, servicii)?

Esti capabil sa realizezi o estimare a cererii pentru produsele si serviciile oferite de firma ta?

Cunosti care sunt obiceiurile de consum sau de utilizare ale clientilor potentiali in raport cu produsele/serviciile tale?

Dispui de suficiente cunostinte despre piata pentru a putea delimita si cuantifica diferitele sale segmente?

Poti aprecia in ce masura diferitele segmente de piata prezinta interes din punct de vedere al potentialului si al capacitatii de absorbtie?

Dintre concurentii tai, ii cunosti pe aceia care au cea mai asemanatoare oferta pentru clientii tai?

Cunosti punctele tari si slabe ale concurentilor tai?

Stii in ce masura sunt cunoscute de catre clientii tai produsele si serviciile concurentei?

Poti aprecia in ce mod va reactiona concurenta atunci cand vei intra pe piata?

Tabel 3.3 Resursele financiare

Nr.

crt.

Intrebare

Da

Partial

Nu

Ai efectuat un calcul exact al resurselor financiare care sunt necesare in stadiul de demarare a afacerii tale?

Dispui de resurse proprii pentru acoperirea, macar partiala, a necesarului (economii sau aport in natura: echipamente, constructii sau altele)?

Exista posibilitatea de a obtine capital de la rude, prieteni cunostinte, in conditii avantajoase?

Dispui de garantii ce urmeaza a fi oferite unei banci pentru obtinerea unui eventual credit?

Capitalul de pornire de care dispui este suficient pentru perioada in care cheltuielile vor depasi incasarile?

Calculele tale referitoare la veniturile previzionate sunt fundamentate in functie de date certe despre piata?

Ai luat in calcul toate cheltuielile posibile?

Interpretare

se calculeaza numarul total de puncte pentru fiecare din cele trei categorii de intrebari.

se determina punctajul mediu pentru fiecare categorie de intrebari prin impartirea numarului total de puncte la numarul de intrebari aferent categoriei respective.

Interpretare semnificatiilor punctajului mediu se face cu ajutorul:

tabelului 3.4 – Personalitatea intreprinzatorului

tabelului 3.5 - Piata

tabelului 3.6 – Resursele financiare

Tabel 3.4 Interpretarea semnificatiilor punctajului mediu.

Personalitatea intreprinzatorului

Punctajul mediu

Personalitatea intreprinzatorului

Interpretare

sub 1,19

Viata de intreprinzator plina de riscuri nu pare sa fie potrivita pentru tine. Poate e bine ca deocamdata sa-ti construiesti o altfel de strategie personala.

intre1,2–2,19

Poate ca iti doresti foarte mult sa fii stapan pe propria ta situatie economica. Nu este insa suficient. Trebuie sa si poti. Este bine sa fii prudent inainte de a lua o decizie.

intre 2,2–2,79

Ai putea sa faci fata provocarilor pe care viata de intreprinzator le implica. Pentru a lua o decizie, analizeaza cu atentie si celelalte doua aspecte.

intre 2,8 – 3,79

Te poti descurca pe drumul acesta. Important este sa si vrei.

intre 3,8 – 5

Ai calitati de intreprinzator si esti pregatit sa faci fata unei vieti nu foarte line care te poate astepta.

Tabel 3.5 Interpretarea semnificatiilor punctajului mediu. Piata

Punctajul mediu

Piata

Interpretare

sub1,99

Se pare ca piata nu-ti este favorabila. Nu uita ca acolo „unde piata nu e, nimic nu e” si nici profit! Poate este bine sa-ti reorientezi afacerea catre o alta piata.

intre 2 – 3,59

Piata nu e nici buna dar nu e nici rea. Ea exista! De tine depinde cum iti poti valorifica sansele. Nu uita ca piata poate fi si stimulata.

intre 3,6 – 5

Sansele de penetrare pe piata ale afacerii tale sunt bune. E momentul, daca dispui de resursele financiare si daca bineinteles te simti in stare, sa demarezi propria ta afacere.

Tabel 3.6 Interpretarea semnificatiilor punctajului mediu.

Resursele financiare ale intreprinzatorului

Punctajul

mediu

Resursele financiare ale intreprinzatorului

Interpretare

sub 1,4

Fara sa dispui de capitalul necesar, este extreme de greu sa reusesti de la inceput. Poate dupa o mica asteptare lucrurile se vor imbunatati. Niciodata nu e prea tarziu atunci cand vrei sa mai gasesti o alta solutie.

Punctajul

mediu

Resursele financiare ale intreprinzatorului

Interpretare

intre 1,4– 1,59

Din punct de vedere financiar nu stai prea bine. Inainte de a te lansa in afaceri fara o asigurare financiara corespunzatoare trebuie sa mai reflectezi. Sigur vei lua decizia cea mai potrivita.

intre 2,6– 3,79

Nu dispui in totalitate de banii necesari. Dar bani se gasesc. Daca ideile tale sunt bune, daca piata „merge” atunci si afacerea ta va merge.

intre 3,8– 5

Daca sunt realiste calculele tale, inseamna ca dispui de banii necesari lansarii in afaceri. Fii atent sa-I cheltuiesti de la inceput cu chibzuinta chiar daca nu-ti lipsesc.

3.2 Determinarea capacitatii manageriale

Pentru autocunoasterea capacitatii manageriale individuale se utilizeaza un test computerizat prin aplicarea caruia se determina un coeficient managerial Q.M ce reflecta potentialul managerial. Un Q.M. ridicat indica posibilitati mari de succes managerial si probabilitati mari pentru o cariera de invingator. Totusi, acest rezultat nu ofera certitudine a predictiei, deoarece in realitate mai intervin si alti factori, indeosebi factorii de hazard.

La sfarsitul testului sunt indicati si factorii asupra carora ar trebui actionat pentru marirea probabilitatii de succes ca manager.

Coeficientul managerial total Q.M. este dat de suma ponderata [%] a componentelor, tinand seama ca succesul in cariera este conditionat si de organizatie:

coeficientul relativ al capacitatii manageriale de baza – 50 %

coeficientul relativ al stilului managerial – 25 %

coeficientul relativ al ascendentului managerial (experientei) – 15 %

coeficientul relativ al mediului organizational – 20 %

Aspectele analizate determina folosirea urmatoarelor tabele de evaluare:

pentru determinarea coeficientul relativ al capacitatii manageriale exista urmatoarele tabele de evaluare: Q.M.1 – capacitati posedate, Q.M. 2 –capacitati decizionale, Q.M. 3 – managementul timpului, Q.M. 4 – expresivitate manageriala;

pentru determinarea coeficientului relativ al stilului de conducere exista urmatoarele tabele de evaluare: Q.M. 5 –

putere manageriala, Q.M. 6 – stil de conducere,

pentru determinarea coeficientului relativ al ascendentului managerial (experientei) exista tabela de evaluare Q.M. 7 – ascendent (experienta),

pentru determinarea coeficientului relativ al mediului organizational exista urmatoarele tabele de evaluare: Q.M. 8 – capacitati manageriale practicate in organizatie, Q.M. 9 – profesionalism managerial, Q.M. 10 – climat organizational.

In ansamblu tabelele de evaluare contin 100 de factori si pentru corecta lor interpretare se tasteaza F1, se acceseaza un vocabular, care explica continutul fiecarui factor. In cadrul desfasurarii interactive a testarii tastele pentru comanda ferestrelor sunt urmatoarele:

ESC = Evaluare

F1  = Vocabular

F9  = Imprimare

F10 = Sfarsit

Pentru acordarea punctajului se utilizeaza o scara de la 1 la 5, astfel: punctajul 1 se acorda la acele capacitati la care crezi ca ai lipsuri mari si 5 la cele la care crezi ca esti bine pregatit. In celelalte cazuri se utilizeaza valori intermediare. Exista obligativitatea de a acorda cel putin un 1 si cel putin un 5 pentru un tabel de evaluare.

Coeficientul Q.M.1 – capacitati posedate

se refera la autoanaliza capacitatilor si anume trebuie raspuns la intrebarile: pe care dintre capacitatile manageriale le practici mai mult, pe care mai putin si la care te simti mai bine pregatit, la care crezi ca ai lipsuri? (tabelul 3.7)

A.     Stiu sa lucrez cu grupul se refera la abilitatea de a:

intretine raporturi interpersonale cu ocazia intalnirilor, reuniunilor

propune fara a impune propriile idei colegilor si subalternilor

accepta deciziile comune, renuntand daca e cazul, la convingerile tale

determina pe altii sa se implice in gasirea consensului

mentine o atmosfera deschisa, cordiala, de incredere

recunoaste dinamicitatea grupului fara a-l lasa sa domine

B Stiu sa comunic, sa ma exprim se refera la abilitatea de a:

comunica intr-un mod in care te pui in valoare

avea un limbaj clar, convingator

demonstra originalitate in exprimare

nu demonstra teama de interlocutor, de auditori

utiliza corect limbajul corpului

explica, convinge, dialoga

vinde si a sustine propriile idei si a le prezenta in moduri diferite

comunica profesional in orice situatie

asculta, observa si interpreta mesaje si semnale chiar si atunci cand acestea nu sunt asa vizibile

Tabelul 3.7 Factori de evaluare Q.M.1 – Capacitati posedate

Factori

Capacitati posedate (persoana testata)

Nota

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

Stiu sa lucrez cu grupul

Stiu sa comunic, sa ma exprim

Imi cunosc propria-mi meserie

Stiu sa-mi motivez colaboratorii

Stiu sa comand, sa fac sa asculte

Stiu sa decid riscand

Stiu sa negociez (gestionez) conflicte

Stiu sa (si sa ma) programez

Stiu sa deleg sarcini, responsabilitati

Stiu sa diagnostichez, sa evaluez

Stiu sa lucrez dur

Stiu sa inovez, sa schimb

Punctaj partial:

Evaluare partiala: ……………

C Imi cunosc propria meserie se refera la:

capacitatea de a demonstra pregatirea si competenta in domeniul in care activezi si pentru propriul rol

capacitatea de a urmari calitatea propriei contributii si a celorlalti

posibilitatea de a utiliza un limbaj tehnic modern, actualizat aratand in orice moment ca esti la curent cu ultimele noutati tehnologice legate de meseria pe care o practici

D Stiu sa motivez proprii colaboratori se refera la abilitatea de a:

mentine interesati proprii colaboratori utilizand metode psihologice si instrumente organizatorice

demonstra ca esti capabil si dispus sa intervii asupra celor care manifesta anumite grade de frustrare si insatisfactie in munca lor, chiar daca aceste motive sunt personale

obtine implicare si participare din partea colaboratorilor in confruntarea cu obiectivele tintite

sti sa motivezi chiar si atunci cand sistemul iti produce deziluzii si insatisfactii

E Stiu sa comand, sa fac sa asculte se refera la abilitatea de a:

obtine rezultate de la altii, netinand cont de dispozitia lor de a te asculta sau nu

da indicatii precise si a propune obiective tangibile si rationale

exercita autoritatea fara rusinea, stanjeneala ca reprezinti puterea

determina comportamente la anumite standarde dorite de tine, precise si precizate

penaliza sau a premia, atunci cand este cazul

F Stiu sa decid riscand se refera la:

capacitatea de a-ti asuma responsabilitatea unei decizii chiar si atunci cand nu exista toate conditiile favorabile pentru garantarea succesului

abilitatea de a nu tergiversa lucrurile, a propune actiuni si a le realiza

a avea curajul de a raspunde fata de tine si de proprii colaboratori referitor la actiunile pe care le-ai propus si le-ai realizat

G Stiu sa negociez conflicte se refera la:

capacitatea de a respecta ratiunile si opiniile altora chiar si atunci cand le contrazic pe cele proprii

abilitatea de a media situatii de criza evitand ruptura dintre parti si ramand hotarat sa ajungi la un consens

abilitatea de a masca starea de spirit proprie atunci cand esti provocat chiar si in cazuri exagerate

abilitatea de a te controla

taria de a suporta supararile si tensiunile interne si individuale

capacitatea de a considera parerile diferite ale altora ca un stimul, nu ca un afront

abilitatea de a controla si coordona conflictele si parerile diferite in raporturile interpersonale si interfunctionale

H Stiu sa (si sa ma) programez se refera la abilitatea de a:

controla si programa timpul cu atentie, anticipand durata si frecventa actiunilor

I Stiu sa deleg sarcini, responsabilitati se refera la aptitudinea de a:

aplica mecanismele managementului prin obiective

fi dispus sa renunt la o parte din putere

a-ti asuma responsabilitatea comportamentului propriilor colaboratori

mentine sub control activitatile, responsabilitatile delegate fara a exercita o continua presiune

a stabili obiective persoanelor potrivite si a arata incredere in cei delegati sa execute anumite sarcini

a diferentia situatiile delegabile de cele nedelegabile

L. Stiu sa diagnostichez, sa evaluez se refera la abilitatea de a:

analiza corect activitatile si de a sti sa sintetizezi situatiile

corela corect cauzele cu efectele

intelege realitatea chiar si atunci cand aceasta este complexa sau confuza, incercand sa nu dai raspunsul care ar fi de preferat ci pe cel care reflecta adevarul, esenta

reflecta asupra faptelor inainte de a actiona

emite judecati obiective si rationale asupra persoanelor si comportamentelor

fi o persoana curioasa si atenta, care stie sa culeaga si sa selecteze informatiile, sa recunoasca semnale “de joasa intensitate”

M. Stiu sa lucrez dur se refera la capacitatea de a:

suporta greutatile vietii si de a cunoaste nivelul propriu de oboseala, de a-l controla

gestiona stresul propriu si al colaboratorilor

avea rezistenta fizica, de a nu fi ipohondru/a

pretinde mult de la sine in toate domeniile

fi o persoana tenace si puternica, hotarata si incapatanata

N. Stiu sa inovez, sa schimb se refera la capacitatea de a:

sti sa inovez, sa schimb in orice domeniu

fi o persoana creativa si dispusa sa intervina in propria organizatie pentru a modifica comportamentele altora

avea intotdeauna vointa de a mai incerca, de a proba, de a experimenta

fi o persoana care isi recunoaste greselile, este constienta ca putine alegeri sunt definitive

fi o persoana dispusa sa modifice propriile comportamente cand se schimba realitatea de referinta sau ca urmare a unor noi informatii si a unor noi verificari

Coeficientul Q.M. 2 – capacitati decizionale

se refera la autoanaliza criteriilor decizionale pe care le adopti cel mai frecvent in practica cotidiana. Modul de acordare a punctajului este identic cu cel de la coeficientul Q.M.1. Factorii de evaluare sunt prezentati in tabelul 3.8.

Stil deterministic

Stilul deterministic (altfel spus birocratic) admite faza de diagnostic si

neglijeaza cercetarea alternativelor. Este rapid, are indice scazut de risc, dar si de creativitate si cere in mod obligatoriu contributie individuala. Se aplica asupra evenimentelor de inalta repetitivitate, destul de similare intre ele pentru a putea adopta decizii care au fost adoptate cu succes alta data. Aplicarea legilor fizicii, chimiei, biologiei etc. la fel ca utilizarea normelor si procedurilor din organizatie se regasesc in acest tip de proces decizional.

Tabelul 3.8 Factori de evaluare Q.M.2 – Capacitati decizionale

Factori

Criteriul decizional

Nota

A

B

C

D

Deterministic

Probabilistic

Aleatoriu

Intuitiv

Punctaj partial:

Evaluare partiala: ……………

Stil probabilistic

Stilul probabilistic admite faza de diagnostic si accepta cercetarea alternativelor. Datorita considerarii rezultatelor din perioade trecute, implicate in diagnostic, riscul oricarei alternative viitoare poate fi calculat si cunoscut. Dar, din cauza extrapolarii rezultatelor din perioade trecute creativitatea deciziilor noi este limitata. Timpul de luare a deciziei este mai lung decat in procesul deterministic.

Stil aleatoriu

Stilul aleatoriu, neaga faza de diagnostic si considera alternativele. Cere cel mai mult timp, dar este si acela care raspunde potential cel mai bine la exigenta deciziilor creative. Refuzand diagnoza, evita a fi conditionat de evenimente trecute sau de modalitati cunoscute. Se aplica preferential la deciziile de grup, utilizeaza sinergia, atenueaza indicele de risc al deciziilor luate in acest mod.

Stil intuitiv

Stilul intuitiv neaga faza de diagnostic si utilizeaza alternativele. Este cel mai rapid, cel mai la indemana, dar si cel mai riscant dintre cele patru stiluri decizionale. Intuitia este in mod expres individuala, decidentul renunta la diagnoza dand prioritate fanteziei, motivatiei, irationalitatii, mecanismului cerebral intuitiv. In acelasi timp apelarea la intuitie apare intr-un mod aproape necunoscut si asa de instantaneu incat nu lasa urme in cadrul perceptiei.

Coeficientul Q.M.3 – managementul timpului

se refera la autoanaliza timpului managerial si anume trebuie raspuns la intrebarea: cum imparti, in medie, timpul managerial de-a lungul unei luni de lucru? Modul de acordare a raspunsului: timpul de munca intr-o luna se subdivide in procente astfel incat suma totala a procentelor pentru fiecare factor sa rezulte 100 %. Programul calculeaza in functie de datele introduse numarul de ore de munca pe durata unei luni in valoare absoluta. Factorii care corespund acestui coeficient sunt trecuti in tabelul 3.9:

Tabelul 3.9 Factori de evaluare Q.M.3 – Managementul timpului

Factori

Managementul timpului (in procente)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Munca autonoma

Telefon

Posta / corespondenta

Carti, reviste, formare

Colocvii

Reuniuni

Contacte “afara”

Transport

Alte

TOTAL

L

Ore / luna de munca (in valoare absoluta)

Punctaj partial:

Evaluare partiala: ……………

Munca autonoma

se refera la timpul (in procente) destinat pentru toate activitatile care comporta gandire, reflectare si contributie proprie si se desfasoara individual (punere la punct a proiectelor, diagnosticarea problemelor, momente decizionale, calcule matematice, interpretare de date, examinare de propuneri, cautare de alternative etc.).

Telefon

se refera la timpul (in procente) destinat pentru primiri si efectuari de telefoane

Posta si corespondenta

se refera la timpul (in procente) destinat pentru citirea, raspunsul, dictarea, pregatirea sau semnarea corespondentei interne sau externe.

Carti, reviste, formare

se refera la timpul (in procente) destinat pentru:

o   citirea de carti, reviste, ziare, articole sau alte documente legate de activitatea manageriala sau specifica postului

o   audierea unor inregistrari, vizionare de filme, participare la cursuri si initiative de formare in interiorul sau exteriorul firmei.

Colocvii

se refera la timpul (in procente) destinat pentru comunicare interpersonala in doi, formale sau informale, programate sau nu si desfasurate in sediul firmei.

Reuniuni

se refera la timpul (in procente) destinat pentru comunicare interpersonala cu mai mult de 1 interlocutor, formale sau informale, programate sau nu si desfasurate in sediul firmei.

Contacte “afara”

se refera la timpul (in procente) destinat pentru reuniuni si intalniri externe, participare la targuri, conferinte, simpozioane, vizite la furnizori, clienti si la alte firme sau organizatii.

Transport

se refera la timpul (in procente) destinat pentru transport de la sediul obisnuit in alt loc legat de activitatea din firma (transport cu automobilul, avionul, transport naval sau feroviar).

Alte

se refera la timpul (in procente) destinat pentru alte activitati manageriale care n-au fost cuprinse in cele de mai sus.

L. Ore / luna de munca (in valoare absoluta)

se refera la orele efectiv lucrate in termen de o luna.

Coeficientul Q.M.4 – expresivitate manageriala.

se refera la autoanaliza expresivitatii manageriale si anume trebuie raspuns la intrebarile: stii sa vorbesti in public? stii sa tii sedinte? stii sa sustii un colocviu sau o negociere? stii sa-ti exprimi gandurile? stii sa-ti informezi colaboratorii si subalternii? Modul de acordare a punctajului este identic cu cel de la Q.M.1. Factorii de evaluare sunt prezentati in tabelul 3.10.

A.    Timbru

se refera la tonul natural si fizilogic al vocilor, notele acordandu-se astfel:

o   pentru barbati: 5 pentru un ton baritonal

o   pentru femei: 5 pentru un ton de soprana

o   pentru barbati: 1 pentru o voce feminina

o   pentru femei: 1 pentru o voce masculina

o   pentru alte tipuri: nota 3.

B.    Variabilitate

se refera la muzicalitatea vocii, alternanta de tonalitati si accente

C.     Intensitate

se refera la forta vocala, capacitatea de a te face auzit si la

distanta sau intr-un mediu zgomotos.

Tabelul 3.10 Factori de evaluare Q.M.4 – Expresivitate manageriala

Factori

Expresivitate manageriala

Nota

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

Timbru

Variabilitate

Intensitate

Viteza

Gestica

Orientarea privirii

Fizionomia fetei

Pozitia corpului

Claritate

Inflexiuni si ticuri

Corectitudine gramaticala si lexicala

Pauze

Punctaj partial:

Evaluare partiala: ……………

D.    Viteza

se considera ca viteza ideala pentru a fi ascultat si urmarit este de 140 cuvinte / minut (in medie la jumatate fata de viteza cu care se citeste)

E.     Gestica

se refera la folosirea gesturilor in corelatie cu cuvintele (nu gesticulatie !)

F.     Orientarea privirii

nota maxima se acorda daca privesti in fata interlocutorii si daca nu ai o privire fixa sau absenta.

G.    Fizionomia fetei

se refera la abilitatea de a te folosi de muschii faciali, de mimica expresiei fetei pentru a arata: fericire, seninatate, tristete.

H.    Pozitia corpului

se refera la capacitatea de a controla scheletul corpului, de a arata flexibilitate in miscari si pozitii, de a ocupa armonios spatiul vital.

I.       Claritate

se refera la gradul de intelegere a ceea ce spui, la pronuntia si greutatea cuvintelor, completarea reciproca a termenilor si a sunetelor

L. Inflexiuni si ticuri verbale

nota maxima se acorda in absenta pleonasmelor, a repetarilor

inutile, in absenta crizelor de tuse si cadentei dialectale

M. Corectitudine gramaticala si lexicala

se refera la folosirea corecta a regulilor gramaticale si la bogatia terminologica

N. Pauze

se refera la capacitatea de a tacea in mod programat.

Coeficientul Q.M.5 – putere manageriala

se refera la autoanaliza puterii manageriale, iar intrebarea la care trebuie raspuns este: care este gradul de „discretionalitate” pe care crezi ca il ai in gestionarea puterii in interiorul organizatiei din care faci parte? Modul de acordare a punctajului este identic cu cel de la cel de la coeficientul Q.M.1. Factorii de evaluare sunt prezentati in tabelul 3.11.

Coeficientul Q.M.6 – stil de conducere.

se refera la autoanaliza stilului de conducere, iar intrebarea la care trebuie sa raspunzi este: care stil de conducere il adopti cu precadere in raport cu subalternii? Modul de acordare a punctajului este identic cu cel de la coeficientul Q.M.1. Factorii de evaluare sunt prezentati in tabelul 3.12.

A.    Paternalistic

comportarea celui care are toata puterea, opereaza stiind sau presupunand ca ar avea adeziunea spontana a angajatilor privind deciziile pe care le ia. Cand adeziunea angajatilor este totala si imediata se poate vorbi de stil charismatic.

B.    Autoritar

comportamentul celor care utilizeaza din plin puterea pe care o au impunand vointa lor angajatilor in special cand acestia nu sunt de acord.

C.    Participativ

comportamentul aceluia care antreneaza, dialogheaza si negociaza cu subordonatii si colaboratorii stiind ca va gasi usor puncte de intelegere, datorita faptului ca au in comun cateva pricipii fundamentale.

D. Tehnocratic

comportamentul aceluia care nu poate sa depaseasca subordonatii si colaboratorii, dar utilizeaza instrumente rationale:, modelarea, procedurile pentru a convinge si apeleaza la autoritatea formala si institutionala cand trebuie sa impuna un ordin.

E. Birocratic

comportamentul aceluia care utilizeaza norme si proceduri

pentru a obtine rezultate, fara a simti nevoia si nefiind necesar a convinge persoanele implicate in normele si procedurile de mai sus.

Tabelul 3.11 Factori de evaluare Q.M.5 – Putere manageriala

Factori

Putere manageriala

Nota

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

Imi gestionez timpul meu de lucru

Am initiative relative la meseria ce o practic

Imi aleg comportamentul la lucru

Imi dau demisia din orice loc de munca

Gestionez timpul colaboratorilor mei

Comunic cu proprii colaboratori

Definesc sarcini pentru proprii colaboratori

Gestionez / influentez cariera colaboratorilor

Obtin informatii de la superiori

Sfatuiesc superiorii

Conditionez preventiv deciziile superiorilor

Ma opun la decizii incorecte ale superiorilor

Punctaj partial:

Evaluare partiala: ……………

Tabelul 3.12 Factori de evaluare Q.M.6 - Stil de conducere

Factori

Stil de conducere

Nota

A

B

C

D

E

F

G

Paternalistic

Autoritar

Participativ

Tehnocratic

Birocratic

Democratic

Permisiv

Punctaj partial:

Evaluare partiala: ……………

F. Democratic

comportamentul aceluia, care stiind ca are un rol de putere temporar urmareste consensul pentru deciziile sale, precum si pentru propunerile sale prin verificarea constanta a concursului celorlalti (merg mai departe dupa ce ma conving ca toti sunt de acord cu mine)

Coeficientul Q.M.7 – ascendent (experienta)

se refera la autoanaliza ascendentului (experientei) manageriale, iar intrebarile la care trebuie sa raspunzi sunt: esti spontan cu subalternii? crezi ca ai charisma? risti sa obtii ceea ce vrei? stii sa-i convingi pe oameni?. Modul de acordare a punctajului este identic cu cel de la coeficientul Q.M.1. Factorii de evaluare sunt prezentati in tabelul 3.13:

A.    Convins

esti o persoana foarte convinsa de propriile idei, decizii si obiective, care stie ce vrea si participa si emotiv (“pune suflet”)

B.    Entuziast

se refera la puterea de a influenta entuziasmul si intensitatea activitatilor pentru a-i face pe altii sa reactioneze dupa propria convingere si preferinta.

C.    Rabdare

capacitatea de a suporta si tolera situatii si persoane dificile sau care iti provoaca mila, fara a reactiona sau incerca sa te dispensezi de ele.

D.    Mediere

interpunere pentru a facilita relatii si acorduri intre persoane sau parti care sunt in dezacord intre ele (diplomatie).

Tabelul 3.13 Factori de evaluare Q.M.7 – Ascendent (experienta)

Factori

Ascendent (experienta)

Nota

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

Convins

Entuziast

Rabdare

Mediere

Amabilitate

Caut consensul

Cultura

Dur

Curiozitate

Autosuficienta

Energie vitala

Realizare

Fermitate si siguranta de sine

Coerenta

Umil

Incredere in altii

Responsabil

Punctaj partial:

Evaluare partiala: ……………

E. Amabilitate

gentilete si educatie, “buna crestere”, atentie fata de altii respect

F. Cautarea consensului

atentie la adeziunea celorlalti fata de propriile proiecte si idei, importanta conformitatii parerilor si opiniilor lor.

G. Cultura

eruditie, “cunoasterea” diverselor domenii profesionale, cunostinte generale.

H. Duritate

rezistenta la emotii si sentimente, rigiditate, asprime, insensibilitate la durere.

I. Curiozitate

dorinta de a cunoaste, a vedea, a participa, placerea de a fi informat si de a cerceta chiar si faptele altora.

L. Autosuficienta

limitarea la propria persoana, a nu depinde de altii in sentimente, actiuni si idei; nu cauta ajutor, nici protectie, nici confirmari

M. Energie vitala

activitate, dorinta si placerea de a face, de a gandi, de a reactiona cu forta nervilor sau a muschilor; vitalitate.

N. Realizare

a face si a construi in mod real, concret, practic, senzatia de realizare, de implinire, de potenta

O. Fermitate si siguranta de sine

decizie, curaj si libertate personala, incredere in propriile idei si posibilitati, tenacitate si fidelitate fata de propria persoana.

P. Coerenta

corespondenta intre gand, sentiment si actiune, conexiunea globala a personalitatii; absenta contradictiilor.

Q. Modestie

modestia ca virtute, contrara ostentativului si vedetismului; simplitate, sentimentul limitelor individuale.

R. Incredere in altii

optimism si opinii pozitive asupra persoanelor, incredere in capacitatile altora, certitudine si stima fata de valorile umane in general.

S.      Responsabilitate

raspundere, asumarea responsabilitatilor propriilor actiuni si a celor ce depind de noi chiar si in mod indirect;iImplicare, asumarea riscurilor si ducerea la bun sfarsit a actiunilor cu orice pret.

Coeficientul Q.M.8 – capacitati manageriale practicate in organizatie

se refera la analiza capacitatilor, iar intrebarea la care se raspunde este: care sunt capacitatile manageriale cele mai practicate in organizatia din care faci parte ?. Modul de acordare a punctajului este identic cu cel de la Q.M.1. Factorii de evaluare sunt prezentati in tabelul 3.14.

Cei 12 factori A – N au fost prezentati in detaliu in cadrul criteriului Q.M.1 – Capacitati posedate.

Coeficientul Q.M.9 – profesionalism managerial

se refera la analiza profesionalismului cerut, iar intrebarea care se pune este: care sunt factorii de profesionalism managerial ceruti de organizatia din care faci parte?. Modul de acordare a punctajului este identic cu cel de la cel de la coeficientul Q.M.1. Factorii de evaluare sunt prezentati in tabelul 3.15:

A.    Capacitate si competenta tehnica

experienta specifica tehnica si tehnologica in domeniul intreprinderii respective, cunoasterea metodelor si procedurilor specifice.

Tabelul 3.14 Factori de evaluare Q.M.8 – Capacitati manageriale practicate

Factori

Capacitati manageriale practicate in organizatie

Nota

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

Stiu sa lucreze cu grupul

Stiu sa comunice, sa se exprime

Isi cunosc propria meserie

Stiu sa-si motiveze colaboratorii

Stiu sa comande, sa fie ascultati

Stiu sa decida riscand

Stiu sa negocieze, sa gestioneze conflicte

Stiu sa (si sa se) programeze

Stiu sa delege sarcini, responsabilitati

Stiu sa diagnosticheze

Stiu sa lucreze dur

Stiu sa inoveze, sa schimbe

Punctaj partial:

Evaluare partiala: ……………

B.    Interes si placere fata de munca

motivare pentru activitate, pasiune pentru functia exercitata, satisfactie fata de actiunile duse la bun sfarsit.

C.     Responsabilitate si incredere

trasarea de sarcini personalizate, definirea de obiective

individuale, controlul in vederea atingerii obiectivelor, evaluarea

si inregistrarea actiunilor personale intreprinse.

Tabelul 3.15 Factori de evaluare Q.M.9 – Profesionalism managerial

Factori

Profesionalism managerial

Nota

A

B

C

D

E

F

G

Capacitate si competenta tehnica

Interes si pasiune pentru munca

Responsabilitate si incredere

Umor si acord cu altii

Influenta, impact asupra altora

Dorinta de a reusi, de a avea succes

Rezistenta, tenacitate

Punctaj partial:

Evaluare partiala: ……………

D.    Umor si acord cu altii

raporturi interpersonale corecte si de colaborare, climat destins si atmosfera de buna educatie.

E. Influenta, impact asupra altora

respectarea raporturilor ierarhice; moderarea raporturilor interpersonale, dinamism si spirit intreprinzator legat de calitatile organizatorice.

F Dorinta de a reusi, a avea succes

ambitie in cariera, acceptarea de riscuri personale necerute in mod explicit, transparenta.

G. Rezistenta, tenacitate

capacitatea de a suporta efort intelectual si fizic, capacitatea de a recupera starile de oboseala, efort continuu si de lunga durata.

Coeficientul Q.M.10 – climat organizational

se refera la analiza climatului organizational, iar intrebarea care se pune este: cum apreciezi climatul de lucru in organizatia din care faci parte?. Modul de acordare a punctajului este identic cu cel de la cel de la coeficientul Q.M.1.Factorii de evaluare sunt prezentati in tabelul 3.16:

A.    Interes pentru munca

atasament fata de sarcinile primite; placere, interes, implicare, motivare fata de munca; dorinta de a comunica cu altii; repetitivitate, dezinteres; vointa de schimbare, daca e posibil.

B.    Mediul fizic de lucru

iluminat, temperatura, zgomot, radiatii, spatiu, mobilier, curatenie, toalete, cafea, parcari, decor, ordine, modernism,etc.

C.     Fluxul si fluiditatea muncii

modalitati si durare in desfasurarea muncii; respectarea ritmului,

programelor, si scadentelor; operativitate in mentenanta.

Tabelul 3.16 Factori de evaluare Q.M.10 – Climat organizational

Factori

Climat organizational

Nota

A

B

C

D

E

F

G

H

Interes pentru munca

Mediul fizic de lucru

Fluxul si fluiditatea muncii

Informatii despre si pentru munca

Raporturi interfunctionale

Raporturi interpersonale

Raporturi ierarhice

Imagine interna a firmei

Punctaj partial:

Evaluare partiala: ……………

D.    Informatii despre si pentru munca

a cunoaste ceea ce anume trebuie facut in cadrul propriilor sarcini; a sti cum trebuie sa se lucreze si de ce; posibilitatea de a comunica cu superiorul ierarhic; existenta (si participarea) la sedintele informative; senzatia ca poti intreba si sa stii cat poate fi imbunatatit procesul de munca prin propriile contributii.

E.     Raporturi interfunctionale

calitatea si frecventa colaborarii cu diferite departamente din organizatie sau cu alte organizatii; respectarea obligatiilor care se stabilesc intre parti; transmiterea de informatii utile; disponibilitate profesionala fata de alte departamente( a nu se confunda colaborarea profesionala cu prietenia).

F.     Raporturi interpersonale

calitate, amabilitate, loialitate, spontaneitate in raporturile umane din firma sau cu oricine altcineva. Punctajul minim se acorda in cazul in care se manifesta dorinta de a face rau intentionat, malitiozitatea, lipsa de respect, invidia, izolarea si individualismul avansat. Punctajul maxim se acorda in cazul in care exista spirit de respect si amicitie.

G.    Raporturi ierarhice

acordarea punctajului maxim se acorda in cazul in care:

o   exista frecventa, stil, naturalete a raporturilor personale ale angajatilor cu cei care gestioneaza puterea si responsabilitatea;

o   se poate vorbi de competenta si seriozitatea sefilor, a sarcinilor de lucru si cand se manifesta atentie fata de angajati;

o         organizatia formeaza un grup unit si colaborativ.

H.    Imagine interna a firmei

punctajul maxim se acorda cand angajatii manifesta incredere, respect fata de organizatia din care fac parte si cand exista o satisfactie ca apartin organizatiei. De asemenea, cand se ofera siguranta in intreprindere, siguranta produsului si a viitorului sau.

Dupa ce s-au introdus prin tastare in cele 10 tabele toate raspunsurile, bine si sincer gandite, se obtine automat evaluarea finala care cuantifica rezultatele la toate cele 10 criterii. Rezultatele evaluarii finale sunt prezentate intr-un tabel de forma 3.17. Sunt evidentiati si factorii asupra carora ar trebui actionat pentru marirea probabilitatii de succes ca manager.

Desi considera un numar foarte mare de factori, metoda de cuantificare a capacitatii manageriale este relativ simpla, neriguroasa, fiind destinata autocunoasterii. Pe baza rezultatelor afisate / listate devine posibila meditarea realista la propria persoana si la echipa / intreprindere, este usurata constientizarea unor limite si calitati, autoeducarea in dezvoltarea capacitatii manageriale.

Tabelul 3.17 – Evaluarea finala a capacitatii manageriale

Categorie de factori

Tabel

Argument

Punctaj

Evaluare

Capacitate

manageriala

de baza

QM1

QM2

QM3

QM4

Capacitati posedate

Capacitati decizionale

Managementul timpului Expresivitate manageriala

Stil managerial

QM5

QM6

Putere manageriala

Stil de conducere

Ascendent (experienta)

QM7

Ascendent managerial (experienta)

Mediu organizational

QM8

QM9

QM10

Capacitati practicate

Profesionalism managerial

Climat organizational

Punctaj total:

Evaluare globala:*………………..

slab….excelent

3.3 Bibligrafie

Popa H.L., Strauti G. s.a: Managementul si ingineria sistemelor de productie, Timisoara, Editura POLITEHNICA, 2001

Tabachiu A., Moraru I.: Tratat de psihologie manageriala, Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica, 1997

Ghidul tanarului intreprinzator, Bucuresti, Agentia Nationala pentru Intrprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, 2006

Anexa 1

ACT CONSTITUTIV

al societatii cu raspundere limitata

S.C. '' S.R.L.

Subsemnatii:

, cetatean , (ne)casatorit(a), fiul lui si , nascut la data de in , domiciliat in , strada nr., bl., sc., ap., sector , identificat cu seria , nr. , C.N.P. ……emis de , la data de

si

, cetatean , (ne)casatorit(a), fiul lui si , nascut la data de in , domiciliat in , strada nr., bl., sc., ap., sector , identificat cu seria , nr. ,C.N.P…. emis de , la data de ,

au hotarat constituirea unei societati comerciale cu raspundere limitata in urmatoarele conditii:

CAPITOLUL I: DENUMIREA, FORMA JURIDICA,

SEDIUL SI DURATA SOCIETATII

Art. 1

Denumirea societatii

Denumirea societatii este S.C. ““ S.R.L., conform dovezii de anterioritate nr. din data de

S.C. ““ S.R.L. se organizeaza potrivit legii ca societate comerciala cu raspundere limitata si functioneaza in baza prezentului act constitutiv si a legilor in vigoare.

In cuprinsul acestui act constitutiv S.C. '' S.R.L. este denumita societate.

In toate actele, facturile, publicatiile, emanand de la societate, denumirea va fi urmata de initialele S.R.L., de capitalul social, sediul societatii si numarul de inmatriculare de la Registrul Comertului.

Art. 2

Forma juridica a societatii

S.C. '' S.R.L. este persoana juridica romana avand forma juridica de Societate cu Raspundere Limitata.

Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legii romane si prezentului act constitutiv.

Art. 3

Sediul societatii

3.1 Sediul societatii este in

Sediul societatii poate fi schimbat in orice alta localitate din Romania, cu efectuarea formalitatilor prevazute de lege.

Societatea poate infiinta sucursale, filiale, agentii, birouri, puncte de lucru, reprezentante, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.

Art. 4

Durata societatii

Societatea comerciala '' S.R.L. se infiinteaza pe o perioada nelimitata, incepand cu data inmatricularii la Registrul Comertului.

CAPITOLUL II: ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 5

Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate al societatii este:

COD CAEN ..

Activitatea principala a societatii consta in:

COD CAEN .

Obiectul de activitate al societatii cuprinde:

PRODUCTIE

COD CAEN.

CONSTRUCTII

COD CAEN.

COMERT

COD CAEN.

SERVICII

COD CAEN

IMPORT-EXPORT

COD CAEN

Societatea poate desfasura orice alte activitati permise de lege care au legatura directa sau indirecta cu obiectul de activitate declarat, cu respectarea H.G. 1323/1990 si a H.G. 656/1997

Obiectul de activitate se poate modifica in conditiile legii.

CAPITOLUL III: CAPITALUL SOCIAL,

PARTILE SOCIALE, PATRIMONIU, DREPTURI SI OBLIGATII

Art. 6

Capitalul social

Capitalul social subscris si varsat este de lei

Capitalul social este impartit in parti sociale, in valoare nominala de lei fiecare.

Capitalul social este repartizat asociatilor dupa cum urmeaza:

- asociatul va detine parti sociale, a cate lei fiecare, in valoare totala de lei, reprezentand % din capitalul social;

- asociatul va detine parti sociale, a cate lei fiecare, in valoare totala de lei, reprezentand % din capitalul social.

Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar asociatii raspund numai in limita partilor sociale pe care le detin in societate.

Art. 7

Partile sociale

7.1 Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

7.2 Partile sociale sunt nominative.

7.3 Transmiterea partilor sociale catre terti se inregistreaza in Registrul de asociati si la Registrul Comertului.

7.4 Societatea va tine evidenta tuturor partilor sociale intr-un registru numerotat si sigilat care se va pastra la sediul societatii.

7.5 Fiecare parte sociala subscrisa si varsata de asociati confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala, dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere, dreptul la distribuirea profitului si a altor beneficii, a altor drepturi prevazute de prezentul Act Constitutiv si de dispozitiile legale.

7.6 Detinerea de parti sociale implica adeziunea de drept la Actul Constitutiv.

7.7 Drepturile si obligatiile aferente partilor se transmit integral in cazul cesionarii lor catre terti.

7.8 Partile sociale pot fi transmise catre terte persoane doar prin acordul tuturor asociatilor, exprimat prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor. Orice instrainare de parti sociale facuta cu incalcarea acestei prevederi este nula.

7.9 Partile sociale pot face obiectul unui gaj. In cazul in care partile sociale sunt cedate in totalitate, cesionarul dobandeste toate drepturile si obligatiile ce decurg din prezentul statut.

7.10 Transmiterea partilor sociale catre terti se va efectua in baza hotararii adunarii generale, tinandu-se seama de dispozitiile legale in vigoare.

7.11 In caz de deces a unuia dintre asociati, societatea va continua cu mostenitorii acestuia.

Art. 8

Modificarea capitalului social

Capitalul social poate fi majorat sau redus in conditiile prevazute de lege.

Marirea capitalului social se realizeaza prin noi aporturi si se poate face fie prin emiterea unor noi parti sociale, fie prin majorarea partilor sociale existente. Majorarea poate fi facuta prin aporturi in natura, in numerar sau in ambele, sau prin incorporarea beneficiilor, a rezervelor. Capitalul social poate fi redus cu respectarea prevederilor legale. Reducerea capitalului social se poate face in baza Hotararii Adunarii Generale a asociatilor si numai cu respectarea minimului de capital prevazut de lege.

Hotararea va arata motivele reducerii capitalului si procedeul ce va fi folosit pentru efectuarea acestei reduceri.

Art. 9

Patrimoniul societatii, drepturi si obligatii

9.1 Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau obligatii personale ale asociatilor.

9.2 Creditorul unui asociat poate formula pretentii numai asupra partii din beneficiul societatii, care se va repartiza de catre Adunarea Generala sau asupra cotei parti convenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului statut.

9.3 Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii raspund numai in limita participarii la capitalul social.

CAPITOLUL IV: CONDUCEREA SOCIETATII

Art. 10

Adunarea generala

10.1 Adunarea generala a asociatilor este organul de deliberare si decizie al societatii.

10.2 Adunarea generala a asociatilor are urmatoarele atributii:

- modifica, in conditiile legii, actul constitutiv;

- aproba bilantul contabil si stabileste repartizarea beneficiului net;

- desemneaza administratorii si cenzorii societatii;

- revoca administratorii si cenzorii si le da descarcare pentru activitatea lor;

- decide urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru prejudiciile cauzate societatii, putand sa desemneze si persoana insarcinata sa exercite actiunea in raspundere;

- aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi;

- aproba si modifica programul de activitate si bugetul societatii;

- hotaraste asupra investitiilor majore ale societatii care depasesc 50 % din capitalul social al societatii si asupra duratei de amortizare a fondurilor fixe;

- decide in orice alta problema importanta pentru activitatea societatii.

Art. 11

Convocarea adunarii asociatilor

11.1 Adunarea generala a asociatilor este convocata de oricare dintre administratorii societatii, cel putin o data pe an sau de cate ori este necesar.

11.2 Cand nu a fost convocata de catre administratori, cei obligati sa o convoace sunt cenzorii.

11.3 Convocarea trebuie facuta cu cel putin 10 zile inainte de ziua stabilita pentru tinerea adunarii, cu precizarea ordinii de zi.

11.4 Adunarea va fi convocata la sediul societatii.

Convocarea poate avea loc si in alta parte daca interesul societatii o cere si asociatii isi exprima acordul, expres sau tacit.

11.5 Instiintarile cu privire la adunarile generale se trimit prin scrisori recomandate, fax sau prin telex.

Art. 12

Conditii pentru deliberare si decizie

12.1 Hotararile adunarii general se iau prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale.

12.2 Deciziile Adunarii generale care implica modificarea oricaruia dintre elementele Actului Constitutiv se iau cu unanimitate de voturi.

12.3 Daca deliberarile se refera la aporturile in natura ale unui asociat sau la acte juridice incheiate intre acesta si societate, asociatul respectiv nu-si poate exercita dreptul de vot in adunarea intrunita pentru a decide in acest sens.

CAPITOLUL V: ADMINISTRAREA SI GESTIONAREA SOCIETATII

Art. 13

Administratori

13.1 Administrarea societatii se face de catre domnul(na) cetatean ,(ne)casatorit, nascut la data de , domiciliat in ., identificat cu .. seria .., nr , eliberat la data de .. de ., care raspunde de tinerea evidentei financiar-contabile a tuturor actelor prevazute de lege, de realitatea varsamintelor si de indeplinirea tuturor indatoririlor ce-i revin.

13.2 Administratorul este numit pe o perioada de ani.

Art. 14

Atributiile administratorului

14.1 Administratorul are urmatoarele atributii:

- tine registrul asociatilor;

- are dreptul de a reprezenta societatea in relatiile cu terti;

- poate lua orice decizie cu privire la activitatea societatii, cu exceptia actelor juridice prin care societatea instraineaza, schimba sau constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii, la data incheierii actului juridic, situatie in care hotararea se va lua de catre Adunarea Generala.

14.2 Administratorul intocmeste anual bilantul conform normelor pentru societati pe actiuni si normelor metodologice ale Ministerului Finantelor.

Bilantul Contabil anual si contul de profit si pierderi se supun aprobarii Directiei Finantelor Publice si se publica in Monitorul Oficial, depunandu-se in 15 zile. Un exemplar se depune si la Registrul Comertului.

14.4 Reprezentantul legal al societatii este administratorul.

Reprezentarea este generala, in conformitate cu prevederile legale, urmand a fi exercitata in raporturile cu alte societati, cu organele statului si ale justitiei, precum si in raporturile cu partenerii contractuali si cu salariatii societatii.

Personalul societatii, inclusiv personalul strain, este angajat de administrator. Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre administrator, in cadrul contractului individual de munca, in conformitate cu legislatia muncii din Romania.

Art. 15

Modul de lucru si raspunderea administratorilor

15.1 Societatea poate fi administrata de unul sau mai multi administratori, asociati sau neasociati. In ipoteza administrarii de catre mai multi administratori, acestia vor constitui un consiliu de administratie.

15.2 Puterile acordate administratorilor vor fi exercitate de acestia separat.

15.3 Administratorul raspunde pentru orice daune pricinuite societatii prin nerespectarea atributiilor sale.

15.4 Administratorii societatii nu pot primi fara autorizatia Adunarii Generale, mandatul de administrator in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca acelasi gen de comert sau un altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane, sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune.

15.5 In exercitarea functiilor sale, administratorul este obligat ca in relatiile cu societatea sa respecte limitele impuse de lege, de contractul de munca (daca este cazul), de hotararile asociatului unic, precum si de orice alte decizii ale asociatului unic. Administratorul va actiona in numele societatii depunand toata diligenta.

Art. 16

Gestionarea societatii

16.1 Controlul gestiunii este asigurat de catre asociati.

16.2 Asociatii pot numi un cenzor care sa efectueze controlul gestiunii societatii.

16.3 Controlul consta in special in:

- administrarea fondurilor societatii;

- exactitatea documentelor contabile;

- controlul operatiunilor de lichidare.

CAPITOLUL VI: EXERCITIUL FINANCIAR,

REPARTITIA BENEFICIILOR SI PIERDERILOR

Art. 17

Exercitiul financiar

17.1 Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an, cu exceptia primului an de activitate, cand exercitiul financiar incepe la data inregistrarii la Registrul Comertului.

17.2 Societatea va deschide conturi in lei si in valuta la bancile autorizate din Romania.

17.3 Evidentele contabile ale societatii se vor exprima in lei, iar evidentele operatiunilor de incasari si plati in valuta se vor face prin exprimarea valutelor in lei la cursul in vigoare la data efectuarii operatiunilor.

Art. 18

Beneficii, dividende, fond de rezerva

18.1 Beneficiile reale, eventuale, ale societatii vor fi stabilite si distribuite asociatilor pe baza bilantului, proportional cu partile sociale detinute de catre acestia.

18.2 Anual se iau intre 5 si 25 % din beneficiu pentru constituirea fondului de rezerva si pentru alte fonduri ca: risc, dezvoltare, reparatii, etc.

18.3 Dividendele se platesc in proportie cu cota de participare la capitalul social si numai atunci cand exista beneficii reale, constatate prin bilantul societatii aprobat de Adunarea Generala a asociatilor.

18.4 Pierderile societatii se vor suporta de catre asociati proportional cu cota de participare la capitalul social.

CAPITOLUL VII: TRANSFORMARE, DIZOLVARE, LICHIDARE

Art. 19

Transformarea

19.1 Societatea poate deveni o societate cu raspundere limitata cu mai multi asociati sau se poate transforma in alta societate juridica in conditiile legii.

19.2 Noua societate va indeplini formalitatile de inregistrare si publicitate prevazute pentru infiintarea societatilor comerciale.

Art. 20

Dizolvarea

20.1. Societatea este dizolvata in urmatoarele situatii:

a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate sau realizarea acestuia

b) faliment

c) prin decizia asociatilor

d) reducerea capitalului social sub minimul legal, daca in termen de 9 luni de la data constatarii nu e reintregit;

20.2 Dizolvarea societatii trebuie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

Art. 21

Lichidarea

21.1. Lichidarea societatii se va face de lichidatorii desemnati de asociati

21.2. Toate actele emanand de la societate vor arata ca aceasta este in lichidare.

21.3. Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii vor putea cere radierea societatii din Registrul Comertului

CAPITOLUL VIII: DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art. 22

Litigii

22.1 Litigiile societatii cu persoane fizice si juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti sau a Arbitrajului Comercial de pe langa C.C.I.A. Timisoara.

Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu prezentul contract referitor la validitatea,interepretarea , executarea sau desfiintarea lui va fi solutionat de Curtea de Arbitraj Comercial de pe langa CCIAT in conformitate cu Regulile de Procedura Arbitrala ale acesteia.Sentinta arbitrala va fi definitiva si obligatorie pentru parti.'

Art. 23

Prezentul act constitutiv a fost procesat in 4 exemplare originale si intra in vigoare la data incheierii tuturor formalitatilor si a efectuarii tuturor actelor prevazute de lege pentru constituirea societatii comerciale.

ASOCIATII
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
PREZENTAREA ORGANIZATIEI - ROTIS LUX S.R.L. - comercializarea de consumabile tipografice
Analiza modificarii absolute a fondului de salarii
TESTE DE VERIFICARE GESTIUNEA FINANCIARA A INTREPRINDERILOR
Drepturi, obligatii si creante din afaceri
SCHITA PLAN AFACERE DUPA O IDEE PROPRIE - BON MARIAGE
Conditii esentiale ale unui audit
Proiect de investitii: “INDUSTRY CO LTD SRL”
Auditul proiectelor - delimitari conceptuale

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu