Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » afaceri
TESTE DE VERIFICARE GESTIUNEA FINANCIARA A INTREPRINDERILOR

TESTE DE VERIFICARE GESTIUNEA FINANCIARA A INTREPRINDERILOR
TESTE DE VERIFICARE GESTIUNEA FINANCIARA A INTREPRINDERILOR

Indicatorul de echilibru functional, Fondul de rulment net global (FRNG) calculat pe baza elementelor din partea superioara a bilantului semifica:

a)     diferenta dintre capitaluriile proprii si nevoile temporare;

b)     sursele pe termen scurt ale firmei;c)     surplusul resurselor durabile in raport cu nevoile stabile;

d)     excedentul de surse durabile care se pot utiliza pentru finantarea activului fix;

e)     masura indatorarii pe termen lung pentru finantarea nevoilor pe termen scurt.

Determinarea fondului de rulment financiar (FRF) se face conform relatiei de calcul:

a)     diferenta intre capitaluri permanente si active imobilizate nete;

b)     diferenta intre activele circulante si credite bancare curente;

c)     diferenta intre capiataluri proprii si active circulante;

d)     diferenta intre trezoreria active si trezoreria pasiva;

e)     diferenta intre stocuri plus creante si datorii pe termen scurt fara credite bancare curente.

Fondul de rulment pozitiv semnifica:

a)     existenta unui surplus de surse curente in raport cu activele curente;

b)     finantarea activului circulant se face exclusiv din surse durabile;

c)     sunt respectate regulile de baza ale finantarii;

d)     existenta unei marje de securitate a intreprinderii pentru evenimentele ce pot sa apara ca urmare a modificarii nevoilor procesului de exploatare;

e)     se incalca regula: acoperirea utilizarilor pe termen lung din surse pe termen lung si a celor pe termen scurt din surse pe termen scurt.

Realizarea echilibrului financiar pe termen scurt este relevat de Nevoia de Fond de Rulment (NFR) evidentiata prin:

a)     surplusul de nevoi curente, ramase dupa acoperirea activelor curente din resurse curente, si care ar trebui finantate din din fondul de rulment;

b)     nevoia unui credit obligatar din cauza lipsei de oferta de credit bancar pe termen lung;

c)     excedentul de surse durabile care se pot utiliza pentru finantarea activului fix;

d)     lipsa de lichiditate;

e)     gradul de solvabilitate al intreprinderii.

Daca fondul de rulment este mai mic decat nevoia de fond de rulment, atunci trezoreria neta este negativa. Care este semnificatia acestei situatii?

a)     lipsa activelor circulante de exploatare;

b)     situatie imposibila;

c)     existenta unui deficit de trezorerie;

d)     insuficienta resurselor permanente si a celor temporare;

e)     realizarea echilibrului financiar al intreprinderii.

Un agent egonomic prezinta la data data de 31.XII.N, urmatorul bilant simplificat:

Bilant la 31.XII.N

-RON-

ACTIV

SUMA

Capitaluri proprii si datorii

SUMA

Active imobilizate

Capitaluri proprii

Stocuri

Datorii financiare

Creante

Datorii de exploatare

Disponibilitati

Credite bancare curente

TOTAL ACTIV

TOTAL Capitaluri proprii si datorii

Plecand de la aceasta situatie fondul de rument propriu (FRP), fondul de rulment imprumutat/strain (FRS) si nevoia de fond de rulment (NFR) vor avea urmatoarele valori:

a)     FRP=0; FRS=188.000; NFR= -23.000

b)     FRP=21.000; FRS=209.000; NFR=253.000

c)     FRP= -21.000; FRS= 230.000; NFR=186.000

d)     FRP= -18.900: FRS=607.100;NFR=0

e)     FRP= 20.000; FRS=0; NFR=186.000

Soldurile intermediare de gestiune rezultate din contul de profit si pierdere sunt:

a)     excedentul brut de exploatare;

b)     trezoreria neta;

c)     capaciatatea de autofinantare;

d)     cheltuieli financiare monetare;

e)     valoarea adaugata.

Din rezultatul exploatarii pot fi finantate:

a)     resursele externe;

b)     obligatiile fiscale;

c)     remunerarea muncii;

d)     investitiile;

e)     remunerarea actionarilor.

Din determinarea rezultatului curent nu fac parte:

a)     cheltuieli extraordinare (ct. 671);

b)     rezultatul eploatarii;

c)     venituri financiare monetare (ct.76);

d)     cheltuieli financiare monetare (ct. 66);

e)     ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (ct. 686-786).

Capacitatea de autofinantare reprezinta:

a)     rezultatul net pe care il poate utiliza pentru rezerva si dezvoltare;

b)     potentialul financiar degajat de activitatea rentabila la sfarsitul exercitiului;

c)     rezultatul activitatii curente ce se poate utiliza drept sursa pentru propria dezvoltare;

d)     calitatea societatii de a procura surse pentru a finanta;

e)     volumul productiei pentru care profitul este nul.

11. Stabiliti care este valoarea pragului de rentabilitate, pentru o intreprindere, in conditiile in care se cunosc: cifra de afaceri 10.000 lei, cu 45% cheltuieli variabile si 5.200 lei cheltuieli fixe.

a) 0

b) 5.500

c) 4254,5

d) 9454,4

e) 5.200

Utilizand modelul pragului de rentabilitate, determinati care va fi valoarea cifrei de afaceri pentru perioada de previziune, stiind ca cifra de afaceri din perioada de baza este in suma de 50.000 lei, intreprinderea inregistreaza cheltuieli variabile de 25.000 lei si profit de 10.000 lei, iar pentru perioada de previziune se estimeaza un profit de 15.000 lei.

a)    

b)    

c)    

d)    

e)    

Din bilantul unei intreprinderi au fost extrase urmatoarele informatii (mii lei):

Explicatii

Exercitiul N - 1Exercitiul N

Stocuri materii prime

225

500

Stocuri produse finite

550

600

Creante de exploatare

300

1.500

Datorii de exploatare

568

875

Excedentul brut de exploatare (EBE) calculat pe baza contului de profit si pierdere al exercitiului N a fost de 1.444 mii lei. Excedentul trezoreriei de exploatare (ETE) va fi de (mii lei):

a) 2232

b) 226

c) 507

d) 1725

e) 711

14. O societate comerciala prezinta urmatoarea situatie:cifra de afaceri 4.000; cheltuieli monetare de exploatare 3.000; amortizari 80; cheltuieli cu dobanzile 170; cota de impozit pe profit este de 16%. Bilantul si contul de profit si pierdere al exercitiului N prezinta urmatoarele date (mii lei):

Activ

N - 1

N

Capitaluri proprii si datorii

N - 1

N

Imobilizari

1.900

1.700

Capitaluri proprii

1.075

1.300

Active circulante

500

1.750

Datorii financiare

1.250

1.875

Datorii de exploatare

75

275

Total

2.400

3.450

Total

2.400

3.450

In acest caz valorile indicatorilor cash-flow disponibil pentru actionari (CFDact) si cash-flow disponibil pentru creditori (CFDcr) pot fi:

a)     CFDact = - 375; CFDcr = - 455

b)     CFDact = 225; CFDcr = 116

c)     CFDact = 405 CFDcr = - 455

d)     CFDcr = 341; CFDcr = 259

e)     CFDcr = 405; CFDcr = 455

15.Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la pragul de rentabilitate nu sunt adevarate:

a)     intre pragul de rentabilitate si costuri variabile unitare exista o relatie directa;

b)     pragul de rentabilitate permite sa se determine data la care intreprinderea devine rentabila;

c) pragul de rentabilitate permite estimarea rapida a rezultatelor previzionate;

d) pragul de rentabilitate este indicatorul financiar folosit la determinarea nivelului minim al ratei profitului;

e) pragul de rentabilitate permite entitatii economice sa calculeze marimea cifrei de afaceri de la care activitatea devine rentabila.

16. Duratele de rotatie a capitalurilor prin cifra de afaceri permit :

a) idendificarea principalelor caracteristici ale diagnosticului financiar;

b) stabilirea premiselor privind activitatea viitoare a intreprinderii;

c) furnizarea de informatii cu privire la modificarea pozitiei financiare a intreprinderii, avand drept scop evaluarea capacitatii acesteia de a genera fluxuri viitoare de numerar;

d) calcularea timpului necesar pentru reinnoirea activelor si plata datoriilor;

e) prelucrarea informatiilor contabile.

17. Viteza de rotatie se exprima prin doua modalitati: durata de rotatie si coeficientul de rotatie.Coeficientul de rotatie exprima numarul de rotatii pe an, si se poate determina pe baza urmatoarei relatii de calcul:

a)

b) 

c)

d) 

e) 

18. In anul de baza durata de incasare a clientilor este de 30 de zile. Pentru anul de plan s-a estimat un volum al vanzarilor de 15.000 lei (CA) si o valoare a creantelor - clienti de 5.000 lei. In aceste conditii, durata de incasare a creantelor in anul de plan ar creste cu:

a) 90 zile;

b) 30 zile;

c) 60 zile;

d) 120 zile;

e) 45 zile.

19. Cunoasteti cifra de afaceri realizata in exercitiul N in suma de 8.890 mii lei si soldurile medii bilantiere aferente aceluiasi exercitiu (mii lei):

Activ

Solduri medii

Capitaluri proprii si datorii

Solduri medii

Imobilizari

Capitaluri proprii

Stocuri de materii prime

Datorii financiare

Stocuri de productie neterminata

Datorii de exploatare

Stocuri de produse finite

Clienti

DisponibilitatiTotal

Total

Pe baza datelor de mai sus, indicatorii fond de rulment (FR) si trezoreria neta (TN) vor avea urmatoarele marimi exprimate in numar zile de recuperare prin cifra de afaceri:

a)     100 zile; 1zile;

b)     220 zile; 2 zile;

c)     126 zile; 2 zile;

d)     124 zile; 2 zile;

e)     126 zile; 4 zile.

20. Rata rentabilitatii financiare (Rf) reprezinta:

a) ponderea capitalurilor permanente in total surse de finantare;

b) produsul dintre rata rentabilitatii nete a veniturilor, viteza de rotatie a activelor si parghie financiara;

c) capacitatea capitalurilor investite de a genera profit, gradul de valorificare a acestora, indiferent de modul de finantare;

d) un factor de productie cu rol determinant in performantele de eficienta economica ale firmei;

e) profitul brut la 100 lei capitaluri investite.

21. In cadrul ratelor de rentabilitate se regaseste si rata marjei nete de exploatare, care se exprima prin relatia:

a)

b)

c)

d)

e)

22. Componentele ratei de rentabilitate economica sunt:

a) ratele de rentabilitate financiara si ratele dobanzii;

b) ratele de rentabilitate comerciala si ratele de structura a capitalurilor;

c) ratele de structura a capitalurilor si ratele dobanzii;

d) ratele de lichiditate si ratele de rentabilitate financiara;

e) ratele de rentabilitate financiara si ratele de rentabilitate comerciala.

23. Pentru ca sa actioneze efectul pozitiv de levier al indatorarii este necesara urmatoarea corelatie intre rata rentabilitatii econimice (Rec), rata medie a dobanzii la capitalurile imprumutate (Rdob) si rata rentabilitatii financiare (Rfin):

a) Rfin>Rdob>Rec;

b) Rfin>Rec>Rdob;

c) Rdob> Rec>Rfin;

d) Rdob> Rfin Rec;

e) Rec> Rfin>Rdob.

24. La inceputul anului o intreprindere dispune de un volum de active economice de 1.500 mii lei, finantate din capitaluri proprii in suma de 700 mii lei si datorii financiare pe termen lung in suma de 680 mii lei. Profitul din exploatare obtinut in perioada de analiza este de 512 mii lei, din care valoarea dobanzilor platite este de 100 mii lei si impozit pe profit de 16%. In aceste conditii, rentabilitatea financiara este:

a) 14,7;

b) 202,2;

c) 49,4;

d) 65,92;

e) 68.

25. Un agent economic dispune de o structura financiara constituita din 800 mii lei capitaluri proprii si 600 mii lei datorii financiare pe termen lung; alte informatii privind activitatea agentului economic: profitul net este de 250 mii lei, cheltuieli cu dobanzile 114 mii lei, rentabilitatea economica 27%. Pe baza acestei situatii financiare, efectul de levier al indatorarii este de:

a) 19%;

b) 6%;

c) 26,2%;

d) 31,25%

e) 7%.

RASPUNSURI

NR. CRT.

RASPUNS

C

A

B, D

A, B

C, D

C

A ,E

A

A

B

D

D

B

C

D

D

C

A

C

A, B

A

A

B

C

BPolitica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele

 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor

 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”

 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina

 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma

 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA

 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea

 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES

 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta

 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului

 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT

 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa

 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat

 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT

 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton

 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat

 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”

 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare

 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows

 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM


MASURAREA PERFORMANTEI INTREPRINDERII prin CRESTEREA VALORII CAPITALULUI INVESTIT
Analiza valorii adaugate (VA)
Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri
Analiza cifrei de afaceri
Participantii la relatiile de afaceri si elemente ale contractelor de intermediere
CRITERIUL RENTABILITATII IN STABILIREA TRUCTURII FINANCIARE
Masurarea performantelor auditului
PREVIZIONAREA AFACERILOR SI FEZABILITATEA ACESTORATermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu