Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » economie » contabilitate
CONTABILITATEA CHELTUIELILOR

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR

Principalele obiective ale organizarii contabilitatii cheltuielilor sunt:

- fundamentarea cheltuielilor in bugetul de venituri si cheltuieli pe baza informatiilor din exercitiul anterior si a obiectivelor perioadei viitoare;

- delimitarea riguroasa a cheltuielilor in timp, pentru a separa strict cheltuielile care apartin exercitiului curent;

- incadrarea cheltuielilor, dupa natura lor economica, pe grupe de cheltuieli si activitati pentru a asigura comparabilitatea acestora cu veniturile obtinute si stabilirea rezultatului financiar pe structura activitatilor care le-au generat.

1 CLASIFICAREA CHELTUIELILOR

1) Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli , dupa natura lor, astfel:

a) cheltuieli de exploatare, care cuprind:

-               cheltuieli cu materiile prime  si materialele consumabile; costul de achizitie al obiectelor de inventar consumate; costul de achizitie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei si apei consumate; valoarea animalelor si pasarilor; costul marfurilor vandute si al ambalajelor;

-               cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti, redevente, locatii de gestiune si chirii; prime de asigurare; studii si cercetari; cheltuieli cu alte servicii executate de terti (colaboratori); comisioane si onorarii; cheltuieli de protocol, reclama si publicitate; transportul de bunuri si personal; deplasari, detasari si transferari; cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii, servicii bancare si altele;

-               cheltuieli cu personalul (salariile, asigurarile si protectia sociala si alte cheltuieli cu personalul, suportate de persoana juridica);

-               alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creante si debitori diversi; despagubiri, amenzi si penalitati; donatii si alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital etc.);

b) cheltuieli financiare, care cuprind: pierderi din creante legate de participatii; cheltuieli privind investitiile financiare cedate; diferentele nefavorabile de curs valutar; dobanzile privind exercitiul financiar in curs; sconturile acordate clientilor; pierderi din creante de natura financiara si altele;

 c) cheltuieli extraordinare (calamitati si alte evenimente extraordinare).

2) Cheltuieli dupa modul angajarii si recunoasterii

a)     cheltuieli curente angajate si recunoscute de rezultatul exercitiului curent sau in curs

b)     cheltuieli inregistrate in curs si cele repartizate pe mai multe exercitii-constatate in exercitiul N si recunoscute in exercitiul N+1

c)     cheltuieli de plata-consumuri constatate efectiv pentru care nu s-au primit pana la inchiderea exercitiului documente de constatare

Cheltuielile sunt evidentiate in contabilitatea financiara cu ajutorul conturilor din clasa 6 “Conturi de cheltuieli” organizata conform Planului de conturi general pe urmatoarele grupe:

·        60 Cheltuieli privind stocurile

·        61 Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti

·        62 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

·        63 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

·        64 Cheltuieli cu personalul

·        65 Alte cheltuieli de exploatare

·        66 Cheltuieli financiare

·        67 Cheltuieli extraordinare

·        68 Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele

·        69 Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite

Grupele de conturi se dezvolta pe conturi sintetice de gradul I formate din trei cifre parte din acestea se defalca pe conturi sintetice de gradul II formate din patru cifre.

Unitatile economice mici si mijlocii pot folosi doar conturi sintetice de gradul I spre deosebire de unitatile economice mari care utilizeaza si conturi sintetice de gradul II.

Toate conturile sintetice de cheltuieli functioneaza dupa regulile conturilor de activ, desi ele nu sunt conturi patrimoniale ci de rezultate. Ca atare, ele se debiteaza cu cheltuielile efectuate in cursul lunii si se crediteaza la sfarsitul lunii. Conturile de cheltuieli nu prezinta sold.

2 CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Exploatarea cuprinde activitatile desfasurate de agentii economici in vederea realizarii obiectivului sau in functie de activitatea desfasurata.

Cheltuieli privind stocurile

A.Materiile prime- reprezinta componenta de baza pentru obtinerea produselor finite. Ele se regasesc in produsele finite in forma initiala sau transformata.

Materiile prime aprovizionate sunt date in consum in sectiile pentru transformare, moment in care devin cheltuieli evidentiate in contul 601 “Cheltuieli cu materii prime”. Operatia economica este consemnata in documentele: bon de consum sau fisa limita de consum, fisa de magazie, fisa de cont sintetic, fisa de cont analitic (in functie de forma de contabilitate si metoda de organizare analitica a stocurilor).

Contul 601 “Cheltuieli cu materiile prime”

In debitul contului 601 “Cheltuieli cu materiile prime” se inregistreaza:

-                  valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime date in consum, constatate lipsa la inventariere, precum si diferentele de pret aferente (301,308)

In creditul contului 601se inregistreaza

Schema relationala dintre conturi:

D      301    C                   D     601    C                     D     121   C


D      308     C


12

Organizarea contabilitatii cheltuielilor cu materiile prime este determinata direct de metodele de organizare a contabilitatii stocurilor:

·                 metoda inventarului permanent si metoda inventarului intermitent

In cazul inventarului permanent intrarile si iesirile de bunuri se inregistreaza in contul specific de stocuri 301 “Materii prime” cantitatile evaluandu-se la costul de achizitie (pretul de cumparare + cheltuielile de transport-aprovizionare). Din acest cont se face trecerea in contul 601 “Cheltuieli cu materiile prime”, prin inregistrarea consumului.

In cazul inventarului intermitent intrarile de materii prime nu mai tranziteaza contul 301 “Materii prime”, ci sunt trecute direct pe contul de cheltuieli 601 “Cheltuieli cu materii prime”. In felul acesta aprovizionarea se identifica cu consumul. Conceptia de baza nu sunt aprovizionate in scopul stocarii, ci al consumului. Se recomanda a fi folosita la agentii economici cu volum de activitate mai redus. Stocurile apar evidentiate in contabilitate doar la sfarsitul perioadei de gestiune, cand se stabilesc pe baza inventarierii si a datelor oferite de contabilitatea interna de gestiune.

Preturile folosite la iesirile de materii prime se inregistreaza si sunt determinate de metode de folosite, generale, pentru evidentierea stocurilor:

a)      metoda costului mediu ponderat(CMP)

b)     metoda epuizarii laturilor, cu variantele:

-primul intrat- primul iesit(FIFO -first in –first out)

-ultimul intrat-primul iesit(LIFO -last in –first out)

c)      metoda pretului prestabilit sau pretul standard (PS)

METODA COSTULUI MEDIU PONDERAT

Costul mediu ponderat se poate calcula lunar sau dupa fiecare operatie de intrare sau inainte de fiecare operatie de intrare ca raport intre valoarea totala a stocului initial plus valoarea intrarilor de pe o parte si cantitatea existenta in stocul initial plus cantitatea intrata, pe de alta parte.

Formula de calcul poate fi sistematizata matematic astfel:

Evaluarea iesirilor pe baza acestei metode, calculata la sfarsitul fiecarei perioade de gestiune (lunar) presupune usurinta in aplicare dar nu permite evaluarea exacta a iesirilor in cursul perioadei, ea este specifica mai ales inventarului intermitent.

METODA FIFO

Bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie al primei intrari.Pe masura epuizarii lotului, stocurile iesite se evalueaza la costul de achizitie urmator in ordine cronologica.

Utilizarea metodei FIFO, in conditile cresterilor de preturi are ca efect evaluarea iesirilor la costurile cele mai scazute, iar a stocurilor la preturile cele mai mari, rezultand o majorare a profitului de exploatare a unitatii.

Dimpotriva, daca preturile scad de la o perioada la alta de gestiune,iesirile sunt evaluate la preturile cele mai mari, iar stocul la preturi mai mici, efectul fiind cel al reducerii profitului, rezulta deci ca aceasta metoda nu este  agreata in perioada de inflatie a economiei.METODA LIFO

Prin care materiile prime sunt evaluate in ordine inversa intrarilor.Pretul primului iesit este pretul ultimului intrat.

Utilizarea metodei LIFO, in conditiile cresterii de preturi are ca efect evaluarea iesirilor la preturile cele mai ridicate, iar stocurile la preturile mai reduse, profitul micsorandu-se, iar daca preturile descresc continuu, iesirile sunt micsorate, stocul final si profitul majorate. Aceasta metoda este agreata in perioada de inflatie.

METODA PRETULUI PRESTABILIT

Antecalculat pe baza preturilor medii ale bunurilor respective din exercitiile precedente, corectate cu indicele de variatie a preturilor.

Diferentele intre pretul prestabilit si costul efectiv de achizitie se inregistreaza in faza de intrare distinct in contabilitate.De asemenea sunt reflectate si diferentele intre pretul prestabilit al soldurilor initiale din exercitiul precedent si pretul prestabilit al acelorasi stocuri antecalculat pentru exercitiul curent.

B. Materialele consumabile sunt acele materiale care participa sau ajuta in procesul de exploatare sau fabricatie fara a se regasi in produsul finit.Ele se evidentiaza cu ajutorul contului de gradul I  302,,Materiale consumabile” desfasurate pe conturi de gradul II in functie de felul materialelor consumabile.

Ele devin cheltuieli si se contabilizeaza in contul 602,,Cheltuieli cu materialele consumabile se desfasoara pe conturi de gradul II:

6021,,Cheltuieli cu materiale auxiliare”

6022 ,,Cheltuieli privind combustibilul”

6023 ,,Cheltuieli privind materialele pentru ambalat”

6024 ,,Cheltuieli privind piesele de schimb”

6025 ,,Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat”

6026 ,,Cheltuieli privind furajele”

6028 ,,Cheltuieli privind alte materiale consumabile”

In debitul contului 602,,Cheltuieli cu materialele consumabile” se inregistreaza:

- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile date in consum, constatate lipsa la inventariere, precum si diferentele de pret aferente (302, 308).

C. Materiale de natura obiectelor de inventar sunt mijloace de munca, pe durata folosiri lor, ele se uzeaza, uzura care reprezinta o cheltuiala pentru agentul economic si se evidentiaza in contul 603,,Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar”.Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obiectelor de inventar, inclusa pe cheltuieli.

In debitul contului 603,,Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” se inregistreaza:

-                  valoarea SDV-urilor, echipamente de lucru sau protectie si valoarea AMC-urilor, aferente fabricarii in masa sau in serie.

D. Materialele nestocate reprezinta acele materiale care la receptie nu necesita a fi incluse in conturi de stocuri, deoarece nu stationeaza in depozit. Evidenta cheltuielilor la intrarea directa in consum se tine cu ajutorul contului 604,,Cheltuieli privind materialele nestocate”.

In debitul acestui cont se inregistreaza: - valoarea materialelor nestocate aprovizionate de la furnizori (401, 408).

E. Consumurile de energie si apa, indiferent de destinatia lor pe masura facturarii lor de catre furnizori se contabilizeaza in contul 605,,Cheltuieli privind energia si apa”. Pe baza facturarii se inregistraeza si TVA deductibila aferenta.

In debitul contului 605 se inregistreaza: - valoarea consumurilor de energie si apa (401, 408, 471).

F. Stocuri de natura animalelor si pasarilor se refera la animale nascute si tinere de orice fel ( vitei, miei, purcei, etc) crescute si folosite pentru productie, animalele si pasarile puse la ingrasat pentru a fi valorificate,coloniei de albine, precum si animalele crescute pentru productie de lana, lapte, blana. Nu sunt cuprinse in categoria stocurilor animale de munca care se considera mijloace fixe, aceasta catecorie de stocuri se intalneste la agentii economici cu specific zootehnic.

La iesirea din unitate a animalelor si pasarilor, se inregistreaza cheltuielile ocazionate de diminuarea activului patrimonial, in contul 606,,Cheltuieli privind animalele si pasarile”. Iesirile care genereaza cheltuieli pot fi: vanzari, lipsa de inventar, pierderi din mortalitati, calamitati naturale.

REMARCA: Animalele si pasarile vandute, care provin din productie proprie, nu se trec pe cheltuieli, scaderea lor din evidenta se face prin formula contabila:

711,,Variatia stocurilor”=361,,Animale si pasari

Deasemenea, animalele si pasarile care se vand ca marfuri rezultate, dupa sacrificare se trec mai intai asupra contului de marfuri, apoi se vand ca atare.

G. Marfurile reprezinta acele bunuri materiale achizitionate in scopul revanzari lor fara a suferi transformari.

In cazul intreprinderilor industriale, categoria stocurilor privind marfurile, reprezinta o pondere mai redusa si pot proveni din mai multe surse: vanzarea produselor finite prin magazine proprii de stocare cu amanuntul( unde se mai poate face  comert si cu alte marfuri aprovizionate din afara,daca afacerea este rentabila si avantajoasa) sau vanzari de stocuri( materi prime, materiale consumabile, etc).

Cheltuielile privind marfurile sunt constituite din costurile marfurilor vandute sau constatate lipsa la inventariere, sunt evidentiate in contul 607,,Cheltuieli privind marfurile” care functioneaza dupa regula generala: se debiteaza cu valoarea cheltuielilor inregietrate in cursul lunii si se crediteaza la sfarsitul lunii cu repartizarea lui asupra contului  121,,Profit si pierdere”, cu ocazia inchiderii exercitiului se soldeaza.

Determinarea cheltuielilor aferente marfurilor vandute este un proces complex,care necesita stabilirea unor situatii de calcul in functie de metodele de

evidenta a stocurilor (inventar permanent sau intermitent) si de pretul utilizat in evaluarea stocurilor.

H. Cheltuieli cu ambalajele se evidentiaza in contul 608,,Cheltuieli privind ambalajele”, care se debiteaza cu valoarea ambalajelor vandute, a minusurilor la inventar, ambalaje care circula in sistem de restituire, nerestituite furnizorilor. Se crediteaza cu plusurile de inventar si cheltuielile repartizate asupra contului de rezultate, la sfarsitul lunii se soldeaza.

Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti

Cheltuielile ocazionate de lucrarile si serviciile executate de terti sunt grupate in doua categorii:

a)               activitati, in ansamblu a intreprinderii, cum sunt: lucrarile de cheltuieli privind lucrarile si serviciile ocazionate direct de desfasurare, intretinerile si reparatiile, locatiile de gestiune si chiriile, primele de asigurare, studiile si cercetarile.

Toate aceste cheltuieli se inregistreaza in conturile din grupa 61,,Cheltuieli cu serviciile si lucrarile executate de terti”

Contul 611,, Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” evidentiaza cheltuielile de intretinere si reparatii efectuate de terti necesare unei bune desfasurari a unitatii.Aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului.

In contul 612,,Cheltuieli cu redeventele, locatile de gestiune si chiriile” se inregistreaza:- cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chiriile datorate sau platite (401, 408, 471, 512,531).

Redeventele reprezinta obligatia de plata datorata de o unitate economica care a preluat in concesiune imobilizari pentru a le exploata in scopuri productive.

Locatiile de gestiune reprezinta cu preluare pentru exploatare de spatii productive pe o perioada limitata de timp pe baza de contract de locatie.Unitatea care a preluat spatii productive in locatii de gestiune, numita locatar, datoreaza unitatii care a predat activele respective sub aceasta forma taxe lunare cere se vor considera cheltuieli de exploatare.

Chiriile reprezinta obligatii de plata pentru folosirea de imobilizari ce sunt propietatea tretilor si care sunt inchiriate pe timp determinat pentru a putea fi exploatate in scopuri productive.

Contul 613,,Cheltuieli cu primele de asigurare” evidentiaza primele de asigurare datorate diferitelor societati de asigurare,pe baza unor contracte, pentru asigurarea unor bunuri ale unitatii economice.

Contul 614,,Cheltuieli cu studiile si cercetarile” evidentiaza cheltuielile cu acele actiuni care se fac in interesul general al productiei si marketingului productiei fabricate si comercializate.Cheltuielile care se refera la cercetari aplicative se contabilizeaza la imobilizari necorporale.

b)               cheltuieli privind lucrarile si serviciile legate direct de activitatile de ansamblu, desfasurate de intreprindere, cum sunt: colaborarile cu tertii, comisioanele si onorarile, protocol, reclama, publicitate, transportul de bunuri si personal, deplasari, detasari si transferari, posta si telecomunicatii, alte servicii executate de terti. Aceste cheltuieli sunt inregistrate la conturile din grupa 62,,Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

Contul 621,,Cheltuieli cu colaboratorii evidentiaza sume datorate colaboratorilor externi pentru prestatiile facute.

Contul 622,,Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” evidentiaza urmatoarele categorii de cheltuieli:

.

v              Comisioane datorate pentru cumpararea sau vanzarea titlurilor de valoare imobilizate Comisioane datorate pentru cumpararea sau vanzarea titlurilor de plasament.

Ø               Comisioane de intermediere

Ø               Onorarii de conciliere

Ø               Onorarii de contencios

Ø               Expertize de specialitate

Ø               Alte cheltuieli similare

Conform precizarilor privind aplicarea Hotararii 335/95 societatile comerciale care efectueaza operatiuni import- export pe baza de contract, inregistreaza la venituri numai comisionul cuvenit conform contractului.

Contul 623,,Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate” evidentiaza cheltuieli datorate sau platite printr-un cont de trezorerie. Depasirea lor peste limitele prevazute in actele normative juridice, sunt considerate cheltuieli nedeductibile fiscal si se adauga la rezultatul contabil in vederea rezultatului fiscal.

Contul 624,,Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” evidentiaza prestatii efectuate de terti pentru:

Ø               Transportul produselor fabricate

Ø               Transportul marfurilor vandute

Ø               Transportul altor bunuri

Ø               Transporturi colective de persoane la si de la locul de munca

Contul 625,,Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari” evidentiaza urmatoarele cheltuieli:v              Deplasari in interes de serviciu: diurna, cazare, transport

v              Detasari pe perioade limitate de timp in interes de serviciu pentru care se platesc: diurne, cazare, transportv              Drepturile cuvenite angajatilor si familiei acestora transferati sau mutati impreuna cu unitatea in alta localitate

v              Depasirile la aceste cheltuieli peste limitele legale prevazute de acte normative se considera nededuceri fiscale care majoreaza baza de impozitare pentru profit.

Contul 626,,Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” evidentiaza alte cheltuieli de posta, telegraf, telefon, televizor, radio, etc., care se fac in interesul general al unitatii.

Contul 627,,Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” evidentiaza acele prestatii efectuate de banci pentru agentul economic, care nu au caracter de cheltuieli pentru:

¨               Comisioane bancare pentru operatiile de decontare din conturile curente

¨               Cheltuieli pentru procesare de titluri prin intermediul bancilor

¨               Comisioane si cheltuieli pentru emisiuni si imprumuturi

¨               Cheltuieli pe efecte

¨               Alte cheltuieli si comisioane pentru prestatii servicii

Contul 628,,Alte cheltuieli cu servicii executate de terti” evidentiaza acele servicii efectuate de terti si care sunt indirect legate de desfasurarea activitatii agentului economic ce nu pot fi delimitate pe conturile de la 621 la 627.

Contul 635,, Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate”

Contul 635,,Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” evidentiaza cheltuielile cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate, datorate bugetului de stat sau altor organisme publice.In categoria acestor cheltuieli se cuprind:

scutite de impozitare

¨               TVA colectata aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop de personal sau predate cu titlu gratuit, cea a Suportarea pe cheltuieli a TVA deductibila aferenta produselor, lucrarilor  si serviciilor ferenta lipsurilor peste limitele normale legale, precum si cea aferenta bunurilor sau serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura

¨               Accizele la produsele din import, din tara, precum si impozitul la titeiul din productia interna si gazele naturale

¨               Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat (pentru societatile comerciale cu capital de stat)

¨               Impozit pe cladiri

¨               Taxa asupra mijloacelor de transport

¨               Impozit pe sumele obtinute din vanzarea activelor

¨               Datorii catre alte organisme publice (comision ITM)

635                              =                           4426

Ch. Cu alte impozite si taxe               TVA- deductibila

4427

TVA-colectata

446

Alte impozite, taxe si

Varsaminte asimilate

635                            =                                  447

Ch. Cu alte impozite si taxe                 Fonduri speciale

                                                             Taxe si varsaminte asimilate

Cheltuieli cu personalul

Cheltuielile cu personalul sunt constituite din obligatii patronale si sunt evidentiate in grupa 64,,Cheltuieli cu personalul”. La aceasta  grupa de cheltuieli sunt contabilizate:

1)               641,,Cheltuieli cu salariile personalului” evidentiaza obligatiile agentului economic pentru drepturile banesti sau in natura cuvenite personalului(salariatilor)

2)               645,,Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala”care sunt:

a)       6451,,Contributia unitatii la asigurarile sociale”

b)      6452,,Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj”

c)       6453,,Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate”

d)      6458,,Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

Cheltuielile cu salariile personalului, privind contributia intreprinderii la asigurarile sociale si la fondul de somaj.

Inregistrarea contabila este de forma:

64                                           =                            42

Ch.cu personalul                                      Personal si conturi asimilate

43

Asigurari sociale, protectia

Sociala si conturi asimilate

Alte cheltuieli de exploatare

In grupa 65,, Alte cheltuieli de exploatare” se inregistreaza cheltuielile ocazionate de pierderile din creante suportate de intreprindere, pierderile din lichidarea dobanzilor si creantelor, precum si cedarea imobilizarilor. Inregistrarea contabila este de forma:

65                                              =                                    4118

Alte ch. de exploatare                                              Clientii incerti

167

Alte imprumuturi si datorii asimilate

20

Imobilizari necorporale

21

Imobilizari corporale

267

Creante imobilizate

3 CHELTUIELI FINANCIARE

Atragerea de catre intreprindere a capitalurilor temporar disponibile la alte persoane juridice sau fizice genereaza costuri care se inregistreaza in contabilitate ca apartinand activitatii financiare a intreprinderii. La fel si plasarea capitalurilor disponibile poate genera cheltuieli. Evolutia nefavorabila a cursurilor de schimb, in situatia existentei de relatii exprimate in devize, da nastere la pierderi de natura financiara. Aunci cand se acorda reduceri pentru plata imediata sau in termen scurt a unei facturi, aceste reduceri se constituie si ele ca o cheltuiala.

Toate elementele enumerate se regasesc in grupa 66 ,,Cheltuieli financiare”, ale caror conturi functioneaza dupa regula generala a conturilor de activ.

Contul 663,, Pierderi din creante legale de participatii”

Participatiile reprezinta titluri de valoare, aflate in posesia unitatii pe un termen lung, in scopul obtinerii unei influente in gestiunea unitatii unde are loc penetrarea in capital sau obtinerea de venituri.

Creantele atasate participatiilor reflecta acele creante ale unitatii patrimoniale create cu ocazia acordarii de imprumuturi societatilor comerciale la care se detine o participatie de genul de la societatea ,,mama” la societatea ,,fiica”.

Cum situatia economico-financiara a societatii comerciale,,fiica poate evolua spre faliment, poate aparea situatia in care societatea ,,mama nu mai poate recupera ajutoarele financiare acordate si eventual dobanzile aferente.In acest caz, in limitele prevederilor legale, societatea ,,mama poate include pierderile din aceste creante in cheltuielile sale financiare.

Contul 663,,Pierderi din creante legale de participantii evidentiaza valoarea pierderilor din creante imobilizate (267)

%                            =                          2675

5121                                                                                          Creante legate de interesele de participare

Conturi la banci in lei

663

Pierderi din creante legate de participantii

Contul 664,, Cheltuieli privind investitiile financiare cedate”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind investitiile financiare cedate. In debitul contului se inregistreaza:- valoarea imobilizarilor financiare, cedate sau scoase din activ (261, 262, 263, 265)

-diferentele nefavorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare pe termen scurt si pretul de cesiune (501, 502, 503, 506, 508).

Contul 665,, Cheltuieli din diferente de curs valutarContul 665,,Cheltuieli din diferente de curs valutar” , preia in debit diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma lichidarii creantelor si datoriilor in valuta(267,409,411 la 418, 451 la 456, 461, 512) si diferentele nefavorabile aferente disponibilitatilor banesti in devize, disponibilitatilor in devize existente in caserie, precum si existentului in conturile de acreditive in devize( 512, 531,541,542).

Contul 666,, Cheltuieli privind dobanzile”

Contul 666,, Cheltuieli privind dobanzile” evidentiaza dobanzile datorate si/sau platite aferente imprumuturilor de orice natura de care beneficiaza intreprinderea.

Dobanda este pretul creditului.

Marimea cheltuielilor este determinata de felul dobanzii (simpla sau compusa), marimea creditului si durata de rambursare.

Dobanda simpla este utilizata cu precadere la creditele pe termen scurt cu o singura rambursare. Dobanda compusa este uzuala la creditele acordate cu o durata mai mare de un an. In acest caz, dobanda calculata dupa regula operatiei de dobanda simpla, la sfarsitul fiecarei perioade de timp trebuie adaugata sumei corespunzatoare.

Cheltuielile cu dobanzile se contabilizeaza in functie de categoria de credit sau imprumut si termenul pentru care se acorda:

666                              =                               168

Ch.privin dobanzile                                      Dobanzi aferente imprumuturilor si

datoriilor asimilate

451

Decontari din cadrul grupului

455

Sume datorate asociatilor

511

Valori de incasat

518

Dobanzi

5198

Dobanzi aferente creditelor bancare

Pe termen scurt

Contul 667,, Cheltuieli privind sconturile acordate”

Contul 667,,Cheltuieli privind sconturile acordate” evidentiaza sconturile acordate in cadrul relatiilor de decontare cu clientii, inclusiv acele privind efectele comerciale de primit in cazul in care decontarea se face inainte de termen. Se contabilizeaza prin relatia:

667                                    =                             411

Ch.privind sconturile                                    Clienti

acordate                                                           413

461                                                          Efecte de primit

Debitori diversi

511

Valori de incasat

Marimea scontului(S) este egala cu:

          Vn x r% x t

S=

               360

Unde:Vn= valoarea nominala a creantei

t = timpul de zile

r = rata scontului

Sconturile de decontare cu clientii sunt reduceri cu caracter financiar care se acorda pentru achitarea datoriilor inainte de termenul de exigibilitate.

Scontarea efectelor comerciale costa in transformarea hartiilor de valoare la banca inainte de scadenta.In acest caz banca devine proprietara efectului si ea urmeaza sa incaseze de la client, asumandu-si astfel un risc si percepand ca atare o taxa de scont.  Scontarea mai presupune plata unor comisioane.

Contul 668,, Alte cheltuieli financiare”

Contul 668 ,, Alte cheltuieli financiare” evidentiaza cheltuielile de natura financiara care nu se regasesc in conturile precedente.

4 CHELTUIELI EXTRAORDINARE

Cheltuielile care nu au un caracter obisnuit, care nu sunt generate in activitatea normala a intreprinderii intra in categoria cheltuielilor extraordinare( grupa 67) si se refera fie la operatiuni de gestiune, fie la operatiuni de capital.

Contul 671,, Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare” evidentiaza calamitatile si alte evenimente extrordinare.

5 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI AJUSTARILE

Amortizarea este expresia baneasca a valorii uzurii inclusa in costuri. Sunt amortizabile inmobilizarile necorporale si corporale (cu exceptia terenurilor). Imobilizarile financiare prin natura lor nu sunt amortizabile.

Calculul amortizarii

a)               Imobilizarile necorporale se amortizeaza in maxim 5 ani, conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2004 pentru aprobarea regulamentelor contabile cu directivele europene, diferentiat astfel:

¨               In situatia in care cheltuielile de constituire  nu au fost integral amortizate, nu se face nici o distribuire din profituri, cu exceptia cazului in care suma rezervelor disponibile pentru distribuire si a profitului reportat este cel putin egala cu cea a cheltuielilor neamortizate.

¨               Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz:

1)               In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare depaseste 5 ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

2)      In situatia in care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nici o distribuire din profituri, cu exceptia cazului in care suma rezervelor disponibile pentru distribuire si a profitului reportat este cel putin egala cu cea a cheltuielilor neamortizate.

¨               Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale si alte drepturi si valori similare se amortizeaza pe toata durata de folosire.

¨               Fondul comercial se amortizeaza de regula in cadrul unei perioade de maxim 5 ani, entitatile pot sa amortizeze fondul comercial in mod sistematic intr-o perioada de maxim 5 ani, cu conditia ca aceasta perioada sa nu depaseasca durata de utilizare economica a activului si sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

Metoda de amortizare folosita este cea liniara, prin includerea in cote liniare egale in fiecare an cu aceleasi valori de amortizare.

Imobilizarile corporale se amortizeaza conform Legii nr.571/2003 privind codul fiscal si Hotararea Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si durata normala de utilizare a mijloacelor fixe, folosind urmatoarele metode:

§                 Metoda liniara- cand cotele de amortizare sunt egale lunar si anual.

§                 Metoda degresiva- cand normele de amortizare descresc, fiind mai mari in primii ani de functionare si mai mici in a doua jumatate de viata a mijlocului fix.

§                 Metoda accelerata- conform careia in primul an de viata a mijlocului fix se amortizeaza jumatate din valoarea de intrare, iar in urmatorii ani se amortizeaza liniar.

Cheltuieli privind amortizarile

Evidenta cheltuielilor cu amortizarea se tine cu ajutorul  conturilor din grupa 68,, Cheltuieli cu amortizarile si ajustarile”.

Contul 6811,,Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”, acest cont functioneaza dupa regula conturilor de activ, iar la sfarsitul lunii nu prezinta sold.

Contul 6868,,Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor” evidentiaza amortizarea lunara a diferentei intre suma care se va plati la scadenta pentru o obligatiune si valoarea sa nominala.

Contul 6813,, Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecieri”

Cheltuielile cu provizioane pentru deprecierea imobilizarilor, se inregistreaza in contul 6813,,Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecieri”.

Contul 6812,,Cheltuieli de exploatare privind provizioanele”

Cheltuielile privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se inregistreaza in contul 6812,,Cheltuieli de exploatare privind provizioanele”.

6 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE

Grupa 69Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite contine conturile 691,,Cheltuieli cu impozitul pe profit” si 698 ,,Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus”.

Aceste conturi intra in a doua faza de inchidere a conturilor de cheltuieli, dupa ce au fost inchise celelalte conturi din grupa 6, dupa stabilirea rezultatului fiscal ca baza de impozitare.

Contul 691,,Cheltuieli cu impozitul pe profit “ se debiteaza la inchiderea exercitiului cu impozitul pe profit calculat si se crediteaza prin repartizarea lui asupra contului 121,,Profit si pierdere . Nu prezinta sold la sfarsitul lunii.
loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezialoading...

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu