Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » economie » contabilitate
CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA

CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTAUNIVERSITATEA CRESTINA 'DIMITRIE CANTEMIR'

FACULTATEA DE FINANTE, BANCI SI CONTABILITATE

BUCURESTI


CONTABILITATEAFINANCIARA

TESTEGRILA

LICENTA2009

 1. Reevaluarea imobilizarilor corporale se face de regula:
  1. de echipe tehnice, compuse din specialistii intreprinderii;
  2. de evaluatori autorizati, independenti;
  3. de comisii de inventariere stabilite de conducerea intreprinderii;
  4. de specialistii din compartimentul financiar-contabil;
  5. de administratorii societatii;

Raspuns corect: b).

 1. Care dintre elementele urmatoare nu corespunde definitiei unui activ corporal sau financiar?
  1. creantele fata de clienti;
  2. titlurile de plasament;
  3. disponibilul in banca;
  4. stocurile de marfuri;
  5. cheltuielile de constituire;

Raspuns corect: e).

 1. La o societate comerciala, capitalul social este de 150.000 lei, rezervele de 30.000 lei, numarul de actiuni de 60.000; valoarea nominala a unei actiuni este de 2,5 lei. Se hotaraste reducerea capitalului social cu 30% prin reducerea valorii nominale a actiunilor. Cum se inregistreaza micsorarea capitalului social si plata sumelor atribuite actionarilor, prin virament, referitoare la aceasta reducere?
  1. 1012=512145.000
  2. 456=512145.000
  3. 1012=45645.000
  4. 1012=456 45.000

456=512145.000

  1. 5121=45645.000

456=101245.000

Raspuns corect: d).

4.     Sub raportul modului si sensului de influentare a rezultatelor perioadei, prin amortizari si ajustari pentru depreciere, care din afirmatiile urmatoare este corecta?

  1. amortizarea si ajustarile pentru depreciere nu afecteaza rezultatul perioadei;
  2. amortizarea si ajustarile pentru depreciere maresc rezultatele perioadei;
  3. amortizarea diminueaza iar ajustarile pentru depreciere maresc rezultatele perioadei;
  4. amortizarea diminueaza iar ajustarile pentru depreciere diminueaza, sau, prin reluare, majoreaza rezultatele perioadei;
  5. amortizarea diminueaza sau mareste, iar ajustarile pentru depreciere maresc rezultatele perioadei;

Raspuns corect: d).

 1. Intr-o economie dominata de inflatie, care din metodele de evaluare a stocurilor iesite din gestiune corespunde principiului prudentei?
  1. pretul ultimului lot intrat;
  2. pretul primului lot intrat;
  3. costul mediu ponderat;
  4. pretul identificat la intrare al lotului iesit;
  5. pretul prestabilit +/-diferente de pret;

Raspuns corect: a).

 1. Indicati inregistrarea corecta privind cumpararea de marfuri de la furnizori, costul marfurilor fiind 5.000 lei, cheltuieli de transport de 100 lei, T.V.A. 19%. Evidenta marfurilor se tine la cost de achizitie (costul marfurilor plus cheltuielile de transport), conform metodei inventarului intermitent (inregistrarea operațiunilor prin conturile de cheltuieli):

  1. %=4016.069

3715.100

4426969

  1. %=4016.069

3715.000

607100

4426                                                    969

  1. %=4016.069

6075.100

4426969

  1. %=4016.069

6075.000

624100

4426                                                    969

  1. %=4016.069

6075.000

378100

4426969

Raspuns corect: c).

 1. Care din urmatoarele pozitii de cheltuieli nu antreneaza fluxuri de trezorerie in cursul exercitiului?
  1. cheltuieli privind amortizarile si ajustarile pentru depreciere;
  2. cheltuieli privind prestatiile efectuate de terti;
  3. cheltuieli de personal, cu asigurarile sociale si protectia sociala;
  4. cheltuieli cu impozitele si taxele;
  5. cheltuieli cu stocurile achizitionate;

Raspuns corect: a).

 1. La ce cost (pret) poate fi evaluata productia in curs de executie?
  1. cost efectiv de productie, cost efectiv de achizitie;
  2. cost prestabilit de achizitie, cost efectiv de productie;
  3. cost prestabilit de achizitie, cost efectiv de achizitie;
  4. cost efectiv de productie, pret de vanzare;
  5. cost efectiv de productie;

Raspuns corect: e).

 1. Care este modul de inregistrare a costului de achizitie in vama a unor materii prime, pe baza datelor: valoare externa FOB 9.000 $, cheltuieli de transport extern nefacturate 1.000 $, taxa vamala 15%, cursul dolarului 3,2 lei/$:
  1. 301 =40132.000

  1. 301=40128.800

308=4083.200

  1. 301=40132.000

308=%8.000

4083.200

  1. 301=%36.320

40128.800

4083.200

  1. 301=%36.800

40128.800

4083.200

4464.800

Raspuns corect: e).

 1. Se cunosc urmatoarele date privind taxa pe valoarea adaugata: T.V.A. de recuperat, 900 lei; T.V.A. deductibila din perioada curenta, 2.500 lei; T.V.A. colectata perioada curenta, 3.700 lei; T.V.A. neexigibila perioada curenta debit, 200 lei. Care sunt inregistrarile contabile si sumele aferente privind regularizarea T.V.A. la sfarsitul perioadei?
  1. 4427=44262.500

4427=44231.200

  1. 4427=44262.500

4427=4424300

4427=4423300

  1. 4427=44262.500

4427=44231.200

4423=4424900

  1. 4426=4428200

4427=44262.700

4427=44231.000

  1. 4426=4428200

4427=44262.700

4427=44231.000

4423=4424900

Raspuns corect: c).

 1. Formula contabila 5121 (Conturi la banci in lei) = 4111 (Clienți) poate avea urmatoarea explicație:
  1. Primirea de bani de la asociați;
  2. Plata unei sume catre un client;
  3. Incasarea unei sume de la un client prin contul de disponibil;
  4. Incasarea dividendelor de la o persoana juridica;
  5. Plata unui furnizor.

Raspuns corect: c).

 1. Factura de platit unui furnizor are o valoare nominala de 30.000 $ la un curs de 3,0 lei/$. Plata facturii are loc prin banca, la un curs de 3,21 lei/$. Care este inregistrarea contabila corecta?
  1. 401=%96.300

512490.000

7656.300

  1. 401=512196.300

  1. 401=512490.000

  1. 401 =512496.300

  1. %=512496.300

40190.000

6656.300

Raspuns corect: e).

 1. La inchiderea exercitiului, o societate comerciala are creante in valuta de 2.500 $ evaluate la un curs de 3,0 lei/$ si datorii in valuta de 1.500 $ evaluate la un curs de 3,1 lei/$. Cursul de schimb la inchiderea exercitiului este de 3,2 lei/$. Care sunt inregistrarile contabile care se impun?
  1. 4111=765500

665=401150

  1. 4111=665500

665=401100

  1. 765=4111500

665=401150

  1. 665=4111500

665=401150

  1. 4111=665500

665=401150

Raspuns corect: a).

14.  Care este inregistrarea corecta pentru compensarea unor creante si datorii comerciale reciproce in suma de 230 lei?

  1. 462=461230
  2. 4511=461230
  3. 401=4111230
  4. 419=461230
  5. 462=409230

Raspuns corect: c).

 1. Cum se inregistreaza impozitul retinut din drepturile sociale ale salariatilor in suma de 800 lei?
  1. 6458=444800
  2. 6451=4311800
  3. 444=5121800
  4. 4311=423800
  5. 423=444800

Raspuns corect: e).

 1. Decontarea unei facturi a furnizorului de utilaje printr-un efect de comert in suma de 87.000 lei, in contabilitatea trasului (platitorului) se inregistreaza:
  1. 401=40387.000
  2. 401=41387.000
  3. 401=40587.000
  4. 404=40587.000
  5. 404=40387.000

Raspuns corect: d).

 1. De la banca se contracteaza si primeste un credit bancar pe termen scurt in suma de 50.000 lei, dobanda calculata fiind de 8.000 lei. Care este inregistrarea corecta privind contractarea imprumutului si evidentierea dobanzii?

  1. 5121=519150.000

666=51988.000

  1. 5124=519150.000

666=51988.000

  1. 5121=162150.000

666=16828.000

  1. 5121=16750.000

666=16878.000

  1. 5311=519150.000

666=51988.000

Raspuns corect: a).

 1. La cererea unui furnizor se deschide din disponibilul de la banca un acreditiv in suma de 20.000 lei, din care se plateste o factura in valoare de 12.000 lei. Care este inregistrarea corecta a operatiunilor?

  1. 5412=581 20.000

581=512120.000

401=541212.000

  1. 5411=581 20.000

581=512120.000

401=541112.000

  1. 5411=581120.000

581=512120.000

301=541112.000

  1. 5411=58120.000

581=512120.000

607=541112.000

  1. 5411=581 20.000

581=512120.000

Raspuns corect: b).

 1. Un avans de trezorerie de 5.000 lei, acordat de casierie unui angajat, se justifica astfel: cheltuieli de transport 650 lei, diurna 350 lei, piese de schimb cumparate si depozitate 2.000 lei, plus T.V.A. 380 lei. Diferenta de avans se depune la casierie. Cum se inregistreaza justificarea avansului?
  1. 4281=53115.000

531=42821.560

  1. %=42825.000

3024 2.000

6251.000

53112.000

  1. %=5425.000

30242.000

4426380

625                                                  1.000

53111.620

  1. %=4615.000

30242.000

625 380

44261.000

53111.620

  1. 542 =51215.000

%=542 5.000

65883.380

53111.620

Raspuns corect: c).

 1. Cum se inregistreaza un minus de casa de 27 lei constatat la verificarea casieriei si imputat casierului?
  1. 668=531127
  2. 4282=531127
  3. 7581=531127
  4. 6588=531127
  5. 461=531127

Raspuns corect: b).

 1. Cum se inregistreaza un plus de casa de 250 lei constatat la verificarea casieriei?
  1. 5311 =668250
  2. 5311=4282250
  3. 5311=771250
  4. 5311=7588250
  5. 5311=768250

Raspuns corect: e). 1. Care din relatiile de calcul ale activului net contabil este corecta?
  1. capitaluri proprii + provizioane;
  2. capitalurile proprii + datorii;
  3. activ bilantier – active fictive – datorii;
  4. capitaluri proprii + datorii pe termen lung;
  5. activ bilantier + posturi de regularizare – datorii;

Raspuns corect: c).

 1. Cheltuielile cu reparatiile curente executate la imobilizarile corporale se cuprind in:
  1. cheltuieli de dezvoltare;
  2. cheltuieli de constituire;
  3. cheltuieli de exploatare;
  4. cheltuieli finaciare;
  5. cheltuieli cu colaboratorii;

Raspuns corect: c).

 1. Ce semnifica inregistrarea contabila:%=401?

357

4426

  1. marfuri cumparate pe credit, sosite si receptionate;
  2. marfuri cumparate pe credit, lasate in custodia furnizorului;
  3. marfuri trimise spre prelucrare la terti;
  4. marfuri date spre vanzare in consignatie;
  5. niciunul din raspunsurile de mai sus;

Raspuns corect: b).

 1. Ce semnifica inregistrarea contabila: 117=424
  1. repartizarea profitului cuvenit salariatilor, la sfarsitul exercitiului;
  2. plata partii din profit cuvenita salariatilor;
  3. sumele repartizate personalului din profitul realizat in exercitiul precedent;
  4. repartizarea profitului cuvenit managerilor, conform contractului;
  5. niciunul din raspunsurile de mai sus;

Raspuns corect: c).

 1. Ce semnifica inregistrarea contabila:1061=117?
  1. reportarea rezervelor legale in exercitiul urmator;
  2. constituirea rezervelor legale din profitul perioadei precedente;
  3. inglobarea rezervelor legale in capitalul social;
  4. diminuarea capitalului social cu pierderile perioadei precedente;
  5. acoperirea pierderilor reportate din anul precedent din rezervele legale;

Raspuns corect: e).

 1. Interesele de participare sunt:
  1. investitii financiare pe termen scurt;
  2. imobilizari financiare;
  3. investitii financiare pe termen lung din rezervele legale ale unitatilor economice;
  4. alte titluri de plasament;
  5. datorii pe termen lung;

Raspuns corect: b).

 1. Stabiliti prin ce relatie se obtine capitalul propriu:
  1. activ – cheltuieli;
  2. activ – pasiv;
  3. activ – datorii;
  4. venituri – cheltuieli;
  5. activ – venituri;

Raspuns corect: c).

 1. Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la:
  1. valoarea nominala;
  2. valoarea justa;
  3. valoarea actuala;
  4. costul de achizitie sau pretul de vanzare;
  5. niciunul din raspunsurile de mai sus;

Raspuns corect: a).

 1. In comertul cu ridicata, evaluarea marfurilor la intrarea in gestiune se face, de regula, la:
  1. costul efectiv de cumparare (fara T.V.A.);
  2. pretul de vanzare cu amanuntul (fara T.V.A.);
  3. pretul cu amanuntul (cu T.V.A.);
  4. pretul de cumparare plus adaosul comercial;
  5. la valoarea justa;

Raspuns corect: a).

 1. In comertul cu amanuntul evaluarea marfurilor aflate in gestiune se face la:
  1. pretul de vanzare cu amanuntul, inclusiv .T.V.A.;
  2. costul de achizitie;
  3. pretul de cumparare;
  4. pretul de cumparare plus T.V.A.;
  5. pretul de vanzare fara T.V.A.;

Raspuns corect: a).

 1. Descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute prin comertul cu amanuntul se inregistreaza:
  1. dupa fiecare vanzare;
  2. la sfarsitul fiecarei zile;
  3. la sfarsitul perioadei;
  4. la sfarsitul anului;
  5. la sfarsitul trimestrului;

Raspuns corect: c).

 1. Relatiile cu tertii reprezinta:
  1. raporturile juridice rezultate ca urmare a derularii relatiilor comerciale;
  2. raporturile juridice generatoare de drepturi si/sau obligatii banesti;
  3. raporturile juridice rezultate ca urmare a derularii relatiilor financiare;
  4. raporturi juridice generatoare de drepturi si/sau obligatii in bani si in natura, fata de orice persoana fizica sau juridica;
  5. raporturile juridice generatoare de drepturi si/sau obligatii banesti fata de diverse persoane fizice sau juridice, cu exceptia celor generate de relatiile reciproce de decontare in cadrul grupului si cu asociatii;

Raspuns corect: d).

 1. Inregistrarea in contabilitate a datoriilor si creantelor se face la:
  1. valoarea de inventar;
  2. valoarea de piata;
  3. valoarea nominala;
  4. valoarea de inlocuire;
  5. valoarea de utilitate;

Raspuns corect: c).

 1. Datoriile si creantele in valuta se inregistreaza in contabilitate:
  1. in lei, la cursul de schimb in vigoare la data efectuarii tranzactiei si in valuta;
  2. in lei, la cursul de schimb in vigoare din prima zi a saptamanii in care are loc tranzactia;
  3. in valuta inscrisa pe documente;
  4. in lei, la cursul de schimb in vigoare in prima zi a lunii in care s-a inregistrat datoria / creanta;
  5. in lei, la cursul de schimb din ultima zi a anului;

Raspuns corect: a).

 1. Diferentele de curs valutar intre data inregistrarii datoriei sau creantei in valutasi data achitarii, respectiv incasarii se inregistreaza ca:
  1. rezerve din conversie;
  2. cheltuieli sau venituri financiare;
  3. cheltuieli sau venituri din exploatare;
  4. nu se inregistreaza in contabilitate;
  5. niciun raspuns nu este corect;

Raspuns corect: b).

 1. Contul 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” se utilizeaza:
  1. la sfarsitul exercitiului;
  2. in momentul declararii falimentului unuia din clienti;
  3. cu ocazia inventarierii creantelor, la sfarsitul exercitiului cand se constata creante incerte sau dubioase;
  4. daca creanta fata de client nu se incaseaza in termen de 90 de zile;
  5. daca creanta fata de client nu se incaseaza in termen de 60 de zile;

Raspuns corect: c).

 1. Constatarea creantelor dubioase fata de clienti sau debitori diversi presupune:
  1. constituirea unor provizioane pentru litigii;
  2. ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti, respectiv ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori diversi;
  3. constituirea unor rezerve pentru acoperirea pierderilor;
  4. nu presupune nicio inregistrare suplimentara in contabilitate;
  5. niciun raspuns nu este corect;

Raspuns corect: b).

 1. La sfarsitul perioadei se cunosc urmatoarele date:

-        T.V.A. deductibila (sold debitor la 4426) = 15.500 lei;

-        T.V.A. colectata (sold creditor la 4427) = 20.000 lei;

-        T.V.A. de recuperat (sold debitor la 4424) = 1.050 lei;

-        prorata = 90%

Precizati inregistrarile corecte la sfarsitul perioadei.

a.4427=%20.000

4426       15.500

4423          4.500

4423=44241.050

  1. 635=44261.550

4427=%20.000

442613.950

4423          6.050

4423=44241.050

  1. 4427=%20.000

442615.500

4424          1.050

44233.450

  1. 635=44241.050

4427=%20.000

442615.500

4423          4.500

  1. 4427=442320.000

635=442615.500

5121=44241.050

Raspuns corect: b).

 1. Care este semnificatia inregistrarii: %=371

607

378

4428

  1. lipsa in gestiunea marfurilor din cauza calamitatilor;
  2. vanzare de marfuri;
  3. scaderea din gestiune a marfurilor vandute la pret de vanzare cu amanuntul, inclusiv T.V.A.;
  4. marfuri date in consignatie;
  5. scaderea din gesiune a marfurilor vandute la pret de vanzare cu amanuntul fara T.V.A.;

Raspuns corect: c).

 1. Indicati inregistrarea corecta pentru plusul de produse finite rezultat la inventarierea fizica in valoare de 210 lei, in conditiile folosirii metodei inventarului permanent:
  1. 345 = 6588210
  2. 345 = 671210
  3. 345 = 711210
  4. 345 = 708210
  5. 345 = 701 210

Raspuns corect: c).

 1. Care inregistrare contabila este in concordanta cu explicatia data?
  1. 6811 = 293amortizarea cheltuiellor de dezvoltare;
  2. 6812 = 151anularea provizioanelor;
  3. 691 = 121impozitul pe profit datorat bugetului de stat;
  4. 129 = 1061profitul repartizat pentru rezerve legale;
  5. 401 = 301achizitii materii prime

Raspuns corect: d).

 1. Care inregistrare contabila este in concordanta cu explicatia data?
  1. 5121 = 5411deschidere de acreditiv;
  2. 212 = 722constructie obtinuta din productie proprie;
  3. 681 = 301consum de materii prime;
  4. 208 = 2131 iesire de utilaje amortizate integral;
  5. 401 = 301achizitii materii prime;

Raspuns corect: b).

 1. Care inregistrare contabila este in concordanta cu explicatia data?
  1. 419= 512120.000 leiplata avansurilor pentru furnizori
  2. 421 = 42720.000 leiachitarea retinerilor din salarii;
  3. 641 = 531120.000 leiplata drepturilor salariale;
  4. 301 = 40820.000 leimaterii prime achizitionate si facturate;
  5. 401 = 40320.000 lei efecte comerciale acceptate de furnizor;

Raspuns corect: e).

 1. Indicati inregistrarea corecta privind efectele comerciale acceptate de vanzator:
  1. 401 = 40340.000;
  2. 403 = 509 40.000;
  3. 413 = 411140.000;
  4. 5113 = 40340.000;
  5. 5121 = 511440.000;

Raspuns corect:c).

 1. Se achizitioneaza 1.000 actiuni emise de societatea comerciala B, la o valoare de 8 lei actiunea, valoarea nominala fiind de 10 lei/actiune. Plata se face ulterior. Care este inregistrarea corecta?
  1. 505=51218.000
  2. 261=50910.000
  3. 5081=%10.000

50928.000

76422.000

  1. 5081=50928.000
  2. 5081 = 509210.000

Raspuns corect: d).

 1. Scoaterea din gestiune a altor imobilizari necorporale amortizate integral se inregistreaza astfel (inlocuiti contul care lipseste):

?=2085.000

  1. 6811;
  2. 6583;
  3. 2811;
  4. 2808;
  5. 2814;

Raspuns corect: d).

 1. Se vinde un teren cu pretul de vanzare de 20.000 lei si T.V.A. 19%, valoarea contabila fiind de 18.000 lei. Care sunt articolele contabile corecte?

a.4111=%23.800

758320.000

44273.800

6583=211118.000

b.4111=%23.800

758320.000

44273.800

2811=211118.000

c.461 =%23.800

758320.000

44273.800

6583=211118.000

d.461=% 23.800

758320.000

44273.800

668=211118.000

e.niciun raspuns corect

Raspuns corect: c).

 1. Inregistrarea corecta privind scaderea din gestiune a marfurilor vandute in conditiile: costul de achizitie este de 30 lei/buc, cantitatea vanduta 1.000 buc, adaos comercial 10%, T.V.A. 19%?

a.%=37139.270

60730.000

3783.000

44286.270

b.%=371 33.000

60730.000

378                                                      3.000

c.5311=%35.700

707 30.000

44275.700

d.%=371 33.000

70730.000

3783.000

e.%=371 39.270

4111 33.000

4426 6.270

Raspuns corect: a).

 1. S.C. „X” S.A. receptioneaza, pe baza facturii de la furnizorul extern, materii prime in valoare de 100.000 USD, cursul fiind de 1 USD = 3,0 lei. In baza declaratiei vamale, se inregistreaza taxele vamale datorate de 30.000 lei. Se achita in vama taxele vamale si T.V.A. din avansuri de trezorerie. Care sunt inregistrarile corecte?

a.301 =401 300.000

%=531192.700

30130.000

442662.700

b. 301=%330.000401300.000

44630.000

%=54292.700446 30.000

442662.700

c. 301=40162.700

%=531192.700

30130.000

442662.700

d. 301=401300.000

%=531187.000

301                                                      30.000

442657.000

e. %=401300.000

301300.000

635=531130.000

Raspuns corect: b).

 1. Pretul de vanzare cu amanuntul al marfurilor este de 28.500 lei. Care este costul de achizitie al acestora, stiind ca procentul de adaos comercial practicat este 20% iar cota de T.V.A. 19%?
  1. 23.949,58 lei;
  2. 18.288,00 lei;
  3. 18.249,98 lei;
  4. 22.800,00 lei;
  5. 19.958,08 lei;

Raspunscorect: e).

 1. Obligatia fata de un furnizor extern este de 10.000 USD, evaluata la un curs de schimb de 1 USD = 3,0 lei. Daca la decontarea datoriei 1 USD = 3,2 lei, in ce cont se inregistreaza diferenta de curs?
  1. debit cont 665;
  2. credit cont 765;
  3. credit cont 1068;
  4. debit cont 1068;
  5. debit cont 765;

Raspuns corect: a).

 1. La sfarsitul perioadei, situatia T.V.A. se prezinta astfel:

-        T.V.A. deductibila 150.000 lei;

-        T.V.A. colectata 200.000 lei;

-        T.V.A. de recuperat din perioada precedenta 60.000 lei

Care este pozitia societatii la sfarsitul perioadei privind T.V.A.?

a.creanta 60.000 lei;

  1. datorie 10.000 lei;
  2. creanta 10.000 lei;
  3. datorie 50.000 lei;
  4. datorie 200.000 lei;

Raspuns corect: c).

 1. La sfarsitul perioadei, situatia T.V.A. se prezinta astfel:

-        T.V.A. deductibila 150.000 lei;

-        T.V.A. colectata 130.000 lei;

-        T.V.A. de recuperat din perioada precedenta 25.000 lei

Care este pozitia societatii la sfarsitul perioadei privind T.V.A.?

a.creanta 20.000 lei;

  1. datorie 20.000 lei;
  2. creanta 45.000 lei;
  3. datorie 45.000 lei;
  4. creanta 25.000 lei;

Raspuns corect: c).

 1. Valoarea creantelor pentru livrari de marfuri este de 476.000 lei, din care 400.000 lei pretul de vanzare si 76.000 lei T.V.A. La sfarsitul exercitiului financiar se estimeaza ca valoarea creantelor cu risc mare de neincasare este de 40% (clientii respectivi aflandu-se in stare de faliment). Care este valoarea ajustarii deprecierii creantelor – clienti si cum se inregistreaza in contabilitate?
  1. 190.4006814 = 491
  2. 160.0006812 = 1511
  3. 160.0006814 = 491
  4. 190.4006814 = 1511
  5. 190.4006812 = 491

Raspuns corect: c).

 1. Care sunt operatiile inregistrate corect in contabilitate?

1.     amortizarea lunara a unui proiect de dezvoltare6811 = 203

2.     scoaterea din activ a unui proiect de dezvoltare amortizat partial%= 203

2803

6811

3.     primirea cu titlu gratuit a unor programe informatice208= 133

4.     T.V.A. aferenta echipamentului de lucru acordat salariatilor4282 = 4427

5.     T.V.A. neexigibila aferenta livrarilor fara factura4111 = 4428

a.      3,4 si 5;

b.     2,4 si 5;

c.      4 si 5;

d.     2,3 si 4;

e.      3 si 4;

Raspuns corect: e).

 1. Care din articolele contabile urmatoare reflecta operatia de subscriere?
  1. 1012 = 456;
  2. 1011 = 456;
  3. 456 = 1011;
  4. 456 = 1012;
  5. 1016 = 456;

Raspuns corect: c).

 1. Precizati articolul contabil corect pentru transformarea capitalului subscris in capital varsat:
  1. 1012 = 1011;
  2. 1011 = 1012;
  3. 456 = 1012;
  4. 1012 = 456;
  5. 1016 = 456;

Raspuns corect: b).

 1. Care din articolele contabile urmatoare reflecta depunerea ca aport la capital a unei constructii?
  1. 212 = 456;
  2. 212 = 1011;
  3. 212 = 1012;
  4. 456 = 212;
  5. 1011 = 212;

Raspuns corect: a).

 1. Articolul 5121 = 456 reflecta:
  1. subscrierea la capital a unei sume de bani;
  2. depunerea unei sume ca aport la capital;
  3. retragerea sumei din aportul la capital;
  4. plata ratelor la un credit;
  5. niciunul din raspunsurile de mai sus;

Raspuns corect: b).

 1. Prin articolul contabil:5124 =%

456

765

se reflecta operatia de:

  1. subscriere la capital a unei sume in valuta;
  2. depunere ca aport a unei sume in valuta, cu o diferenta favorabila de curs valutar;
  3. depunere ca aport a unei sume in valuta, cu o diferenta nefavorabila de curs valutar;
  4. depunere ca aport a unei sume in valuta, dupa expirarea termenului prevazut in actul constitutiv;
  5. depunerea ca aport in natura;

Raspuns corect: b).

 1. Reducerea capitalului social pentru acoperirea pierderilor din anul precedent se reflecta prin articolul:
  1. 1012 = 117;
  2. 1012 = 129;
  3. 1011 = 117;
  4. 117 = 1012;
  5. 117 = 1011;

Raspuns corect: a).

 1. Rezervele unei entitati pot fi constituite din:
  1. rezultatele (brute sau nete);
  2. cheltuielile perioadei;
  3. provizioane si cheltuieli constituite;
  4. din veniturile societatii;
  5. din alte venituri din exploatare;

Raspuns corect: a).

 1. Rezervele legale se constituie pe baza prevederilor din:
  1. actele normative in vigoare;
  2. contractul de societate si statut;
  3. procesul-verbal intocmit cu ocazia intrunirii adunarii generale a asociatilor sau a actionarilor;
  4. din registrul sedintelor consiliului de administratie;
  5. din registrul sedintelor adunarilor generale ale actionarilor;

Raspuns corect: a).

 1. Rezervele legale se pot constitui din:
  1. rezultatul reportat;
  2. excedentele dintre pretul de vanzare al actiunilor si valoarea lor nominala;
  3. profit;
  4. din venituri financiare;
  5. din alte venituri din exploatare;

Raspuns corect: c).

 1. Activele imobilizate figureaza la valoarea neta contabila in:
  1. bilant;
  2. contul de profit si pierdere;
  3. contabilitatea curenta;
  4. in cartea-mare;
  5. in contabilitatea de gestiune;

Raspuns corect: b).

 1. Prin articolul contabil:% =161

461

169

se reflecta:

  1. subscrierea publicului la cumpararea de obligatiuni, cand vanzarea titlurilor se realizeaza la un pret superior valorii nominale;
  2. subscrierea publicului la cumpararea de obligatiuni, cand vanzarea titlurilor se realizeaza la un pret inferior valorii nominale;
  3. rascumpararea obligatiunilor emise, in vederea anularii;
  4. angajarea de credite pe termen lung;
  5. datoriile fata de entitatile afiliate;

Raspuns corect: a).

 1. Vanzarea unui program informatic (ca imobilizare necorporala) se reflecta prin articolul:
  1. 4111=%

708

4427

  1. 461=%

7583

4427

  1. 461=%

721

4427

  1. %=4111

708

4427

  1. %=461

7583

4427

Raspuns corect: b).

 1. Obtinerea unui program informatic, care va fi folosit de unitate, din productie proprie se inregistreaza prin articolul:
  1. 208 = 721;
  2. 208 = 722;
  3. 208 = 708;
  4. 721 = 208;
  5. 722 = 208;

Raspuns corect: a).

 1. Scaderea din gestiune a unui program informatic (ca imobilizare necorporala) vandut, amortizat partial, se inregistreaza astfel:
  1. %=208

2808

6811

  1. 2808=208

  1. %=208

2808

6588

  1. %=208

2808

6583

  1. 208=%

2808

6583

Raspuns corect: d).

 1. Scoaterea din activ a unui program informatic (ca imobilizare necorporala) amortizat integral se inregistreaza prin articolul:
  1. 2808 =208;
  2. 6811=208;
  3. 6583=208;
  4. 208 =2808;
  5. 208 =6811;

Raspuns corect: a).

 1. Aportul in terenuri la capitalul social se inregistreaza prin articolul:
  1. 2111=722;
  2. 2111 =1012;
  3. 2111=456;
  4. 456 =2111;
  5. 722=2111;

Raspuns corect: c).

 1. Articolul 2112 = 722 reflecta:
  1. valoarea terenurilor primite ca aport;
  2. plusuri de inventar la terenuri;
  3. lucrari de amenajare a terenurilor realizate prin forte proprii;
  4. mijloace de transport achizitionate;
  5. lucrari de mobilier executate;

Raspuns corect: c).

 1. Articolul contabil 461 =%

7583

4427poate reflecta:

  1. cedarea unui teren sub forma de donatie;
  2. vanzarea unui teren;
  3. primirea unui teren ca donatie;
  4. incasarea unui debitor litigios;
  5. inregistrarea de diferente de curs valutar favorabile;

Raspuns corect: b).

 1. Scoaterea din evidenta a unui teren vandut se inregistreaza prin articolul contabil:
  1. 6583=2111

  1. %=2111

2811

6583

  1. %=2111

2811

6582

  1. 2111=6583
  2. 2111=%

2811

6582

Raspuns corect: a).

 1. Receptia de materii prime fara factura se inregistreaza prin articolul:
  1. %=404

301

4428

  1. %=401

301

4428

  1. %=408

301

4426

  1. %=408

301

4428

  1. 408=%

301

4428

Raspuns corect: d).

 1. Prin articolul contabil 601 = 301 se poate inregistra operatiunea:
  1. materiile prime date in consum;
  2. materiile prime donate;
  3. materiile prime constatate plus la inventar;
  4. materiile prime lipsa la inventar;
  5. materiile prime ce urmeaza a fi vandute;

Raspuns corect: a).

 1. Prin articolul 371 = 301 se inregistreaza:
  1. materiile prime ce urmeaza a fi vandute;
  2. materiile prime care s-au vandut intr-o perioada anterioara;
  3. materiile prime constatate lipsa la inventar;
  4. materiile prime date in consum;
  5. materiile prime donate;

Raspuns corect: a).

 1. Articolul contabil 371 = 308 reflecta:
  1. adaosul comercial aferent marfurilor vandute;
  2. adaosul comercial aferent marfurilor aflate in stoc;
  3. diferente de pret in plus repartizate asupra materiilor prime supuse vanzarii, atunci cand evaluarea la marfuri se face la costul de achizitie;
  4. diferente de pret in minus repartizate asupra materiilor prime supuse vanzarii, atunci cand evaluarea la marfuri se face la costul de achizitie;
  5. niciunul din enunturile de mai sus;

Raspuns corect: c).

 1. Egalitatea Activ = Capitaluri + Datorii, pune in evidenta:
  1. activele corporale ale societatii;
  2. datoriile societatii;
  3. egalitatea bilantiera fundamentala care inlocuieste egalitatea Activ = Pasiv;
  4. profitul societatii;
  5. rezervele legale ale societatii;

Raspuns corect:c).

 1. In debitul contului 4111 „Clienti” se poate inregistra:
  1. sumele incasate de la clienti;
  2. valoarea ambalajelor care circula in regim de restituire, inclusa in factura;
  3. valoarea ambalajelor care circula in regim de restituire, primite de la clienti;
  4. valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate;
  5. adaosul comercial aferent marfurilor vandute;

Raspuns corect: b). 1. Prin articolul contabil 5121 = 419 se inregistreaza:
  1. incasarea unui avans de la un client;
  2. incasarea unui avans de la un furnizor;
  3. plata unui avans furnizorului;
  4. plata unui avans clientului;
  5. decontarea avansului cu clientul;

Raspuns corect: a).

 1. Scontul acordat ulterior unui client se inregistreaza:
  1. %=4111

667

4426

  1. %=4111

667

4427

  1. %=4111

767

4427

  1. %=4111

666

4426

  1. 4111=%

667

4427

Raspuns corect: b).

 1. Livrarea la export de produse finite pe baza de factura se inregistreaza:
  1. 4111=%

345

4427

  1. 4111=%

701

4427

  1. 4111=701

  1. 701=4111

  1. %=4111

701

4427

Raspuns corect: c).

 1. Egalitatea Activ – Datorii = Capitaluri exprima:
  1. averea proprietarilor;
  2. datoriile societatii;
  3. profitul realizat;
  4. activele corporale;
  5. capitalul imprumutat;

Raspuns corect: a).

 1. Plata in numerar a avansurilor chenzinale cuvenite salariatilor se inregistreaza prin articolul contabil:
  1. 425 =5311;
  2. 4282 =5311;
  3. 542=5311;
  4. 421 =5311;
  5. 3111=421;

Raspuns corect: a)

 1. Articolul contabil 421 = 4314 reflecta:
  1. contributia unitatii la asigurarile sociale;
  2. contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate;
  3. contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate suportata din reducerea de impozit;
  4. contributia salariatilor la asigurarile sociale de sanatate;
  5. inregistreaza impozitul pe profit;

Raspuns corect: d)

 1. Situatiile financiare anuale cuprind:
  1. bilantul si contul de profit si pierdere;
  2. contul de profit si pierdere si notele explicative la bilant;
  3. situatia modificarii capitalurilor proprii si notele explicative la bilant;
  4. situatia fluxurilor de trezorerie si contul de profit si pierdere;
  5. bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative la bilant;

Raspuns corect: e).

 1. La emiterea unei facturi restante, concomitent cu transferul creantei in contul „clienti” se formuleaza articolul:
  1. 4426=4428;
  2. 4428=4427;
  3. 4424=4427;
  4. 4427=4428;
  5. 4427 =4423;

Raspuns corect: b).

 1. Prin articolul contabil 4427=%

4426

4423

se inregistreaza decontul de T.V.A., atunci cand:

  1. T.V.A. aferenta vanzarilor este superioara T.V.A. aferenta cumpararilor;
  2. T.V.A. aferenta vanzarilor este inferioara T.V.A. aferernta cumpararilor;
  3. T.V.A. aferenta vanzarilor fara factura este inferioara T.V.A. aferenta cumpararilor fara factura;
  4. T.V.A. aferenta vanzarilor fara factura este superioara T.V.A. aferenta cumpararilor fara factura;
  5. nu are nicio legatura cu decontarea T.V.A.-ului;

Raspuns corect: a).

 1. Rezultatul exercitiului precedent, a carui destinatie nu a fost stabilita de A.G.A., poate fi:
  1. pierdere si se evidentiaza cu ajutorul contului 121 „Profit si pierdere”;
  2. numai profit si se inregistreaza cu ajutorul contului 117 „Rezultatul reportat”;
  3. profit sau pierdere si se contabilizeaza prin folosirea contului 117 „Rezultatul reportat”;
  4. rezerva legala;
  5. provizioane;

Raspuns corect: c).

 1. Prin articolul contabil %=408476.000

604 400.000

442876.000se inregistreaza:

  1. includerea direct in cheltuieli a rechizitelor, imprimantelor, materialelor pentru birou si a altor materiale cumparate de la furnizori pe baza de factura;
  2. cumpararea de materiale nestocate consumabile in mai multe perioade de productie;
  3. includerea direct pe cheltuieli a materialelor nestocate aprovizionate de la furnizori fara sa fie insotite de factura;
  4. cheltuielile de transport efectuate;
  5. datoriile fata de bugetul statului;

Raspuns corect: c).

 1. Agentul economic „A”, care detine 51% din capitalul societatii comerciale pe actiuni „B” acorda, sub forma de imprumut, pe termen de 2 ani, suma de 10.000 lei in vederea redresarii situatiei economico-financiare precare a acesteia din urma. Societatea „A” recupereaza doar 8.000 lei prin virament bancar, diferenta reprezentand pierderi din creante imobilizate. In contabilitate operatiunile se inregistreaza prin articolele contabile:
  1. 2672=512110.000

5121=26728.000

664=26722.000

  1. 2671=512110.000

5121=26718.000

663=2671 2.000

  1. 2678=512110.000

5121=26788.000

663=26782.000

  1. 5121 =267210.000

2672=51218.000

2672=664 2.000

  1. 5121=267810.000

2678=51218.000

2678 =663 2.000

Raspuns corect: b).

 1. Investitiile financiare pe termen scurt reprezinta:
  1. actiunile achizitionate de societate la entitatile afiliate, obligatiunile emise si rascumparate, obligatiunile achizitionate si alte valori mobiliare cumparate de agentul economic, in vederea realizarii unui profit intr-un termen scurt;
  2. drepturile sub forma de actiuni sau alte titluri de valoare in capitalul altor unitati, care asigura unitatii detinatoare exercitarea unui control sau a unei influente notabile, respectiv realizarea unui profit;
  3. acele titluri pe care unitatea le dobandeste, in vederea realizarii unor venituri financiare, fara a putea interveni in gestiunea unitatii emitente;
  4. datorii fata de actionari;
  5. datorii fata de creditori;

Raspuns corect: a).

 1. Care articol contabil evidentiaza valoarea la cost de productie a produselor, lucrarilor si serviciilor aflate in curs de executie distruse din cauza calamitatilor 45.000 lei si, respectiv, 15.000 lei?
  1. 6583=%60.000

34545.000

33215.000

  1. 671=%60.000

33145.000

33215.000

  1. 6582=%60.000

33145.000

33215.000

  1. %=67160.000

33145.000

33215.000

  1. %=65260.000

33145.000

33215.000

Raspuns corect: b).

 1. Veniturile reprezinta:
  1. cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu;
  2. cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau descresteri ale activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in scaderi ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din distribuirea catre actionari;
  3. cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor;
  4. cresteri ale activelor si ale datoriilor;
  5. diminuare a datoriilor si diminuare a activelor;

Raspuns corect: c).

 1. Cheltuielilereprezinta:
  1. diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din distribuirea catre actionari;
  2. diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu;
  3. diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor;
  4. diminuare a activelor si diminuarea datoriilor;
  5. diminuare a provizioanelor;

Raspuns corect: a).

 1. Care din urmatoarele operatii nu sunt inregistrate corect in contabilitate?

1.scaderea din gestiune a produselor finite, inregistrate la cost de productie prestabilit

711 =%

345

348

2.     inregistrarea clientilor incerti

461 =4111

3.     acordarea unui avans pentru deplasare

461=5121

4.     plata avansului chenzinal

425=5121

5.     plata salariilor neridicate

421=5311

a.      1 si 2;

b.     2 si 3;

c.      2,3 si 5;

d.     3 si 5;

e.      2 si 5;

BIBLIOGRAFIE

1.

Budugan D.

Contabilitate si control de gestiune, Ed. Sedcom Libris, Iasi, 2002

2.

Calin O., Ristea M.

Bazele contabilitatii, Ed. Didactica si Pedagogica R.A., Bucuresti, 2004

3.

Colasse B.

Contabilitate generala, Editia a 4-a, Ed. Moldova, Iasi, 1995 (traducere de N. Tabara)

4.

Dumitrean E., Scortescu Gh., Toma C., Berheci I., Mardiros D.

Contabilitate financiara I, vol. I si II, Ed. Sedcom Libris, Iasi, 2002

5.

Feleaga N., Ionascu I.

Tratat de contabilitate financiara, vol. I, II, Ed. Economica, Bucuresti, 1998

6.

Feleaga N. si colectiv

Contabilitate aprofundata, Ed. Economica, Bucuresti, 1996

7.

Feleaga N., Malciu L.

Politici si optiuni contabile (Fair Accounting versus Bad Accounting), Ed. Economica, Bucuresti, 2002

8.

Horomnea E.

Bazele contabilitatii. Concepte si aplicatii, Editia a II-a revazuta si actualizata, Ed. Sedcom Libris, Iasi, 2004

9.

Malciu L.

Cererea & oferta de informatii contabile, Editura Economica, Bucuresti, 1998

10.

Malciu L.

Contabilitate aprofundata, Ed. Economica, Bucuresti, 2000

11.

Pantea I. P., Bodea Gh.

Contabilitatea financiara actualizata la Standardele europene, Ed. Intelcredo, Deva, 2005

12.

Pop A.

Contabilitatea financiara romaneasca (armonizata cu directivele contabile europene si Standardele Internationale de Contabilitate), Ed. Intelcredo, Deva, 2002;

13.

Ristea M.

Contabilitatea financiara a intreprinderii, Ed. Universitara, Bucuresti, 2004

14.

Rusu D.

Bazele contabilitatii, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1980

x x x

Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 48 din 14.01.2005

x x x

Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1066/17.11.2004, cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 302/2005, publicata in Monitorul Oficial nr. 953/27.10.2005

x x x

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 927/23.12.2003, cu modificarile si completarile ulterioare

x x x

O.M.F.P. nr. 1752/17.12.2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele europene, publicat in Monitorul Oficial nr. 1080 bis, partea I / 30.XII.2005

x x x

Standarde Internationale de Raportare Financiara (I.F.R.S.sTM) – incluzind Standardele Internationale de Contabilitate (I.A.S.sTM) si interpretarile lor la 01.I.2006, Editura CECCAR, Bucuresti, 2006

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu