Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » didactica » comunicare si relatii publice » resurse umane
Procedura privind angajarea salariatilor

Procedura privind angajarea salariatilor

       Prezenta procedura se aplica de catre Departamentul Resurse Umane, managerul direct al locului de munca (seful locului de munca-magazin/ depozit/ birou), responsabilul administrativ si directorul regional de vanzari.    

     1.  Salariatii isi vor incepe activitatea in cadrul S.C. IVET COMPROD S.R.L. numai dupa semnarea contractului individual de munca si a tuturor documentelor de angajare .

      Este intezis a se primi lucratori la programul de lucru daca acestia nu au semnat contractul individual de munca si toate documentele de angajare sau prezinta dosarul personal incomplet.

      2. Cand si cine efectueaza angajarea?

          Angajarea se efectueaza ori de cate ori un post devine vacant.

       Un post devine vacant prin incetarea contractului individual de munca al salariatului care l-a ocupat anterior sau prin creare de posturi noi.

            Managerul de departament/magazin v-a trimite catre Departamentul Resurse Umane   (Recrutor) formularul de cerere de recrutare anexa nr. 1 la prezenta procedura.

            Interviurile vor avea loc dupa cum urmeaza:

-         faza 1 -  cu responsabilul de recrutare

-         faza 2 – cu managerul de departament/magazin si managerul de Resurse Umane

-         faza 3 – cu managerul de departament/magazin

      

            Angajarea se efectueaza de catre reprezentantii Departamentului  Resurse Umane si de catre sefii de departamente sub coordonarea Departamentului Resurse Umane. 

            Prima zi de angajare in oricare din locatiile S.C. IVET COMPROD S.R.L. poate fi orice zi  lucratoare.

     3.  Incheierea contractului individual de munca (CIM) si constituirea dosarului personal al salariatului:

     3.1.  Ce contine dosarul de personal la angajare?

     3.1.1.  Pentru toti salariatii, dosarul personal la angajare contine:         

a)      cerere de angajare – anexa nr. 2 la prezenta procedura;

b)      BI/CI – 2 copii xerox;

c)      certificat de nastere – copie xerox;

d)     certificat de casatorie (daca este cazul) - copie xerox;

e)      diploma de studii/certificat calificare – copie xerox;

f)       adeverinta medicala – apt de munca;

g)      cazier judiciar;

h)     carnet de munca in original – inchis la zi si verificat de catre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM), sau, dupa caz:

-          declaratie ca detine carnet de munca si se obliga sa aduca carnetul de munca in termen de 30 de zile/nu detine carnet de munca - anexa nr. 3 la prezenta procedura;

i)        declaratia contribuabilului - anexa nr. 4 la prezenta procedura; 

j)        declaratia la functia de baza -anexa nr. 5 la prezenta procedura;

k)      CV - anexa nr. 8 la prezenta procedura;

l)        contractul individual de munca - anexa nr. 9 la prezenta procedura;

m)    fisa de post;

n)      contractul de garantie (pentru manageri magazin, gestionari, casieri) - anexa nr. 10 la prezenta procedura;

o)      cerere de deschidere cont curent/emitere card de debit pentru plata salariului;

p)      informare la angajare /semnatura salariatului ca a luat la cunostinta de actele    ce trebuiesc prezentate la angajare, efectuarea fisei de aptitudini (medicina muncii) prevederile contractului individual de munca, fisa postului, norme de igiena, norme SSM si PSI, regulamentului intern, contractului colectiv de munca si de procedurile de lucru din cadrul societatii- anexa nr. 11 la prezenta procedura;

q)     

r)       angajament de plata al salariatului ca este de acord cu retinerea din salariu a contravalorii echipamentului nepredat, la incetarea contractului individual de munca - anexa nr. 7 la  prezenta procedura.

     3.1.2.  Pentru salariatii care au persoane in  intretinere si vor sa beneficieze de deduceri suplimentare la impozitul pe salariu, dosarul personal la angajare mai contine:      

a)      certificat de nastere sau BI/CI pentru copiii minori avuti in intretinere de salariat;

b)      adeverinta de la serviciu sot/sotie ca nu are copiii in intretinere, sau declaratie pe proprie raspundere (in cazul cand sotul/sotia nu lucreaza);

c)      BI/CI pentru persoanele aflate in intretinere;

d)     declaratia persoanelor aflate in intretinere – anexa nr. 6 la prezenta procedura – se completeaza numai in cazul persoanelor majore; 

e)      adeverinta de la scoala – pentru copiii majori avuti in intretinere;

f)       adeverinta administratia financiara/primarie ca nu obtin venituri/nu au teren – numai pentru persoanele majore avute in intretinere de salariat;

     3.1.3.  Pentru salariatii care vor decoperit de cont (de la banca), dosarul personal la angajare mai contine:         

a)      cerere descoperit de cont;

b)      copie BI/CI sot/sotie;

     3.2.  Incheierea contractului individual de munca:

       Se solicita persoanei ce urmeaza a fi angajata, actele personale necesare mentionate la punctul 3.1. al prezentei proceduri si care constituie dosarul personal al salariatului la angajare.

       Anterior incheierii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract. Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii se considera indeplinita de catre angajator la momentul semnarii contractului individual de munca.

       Se redacteaza contractul indvidual de munca si se inmaneaza salariatului spre semnare in 3 (trei) exemplare.

     3.2.1.  Incheierea contractului individual de munca pentru personalul ce urmeaza a fi angajat in cadrul birourilor si a magazinelor din Bucuresti:

             Prezentarea actelor personale si semnarea contractului individual de munca se face la Biroul Resurse Umane.

            Nici o pesoana nu v-a fi primita la angajare fara actele minime necesare la angajare ( copie C.I., certificat de nastere/casatorie, diploma de studii, adeverinta de la medicul de familie).

       Cu titlu de exceptie, in cazul situatiilor de lipsa de personal, prezentarea actelor personale si semnarea contractului individual de munca de catre persoanele ce urmeaza a fi angajate in cadrul magazinelor din Bucuresti, se poate face direct la locul de munca (magazinul) respectiv. In aceasta situatie, se procedeaza astfel:

       Managerul de magazin solicita persoanei ce urmeaza a fi angajata, actele personale necesare mentionate la punctul 3.1. al prezentei proceduri si care constituie dosarul personal al salariatului la angajare.

       Managerul de magazin transmite datele personale ale persoanei ce urmeaza  a fi angajata (nume, prenume, initiala tatalui, functia/meseria pe care urmeaza a se angaja, data inceperii activitatii, CNP, data nasterii, domiciliul, serie si nr. BI/CI, eliberat de la data de) catre departamentul de resurse umane, pe adresele de e-mail: contracte@ivet.ro, salarii@ivet.ro, resurseumane@ivet.ro, in vederea incheierii contractului individual de munca.

       Datele personale se transmit cu cel putin 1 zi inaintea inceperii activitatii.

       Departamentul Resurse Umane redacteaza contractul indvidual de munca al salariatului respectiv si il transmite, prin e-mail, la magazin, in vederea semnarii de catre salariat.

       Anterior incheierii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract. Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii se considera indeplinita de catre angajator la momentul semnarii contractului individual de munca.  

       Managerul de magazin inmaneaza salariatului contractul individual de munca spre a fi semnat, in 3 (trei) exemplare, cel mai tarziu in prima zi de angajare.

       Dupa semnarea de catre salariat a contractului individual de munca, managerul de magazin transmite cele 3 (trei) exemplare din contract, impreuna cu dosarul personal al salariatului la departamentul resurse umane, in vederea inregistrarii la ITM.

       Transportul documentelor de angajare: CIM in 3 (trei) exemplare, dosarul personal, alte acte de angajare si inmanarea acestora la departamentul resurse umane este asigurat de catre responsabilul administrativ.

     3.2.2.  Incheierea contractului individual de munca pentru personalul ce urmeaza a fi angajat in cadrul magazinelor regionale din tara:

       Managerul de magazin solicita persoanei ce urmeaza a fi angajata, actele personale necesare mentionate la punctul 3.1. al prezentei proceduri si care constituie dosarul personal al salariatului la angajare.

       Managerul de magazin transmite datele personale ale persoanei ce urmeaza  a fi angajata (nume, prenume, initiala tatalui, functia/meseria pe care urmeaza a se angaja, data inceperii activitatii, CNP, data nasterii, domiciliul, serie si nr. BI/CI, eliberat de la data de) catre departamentul de resurse umane, pe adresele de e-mail: contracte@ivet.ro, salarii@ivet.ro, resurseumane@ivet.ro, in vederea incheierii contractului individual de munca.

       Datele personale se transmit cu cel putin 1 zi inaintea inceperii activitatii.

       Departamentul Resurse Umane redacteaza contractul indvidual de munca al salariatului respectiv si il transmite, prin e-mail, la magazin, in vederea semnarii de catre salariat.

       Anterior incheierii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract. Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii se considera indeplinita de catre angajator la momentul semnarii contractului individual de munca.  

       Managerul de magazin inmaneaza salariatului contractul individual de munca spre a fi semnat, in 3 (trei) exemplare, cel mai tarziu in prima zi de angajare.

       Dupa semnarea de catre salariat a contractului individual de munca, managerul de magazin transmite cele 3 (trei)  exemplare din contract, impreuna cu dosarul personal al salariatului la departamentul resurse umane, in vederea inregistrarii la ITM.

       Transportul documentelor de angajare: CIM in 3 (trei) exemplare, dosarul personal, alte acte de angajare si inmanarea acestora la departamentul resurse umane este asigurat de catre Directorul regional de vanzari. 

     3.3.  Inregistrarea contractului individual de munca la ITM:

       Contractul individual de munca al salariatului, semnat de catre angajator si de salariat in 3 (trei) exemplare, se inregistreaza la ITM de catre Departamentul Resurse Umane.

     3.4.  Indosarierea si inmanarea catre salariat a contractului individual de munca:

       Un exemplar CIM inregistrat ramane la ITM.       

       Un exemplar CIM inregistrat la ITM se indosariaza la Departamentul Resurse Umane in dosarul personal al salariatului.

       Un exemplar CIM inregistrat la ITM se inmaneaza   salariatului – pe baza de semnatura de primire.

       In cazul persoanelor care nu se pot prezenta la Departamentul Resurse Umane pentru a-si ridica exemplarul de contract individual de munca, contractul le poate fi transmis la locul de munca respectiv, in vederea inmanarii acestuia pe baza de declaratie pe proprie raspundere ca au primit.

       Transportul CIM-lui inregstrat la ITM, in vederea inmanarii salariatilor pe baza de declaratie ca au primit este asigurat de responsabilul administrativ - pentru punctele de lucru din Bucuresti si de catre directorul regional de vanzari - pentru punctele de lucru din tara.

     3.5.  Operare contract individual de munca:

       Dupa inregistrarea la ITM, contractul individual de munca se opereaza conform prevederilor legale: se  inscrie in carnetul de munca, in registrul electronic general de evidenta a salariatilor (REVISAL), in programul de salarii.

     3.6.  Angajarea personalului pentru magazinele noi ce urmeaza a se deschide:

       Departamentul Resurse Umane este instiintat de catre administratorul societatii sau de directorii de vanzari cu privire la deschiderea noului magazin: data deschiderii, locatie, organigrama.

       Personalul pentru magazinele ce urmeaza a se deschide se recruteaza din timp, astfel incat angajarea personalului se face cu 2 – 2,5 saptamani inaintea deschiderii oficiale a magazinului. 

       Dupa angajare, noii salariati sunt instruiti pe functii si posturi, in cadrul unor magazine care deja functioneaza precum si la Departamentul Resurse Umane si la departamentele de specialitate.

       Instruirea pe posturile respective se efectueaza de catre personalul propriu cu experienta si de catre trainer-ul  din cadrul Departamentului Resuse Umane si are o durata de 1,5 – 2 saptamani.

       Personalul ce urmeaza a fi angajat pe functii de conducere va fi instruit de catre Departamentul Resurse Umane si departamentele de specialitate si cu privire la procedurile de lucru specifice, inmanarea documentelor, completarea formularelor, etc. Instruirea va fi urmata  apoi de testarea cunostintelor.       

     4.  Semnarea fisei de post:

       La angajare se inainteaza salariatului fisa de post (in 2 exemplare) spre luare la cunostinta si semnare, odata cu contractul individual de munca si cu celelelte documente de angajare si face parte integranta din dosarul personal al salariatului. 

       Fisa de post se inainteaza salariatului spre semnare de catre aceeasi persoana care ii da spre semnare si contractul individual de munca.

       Fisa de post se semneaza de salariat in 2 (doua) exemplare.

       Un exemplar din fisa de post, semnata de catre angajator si de salariat, se inmaneaza salariatului, pe baza de semnatura de primire.

       Un exemplar din fisa de post, semnata de catre angajator si de salariat, se transmite la departamentul resurse umane odata cu contractul individual de munca si cu dosarul personal, pentru indosariere.  

       Transportul fiselor de post  impreuna cu celelalte documente de angajare si inmanarea acestora la departamentul resurse umane este asigurat de responsabilul administrativ - pentru punctele de lucru din Bucuresti si de catre directorul regional de vanzari - pentru punctele de lucru din tara.

       Fisa de post se indosariaza la Departamentul Resurse Umane in dosarul personal al salariatului.

     5. Semnarea contractului de constituire a garantiei materiale (pentru gestionari, operatori PC, manageri magazin/depozit/logistic):

       Se redacteaza contractul de constituire a garantiei materiale pentru gestionari.

       La angajare se inainteaza salariatului (unde este cazul) contractul de constituire a garantiei materiale (in 2 exemplare) spre luare la cunostinta si semnare, odata cu contractul individual de munca si cu celelelte documente de angajare si face parte integranta din dosarul personal al salariatului. 

       Contractul de constituire a garantiei materiale se inainteaza salariatului spre semnare de catre aceeasi persoana care ii da spre semnare si contractul individual de munca.

       Contractul de constituire a garantiei materiale se semneaza de salariat in 2 (doua) exemplare.

       Un exemplar din contractul de constituire a garantiei materiale, semnat de catre angajator si de salariat, se inmaneaza salariatului, pe baza de semnatura de primire.

       Un exemplar din contractul de constituire a garantiei materiale, semnat de catre angajator si de salariat, se transmite la departamentul resurse umane odata cu contractul individual de munca si cu dosarul personal, pentru punere in aplicare (retinere garantii) si indosariere.  

       Transportul contractului de constituire a garantiei materiale impreuna cu celelalte documente de angajare si inmanarea acestora la departamentul resurse umane este asigurat de responsabilul administrativ - pentru punctele de lucru din Bucuresti si de catre directorul regional de vanzari - pentru punctele de lucru din tara.

       Contractul de constituire a garantiei materiale se indosariaza la Departamentul Resurse Umane in dosarul personal al salariatului.

       O copie a contractului de constituire a garantiei materiale se transmite la departamentul financiar-contabilitate.

       6.  Semnarea cererii de deschidere cont curent/emitere card de debit pentru plata salariului:

       La angajare, salariatului i se inmaneaza spre completare si semnare cererea de emitere card in vederea platii salariului. Cererea este inmanata salariatului de catre aceeasi persoana care ii inmaneaza spre semnare si contractul individual de munca.

       Salariatul completeaza si semneaza cererea de emitere card – intr-un exemplar.

       Salariatii de la punctele de lucru din tara vor specifica pe cererea de emitere card, la rubrica unitatea bancara, localitatea unde isi desfasoara activitatea.

       La cererea de emitere card se ataseaza obligatoriu o copie dupa BI/CI al/a salariatului.

    Persoana care i-a inmanat salariatului spre semnare cererea de card, verifica daca salariatul a completat corect cererea, daca a semnat-o si daca a atasat copie dupa BI/CI;

     Cererile de emitere card se transmit la departamentul resurse umane odata cu contractul individual de munca si cu dosarul personal al salariatului.

       Cererile de emitere card se inainteaza la banca.

       Banca emite cardurile pentru salariati.

       Distribuirea cardurilor pentru salariatii din Bucuresti se face de catre Banca Raiffeisen si/sau de catre Departamentul Resurse Umane.

       Ridicarea cardurilor pentru salariatii angajati la punctele de lucru din tara se face direct de catre salariati de la unitatea bancara din localitatea respectiva.

       Ridicare carduri pentru salariatii angajati la punctele de lucru din tara:

       In vederea eficientizarii activitatii, pentru salariatii angajati la punctele de lucru din tara, ridicarea de catre salariati a cardurilor se va face direct de la unitatea bancara din localitatea unde salariatul isi desfasoara activitatea; pentru aceasta, salariatii vor specifica pe formularul (cererea) de emitere card localitatea respectiva. 

       7.  Prelucrarea prevederilor din Regulamentul Intern, contractul colectiv de munca si a procedurilor de lucru din cadrul S.C. IVET COMPROD S.R.L.:

       La angajare, salariatului i se aduc la cunostinta, i se prelucreaza, prevederile regulamentului intern, contractului colectiv de munca, fisa postului, norme de igiena personala, procedurile de lucru din cadrul societatii, etc.

       Prelucrarea salariatului cu privire la prevederile  regulamentului intern, a contractului colectiv de munca, a procedurilor de lucru din cadrul societatii, etc., se face de catre seful direct.

       Salariatul semneaza de luare la cunostinta a prevederilor regulamentului intern, contractului colectiv de munca, fisa postului, norme de igiena personala, procedurile de lucru din cadrul societatii, etc. etc., pe tabelele nominale (anexa nr.12) respectiv; tabelele nominale cu salariatii care au luat la cunostinta de prevederile procedurilor, a regulamentului intern, contractului colectiv de munca, etc., se intocmesc in 2 (doua) exemplare, unul pentru locul de munca si unul pentru Departamentul Resurse Umane. Aceste tabele se completeaza continuu, cu semnaturile salariatilor noi angajati.

       Managerul locului de munca va transmite catre Departamentul Resurse Umane tabelele nominale mai sus mentionate. Transportul lor, impreuna cu celelalte documente de angajare si inmanarea acestora la departamentul resurse umane este asigurat de responsabilul administrativ - pentru punctele de lucru din Bucuresti si de catre directorul regional de vanzari - pentru punctele de lucru din tara. 


    

        Anexa nr.1 la

Procedura de lucru privind angajarea salariatilor

Cerere de recrutare

            1. Postul vacant:..

            2. Departament:

           

            3. Data angajarii..

            3. Manager de departament.

            4. Sarcinile postului.

            ..

           

            ..

            5. Responsabilitatile specifice postului..

            .

            .

            6. Calificarea necesara.

            .

           

            7. Experienta anterioara

           

            ..

            8. Exigentele postului.

            ..

            9. Salariul minim/maxim aprobat.

            10. Insusiri psihlogice..

            .                                                                                                                                                           

                                                                                                    Anexa nr.2 la

Procedura de lucru privind angajarea salariatilor

CERERE

                            

            Subsemnatul(a) .

CNP

cu domiciliul in .., str. nr. , bl. , ap. ., sector .., judetul.., posesor(oare) al buletinului/cartii de identitate seria . nr. eliberat(a) de ..  la data de ..

           

            Va rog prin prezenta sa-mi aprobati angajarea in cadrul firmei dumneavoastra pe un post corespunzator pregatirii incepand cu data de .

           

            Mentionez ca sunt nascut (a ) in localitatea

la data de .., fiul(fiica) lui . si al(a)

           

            Declar pe propria raspundere ca * am/NU am un loc permanent de munca.

           

            * Sunt/NU sunt beneficiar al unei pensii de asigurari sociale sau alocatie de sprijin(somaj).

            * Posed/NU posed carnet de munca intocmit de o alta unitate.

           

    * Se va taia varianta care nu corespunde.

            Ma angajez sa respect prevederile contractului individual de munca, contractului colectiv de munca aplicabil, regulamentul intern al societatii, procedurile de lucru, sarcinile de serviciu date de sefii ierarhici si programul de lucru stabilit.

 

                                Data                                                                                Semnatura

            ..                                            ..

                                                                                        Anexa nr. 3 la

Procedura de lucru privind angajarea salariatilor

DECLARATIE

                 Subsemnatul(a)..

CNP nascut(a)  la data de in orasul(comuna) . judetul(sectorul).., fiul lui . si al . domiciliat(a) in ..

declar pe propria raspundere, cunoscand faptul ca falsul in declaratii se pedepseste conform Codului Penal, ca:

*  1)  detin carnet de munca si ma oblig sa-l aduc la firma in termen de 30 zile completat la zi si vizat de Inspectoratul Teritorial de Munca. 

*  2)  NU detin carnet de munca completat la alta societate cu raspundere limitata sau la o societate comerciala cu capital integral de stat.

            *  Beneficiez de somaj sau de alocatie sociala.

            *  NU beneficiez de somaj sau de alocatie sociala.

 * Se va taia varianta care nu corespunde.

                 Data                                                                                Semnatura

  ..                                            ..

         

                                          Anexa nr. 4 la

Procedura de lucru privind angajarea salariatilor

DECLARATIA  CONTRIBUABILULUI

Subsemnatul/a ___________________________________, salariat/a la _______________________ Codul numeric personal ___________________________________,

Nascut la data de ________________, in ________________________, judetul ________________, Domiciliul: localitatea  _________________________, str. ________________________, nr. _____, bl. _______, sc. _______, ap. ______, sect./judet  __________________________, posesor al BI/CI seria _______, nr. _____________, eliberat de ______________________, la data de ___________, avand in vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare, in vederea stabilirii deducerilor personale, prin prezenta declar pe proprie raspundere ca datele mentionate mai jos sunt reale si corespund situatiei actuale, cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Codului penal.

Ma oblig sa anunt angajatorul in termenul legal in cazul in care vor interveni schimbari in situatia comunicata si sa prezint actele justificative.

I.  Situatia personala :

Invaliditate  / handicap

gr. I / grav

gr. II / accentuat

II.  Date pentru copii (minori) aflati in intretinerea subsemnatului/ei conform intelegerii cu sotul/sotia :

Numele si prenumele

Data nasterii

Cod numeric personal

Invaliditate  / handicap

gr. I / grav

gr. II/accentuat

1.

2.

3.

III.  Datele pentru persoanele aflate in intretinere (sotul, sotia, copii majori, alte rude pana la gradul 2 inclusiv):       

Numele si prenumele

Gradul de rudenie

Cod numeric personal

Venitul pers. aflate in intretinere

Invalid gr. I sau handicap grav

Invalid gr. II sau handicap accentuat

Data de cand este in intretinere

1.

2.

3.

4.

IV.  Persoanele aflate in intretinerea mea sunt / nu sunt si in intretinerea altor persoane.

Daca sunt, se precizeaza situatia:

Numele si prenumele

Gradul de rudenie

Persoana in intretinerea careia se mai afla

Cota (%) de intretinere asigurata de celelalte persoane

1.

2.

3.

V.  Declar ca obtin / nu obtin venituri din alte activitati supuse impozitului pe venitul global, in afara veniturilor de la unitatea la care am activitatea de baza.

Nota : Se bareaza toate liniile care nu se completeaza.

Data _________________                                         Semnatura ___________________

                                                                                                  

Anexa nr. 5 la

Procedura de lucru privind angajarea salariatilor

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

referitor la functia de baza

Subsemnatul/a ………………….……….……………………………….

CNP ………………………………………………………………..………………..……

Nascut/a la data de ……………………… in localitatea ……….………..………….…… jud. ………..……..….………………… fiul/fiica lui …………….……….……….. si al ……………………………………. posesor al BI/CI seria ………… nr. ……………………… eliberat de …………………………………… la data de …..…………. cu domiciliul in localitatea ………………….…………………….    str. …………………………………………….. nr. …..…….. bl. …….…… sc. …… et. …….. judet/sector ………………….…….………..…….

declar pe proprie raspundere, cunoscand faptul ca falsul in declaratii se pedepseste conform Codului Penal, ca am functia de baza la

……………………………………………………………………………………………

Data …………………………..

                                                                                                    Semnatura

                               

                                                                                            ……………………………

    

                                                                                       Anexa nr. 6 la

Procedura de lucru privind angajarea salariatilor

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

a persoanei aflate in intretinerea contribuabilului

Subsemnatul/ subsemnata____________________________________________, domiciliat/a in___________________________, str.__________________________,

nr._____, bloc______, scara______, ap._______, sector/judet ______________________________________, CNP________________________,

declar pe proprie raspundere ca datele mentionate mai jos sunt reale, cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Codului Penal.

Persoana care contribuie la intretinerea mea si pentru care sunt de acord sa beneficieze de deducere personala lunara pentru intretinerea mea, conform prevederilor Codului Fiscal privind impozitul pe venit, este:

                        Numele si prenumele_____________________________________

                        Cod numeric personal____________________________________

                        Domiciliul______________________________________________

                        _______________________________________________________

                        Grad de rudenie_________________________________________

Nici un alt contribuabil nu mai beneficiaza de deducere personala pentru intretinerea mea.

La data declaratiei REALIZEZ/ NU REALIZEZ venituri impozabile si neimpozabile mai mari de 2.500.000 lei lunar, reprezentand : pensie, ajutor social, ajutor de somaj etc. _____________________________________________________

Mentionez ca DETIN/ NU DETIN teren agricol si/sau silvic in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses si/sau de peste 20.000 mp in zonele montane.

REALIZEZ/ NU REALIZEZ venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere, in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata.  Alte activitati :

Ma oblig sa anunt imediat persoana care cotribuie la intretinerea mea si care beneficiaza de deducere personala lunara pentru mine, in caz ca vor interveni schimbari in situatia venitului meu realizat. DATA                                                                                             SEMNATURA

_______________________                                                  _____________________

                                                                                       Anexa nr. 7 la

Procedura de lucru privind angajarea salariatilor

ANGAJAMENT DE PLATA

            Subsemnatul(a) .

CNP

cu domiciliul in .., str. nr. ,

bl. , ap. ., sector ..,  judetul.., posesor(oare) al buletinului/cartii de identitate seria . nr. eliberat(a) de ..  la data de ..

                 

salariat/a in functia de. la unitatea S.C. IVET COMPROD S.R.L.

       Am  luat la  cunostinta faptul ca la incetarea contractului individual de munca sunt obligat/a sa predau echipamentul de lucru si toate bunurile din dotare si sa -mi intocmesc nota de lichidare.

       Daca la incetarea contractului individual de munca nu predau echipamentul de lucru si toate bunurile din dotare si nu imi intocmesc nota de lichidare, imi iau angajamentul de a plati contravaloarea acestora si sunt de acord cu retinerea din salariu a contravalorii echipamentului de lucru si a bunurilor din dotare.     

  

                                                                                                                      

           Dat astazi                                                                                  Semnatura

                   

                                        

                                                                                                                                    

                                                                             Anexa nr. 8 la

Procedura de lucru privind angajarea salariatilor

CURRICULUM VITAE

     NUME: 

     PRENUME:  ..

 

     DATA SI LOCUL NASTERII: 

 

    ADRESA: 

.

.

 

     TELEFON: .

 

     STARE CIVILA:

 

     PREGATIRE  PROFESIONALA/STUDII: ..

.

..

 

     PERMIS DE CONDUCERE:  .

 

     LIMBI STRAINE: ..

 

     LOCURI DE MUNCA ANTERIOARE: 

..

 

                                                                                              Anexa nr. 9 la

Procedura de lucru privind angajarea salariatilor

CONTRACT  INDIVIDUAL  DE  MUNCA

                incheiat si inregistrat sub nr.____/_______ in registrul general de evidenta a salariatilor*)

                A.Partile contractului

                Angajator – persoana juridica/fizica SC IVET COMPROD SRL cu sediul/domiciliul in BUCURESTI,

inregistrat la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din 1996 sub nr. J40/8695,cod fiscal R 8899841 , telefon 420 64 80, reprezentata  legal prin SOLOMAN ION, in calitate de ADMINISTRATOR,

                si

                salariatul – domnul/doamna ..  domiciliat in .. .. posesor a  cartii de identitate  seria , nr. ., eliberata de , la data ., CNP ,  permis  de  munca    seria   ..-..,   nr. ..- din data ..-..,

                am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

                B. Obiectul contractului: munca prestata si plata salariului

                C.Durata contractului:

                a)nedeterminata, salariatul   ..,  urmand  sa  inceapa activitatea  la data  de .;

                b)determinata, de .-. luni, pe perioada cuprinsa intre data de  ..-..si data de..-.. / pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.

                D.Locul de munca

                1. Activitatea se desfasoara la ,

                2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel:..-

                E. Felul muncii

                Functia/meseria   conform Clasificarii ocupatiilor din Romania, (..)   F. Atributiile postului

                Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca*).

                G. Conditii de munca

                1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1991.

                2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite speciale de munca , potrivit

 Legii nr. 19/2000privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

                H. Durata muncii

                1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de  8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

                a). Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza 8 (ore inegal)

                b). Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.

                2.O fractiune de norma de - ore/zi (cel put ore/zi (cel put.-.ore/saptamana.

                a). Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza:.-. (ore zi/ore noapte).

                b). Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.

                c). Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

I.Concediul

Durata concediului annual de odihna este de  21  zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intraga, fractiune de norma).

De asemenea,benficiaza de un concediu suplimentar de -. .

J.Salarizare

1. Salariul de baza lunar brut:  lei

2. Alte elemente constitutive:

a). sporuri Da;

b). indemnizatii ..;

c). alte adaosuri ..;

               

                3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca sau Legii nr.53/2003- Codul Muncii.

                4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt : 30 ale  lunii avans si 15 ale lunii urmatoare  lichidare.

                K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:

                a). echipament individual de protectie . da ..

                b). echipament individual de lucru   da

                c). materiale igienico-sanitare da

                d). alimentatie de protectie .-.

                e). alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitata in munca ..-..

                L. Alte cauze:

                a). perioada de proba este de zile

                b). perioada de preaviz in cazul concedierii este de  20 zile lucratoare, conform Legii nr.53/2003-Codul muncii sau contractului colectiv de munca.

                c). perioada de preaviz in cazul demisiei este de 15 zile calendaristice, conform Legii nr.53/2003-Codul muncii contractului colectiv de munca.

                d).in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate,informatiilor prevazute la art.18 lin.(1) din Legea nr.53/2003-Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;

                e).alte cauze.

                M.Drepturi si obligatii generale ale partilor

                1.Salariatul are, in principal urmatoarele drepturi:

                   a). dreptul la salarizare pentru munca depusa ;

                   b). dreptul la repaus zilnic si saptamanal:

                   c). dreptul la concediul de odihna annual;            

                   d). dreptul la egalitatea de sanse si de tratament;  

                   e). dreptul la securitate si sanatate in munca;

                   f). dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale.

                2.Salariatului ii revin, in principal ,urmatoarele obligatii:

                   a). obligatia de a realiza norma  de munca sau, dupa caz , de a indeplini atributiile ce ii revin conform  fisei postului;

                   b). obligatia de a respecta disciplina muncii;

                   c). obligatia de fidelitate fata  de angajator  in executarea atributiilor de serviciu;

                   d). obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii un unitate;

                   e). obligatia de a respecta secretul de srviciu.

                3.Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

                   a). sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;

                   b). sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca

                   c). sa informeze salariatul supra conditiilor  de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca ;

                   d). sa elibereze, la cerere , toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;

                   e). sa asigure confidentialitatea  datelor cu caracte personal ale salariatului

                N. Dispozitii finale

                Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr.53/2003 – Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat  la nivelul angajatorului/ grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr.________/___________la Directia generala de munca si solidaritate sociala, a judetului/municipiului______________________/Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

                Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui contract aditional la contract, conform dispozitiilor legale.

                Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

                O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

                                ANGAJATOR                                                                                                SALARIAT

                      SC   IVET COMPROD SRL                                                            ..

                        REPREZENTANT LEGAL

                                 SOLOMAN ION

                Pe data de . prezentul contract inceteaza in temeiul art. din Legea

nr. 53/2003 – Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.

                                                                ANGAJATOR,

                                                                                                

Anexa nr. 10 la

Procedura de lucru privind angajarea salariatilor

Angajator SC IVET COMPROD SRL

Adresa Bucuresti str. Tincani nr.3, bl. OS3, sc.3, et.9, ap.117, sector 6

Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40/8695/1996

C.U.I. 8899841

Telefon: 0729218156 /Fax:.021.420.60.17

CONTRACT DE CONSTITUIRE A GARANTIEI

MATERIALE PENTRU GESTIONARI

Incheiat la data de

            Partile contractului:

            Angajator – persoana juridica  SC IVET COMPROD SRL cu sediul in Bucuresti, str. Tincani, nr. 3, Bl. OS3, Ap. 117, Sector 6 inregistrat la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din 1996 sub nr. J40/8695,cod fiscal RO 8899841 , reprezentata  legal prin SOLOMAN ION, in calitate de Administrator,

si

            Salariatul/Salariata-dl/dna domiciliat/domiciliata in localitatea, str. .. nr..bl..sc.. et. .. ap. sector/judet posesor / posesoare al / a cartii  de identitate  seria ....,    nr. ., eliberata de .., la data de ,                    CNP ,   permis  de  munca  seria   ..,   nr. . din data ., in calitate de angajat cu functia de .., pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract, accesoriu al contractului de munca nr. . din. privind constituirea de garantii materiale prevazute de Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor SC IVET COMPROD SRL, modificata prin Legea nr. 54/1994, cu respectarea urmatoarelor clauze:

            Art. 1. Obiectul contractului

1.1 Angajatul-manager gestionar, salariat al societatii sus-mentionate, avand un salariu de baza lunar in valoare de lei, se obliga ca, in vederea acoperirii eventualelor pagube cauzate in gestiunea ce i-a fost incredintata, sa constituie o garantie in numerar (trei salarii) in suma de . * 3 =  . lei pentru valoarea bunurilor gestionate de . lei.

1.2. Garantia in numerar va fi retinuta de la angajat in . rate lunare de .  lei din salariul sau.

   

      Art. 2. Obligatiile partilor 2.1. Daca exista mai multe retineri in perioada constituirii  garantiei materiale convenite, ca        urmare, angajatorul nu va putea sa retina garantia in numerar din salariu, angajatul se  obliga ca, din veniturile sale, sa depuna la data care se stabileste de comun acord  ratele datorate, devenite scadente.

2.2. Angajatorul va retine (primi) sumele aferente de la angajat si se obliga sa le depuna in cont la banca, evidentiind operatiunea respectiva in contabilitata sa. De asemenea, angajatorul se obliga sa restituie in contul garantiei materiale, impreuna cu dobanzile aferente, acestuia, numai in cazul incetarii contractuli de munca sau la trecerea sa intr-o functie care nu este necesara constituirea garantiei materiale.

2.3.Garantia in numerar va fi de minimum un salariu si de maximum trei salarii  lunare ale gestionarului ea nu va putea depasi valoarea bunurilor incredintate.

2.4.Cand gestionarul a cauzat o paguba in gestiune la locul sau de munca si aceasta nu se acopera integral in termen de o luna de la obtinerea titlului executoriu definitiv, societatea se va despagubi din garantia in numerar constituita in favoarea sa.

2.5.In situatia in care sumele depuse drept garantie au fost ridicate, in intregime sau in parte, de societate pentru a se despagubi, gestionarul este obligat sa reintregeasca garantia in numerar in rate lunare 1/3 din salariul de baza in 60 zile.

2.6.Garantiile vor fi recalculate periodic in functie de schimbarile intervenite in salariul gestionarului, precum si in specificul si valoarea bunurilor gestionate, procedindu-se la modificarea corespunzatoare a contractului de garantie.

2.7. Angajatul consimte ca garantia in numerare sa fie folosita de angajator pentru acoperirea pagubelor produse in gestiunea ce i s-a incredintat.

a) In acest scop, angajatul imputerniceste societatea ca intr-o asemenea eventualitate sa ridice din cont suma aferenta, pana la echivalentul pagubei produse, pe baza cererii acesteia si a unei copii certificate de pe titlul executoriu definitiv obtinut impotriva angajatului.

b) Totodat, angajatul se obliga sa reintregeasca garantia in numerar in conditiile prevazute pentru constituirea ei.

Art.3 Clauze finale

3.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

3.2. Prezentul contract prezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

3.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea, de catre partea care sufera vreun prejudiciu, a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

3.4. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de 2 (doua) exemplare, din care cate unul pentru fiecare parte.

            ANGAJATOR                                                        SALARIAT-GESTIONAR

           

            ION SOLOMAN

                                                                                             Anexa nr.11 la

Procedura de lucru privind angajarea salariatilor

Informare la angajare

                Prin prezenta va informam ca incepand cu data de..sunteti angajat in cadrul societatii, pentru functia. La  angajare  sunteti obligat sa prezentati urmatoarele acte:

g)      copie carte de identitate

h)      copie certificat de nastere

i)        copie certificat de casatorie

j)       copie certificat nastere copii

k)      diploma studii

l)        cazier

m)    adeverinta de la medicul de familie (apt de munca)

n)      adeverinta de la locul de munca al sotului/sotiei  (nu beneficiaza de deducere pentru copii sau persoane in intretinere)

o)      declaratie ca aveti voie sa depuneti efort si nu suferiti de boli transmibisibile

            In termen de 10 zile de la data angajari sunteti obligat sa mergeti la cabinetul de medicina muncii ROMAR pentru a efectua controlul medical de specialitate.

            Ati fost informat si sunteti obligat sa luati la cunostiinta urmatoarele:

  

contractul colectiv de munca;

fisa postului;

regulamentul de ordine interioara;

contractul colectiv de munca;

instruire SSM,   instructaj PSI;

norme de igiena personala;

contract de garantie casier/gestionar/sef de tura.

            Mi s-au prezentat  contractul de garantie, am semnat  sunt de acord cu constituirea fonduli de garantii si sunt de acord sa lucrez cu gestiune comnuna.

           

   Angajat                                                                                                                                               

  Anexa nr. 12 la

Procedura de lucru privind angajarea salariatilor

TABEL NOMINAL CU SALARIATII

Loc de munca:

Prelucrarea prevederilor Regulamentului Intern s-a facut de catre:

Nume Prenume: .

Functia:

       Am luat la cunostinta de prevederile Regulamentului Intern al S.C. IVET COMPROD S.R.L., dupa cum urmeaza :

Nr. crt.

Nume prenume salariat

Semnatura

Data

                                                                                                                  

                                          

                                                                                                                                                                                                                                     
loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezialoading...

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu