Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » legislatie » drept
CAIET DE PRACTICA DREPT

CAIET DE PRACTICA DREPT

UNIVERSITATEA 'SPIRU HARET'

FACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA - BUCURESTI

CAIET DE PRACTICA

I. FISA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI

Numele studentului :

Prenumele studentului :

Prenumele tatalui : I

Institutia de invatamant superior : UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Facultatea : DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA

Specializarea : DREPT

Anii de studii universitare : 4

Forma de invatamant : Invatamant cu frecventa redusa

Anul II de studii universitare (2008-2009)

II. DESCRIERE DE ANSAMBLU

Total ore de practica : 90

Perioada de desfasurare : de la data   03.05.2009  pana la 21.05.2009     

                                                Total zile : 15

Program de lucru zilnic : de la 9  pana la  15

                                                Total ore/zi : 6

Firma gazda :

-        Denumire :   CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURA

-        Adresa : Bucuresti, sector 3, Str.

-        Indrumator desemnat :  av.

-        Cadrul de desfasurare a activitatii : cabinet de avocatura-        Resurse materiale aflate la dispozitie :

-        Resurse informationale aflate la dispozitie :

Programul orar al institutiei : 9 – 17 (Luni – Vineri)

III. REGLEMENTARILE LEGALE IN BAZA CARORA FUNCTIONEAZA UNITATEA IN CARE  S-A DESFASURAT ACTIVITATEA DE

PRACTICA DE SPECIALITATE

Scurt istoric

Activitatea avocatilor din Romania se desfasoara conform prevederilor Legii nr. 51/1995 privind organizare si desfasurarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113/6 martie 2001 si conform Statutului profesiei de avocat.

In exercitarea profesiei si in legatura cu aceasta avocatul este protejat de lege.
In conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 51/1995 “ Profesia de avocat se exercita, la alegere, in cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civile profesionale. In cabinetul individual isi exercita profesia un avocat definitiv, singur sau impreuna cu alti avocati colaboratori.”

Avocatul este dator sa studieze temeinic cauzele care i-au fost incredintate, angajate sau din oficiu, sa se prezinte la fiecare termen la instantele de judecata sau la organele de urmarire penala ori la alte institutii, conform mandatului incredintat, sa manifeste constiinciozitate si probitate profesionala, sa pledeze cu demnitate fata de judecatori si de partile din proces, sa depuna concluzii scrise sau note de sedinta ori de cate ori natura sau dificultatea cauzei cere aceasta sau instanta de judecata dispune in acest sens.

In exercitarea profesiei avocatul este independent si se supune numai legii, statutului profesiei si codului deontologic.

Profesia de avocat se exercita numai de avocatii inscrisi in Tabloul avocatilor intocmit de baroul din care fac parte.

Profesia de avocat este organizata si functioneaza in baza principiului autonomiei si descentralizarii, in conditiile prevazute de Lege si Statut.

IV. DESCRIEREA  ACTIVITATILOR PRESTATE DE UNITATEA 

 IN CARE S-A DESFASURAT ACTIVITATEA DE PRACTICA DE SPECIALITATE SI ORGANIZAREA ACESTEIA

Activitatea desfasurata la Cabinetul de avocatura consta in prima faza in acordarea de consultatii in diverse domenii ale dreptului, dar in principal in domeniul dreptului civil si al familiei.

Astfel, in momentul in care avocatul este solicitat de catre o persoana care are o problema de natura legala, fluxul activitatilor este urmatorul:

-        se programeaza o consultatie la care potentialul client prezinta problema juridica, ulterior aducand si actele din care sa reiasa si sa sustina problema prezentata. Avocatul, dupa ce asculta potentialul client si in urma sudierii actelor hotaraste daca il poate consilia de acesta si ii prezinta urmaatoarele etape, precum si ..

Urmeaza incheirea unui contract de asistenta juridica si semnarea de catre client a unei imputerniciri avocatiale, in baza careia avocatul isi poate reprezenta clientul la diferitele organe si instiutii.

Urmeaza intocmirea actiunii ce va fi depusa de catre avocat la instanta competenta sa solutioneze cauza, cu exceptia situatiilor in care speta clientului este un divort, la care este obligatoriu ca acesta sa se prezinte personal la judecatorul de serviciu pentru depunerea actiunii.

V. DESCRIEREA ACTIVITATII DESFASURATE

            In cadrul activitatilor desfasurate la cabinetul de avocatura am putut folosi cunostintele accumulate la disciplinele Drept civil, Obligatii-Contracte, Obligatii-Responsabilitati, Drept penal si Drept procesual penal.

            Ca activitati concrete am asistat la acordarea de consultatii clientilor, la redactarea actiunilor ce urmau a fi depuse la instanta, precum si la desfasurarea unui process in instanta.STUDIU DE CAZ INTALNIT PE PERIOADA

ACTIVITATII DE PRACTICA

Numitele T.D. si B.C. au formulat, in termen, contestatie impotriva Dispozitiei Primarului General al Municipiului Bucuresti de respingere a notificarii nr. …. formulata in baza Legii nr. 10/2001 pentru retrocedarea imobilului din Bucuresti, B-dul Dacia nr. 51 (fost 105), motivata in sensul ca petentele nu ar avea calitatea de persoane indreptatite la restituire.

Prin actiune, petentele au invederat ca sunt mostenitoare testamentare ale numitei A. C. N., de pe numele careia s-a nationalizat imobilul, pe care ea il dobandise in anul 1939, prin 2 acte de vanzare-cumparare.

Au invederat totodata ca au depus testamentul, certificatul de mostenitor emis in baza acestuia, actele de stare civila si copiile de pe actele de identitate, declaratii de notorietate, din care rezulta ca ele sunt persoanele la care se refera testamentul.

Astfel ca, in raport de prevederile Legii nr. 10/2001 au facut dovada calitatii de persoane indreptatite la restituire, iar Primarul General al Municipiului Bucuresti a emis o dispozitie de respingere cu indicarea prevederilor acesteia.

Primarul, prin reprezentant legal, a depus la dosar intampinare prin care a aratat ca in conformitate cu prevederile legii, petentii trebuiau sa faca dovada atat a calitatii de persoane indreptatite la restituire, cat si dovada titlului de proprietate al autoarei lor si sa le depuna in termenul legal, respectiv pana la solutionarea notificarii, la dosar, ceea ce in speta considera ca nu s-a facut.

La primul termen de jduecata s-au propus probe, respective inscrisuri si expertiza topografica si constructii, care sa identifice imobilul, de catre contestatoare, probe ce au fost admise.

Depunandu-se expertiza, intrucat din cuprinsul ei reiesea ca imobilul ar fi fost nationalizat partial, instanta a solicitat precizari expertului si totodata actul in baza caruia a constatat aceasta.

La termenul urmator, expertul a depus o fisa de inventar, apartinand fostului ICRAL (SC APOLODOR SA) pe care s-ar fi bazat afirmatia ca imobilul este partial nationalizat.

In cadrul probei cu inscrisuri, Primaria Municipiului Bucuresti, Serviciul Fond Locativ, a depus o adresa din care ar fi rezultat ca o parte a imobilului este detinut de Muzeul de Arta si Istorie al Municipiului Bucuresti.

Fata de aceasta situatie s-au cerut precizari, fostul ICRAL (actual SC APOLODOR SA) depunand la urmaotrul termen 2 decizii, prima referindu-se la preluarea de catre stat in baza unei asa-zise donatii a d-nei A. C. N. a unui apartament din imobil, iar cea de-a 2-a la restituirea aceluiasi apartament din imobil catre d-na A. C. N.

La termenul de judecata, Primarul, prin reprezentant legal, fata de actele depuse, a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, aratand ca nu este detinatorul legal al intregului imobil, ci doar asupra a 2 apartamente detinute cu titlu de chirie, de catre chiriasi, restul imobiluluii apartinand Muzeului de Istorie si Arta al Municipiului Bucuresti.

            Contestatoarele s-au aparat punand concluzii pe exceptie, invocand faptul ca nu exista acte legale de transfer de drept de administrare de la Primarie catre Muzeu, ca fiind vorba de un imobil nationalizat, Primaria l-a preluat si mai mult, desi in raport de Legea nr. 10/2001, daca nu ar fi avut calitate de persoana indreptatita la solutionarea notificarii, ar fi trebuit sa identifice unitatea detinatoare si sa-i trimita spre competenta solutionare, aceasta a purces la solutionarea notificarii, ceea ce face ca in speta sa aiba calitatea procesuala pasiva si sa nu se mai poata prevala de lipsa calitatii de persoana indreptatita sa solutioneze notificarea.

            Pe fond, contestatoarele au cerut sa se admita contestatia astfel cum a fost formulata, ele depunand la dosar toate actele doveditoare privind calitatea de persoana indreptatita la restituire, precum si dovada dreptului de proprietate al autorilor si au aratat s-a nationalizat intreg imobilul si ca deciziile depuse de SC APOLODOR SA, nu reprezinta nici titlu al statului si nici acte de preluare contrare care sa dovedeasca nationalizarea partiala.

            De asemenea, fata de motivarea referatului care a stat la baza dispozitiei de respingere, ca in testament este prevazuta pastrarea destinatiei de muzeu a partii ocupate la acea data de acesta, au aratat ca este vorba de un legat cu sarcina, obligatia impusa prin testament neavand relevanta si nedovedind lipsa calitatii de persoana indreptatita la restituire.

            La acea data, respectiv 19 mai 2009, s-a ramas in pronuntare, pronuntarea amanandu-se succesiv cu cate o saptamana.

            Solutia pronuntata in dosar a fost acea de admitere a contestatiei si de obligare a Primariei Municipiului Bucuresti de a emite o decizie de restituire in natura a imobilului din Bucuresti, b-dul Dacia nr. 51 (fost 105) asa cum a fost identificat prin expertiza, care omologata fiind va face parte din hotarare, hotararea urmand sa se redacteze.


CONCLUZIILE INDRUMATORULUI DE PRACTICA

         
CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURA

              

Bucuresti, Sector 3, Str.

Tel/fax:

Telefon mobil

A D E V E R I N T A

          Prin prezenta se adevereste ca d-nul COTIGA POMPILIU-VIOREL, a efectuat practica de specialitate in cadrul Cabinetului de Avocatura MARIA POPESCU, in perioada 03 – 21 mai 2009, conform planului de invatamant al Facultatii.

          Se elibereaza prezenta pentru a-i servi susnumitului  la Facultatea de Drept si Administratie Publica – Bucuresti, din cadrul Universitatii Spiru Haret . 

Avocat
loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
MODALITATILE ACTULUI JURIDIC CIVIL
Organele comunitare de jurisdictie. Rolul lor in mecanismul comunitar
Forta juridica a actului administrativ
RAPORTUL DINTRE DREPTUL INTERNATIONAL AL MUNCII SI DREPTUL INTERN
LEGALITATEA ACTULUI ADMINISTRATIV
CONDITIILE ACTULUI JURIDIC
Punerea in functiune a unui site web
Cauze care inlatura caracterul contraventional al fapteiloading...

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu