Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » referate » geografie » hidrologie
STUDIU HIDROLOGIC

STUDIU HIDROLOGIC

STUDIU HIDROLOGIC

 I. ELEMENTE GENERALE

       I.1. Denumirea obiectivului de investitie

Punere in siguranta conducta de transport titei φ 59/16 ’’ Surani-Pacureti in zona Baltesti la traversare parau Saratel, zona Baltesti ,jud. Prahova

Deviere conducta si traversare parau Saratel

           

            I.2. Beneficiar de investitie

           

                            

           I.3  Proiectant general:

 

            I.4. Amplasamentul lucrarilor

Tronsonul de conducta care face obiectul proiectului de deviere, cu o lungime de 0,51Km, este amplasat pe terenuri, ce apartin localitatii Baltesti,  judetul Prahova si este amplasat de o parte si de alta a paraului Saratel, 445m de malul stang spre Pacureti si 75m spre Baltesti, la cca. 1 Km amonte de drumul DJ 231 Baltesti-Pacureti ( dupa traversarea podului peste pr. Saratel, in sensul spre Pacureti, la stanga pe un drum de exploatare ce are traseul in apropierea malului stang al paraului Saratel ) . 

            Administrativ, terenul este ěmpartit astfel :

- ěn albia paraului Saratel – A.N. Apele Romane

- malul drept al paraului Saratel apartine de Primaria comunei Baltesti.

            Regimul juridic : - terenul sde afla ěn administrarea Primariei Baltesti.

            Regimul economic :

- albie paraului Saratel – neproductiv

-amonte de mal stang paraului Saratel – pasune.

            I.5. Obiectul proiectului

            Conducta de transport titei φ 59/16 ’’ Surani-Pacureti supratraverseaza paraul Saratel, la cca. 1km amonte de podul de pe drumul DJ231 Baltesti-Pacureti,  zona Baltesti, judetul Prahova.

            Viiturile produse pe cursul raului ěn cursul anilor 2005-2006, au dus la erodarea malului stang si la coborarea liniei talvegului ěn sectiunea traversarii conductei prěn albie, fapt ce a dus la instabilitatea malului.Alunecarea terenului a antrenat pilele de sustinere ale estacadei de pe malul stang, deplasandu-le spre albie cu 50-60cm pana in prezent. Din observatiile si masuratorile facute, se constata ca malul stang aluneca lent spre albie, fapt ce are implicatii grave in siguranta conductei.

Initial propietarul conductei a propus prin tema de proiectare executia unor lucrari de protectie a malului stang pentru asigurarea stabilitatii si punerea in siguranta a traversarii, dar in urma studierii terenului si evaluarii costurilor s a ajuns la concluzia ca este mai eficient si mult mai economic devierea conductei pe un traseu apropiat ,care confera stabilitate.

            Lucrarile propuse pentru asigurarea stabilitatii constau ěn urmatoarele :

-         Devierea conductei pe un traseu apropiat , stabil, ce traverseaza paraul Saratel la 60m aval de traversarea existenta,unde albia are maluri joase ,stabile ;

-        executia unei traverse din gabioane, la 4,0m aval de traversarea conductei, pentru conservarea talvegului  ;

 

    II. STUDII SI DOCUMENTATII FOLOSITE

La elaborarea prezentei documentatii au fost folosite studii topografice, studiu geotehnic, date hidrologice si calcule hidraulice, pe malurile si albia paraului Saratel, ěn sectiunea traversarii conductei.

A fost folosit material didactic ěn domeniul hidrotehnic dupa care au fost facute calcule de dimensionare si stabilitate.

II.1. Masuratori topografice

Pentru ěntocmirea proiectului au fost executate masuratori topografice ěn luna februarie 2007 pentru a avea reprezentarea exacta a sectiunilor dupa care au fost facute calculele hidraulice.

Lucrarile topografice au fost executate ěn sistemul de proiectare local cu posibilitate de introducere ěn sistemul national de coordonate si constau din:

-        plan de situatie la scara 1:1000 pentru tot sectorul luat ěn studiu – 600 m ěn sectiunea transversala a albiei, 100 m amonte de traversare si 100 m aval de traversare;A fost necesar a se executa planul pe aceasta lungime pentru a avea o evaluare cat mai exacta a elementelor folosite ěn calcule – panta raului, sectiunea transversala a albiei.

-        profil longitudinal  

-        profil  transversal  ěn sectiunea traversarii

 Pentru ěncadrarea exacta a lucrarilor ěn zona a fost folosit plan de ěncadrare ěn zona la scara 1:50.000.

II.2. Studii geomorfologice

II.2.a. Morfologie

Zona luata in studiu se incadreaza in Unitatea deluroasa precarpatica, apartinand flancului extern al Avanfosei Pericarpatice, interfluviul dintre valea Teleajenului la vest si valea Cricovului la est. Acest interfluviu se prezinta sub forma unor culmi orientate vest-est, paralele cu reteaua hidrografica din zona, cu versanti cu panta medie, puternic erodati de reteaua hidrografica secundara care creeaza zone depresionare largi. .

 Zona colinara se caracterizeaza prin culmi orientate vest-est, paralele cu reteaua hidrografica din zona, cu versanti cu panta medie, puternic erodati de reteaua hidrografica secundara care creeaza zone depresionare largi.

Campia Inalta a Ploiestilor formata din terasa inferioara si terasa joasa a raurilor Teleajen si Prahova, prezinta un relief aproximativ plan si stabil cu denivelari ěn zonele de trecere ale diferitelor nivele de terasa si ěn zonele de eroziune ale retelelor hidrografice din zona.

 

II.2.b. Geologie

Geologic, sectorul analizat apartine avant-fosei carpatice, iar depozitele care afloreaza ěn zona colinara sunt de varsta pliocen superior – cuaternar si formeaza flancul sudic al anticlinalului Ceptura – Urlati, iar ěn zona de campie piemontana apar depozite aluvionare si proluviale de varsta pleistocen superior – holocen superior.

Romanianul (lv) este constituit ěn cea mai mare parte din argile cenusii sau pestrite, cu orizonturi nisipoase ěn baza si rare pietrisuri.

In aflorimentele care apar la zi ěn zona cercetata, depozitele romaniene (levantine), prezinta uneori un facies identic cu cel al stratelor de Candesti de varsta pleistocen inferior (villafranchian), care le acopera si de aceea nu s-a putut realize delimitarea cartografica a acestora.

Pleistocenul inferior (qp1) este constituit din nisipuri si pietrisuri cu intercalatii de conglomerate si argile cenusii sau cafenii, ěn faciesul Stratelor de Candesti.

Pleistocenul superior (qp3) este reprezentat prin nivelul mediu (qp32), care ěn zona de contact morphologic dintre subcarpati si campie este constituit din argile rosii cu o dispozitie ěn benzi paralele separate de intercalatii de nisipuri argiloase sau de argile prafoase, cafenii cu numeroase concretii calcaroase. Aceste formatiuni prezinta ěnclinari de 12-15o catre sud.

Acumularile aluvionare ale terasei paraului saratel, reprezentate prin pietrisuri, bolovanisuri si nisipuri, peste care se dispun depozite argiloase prafoase au fost raportate intervalului stratigrafic Pleistocen superior – Holocen (qp33 – qh) si formeaza terasa inferioara pe care se dezvolta orasul Valea Calugareasca.

Holocenul superior (qh2)

In zona sesului aluvial al paraului saratel  s-au depus o serie de depozite tinere, ěn general uniforme, alcatuite la partea superioara din nisipuri fine argiloase, iar spre baza din pietrisuri cu stratificatie torentiala si lentile subtiri de nisipuri grosiere si marunte.

Grosimea acestor depozite aluvionare atinge ěn unele puncte 25-30 m si dovedeste o activitate de subsidenta destul de intensa.

Din punct de vedere hidrografic, zona cercetata se situeaza ěn bazinul raului Prahova cu afluentul sau pe partea stanga,  raul Cricovul Sarat.

Paraul Saratel are o retea deasa de afluenti cu debite dependente de precipitatii care fragmenteaza intens relieful zonei. Paraul Saratel este afluient dreapta al paraului Matita, afluient dreapta al raului cricovul sarat.

Din punct de vedere hidrogeologic, stratele acvifere sunt situate la nivelul depozitelor aluvionare ale terasei inferioare si se situeaza la adancimi de peste 6-7 m ěn zona terasei inferioare.

II.3. Studii hidrologice

Zona luata ěn studiu se afla amplasata ěn bazinul hidrografic al raului Ialomita, subbazin Prahova, raul Cricovul Sarat fiind afluent stang al raului Prahova, cod cadastral al paraului Saratel fiind XI-1.20.16.4.2.

Calculele hidrotehnice au fost facute ěn scopul determinarii nivelurilor corespunzatoare debitelor conform clasei de importanta la care au fost ěncadrate lucrarile.

La ěntocmirea prezentei documentatii a fost folosit debitul transmis de A.N. Apele Romane – Directia Apelor Buzau-Ialomita –S.G.A. Prahova prin adresa nr.  .

Valorile debitelor la regim natural de scurgere:

Nr. crt.

paraul

Sectiunea

F (Km2)

Debite maxime cu diverse probabilitati de depasire (mc/s)

1.

Saratel

Amonte confluenta Matita

80

1%

5%

141

79

            Valorile debitelor maxime nu includ sporul de siguranta si se afla la regimul natural de scurgere.

            II.4. Impactul asupra mediului

            Lucrarile de regularizare si protectie a conductei nu produc si nu vor produce ěn viitor surse de poluanti pentru aer, apa subterana si de suprafata si nici pentru sol.

            Prin executia lucrarilor nu vor fi influentate ěn mod negativ biodiversitatea si ecosistemele existente ěn zona.

            Caracterul local al lucrarilor nu necesita masuri de monitoring zonal al mediului.

            Se poate mentiona ca obiectivele propuse vor constitui lucrari de protejare a mediului ěn zona.

III. DATE TEHNICE

            III.1. Amplasamentul lucrarilor proiectate

            Lucrarile proiectate ěn prezenta documentatie sunt amplasate pe cursul paraului Saratel ěn sectiunea localitatii Baltesti, jud. Prahova .

            Amplasarea constructiei hidrotehnice este albia minora a raului ěn sectiunea subtraversarii si ambele maluri ale raului.

            Terenul pe care sunt amplasate lucrarile sunt administrate de Primaria comunei Baltesti, judetul Prahova.

            III.2. Categoria de verificare

            Verificarea proiectului va fi facuta de un verificator atestat M.L.P.A.T. categoria de verificare “A7” Rezistenta si stabilitate pentru constructii si amenajari hidrotehnice .

            III.3. Categoria de importanta

            Categoria de importanta si criteriul ce au stat la baza evaluarii punctajului se regasesc ěn anexele 1 ai 1A.

            Categoria de importanta a fost ěncadrata conform HGR nr. 766/11.1997 si Legea privind calitatea ěn constructii – Legea 10/24.01.1995 – categoria C-Normala.

            III.4. Incadrarea ěn clasa de importanta

            Incadrarea lucrarilor ěn clasa de importanta,la traversarea paraului Saratel, a fost facuta ěn conformitate cu STAS 4273/83 dupa cum urmeaza:

-        conform tabel 1 – clasa de importanta IV

-        conform tabel 2 – categoria constructii hidrotehnice 2

-        conform STAS 4068/2-87 – lucrarile se ěncadreaza ěn clasa a IV-a de importanta si se dimensioneaza pentru conditii normale de exploatare la asigurarea de 5% iar pentru conditii exceptionale se verifica la asigurarea de 1%.

III.5. Date geotehnice

Cercetarile geologo-tehnice si geotehnice ale zonei   au constat din:

-        prospectiunea geologo-tehnica a malului stang al paraului Saratel;

-        consultarea documentatiilor specifice existente pentru zona cercetata, a STAS-urilor si normativelor ěn vigoare;

-        consultarea literaturii de specialitate si a hartii geologice 1:200.000 elaborata de Institutul Geologic al Romaniei;

-        prospectarea terenului de fundare, prin executia unui foraj geotehnic, din care s-au recoltat si analizat una proba tubulara.

Prin cartarea geomorfologica executata s-au stabilit urmatoarele:

Malul drept al paraului Saratel prezinta un relief denivelat cu cca. 8-10 m fata de talvegul raului in zona traversarii existente, datorita eroziunii exercitate ěn timp de catre rau.

Lucrarile ce se vor executa se vor amplasa ěn aval de traversarea existenta, zona de ses aluvial care este inundabila ěn perioadele cu precipitatii abundente.

Din punct de vedere geologic ěn zona apar depozite ce apartin holocenului superior constituit din depozite aluvionare acoperite de depozite proluviale alcatuite din argile prafoase cafenii roscate.

Forajul geotehnic executat pe malul drept al paraului Saratel ěn zona de ses aluvionar a interceptat urmatoarea stratificatie:

-        0,00-0,20m sol vegetal

-        0,20-1,40m argila prafoasa galben cafenie cu concretiuni calcaroase- plastica

-        1,40-3,00m argila galbena cu concretiuni calcaroase, consistenta tare,

Din foraj a fost recoltata o proba din depozitul aluvionar care a fost analizata din punct de vedere granulometric.

Nivelul hidrostatic este ěn interdependenta cu nivelul apei din rau si a fost interceptat ěn forajul executat la adancimea de 6, 0 m.

La ěncadrarea ěn categoria geotehnica pentru amplasamentul cercetat s-au avut ěn vedere urmatoarele elemente:

-        teren bun de fundare, 2 puncte;

-        la saparea gropilor pentru fundatii sunt necesare lucrari de deviere a cursului apei (epuismente ), 4 puncte;

-        categoria de importanta a constructiei, normala, 3 puncte;

-        din punct de vedere al vecinatatilor nu exista constructii sau retele ce ar putea fi afectate, 1 punct;

-        zona seismica, A la limita cu B, 2 puncte.

-        Total = 12 puncte .

Categoria geotehnica rezultata din corelarea elementelor de mai sus este 2, cu risc geotehnic moderat.

III.6. Incadrarea ěn zona macroseismica

Zona luata ěn studiu pe care sunt amplasate lucrarile se ěncadreaza din punct de vedere seismic – conform SR 11100/1-93 – ěn zona seismica de gradul 81 ěn  apropiere de limita cu izolinia 92 (noua), pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 ani, iar indicele 2, unei perioade de revenire de 100 ani (minimum).

Conform normativului P100/92 referitor la protectia antiseismica a constructiilor civile si industriale, amplasamentul studiat se situeaza ěn zona seismica B ěn apropiere de limita cu zona A, coeficienti seismici Ks = 0,25 – 0,32 iar perioada de colt Tc =1,5 sec.Conform STAS 6054/77 – “Teren de fundare – Adancimi maxime de ěnghet – zonarea teritoriului Romaniei” – adancimea maxima de ěnghet este de 0,90 m.

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR

Subtraversarea paraului Saratel cu conducta de transport titei             Φ   59/16 ’’ surani-pacureti se face prin sant deschis ,prin devierea cursului paraului spre malul drept. Lungimea subtraversarii are 32 m si se executa prin sant deschis . Conducta se monteaza in tub protector din teava de otel f273,1 x 7,9 mm , montat la 2,0m sub cota talvegului,conducta fiind trasa prin tubul de protectie cu ajutorul distantierilor din polietilena,ce  au rol de izolare.Tubul protector este prevazut cu dispozitiv de aerisire si camin de scursori.

In prezentul proiect sunt descrise lucrarile hidrotehnice care prin executia lor au rolul de a proteja subtraversarea a paraului Saratel cu conducta de transport titei Φ   59/16 ’’ surani-pacureti.

Documentatia cuprinde lucrari hidrotehnice de tipul:

·       Lucrari de terasamente pentru reprofilare si sistematizare albie.

·       Lucrari de constructii:

-        traversa din gabioane pentru conservarea talvegului.

-        dig de deviere a cursului raului.

     -   subtraversarea paraului Saratel cu conducta de transport titei Φ   59/16 ’’ surani-pacureti.

 Traversa din gabioane

            In vederea conservarii talvegului pe care are traseu conducta se va executa o traversa din gabioane, amplasata la 4,0m aval de subtraversarea paraului Saratel cu conducta de transport titei Φ   59/16 ’’ surani-pacureti.

Traversa  se executa din gabioane si au urmatoarea structura:

-          laturile traversei  avand dimensiunile de 32 m x 5 m  , fundata la 50 cm sub cota talvegului. In salteaua de gabioane sunt incluse un numar de 16  cadre cu dimensiunile de 5,0m x 2,0m x 0,5m.

-        pintenul cu dimensiunile de 32m x 1,00 m x 1,50 m. Randul   este format din 16 cadre,   cu dimensiunile de 2,00m x 1,00m x 1,50m , fundata la 2,0m sub cota talvegului.

 Randul se ěncastreaza ěn malul drept( partea inalta) 1,0m iar in malul stang 1,50m. 

Traversa se executa din cadre de otel beton OB 37 Φ 16 mm pentru salteaua de gabioane si OB 37 Φ 16 mm pentru pinten, ěmbracate ěn plasa de sarma zincata cu ochiuri de 50 x 50 mm si Φ 2,8 mm, umplute cu bolovani de rau.  

Plasa se monteaza pe cadre prin coasere ěn lungul barelor cu sarma cu aceleasi caracteristici cu ale plasei. Capacul va ramane liber pentru a putea aseza bolovanii de rau, dupa care se coase.

Cadrele se monteaza sub forma unei zidarii cu rosturi petrecute si se solidarizeaza atat ěn plan vertical cat si ěn plan orizontal prin legaturi cu sarma moale de Φ 4 mm petrecuta ěn 4 la distante de 30 cm. Legarea cadrelor ěntre ele se face ěnainte de umplerea cu bolovani de rau.

Bolovanii de rau necesari sunt procurati din albia raului Teleajen, din zona indicate de A.N. Apele Romane.

Dimensiunile pietrelor de rau trebuie sa fie de 1,5 mai mari decat ochiul plasei, cuprinsa ěntre 7,5 si 25 cm fiind asezate ordonat, manual, evitandu-se pe cat posibil formarea golurilor.

Dupa executia traversei se executa umplutura din pamant bine compactat in golurile ramase.

 

            Deviere curs rau

            Executia lucrarilor este posibila numai prin devierea cursului de apa spre malul drept.

            Devierea se face prin executia unui senal provizoriu in lungime de 69m, avand baza mica de 3,0m , iar panta taluzului de 1:1.

            La executia senalului a fost luata ěn calcul o sectiune care sa preia  un debit de curgere cu asigurarea de 10%.

            Formarea digului se face cu material strans din albie din portiunile ce depasesc nivelul apei, fara adancirea albiei, lasand apele raului sa formeze panta, materialul folosit fiind rezultat din calibrarea albiei pentru deviere.

            Traseul devierii spre malul  drept a fost astfel ales ěncat panta naturala existenta sa asigure scurgerea apelor pentru debitul luat ěn calcul (cu asigurare de 10%). De altfel, pe acest traseu albia este stabila din punct de vedere erozional, iar constitutia terenului este buna.

            Lungimea digului de deviere este de 69 m, la aceasta dimensiune asigurand preluarea debitului.

            Digul se executa cu material din albie obtinut prin sapatura cu excavatorul.            Pentru a-i mari rezistenta compactarea se va face prin treceri successive cu buldozer  pana se asigura un grad de compactare de 94-96%.

            Dupa finalizarea lucrarilor de consolidare digul provizoriu va fi dezafectat, cu materialul din dig refacandu-se  albia.

             V. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE

            In vederea realizarii lucrarilor ěn conditii bune se vor respecta tehnologia prevazuta ěn prezentul proiect si succesiunea fazelor de executie dupa cum urmeaza:

1.     Identificarea terenului si pregatirea zonei de amplasare a lucrarilor, ěndepartarea din zona de lucru a obstacolelor, corpurilor care ar avea influenta ěn desfasurarea lucrarilor.

2.     Marcarea si semnalizarea zonei de lucru pe toata lungimea lucrarilor.

3.     Pichetarea lucrarilor – identificarea reperelor.

4.     Executarea unui dig pentru protectia ěmpotriva apelor mari ěn timpul executiei.

5.     Asigurarea accesului la locul executiei  .

6.     Sapatura mecanica cu excavator la santul de fundare pana la cota prevazuta ěn proiect; nivelarea suprafetei cu buldozer si compactarea  , terasamente manuale la rectificare fund sant si ěn spatiile unde nu au acces utilajele.

Verificarile vor fi facute cu aparate topografice si vor fi        consemnate ěn procesele verbale de lucrari ascunse.

Materialul rezultat din sapatura va fi depozitat pe mal si folosit ca umplutura.

7.     Executarea traversei:

-        trasarea traversei

-        executia terasamentelor

-        verificarea cotelor de fundare

-        terasamente pentru ajungerea la cota de fundare prin sapatura cu excavatorul

-        nivelarea, compactarea terenului de fundare – epuizmente cu motopompe ěn teren cu infiltratii puternice

-        montarea cadrelor din gabioane, fixarea lor prin legari cu fascicule din sarma atat ěn plan orizontal cat si ěn plan vertical

-        umplerea cu bolovani de rau si coaserea capetelor din plasa la fiecare cadru ěn parte .

8.     Dezafectarea lucrarilor provizorii – dig de deviere:

-        dislocare cu buldozer

-        ěmpingere pamant pana la refacerea albiei si a pantei de scurgere

-        nivelarea si compactarea umpluturii.

16. Sistematizarea albiei ěn zona (sectiunea) subtraversarii:

-        terasamente executate pana la astuparea gropilor si santurilor existente, asigurarea pantei de scurgere, nivelarea si compactarea umpluturilor.

NOTA:

-        Fiecare obiect al lucrarilor: terasamente traversa – cote de fundare,  montare gabioane – cota inferioara saltea de fundare, cota coronament, vor fi verificate topografic si mentionate ěn procesele verbale de lucrari ascunse;

-        Materialele de constructii ce vor fi puse ěn opera trebuie sa ěndeplineasca conditiile din proiect, sa aiba certificate de calitate si sa se ěncadreze ěn STAS-urile ěn vigoare.

VI. AMENAJAREA ORGANIZARII DE SANTIER

            In vederea realizarii acestor obiective constructorul ěsi va amenaja organizarea de santier cat mai aproape de centrul de greutate al lucrarii (pe cat posibil), functie de terenul pe care Primaria ěl poate pune la dispozitie.

            In perimetrul acestui spatiu, constructorul ěsi va amenaja un depozit de materiale, o zona de parcare pentru utilaje si autovehicole, precum si baraca maistru si un WC uscat.

            Constructorul trebuie sa tina cont ca nu are posibilitati de racordare la reteaua electrica din cauza distantei foarte mari, fiindu-i necesare generatoare de curent.

            La sfarsitul lucrarii, constructorul va dezafecta zona organizarii de santier, sistematizand si refacand terenul.

VII. RECOMANDARI

            In executie se va da o atentie deosebita fundarii lucrarilor. Se vor respecta cu strictete cotele si procesele tehnologice.

            La ěntretinere lucrarile se vor verifica periodic pentru a lua masuri ěn cazul aparitiei unor avarii.

VIII. CONCLUZII

           Prezenta documentatie a fost ěntocmita ěn vederea materializarii ěn teren a lucrarilor hidrotehnice pentru investitia: Punere in siguranta conducta de transport titei φ 59/16 ’’ Surani-Pacureti in zona Baltesti la traversare parau Saratel, zona Baltesti ,jud. Prahova – Deviere conducta si traversare parau Saratel ».

            Constructiile hidrotehnice proiectate pentru protejarea traversarii sunt:

-        traversa din gabioane.

Lucrarile au fost incluse ěn clasa a IV-a de importanta conform STAS 4273/83 fiind dimensionate la debitul de calcul cu asigurarea de 5%.

Categoria de importanta conform HG 766/97 si Legea 10/95 este C – Normala.

Executia lucrarilor se face din fonduri proprii. In executie se vor respecta indicatiile din prezenta documentatie.

Lucrarile proiectate pot fi executate ěn circa 2 luni

IX. MASRUI PENTRU TEHNICA SECURITATII MUNCII

In vederea executarii lucrarilor prevazute in prezentul proiect se vor

respecta cu strictete normele si normativele de protectia muncii aflate in vigoare.

          Seful de santier, de lot si de punct de lucru trebuie sa cunoasca temeinic prevederile tuturor documentelor, legilor si actelor normative in vigoare, care se refera la problemele de tehnica securitatii muncii.Dintre acestea citam:

-        Norme generale de protectia muncii, elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale ěn colaborare cu Ministerul Sanatatii – 1996, Normelor specifice de securitate a muncii precizate ěn anexa II;

-        Regulamentul privind protectia si igiena muncii ěn constructii, aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 9/N./15.09.1993;

-        Legea 90/1996 – Legea protectiei muncii publicata in Monitorul Oficial nr.157/23.07.1996.

-        Ordinul nr.388/1996  - Ordin privind aprobarea normelor metodologice                                          

-        in aplicarea prevederilor Legii protectiei muncii nr.90/1996.

-        Ordinul nr.2977 din 23.11.1970 cu privire la lucrarile de imbunatatiri                       funciare.

In special se va avea in vedere:

- CAP I       - Organizarea santierului ( art.1-14 )

- CAP II      - Sapaturi ( art.15-17 )

- CAP III     - Executarea fundatiilor si sapaturilor (art.18-33)

- CAP V      - Utilaje de constructii (art.301-354,358-365)

- CAP VI     - Norme de protectia muncii pentru exploatarea, repararea

                       si controlul constructiei (art.442-540).

- CAP VII    - Lucrari de prevenire si stingerea incendiilor (art.565-

                      573)

De asemeni vor fi respectate:

-        Norme metodologice privind autorizarea functionarii persoanelor fizice si juridice din punct de vedere al protectiei muncii.

-        Norme metodologice referitoare la certificarea calitatii din punct de        

-        vedere al securitatii muncii si echipamentelor tehnice.

-        Norme metodologice privind comunicarea, cercetarea, inregistrarea, raportarea, evidenta bolilor profesionale, pecum si a celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesionala.

-        Norme metodologice privind finantarea cheltuielilor pentru realizarea

-        masurilor de protectie a muncii.

-        Norme metodologice privind locul de munca cu pericol deosebit si pericol iminent de accidentare.In cele ce urmeaza se atrage atentia in mod deosebit asupra unor masuri de protectie a muncii,  care vor trebui sa fie avute in vedere la desfasurarea

activitatii de executie pe santier in scopul evitarii producerii accidentelor de munca.

            Principalele masuri si actiuni pentru asigurarea protectiei, sigurantei si igiena muncii sunt:-        luarea masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea conditiilor de securitate a muncii;

-        realizarea instructajelor de protectie a muncii ale ěntregului personal de executie si consemnarea acestora ěn fisele individuale;

-        controlul aplicarii si respectarii noemelor specifice de catre ěntreg personalul;

-        verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si masurilor de protectie a muncii;

Instructajele de protectie a muncii la executia lucrarilor se refera cu prioritate la:

-        semnalizarea si supravegherea lucrarilor;

-        transportul materialelor;

-        manevrarea materialelor grele, manual sau cu utilaje de ridicat;

-        executia sapaturilor si umpluturilor;

-        obligativitatea folosirii echipamentelor de protectie si de de lucru;

-        folosirea utilajelor de executie.

Respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si echiparea cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor pe toata durata de executie a lucrarilor.

      Masurile de protectie a muncii la lucrarile prevazute in prezentul proiect se refera atat pe durata executiei cat si pe timpul exploatarii lucrarilor respective, la terasamente, lucrari de piatra si anrocamente, transportul, incarrea si descarcarea materialelor, exploatarea utilajelor si autovehiculelor.

-        Se vor monta placi avertizoare vizibile in toate locurile periculoase (gropi, santuri, utilaje, instalatii, depozite etc.)

-        Trecerea lucratorilor peste santuri si gropi se va face pe podete.Este interzisa stationarea muncitorilor in santuri, gropi sau sub maluri si pe marginea gropilor.

      Lucrul cu utilajele terasiere trebuie sa fie astfel organizat incat sa evite rasturnarea, alunecarea sau infundarea utilajului.

       Dupa terminarea lucrului utilajele vor fi scoase din albie si stationate in zone inalte incat in cazul unei viituri sa nu fie afectate. De asemenea in cazul unor ploi de lunga durata sau torentiale se vor scoate din albie

Este interzis lucrul sau deplasarea cu masinile terasiere sau de ridicat pe sub liniile electrice aeriene daca nu exista spatiul de siguranta prescrisatat pe verticala cat si pe orizontala .

          In cazul executarii unor lucrari in zonele traversate de LEA cu tensiuni peste 1KV cu utilaje mecanice se vor respecta urmatoarele:

-        in timpul lucrului este interzisa trecerea sau stationarea persoanelor pe sub sageata sau cupa utilajului,in zonele rotative;

-        descarcarea pamantului in autovehicol se va face de la inaltime redusa din spatele basculantei;

-        se interzice folosirea legaturilor la cablurile utilajelor de ridicare sau carlige improvizate;

-        in timpul functionarii utilajelor este intrezisa repararea, curatarea sau alimentarea;

-        se va asigura semnalizarea in zonele periculoase;

-        se va folosi personal calificat in deservirea utilajelor.

Transportul pietrei se va face manual nedepasindu-se greutatile admise la transportul cu roaba 70 Kg barbati si 50 Kg femei.

          Pentru greutati mai mari se vor folosi utilaje.

          Lucrul la gabioane se va face cu manusi de protectie, muncitorii folosind foarfeci si clesti.

          Pentru lucrarile executate pe timp friguros se vor folosi echipamente adecvate.

         Capitolul de NTSM din proiectul de fata nu este limitativ, constructorul trebuind sa fie la curent cu legislatia in vigoare cu problemele de protectie a muncii atat in timpul pregatirii pentru executie, in timpul executiei  pana la predarea lucrarilor catre beneficiar.

MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

            La elaborarea prezentului proiect s-au avut ěn vedere urmatoarele :

Ř     Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate cu Ordinul M.I. nr. 775/1998 ;

Ř     Norme de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace tehnice de stingere pentru unitatile M.P. aprobate cu Ordinul nr. 869/1989 ;

Ř     Legea nr. 212/1997 pentru aprobarea O.G. nr. 60/1997 privind apararea ěmpotriva incendiilor;

Ř     Normativ departamental pentru proiectarea si executarea instalatiilor din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor ěn industria extractiva de titei si gaze (N.C.P.I.P.G.-1989);

Ř     Normativ departamental pentru stabilirea distantelor din punct de vedere al prevenirii incendiilor dintre obiectivele componente ale instalatiilor tehnologice din industria extractiva e petrol si gaze aprobat cu Ordinul Nr. 278/86 ;

Ř     Prevederile din normativele ěn vigoare.

Masurile de prevenire si stingere a incendiilor din prezentul proiect nu sunt limitative, dupa caz constructorul si beneficiarul urmand sa ia, si alte masuri ce se impun.

Dupa punerea ěn functiune a constructiei este interzisa executarea de lucrari, de completari sau modificari ale constructiei fara acordul scris al proiectantului.

X. CALITATEA IN CONSTRUCTII

Calitatea constructiilor este definita prin Legea 10/1995 si este rezultatul totalitatii performantelor de comportare a acestora ěn exploatare, ěn scopul satisfacerii, pe ěntreaga durata de existenta a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor.

Verificarea calitatii, executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati.

Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de catre experti tehnici atestati. Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund ěn mod solidar cu proiectantul ěn ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului.

XI.1. Obligatii si raspunderi

Obligatiile si raspunderile investitorului

Investitorii au urmatoarele obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor :

·       Asigurarea verificarii proiectelor prin specialistii verificatori de proiecte atestati ;

·       Obtinerea avizelor si acordurilor prevazute de lege, precum si autorizatiei de construire ;

·       Stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza reglementarilor tehnice ;

·       Actionarea ěn vederea solutionarii neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul executiei lucrarilor, precum si a deficientelor proiectelor;

·       Asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie;

·       Intocmirea « Cartii tehnice » a constructiei si predarea acesteia catre proprietar.

Obligatii si raspunderi ale proiectantilor

Proiectantii de constructii au urmatoarele raspunderi :

·       Precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei ;

·       Asigurarea prin proiect si detaliu de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor din contract ;

·       Prezentarea proiectelor elaborate ěn fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de catre investitori precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate ;

·       Elaborarea Caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, ěntretinerea si reparatiile , precum si dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea ěn timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului ;

·       Stabilirea prin proiect a fazelor de executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea ;

·       Participa la ěntocmirea « Cartii tehnice » a constructiei si la receptia lucrarilor executate.

Obligatii si raspunderi ale executantilor

Executantii de constructii au urmatoarele obligatii :

·       Inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate ěn conditiile legii si numai pe baza si ěn conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati ;

·       Asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor, ěntr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu resposabili tehnici cu executia atestati ;

·       Convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor aferente ěn faze determinante ale executiei si verificarea conditiilor necesare efectuarii acestora, ěn scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor ;

·       Utilizarea ěn executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute ěn proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice;

·       Respectarea proiectului si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor ;

·       Sesizarea ěn termen de 24 de ore a Inspectiei de Stat ěn Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului ěn cazul producerii unor accidente tehnice ěn timpul executiei lucrarilor ;

·       Separarea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare ěntocmirii « Cartii tehnice » ;

·       Aducerea la ěndeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii ;

·       Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea initiala la terminarea executiei.

Obligatii si raspunderi ale proprietarilor constructiilor

·       Efectuarea la timp a lucrarilor de ěntretinere si de reparatii care revin, conform normelor din “Cartea tehnica” a constructiei, si rezultate din activitatea de urmarire a comportarii ěn timp a constructiei ;

·       Completarea si pastrarea lor si a “Cartii tehnice” a constructiilor si predarea acesteia, la ěnstrainarea constructiei noului proprietar ;

·       Asigurarea urmaririi ěn timp a constructiei conform prevederilor din « Cartea tehnica » a constructiei;

·       Efectuarea, dupa caz, de lucrari de consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala, precum si de lucrari de reparatii ale constructiei numai pe baza de proiecte ěntocmite de catre persoane fizice sau juridice autorizate si verificate conform legii ;

·       Asigurarea realizarii lucrarilor de interventii asupra constructiilor, impuse prin reglementari legale ;

·       Asigurarea efectuarii lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor, cu respectarea prevederilor legale ěn vigoare.

Interventii ěn timp asupra constructiilor

            Au drept scop mentinerea constructiei la nivelul cerintelor, asigurarii functiilor constructive, inclusiv prin extinderea sau modificarea functiunilor initiale ca urmare a modificarii si constatarii ěn efectuarea, periodic a unor remedieri, sau reparatii ale partilor vizibile ale constructiei.

            Lucrarile de interventie sunt :

Ř     lucrari de ěntretinere datorate uzurii si degradarii normale ;

Ř     lucrari de refacere datorita unor degradari importante, cum ar fi :

o      consolidari de teren datorate inundatiilor, eroziunii sau alunecarilor de teren

Lucrarile de refacere se realizeaza prin remediere sau consolidare pe baza de proiect tehnic verificat conform prevederilor legale.

Ř     lucrari de modernizare, inclusiv extindere determinate de schimbarea cerintelor fata de constructii.

Conform art. 25, proprietarul conductelor are urmatoarele raspunderi si obligatii :-        sa asigure fonduri necesare pentru proiectarea si executarea lucrarii

-        sa obtina avizele necesare si autorizatia de construire de la autoritatile competente

-        sa ěncredinteze executarea lucrarilor din aceasta etapa unor societati autorizate

-        sa urmareasca respectarea conditiilor de calitate, stabilitate, precum si reconditionarea si reciclarea materialelor si produselor rezultate din demolarea si demontarea constructiei.

Obligatii si raspunderi

Persoanele fizice si juridice implicate ěn activitatea de constructii, care utilizeaza ěn activitatea desfasurata echipamente de masura – investitori, proprietari sau utilizatori, proiectanti, experti tehnici, executanti au urmatoarele obligatii si rapsunderi :

-        sa se asigure ca unitatea care presteaza servicii respecta prevederile legii ;

-        sa stabileasca prin contract obligatii si raspunderi fiecarei parti privind toate conditiile referitoare la echipamentele de masura utilizate la masurile respective – manipulare, transport, depozitare, securitate, conditii de mediu, acces ;

-        sa asigure evidenta documentelor care permit urmarirea masurilor respective.

Obligatii si raspunderi privind interventiile ěn timp asupra constructiilor.

Proprietarii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

-        efectuarea lucrarilor de ěntretinere pentru prevenirea aparitiei unor deteriorari importante ;

-        asigura realizarea proiectelor pentru lucrari de refacere sau modernizare si verificare gtehnica a acestora ;

-        asigura formele legale pentru executarea lucrarilor si verifica pe parcurs si la receptie calitatea acestora direct prin diriginte de santier autorizat.

Proiectantii au urmatoarele obligatii si raspunderi :

- elaboreaza pe baza comenzii proprietarilor, proiecte pentru lucrari de interventie, anexe la proiect care se introduc ěn Cartea tehnica a constructiei.

Executantii lucrarilor de interventie asupra constructiilor au obligatia sa respecte prevederile din proiectele elaborate, luand toate masurile pentru asigurarea lucrarilor.

                                                                        SEF PROIECT,

                                                                        Ing. Costea Paul

BREVIAR DE CALCUL

Punere in siguranta conducta de transport titei Φ 59/16 ’’ Surani-pacureti in zona baltesti la traversare parau saratel, zona baltesti ,jud. prahova

Deviere conducta si subtraversare parau saratel

1.     Calcule hidraulice pentru determinarea caracteristicilor

de curgere ěn regim liber

            Pentru calculele hidraulice s-au utilizat formulele din PD 161 – 85 “Normativ departamental privind proiectarea lucrarilor de aparare a drumurilor, cailor ferate si podurilor” si din “Hidraulica” de Cristea Mateescu, Ed. 1966, si “Hidraulica” de D. Cioc, Ed. 1977.

            Calculul hidraulic pentru determinarea caracteristicilor de curgere ěn regim liber s-a efectuat ěn sectiunile P1  folosind formula:

           

           

               (m)

            unde:

            Q = debitul de calcul, Q5% =79 mc/s

            v = viteza apei

            R = raza hidraulica

            i = panta hidraulica, i = 0,004840/0.

            C = coeficientul lui Chezy

            n = coeficient de rugozitate cu valorile:

-        n  =  0,045 pentru albie minora (albie regulata din pietris);

-        n = 0,050 pentru albie majora (albie regulata cu vegetatie ierboasa);

y = exponent = 1/4 - pentru cursurile la deal.

            Aria sectiunii de scurgere ěntr-un profil s-a diferentiat ěn functie de natura albiei, caracterizata prin coeficientul de rugozitate.

            Debitele la viitura s-au determinat pe arii caracterizate de rugozitate n, debitul total ěn sectiune fiind Qmax.t = Qmax.m + Qmax.M, unde Qmax.m este debitul maxim aferent albiei minore la viitura, iar Qmax.M este debitul maxim aferent albiei majore la viitura.

Calculele s-au facut ěn sectiunea caracteristica.

Rezultatele obtinute s-au ěnscris ěn tabelul concentrator anexat.

S-a ěntocmit cheia limnimetrica pentru profilul transversal P1-P1..

            Valorile nivelurilor apelor extraordinare (NAE) au fost determinate pe cheia limnimetrica a sectiunii de calcul astfel:

            Pentru sectiunea P1 – P 1dupa:

-        cota talveg =  98,71           - cota talveg =  98,71           

-        h 5% = 2,03 m                     - h1% = 2,46 m

-        NAE 5% = 200,74             - NAE 1% =201,17

Din calculele efectuate rezulta ca albia are capacitatea de a tranzita debitul cu asigurarea de 5%.

2.     Calculul afuierii generale

            vcr – viteza de antrenare a materialului din albie – conform tabel 3.11. din normativul PD 95-97 pentru pietris de rau marunt (la h = 2   m) =1,7m/s.

           

 

 

                     

     

                                                                                                                         

3.     Dimensionarea saltelei

            Latimea maxima a saltelei din gabioane trebuie sa fie suficienta pentu a realiza dupa afuiere o panta pana la maxim 1:3

           Latimea se calculeaza cu formula :

                                 L = 2 x l + 3,2 x h1    unde :

           - L= latimea libera minima a saltului ;

           - l = grosimea saltelei ;

           - h1= afuierea considerata sub linia fundului albiei ;

                                  h1 = haf – h = 0,53 m

                                  L = 2 x 0,5m + 3,2 x 0,53m = 2,7m ;

            Constructiv se ia L = 5,0 m.

                   

Intocmit,

NECESAR DE MATERIALE

Punere in siguranta conducta de transport titei Φ 59/16 ’’ Surani-pacureti in zona baltesti la traversare parau saratel, zona baltesti ,jud. prahova

Deviere conducta si subtraversare parau saratel

Traversa din gabioane ; l = 32 m

            1. Gabioane  tip 5,0m x 2,0m x 0,5m – 16 bucati

             a) otel beton OB37 f 16mm

                L/cadru =63m

                16 cadre x 63 m/cadru = 1008m

                 1008 m x 1,578 kg/m = 1591 kg

              b) Plasa de sarma Zn ochiuri de 50 x 50 mm, f 2,8 mm

                  Suprafata pe cadru = 27mp

   16 cadre x 27 mp/cadru =432 mp

   Suprafata totala = 432 mp

   Greutate = 432 mp x 2,156 kg/mp =932kg

c) Volum de bolovani

   Volum pe cadru = 5 mc

     Volum total = 16 x 5 = 80 mc

d) numar suduri

       Nr. = 16cadre x 68 buc/cadru = 1088 buc.

             2. Gabioane  tip 2,0m x 1,5m x 1,0m – 16 bucati

             a) otel beton OB37 f 16mm

                L/cadru =29m

                16 cadre x 29 m/cadru = 464m

                464 m x 1,578 kg/m = 732 kg

              b) Plasa de sarma Zn ochiuri de 50 x 50 mm, f 2,8 mm

                  Suprafata pe cadru = 13mp

   16 cadre x 13 mp/cadru =208 mp

   Suprafata totala =208 mp

   Greutate =208 mp x 2,156 kg/mp =449kg

c) Volum de bolovani

   Volum pe cadru = 3 mc

     Volum total = 16 x 3 = 48  mc

d) numar suduri

       Nr. = 16cadre x  34 buc/cadru = 544 buc.

                       TOTAL 

a) OB37 f 16mm =2.323 kg

b)Plasa din sarma Zn ochiuri de 50 x 50 mm, f 2,8 mm = 640 mp (1380kg )

c)Bolovani de rau = 128 mc

d)Nr. suduri = 1632 buc.

Intocmit,

 

 

VOLUM TERASAMENTE

 

 Punere in siguranta conducta de transport titei Φ 59/16 ’’ Suranni-pacureti in zona baltesti la traversare parau saratel, zona baltesti ,jud. prahova

Deviere conducta si subtraversare parau saratel

1.     Volum sapatura

    

Mecanizat

Fir conducta     

Sol fertil – pasune  -       418m x 10m x 0,30m = 1254mc

Sapatura sant – pasune - 396m x 1,34m x 1m = 530,64 mc

                       - drum -      44m x 1,64m x 1m = 72,16mc

                       - curs apa – 70m x 6m x 2,5m = 1050mc

                                                      TOTAL    = 1652,8 mc          

             Manual

            Rectificare fund de sant  510m x 1m x 0,10m = 51 mc

                                                    

            Sant fundare traversa

             

           

 V = 746 mc

 

Intocmit

 

           
loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezialoading...

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu