Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » referate » informatica » baze de date
ATESTAT LA INFORMATICA - Gestionarea unui magazine de confectii

ATESTAT LA INFORMATICA - Gestionarea unui magazine de confectiiATESTAT LA INFORMATICA

CU TEMA:

“GESTIONAREA UNUI MAGAZIN DE CONFECTII”

 


Gestionarea unui magazine de confectii

Programul realizeaza gestiunea unui magazin de confectii, folosind diferite proceduri de listare si  de cautare. De asemenea programul permite evidenta intrarilor si  iesirilor stocului respectiv, printari ale stocului pe spatiu de stocare fizic (hartia) precum si modificari asupra campurilor din baza de date respectiva.

Listarea produselor din stoc se face cu ajutorul unei proceduri din meniul EVIDENTALISTARE, ce permite ordonarea in functie de NUMELE, DATA intrarii confectiei si PRETUL confectiei respective. Meniul EVIDENTACAUTA permite cautarea unueia sau mai multor confectii in functie de NUME, DATA, PRET si COD.

Meniul principal arata astfel:

Prima optiune din meniu se ocupa de evidenta bazei de date si are urmatoarele submeniuri:

A doua optiune din meniu gestioneaza tranzactiile magazinului si mai precis actualizarea stocului:

A treia optiune din meniul principal gestioneaza modificarile aduse bazei de date cum ar fi modificarea pretului,a codului, a numelui sau a numelui unei confectii. Are ca submeniuri:

A patra optiune a meniului principal se ocupa cu printarea (in cazul in care calculatorul este dotat cu o imprimanta) a bazei de date. Are ca submeniuri:

Ultimile doua optiuni le meniului principal deschid informatii despre program si FoxPro in general si respective iese din programul de gestiune.

Codul Sursa al programului de gestiune a unui magazin de confectii

set talk off

set safety off

set clock on

clear

MODIFY WINDOW SCREEN ;

                AT  0.000, 0.000  ;

                SIZE 38.846,143.800 ;

                TITLE 'Magazin' ;

                FONT 'MS Sans Serif', 8 ;

                FLOAT ;

                noclose;

                FILL FILE LOCFILE('confectii.jpg','Background?');

MOVE WINDOW SCREEN CENTER

define menu m

define pad p1 of m prompt '<Evidenta' key alt+e, ''

define pad p2 of m prompt '<Tranzactii' key alt+t, ''

define pad p3 of m prompt '<Modificari' key alt+m, ''

define pad p6 of m prompt '<Help' key alt+h, ''

define pad p7 of m prompt '<Exit' key alt+x, ''

on pad p1 of m activate popup evidenta

on pad p2 of m activate popup stoc

on pad p3 of m activate popup modificari

on pad p6 of m activate popup help

on pad p7 of m activate popup exit

define popup evidenta margin message 'Evidenta confectiilor' relative shadow

define bar 1 of evidenta prompt '<Listare' message 'Listeaza confectiile din stoc'

define bar 2 of evidenta prompt '<Caut confectie' message 'Cauta confectii'

on selection bar 1 of evidenta do listare

on bar 2 of evidenta activate popup cauta

define popup cauta margin message 'Cauta confectie' relative shadow

define bar 1 of cauta prompt 'Dupa <tip' message 'Cauta confectii dupa tip'

define bar 2 of cauta prompt '<Dupa <data intrarii' message 'Cauta confectii dupa data intrarii'

define bar 3 of cauta prompt '<Dupa <pret' message 'Cauta confectii dupa pret'

define bar 4 of cauta prompt '<Dupa <cod' message 'Cauta confectii dupa cod'

on selection bar 1 of cauta do cautn

on selection bar 2 of cauta do cautd

on selection bar 3 of cauta do cautp

on selection bar 4 of cauta do cautc

define popup stoc margin message 'Tranzactii' relative shadow

define bar 1 of stoc prompt '<Intrare produs' message 'Intrare confectie'

define bar 2 of stoc prompt 'I<esire produs' message 'Iesire confectie'

define bar 3 of stoc prompt '<Lichidare stoc'

on selection bar 1 of stoc do intrarep

on selection bar 2 of stoc do iesep

on selection bar 3 of stoc do iesirep

define popup modificari margin message 'Modificari stoc' relative shadow

define bar 1 of modificari prompt 'Modificare <numele confectiei' message 'Modificare numele confectiei'

define bar 2 of modificari prompt 'Modificare <pret confectie' message 'Modificare pret confectie'

define bar 3 of modificari prompt 'Modificare <cantitate confectie' message 'Modificare cantitate confectie'

define bar 4 of modificari prompt 'Modificare <data intrarii' message 'Modificare data intrarii'

define bar 5 of modificari prompt 'Modificare c<od produs' message 'Modificare cod produs'

on selection bar 1 of modificari do modificnp

on selection bar 2 of modificari do modificp

on selection bar 3 of modificari do modificc

on selection bar 4 of modificari do modificdi

on selection bar 5 of modificari do modificcp

define popup exit margin message 'Iesire din aplicatie' relative shadow

define bar 1 of exit prompt '<Iesire din program' message 'Iesire din program'

define bar 2 of exit prompt 'Ie<sire in sistem' message 'Iesire din Fox Pro'

on selection bar 1 of exit do iesp

on selection bar 2 of exit do iess

define popup help margin message 'Help' relative shadow

define bar 2 of help prompt '<Despre' message 'Despre program'

on selection bar 2 of help do aboutp

define popup print margin message 'Tipareste baza de date' relative shadow

define bar 1 of print prompt '<Tipareste baza de date' message 'Tipareste la imprimanta toate confectiile'

define bar 2 of print prompt '<Tipareste dupa data produsului' message 'Tipareste confectiile cu data specificata'

on selection bar 1 of print do prn

on selection bar 2 of print do prn_data

activate menu m

use conf.dbf

 

procedure aboutp

 define window a from 10,20 to 17,60 title 'ABOUT' shadow

 activate window a

 @ 1,6 say 'GESTIUNE MAGAZIN CONFECTII'

 @ 2,8 say 'de Calin Adnana Elena'

 @ 3,17 say '(c) 2009'

 @ 5,14 get ok function '*h !OK' default 1 size 1,10

 read

 if ok=1

  show window a

  release window a

 endif

return

procedure auxiesep

 scant=0

 @ 4,1 say 'Ce cantitate iese? ' get scant picture '99999' color scheme 5

 read

 @ 5,1 say 'Noua cantitate este : '+str(cantitate-scant,10,0) color scheme 7

 if cantitate-scant<=0

  delete

  pack

 endif replace cantitate with cantitate-scant

 wait ' '

return

procedure iesep

use conf.dbf

 define window ip from 2,5 to 14,74 title 'IESIRE CONFECTIE' double shadow

 activate window ip

 n=space(10)

 @ 2,1 say 'Dati numele confectiei ' get n color scheme 5

 read

 locate for confectie=n

 if found()=.t.

  do auxiesep 

  else

  @ 8,1 say 'Produs inexistent!' color scheme 7

  wait ''

 endif

 show window ip

 release window ip

 activate popup stoc

return

procedure prn

use conf.dbf

 store printstatus() to pregatita

 if not pregatita

                define window p from 9,9 to 11,70 none shadow

    activate window p

    @ 1,16 say 'Imprimanta nu este pregatita!'

    wait ''

    show window p

    release window p

    activate popup print

 else

                set headings on

                list confectie,cod,cantitate,data_int,pret noconsole to printer

                eject

                set headings off

                activate popup print

 endif

return

procedure prn_data

use conf.dbf

 store printstatus() to pregatita

 if not pregatita

                define window p from 9,9 to 11,70 none shadow

    activate window p

    @ 1,16 say 'Imprimanta nu este pregatita!'

    wait ''

    show window p

    release window p

    activate popup print

 else

                set headings on

                define window cauta from 5,2 to 10,77 title 'TIPARESTE DUPA DATA INTRARII' double shadow

    activate window cauta

    index on confectie to prod

    d=date()

    @ 1,1 say 'Dati data inregistrarii confectiei:' get d

    read

    list confectie,cod,cantitate,data_int,pret for d=data_int noconsole to printer

                eject

                set headings off

                show window cauta

                release window cauta

                activate popup print

 endif

return

 

procedure listare

use conf.dbf

                 define window numelist from 2,3 to 20,75 title 'AFISARE CONFECTII DUPA NUME' shadow float grow

     activate window numelist

     browse fields confectie,cod,cantitate,data_int,pret noedit

     show window numelist

     release window numelist

   

return

procedure intrarep

use conf.dbf

 define window d from 10,28 to 12,48 none shadow

 define window adaug from 5,2 to 20,76 title 'ADAUGARE CONFECTII' double shadow

 activate window d

 f=date()

 @ 1,1 say 'Data este:' get f color scheme 5

 read

 show window d

 release window d

 activate window adaug

 re=' '

 do while (upper(re)<>'N')

  clear

  numep=space(10)

  c=space(4)

  datain=f

  cant=0

  pretf=0

  r=' '

  tasta=0

  do while upper(r)<>'D'

   @ 2,9 say 'Confectie:              ' get numep picture replicate('x',10) color scheme 5  

   @ 3,9 say 'Cod:                 ' get c picture 'xxxx' color scheme 5

   @ 4,9 say 'Data intrarii:       ' get datain color scheme 5

   @ 6,9 say 'Cantitate:           ' get cant picture '99999' color scheme 5

   @ 7,9 say 'Pret:       ' get pretf picture '99999' color scheme 5

   read

   r='D'

   @ 10,3 say 'Datele introduse sunt corecte(D/N)? ' get r valid upper(r) $'D|N|'

   read

  enddo

  locate for confectie=numep

  if found()=.f.

   append blank

   replace confectie with numep

   replace cod with c

   replace data_int with datain

   replace cantitate with cant

   replace pret with pretf

  

   @ 11,3 say 'Doriti sa introduceti alte date(D/N) ? ' get re valid upper(re) $'D|N|'

   read

  else

   @ 12,3 say 'Produsul exista deja.'

   @ 13,3 say 'Doriti sa introduceti alt produs (D/N)? ' get re valid upper(re) $'D|N|'

   read

  endif

 enddo

 show window adaug

 release window adaug

 activate popup modificari

return

procedure iesirep

use conf.dbf

 define window scoatep from 5,2 to 20,76 title 'LICHIDARE STOC' double shadow

 activate window scoatep ie=' '

 n=''

 do while upper(ie)<>'N'

  clear

  sc=' '  n=''

  do while upper(sc)<>'D'

   clear

   n=space(20)

   @ 2,1 say 'Introduceti confectia ce urmeaza a fi stersa:' get n

   read

   sc='D'

   @ 4,1 say 'Numele este corect (D/N)? ' get sc valid upper(sc) $'D|N|' color scheme 5

   read 

  enddo

  locate for confectie=n

  if found()=.t.

   delete

   pack dbf

   @ 5,1 say 'Confectia a fost scosa din baza de date.' color scheme 7      

  else

   @ 6,1 say 'Nu exista acesta confectie!' color scheme 7

  endif

  @ 7,1 say 'Doriti sa mai scoateti alta confectie (D/N)? ' get ie valid upper(ie) $'D|N|' color scheme 1

  read     

 enddo

 show window scoatep

 release window scoatep

 activate popup stoc

return

procedure modificp

use conf.dbf

 define window modifp from 2,2 to 18,76 title 'MODIFICARE PRET CONFECTIE' double shadow

 activate window modifp

 n=space(10)

 @ 2,1 say 'Dati numele confectiei:' get n color scheme 5

 read

 locate for confectie=n

 if found()=.t.

  deactivate window modifp

  define window pretm from 7,2 to 18,76 title 'MODIFIC PRET CONFECTIE' double shadow

  activate window pretm

  p=0

  browse fields confectie:r,cod:r,data_int:r,cantitate:r, pret :h='Pretul ce trebuie modificat';

   

  show window pretm

  release window pretm

  activate window modifp

 else

  @ 3,5 say ' Nu exista aceasta inregistrare!' color scheme 7

  wait ' Apasa o tasta!'

 endif

 show window modifp

 release window modifp

 activate popup modificari

return

procedure modificnp

use conf.dbf

define window modifnp from 2,2 to 18,76 title 'MODIFICARE NUME CONFECTIE' double shadow

 activate window modifnp

 n=space(10)

 @ 2,1 say 'Dati numele confectiei:' get n color scheme 5

 read

 locate for confectie=n

 if found()=.t.

  deactivate window modifnp

  define window numem from 7,2 to 18,76 title 'MODIFIC NUME CONFECTIE' double shadow

  activate window numem

  browse fields confectie :h='Numele ce trebuie modificat',cod:r,data_int:r,pret:r,cantitate:r;

  show window numem

  release window numem

  activate window modifnp

 else

  @ 3,5 say ' Nu exista aceasta inregistrare ' color scheme 7

  wait ' Apasa o tasta '

 endif

 show window modifnp

 release window modifnp

 activate popup modificari

return

procedure modificdi

use conf.dbf

define window modifdi from 2,2 to 18,76 title 'MODIFICARE DATA INTRARE' double shadow

 activate window modifdi

 n=space(10)

 @ 2,1 say 'Dati numele confectiei:' get n color scheme 5

 read

 locate for confectie=n

 if found()=.t.

  deactivate window modifdi

  define window datam from 7,2 to 18,76 title 'MODIFIC DATA INTRARII' double shadow

  activate window datam

  browse fields confectie:r,cod:r,data_int :h='Data ce trebuie modificata',pret:r, cantitate:r;

  show window datam

  release window datam

  activate window modifdi

 else

  @ 3,5 say ' Nu exista aceasta inregistrare ' color scheme 7

  wait ' Apasa o tasta '

 endif

 show window modifdi

 release window modifdi

 activate popup modificari

return

procedure modificcp

use conf.dbf

define window modifcp from 2,2 to 18,76 title 'MODIFICARE CODUL CONFECTEI' double shadow

 activate window modifcp

 n=space(10)

 @ 2,1 say 'Dati numele confectiei:' get n color scheme 5

 read

 locate for confectie=n

 if found()=.t.

  deactivate window modifcp

  define window codm from 7,2 to 18,76 title 'MODIFIC CODUL confectiei' double shadow

  activate window codm

  browse fields confectie:r,cod :h='Codul ce trebuie modificat',data_int:r,pret:r,cantitate:r;

  show window codm

  release window codm

  activate window modifcp

 else

  @ 3,5 say ' Nu exista aceasta inregistrare! ' color scheme 7

  wait ' Apasa o tasta! '

 endif

 show window modifcp

 release window modifcp

 activate popup modificari

return

procedure modificc

use conf.dbf

 define window modifc from 2,2 to 18,76 title 'MODIFICARE CANTITATE' double shadow

 activate window modifc

 n=space(10)

 @ 2,1 say 'Dati numele confectiei:' get n color scheme 5

 read

 locate for confectie=n

 if found()=.t.

  deactivate window modifc

  define window cantm from 7,2 to 18,76 title 'MODIFIC CANTITATEA' double shadow

  activate window cantm

  p=0

  browse fields confectie:r,cod :r,data_int:r,pret:r, cantitate:h='Cantitatea ce trebuie modificata';  show window cantm

  release window cantm

  activate window modifc

 else

  @ 3,5 say ' Nu exista aceasta inregistrare! ' color scheme 7

  wait ' Apasa o tasta! '

 endif

 show window modifc

 release window modifc

 activate popup modificari

return

procedure cautn

use conf.dbf

 define window cauta from 5,2 to 18,77 title 'CAUTARE DUPA NUME CONFECTIE' double shadow

 activate window cauta

 index on confectie to prod

 n=space(10)

 @ 1,1 say 'Dati numele confectiei:' get n color scheme 5

 read

 locate for confectie=n

 if found()=.t.

  deactivate window cauta

  define window numec from 10,2 to 18,77 title 'NUME CONFECTIE' shadow

  activate window numec

  browse fields confectie,cod,data_int,cantitate,pret noedit

  show window numec

  release window numec

  activate window cauta

 else

  @ 3,5 say ' Nu exista aceasta inregistrare! ' color scheme 7

  wait ' Apasa o tasta! '

 endif

 show window cauta

 release window cauta

 activate popup cauta

return

procedure cautd

use conf.dbf

 define window cauta from 5,2 to 10,77 title 'CAUTARE DUPA DATA INTRARII' double shadow

 activate window cauta

 index on confectie to prod

 n=date()

 @ 1,1 say 'Dati data inregistrarii produsului:' get n color scheme 5

 read

 deactivate window cauta

 define window datac from 10,2 to 18,77 title 'DATA INTRARII CONFECTIEI' none shadow

 activate window datac

 browse fields confectie,cod,data_int,cantitate,pret for n=data_int noedit

 show window datac

 release window datac 

 activate window cauta

 show window cauta

 release window cauta

 activate popup cauta

return

procedure cautp

use conf.dbf

 define window cauta from 5,2 to 18,77 title 'CAUTARE DUPA PRETUL CONFECTIEI' double shadow

 activate window cauta

 index on pret to pret

 n=0

 @ 1,1 say 'Dati pretul confectiei:' get n color scheme 5

 read

 locate for pret=n

 if found()=.t.

  deactivate window cauta

  define window pretc from 10,2 to 18,77 title 'PRET CONFECTIE' none shadow

  activate window pretc

  browse fields confectie,cod,data_int,cantitate,pret noedit

  continue

  show window pretc

  release window pretc

  activate window cauta

 else

  @ 3,5 say ' Nu exista aceasta inregistrare! ' color scheme 7

  wait ' Apasa o tasta! '

 endif

 show window cauta

 release window cauta

 activate popup cauta

return

procedure cautc

use conf.dbf

 define window cauta from 5,2 to 18,77 title 'CAUTARE DUPA CODUL CONFECTIEI' double shadow

 activate window cauta

 index on cod to cod

 n=space(10)

 @ 1,1 say 'Dati codul confectiei:' get n color scheme 5

 read

 locate for cod=n

 if found()=.t.

  deactivate window cauta

  define window codc from 10,2 to 18,77 title 'COD CONFECTIE' double shadow

  activate window codc

  browse fields confectie,cod,data_int,cantitate,pret noedit

  show window codc

  release window codc

  activate window cauta

 else

  @ 3,5 say ' Nu exista aceasta inregistrare! ' color scheme 7

  wait ' Apasa o tasta! '

 endif

 show window cauta

 release window cauta

 activate popup cauta

return

procedure iesp

 define window f from 12,20 to 17,60 shadow

 activate window f

 @ 1,10 say 'Parasiti aplicatia ?'

 @ 3,3 get okcancel function '*h !OK;?Cancel' default 1 size 1,10,13

 read cycle

 if okcancel=2

  deactivate window f

  activate popup exit

 else

  close all

  on key label f1

  deactivate window all

  clear

  cancel

 endif

return

procedure iess

 define window f1 from 12,20 to 17,60 shadow

  activate window f1

 @ 1,11 say 'Parasiti FoxPro ?'

 @ 3,3 get okcancel function '*h !OK;?Cancel' default 1;

       size 1,10,13

 read cycle

 if okcancel=2

  deactivate window f1

  activate popup exit

 else

  deactivate window all

  quit

 endif

return
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu