Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » referate » informatica » baze de date
PROIECT LA INFORMATICA - Utilizarea programului Microsoft Access in proiectarea, construirea si folosirea in practica a unei baze de date -aplicatie

PROIECT LA INFORMATICA - Utilizarea programului Microsoft Access in proiectarea, construirea si folosirea in practica a unei baze de date -aplicatieAcademia Fortelor Terestre

“Nicolae Balcescu”


PROIECT LA INFORMATICA

Utilizarea programului Microsoft Access in proiectarea, construirea si folosirea in practica a unei baze de date

-aplicatie-

                                          ABSTRACT

Proiectul de fata isi propune sa evidentieze cateva din oportunitatile pe care ni le ofera aplicatia Microsoft Acces continuta in pachetul Microsoft Office (in cazul de fata Office 2003) in gestionarea si prelucrarea datelor introduse de utilizator, gestionare lor fiind facuta in baze de date, prelucrarea lor fiind realizata cu ajutorul interogarilor iar interfata cu utilizatorul fiind creata prin intermediul formularelor, a rapoartelor , macrourilor precum si a switchboardurilor. Pentru a evidentia clar aplicativitatea practica am ales o aplicatie care permite gestionarea si prelucrarea datelor rezultate in urma unei sedinte de tragere.

                             

                                         INTRODUCERE

             Definirea problemei : Sa se creeze o baza de date care sa ajute la tinerea evidentei rezultatelor obtinute in cadrul unei sedinte de tragere.

            Proiectul este structurat pe 3 capitole si are ca scop prezentarea conceptelor de lucru si a modalitatii practice de intocmire si gestionare a unui program informatic cu privire la tinerea rezultatelor obtinute de entitati in urma executari unei sedinte de tragere prin folosirea MS ACCESS.

                                           Primul capitol isi propune sa descrie normele privitoare la rezultatele obtinute in urma sedintei de tragere care restrictioneaza modelarea programului precum si pasii logici de urmat pentru conceperea si realizarea programului informatic conform cerintelor utilizatorului acestuia astfel:

Ø     Modelarea fizica prin defmirea si utilizarea urmatoarelor concepte

§       descrierea modurilor in care se pot proiecta si vizualiza obiectele bazei de date relationale de tip TABLES

§       descrierea modurilor in care se pot proiecta si vizualiza obiectele bazei de date relationale de tip QUERIES

§       descrierea modurilor in care se pot proiecta si vizualiza obiectele bazei de date relationale de tip FORMS

§       descrierea modurilor in care se pot proiecta si vizualiza obiectele bazei de date relationale de tip REPORTS

§       descrierea modurilor in care se pot proiecta si vizualiza obiectele bazei de date relationale de tip MACRO

            Al doilea capitol prezinta concluziile personale asupra proiectulm si problemei abordate.

            Al treilea capitol prezinta baza bibliografica folosita pentru conceperea si realizarea proiectului.

           

                       

1.CREAREA BAZEI DE DATE

S-a creat Baza de date cu ajutorul programului MICROSOFT ACCESS utilizand obtiunea “New-Blank Data Base”,apoi”Blank Database”,dupa care se salveaza.

2. DEFINIREA OBIECTELOR DE TIP TABLES

Tabelele constituie obiectele fundamentale ale unei baze de date ACCESS.

Intr-un tabel se stocheaza atat descrierea structurii tabelei cat si inregistrarile de date  .Tabelele sunt transpunerile entitatilor in modelarea logica , atributele entitatilor fiind liniile tabelului ; fiecare atribut are un nume  ; se defineste tipul de data ; se poate da si o descriere a atributului . Fiecare tabela are chei de identificare  , identificator al entitatii , care pot fi chei primare sau chei externe .

          Cheile primare se seteaza prin apasarea butonului care reprezinta o cheie din bara standard a programului , dupa ce s-a marcat linia respectiva. Cheile externe se preiau din entitatile vecine cu care entitatea in cauza este in asociere ,in conditiile impuse de anumite valori ale cardinalitatilor .           Intre tabelele aplicatiei se stabilesc anumite legaturi , care in ACCES 2003 se implementeaza  in  fereastra  Relationship . Aceste legaturi au la baza ,  ca fundament logic, modelul logic al datelor pe baza caruia s-au stabilit relatiile dintre entitati.

            S-a deschis baza de date nou create ; s-a selectat obtiunea  “Table” si s-au creat 5 tabele cu ajutorul obtiuni   “Create with Design View”:

S-au creat in fiecare tabela mai multe campuri dupa cum urmeaza:

   Tabela  DATE_STUD  campuri :

                                                     -    nume

-         prenume

-         data_nasteri

-         grad

-         liceu militar

 

   Tabela REZULTATE campuri:          

                                                     -   nume

-         tip_armament

-         punctaj

-         calificativ

-         nota

-         situatia

    Tabela CALIFICATIVE  campuri :

-         calificativ

     Tabela SITUATIA campuri :

-         situatia    Tabela TIP_ARMAMENT  campuri :

-         tip_armament

3. Editare relatii

           S-au creat relatii intre tabele dupa cum urmeaza:

           Intre tabela DATE_STUD si tabela GRADE s-a creat o relatie one to many (1 la n ) ; la fel si intre tabela DATE_STUD  si REZULTATE, intre tabela REZULTATE si TIP_ARMAMENT, intre REZULTATE  si CALIFICATIVE si intre REZULTATE si SITUATIA ,la fel o relatie one to many.

4. DEFINIREA OBIECTELOR DE TIP QUERIES

Interogarea unei baze de date inseamna regasirea si extragerea informatiilor stocate in acestea. Pentru realizarea interogarilor,ACCESS pune la dispozitia utilizatorilor obiectele de tip cereri (query). O cerere poate avea drept sursa de date una sau mai multe tabele ale bazei de date sau chiar o alta cerere creata anterior . Rezultatele  interogarilor pot fi actualizabile .Campurile din structura unei interogari pot fi atat preluate din tabele si translocate in grila de proiectare prin dublu clik , cat si calculate prin formule de calcul ce sunt introduse in una din coloanele grilei de proiectare.

          Interogarea de selectie:

           

 Programul Access include aplicatia QBE (Query by Example) grafic. Utilizarea acestei caracteristici ofera o mai mare flexibilitate decat Filter, permitand alegerea campurilor care apar in rezultatul interogarii si crearea unor interogari mult mai complexe, folosind informatia din tabele principaie si din cele asociate acestora.

              

              Descrierea interogarilor de selectie:

-interogarea  afis_all, afiseaza rezultatele  tuturor  entitatilor , obtinute la  sedinta de tragere:

        -interogarile promovati , nepromovati , afis_dupa_calificativ , afis_dupa_armament , afiseaza entitatile gupade si ordonate dupa un anumit criteriu:

    Interogari de actiune:

    

Interogarile de actiune creeaza noi tabele in bazele de date sau realizeaza modificari majore ale unei tabele prin intermediul unei singure operatii.

Exista patru tipuri de interogari de actiune:

            - delete (de stergere inregistrari), astfel interogarea sterge din tabelul medie_stud>7 acele entitati ale caror medie e mai mica de 9:

           

        - update (de modificare inregistrari); astfel interogarea reactualizeaza media entitatilor ce au media egala cu 4 la 5 din tabelul media_stud>7:

           

          - append (de adaugare inregistrari); astfel interogarea introduce in tabelul media_stud>7 , entitatile ce au media egala cu 4:

            -  make-table (de creare tabel); astfel interogarea creaza un table in care afiseaza media fiecarei inregistrari in urma rezultatelor obtinute:

          Astfel, interogarilede actiune se folosesc atunci cand se doreste executarea unor operatii de inserare, actualizare sau tergere inregistrari.

O interogare de selectie poate fi convertita intr-o interogare de actiune, prin modificarea tipului sau.

                     5. DEFINIREA OBIECTELOR DE TIP FORMS

In cadrul aplicatiilor cu baze de date tabelele sunt actualizate prin intermediul unor machete specializate numite formulare (forms). Tehnica cea mai utilizata la crearea unui formular este urmatoarea :

-intr-o prima faza formularele sunt generate prin Form Wizard dupa care sunt deschise in modul Design pentru a fi modificate , astfel incat sa corespunda cat mai bine cerintelor utilizatorului final.

Proiectarea formularelor prin aceasta varianta presupune urmatoarele etape(atunci cand sursa de date este o tabela):

-se selecteza campurile din sursa de date , ce vor fi afisate in formular,

-se elege tipul de formular,

-se setbileste imaginea de fundal pentru formular,

-se defineste titlul formularului , precum si modul in care va fi deschi formularul.

                        Rolul subformularelor este de a actualiza mai multe tabele prin intermediul unei singure ferestre (formular). Subformularele  sunt create in general prin anumite tabele dependente (tabele in care campul comun este cheie externa) , din cadrul unei relatii de tip 1-n . Definirea  unui subformular presupune inglobarea unui formular in cadrul altui formular , primul devenind subformular , iar al doilea formular principal. Orice modificare facuta ulterior asupra subformularului , ca obiect de tip formular , se va reflecta automat si in formularul principal .Sincronizarea  formular – subformular se realizeaza prin intermediul campurilor de legatura: cheia primara din sursa de date aferenta formularului principal si cheia externa din sursa de date aferenta subformularului. Denumirile acestor campuri sunt inscrise automat de Access in proprietatile Link Master Field si Link Child Field ale controlului de tip subform din formularul principal. Completarea acestor proprietati este realizata atunci cand intre cele doua surse de date sunt definite relatii sau cand acestea contin doua campuri cu aceeasi denumire.

  FORMULAR IN DESIGN VIEW:

                   6. DEFINIREA OBIECTELOR DE TIP REPORTS

                        Obiectele  de tip raport se creeaza in etapa de exploatare a bazelor de date Continutul lor poate fi vizualizat pe ecran , sau se poate lista la imprimanta.

                Rapoartele sunt departajate foarte fin de formulare , procedeul de generare fiind aproximativ identic  , una din diferente constand in faptul ca formularele pot fi actualizate , modificate din punct de vedere al continutului  si al valorilor continute , pe cand raportul este generat la o data calendaristica fixa , el continand valori ale campurilor la acea data , acestea neputand fi schimbate . Daca se doreste cunoasterea unei anumite situatii la o data ulterioara trebuie procedat la alcatuirea altui raport care sa reflecte situatia si schimbarile survenite in decursul perioadei.

EXEMPLU DE FORMULAR(afiseaza media studentilor promovati):

      7. DEFINIREA OBIECTELOR DE TIP MACRO                                         

 

O comanda macro este constituita dintr-un ansamblu de actiuni executabile printr-un simplu clic cu  mouse-ul , printr-o comanda dintr-un meniu , ca urmare a unui eveniment sau printr-o combinatie de taste .Actiunile unui obiect macro se aplica obiectelor dintr-o baza de date .

            Actiunile pot viza :

  • deschiderea unui obiect tip tabel,cerere , formular,raport;
  • filtrarea datelor afisate intr-un obiect tabel sau formular;
  • cautarea unei inregistrari care raspunde la un anumit criteriu ;
  • initializarea continutului anumitor campuri ;
  • definirea meniurilor personalizate ;
  • executarea unei instructiuni (fraze) SQL;
  • etc.

Construirea de obiecte “macro”permite utilizatorilor sa personalizeze aplicatiile dezvoltate prin crearea de meniuri si/sau bare cu instrumente personalizate.

MACRO:

 

II. CONCLUZII

 

    Prezentarea simpla, concisa si limbajul folosit ofera o solutie simpla de realizare a acestuia conform unor cerinte mult mai elaborate ale beneficiarului (utilizatorului). Prin constituirea bazei de date intr-un mod exact si fara interpretari se poate dezvolta o intreaga gama de solutii pentru utilizator pentru interogarea acesteia conform nevoilor, actualizarea si mentinerea acesteia intr-o stare de functionare.

               Investigarea teoretica intreprinsa insotita de aplicatia program prezentata, au rolul de a evidentia cunostintele  acumulata si deprinderile formate pe parcursul studierii acestui program in cadrul modulelor de informatica aplicata.

       Aplicatia ar mai putea fi imbunatatita prin ralizarea unei interfete mai prietenoase de introducere a datelor si prin crearea altor interogarii, formulare, rapoarte, macrouri; toate acestea in functie de cerinta utilizatorului.

       Consider ca prin relizarea acestei aplicatii au fost atinse cele mai importante lucruri legate de crearea si utilizarea bazelor de date dar si cateva elemente de efect cum ar fi folosirea switchboardului ca interfata.

III. BIBLIOGRAFIE

1)     PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE DE GESTIUNE,

PROF.UNIV.DR.RO§CA I. IOAN,

PROF.UNIV.DR.ZAHARIE DORIN ,

ASE BUCURESTI, EDITIA 2002.

2)     BAZE DE DATE, FUNDAMENTE TEORETICE SI PRACTICE ,

                                              PROF.UNIV.DR. FLORESCU VASILE,

 EDITURA INFOMEGA, BUCURESTI, 2002

3)     NORME METODOLOGICE PRIVIND INTOCMIREA SI UTILIZAREA FORMULARELOR COMUNE PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARA SI CONTABILA SI MODELELE ACESTORA,

MINISTERUL FINANTELOR,

EDITURA ECONOMICA, 1999.
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu