Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » referate » management
PROIECT MANAGEMENT INTREPRENORIAL INTERNATIONAL - DIRECTII MAJORE DE STIMULARE A DEZVOLTǍRII IMM-URILOR DIN ROMANIA

PROIECT MANAGEMENT INTREPRENORIAL INTERNATIONAL - DIRECTII MAJORE DE STIMULARE A DEZVOLTǍRII IMM-URILOR DIN ROMANIAACADEMIA DE STUDII ECONOMICE, BUCURESTI

PROIECT

MANAGEMENT INTREPRENORIAL INTERNATIONAL


DIRECTII MAJORE DE STIMULARE A DEZVOLTǍRII IMM-URILOR DIN ROMANIA

DIRECTII MAJORE DE STIMULARE A DEZVOLTǍRII IMM-URILOR DIN ROMANIA

Dezvoltarea economicǎ pe termen mediu si lung este influentatǎ in primul rand de cresterea sectorului privat de Intreprinderi Mici si Mijlocii.

Notiunea de intreprinderi mici si mijlocii a intrat in cunoasterea si limbajul de specialitate din Romania dupǎ anul 1990, cand abordarea actiunilor practice declansate dupǎ acel an a demonstrat cǎ o parte din cetǎtenii tǎrii noastre au inteles si au pus in aplicare infiintarea de afaceri proprii. IMM-urile au fost construite mai intai spontan si din dorinta de lansare in afaceri fǎrǎ cunoasterea “stiintei de a face afaceri”. Dupǎ anul 1991 au apǎrut reglementǎri (mai mult sau mai putin durabile) privind constituirea societǎtilor comerciale. A inceput un proces de profesionalizare a activitǎtii IMM-urilor cu alegerea obiectului de activitate, a organizǎrii adecvate a evidentelor financiar-contabile si atragerii fortei de muncǎ calificatǎ.

Motivatiile care au stat in mare parte la baza infiintǎrii IMM-urilor sunt:

- dorinta de a crea propriile locuri de muncǎ pentru intreprinzǎtori si familiile  acestora;

- o ambitie alimentatǎ din traditia familiei;

- obtinerea de castiguri mari;

- fructificarea unor oportunitǎti locale;

- existenta unor mijloace financiare si materiale;

- asocierii cu investitori strǎini;

- existentei unui cadru legal stimulativ panǎ in anul 1995.

Toate argumentele si realizǎrile de dupǎ 1990 pledeazǎ cǎ IMM-urile s-au impus ca o realitate pregnantǎ a economiei romanesti, contribuind la bugetul statului cu venituri in proportie de peste 50% si cu o mare pondere in PIB.

Situatia actualǎ a IMM-urilor impune o analizǎ responsabilǎ de mare atentie condusǎ in mod permanent astfel incat cerintele lor fundamentale, legislative, administrative, fiscale sǎ fie puse operativ in practicǎ.

Peste 58% dintre IMM-uri considerǎ cǎ mediul de afaceri romanesc, in situatia actualǎ, nu este propice pentru dezvoltarea afacerilor, iar acestǎ situatie se prefigureazǎ si pentru anul 2010, potrivit datelor prezentate in 'Carta albǎ a IMM-urilor din Romania 2009'.

Evolutia mediului economic din Romania in perioada actualǎ este apreciatǎ ca fiind stanjenitoare dezvoltǎrii de 58,18% dintre IMM-uri, neutrǎ in proportie de 24,69%, iar favorabilǎ afacerilor de 17,13% dintre firme.

'Dacǎ comparǎm aceste perceptii cu cele din anii anteriori (de exemplu mediul era apreciat ca fiind favorabil afacerilor la nivelul anului 2008 in 51,61% firme, iar in 2007 in 42,91% dintre intreprinderi), putem spune cǎ tot mai multi intreprinzǎtori sau manageri din IMM-uri sunt nemultumiti de mediul in care isi desfǎsoarǎ activitatea, situatie care se datoreazǎ crizei economice interne si internationale inceputǎ la sfarsitul anului 2008', se aratǎ in Carta albǎ a IMM-urilor.

In ceea ce priveste evolutia viitoare a mediului de afaceri panǎ la sfarsitul anului 2009 si in 2010, in aproximativ 58% dintre IMM-uri se estimeazǎ cǎ mediul economic romanesc va stanjeni dezvoltarea companiilor si numai in 16% din firme se considerǎ cǎ acesta va fi favorabil afacerilor, ceea ce reflectǎ neincrederea intreprinzǎtorilor intr-o redresare economicǎ pe termen scurt si mediu.

Intreprinderile mici si mijlocii au devenit o realitate prin ponderea pe care o detin in economia tǎrii, prin rolul pe care il au in evolutia unei economii moderne concretizatǎ prin receptivitate la noile solutii tehnice si posibilitǎti sporite la adaptare la schimbǎri.

Crearea acestor intreprinderi presupune mecanisme complexe care solicitǎ un grad de cunoastere a proceselor economice, sociale si implicit un nivel de pregǎtire profesionalǎ si managerialǎ.

Tocmai din aceste considerente, este important sǎ se stabileascǎ un set de directii de stimulare a dezvoltǎrii acestui sector atat de important pentru economie.O primǎ directie vizeazǎ Cresterea productiei alimentare.

Acordarea tehnicii agricole in rate prin care sǎ se utilizeze in mod eficient resursele Romaniei si sǎ incurajeze dezvoltarea agriculturii nationale.

Acest proiect vizeazǎ persoane juridice private, producatori agricoli si persoane fizice, indiferent de forma organizatorica de activitate, care practica activitatea de intreprinzator si/sau presteaza servicii agricole mecanizate.

Idee preluatǎ din practicile Japoneze, aceastǎ mǎsurǎ urmeazǎ sǎ fie operationalizatǎ de cǎtre Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare si de Guvernul Romaniei.

Ca si resurse necesare este vorba desigur de cele financiare care vor fi asigurate din alocarea de bugete pentru astfel de activitǎti. Romania este un stat in care agricultura poate fi usor dezvoltatǎ gratie reliefului din tara noastrǎ. Mai lipseste ajutorul financiar si un interes crescut manifestat fatǎ de acest sector pentru a incuraja concentrarea IMM-urilor romanesti pe acest domeniu.

Principalul efect ar fi acela cǎ se dezvoltǎ agricultura si creste productia alimentarǎ in Romania cu influente majore in dezvoltarea ecoomicǎ a tǎrii noastre si prin generearea de noi locuri de muncǎ. Tocmai deoarece Romania este consideratǎ o tarǎ agricolǎ, acest aspect poate fi valorificat in interesul economiei statului nostru.

O altǎ directie acordǎ o importantǎ majorǎ tineretului si dezvoltǎrii abilitǎtilor intreprenoriale ale acestora. Programul national de abilitare economica a tinerilor se concentreazǎ pe asigurarea de instruire si consultanta intreprenoriala, facilitarea obtinerii de credite preferentiale cu o portiune de grant nerambursabil si asigurarea monitorizǎrii postfinantare.

Programul se adreseazǎ persoanelor tinere cu varsta cuprinsa intre 18 si 30 de ani, care doresc:

• sa-si dezvolte abilitatile intreprenoriale;

• sa lanseze o afacere proprie in zonele rurale;

• sa-si extinda propria afacere in zonele rurale, creind noi locuri de munca.

Operationalizarea acestuia se realizeazǎ cu sprijinul Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Finantelor si Ministerul Educatiei si Tineretului.

Se poate crea un centru de consultantǎ in acest sens care sǎ poatǎ fi accesibil oricǎrei persoane ce se incadreazǎ in criteriile mai sus mentionate.

Ca si resurse implicate apar cele financiare care se obtin din bugetele alocate de stat pentru activitatea IMM-urilor.

Drept efecte se urmǎreste dezvoltarea aptitudinilor intreprenoriale ale tinerilor bazate pe cunoasterea si gestionarea optima a resurselor (financiare, umane, materiale, de timp etc.) si facilitarea accesului tinerilor intreprenori la resurse financiare necesare initierii si dezvoltarii unei afaceri proprii.

Incurajarea tineretului in a dezvolta afaceri personale este un element deosebit de important pentru economia nationalǎ. Numǎrul absolventilor de studii superioare depǎseste cu mult numǎrul locurilor de muncǎ existente in momentul de fatǎ. Tocmai de aceea ei isi pot folosi si inmulti cunostintele dobandite in anii de studiu prin dezvoltarea de IMM-uri. Nu este usor si tocmai de aceea propun o directie nouǎ care sǎ incurajeze Dezvoltarea afacerilor pentru abilitarea economica a tineretului.

Aceastǎ directie vizeazǎ activitǎti precum instruirea in domeniul dezvoltarii afacerilor, asistenta la identificarea potentialelor oportunitati de afaceri, asistenta in elaborarea tehnica a propunerilor de afaceri, asistenta in procesul de inregistrare juridica a afacerii, asistenta la elaborarea aplicatiei pentru grant si cererii de creditare, asistenta post-creare pina la doi ani, in functie de necesitatile intreprenorului.

Acest program vizeazǎ tinerii cu virsta cuprinsa intre 18 si 30 ani, din satele si orasele mici ale tarii, care sunt interesati in a-si deschide o afacere proprie.

Operationalizarea sa va fi posibilǎ cu sprijinul Ministerul Educatiei si Tineretului si Ministerul Economiei si Comertului.

Programul vizeazǎ orasele mici si satele Romaniei din dorinta de a dezvolta tara in mod uniform si a crea locuri de muncǎ pe toatǎ suprafata statului.

Resursele implicate sunt cele financiare si se obtin din bugetele anuale alocate pentru activitǎtile IMM-urilor si din accesarea de imprumuturi preferentiale.

Ca si obiectiv se urmǎreste crearea unui climat favorabil pentru implementarea ideilor de afaceri ale tinerilor, care le-ar asigura un loc de munca si o sansa reala pentru o viata decenta, independenta din punct de vedere financiar.

Pentru o dezvoltare uniformǎ a Romaniei este nevoie sǎ fie identificate zonele problemǎ si ajutate prin programe de sprijinire regionalǎ la care sǎ aibǎ acces si IMM-urile din acea zonǎ.

Apare astfel o nouǎ directie pentru dezvolatrea IMM-urilor pe teritoriul Romaniei este Asigurarea accesului la fonduri pentru dezvoltarea regionalǎ.

In cazul acestora se vor elabora un set de criterii referitoare la alocarea fondurilor. Ele trebuie sǎ cuprindǎ reglementǎri privitoare la structura costurilor care pot fi acoperite, la proportia si tipul de finantare solicitate, tipul de contributie care poate fi oferit privind asistenta financiarǎ.

Operationalizarea va fi posibilǎ in zonele ce indeplinesc conditiile mai sus mentionate prin finantare de la bugetul central, bugetele locale ale municipalitǎtilor si comunelor din diferite regiuni, sectorul privat si agentii internationale de finantare.Principalul contribuabil va fi statul si resursele necesare vor fi cele financiare ce se pot obtine din bugetul national si local.

Efectele economice sunt considerabile prin uniformizarea activitǎtii intreprenoriale pe toatǎ suprafata statului si a scǎderii riscului de esec in afaceri in acele zone.

Din punct de vedere social, numǎrul locurilor de muncǎ va creste si persoanele ce luciesc in zonele vizate vor cunoaste o crestere a nivelului de trai.

Un foarte mare accent in zilele noatre este pus pe activitatea de export mai ales in conditiile globalizǎrii.

Tocmai de aceea, o nouǎ directie pentru dezvoltarea IMM-urilor sprijinǎ acest sector panǎ la a asigura si astfel de activitǎti.

Necesitatea de a exporta se referǎ la si apare ca urmare a factorilor precum:

  • Saturatia pietei interne,
  • Diversificarea portofoliului de clienti,
  • Produsele pot fi mai bine dezvoltate in relatia cu pietele externe,
  • Existenta unui avantaj competitiv,
  • Conjunctura externa favorabila,
  • Reducerea fluctuatiilor sezoniere,
  • Cresterea competitivitatii pe piata interna,
  • Cresterea volumului vanzarilor,
  • Reducerea dependentei de portofoliul initial de clienti sau
  • Cresterea productivitatii.

Orice intreprindere micǎ sau milocie poate sǎ desfǎsoare activitǎti de export dacǎ detine un vantaj competitiv pe piata internǎ.

Operationalizarea acestei directii este posibilǎ cu sprijinul organizatiilor guvernamentale, camera de comert, asociatii profesionale, autoritǎti si organizatii regionale, ONG-uri si organizatii internationale.

Resursele utilizate sunt cele interne ale fiecǎrei firme ce intentioneazǎ sǎ desfǎsoare activitǎti de export.

Ca si efecte, atat cele economice at si cele sociale sunt multiple:

accent mai puternic pe dinamismul pietei si inovare, mai multa atentie acordata contextului international, mai multe investitii in informare  si comunicare, comert tot mai liber prin negocieri, promovarea competitiei corecte, incurajarea dezvoltarii si reformelor economice, sprijinirea tarilor in curs de dezvoltare sa obtina acces mai bun la pietele dezvoltate, focusarea pe dezvoltare, protectia mediului in conditii de dezvolatre durabila sau promovarea comertului si a dezvoltarii sociale.

 
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
PROIECT LA SISTEME INFORMATIONALE IN MANAGEMENT
Functia de antrenare
Planificarea executarii reparatiilor
Necesitatea si semnificatia negocierii in contextul schimbarii
Optimizarea nivelului calitatii
Sablon pentru realizarea proiectului la disciplina Managementul proiectelor
COMUNICAREA
Introducere in managementul organizatiei


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu