Creeaza.com - informatii profesionale despre
Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice


Acasa » referate » management » protectia muncii
PROIECT Organizarea protectiei muncii la unitatea. Grup scolar agricol Palas Constanta.

PROIECT Organizarea protectiei muncii la unitatea. Grup scolar agricol Palas Constanta.PROIECT

Organizarea protectiei muncii la unitatea. Grup scolar agricol Palas Constanta.

      Norme generale de protectia muncii 90/96 R.G.S.P.C este compus din urmǎtoarele categori de salariati:

      

       50. profesori .

       10. maistrii instructori.

       20. personal auxiliar.

        1.  atelier mecanic.

        2.  un atelier auto.

        3.  una bucǎtǎrie.

        4.  una spǎlǎtorie.

        5.  una centralǎ termicǎ.

        6.  sector zotehnic.

        7.  moara cu ciocǎnele

        8.  sase cabinete specifice.

          Capitolul I.

         

          Dispozitii generale

 

In conformitate cu prevederile art. 9 din Legea protectiei muncii, desfǎsurarea activitǎtilor de cǎtre persoanele juridice si fizice este conditionatǎ de obtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, eliberatǎ de inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii.

Prin persoane juridice si fizice se intelege agentii economici din sectorul public, privat si cooperatist, inclusive cu capital strain care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei.

Normele metodologice stabilesc conditiile ce trebuiesc indeplinite de cǎtre persoanele juridice si fizice pentru obtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii.

Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, reprezinta documentul prin care se atesta ca la data verificarii, persoana juridica sau fizica indeplineste conditiile minime, stabilite prin standardele si normele de securitate in vigoare, astfel incat sa fie prevenite accidentele de munca si inbolnavirile profesionale.

Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii se elibereaza de catre inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii pe raza caruia se afla sediul persoanei juridice sau adresa persoanei fizice.

Capitolul II.

In vederea obtinerii autorizatiei, persoana juridica si persoana fizica vor depune la inspectorarul de stat teritorial pentru protectia muncii un dosar cuprinzand urmatoarele documente:

1.     Cerere de acordare a autorizatiei.

2.     Certificat de inmatriculare de la Registrul Comertului.

3.     Memoriu tehnic care va cuprinde:

a.      denumirea proiectului

b.     descrierea activitatilor cu prezentarea riscurilor de accidente sau inbolnaviri profesionale.

c.      specificarea faptului ca echipamentele tehnice din dotare corepund din punct de vedere al normelor si standardelor de protectia muncii.

d.     lista cu dotarile existente la locurile de munca .

e.      lista substantelor toxice, explosive si inflamabile.

f.      organizarea activitatii de protectia muncii.

g.     mentionarea existentei instructiunilor proprii de securitate a muncii stabilite in raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea la locul de munca.

h.     lista utilajelor si instalatiilor care intrǎ sub incidenta I.S.C.I.R.

4.     Copii dupa contractele, autorizatiile si/sau avizele obtinute in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, dupǎ caz:

a.      Inspectoratul de Politie Sanitarǎ si Medicina Preventiva.

b.     Inspectoratul Sanitar Veterinar.

c.      Grup de pompieri militari unde este cazul.

d.     Comisia Nationala pentru Activitati Nucleare.

e.      Inspectia de stat pentru constructii.

f.      Autorizatia de utilizare sau producerea a substantelor toxice.

g.     Autorizatia privind utilizarea si manipularea materiei explozive.

h.     Proces verbal de punere in functiune a energiei electrice.

i.       Proces verbal de functionare al gazului metan.

j.       Proces verbal acordat de mediu 

                     Capitolul III.

               

                Emiterea autorizatiei

                In urma analizarii documentatiei si a verificǎrii la fata locului dacǎ se constata ca sunt indeplinite conditiile legale, inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii elibereazǎ autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii.

                  In cazul in care inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii constata nereguli va respinge cererea si va comunica in scris solicitantului decizia luata si motivul pentru care s-a dispus in acest sens.

             

          Identificarea riscurilor de accidente si inbolnaviri profesionale

1. Procedura de lucru

    Constituirea  echipei de analiza

    - va cuprinde specialisti in domeniul securitatii muncii si tehnologiei, buni cunoscatori ai proceselor de munca analizate.

2. Descrierea sistemului de analizat

                 - identificarea si descrierea componentelor sistemului si modului sau de functionare, descrierea procesului tehnologic a operatiilor de munca, masinile si utilajele folosite.

                  - precizarea in mod expres a sarcinii de munca ce-i revine executantului  ( pe baza fisei postului).

                  - descrierea conditiilor de mediu existente

                  - precizarea cerintelor de securitate pentru fiecare componenta a sistemului.

                 3. Identificarea factorilor de risc:

                  - se va identifica la fiecare loc de munca

Lista de identificare a factorilor de risc

      Executant

      Actiuni gresite :

-        comenzi

-        manevre

-        pozitionari

-        fixari

-        asamblari

-        reglaje

Nesincronizari de operatii :

-        intarzieri

-        devansari

 

Efectuari de operati neprevazute prin sarcina de munca:

-        pornirea echipamentelor tehnice

-        intreruperea functionarii echipamentelor tehnice

-        alimentarea sau oprirea alimentarii cu energie

-        deplasari, stationari in zona periculoasa

-        deplasari cu pericol de cadere :

            - prin dezechilibrare

                       - prin alunecare

                       - prin impiedicare

                       - prin pasire in gol

Factori de risc:

-        factori de risc mecanic

-        factori de risc termic

-        factori de risc electric

-        factori de risc chimic

-        factori de risc biologic

Mediul de munca – factori de risc:

-        temperature

-        umiditatea

-        curenti de aer

-        presiunea aerului

-        zgomotul

-        ultrasunetul

-        vibratiile

-        iluminatul

-        radiatiile

          Instructajul general de protectia muncii se face la angajare de catre angajator timp de 8 ore .

Instructajul la locul de munca se face a doua zi tot timp de 8 ore de catre seful punctului de lucru( maistru).

           Instructajul de protectia muncii se face lunar sau de cate ori este nevoie, controlul medical obligatoriu verificat de medicul unitatii.

           Echipamentul de protectia muncii sa nu lipseasca pentru fiecare specific de meserie.

 Norme generale de protectia muncii pentru fiecare loc de munca si cabinete.

ORDIN NR.100

NR.400-1981 ART.114-147

Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: Pregatitoare Cand/ cum și de ce se intampla? Roata anotimpurilor
 Brose - proiect
 Managementul Proiectelor - Controlul proiectelor, mega si micro proiecte

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Diplomatie si conflict: relatiile internationale in timpul Primului Razboi Mondial
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
 PROIECT DE DIPLOMA CHIMIE INDUSTRIALA SI INGINERIA MEDIULUI - TEHNOLOGIA ACIDULUI GLUTAMIC

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA management - Impactul implementarii unui sistem de management al relatiilor cu clientii in cadrul unei societati comerciale
 LUCRARE DE LICENTA Ingineria si Protectia Mediului in Industrie - Proiectarea unui depozit de deseuri urbane pentru un oras cu 200.000 de locuitori

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat profesional informatica - evidenta spital
 ATESTAT LA INFORMATICA - Gestionarea unui magazine de confectii
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
REGULI DE PROTECTIA MUNCII IN LABORATORUL DE CHIMIE
POLITICA DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR MAJORE
Atributiunile conducatorului unitatii
ASPECTE LEGATE DE TEHNOLOGIA LUCRARILOR SI NORMELE DE PROTECTIE A MUNCII IN CONSTRUCTII
PROTECTIA MUNCII - ELECTRICITATE
AUDITUL DE CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGISLATIEI IN DOMENIUL SECURITǍTII SI SǍNǍTǍTII IN MUNCǍ
INSTRUCTIUNI DE SECURITATEA MUNCII PENTRU LUCRARI DE DULGHERIE
FACTORII DE RISC DE ACCIDENTARE IN MUNCA SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA
Atributiunile sefului compartimentului de medicina muncii
PROIECT Organizarea protectiei muncii la unitatea. Grup scolar agricol Palas Constanta.


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu

 


Referate Protectia muncii.com Copyright © 2015 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.