Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » didactica » didactica pedagogie
PROIECT DE LECTIE Limba si literatura romanǎ - Grupurile de litere “ce, ci, ge, gi, che”

PROIECT DE LECTIE Limba si literatura romanǎ - Grupurile de litere “ce, ci, ge, gi, che”

PROIECT DE LECTIE

Clasa: I C

Disciplina: Limba si literatura romanǎ (predare integratǎ)

Subiectul: Grupurile de litere “ce, ci, ge, gi, che”

Tipul lectiei: recapitularea si sistematizarea cunostintelor 

Durata: 45 minute

Obiective de referintǎ

1.4  sa sesizeze sensul cuvintelor intr-un enunt dat;

3.1  sǎ identifice liere, grupuri de litere, cuvinte si enunturi in textul tiparit si in textul scris de mana;

3.4  sǎ citeascǎ in ritm propriu, corect, un text cunoscut;

4.1  sǎ scrie corect litere, silabe, cuvinte, propozitii;

4.2  sa corect, lizibil si ingrijit propozitii scurte;

4.3 sa utilizeze conventii ale limbajului scris (punctul, semnul intrebarii, scrierea cu majuscula);

Obiective operationale

La sfarsitul lectiei elevii trebuie:

a) cognitive

O1 - sǎ citeascǎ in ritm propriu cuvinte, propozitii;

O2 -  sa identifice in textul dat   cuvinte care contin grupurile de litere invatate;

O3 - sǎ gǎseascǎ sinonime/ antonime pentru cuvinte date;

O4 - sa desparta in silabe cuvinte care contin grupurile de litere invatate;

O5 - sǎ ordoneze cuvintele date intr-o propozitie;

O6 - sǎ completeze propozitiile cu cuvintele potrivite;

O7 - sǎ scrie corect, lizibil, estetic, in ritm propriu, cuvinte, propozitii, folosind copierea, transcrierea, dictarea;

O8 - sǎ se orienteze in spatiul grafic, coordonand corect miscarea mainii, in vederea scrierii corecte si estetice;

b) afective

O9 - sǎ participe afectiv la lectie

c) psiho-motrice

O10 - sǎ pǎstreze pozitia corectǎ in bancǎ pe tot parcursul orei.

Resurse:

 a) procedurale - metode si procedee:  metoda foneticǎ analitico- sinteticǎ, jocul didactic, coversatia,exercitiul, explicatia, observatia, problematizarea, aprecierea verbalǎ.

                               - forme de organizare: frontal, individual, pe grupe, in perechi.

b) materiale: planse didactice, fise de lucru, jetoane cu cuvinte si semne de punctuatie, coli de scris.

Bibliografie:

¨     x  x  x;  Programa scolarǎ  pentru clasele I si a II a , Bucuresti, 2004.

¨     Cleopatra Mihailescu, Tudora Pitila,  Abecedar – manual pentru clasa I, Ed. Aramis, Bucuresti, 2004.

¨     Serdean Ioan, Didactica limbii romane in clasele primare, Ed. Teora, Bucuresti, 1998.

¨     Iordǎchescu Carmen, Sǎ dezlegǎm tainele abececdarului, Ed. Carminis, 2004, Pitesti.

¨     Mihǎilescu Mirela, Dulman Anita, Mihai Claudia, Activitǎti transdisciplinare - Ghid pentru invǎtǎtori, Ed. Radical, 2004.

¨     Smericescu Victoria Lǎcrǎmioara, Abecedar distractiv prin imagini, exercitii si ghicitori, Ed. Porto- Franco, Galati, 2003.

¨     Agrigoroae Dan, Abecedar aplicativ, Ed. Adan, 2001.

¨     Marinela Chiriac, Dorina Anghel, Coralia Matei, Mihaela Ban, Ne jucam, desenam, alfabetul invatam!, Ed. Tiparg, 2004.

¨     www. didactic.ro

Desfǎsurarea lectiei

Pregǎtirea clasei pentru activitate:

                  - pregǎtirea clasei si a materialelor necesare desfǎsurǎrii lectiei, crearea              conditiilor de ordine si disciplinǎ necesare desfǎsurǎrii orei.


Secventele

lectiei

Durata

Ob

op.

Continutul instructiv - educativ al lectiei

Resurse

     Activitatea invǎtǎtoarei

Activitatea elevilor

a.

b

c.

1.Captarea atentiei

2’

Prezintǎ elevilor o plansǎ “Norisorul nǎzdrǎvan”.

Dirijeazǎ discutia pe marginea plansei urmǎrind ca elevii sǎ precizeze elementele componenete ale acesteia.

Enumerǎ elementele componente: un norisor din care cad picǎturi de ploaie numerotate de la 1 la 6.

conversatia

observatia

plansǎ

(anexa 1)

individual

frontal

2.Anuntarea subiectului si a obiectivelor operationale

1’

Precizeazǎ subiectul lectiei si obiectivele operationale urmǎrite: “Astǎzi la ora de Abecedar vom scrie, vom citi si vom rezolva cateva cerinte cu ajutorul literelor si a grupurilor de litere  invǎtate”.

-Receptioneazǎ informatiile transmise.

-Sunt atenti la precizǎrile fǎcute de invǎtǎtoare.

expunerea

frontal

3.Recapitularea si sistematizarea cunostintelor

25’

O1

O9

O2

O3

O4O7

O8

O10

O5

O1

O6

Citeste cerintele de pe spatele fiecǎrei picǎturi.

Rezolvǎ impreunǎ cu elevii toate cerintele.

PICǍTURA 1: Citeste textul de pe fisǎ (anexa 2)

Cere elevilor sǎ citeascǎ in gand textul. Dirijeazǎ discutii pe marginea acestuia. Numeste elevi care sǎ citescǎ textul pe fragmente, integral si selectiv.

PICǍTURA 2 : Gǎseste

Cere elevilor sǎ:

-  identifice in textul dat cuvintele care contin grupurile de litere invatate;

-  formuleze cuvinte cu acelasi inteles pentru: au observat, gustoasa.

-  formuleze cuvinte cu sens opus  pentru: au plecat, mici.

PICǍTURA 3: Desparte in silabe (Mana oarba)

Va numi pe rand cate un elev care va extrage dintr-un saculet cate un cuvant pe care va trebui sa-l desparta in silabe.

PICǍTURA 4: Corecteazǎ - Ganditi in perechi (anexa 4)

Cere elevilor sǎ citeascǎ propozitiile, in gand si sǎ corecteze eventualele greseli.

Antreneazǎ elevii in executarea unor exercitii de incǎlzire a muschilor mici ai mainilor.

Insistǎ asupra pozitiei corecte a corpului si a caietului la scriere.

Cere elevilor sǎ transcrie corect pe fisǎ propozitiile date. (anexa 3)

PICǍTURA 5: Gǎseste propozitia

Prezintǎ elevilor jetoane cu cuvinte amestecate (anexa 5).

Sarcina elevilor este sǎ ordoneze cuvintele intr-o propozitie logicǎ si sǎ aleagǎ semnul de punctuatie potrivit:

buchet, cere, de, Angela, narcise, un, ?

 PICǍTURA 6: Completeazǎ

Elevii trebuie sǎ realizeze corespondenta dintre propozitie si cuvintele potrivite, astfel incat acestea sǎ aibǎ inteles.

Tu  mergi  la                    Ridichea                .. Enescu a dirijat in concerte. lungi

Ai citit povestea: “.. uriasa”?  George

Girafa are picioare .. .        ceaiul

  este dulce.                        cinema

Citesc lectia integral, apoi selectiv.

Elevii sunt impartiti in doua grupe.

Noteaza pe fisa primita cuvintele ce contin grupurile de litere invatate: ce, ci, ge. gi, che.

Precizeazǎ cuvintele cerute.

Extrag din saculet cuvintele si le despart in silabe.

Citesc in gand si corecteaza greselile.

Executǎ exercitiile de  incǎlzire a muschilor mici ai mainilor.

Adoptǎ pozitia corectǎ pentru scris.

Transcriu corect propozitiile respectand regulile grafice si ortografice.

Citesc cuvintele asa cum sunt ele prezentate. Le ordoneazǎ intr-o propozitie pentru care gǎsesc semnul de punctuatie potrivit.

Realizeazǎ  corespondenta dintre propozitie si cuvintele potrivite.

observatia

explicatia

conversatia

explicatia

conversatia

exercitiul

exercitiul

jocul didactic

observatia

exercitiul

observatia

explicatia

conversatia

exercitiul

problemati-zarea

fisa de lucru

(anexa 2)

saculet cu jetoane (cuvinte)

fisa de lucru

(anexa 3 si 4)

anexa 5

individual

frontal

pe grupe

frontal

in perechi

individual

frontal

frontal

4.Evaluarea

10’

O7

O8

O10

Dicteazǎ elevilor cuvinte , propozitii respectand cerintele desfǎsurǎrii unei dictǎri:

-  dictarea cuvintelor pe rand;

-  dictarea propozitiei, respectand intonatia corespunzǎtoare (citirea propozitiei, recunoasterea numǎrului si ordinii cuvintelor)

Scriu corect dupǎ dictare respectand pozitia la scris si regulile grafice:

-     forma literelor

-     legǎturile dintre litere

-     asezarea in paginǎ

-     litera initialǎ mare pentru primul cuvant al propozitiei

-     punct la sfarsitul  propozitiei.

exercitiul

explicatia

continu-tul dictǎrii

(anexa 7)

frontal

individual

5.Activitate transdiscipli-narǎ

5’

Împarte elevilor fise - un ou decupat din hartie pe care elevii vor trebui sa-l decoreze folosind grupurile de litere invatate.

Primesc fisele si decoreaza oul de Paste.

exercitiul

fise

(anexa 6)

creioane colorate

individual

6.Încheierea lectiei

2’

 Face aprecieri cu privire la modul de comportare al elevilor in timpul orei.

Formuleazǎ tema pentru acasǎ:

 Recepteazǎ concluziile si aprecierile adresate de invǎtǎtoare.

Retin tema pentru acasǎ.

aprecierea verbalǎ

frontal

individual


ANEXA 2                                                                    

FISA DE LUCRU 1

În pǎdure

Virgil, Enache si Georgiana au plecat la padure sa culeaga zmeura.

Au umplut repede cosuletele cu fructe dulci si zemoase. Bunica va face o dulceata gustoasa.

La umbra unui stejar au observat un musuroi. Furnicile harnice strangeau provizii pentru iarna.

Sunt atat de mici, dar muncesc din greu!

ANEXA 4

CORECTEAZǍ

Costace si Margel fac cimnastica. Marcel il ceama si pe Giorge. Achesta vine bucuros!

ANEXA 5

CUVINTE AMESTECATE

buchet,cere,de,Angela,narcise, un, ?

ANEXA 7

DICTARE

dragi, legenda, Marcel, jacheta, cinstit

Freziile sunt niste flori gingase.

Geata isi incheie nasturii de la haina.

OBIECTIVE SI DESCRIPTORI DE PERFORMANTǍ

O1 - sǎ scrie corect, lizibil si estetic, in ritm propriu, litere, cuvinte si propozitia;

O2 - sǎ realizeze corect legǎturile dintre litere in cadrul cuvintelor;

O3 - sǎ respecte spatiul dintre cuvinte in cadrul propozitiei;

O4 - sǎ respecte normele ortografice si de punctuatie in scrierea cuvintelor si propozitiei (scrierea cu literǎ mare la inceputul propozitiei, scrierea cu literǎ mare a substantivelor proprii, scrierea corectǎ a substantivelor proprii, scrierea corectǎ a grupurilor de litere; folosirea corectǎ a punctului).

O5 - sǎ se orienteze in spatiul grafic al caietului de limba romanǎ.

FOARTE BINE

BINE

SUFICIENT

O1 - scrie corect, lizibil toate literele, cuvintele si propozitia;

O2 -  respectǎ corect legǎturile dintre litere;

O3 -  respectǎ spatiul dintre cuvinte in cadrul propozitiei;

O4 -  respectǎ normele ortografice si de punctuatie;

O5 - se orienteazǎ in spatiul grafic.

O1 - scrie lizibil toate literele, cuvintele si propozitia su unele omisiuni;

O2 -  respectǎ corect legǎturile dintre litere cu

2-3 greseli ;

O3 -  respectǎ spatiul dintre cuvinte in cadrul propozitiei cu o gresealǎ;

O4 -  respectǎ normele ortografice si de punctuatie cu mici ezitǎri;

O5 - depǎsesc liniatura in scrierea literelor.

O1 - scrie toate literele si minim 2 cuvinte;

O2 -  respectǎ partial legǎturile dintre litere;

O3 - nu  respectǎ decat accidental spatiul dintre cuvinte;

O4 - scriu cu multe greseli;

O5 - nu respectǎ liniatura.
loading...

.com Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
Cercetare didactica
TEST DE EVALUARE LA CUNOASTEREA MEDIULUI
PROIECT DIDACTIC CLASA: I-a Limba romana Sunetul si litera A mare de tipar si de mana
EDUCATIE PENTRU SOCIETATE Clasa: a IX-a
Corelatia dintre pedagogie si psihologia varstelor
Recrutarea si formarea educatorilor
Notiunea de grup. Tipologia grupului
Evaluarea curentaloading...

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu