Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » didactica » didactica pedagogie
Raport de activitate al responsabilului de cerc pedagogic

Raport de activitate al responsabilului de cerc pedagogic

    CERC PEDAGOGIC NR.1 –ZONA CARANSEBES

RAPORT DE ACTIVITATE

AL RESPONSABILULUI DE CERC PEDAGOGIC

     I DATE DE IDENTIFICARE :

·         Numele – Dinulica

·         Prenumele – Otilia

·         Unitatea de invatamant – GRADINITA  PP4 Caransebes

·         Studii – LICEUL PEDAGOGIC CARANSEBES

·                  -Facultatea de Stiinte ale Educatiei-Universitatea de Vest Timisoara

·         Functii la nivel de ISJ – METODIST ISJ Caras-Severin

II DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA

Activitati specificeintalniri metodice, schimburi de experienta, activitati model  colaborari, proiecte educative, cursuri sau programe de  formare si informare metodica , concursuri si intreceri, schimburi de experienta, simpozioane.

Activitati derulate

·         Program de formare la nivelul cercului pedagogic   

·         Schimb de experienta cu Cercul Pedagogic Nr.2 –zona Caransebes

·         Activitati model – Gradinita PN nr 4 Caransebes

·         Proiecte educationale.

-         „ Copil ca tine sunt si eu”

-         „ Prietenii padurii ”

·         Concursuri

-         Concurs pe teme ecologice-SOS-Salvati Pamantul!

-         Concurs

        

  Continuturi abordate

·         Tehnici si mijloace de realizare a proiectelor educationale

·         Noile educatii

·         Teoria inteligentelor multiple

·         Tehnici si metode noi de predare

·         Metode interactive de grup

·         Importanta comunicarii in actul didactic

          

          Resursa institutionala implicata

·         Toate gradinitele

·         Sc.cu clasele I-VIII Copacele

·         Lic.Ped.CD Loga Caransebes

·         Ocolul Silvic Caransebes

·         Directia Judeteana de Protectie a Mediului

·         Primaria municipiului Caransebes

·         Directia Apelor Caransebes

           Resurse umane implicate

·         Copiii din gradinitele implicate

·         Educatoarele de la grupele participante

·         Parintii din Consiliul Reprezentativ

·         Directorul scolii

·         Reprezentant al Ocolului Silvic

·         Reprezentant Garda de mediu

·         Reprezentant al Primariei

 

          Forme de desfasurare a activitatii metodice 

 

·         Program de formare

·         Dezbatere

·         Simpozion

·         Masa rotunda

·         Vizite

·         Intalniri metodice

·         Proiecte educative

·         Concursuri

·         Vizionari

·         Expozitii

          Metode si tehnici de lucru utilizate

·         Chestionare

·         Discutii libere

·         Expuneri

·         Suport de curs

·         Eseuri

·         Reviste

·         Referate

·         Programe

·         Proiecte

·         Vizionari

·         Dezbateri

·         Interviuri

           Probleme identificate

·         Lipsa dotarilor cu echipament electronic (- calculator, imprimanta , xerox)

·         Slaba dotare cu mijloace de comunicare

·         Slaba pregatire a educatoarelor in domeniul TIC

·         Larga raspandire in teritoriu a unitatilor prescolare cu deosebi in locuri greu accesibile

·         Comunicarea defectuoasa si greoaie la nivel de unitati satesti

          Colaborari si parteneriate cu:

·          Comunitatea locala

·          Cercul Pedagogic nr.1  zona Caransebes

·         Consiliu Reprezentativ al parintilor

·         Garda de Mediu

·         Ocolul Silvic Caransebes

·         Scoala cu clasele I-VIII Copacele

·         Liceul Pedagogic CD Loga

        Directii de perspectiva

·         Continuarea cursurilor de formare ; imbunatatirea si largirea tematicii pentru ridicarea nivelului de pregatire profesionala si metodica a educatoarelor

·         Dezbaterea si aplicarea noii programe instructiv –educative , initierea unor intalniri metodice in aceasta directie

·         Organizarea unor activitati specifice pentru exemplificarea noilor orientari metodice

·         Initierea si derularea in continuare a proiectelor educationale

·         Semnarea unor noi protocoale de colaborare si prelungirea celor existente

·         Preocuparea in vederea realizarii unor standarde de evaluare a activitatii metodice.

                      ANALIZA SWOT ASUPRA ACTIVITATII

  Cercul Pedagogic nr.1-zona Caransebes cuprinde atat gradinite din mediul urban cat si gradinite din mediul rural dupa cum urmeaza:

                    Mediul urban:

    *  Gradinita cu Program Prelungit Nr.4 Caransebes

    *  Gradinita cu Program Normal Nr.1 Caransebes

    *  Gradinita cu  Program Normal Nr.4 Caransebes

    *  Gradinita cu Program Normal Nr.8 Caransebes 

    *Gradinita cu Program Normal Nr.9 Jupa

                   Mediul rural:

      *Gradinita cu Program Normal  Valea Timisului

      *Gradinita cu Program Normal  Buchin

      *Gradinita cu Program Normal Valisoara

      *Gradinita cu Program Normal Poiana –Buchin

      *Gradinita cu Program Normal Golet

      *Gradinita cu Program Normal Petrosnita

      *Gradinita cu Program Normal Bucosnita

     *Gradinita cu Program Normal Bolvasnita                                          

     *Gradinita cu Program Normal Sadova -Veche

    *Gradinita cu Program Normal Slatina -Timis

    *Gradinita cu Program Normal Armenis

    *Gradinita cu Program Normal Fenes

    *Gradinita cu Program Normal Rusca-Teregova

    *Gradinita cu Program Normal Sat-Batran

    *Gradinita cu Program Normal Teregova

    *Gradinita cu Program Normal Varciorova

    *Gradinita cu Program Normal Ilova

  Cercul Pedagogic nr.1 –zona Caransebes cuprinde un numar de 3comisii metodice:     Comisia metodica nr. 1 –responsabil Birza Maria

                 Comisia metodica nr.2-responsabil Balan Florina

                 Comisia metodica nr.3-responsabil Iorga Elena

 

           PUNCTE TARI

     PUNCTE SLABE

*cadre didactice ce-si desfasoara activitatea in aceste unitati de invatamant sunt in proportie de 90%calificate,majoritatea cu grade didactice

*in proportie de 85% Cadre didactice titulare

*cadre didactice preocupate de procesul instructiv-educativ ce se desfasoara  la grupa

*cadre didactice care au participat la cursurile de perfectionare organizate de CCD

*cadre didactice ce participa la actiunile cercului  pedagogic in proportie de 95%,motivul fiind ca educatoarele din sistemul program prelungit trebuie sa asigure procesul instructiv la clasa.

*cadre didactice receptive la tot ce apare nou,colaboreaza benefic cu conducerea scolilor si a Primariilor

*exista o frecventa buna la clasa in mediul rural si foarte buna in mediul urban

*o mare parte a cadrelor didactice

au finalizat cursuri ale Facultatii de Stiinte ale Educatiei sau sunt in curs de finalizare

*exista cadre didactice  care deruleaza o serie de proiecte educative(Gradinita PP4 Caransebes,Gradinita PN4 Caransebes,Gradinita PN Teregova,implicand parintii,reprezentanti ai autoritatii locale,reprezentanti ai unor firme

                   AMENINTARI

*sunt din ce in ce mai multi parinti care pleaca in strainatate la munca ,iar copiii raman in grija bunicilor care nu au timp sa se ocupe de educatia si ingrijirea lor

*exista  situatii cand copiii pleca cu parintii in strainatate

*cadre didactice ce sunt ancorate in invatamantul traditional

*exista gradinite unde nu sunt amenajate spatiile verzi cu aparatura de joaca pentru copii

 *spatiile salilor de grupa sunt destul de mici

 *exista cadre didactice care au reticenta pentru metoda proiect aplicata in activitatea la clasa

       OPORTUNITATI

*derularea unor proiecte educationale

in parteneriate cu diferite institutii

*cadre didactice care au posibilitatea

de a participa la cursuri de perfectionare

*posibilitatea de a participa cu copiii la diferite concursuri nationale

       CENTRALIZATOR RESURSE INSTITUTIONALE

Anexe

Nr.

Crt.

Unitate de invatamant

Nr.de cadre

didactice

Nr.total

de prescolari

Nr.de grupe

Observatii

ON

OP

1.

Gradinita PP4-Caransebes

  13

150 presc.

2

5

2.

Gradinita
PN4 –

Caransebes

  2

 40presc.

 2

-

3.

Gradinita  PN1-

Caransebes

  3

 60presc.

3

-4.

Gradinita

PN8-Caransebes

-

5.

Gradinita

PN Buchin

    1

1

-

6.

Gradinita PN Valea Timisului

     1

1

-

7.

Gradinita PNValisoara

 

    1

1

-

8.

Gradinita PN Poiana –Buchin

  

      1

1

-

9.

Gradinita PN Golet

     

      1

1

-

10.

GradinitaPN Petrosnita

      1

1

-

11.

Gradinita PNBucosnita

      1

1

-

12.

Gradinita PNBolvasnita                                          

 

      1

1

-

13.

Gradinita PN Sadova -Veche

      1

1

-

14.

Gradinita PNSlatina -Timis

Gradinita PN Armenis

       2

-

16.

Gradinita PN Fenes

 

       1

1

-

17.

Gradinita PNRusca-Teregova

       2

2

-

18.

Gradinita PNSat-Batran

       1

1

-

19.

Gradinita PN Teregova

     

       6

6

-

20.

Gradinita PNVarciorova

       1

1

-

21.

Gradinita PNIlova

        1

1

-

22.

                          CENTRALIZATOR RESURSE UMANE

     NUMAR TOTAL DE CADRE :  49 din care:

                                                    -titulari:42

                                                    -suplinitori calificati : 7

                                                    -suplinitori necalificati :0

  Distributia cadrelor didactice in functie de studii :

                      -doctorat  0

                      -masterat : 0

                     -institutor I : 2

                     -institutor II : 21

                     -educatoare : 26

Distributia cadrelor didactice pe grade didactice:

                   -grad did. I : 22

                   -grad did. II: 12

                   -definitivat: 7

                   -stagiar:  6

9.

Gradinita

PN4

Caransebes

BalanF

1an

Limba engleza

transcurricular

Nivel II

10.

Gradinita

PN4

Caransebes

UrbanH

1an

Micii pictori

transcurricular

nivelII

11.

Gradinita

PN4

Caransebes

Urban H

1an

Dansuri populare germane

transcurricular

Nivel II

12.

Gradinita

PN1

Caransebes

Arnaut

1an

transcurricular

13.

Gradinita

PN1

Caransebes

Stefaniga

1an

transcurricular

Nivel II

14.

Gradinita

PN1

Caransebes

Stefaniga

1an

transcurricular

Nivel II

15.

Gradinita

PN1

Caransebes

Otet G

1an

transcurricular

Nivel II

16.

Gradinita

PN1

Caransebes

Otet G

1an

transcurricular

Nivel II

17.

Gradinita

PN8

Caransebes

Enescu M

1an

transcurricular

Nivel II

18.

Gradinita

PN8

Caransebes

Stefaniuc D

1an

transcurricular

19.

Gradinita

PN8

Caransebes

EnescuM

1an

transcurricular

Nivel II

20.

Gradinita

PN9

Jupa

Buta C

1an

transcurricular

combinata

21.

Gradinita

PN
Buchin

BorlovanL

1an

transcurricular

combinata

22.

Gradinita

P.N.

Virciorova

SuciuL

1an

Arta dramatica

transcurricular

combinata

23.

Gradinita

P.N.

Valea-

Timisului

MateiF

1an

Ed.Rutiera

transcurricular

combinata

24.

25.

Gradinita

P.N.
Bolvasnita

Gradinita

P.N.

Petrosnita

Cucuruz A

Pacuraru E

1an

1an

Micii ecologisti

Transcurricular

transcurricular

Nivel II26.

Gradinita

PN

Valisoara

VernichescuM

1an

Micii ecologisti

transcurricular

Nivel II

27.

Gradinita

P.N.

Golet

Let Calina

1an

Traditii si obiceiuri locale

transcurricular

Combinata

28.

Gradinita

P.N.

Bucosnita

Bihoi P

1an

Arta,fantezie,

indemanare

transcurricular

combinata

29.

Gradinita

PN

Teregova

Ciuca A

1an

Micii papusari

transcurricular

Pregatitoare

30.

Gradinita

PN

Teregova

Curescu E

1an

Micii sanitari

transcurricular

Mijlocie

31.

Gradinita

PN

Teregova

Berzescu C

1an

Deopotriva

transcurricular

mare

32.

Gradinita

PN

Teregova

Vela CopaceanA

1an

Hai la drum,mici

Pietoni

transcurricular

Mare

33.

Gradinita

PN

Teregova

GrozavescuC

1an

Casuta cu povesti

transcurricular

Combinata

34.

Gradinita

PN Rusca-

Teregova

Pasan I

1an

Minunate obiceiuri

transcurricular

Nivel II

35.

Gradinita

PNRusca-Teregova

StepanescuC

1an

Obiceiuri de ieri,

obioceiuri de azi

transcurricular

Nivel I

36

Gradinita

PN

Armenis

GrigoroviciM

1an

Ne facem singuri jucarii

transcurricular

mijlocie

37.

Gradinita

PN

Armenis

Dranda D

1an

38.

Gradinita

PN

Fenes

Ghinescu F

1an

Maini fermecate

transcurricular

Nivel II

39.

Gradinita PN

Fenes

Humita L

1an

Maini dibace,iata ce pot face!

transcurricular

Nivel I

40.

Gradinita PN

Sat-Batran

PonoranM

1an

Natura,prietena mea

transcurricular

Combinata

41.

Gradinita
PN
Slatina -
Timis

Badescu I

1an

Curiozitati din lumea naturii

transcurricular

pregatitoare

42.

Gradinita

PN

Slatina –Timis

Bortun F

1an

Folclor-traditii

si obiceiuri locale

transcurricular

Mare

43.

Gradinita PN

Slatina-Timis

Ciortan M

1an

Suntem artisti

transcurricular

Mijlocie

44.

Gradinita

PN

Sadova-Veche

ReitmaierM

1an

Ce pot face doua maini dibace?

transcurricular

Combinata

45.

Gradinita

PN

Ilova

Luci A.

1an

Limba germana

transcurricular

combinata
loading...

.com Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
Munca – activitate umana
Proiect de tehnologie didactica clasa a vii-a - proiectarea unei excursii
Regulament de desfasurare a concursului de admitere
PROIECT EDUCATIONAL INTERNATIONAL MUGURI DE SIMTIRE ROMANEASCA
INVATAREA PRIN COOPERARE. PREZENTARE GENERALA
Abordari clasic-rationale ale alegerii carierei
INTERDISCIPLINARITATEA STIINTELOR SI A CUNOASTERII STIINTIFICE IN INVATAMANTUL MODERN
Proiect de lectie CLASA: I Matematica si Stiintele nturii - Animale salbatice din tara noastraloading...

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu