Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » familie » asistenta sociala
Centru care acorda servicii privind adoptia

Centru care acorda servicii privind adoptia                                

  

                                    DESCRIEREA SERVICIULUI

Denumirea serviciului social : Centru care acorda servicii privind adoptia

Functioneaza in cadrul DGASPC Olt, activitatea fiind deservita de 3 persoane si ofera urmatoarele servicii :

                        1. informare;

                        2.  consiliere juridica


I. Descrierea activitatilor desfasurate si a metodologiilor de lucru utilizate :

Este un serviciu care ofera protectie de tip familial, fara personalitate juridica, in care se urmareste satisfacerea nevoilor copiilor si anume : asigurarea unei familii permanente, educatie si socializare, consiliere si sprijinire atat familiei cat si copilului, asistenta juridica.

La baza activitatii serviciului stau urmatoarele  principii:

   a. respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

   b. asigurarea unui climat familial securizant;

       c.  egalitatea sanselor si nediscriminarea;

       d. asistarea copiilor in realizarea si exercitarea drepturilor lor;

       e.  respectarea demnitatii copilului;

       f.  asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate a copilului;

       g. asigurarea protectiei copilului pe o perioada determinata, dupa  integrarea

   sau reintegrarea acestuia in familia naturala, extinsa sau substitutiva;

       h.  asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii copilului;

       i. asigurarea unei interventii profesioniste prin echipe pluridisciplinare;

       j. asigurarea confidentialitatii si a eticii profesionale.

         

Metodologii de lucru :

La baza oferirii serviciului sta evaluarea psiho-socio-medicala a copilului si a familiei adoptatoare, precum si identificarea nevoilor copilului adoptabil:

Serviciul oferit

Descriere

Responsabili

1. informare

-    Informarea copilului adoptabil, daca acesta are capacitate deplina de intelegere;

-    Consilierea  si pregatirea copilului cu privire la exprimarea opiniei privind adoptia lui si intocmirea raportului de consiliere care se inainteaza instantei judecatoresti;

-    Informarea si acordarea de sprijin  familiei adoptatoare privind compatibilitatea acesteia cu copilul (origine, etnie, cultura, istoricul starii de sanatate, sex, varsta, temperament, etc.);

-    Consilierea familiei privind etapele adoptiei, precum si modalitatea de intocmire a documentelor necesare;

-    Elaborarea rapoartelor de vizita si a celor psiho-socio-medicale prevazute in legislatia in vigoare.

-          asistent social;

-          psiholog

2. consiliere juridica

-    Pregatirea familiei privind obligatia prezentarii in instanta si respectarea termenelor legale;

-    Insotirea in instanta atat a copilului cat si a familiei adoptatoare de catre un reprezentant al DGASPC;

-    Intocmirea cererii de inaintare in instanta a documentelor prevazute in Legea nr.273/2004.

- jurist

 1. Durata de timp estimata : permanent
 2. Data de la care functioneaza compartimentul : 01.09.1997
 3. Sediul de la care se organizeaza functionarea serviciului social: sediul DGASPC – OLT.
 4. Aria de desfasurare a activitatii:

-          identificarea copiilor adoptabili;

-          evaluarea nevoilor copilului si a familiei;

-          consilierea si informarea cu privire la adoptie;

-          elaborarea instrumentelor de lucru;

-          evaluarea psiho-sociala a familiilor adoptatoare;

-          realizarea procesului de acomodare a copilului cu familia adoptatoare;

-          monitorizarea evolutiei copilului.

-          relatii cu publicul;

-          colaborarea permanenta cu comunitatile locale.

 1. Categoria de persoane  beneficiare :

-          Copii adoptabili.

   Nr. de beneficiari – 55

-          caracteristici socio-economice: locuinta improprie/lipsa locuinta, climat socio-afectiv si educational viciat :dezinteres fata de copil, alcoolism, violenta;copii parasiti in unitati spitalicesti, copii gasiti, copii cu ambii parinti decedati, copii care din diverse motive nu pot locui cu familia.

8 . Modalitatea de selectare a beneficiarilor: se realizeaza in conformitate cu prevederile legale.

 1. Modalitati de implicare a beneficiarilor in activitatile desfasurate:

-          implicarea copiilor si familiilor acestora in elaborarea si implementarea planurilor individualizate de protectie;

-          ascultarea opiniei copilului.

 1. Modalitati de control periodic al calitatii  serviciului:

-          activitatile derulate  de catre echipe de control ale forurilor superioare.

 1. Modalitati periodice de control a gradului de satisfactie a beneficiarilor:

-  un registru in care sunt consemnate opiniile copiilor si familiilor.

 1. Resurse umane pentru realizarea serviciului  social :

Studii superioare

Studii medii

Personal angajat cu contract individual de munca

-

-

Functionari publici

3

-

Voluntari

-

-

Total

3

-

Din care personal administrativ

-

-

13. Costurile serviciului

Costul anual preconizat

Din care costuri administrative

                   -

                  -

14. Resurse financiare pentru sustinerea serviciului:

Din fondurile proprii ale furnizorului

-

Din subventii de la bugetul de statda

Din subventii de la bugetele locale

-

Din contributiile partenerilor

-

Din contributiile beneficiarilor

-

Altele

-

15. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenta sociala prin care se acorda serviciul :

-  serviciul functioneaza in acelasi  birou  cu serviciul de plasamente familiale, biroul avand suprafata totala de 20 mp.

16. Rezultatele preconizate ale activitatii:

- asigurarea unei familii permanente pentru copil;

- dezvoltarea armonioasa a copilului.

17. Efectele benefice ale activitatii la nivelul comunitatii:

-  reducerea numarului de cazuri sociale.

18. Date de contact pentru persoana desemnata sa ofere informatii suplimentare:

  – Oana Constantin, sef serviciu.

Tel. 434902- DGASPC Olt

                                  

                                         DESCRIEREA SERVICIULUI

         Denumirea serviciului social : Centru care acorda servicii de tip familial, copiilor aflati in plasament la rude pana la gradul IV/alte familii.

   Functioneaza in cadrul DGASPC Olt, activitatea fiind deservita de 3 persoane si  ofera urmatoarele servicii :

                        1. asistenta si ingrijire de tip familial

                        2.  educare

                        3. socializare

             I. Descrierea activitatilor desfasurate si a metodologiilor de lucru utilizate :

Este un serviciu care ofera protectie de tip familial, fara personalitate juridica, in care se asigura un mediu securizant si o dezvoltare armonioasa a copiilor aflati in situatie de risc (la rude pana la gradul IV sau alte persoane/familii) .

La baza activitatii serviciului stau urmatoarele  principii:

       a. respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului

           b   egalitatea sanselor si nediscriminarea

           c. asistarea copiilor in realizarea si exercitarea drepturilor lor

           d. respectarea demnitatii copilului

           e. mentinerea relatiilor personale ale copilului si contacte directe cu parintii,   rudele, precum si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament

         f. mentinerea impreuna a fratilor

         g. promovarea unui model familial de ingrijire a copilului

           h.  asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate a copilului

         i.  asigurarea protectiei copilului pe o perioada determinata, pana la integrarea   sau  reintegrarea acestuia in familia naturala, extinsa sau substitutiva

         j. asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii copilului

         k. asigurarea unei interventii profesioniste prin echipe pluridisciplinare

          l. asigurarea confidentialitatii si a eticii profesionale.

Metodologii de lucru :

Activitatea  se bazeaza pe evaluarea psiho-socio- medicala a copilului si a familiei acestuia, precum si a familiei de plasament  si identificarea nevoilor copilului, oferind urmatoarele servicii :

Serviciul oferit

Descriere

Responsabili

1. asistenta si ingrijire de tip familial

-    Ingrijirea copilului la domiciliul familiei substitutive;

-    Monitorizarea periodica a copilului, prin vizite la domiciliu;

-    Urmarirea conditiilor de viata ale copilului;

-     Evaluarea periodica a starii de sanatate a copilului;

-     Asigurarea integritatii fizice si psihice a copiilor

-  Acordarea unui suport emotional permanent, in toate activitatile desfasurate.

-asistent social;

-consilier;

-referent;

-familia substitutiva.

2.educare

-    formarea si controlul deprinderilor si comportamentului la copil

-    dezvoltarea afectiva

-    formarea si dezvoltarea aptitudinilor de comunicare

-    dezvoltarea autonomiei personale si sociale

-    implicarea familiei in urmarirea procesului educational

-factorii educationali

-asistent social;

-consilier;

-referent.

3. socializare

-    implicarea copilului in activitatile curente ale familiei si participarea lui la evenimentele importante ale acesteia;

-    implicarea in actiuni organizate de scoala sau de comunitate;

-    urmarirea anturajului copilului.;

-    incurajarea copilului de a mentine relatia cu familia biologica.

- factorii educationali

-asistent social;

-consilier;

-referent

2.      Durata de timp estimata : permanent

3.      Data de la care functioneaza serviciul : 01.09.1997

4.      Sediul de la care se organizeaza functionarea serviciului social: sediul DGASPC – OLT.

5.      Aria de desfasurare a activitatii:

-          identificarea copiilor aflati in situatie de risc;

-          evaluarea nevoilor copilului si a familiei;

-          consilierea si informarea cu privire la plasament;

-          elaborarea instrumentelor de lucru;

-          monitorizarea evolutiei copilului.

-          relatii cu publicul;

-          colaborarea permanenta cu comunitatile locale.

    6.Categoria de persoane  beneficiare :

-          Copii care necesita masuri de protectie speciala.

 7. Nr. de beneficiari –  

-          caracteristici socio-economice: locuinta improprie/lipsa locuinta, climat socio-afectiv si educational viciat :dezinteres fata de copil, alcoolism, violenta;copii parasiti in unitati spitalicesti, copii gasiti, copii cu ambii parinti decedati, copii care din diverse motive nu pot locui cu familia.     8. Modalitatea de selectare a beneficiarilor: se realizeaza in conformitate cu prevederile legale.

     9.  Modalitati de implicare a beneficiarilor in activitatile desfasurate:

-          implicarea copiilor si familiilor acestora in elaborarea si implementarea planurilor individualizate de protectie;

-          ascultarea opiniei copilului.

 1. Modalitati de control periodic al calitatii  serviciului:

-          activitatile derulate  de catre echipe de control din cadrul ANPDC.

 1. Modalitati periodice de control a gradului de satisfactie a beneficiarilor:

-          un registru in care sunt consemnate opiniile copiilor si familiilor.

 1. Resurse umane pentru realizarea serviciului  social :

Studii superioare

Studii medii

Personal angajat cu contract individual de munca

1

-

Functionari publici

1

1

Voluntari

-

-

Total

3

-

Din care personal administrativ

-

-

  

13. Costurile serviciului

Costul anual preconizat

Din care costuri administrative

                   -

                  -

14. Resurse financiare pentru sustinerea serviciului:

Din fondurile proprii ale furnizorului

-

Din subventii de la bugetul de stat

da

Din subventii de la bugetele locale

-

Din contributiile partenerilor

-

Din contributiile beneficiarilor

-

Altele

-

15. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenta sociala prin care se acorda serviciul :

-  serviciul functioneaza in acelasi  birou  cu serviciul de adoptii, biroul avand suprafata totala de 20 mp.

16. Rezultatele preconizate ale activitatii:

- reintegrarea in familie;

- asigurarea unui mediu familial pe cat posibil la rudele pana la gradul IV

17. Efectele benefice ale activitatii la nivelul comunitatii:

-  reducerea numarului de cazuri sociale.

18. Date de contact pentru persoana desemnata sa ofere informatii suplimentare:

  – Oana Constantin, sef serviciu.

Tel. 434902- DGASPC Olt

                                      DESCRIEREA SERVICIULUI

         Denumirea serviciului social : Centru care acorda servicii de tip familial, copiilor aflati in reteaua de asistenta maternala.

   Functioneaza in cadrul DGASPC Olt, activitatea fiind deservita de 5 persoane si  ofera urmatoarele servicii :

                        1. asistenta si ingrijire de tip familial

                        2.  educare

                        3. socializare

             I. Descrierea activitatilor desfasurate si a metodologiilor de lucru utilizate :

Este un serviciu care ofera protectie de tip familial, fara personalitate juridica, in care se asigura un mediu securizant, pe perioada determinata si o dezvoltare armonioasa a copiilor aflati in situatie de risc (la asistentii maternali profesionisti).

La baza activitatii serviciului stau urmatoarele  principii:

       a. respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului

           b   egalitatea sanselor si nediscriminarea

           c. asistarea copiilor in realizarea si exercitarea drepturilor lor

           d. respectarea demnitatii copilului

           e. mentinerea relatiilor personale ale copilului si contacte directe cu parintii,   rudele, precum si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament

         f. mentinerea impreuna a fratilor

         g. promovarea unui model familial de ingrijire a copilului

           h.  asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate a copilului

         i.  asigurarea protectiei copilului pe o perioada determinata, pana la integrarea   sau  reintegrarea acestuia in familia naturala, extinsa sau substitutiva

         j. asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii copilului

         k.asigurarea unei interventii profesioniste prin echipe pluridisciplinare

         l. asigurarea confidentialitatii si a eticii profesionale.

Metodologii de lucru :

Activitatea  se bazeaza pe evaluarea psiho-socio- medicala a copilului si a familiei acestuia, precum si a familiei substitutive  si identificarea nevoilor copilului, oferind urmatoarele servicii :

Serviciul oferit

Descriere

Responsabili

1. asistenta si ingrijire de tip familial

-    Ingrijirea copilului la domiciliul familiei substitutive;

-    Monitorizarea periodica a copilului, prin vizite la domiciliu;

-    Urmarirea conditiilor de viata ale copilului;

-     Evaluarea periodica a starii de sanatate a copilului;

-     Asigurarea integritatii fizice si psihice a copiilor

-  Acordarea unui suport emotional permanent, in toate activitatile desfasurate.

- 1 asistent social;

-consilier;

- 3 referenti;- asistentul maternal.

2.educare

-    formarea si controlul deprinderilor si comportamentului la copil

-    dezvoltarea afectiva

-    formarea si dezvoltarea aptitudinilor de comunicare

-    dezvoltarea autonomiei personale si sociale

-    implicarea familiei in urmarirea procesului educational

-factorii educationali

-asistent social;

-consilier;

- 3 referenti.

3. socializare

-    implicarea copilului in activitatile curente ale familiei si participarea lui la evenimentele importante ale acesteia;

-    implicarea in actiuni organizate de scoala sau de comunitate;

-    urmarirea anturajului copilului.;

-    incurajarea copilului de a mentine relatia cu familia biologica si cu alte persoane de referinta.

- factorii educationali

-asistent social;

-consilier;

-referent

6.      Durata de timp estimata : permanent

7.      Data de la care functioneaza compartimentul : 01.08.1999

8.      Sediul de la care se organizeaza functionarea serviciului social: sediul DGASPC – OLT.

9.      Aria de desfasurare a activitatii:

-          identificarea copiilor aflati in situatie de risc;

-          evaluarea nevoilor copilului si a familiei;

-          consilierea si informarea cu privire la plasament;

-          elaborarea instrumentelor de lucru;

-          monitorizarea evolutiei copilului.

-          relatii cu publicul;

-          colaborarea permanenta cu comunitatile locale.

    6.Categoria de persoane  beneficiare :

-          Copii care necesita masuri de protectie speciala.

-         

7. Nr. de beneficiari – 377 copii

-          caracteristici socio-economice: locuinta improprie/lipsa locuinta, climat socio-afectiv si educational viciat :dezinteres fata de copil, alcoolism, violenta;copii parasiti in unitati spitalicesti, copii gasiti, copii cu ambii parinti decedati, copii care din diverse motive nu pot locui cu familia.

     8. Modalitatea de selectare a beneficiarilor: se realizeaza in conformitate cu prevederile legale.

     9.  Modalitati de implicare a beneficiarilor in activitatile desfasurate:

-          implicarea copiilor, a familiilor acestora si a asistentilor maternali in elaborarea si implementarea planurilor individualizate de protectie;

-          ascultarea opiniei copilului.

 1. Modalitati de control periodic al calitatii  serviciului:

-          activitatile derulate  de catre echipe de control din cadrul ANPDC si din cadrul finantatorilor externi.

 1. Modalitati periodice de control a gradului de satisfactie a beneficiarilor:

-  un registru in care sunt consemnate opiniile copiilor si familiilor.

 1. Resurse umane pentru realizarea serviciului  social :

Studii superioare

Studii medii

Personal angajat cu contract individual de munca

-

1

Functionari publici

1

3

Voluntari

-

-

Total

5

-

Din care personal administrativ

-

-

  

13. Costurile serviciului

Costul anual preconizat

Din care costuri administrative

                   1.276.753 RON

                  47.879 RON

14. Resurse financiare pentru sustinerea serviciului:

Din fondurile proprii ale furnizorului

-

Din subventii de la bugetul de stat

da

Din subventii de la bugetele locale

-

Din contributiile partenerilor

-

Din contributiile beneficiarilor

-

Altele

-

15. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenta sociala prin care se acorda serviciul :

-  serviciul functioneaza in intr-un birou cu suprafata de  20 mp.

16. Rezultatele preconizate ale activitatii:

- reintegrarea in familie;

- asigurarea unui mediu familial permanent prin procesul de adoptie.

17. Efectele benefice ale activitatii la nivelul comunitatii:

-  reducerea numarului de cazuri sociale;

- integrarea socio-profesionala a copiilor care provin din acest sistem.

18. Date de contact pentru persoana desemnata sa ofere informatii suplimentare:

  – Oana Constantin, sef serviciu.

Tel. 434902- DGASPC Olt

                                   
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
Probleme cu care se confrunta familia monoparentala
Nevoia de consiliere a scolarului mic
SALVATI COPIII - Prevenirea transmiterii tuberculozei in randul copiilor
Plasament familial - privire retrospectiva si context international
Pensii
SARACIA - Saracia absoluta si saracia relativa
WORKAHOLISM-UL – FENOMEN DEZADAPTATIV IN RANDUL ASISTENTILOR SOCIALI DIN TIMISOARA?
CONSECINTE ALE DECLINULUI COMUNITATILOR RURALE


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu