Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » referate » marketing
PROIECT DE PRACTICA MARKETING

PROIECT DE PRACTICA MARKETINGUNIVERSITATEA DE VEST, TIMISOARA

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRARE A AFACERILOR

SPECIALIZAREA MARKETING


PROIECT DE PRACTICA

STAGIUL DE PRACTICA 2009

SPECIALIZAREA MARKETING

CAP.1   PREZENTARE GG CONSULTING S.R.L

1.1.        Scurt istoric

Firma SC GG CONSULTING S.R.L a fost infiintata in data de 23.09.2002 si  se ocupa de  activitati de consultanta pentru afaceri si management, elaborarea programelor de formare pe baza standardelor ocupationale.

Societatea detine doua sedii:

-sediul social sau „Departamentul de Contabilitate” - situat pe Bld. Timis, Tel: +.

             - sediul secundar sau “Centrul de Formare Profesionala Continua a Adultilor PRO-FM” – situat pe , Nr., Etajele IV si V, Timisoara, Timis, Tel: +.

1.1.1. Sectorul de activitate al firmei

Unul dintre cele mai importante sectoare de activitate ale firmei il constituie programele de pregatire profesionala. Aceste proiecte sunt finantate de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului este realizarea unui centru zonal de formare continua a adultilor, la standarde europene, orientat spre incluziunea pe piata muncii, in activitati cu rata mare a locurilor de munca vacante, precum si urmarirea pe termen mediu si lung a efectelor procesului de pregatire implementat.

GG CONSULTING S.R.L ofera programe de pregatire profesionala destinate formarii in domenii cu rata mare a locurilor de munca vacante si plasarea persoanelor formate in cadrul centrului firmei, constand in: cursuri pentru formatori, cursuri pentru intermedieri financiare (broker), cursuri pentru managementul afacerii, cursuri pentru IT & C, cursuri pentru contabilitate, cursuri solicitate pe piata muncii (manager marketing, publicitate, marketing si comunicare, marketing, managementul proiectelor europene).

Desigur, pentru cursurile de formare profesionala, firma emite certificate de absolvire/ calificare nationale si europene, iar participantii beneficiaza in mod gratuit de aceste cursuri.

Grupul tinta al activitatii firmei il reprezinta somerii, persoanele inactive si persoanele aflate in cautarea unui loc de munca.

1.1.1.1.          Avantajele cursurilor de pregatire

Pe piata muncii exista o serie de avantaje ale formarii programelor de pregatire profesionala:

- defineste structura calificarilor si asigura recunoasterea nationala a calificarilor obtinute prin formare profesionala initiala si continua, pe cale formala, non formala si informala. Existenta lor ii ajuta pe cei ce invata sa ia decizii in cunostiinta de cauza privind planificarea carierei si faciliteaza evolutia profesionala, in perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii.

- serveste la facilitarea accesului, stimularea motivatiei si promovarea  participarii  la  educatie  si  formare,  contribuie  la  evitarea  duplicarii  si suprapunerii calificarilor, asigurand, totodata, acoperirea tuturor nevoilor de formare, iar astfel creste  increderea  cetatenilor  in relevanta certificatelor cu recunoastere nationala, eliberate de institutii autorizate.

-contribuie la asigurarea calitatii sistemului de formare profesionala pentru ca se bazeaza pe standarde nationale folosite atat la formarea, cat si la evaluarea de competente, indiferent de contextul in care acestea au fost dobandite.

1.1.1.2. Nivele nationale de calificare

Un pas deosebit de important in definirea cadrului national al calificarilor il constituie definirea nivelurilor nationale de calificare. Acestea reprezinta actualmente un ghid prin care sunt stabilite criteriile de clasificare a calificarilor sub aspectul responsabilitatii si al complexitatii activitatilor pe care le pot practica persoanele care demonstreaza ca au dobandit respectivul nivel de calificare.

In scopul asigurarii comparabilitatii intre diferite calificari obtinute in statele Uniunii Europene, s-a conceput un cadru general definit pe cinci niveluri, descrise dupa cum urmeaza:

·       Nivel 1 de calificare – muncitor - caruia i se asociaza competente profesionale care implica aplicarea cunostintelor in activitatea profesionala, din diverse domenii de activitate, activitate caracterizata prin rutina si sarcini de lucru previzibile;

·       Nivel 2 de calificare – muncitor calificat - caruia i se asociaza competente profesionale care implica aplicarea cunostintelor intr-o anumita activitate profesionala, cu sarcini de lucru nerutiniere, care presupun responsabilitate si munca in echipa;

·                                Nivel 3 de calificare – tehnician/maistru - caruia i se asociaza competente profesionale care implica aplicarea cunostintelor intr-o arie extinsa a activitatii profesionale, cu sarcini de lucru diverse si complexe, care exclud rutina. Sarcinile de lucru presupun luarea unor decizii, responsabilitate si, uneori, munca in echipa cu atributii de coordonare;

·       Nivel 4 de calificare caruia i se asociaza competente profesionale caracterizate  printr-un  grad  semnificativ  al  responsabilitatilor personale, al coordonarii activitatii si alocarii resurselor necesare desfasurarii eficiente a respectivelor activitati profesionale;

·       Nivel 5 de calificare caruia i se asociaza competente profesionale ce implica folosirea  cunostiintelor  in  contexte  ale  activitatii  profesionale  deosebit  de  diverse, complexe si neprevizibile. Acest nivel se caracterizeaza prin luarea de decizii in mod independent, responsabilitate personala ridicata, sarcini privind coordonarea activitatii personalului, alocarea de resurse, activitati de analiza, diagnoza, proiectare, planificare, executie si control.

1.2. Stabilirea obiectivelor de referinta si elaborarea unui program de formare

Sunt  evidentiate  sase  etape  in  stabilirea obiectivelor de referinta si elaborarea unui program de formare pe baza standardului ocupational. Aceste etape sunt:

1.  Stabilirea obiectivului general programului de formare.

2.  Identificarea obiectivelor de referinta.

3.  Elaborarea continutului programului de formare.

4.  Pregatirea activitatilor de invatare.

5.  Alegerea modalitatilor de formare.

6.  Elaborarea ofertei de formare.

Ansamblul acestor etape poate fi considerat strategia de formare profesionala pe care un furnizor de formare profesionala o poate elabora pentru a acoperi nevoile specifice in domeniul formarii profesionale. In acest ghid nu ne propunem sa descriem modul in care se elaboreaza un curriculum ci sa oferim o serie de procese si metode pe care furnizorii de formare profesionala le pot  folosi  pentru  a  elabora  materiale  sau  programe  de  formare  corespunzatoare  nevoilor  de formare profesionala ale pietei muncii  si ale grupurilor tinta.

Un  program  de  formare  poate  avea  formate  diferite,  pornind  de  la  un  plan  de  formare foarte  amanuntit  structurat  pe  baza  unui  set  de  secvente  logice  de  invatare,  pana  la  cea  mai flexibila strategie de formare. Probleme ca durata unui program de formare ori ca el este destinat unor clienti sau este gandit pentru auto-dezvoltare profesionala nu fac obiectul acestui ghid. De asemenea  acest  ghid  nu-si  propune  sa  argumenteze  daca,  un  program  de  formare  foarte amanuntit elaborat, este mai bun sau nu decat unul flexibil care sa permita utilizarea lui pentru diversi clienti sau conditii de aplicare.

Furnizorii de formare au propriile nevoi si trebuie incurajati sa dezvolte acel model de program de formare care corespunde cel mai bine scopului programului, resurselor disponibile, caracteristicilor grupului tinta etc.

Standardele   ocupationale   si   evaluarea   bazata   pe   acestea   permit   diferite   abordari. Principala  preocupare  trebuie  sa  fie  aceea  ca  programul  de  formare  sa  duca  la  dobandirea competentelor mentionate in standard.

1.2.1 Stabilirea obiectivului general al programului de formare

 Obiectivul  general  al  programului  de  formare  se  refera  la  ceea  ce  dorim  sa  furnizam participantului,  altfel  spus  topicul  programului  sau  al  modulului.  Nu  exista  o  regula  universal valabila de definire a obiectivului general al programului cu ajutorul standardului ocupational. Unii dezvoltatori de programe de formare stabilesc continutul programului utilizand informatiile din standarde, din alte programe la care au acces sau din propria experienta cu privire la modul

de formare a capacitatii de realizare a unor activitati de munca.

Optiuni multiple pentru obiectivul general. Unii  dezvoltatori  de  programe  pot  examina  standardele  ocupationale  si  pot  decide  sa elaboreze  programul  la  nivelul  unei  unitati  de  competenta,  altii  se  pot  focaliza  doar  pe  un element de competenta dintr-o unitate, altii pot alege sa se focalizeze pe o serie de elemente de competenta  inrudite  din  mai  multe  unitati  de  competenta.  Desigur,  un  program  de  formare  se poate  focaliza  pe  continutul  mai  multor  unitati  de  competenta,  daca  cel  care  il  elaboreaza considera  ca  in  acest  fel  poate  fi  atins  cel  mai  bine  scopul  programului  si  sunt  respectate  in acelasi timp atat interesele participantului cat si cele ale furnizorului de formare.

Aceasta  abordare  permite  elaboratorilor  de  programe  si  furnizorilor  de  formare  o  mai mare  flexibilitate  in  structurarea  programelor. Este  important  insa  ca,  indiferent  pentru  ce abordare  s-a  optat,  programul  sa  conduca  la  formarea  competentelor  descrise  in  unitatea  sau elementul de competenta la care se raporteaza.

1.2.2 Identificarea obiectivelor de referinta.

Obiectivele  de   referinta   descriu  deprinderile  si   cunostintele  pe  care  trebuie  sa   le dobandeasca  participantul  in  urma  parcurgerii  unui  program  de  formare  pentru  a  fi  capabil  sa indeplineasca   activitatile   descrise   in   standardul   ocupational.   Ele   rezulta   din   interpretarea informatiilor continute in standardul ocupational.

In stabilirea obiectivelor de referinta ale unui program de formare bazat pe un standard ocupational,  cel  care  elaboreaza  programul  va  examina  competentele  pentru  a  determina deprinderile  si  cunostintele  corespunzatoare.  Obiectivele  de  referinta  constituie  o  detaliere  a informatiilor continute in standardul ocupational, avand in vedere faptul ca aceste informatii au fost formulate, la scrierea standardului, la un nivel mai general.

1.2.3.Componentele obiectivelor de referinta.

Obiectivele de referinta pot fi formulate in diferite moduri. Componentele principale ale obiectivelor de referinta sunt:

Actiuni

Ce se astepta ca o persoana sa fie capabila sa faca la sfarsitul programului de formare?

Situatii

Care sunt situatiile in care o persoana realizeaza actiunile descrise?

Calitate

Care este nivelul de calitate asteptat?

Cunostinte si rationamente

Ce trebuie sa stie si sa inteleaga o persoana pentru a desfasura o activitate cu competenta?

1.2.4. Elaborarea continutului programului de formare.

Pentru  elaborarea  continutului  programului  de  formare, in  primul  rand  trebuie  analizate informatiile din standardul ocupational. In aceasta etapa cel care elaboreaza programul poate sa interpreteze si sa completeze standardul cu detalii necesare. Continutul  programului  trebuie  sa  fie  elaborat  de  specialisti  in subiectele  continute  in  modulul  respectiv,  care  raporteaza  cunostintele  proprii  la  cerintele specifice ale standardului ocupational.

Pentru a elabora continutul programului de formare profesionala trebuie sa ne indreptam atentia asupra pregatirii activitatii de invatare.

Activitatile de invatare sunt activitatile pe care trebuie sa le contina un program, fie ca set de exercitii practice, fie exemple care sa serveasca la evidentierea unor aspecte legate de aplicarea practica a ceea ce se invata teoretic.

Activitatile  de  invatare  pot  avea  forme  diferite  dar  trebuie  sa  fie  astfel  alese  incat participantul sa fie constient ca face un lucru care se relationeaza direct cu competenta pe care si-o formeaza.

In  pregatirea  activitatilor  de  invatare,  cei  care  stabilesc  continutul  programului  trebuie sa-si  fundamenteze  rationamentul  pe  cerintele  standardului  ocupational  si  pe  obiectivele  de referinta identificate.

1.3 Linii directoare

Uniunea Europeana si fiecare Stat Membru isi concentreaza atentia catre  atragerea cat  mai multor oameni pe piata muncii si crearii cat mai multor locuri de munca.

Comisia Europeana recomanda Statelor Membre urmatoarele linii directoare:

1.3.1. Linii directoare macroeconomice:

1.   Asigurarea stabilitatii economice.

2.   Protejarea dezvoltarii economice.

3.   Promovarea alocarii eficiente a resurselor.

4.  Promovarea unei coerente mai puternice intre politicile macroeconomice si cele structurale.

5. Asigurarea ca sporirea salariilor contribuie la stabilitatea si dezvoltarea macroeconomica.

6.   Contributia la o Uniune Economica si Monetara dinamica si functionala.

1.3.2. Linii directoare microeconomice:

1.   Extinderea si adancirea pietei interne.

2.   Asigurarea de piete deschise si atractive.

3.   Creareau unui mediu de afaceri mai atractiv.

4. Promovarea mai puternica a culturii antreprenoriale si crearea unui mediu de sprijin pentru IMM- uri.

5. Imbunatatirea   si   extinderea   infrastructurii   Europene  si  finalizarea  proiectelor  transfrontaliere convenite.

6. Cresterea si imbunatatirea investitiei in Cercetare&Dezvoltare.

7. Facilitarea inovatiei si concentrarea pe Tehnologiile Informationale si Comunicationale.

8. Incurajarea  utilizarii  adecvate  a  resurselor  si  intarirea  legaturilor  dintre  protectia  mediului  si dezvoltare.

9. Contributia la o baza industriala puternica.

1.3.3. Linii directoare pentru ocupare:

1. Implementarea  politicilor  de  ocupare  care  au  ca  scop  ocuparea  deplina,  imbunatatirea  calitatii  si productivitatii muncii, si intarirea coeziunii sociale si teritoriale - au  ca  scop  ocuparea  deplina, imbunatatirea  calitatii  si  productivitatii  muncii,  si  intarirea  coeziunii  sociale  si  teritoriale. Politicile trebuie sa contribuie la obtinerea unei rate medii generale de ocupare in UE de 70%, de cel putin 60% pentru femei si de 50% pentru lucratorii varstnici (55-64 ani), si la reducerea somajului si inactivitatii.

2. Promovarea unei abordari a muncii pe tot parcursul vietii prin: un nou efort de a  trasa  directii  de  ocupare  pentru  tineri  si  de  a  reduce  somajul  in  randul  tinerilor;  actiuni  ferme  in vederea  eliminarii  diferentelor  de  gen  in  ceea  ce  priveste  ocuparea,  somajul  si  salariile; prevederea  de  facilitati  accesibile  si  disponibile  pentru  copii  si ajutoare pentru alte persoane aflate in ingrijire; sisteme moderne de pensii si sanatate, asigurandu-se suficienta   lor,   sustinerea   financiara   si   concordanta   cu   nevoile   in   schimbare,   pentru   a   sprijini participarea  la  ocupare  si  prelungirea  vietii  active,  inclusiv  prin  stimulente  corespunzatoare  pentru munca  si  descurajarea  pensionarii  timpurii;  sprijinirea  unor  conditii  de  munca  care  sa  conduca  la imbatranirea activa.

3. Asigurarea  includerii  pe  piata  muncii  a  persoanelor  aflate  in  cautarea  unui  loc  de  munca  si  a grupurilor dezavantajate prin:  masuri  active  si  preventive  pe  piata  muncii, incluzand aici identificarea timpurie a nevoilor, asistenta pentru cautarea unui loc de munca, orientare si  formare  profesionala  ca  parte  a  planurilor  personalizate  de  actiune,  prevederea  de  servicii  sociale necesare  sprijinirii  includerii  pe  piata  muncii  a  grupurilor  dezavantajate  si  contributiei  la  coeziunea sociala  si  teritoriala  si  la  eradicarea  saraciei;  si  revizuirea  continua  a  sistemelor  de  taxe  si  beneficii, incluzand managementul si conditionalitatea beneficiilor si reducerea ratelor efective marginale ridicate ale taxelor in vederea valorizarii muncii si asigurarii de nivele adecvate ale protectiei sociale.

4. Imbunatatirea corelarii cu nevoile pietei muncii prin: modernizarea si intarirea institutiilor pietei muncii, in special a serviciilor de ocupare; o mai mare transparenta a ocuparii si a oportunitatilor de formare la nivel national si European pentru a facilita mobilitatea pe tot cuprinsul Europei; o mai buna anticipare a nevoilor de formare, a neajunsurilor si greutatilor de pe piata muncii; un management adecvat al migratiei economice.

5. Promovarea flexibilitatii combinata cu siguranta ocuparii si reducerea segmentarii pe piata muncii prin: adaptarea legislatiei ocuparii, reviziurea acolo unde este necesar a nivelului flexibilitatii oferit de contractele permanente si non-permanente; o mai buna anticipare si un mai bun management al schimbarii, inclusiv restructurarea economica, in special schimbarile legate de liberalizarea comertului, pentru a minimiza costurile lor sociale si a facilita adaptarea; sprijin pentru tranzitiile  in  statutul  ocupational,  inclusiv  formare  profesionala,  ocupare  pe  cont  propriu,  crearea  de intreprinderi si mobilitatea geografica; promovarea si diseminarea formelor inovative si adaptabile de organizare  a  muncii,  inclusiv  o  mai  buna  sanatate  si  securitate  la  locul  de  munca,  diversitatea contractuala  si  acordurile  privind  timpul  de  lucru,  in  vederea  imbunatatirii  calitatii  si  productivitatii muncii;  adaptarea  la  noile  tehnologii  la  locul  de  munca;  actiuni  hotarate  de  a  transforma  munca nedeclarata in ocupare legala.

6. Asigurarea de stimulente pentru ocupare si a altor costuri ale muncii prin: incurajarea  unui  cadru  potrivit  pentru  sistemul  de  negociere  al  salariilor,  cu  respectarea  deplina  a rolului partenerilor sociali si care sa reflecte diferentele de productivitate si evolutiile pe piata muncii la nivel  sectorial  si  regional;  monitorizarea  si,  acolo  unde  este  cazul,  revizuirea  structurii  si  nivelului costurilor non-salariale ale muncii si impactul lor asupra ocuparii, in special pentru cei prost platiti si pentru cei care intra pentru prima data pe piata muncii.

7. Extinderea si imbunatatirea investitiei in capitalul uman prin: elaborarea  de strategii  eficiente  pentru  invatarea  pe  parcursul  intregii  vieti  in  conformitate  cu  angajamentele Europene,  inclusiv  stimulente  adecvate  si  mecanisme  de  impartire  a  costurilor  pentru  intreprinderi, autoritati  publice  si  indivizi,  pentru  a  reduce  semnificativ  numarul  elevilor  care  parasesc  timpuriu scoala;  cresterea  accesului  la  invatamantul  profesional  initial,  secundar  si  superior,  inclusiv  prin ucenicie  si  formare  antreprenoriala;  intensificarea  participarii  pe  parcursul  intregii  vieti  la  formarea profesionala continua si formarea la locul de munca, in special pentru cei cu pregatire redusa si pentru lucratorii varstnici.

8. Adaptarea sistemelor  de educatie  si formare la noile cerinte  de  competente prin:  o  mai  buna  identificare  a  nevoilor  ocupationale  si  a  competentelor  cheie,  si anticiparea necesitatilor viitoare  de calificari;  extinderea  ofertei  de  educatie si  formare  profesionala;  dezvoltarea cadrelor de sprijin pentru transparenta calificarilor, recunoasterea lor efectiva si validarea invatarii non- formale  si  informale;  asigurarea  atractivitatii,  deschiderii  si  standardelor  de  calitate  inalta  pentru sistemele de educatie si formare profesionala.

O  atentie  deosebita  trebuie  acordata  intaririi  capacitatii  institutionale  si  administrative  a  Statelor Membre. Pentru implementarea liniilor directoare  de  mai  sus,  Statele  Membre  trebuie  sa tina  cont de faptul ca recomandarile nationale, indicatorii si tintele de progres stabilite in Liniile Directoare raman valide ca si puncte de referinta.

1.4. Structura organizatorica a firmei

Organizarea unei intreprinderi reprezinta ansamblul proceselor de management prin care se delimiteaza si se stabilesc procesele de munca fizica si intelectuala din cadrul acesteia, componentele acestor procese, modul lor de grupare pe elemente componente ale structurii organizatorice, precum si  atribuirea, repartizarea autoritatii si responsabilitatii la nivel de compartiment al  intreprinderii si la nivel de angajat.

Structura organizatorica a firmei poate fi prezentata succinct prin intermediul urmatoarei organigrame:

Prin activitatile derulate pana in prezent s-a amenajat spatiul destinat instruirii in suprafata de 497 mp, care consta din 2 birouri pentru echipa de management, 2 birouri pentru serviciile functionale ale organizatiei, 1 sala pentru expuneri si 4 sali pentru activitati didactice (dezbateri, seminarii, laboratoare etc). Spatiul amenajat impune prin modernism si calitate, are toate dotarile necesare derularii procesului educational pe care S.C. GG CONSULTING S.R.L. doreste sa-l deruleze.

1.5.  Finantarea firmei

Finantarea SC. GG CONSULTING S.R.L este pe termen lung, iar perioada de implementare este de 24 de luni.

Contributia publica nationala la finantarea acordata: 146.816,19 lei

Contributia comunitara la finantarea acordata: 1.484.474,81lei

1.5.1. Conducere

Numele

Functia

Data si locul nasterii

Data numirii

Data notificarii de catre AGO

Durata mandatului

Sfarsitul functiei

AGO

CA

Petrov Gheorghe

Administrator

26.04.1963, Timisoara

27.09.2004

-

27.09.2004

Nelimitata

-

1.5.2. Lista asociatiilor/ actionarilor

Numele

Adrese

Numarul de titluri (parti sociale) in posesie

%

Suma totala

In nuda proprietate

In uzufruct

In plina proprietate

Petrov Gheorghe

Timisoara, Bld. Mihail Eminescu, Nr. 4, Ap. 11

-

-

X

75%

3.900 RON

Onita-Marsu Marius-Mihai

Timisoara, Str. Infratirii, Nr. 9, Ap. 1

-

-

X

25%

1.300 RON

TOTALURI

-

-

-

100%

5.200 RON

NUMAR TOTAL DE TITLURI (PARTI SOCIALE)

520 RON

VALOAREA UNITARA

10 RON

CAPITAL SOCIAL

5.200 RON

1.5.3. Evolutia capitalului si a rezervelor

Capital social

OPERATIA

VARIATIA CAPITALULUI

Data

Natura

Numar de titlui

Valoare nominala

Suma totala

04.09.2002

Numerar

20 P.S.

10 RON

200 RON

14.06.2006

Numerar

520 P.S.

10 RON

5200 RON

Rezerve

Data

Rezultat repartizat

Dividende

Majorarea capitalului

Rezerve

Rezultat reportat

Legale

Statutare

Altele

31.12.2002

198,66 RON

188,66 RON

10,00 RON

DA

31.12.2003

(239,72) RON

DA

31.12.2004

2902,78 RON

233,06 RON

2400 RON

30,00 RON

239,72 RON

NU

31.12.2005

9098,83 RON

6498,83 RON

2600 RON

NU

31.12.2006

1961,79 RON

35,85 RON

1800 RON

125,94 RON

NU

31.12.2007

3226,99 RON

3000 RON

199,40 RON

27,57 RON

NU

31.12.2008

3768,92 RON

3500 RON

188,45 RON

80,47 RON

NU

1.5.4. Contracte de munca

Nr. Ctr.

Angajat

Durata

De la

Pana la

Functia

Timp de luctru (I/F) h

5098216

Petrov Gheorghe

Determinata     24 luni

01.03.2009

28.02.2011

Manager

F – 4h

5098220

Eremie Nicoleta

Determinata     24 luni

01.03.2009

28.02.2011

Economist Responsabil –Financiar

I - 8h

5098221

Anghel Zvetlana-Mindruta

Determinata     24 luni

01.03.2009

28.02.2011

Asistent manager pentru rectrutare si selectie

F – 4h

5098937

Iordan Victoria Stana

Determinata     24 luni

01.03.2009

28.02.2011

Asistent manager pentru formarea persoanelor selectate

F – 4h

5098219

Istodor Rodica Adriana

Determinata     24 luni

01.03.2009

28.02.2011

Asistent manager pentru plasare persoane instruite

I - 8h

CAP 2. DESCRIEREA ACTIVITATII DE MARKETING/ VANZARI

2.1 Piata pe care actioneaza intreprinderea

Urmarirea formarii continue abordate in cadrul firmei presupune definirea unui ciclu de viata al calificarii, controlat printr-un sistem informatic, ceea ce are drept consecinta un control permanent al adaptabilitatii persoanelor incluse in piata muncii, la dinamica domeniului pentru care au fost pregatite.

In particular, cel putin 70% din grupul tinta abordat – persoanele inactive, persoanele in cautarea unui loc de munca, somerilor, somerilor tineri, somerilor peste 45 de ani, somerilor de lunga durata si a persoanelor care au parasit de timpuriu scoala – va fi plasat pe piata muncii. Mai mult, antrenarea in cadrul ciclului de viata al calificarii a persoanelor din grupul tinta permite o monitorizare permanenta a acestora si o perfectionare continua.

 Domeniul abordat in prima etapa este domeniul financiar, care actualmente se confrunta cu cea mai mare lipsa de forta de munca calificata corespunzator cerintelor actuale.

In viitor se va urmari includerea in cadrul pregatirii si a altor domenii, definind pentru fiecare in parte un ciclu de viata al calificarii.

Prin implementarea proiectului « PRO-FM » firma ofera participantilor consiliere, orientare si asistenta, facilitare si medierea angajarii, instruire si formare in activitati cu rata mare a locurilor de munca vacante, precum si consultanta si consiliere adresata institutiilor publice si private, persoanelor fizice si juridice, mai ales celor considerate victime ale discriminarii in materie de egalitate de sanse intre femei si barbati pentru a absorbi cat mai multe dintre persoanele formate in contextul programelor firmei.

Firma doreste sa amelioreze nivelul info-educativ a populatiei, prin cultivarea unei atitudini de responsabilitate si constientizare la nivel individual, sa previna conflictele de natura discriminatorie prin promovarea tolerantei reciproce si a respectului pentru diversitatea umana, sa sustina si sa promoveze politicile socio-economice si culturale ale Comunitatii Europene.

Prognozele pentru urmatorii ani arata ca populatia va fi din ce in ce mai diversificata din perspectiva genului, etniei, varstei, rasei, religiei, orientarilor sexuale s.a.m.d. datorita integrarii persoanelor cu dizabilitati pe piata fortei de munca, datorita imbatranirii populatiei si a cresterii varstei pana la care o persoana va fi activa pe piata muncii, datorita masurilor de diminuare a nivelului de segregare, datorita diversitatii si globalizarii.

GG CONSULTING incearca sa promoveze politici care sa ajute promovarea fortei de munca diversificate si sa beneficieze de aceasta obtinand performante. Pentru acesta se va incerca sa se promoveze gestionarea adecvata a diversitatii angajatilor sporind astfel diversitatea din organismele economice in care va fi plasata forta de munca pregatita in cadrul proiectului.

Intregul demers va porni de la ideea ca selectia trebuie sa se faca, corect pornind doar de la criterii de valoare, fara restrictii de varsta, cu stabilirea unor criterii clare de evaluare si indiferent de faptul ca potentialii candidati fac parte din grupurile subreprezentate.

2.1.1 Domeniul major de interventie:

Domeniul principal al firmei il constituie piata muncii din Regiunea de Vest.

Tipul:

 • Nationale
 • Sectoriale
 • Multi-regionale
 • Regionale
 • Locale

Clasificarea domeniilor:

 • Rurale
 • Urbane
 • Rurale si urbane

Locatia:

 • Romania
 • Regiunea/regiunile: -
 • Judet/judete: Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis.
 • Altele: - (inclusiv transnational)

2.1.1.1. Obiectivele orizontale

 • Egalitate de sanse
 • Dezvoltare durabila
 • Inovare si TIC
 • Imbatranire activa

Abordare transnationala si interregionala

2.1.1.2. Grup tinta

Grup tinta

Valoare prognozata

Valoare realizata pana la ultimul RTF aprobat perioada: 01.03.2009-31.05.2009

Valoare realizatain perioada de raportare

Femei

Barbati

Femei

Barbati

Femei

Barbati

Persoane in cautarea unui loc de munca

174

0

0

Persoane inactive

210

0

0

Someri

165

0

1213

Someri de lunga durata

165

0

0

Someri peste 45 de ani

135

75

0

0

310

310

Someri tineri

75

0

494

2.2. Furnizori

Stim ca firma isi propune sa ofere o serie de procese si metode pe care furnizorii de formare profesionala le pot  folosi  pentru  a  elabora  materiale  sau  programe  de  formare  corespunzatoare  nevoilor  de formare profesionala ale pietei muncii  si ale grupurilor tinta.

Furnizorii de formare au propriile nevoi si trebuie incurajati sa dezvolte acel model de program de formare care corespunde cel mai bine scopului programului, resurselor disponibile, caracteristicilor grupului tinta, etc.

Furnizorii de formare profesionala impreuna cu partenerii sociali constituie Comisiile de Validare a calificarilor  profesionale.

GG CONSULTING S.R.L are furnizori din mai multe domenii:

-domeniul IT: de la care s-au achizitionat computerele, imprimantele, server-ul, si toate echipamentele necesare functionarii R&B CONSULTING.

- David Construct S.R.L

- Ocnean Monica Birou Expert Contabil

- ICM TIM Audit S.R.L

2.3 Promovare/ Publicitate

In aceasta perioada s-a continuat realizarea infrastructurii firmei si a inceput contactarea grupului tinta. In contextul acestei activitǎti au fost contactate AJOFM din Regiunea de Vest si punctele de lucru ale acestora, precum si primǎriile din Regiunea de Vest, printr-un material informal care sǎ prezinte firma  si conditiile in care pot fi accesate cursuri de formare profesionalǎ de cǎtre grupul tintǎ. In localitǎtile mari din zonǎ, respectiv orase si municipii, s-a distribuit material informal. Au fost contactate prin e-mail persoane care constituie potentiali apartenenti la grupul tintǎ.

            Informatiile cu privire la statutul acestor persoane au fost colectate de pe site-uri de tip „E-job”. De asemenea, in scopul popularizǎrii proiectului si pentru o mai buna informare, a existat o interventie a managerului firmei in data de 30.07.2009 ora 17:15 la TV The Money Chanel in emisiunea Fonduri Europene.

Masurile de informare si publicitate intreprinse in cadrul activitatilor  GG CONSULTING SRL:

·       Inscrierea pe fiecare document emis in legatura cu firma a elementelor de identificare in conformitate cu manualul de identitate vizuala;

·       Afisarea pe mijloacele fixe achizitionate si pe obiectele de inventar a unei identificari adecvate.

·       Conceptia de materiale de informare ce vor fi afisate in incinta Centrului de Formare Profesionala Continua a Adultilor PRO-FM.

·       Conceptia de materiale informative distribuite in AJOFM-urile din Zona de Vest, Primarii etc

·       Conceptia materialelor informative pentru identitatea vizuala a spatiului in care se deruleaza cursurile.

·       Interviu in cadrul emisiunilor de specialitate „Fonduri Europene” la postul TV The Money Chanel.

·       Publicare pe site-uri e-job

·       Pliante pentru afisare in locuri publice

·       Pliante pentru afisare in spatii interioare

·       Pliante pentru distribuire pe strazi, in locuri publice aglomerate, in institutii in care este o mare afluenta de personae.

CAP 3. STUDIU DE CAZ

Piata intreprinderii

3.1 Piata pe care actioneaza organizatia

 

Stim ca grupul tinta abordat de firma este alcatuit din: – persoanele inactive (orice persoana care parcurge un ciclu educational-liceu, facultate-si care nu are loc de munca- elev sau student- sau persoanele intretinute- casnice, alte categorii-), persoanele in cautarea unui loc de munca, somerilor, somerilor tineri, somerilor peste 45 de ani, somerilor de lunga durata,persoanele care au parasit scoala.

Pe piata muncii, SC GG CONSULTING SRL urmareste mai multe domenii : 

·      Domeniul formarii continue a adultilor

·      Domeniul financiar bancar

·      Domeniul IT & C

·      Domeniul economic

·      Alte domenii

Implicarea S.C. GG CONSULTING S.R.L. pe baza experientei dobandite in anii precedenti ne-ar permite sa dezvoltam o retea de instruire profesionala zonala, intr-o dezvoltare etapizata in conformitate cu urmatoarele elemente strategice, care decurg din indicatorii fortei de munca.

3.1.1. Indicatori pentru dezvoltarea sistemului de instruire

Cel mai important indicator pentru dezvoltarea sistemului de instruire este numarul populatiei ocupate, deoarece raportandu-ne la acest indicator, putem sa realizam o estimare buna a necesitatii de instruire si formare continua a fortei de munca ocupate. Pornind de la acest indicator am stabilit si strategia de dezvoltare pe termen scurt si mediu.

Un alt indicator important pentru stabilirea segmentului de piata pe care il putem accesa este reprezentat de cursurile autorizate de catre Consiliului  National pentru  Formarea Profesionala a Adultilor si reprezentarea acestora in teritoriu.

Pentru un nomenclator de ocupatii de circa 3200 sunt autorizate cursuri de calificare/recalificare, formare/reformare, specializare, initiere pentru un numar de 440 de ocupatii, respectiv pentru circa 13,75%. Mai mult, numarul total de cursuri autorizate pentru toata paleta de ocupatii la nivelul tuturor judetelor este de 5411, ceea ce reprezinta in medie 12 cursuri pe fiecare ocupatie la nivel national.

Conform cerintelor actuale, formarea continua a adultilor este extrem de importanta, necesitand pe langa necesitatile de reorientare profesionala generate de dinamica ocupationala si o recalificare permanenta in concordanta cu specificul fiecarei ocupatii. Din studiile actuale rezulta ca fiecare persoana ocupata trebuie sa urmeze un curs de actualizare a cunostintelor cel putin o data la 5 ani. Mai mult, in ultima perioada, conform INS au urmat cursuri de perfectionare doar circa 11% din populatia ocupata in anul 3, 18% din populatia ocupata in anul 4 si 15% din populatia ocupata in anul 5. In acest context, considerand ca rata de perfectionare a populatiei ocupate trebuie sa fie de circa 20% (conform ciclului de 5 ani).

3.1.2.  Ocupatii si cursuri autorizate

Cod COR/Nomenclator

Denumire ocupatie

Nr cursuri autorizate

111057

Secretar primarie, prefectura, procuratura

1

114207

Delegat sindical national

1

121018

Director vanzari

3

122503

Manager in activitatea de turism

5

122675

Conducator activitate de transport rutier

2

122953

Director asezamant cultural

1

123207

Manager resurse umane

15

123307

Manager marketing (tarife, contracte, achizitii)

1

123506

Manager achizitii

1

123903

Inspector de protectie civila

2

123906

Manager de securitate la incendiu

2

123906

Manager securitate la incendiu

2

131102

Fermier in productia vegetala

1

131104

Fermier in productia animala

1

131507

Director de hotel/motel

5

131508

Director de restaurant

3

131509

Director de agentie de turism, touroperatoare

4

131901

Conducator intreprindere mica

1

132207

Manager resurse umane

1

189571

Manager de proiect

1

La nivel national sunt autorizate urmatoarele categorii de cursuri dintr-un nomenclator de ocupatii de circa 3200:

Cod COR/Nomenclator

Denumire ocupatie

Nr cursuri autorizate

212202

Expert statistician

1

213902

Administrator de retea de calculatoare

20

241108

Expert fiscal

1

241114

Evaluator

1

241115

Analist investitii

1

241119

Administrator credite

1

241122

Lichidator

1

241124

Auditor intern

2

241204

Inspector protectia muncii

38

241205

Formator

49

241207

Formator de formatori

21

241208

Consilier informare si orientare privind cariera

1

241209

Consultant in domeniul fortei de munca

1

241217

Formator-organizator/conceptor/consultant formare

2

241217

Organizator/conceptor/consultant formare

2

241219

Evaluator de competente profesionale

9

241701

Expert evaluator de intreprinderi

1

241702

Expert evaluator de proprietati imobiliare

3

241703

Expert evaluator de bunuri mobile

1

241801

Expert tehnic extrajudiciar

1

241919

Manager proiect

46

241935

Expert aplicare legislatie armonizata in domeniul industriei si comertului

2

242301

Specialist in domeniul calitatii

6

242302

Management al sistemelor de management al calitatii

16

242303

Auditor in domeniul calitatii

25

242304

Manager al sistemelor de management al calitatii

20

242304

Manager al sitemelor de management de mediu

20

242305

Auditor de mediu

17

242911

Consilier armonizare legislativa

1

242912

Expert armonizare legislativa

1

242913

Analist armonizare legislativa

1

243102

Conservator opere de arta si monumente istorice

1

243103

Muzeograf

1

243107

Restaurator bunuri culturale

1

243202

Bibliotecar cu studii superioare

1

243203

Documentarist

1

243206

Bibliotecar arhivist

1

243207

Referent de specialitate asezamant cultural

2

244601

Asistent social nivel superior

2

245114

Reporter

2

245211

Designer pagini web (studii superioarei)

1

245401

Balerin

1

245514

Regizor emisie

1

245525

Copywriter publicitate (studii superioare)

2

Cod COR/Nomenclator

Denumire ocupatie

Nr cursuri autorizate

311101

Laborant chimist

2

312101

Programator ajutor

3

312201

Operator calculator electronic si retele

72

312204

Operator in domeniul proiectarii asistate pe calculator

1

313116

Operator productie RTV

3

313124

Editor imagine

1

313204

Operator imagine

1

313208

Tehnician CATV

2

313210

Tehnician pentru sisteme de detectie

1

315103

Specialist coordonator de securitate la incendiu

1

315204

Operator Control Nedistructiv

1

315206

Tehnician protectia muncii

1

315212

Operator control nedistructiv cu radiatii penetrante

3

315213

Operator control nedistructiv cu ultrasunete

4

315214

Operator control nedistructiv cu lichide penetrante

3

315215

Operator control nedistructiv cu particule magnetice

3

315216

Operator control nedistructiv cu curenti turbionari

2

321106

Tehnician protectia mediului (tehnician ecolog)

5

321309

Administrator bunuri agricole

2

322602

Maseur

31

322907

Terapeut in terapii complementare

5

323002

Tehnician acustician-audioprotezist

1

333002

Instructor - educator in unitati de persoane cu handicap

1

333003

Pedagog de recuperare

1

341201

Agent de asigurare

5

341301

Agent imobiliar (broker imobiliar)

19

341403

Agent de turism touroperator

1

341901

Intermediar in activitatea financiara si comerciala (broker)

1

341902

Referent comert exterior

4

341904

Agent vanzari

14

342201

Declarant vamal

2

342304

Referent resurse umane

115

342306

Analist resurse umane

7

342906

Asistent relatii publice si comunicare (studii medii)

10

342908

Impresar artistic

3

342909

Organizator spectacole

2

342910

Operator de interviu

1

343102

Secretar asistent director

1

343103

Asistent manager

12

343302

Contabil

92

343306

Contabil bugetar

1

344131

Agent vamal

1

345004

Detectiv particular

6

346001

Asistent social nivel mediu

8

347102

Decorator interioare

3

347113

Maestru lumini

1

347126

Reporter

2

349103

Ghid national de turism (touroperator)

4

349301

Sef sala restaurant

1

Cod COR/Nomenclator

Denumire ocupatie

Nr cursuri autorizate

411301

Operator introducere, validare si prelucrare date

46

411302

Grafician calculator

3

411303

Designer pagini WEB

8

411305

Operator procesare texte, imagini

2

411501

Secretara

3

411502

Secretara-dactilografa

8

411503

Secretara prelucrare texte

1

413204

Programator productie

2

414117

Restaurator bunuri culturale (studii medii)

1

414118

Conservator bunuri culturale (studii medii)

1

419003

Delegat sindical de intreprindere

3

422103

Agent de turism

2

422202

Receptioner

7

422203

Sef receptie hotel

1

442371

Tehnician chimist de laborator

1

442735

Tehnician instalator pentru constructii

3

442737

Tehnician in constructii si lucrari publice

4

442741

Laborant pentru constructii

1

442748

Tehnician cadastru funciar topograf

7

443101

Tehnician electrotehnist

2

443465

Tehnician transporturi

1

443471

Tehnician telecomunicatii

1

443473

Tehnician electronist

2

443834

Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii

1

443837

Tehnician electromecanic auto

1

446022

Administrator retele locale si de comunicatii

3

446023

Analist programator

6

446388

Tehnician echipamente de calcul si retele

1

446390

Tehnician operator procesare text imagine

2

446390

Tehnician operator procesare text si imagine

2

446391

Tehnician proiectant cad

1

460998

Tehnician analize produse alimentare

1

478894

Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului

1

479260

Tehnician in agricultura

1

479262

Tehnician in silvicultura

2

484373

Tehnician maseur

60

Cod COR/Nomenclator

Denumire ocupatie

Nr cursuri autorizate

511307

Animator socio-educativ

1

512110

Sef sala restaurant

4

512112

Administrator imobile

4

512113

Administrator pensiune turistica

1

512114

Lucrator in gospodaria agroturistica

1

512201

Bucatar

2

512202

Pizzar

1

512203

Bucatar specialist/vegetarian/dietetician

3

512301

Barman

25

512302

Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie

4

512304

Somelier

1

513103

Asistent maternal

5

513204

Infirmiera

1

513301Ingrijitoare batrani la domiciliu

1

513304

Asistent personal al pesoanei cu handicap grav

5

513903

Mediator social

1

514102

Cosmetician

3

514104

Manichiurist

1

514106

Maseur de intretinere si relaxare

2

514107

Machior

1

514108

Tatuator

1

514201

Camerista

6

514203

Liftier

5

514205

Guvernanta la hotel

2

514908

Agent ecolog

1

516104

Servant pompier

5

516902

Agent de insotire si gardare persoane fizice si valori

11

521001

Manechin

1

522004

Vanzator

3

522006

Lucrator comercial

1

522007

Vanzator de produse naturiste

1

551942

Broker

1

552673

Agent imobiliar

3

553403

Tehnician in turism

3

553769

Tehnician in comert

3

555595

Agent comercial

2

556325

Agent de ocupare

1

556326

Inspector resurse umane

1

558517

Agent de nava

1

559247

Secretar - stenodactilograf - operator birotica

6

559613

Tehnician in activitati financiare si comerciale

21

559978

Contabil asistent de gestiune

27

562900

Agent vamal

3

574560

Dansator

13

Cod COR/Nomenclator

Denumire ocupatie

Nr cursuri autorizate

611101

Agricultor

2

611103

Legumicultor

4

611104

Lucrator calificat in culturi de camp si legumicultura

1

611204

Floricultor

1

611501

Pomicultor

1

612105

Crescator bovine

1

612201

Crescator de pasari

1

613001

Agricultor in culturi vegetale si crescator de animale

5

615201

Pescar in ape interioare si de coasta

6

615401

Paznic de vanatoare

1

Cod COR/Nomenclator

Denumire ocupatie

Nr cursuri autorizate

712206

Zidar restaurator

1

713604

Instalator incalzire centrala si gaze

1

713701

Electrician in constructii

1

721201

Sudor manual cu arc electric cu electrod invelit

1

721203

Sudor manual cu arc electric

4

721208

Sudor

2

721309

Tinichigiu restaurator

1

721602

Scafandru autonom

1

723301

Frigoriferist

1

723302

Mecanic agricol

1

724101

Electrician echipamente electrice si energetice

1

724401

Automatist

1

724501

Electrician exploatare centrale si statii electrice

2

724504

Electrician montare si reparatii linii electrice aeriene

1

Cod COR/Nomenclator

Denumire ocupatie

Nr cursuri autorizate

808315

Operator calculator

133

808343

Designer pagini WEB

3

811103

Excavatorist

1

812209

Laminator de benzi la rece

1

816103

Fochist cazane industriale

10

816106

Fochist la cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune

11

816107

Fochist la caldari pentru incalziri centrale

3

816109

Operator la instalatiile de turbine cu abur sau gaze

2

816116

Automatist pentru supraveghere si intretinere cazane

1

816304

Operator hidraulic in alimentarile cu apa

1

816307

Operator la tratarea apei tehnologice

1

818570

Bibliotecar studii medii

1

821101

Operator la masini-unelte semiautomate si automate

4

821112

Operator la masini – unelte cu comanda numerica

1

823208

Operator sudare tevi si fitinguri Pehd

12

826301

Operator conf. industrial imbracaminte din tesaturi

2

826421

Operator curatitor chimic

2

827107

Operator la fabricarea mezelurilor

1

827402

Operator la fabricarea produselor fainoase

1

828701

Montator subansamble

1

832201

Sofer de autoturisme, camionete, camioane

1

832301

Sofer autobuz

1

832401

Sofer autocamion / masina de mare tonaj

2

833104

Mecanic de exploatare in cultura mare

1

833201

Masinist la masini pentru terasamente (ifronist)

1

833301

Macaragiu

1

833302

Masinist pod rulant

2

833310

Liftier

6

833401

Masinist la masini mobile pentru transporturi interioare

3

833403

Stivuitorist

26

836467

Tehnician in administratie publica

3

848154

Tehnician in turism, hoteluri si alimentatie

12

848491

Telefonist

1

Cod COR/Nomenclator

Denumire ocupatie

Nr cursuri autorizate

921303

Muncitor piscicol

1

932002

Imbuteliator fluide sub presiune

1

932009

Operator umplere recipiente GPL

9

933007

Operator transport si distribuire butelii de GPL

2

Cod COR/Nomenclator

Denumire ocupatie

Nr cursuri autorizate

1903312

Miner in subteran pentru constructii

2

1907300

Lucrator in structuri pentru constructii

25

1907300

Lucrator in structuri pentru constructii

25

1907329

Zidar, pietrar, tencuitor

115

1907694

Dulgher, tamplar, parchetar

36

1907695

Constructor structuri monolite

1

1908059

Dulgher-tamplar-parchetar

87

1909855

Pavator

2

1909856

Asfaltator

6

1909858

Construcor linii tramvai

1

1909863

Lucrator pentru drumuri si cai ferate

9

1909887

Mecanic utilaje si instalatii de constructii

2

1909890

Constructor drumuri si poduri

2

1910950

Lucrator finisor pentru constructii

11

1910981

Mozaicar montator placaje

9

1910983

Mozaicar faiantar

15

1911681

Lucrator in izolatii

2

1911712

Confectioner geam termoizolator

2

1911712

Izolator

2

1911713

Montator pereti si plafoane din ghips carton

28

1911714

Confectioner tamplarie aluminiu si mase plastice

42

1911715

Confectioner geam termoizolator

1

1911740

Confectioner tamplarie aluminiu si mase plastice

1

1912411

Lucrator instalator pentru constructii

7

1912442

Instalator instalatii de ventilare si conditionare

5

1912443

Instalator instalatii tehnico - sanitare si de gaze

66

1912444

Instalator retele de distributie locale si magistrale de gaze

1

1912445

Instalator instalatii de incalzire centrala

34

1912808

Electrician constructor

23

1914238

Vopsitor industrial

3

1914269

Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor

30

1939836

Turnator

5

1940170

Sudor electric

26

1940171

Sudor autogen

8

1940201

Sudor

77

1940537

Tinichigiu carosier

7

1940568

Tinichigiu vopsitor auto

14

1940573

Lacatus constructii navale

9

1940903

Presator metale la rece

3

1940908

Lucrator in lacatuserie mecanica structuri

7

1940932

Lacatus constructii metalice si utilaj tehnologic

6

1940933

Tubulator naval

3

1940934

Lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale

10

1940936

Lacatus constructii metalice si navale

4

1940937

Constructor montator de structuri metalice

4

1940938

Lacatus mecanic prestari servicii

2

1943489

Forjor - tratamentist

3

1944555

Slefuitor metale

1

1944584

Strungar

13

1944585

Frezor, rabotor, mortezor

11

1944586

Rectificator

4

1947110

Ajutor mecanic auto

1

1947141

Electrician electronist auto

11

1947142

Mecanic auto

35

1947841

Lucrator in mecanica de motoare

1

1947842

Lucrator in mecanica agricola

10

1947843

Lucrator in mecanica de montaj, intretinere si reparatii

2

1947872