Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » tehnologie » constructii
CALCULUL ARMATURII PLANSEULUI PESTE PARTER

CALCULUL ARMATURII PLANSEULUI PESTE PARTERCALCULUL ARMATURII PLANSEULUI PESTE PARTER

Evaluarea incarcarilor :

  1. greutate proprie placa :  lb * hp * n = 25 * 0.18 * 1.35 = 6.075 kN/m2
  2. tencuiala                     :   lt * δt * n  = 19 * 0.015 * 1.35 =0.3847 kN/m2
  3. inc . utila                                          = 1.5 *n = 1.5 * 1.5 = 2.10 kN/m2


-        evaluarea incarcarilor la nivelul  pardoseli:

o      pardoseala rece :

placi pardoseala ( gresie ceramica ) :

l * δ * n  = 11 * 0.01 *1.35 = 0.148 kN/m2

            mortar de ciment M 200 :

l * δ * n  = 19 * 0.02 *1.35 = 0.513 kN/m2

            strat de egalizare din mortar de ciment :

l * δ * n  = 19 * 0.03 *1.35 = 0.769 kN/m2

                        gpr = 1.43 kN/m2

o      pardoseala calda  :

parchet laminat

l * δ * n  = 4.8 * 0.01 *1.35 = 0.0648 kN/m2

            strat de egalizare din mortar de ciment :

l * δ * n  = 19 * 0.05 *1.35 = 1.282 kN/m2

                        gpc = 1.347 kN/m2

  1. pardoseala rece    :  gpr = 1.43 kN/m2
  2. pardoseala calda   :  gpc = 1.347 kN/m2

Pardoseala calda :

tip element

( valoare incarcare )

daN/m2

dimensiune

[ m ]

valoare normata kN/m2

COEFICIENT

DE SIGURANTA

n

valoare de

calcul

kN/m2

greutate prop.

placa   ( 25 )

0.18

4.5

1.35

6.075

tencuiala 19 )

0.015

0.27

1.35

0.3645

inc. utila   ( 1.5 )

-

1.5

1.5

2.25

parchet laminat

( 4.8 )

0.01

0.048

1.35

0.0648

strat egalizare (  19 )

0.05

1.52

1.35

2.052

PARDOSEALA  CALDA

7.838

-

10.806

Pardoseala rece :

tip element

( valoare incarcare )

daN/m2

dimensiune

[ m ]

valoare normata kN/m2

COEFICIENT

DE SIGURANTA

n

valoare de

calcul

kN/m2

greutate prop.

placa   ( 2500 )

0.18

4.5

1.35

6.075

tencuiala 1900 )

0.015

0.27

1.35

0.3645

inc. utila   ( 150 )

-

1.5

1.5

2.10

gresie ceramica (1100 )

0.01

11

1.35

0.121

strat mortar ( 1900 )

0.03

0.57

1.35

0.7695

strat mortar - egalizare (1900 )

0.02

0.38

1.35

0.49

PARDOSEALA RECA

18.22

-

9.799

Placa 1 : Zona WC 4.50 x 6.20

  

Pardoseala rece :

tip element

( valoare incarcare )

kN/m2

dimensiune

[ m ]

valoare normata kN/m2

COEFICIENT

DE SIGURANTA

n

valoare de

calcul

kN/m2

greutate prop.

placa   ( 25 )

0.18

4.5

1.35

6.075

tencuiala 19 )

0.015

0.285

1.35

0.384

inc. utila   ( 1.50 )

-

1.5

1.5

2.25

Gresie ceramica

( 11 )

0.01

0.11

1.35

0.1485

strat egalizare (  19 )

0.05

0.95

1.35

1.283

PARDOSEALA  CALDA

7.345

-

8.537

         

Momente maxime :

1 / 12 * ( g + p )* (3 * lmax - lmin ) * l2min =  2 ( M1 + M2 ) + M1’ + M2’

l = 6.20 / 4.50 = 1.37

l=1.3……………1.7

l=1.37 …………..X   

l=1.4…………….2.0

                                                            X = 0.23

  =>   M1/M2= 1.93      =>    M1=1.93 M2          

l2  / l’2 = 6.20 / 3.30 = 1.87 =>   M2/M2’ = 0.8 =>  M2’= M2/ 0.8  

l1  / l’1 = 4.50 / 4.50 = 1.0 => M1/M1’= 0.8   =>  M1’=  M1/ 0.5  

1 / 12( 8.537+ 0 )(3*6.2 –4.50 ) 4.502 = 2( 1.93M2+ M2 ) + M2/0.8+ M2/0.8  

203.127  = 8.36 * M2

M2=24.29  kNm

2=24.29 / 0.8=30.37 kNm

M1=24.29   * 1.93 = 46.87 kNm

1=46.87  / 0.5 = 93.75 kNm

z1 = 0.9 * h01 = 0.9 * ( h -a - f1 / 2 ) = 0.9 * ( 18.00 - 1.5 - 0.8 / 2 ) =

             z1 = 14.49 cm 

      z2 = 0.9 * h02 = 0.9 *( h -a - f1 - f1 / 2 ) = 0.9 *( 18.00 - 1.5 - 0.8 - 0.8 / 2 )

                                                                                     z2 = 13.77 cm 

CALCULUL ARMATURILOR :

Aa1 =   =  = 4.58 cm2

Aa1 =  4.58 / 3.90 = 1.17 cm2/m

A a2 =   =  = 4.65 cm2

Aa2 = 4.65 / 3.60 = 1.30 cm2/m

a1 =   =  = 5.72  cm2

A’a1 = 5.72 / 3.90 = 1.46  cm2/m

a2 =   =  = 5.82  cm2

A’a2 =  5.82 / 3.60 =1.61  cm2/m

Momentul

ho(cm)

Ra(daN/cm2)

Aa(cm2)

Aa1 cm2/m

Min5f6/m

M1=959.97

9.99

2100

4.58

1.17

2.32f8

5f8

M2=905.63 

9.27

2100

4.65

1.30

2.59f8

5f8

M1’=1200

9.99

2100

5.72

1.46

2.9f8

5f8

M2’=1123.1

9.27

2100

5.82

1.61

3.20f8

5f8

Placa 2 : Living  4.80 x 3.90

Pardoseala calda :

tip element

( valoare incarcare )

daN/m2

dimensiune

[ m ]

valoare normata daN/m2

COEFICIENT

DE SIGURANTA

n

valoare de

calcul

daN/m2

greutate prop.

placa   ( 2500 )

0.13

325

1.1

357.5

tencuiala 1900 )

0.015

28.5

1.3

37.05

inc. utila   ( 150 )

-

150

1.4

210

parchet lamba si uluc

( 480 )

0.022

10.56

1.1

11.616

strat egalizare (  1900 )

0.028

53.2

1.3

69.16

PARDOSEALA  CALDA417.26

-

685.33

                             

Momente maxime :

1 / 12 * ( g + p )* (3 * lmax - lmin ) * l2min =  2 ( M1 + M2 ) + M1’ + M2’

l = 4.80 / 3.90 = 1.23

l=1.2……………1.4

l=1.23 …………..X   

l=1.3…………….1.9

                                                            X = 0.15

  =>   M1/M2= 1.55     =>    M1=1.55 M2          

l2  / l’2 = 4.80 / 3.60= 1.33 < 1.44=> M2/M2’= 0.725 =>M2’= M2 /0.725

l1  / l’1 =  3.90 / 2.10 = 1.85 > 1.17  =>  M1/M1’ = 0.8 =>  M1’= M1/ 0.8  

1 / 12( 685.33 + 0 )(3*4.80 –3.90 ) 3.902 = 2( 1.55M2+ M2 ) + 1.55 * M2 /0.8

                                                                            + M2/0.725

9121  = 8.42* M2 

M2=1083.25  daNm

M1=1083.25  * 1.55 = 1679.04 daNm

2=1083.25  / 0.725 =1494.14 daNm

1=1679.04 /0.8 = 2098.8 daNm

CALCULUL ARMATURILOR :

Aa1 =   = = 8.01 cm2

Aa1 =  8.01 / 4.80 = 1.67 cm2/m

A a2 =   =  = 5.56 cm2

Aa2 = 5.56 / 3.90 = 1.43 cm2/m

a1 =   =  = 10.00  cm2

A’a1 = 10.00 / 4.80 = 2.08  cm2/m

a2 =   =  = 7.68  cm2

A’a2 =  7.68 / 3.90 =1.97  cm2/m

Momentul

ho(cm)

Ra(daN/cm2)

Aa(cm2)

Aa1 cm2/m

Min5f6/m

M1=1679.04

9.99

2100

8.01

1.67

3.32 f8

5f8

M2=1083.25 

9.27

2100

5.56

1.43

2.85f8

5f8

M1’=2098.8

9.99

2100

10.00 

2.08

4.14f8

5f8

M2’=1494.14

9.27

2100

7.68 

1.97

3.92f8

5f8

Placa 3  Dormitor mic  3.00 x 3.60

Pardoseala calda :

tip element

( valoare incarcare )

daN/m2

dimensiune

[ m ]

valoare normata daN/m2

COEFICIENT

DE SIGURANTA

n

valoare de

calcul

daN/m2

greutate prop.

placa   ( 2500 )

0.13

325

1.1

357.5

tencuiala 1900 )

0.015

28.5

1.3

37.05

inc. utila   ( 150 )

-

150

1.4

210

parchet lamba si uluc

( 480 )

0.022

10.56

1.1

11.616

strat egalizare (  1900 )

0.028

53.2

1.3

69.16

PARDOSEALA  CALDA

417.26

-

685.33

                             

Momente maxime :

1 / 12 * ( g + p )* (3 * lmax - lmin ) * l2min =  2 ( M1 + M2 ) + M1’ + M2’

l = 3.60 / 3.00 = 1.20  =>   M1/M2= 1.40      =>    M1=1.40 M2 

l2  / l’2 = 3.60 / 2.10 = 1. 71 > 1.08  => M2/M2’= 0.8   => M2’= M2 / 0.8  

l1  / l’1 = 3.00 / 2.10 = 1.43   > 0.9  => M1/M1’= 0.8   => M1’= M1 / 0.8  

        

1 / 12 ( 685.33 + 0 )(3 * 3.60 – 3.00 ) 3.002 = 2 ( 1.40 M2+ M2 ) +

                                                                                    1.40 M2 / 0.8 + M2 / 0.8

4009.2 = 7.80 * M2 

M2=514 daNm

2=514 / 0.8=642.5 daNm

M1=514 * 1.40 = 719.60 daNm

M1’=642.5 * 2 = 1285 daNm

CALCULUL ARMATURILOR :

Aa1 =   =  = 3.43 cm2

Aa1 =  3.43/ 3.60 = 0.95 cm2/m

A a2 =   =  = 2.64 cm2

Aa2 = 2.64 / 3.00 = 0.88 cm2/m

a1 =   =  = 6.13  cm2

Aa1’ = 6.13 / 3.60 = 1.70  cm2/m

a2 =   =  = 3.3  cm2

Aa2’ =  3.3 / 3.00 =1.10  cm2/m

Momentul

ho(cm)

Ra(daN/cm2)

Aa(cm2)

Aa1 cm2/m

Min5f6/m

M1=719.60

9.99

2100

3.43

0.95

1.9f8

5f8

M2=514

9.27

2100

2.64

0.88

1.75f8

5f8

M1’=1285

9.99

2100

6.13

1.70

3.38f8

5f8

M2’=642.5

9.27

2100

3.30

1.10

2.20f8

5f8

Placa 4  Baie 3.00 x 2.10

Pardoseala rece :

tip element

( valoare incarcare )

daN/m2

dimensiune

[ m ]

valoare normata daN/m2

COEFICIENT

DE SIGURANTA

n

valoare de

calcul

daN/m2

greutate prop.

placa   ( 2500 )

0.13

325

1.1

357.5

tencuiala 1900 )

0.015

28.5

1.3

37.05

inc. utila   ( 150 )

-

150

1.4

210

gresie ceramica (1100 )

0.01

11

1.1

12.10

strat mortar ( 1900 )

0.02

38

1.3

49.40

strat mortar - egalizare (1900 )

0.02

38

1.3

49.40

PARDOSEALA RECA

590.50

-

715.45

                 

                             

Momente maxime :

1/12 ( g + p ) ( 3 lmax-lmin) l2min = 2 (M1+M2) + M1’+ M2’+ M1”

l = 3.00 / 2.10  = 1.43

l=1.4……………2.3

l=1.43 …………..X   

l=1.5…………….3.1

                                                            X = 0.24

 =>   M1/M2= 2.54      =>   M2 = M1/ 2.54

                                                    M1 = M2* 2.54

l2  / l’2 = 3.00 / 2.10 = 1.43   > 0.9  => M2/M2’= 0.8   => M2’= M2 / 0.8  

l1  / l’1 = 3.80 / 2.10 = 1.81 > 1.14  => M1/M1’= 0.8   =>  M1’=  M1/ 0.8  

                   = 3.60 / 2.10 = 1.71 > 1.08  => M1/M1’’= 0.8   =>  M1’’=  M1/ 0.8  

         

1 / 12 ( 715.45 + 0 )(3 * 3.00 – 2.10 ) 2.102 = 2 ( M1+ M1/2.54 ) +

                                                                                M1/ 0.8  + 0.8* M1/2.54 + M1/0.8

1814.2 = 4.4 * M1 

M1    = 412.3 daNm

M2    = 412.3  / 2.54 = 162.33 daNm

2  = 162.33 /0.8 = 202.3 daNm

M 1’ = 412.3   / 0.8 = 515.38 daNm

M1’’ = 412.3  / 0.8 = 515.38 daNm

CALCULUL ARMATURILOR :

Aa1 =   =  = 1.97 cm2

Aa1 =  1.97/ 3.00 = 0.65 cm2/m

A a2 =   =  = 0.83 cm2

Aa2 = 0.83 / 2.10 = 0.40 cm2/m

a1 =   =  = 2.46  cm2

Aa1’ = 1.77 / 3.00 = 0.82  cm2/m

a2 =   =  = 1.10  cm2

Aa2’ =  1.10 / 2.10 =0.53 cm2/m

A’’ a1 =   =  = 2.46  cm2

Aa1’’=  2.46 / 3.00 =0.82  cm2/m

Momentul

ho(cm)

Ra(daN/cm2)

Aa(cm2)

Aa1 cm2/m

Min5f6/m

M1=412.3

9.99

2100

1.97

0.65

1.3f8

5f8

M2=162.33

9.27

2100

0.83

0.40

1.f8

5f8

M1’=515.38

9.99

2100

2.46

0.82

1.63f8

5f8

M2’=202.3

9.27

2100

1.10

0.53

1f85f8

M1’’=515.38

9.99

2100

2.46

0.82

1.63f8

5f8

Placa 5  Dormitor 3.80 x 3.00

Pardoseala calda :

tip element

( valoare incarcare )

daN/m2

dimensiune

[ m ]

valoare normata daN/m2

COEFICIENT

DE SIGURANTA

n

valoare de

calcul

daN/m2

greutate prop.

placa   ( 2500 )

0.13

325

1.1

357.5

tencuiala 1900 )

0.015

28.5

1.3

37.05

inc. utila   ( 150 )

-

150

1.4

210

parchet lamba si uluc

( 480 )

0.022

10.56

1.1

11.616

strat egalizare (  1900 )

0.028

53.2

1.3

69.16

PARDOSEALA  CALDA

417.26

-

685.33

                 

                             

Momente maxime :

1/12(g+p)(3lmax-lmin)l2min=2(M1+M2)+M1’+M2’+M2”

l = 3.80 / 3.00  = 1.27

l=1.2……………1.4

l=1.27 …………..X   

l=1.3…………….1.9

                                                            X = 0.35

 =>   M1/M2= 1.75      =>   M1 = 1.75 * M2

l2  / l’2 = 3.80 / 2.10 = 1.81 > 1.14  => M1/M1’= 0.8   =>  M1’=  M1/ 0.8  

           = 3.80 / 1.60 = 2.4 > 1.14 => M2/M2’’= 0.8  => M2’’=  M2/ 0.8  

l1  / l’1 = 3.00 / 2.10 = 1.43   > 0.9  => M2/M2’= 0.8   => M2’= M2 / 0.8  

         

1 / 12 (685.33+ 0 )(3 * 3.80 – 3.00 ) 3.002 = 2 ( 1.75*M2+ M2) +

                                                                             1.75* M2 /0.8+  M2 / 0.8 + M2 / 0.8

4317.58= 10.2 * M2 

M2    = 423.29     daNm

M1    = 1.75* 423.29 = 740.9daNm

2  = 423.29/ 0.8 = 529.11daNm

M 1’ = 740.9/ 0.8 = 926.13daNm

M2’’ = 423.29/ 0.8 = 529.11daNm

CALCULUL ARMATURILOR :

Aa1 =   =  = 3.53 cm2

Aa1 =  3.53/ 3.80 = 0.93 cm2/m

A a2 =   =  = 2.17 cm2

Aa2 = 2.17 / 3.00 = 0.72 cm2/m

a1 =   =  = 4.41  cm2

Aa1’ = 4.41 / 3.80 = 1.16  cm2/m

a2 =   =  = 2.72  cm2

Aa2’ =  2.72 / 3.00 =0.91 cm2/m

A’’ a2 =   =  = 2.71  cm2

Aa2’’=  2.71 / 3.00 =0.91  cm2/m

Momentul

ho(cm)

Ra(daN/cm2)

Aa(cm2)

Aa1 cm2/m

Min5f6/m

M1=740.9

9.99

2100

3.53

0.93

1.85f8

5f8

M2=423.29

9.27

2100

2.17

0.72

1.43f8

5f8

M1’=926.13

9.99

2100

4.41

1.16

2.31f8

5f8

M2’=529.11

9.27

2100

2.71

0.91

1.81f8

5f8

M2’’=529.11

9.27

2100

2.71

0.91

1.81f8

5f8

           

Placa  6 :  Debara  3.00 x 1.60

Pardoseala calda :

tip element

( valoare incarcare )

daN/m2

dimensiune

[ m ]

valoare normata daN/m2

COEFICIENT

DE SIGURANTA

n

valoare de

calcul

daN/m2

greutate prop.

placa   ( 2500 )

0.13

325

1.1

357.5

tencuiala 1900 )

0.015

28.5

1.3

37.05

inc. utila   ( 150 )

-

150

1.4

210

parchet lamba si uluc

( 480 )

0.022

10.56

1.1

11.616

strat egalizare (  1900 )

0.028

53.2

1.3

69.16

PARDOSEALA  CALDA

417.26

-

685.33

                             

            p = 1850 * 2.8 * 0.125 * 1.35 = 874.13 daN  =>

                                                            p = 245 daN/m2

Momente maxime :

1 / 12 * ( g + p )* (3 * lmax - lmin ) * l2min =  2 ( M1 + M2 ) + M1’ + M2’

l = 3.00 / 1.60 = 1.88

l=1.8……………4.9

l=1.88 …………..X   

l=1.9…………….5.5

                                                            X = 0.48

  =>   M1/M2= 5.38     =>    M1=5.38 M2          

l2  / l’2 = 3.00 / 3.00= 1=>   M2/M2’= 0.5   =>  M2’=2* M2

l1  / l’1 =  3.80 / 1.60=2.37 > 1.33  =>  M1/M1’= 0.8   =>  M1’= M1 / 0.8

1 / 12( 685.33 + 245 )(3*3.00 –1.60 ) 1.602 = 2( 5.38M2+ M2 ) + 5.38 M2/0.8          

                                                                              + 2 * M2

1491.1 = 21.48* M2 

M2=965.19  daNm

M1=965.19 * 1.55 = 1496.04 daNm

2=965.19 /0.8 =1206.49 daNm

1=1496.04 * 2 = 2992.1 daNm

CALCULUL ARMATURILOR :

Aa1 =   =  = 7.13 cm2

Aa1 =  7.13 / 4.80 = 1.49 cm2/m

A a2 =   =  = 4.96 cm2

Aa2 = 3.95 / 3.90 = 1.01 cm2/m

a1 =   =  = 14.26  cm2

A’a1 = 4.85 / 4.80 = 1.01  cm2/m

a2 =   =  = 6.20  cm2

A’a2 =  7.90 / 3.90 =2.03  cm2/m

Momentul

ho(cm)

Ra(daN/cm2)

Aa(cm2)

Aa1 cm2/m

Min5f6/m

M1=1496.05

9.99

2100

7.13

1.49

3.0 f8

5f8

M2=965.19

9.27

2100

4.96

1.01

2.01f8

5f8

M1’=2992.1

9.99

2100

14.26

1.01

2.01f8

5f8

M2’=1206.49

9.27

2100

6.20

2.03

4.04f8

5f8

Placa  7:  Hol  2.10 x 11.10

Pardoseala calda :

tip element

( valoare incarcare )

daN/m2

dimensiune

[ m ]

valoare normata daN/m2

COEFICIENT

DE SIGURANTA

n

valoare de

calcul

daN/m2

greutate prop.

placa   ( 2500 )

0.13

325

1.1

357.5

tencuiala 1900 )

0.015

28.5

1.3

37.05

inc. utila   ( 150 )

-

150

1.4

210

parchet lamba si uluc

( 480 )

0.022

10.56

1.1

11.616

strat egalizare (  1900 )0.028

53.2

1.3

69.16

PARDOSEALA  CALDA

417.26

-

685.33

      lmax/lmin  = 11.10 / 2.10 = 5.29 => armare pe o singura directie 

            Schema de calcul :

M1 =   =  = 947.6 daNm

MB =   =  = 744.56 daNm

MC =   =  = 560.72 daNm

M2 =   -   =

      =  -  = 469.71 daNm

      z1 = 0.9 * h01 = 0.9 * ( h -a - f1 / 2 ) = 0.9 * ( 13.00 - 1.5 - 0.8 / 2 ) =

             z1 = 9.99 cm 

      z2 = 0.9 * h01 = 0.9 *( h -a - f1 - f1 / 2 ) = 0.9 *( 13.00 - 1.5 - 0.8 - 0.8 / 2 )

             z2 = 9.27 cm 

CALCULUL ARMATURILOR :

Aa1 =   =  = 2.37 cm2

Aa1 =  2.37 / 2.10 = 1.13 cm2/m

A’a1 =   =  = 3.82 cm2

A’a1 = 3.82 / 2.10 = 1.82 cm2/m

Momentul

ho(cm)

Ra(daN/cm2)

Aa(cm2)

Aa1 cm2/m

Min5f6/m

M1=469.71

9.99

2100

2.37

1.13

3.0 f8

5f8

MB=744.56

9.27

2100

3.82

1.82

2.01f8

5f8

Placa  8  Balcon  3.00 x 2.10

Pardoseala rece :

tip element

( valoare incarcare )

daN/m2

dimensiune

[ m ]

valoare normata daN/m2

COEFICIENT

DE SIGURANTA

n

valoare de

calcul

daN/m2

greutate prop.

placa   ( 2500 )

0.13

325

1.1

357.5

tencuiala 1900 )

0.015

28.5

1.3

37.05

inc. utila   ( 150 )

-

300

1.4

420

gresie ceramica (1100 )

0.01

11

1.1

12.10

strat mortar ( 1900 )

0.02

38

1.3

49.40

strat mortar - egalizare (1900 )

0.02

38

1.3

49.40

PARDOSEALA RECA

740.50

-

925.45

                 

                             

Momente maxime :

1/12 ( g + p ) ( 3 lmax-lmin) l2min = 2 (M1+M2) + M1’

l = 3.00 / 2.10  = 1.43

l=1.4……………2.3

l=1.43 …………..X   

l=1.5…………….3.1

                                                            X = 0.24

 =>   M1/M2= 2.54      =>   M2 = M1/ 2.54

                                                    M1 = M2* 2.54

l2  / l’2 = 3.00 / 2.10 = 1.43   > 0.9  => M2/M2’= 0.8   => M2’= M2 / 0.8  

l1  / l’1 = 3.80 / 2.10 = 1.81 > 1.14  => M1/M1’= 0.8   =>  M1’=  M1/ 0.8  

                  

         

1 / 12 (925.45+ 0 )(3 * 3.00 – 2.10 ) 2.102 = 2 ( M1+ M1/2.54 ) +  M1/ 0.8

                                                                                             

2346.70 = 2.04* M1 

M1    = 1150.35 daNm

M2    = 1150.35  / 2.54 = 469.53 daNm

M 1’ = 1150.35   / 0.8 = 1438.94 daNm

CALCULUL ARMATURILOR :

Aa1 =   =  = 5.48 cm2

Aa1 =  5.48/ 3.00 = 1.83 cm2/m

A a2 =   =  = 2.41 cm2

Aa2 = 2.41 / 2.10 = 1.41 cm2/m

a1 =   =  = 6.85  cm2

Aa1’ = 6.85 / 3.00 = 2.28cm2/m

Momentul

ho(cm)

Ra(daN/cm2)

Aa(cm2)

Aa1 cm2/m

Min5f6/m

M1=412.3

9.99

2100

5.48

1.83

3.6f8

5f8

M2=162.33

9.27

2100

2.41

1.41

2.81f8

5f8

M1’=515.38

9.99

2100

6.85

2.28

4.54f8

5f8

Extras de armatura pentru placa peste subsol :

MARCA

DIAMETRU

lungimi de bare

nr. bucati

lungimi pe diametru

Ψ8

Ψ10

1

8

6.00

15

90.00

-

2

10

0.95

56

-

50.40

3

10

1.15

45

-

51.75

4

8

5.70

15

85.50

-

5

10

2.15

15

-

32.25

6

10

0.80

23

-

18.40

7

8

5.40

56

302.4

-

8

8

4.15

20

83

-

9

8

5.35

20

107

-

10

8

4.20

42

176.40

-

11

10

2.20

42

-

92.5

12

10

2.65

20

-

53.00

13

10

1.45

20

-

29.00

14

8

2.40

17

40.80

-

15

10

1.30

17

-

22.10

16

8

3.85

12

42.6

-

TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU

950

350

GREUTATI   PE    ml    ( kg ) 

0.395

0.617

GREUTATI   PE    diametru   ( kg ) 

380

220

GREUTATE ARMATURA DE REZISTENTA  ( kg ) 

600

GREUTATE ARMATURA REPARTITIE  ( 10% AR)

60

GREUTATE TOTALA :

660

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
Proprietatile de deformare ale zidariei
Parapete
PROIECT CONSTRUCTII CIVILE
IMPLANTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR
Documentatia tehnico – economica de executie a unei zidarii simple si profilul longitudinal al unui drum - Tehnician in constructii si lucrari publice
EXIGENTE PT. CONSTRUCTII
Instructiuni privind avizarea investitiilor in constructii pe linia protectiei civile
Rolul componentelor si influenta lor asupra proprietatilor betonului


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu