Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » didactica » didactica pedagogie
EVALUAREA IN LECTIA DE EDUCATIE FIZICA

EVALUAREA IN LECTIA DE EDUCATIE FIZICAEVALUAREA IN LECTIA DE EDUCATIE FIZICA

1.Criteriile de evaluare

 

a.      Performanta motrica, adica rezultatul la probele de control masurabile.

b.     Progresul realizat de subiect. Este o formula de calcul al acestui progres, dar cel mai important este sa stim sa-l interpretam si sa-l respectam.Dificultatea consta in aceea ca progresul este intoteauna mai mare la cei cu nivel initial mai mic la cei cu nivel initial mai mare. Deci, nu ne putem ghida exclusiv dupa marimea cifrica sau calitativa a ratei de progres.


c.      Cantitatea si, mai ales, calitatea elementelor insusite in raport cu prevederile programei de specialitate( pentru subsistemele educatiei fizice si sportului care au o asemenea programa).

d.     Capacitatea subiectului de a aplica in practica elementele insusite, adica »capacitatea de generalizare ».

e.      Capacitatea de practicare independenta a exercitiilor fizice de catre subiect.

f.      Capacitatea subiectului de restructurare , asamblare etc., a elementelor insusite.

g.     Nivelul cunostintelor teoretice, insusite de subiect, privind practicarea exrecitiilor fizice.

h.     Atitudinea subiectului fata de educatie fizica si sport, concretizata prin frecventa la lectii, participarea la actiunile competitional- sportive, modul de indeplinire a unor sarcini organizatorice etc.

i.       Nivelul de dezvoltare fizica a subiectului.

Care este cel mai important criteriu ? Raspunsul nu poate fi decat unul singur : toate sunt importante in unitatea si interdependenta lor. Nu exista criteriu fara importanta si nici unul cel mai important.

           

                                   

2.Metodele de evaluare

 

  1. Metode de verificare :

a.1.  Trecerea probelor motrice prevazute in « Sistemul National Scolar de Evaluare la disciplina Educatie Fizica si Sport” , aplicat incepand cu anul de invatamant 1999-2000, in functie  si de optiunile profesorului si elevilor privind probele prevazute.

a.2.  Trecerea unor probe de motrocitate, stabilite de fiecare profesor pentru orele de educatie fizica din Curricum-ul la decizia scolii si pentru orele extracurriculare, conform principiului autonomiei.

a.3.  Trecerea unor probe de cunostinta teoretice de specialitate (prezenta in etapa actuala, doar la clasele cu profil de educatie fizica si sport, dar necesara si pentru restul educatiei fizice si sportive scolare).

a.4.  Masurarea (care, in acest caz si numai in acesta inlocuieste verificarea sau- mai corect- se suprapune verificarii) unor indici de dezvoltare fizica( atunci cand nu se face control medical autentic si se respecta criteriul dezvoltarii fizice in evaluarea randamentului elevilor la educatia fizica si sportiva scolara !)

a.5.  Executarea de catre elevi a unor deprinderi si priceperi motrice in conditii analoage (asemanatoare) probei, ramurei sau activitatii respective.

a.6.  Executarea de catre elevi  a unor deprinderi si priceperi motrice in conditii concrete de concurs ( desfasurat conform regulamentului oficial).

a.7.  Indeplinirea de catre elevi a unor sarcini speciale de natura organizatorica sau metodico- didactica : conducerea unor verigi din lectie ; arbitrarea unor intreceri, inclusiv a unor jocuri sportive bilaterale ; conducerea gimnasticii zilnice ; conducerea recreatiei organizate pentru elevii din clasele I-IV ; responsabil(a)  cu prezentarea in scris a colegilor absenti de la lectii sau alte activitati specifice ; responsabil(a) cu aducerea unor materiale din vestiar sau magazie ; lider, atunci cand se imparte clasa pe grupe de lucru etc.

a.8.  Observarea curenta a elevilor si inregistrarea datelor observatiei(reactia la efort, atitudini comportamentale pe ansamblu si in situatii deosebite etc.)

b. Metode de apreciare si notare sau acordare de calificative ;

b.1. Metoda aprecierii verbale, atunci cand aprecierea este insotita- permanent- de acordarea unor calificative. Cine face apreciere, dar nu exprima- prin cuvinte- valoarea aprecierii respective nu procedeaza bine din punct de vedere metodic, dar si din punct de vedere educativ. Nu se  produce feed-back-ul. Elevul, in majoritatea cazurilor, nu cunoaste nivelul executiei sale, nu stie daca a executat bine, foarte bine, satisfacator, insuficient etc.

b.2.  Metode de apreciere si notare sau acordare de calificative non-verbale, mai precis scrise, cand se acorda si note sau calificative, care se trec in catalog :

      b.2.1.  Metoda aprecierii, notarii sau acordarii de califictive pe baza unor norme sau baremuri cuprinse in anumite tabele valabile pe plan national, zonal sau chiar local. Aceasta metoda, numita  si absoluta, se poate aplica in cazul efectuarii de catre elevi a unor probe pentru calitatile motrice.

      b.2.2.  Metoda aprecierii, notarii sau acordarii de calificative prin comparatia rezultatelor obtinute doar la nivelul unei clase de elevi, metoda numita si relativa. Ea este foarte buna pentru scolile in care nu exista decat cate o clasa de elevi la acelasi nivel de varsta de pregatire.Profesorul « aseaza » in ordine rezultatele elevilor din clasa respectiva si face scalarea acestora pe intervale corespunzatoare notelor.

      b.2.3.  Metoda de apreciere, notare sau acordarede calificative pe baza  progresului individual. Deci, este luat in calcul doar indicile de progres, calculat in functie de valoarea performantiala initiala si finala.

      b.2.4.  Metoda de apreciere, notare sau acordare de calificative pe baza nivelului de executie tehnica sai tactica a unor deprinderi si priceperi motrice in conditii de exersare partiala sau globala( inclusiv joc sportiv bilateral). Este metoda care depinde aproape exclusiv de competenta profesionala a cadrului didactic evaluator.

      b.2.5.  Metoda de apreciere, notare sau acordare de calificative in functie de modul in care elevii indeplinesc unele sarcini speciale de  natura organizatorica sau metodico- didactica.

VII. JOCURILE DE MISCARE IN LECTIA DE EDUCATIE FIZICA

  1.             CONSIDERATII GENERALE

       In cadrul literaturii de specialitate  consacrata problemei activitatii umane, jocului ca factor primordial de socializare, i se atribuie o

importanta deosebita. Acesta este o actiune specifica incarcata de sensuri si

tensiuni, intotdeauna desfasurata dupa reguli acceptate de bunavoie si in afara sferei utilitatii sau necesitatii materiale, insotita de simtaminte de inaltare si incordare, de voiosie si destindere

     Jocurile ,sunt activitati de tip ludic, cu implicatii deosebite asupra dezvoltarii personalitatii.Folosite foarte mult si in formele de organizare ale timpului liber ele sunt activitati totale, atractive,naturale cu mari valente recreative si compensatorii.

Ideea de a folosi jocul in scopuri educative a venit inca din antichitate

exprimata de Platon iar mai tarziu, in vremea Renasterii, de Vittorino da Feltre, apoi de Bacon, iar in epoca moderna de Froebel, Montessori, Decroly, Cerghit s.a.

    Cu toate acestea, de-abia in epoca noastra s-a facut din joc un

adevarat instrument educativ didactic in care  se mentioneaza rolul preponderent si deosebit al  jocurilor de miscare  pentru formarea la  elevi a anumitor capacitati psiho-fizice, a priceperilor si  deprinderilor motrice, dar si pentru orientarea si selectia initiala in unele ramuri sportive.

      In acest context, o importanta majora in educatia fizica a elevilor si

indeosebi a elevilor din clasele primare, apartine jocurilor de miscare 

 care  poseda  potentialul formarii la acestia a capacitatilor socio-psihomotrice    si a atitudinilor de autoafirmare, autoevaluare si a orientarii valorice a  personalitatii..

   In concluzie putem spune ca jocul este o activitate complexa, predominant motrica si emotionala, desfasurata spontan dupa reguli prestabilite, in scop recreativ, sportiv si totodata de adaptare la realitatea sociala;

2.      CERINTE METODICE GENERALE :

     In alegerea si organizarea  jocurilor de  miscare  trebuie respectate unele cerinte metodice care conditionaza in mare masura  atingerea obiectivelor urmarite.                   

- Pregatirea materialelor pentru jocuri ca si rearanjarea lor , se recomanda a apartine elevilor

-   Continutul jocului trebuie sa corespunda  particularitatilor somato- functionale si psihice ale elevilor. Daca jocul e prea    simplu interesul elevilor va fi scazut, ei participand din obligatie.   Daca jocul e prea

complicat ca structura si efort, depasind posibilitatile de intelegere si executie,   reactia elevilor va fi identica.  

  Regulile trebuie sa fie intelese si retinute de elevi,  elementele care-l compun sa fie cunoscute, durata efortului si solicitarea   organismului corespunzatoare varstei si nivelului de pregatire.                                                     

    -  La alegerea jocului  se va   tine seama de: 

 scopul instructiv-educativ urmarit unde din numarul mare de jocuri se va  alege cel care contribuie cu cea mai mare eficienta la realizarea obiectivelo    de instruie prevazute;

 conditiile materiale si climaterice in care urmeaza sa se defasoare activitatea;

- Regulile jocului vor fi astfel stabilite, incat sa-l oblige pe elev sa execute actiunile care pot contribui la realizarea obiectivelor instructiv-educative  propuse;

- Formarea echipelor  sau grupelor se face astfel incat sa fie aproximativ  egale ca valoare,pentru a fi competitive;   in cadrul   actiunilor de formare a echipelor trebuie rezolvata si problema alegerii      capitanilor de echipa, acestia pot fi numiti de catre profesor, sarcina      incredintandu-se prin rotatie, mai multor elevi;

- Explicarea si demonstrarea jocului cere ca acestea sa fie scurte, dar

complete, prezentand continutul jocului, scopul urmarit, calitatile solicitate

de joc, regulile de desfasurare etc.

 Jocul poate fi demonstrat integral sau numai prin unele momente importante,   cand pretinde respectarea unui numar   mare de reguli se poate recurge la executarea ,,incetinita “ a jocului cu  intregul colectiv, dupa care se va executa in ritm normal;

- Dozarea efortului in  jocurile  de miscare  trebuie sa fie in concordanta cu veriga lectiei in care se folosesc si cu obiectivele operationale psihomotrice pe care le indeplinesc ; dozarea efortului este  dependenta si de urmatoarele variabile :

 *volumul,intensitatea si complexetitatea efortului fizic implicat:

 *numarul participantilor,dimensiunile terenului de joc ,volumul si calitatea materialelor folosite

 *formatiile de  lucru si modalitatile concrete de exersare.

3  LOCUL, ROLUL SI  DESCRIEREA   PRINCIPALELOR  JOCURILOR  DE

MISCARE IN LECTIA DE EDUCATIE

     In functie de obiectivul urmarit, jocul de miscare poate fi folosit cu succes in aproape toate momentele lectiei, exceptie facand verigile destinate   influentarii selective   a aparatului locomotor    si  cea a aprecierilor si recomandarilor.

     Jocurile folosite trebuie sa-si propuna atingerea obiectivelor operationale de natura psiho-motrica, cognitive si socio-afective.

3.1. Jocuri folosite in veriga „Organizarea colectivului de elevi”.

In veriga I a lectiei se recomanda atunci cand e cazul , utilizarea unor jocuri  pentru captarea  si educarea  atentiei.

      Jocuri folosite:

      „Colturile colorate”

      „Reactia inversa comenzii”

       Sus, jos

       Alb negru

      Buchetelele

                                                Colturile colorate

 

Conditii:

-Sala sau teren

-Numar nelimitat de jucatori

Descriere

Fiecare colt al salii sau terenului va primi denumirea unei culori.Elevii trebuie sa tina minte si la anuntarea unei culori de catre profesor, sa alerge la coltul respectiv.Cei care gresesc sau ezita, vor fi penalizati.

Indicatii metodice:

Pentru a creea surpriza, pot fi strigate si alte culori in afara celor atribuie coltulurilor.

Pentru clasele I-IV, colturile pot primi denumiri de  animale sau pasari.

                                                Reactie  inversa comenzii

 

 

Conditii:

-Sala sau teren

-Numar nelimitat de jucatori

Descriere

Jucatorii pot fi in deplasare sau pe loc si li se adreseaza diferite comenzi, iar ei trebuie     sa execute miscarea inversa celei comandate.

De exemplu: se comanda ridicarea bratului drept, si toti copiii ridica bratul stang, sau se comanda pas alergator si elevii executa mers.

Sus jos (executie inversa comenzii)

 

Conditii:

-Sala sau teren

-Numar nelimitat de jucatori

Descriere

Elevii care se deplaseaza in mers sau la alergare, vor executa mers ghemuit la comanda „sus” si mers pe varfuri la comanda „jos”.

Reguli:

Elevii care gresesc sunt penalizati cu un punct.

Indicatii metodice:

Comenzile pot sa se succeada si consecutiv pentru a creea surpriza.

Alb- negru

 

Conditii:

-Sala sau teren

-Numar nelimitat de jucatori

Descriere

Elevii se deplaseaza intr-o formatie de mars, iar profesorul incepe o povestire in care introduce foarte frecvent cuvintele alb, negru, la auzul carora elevii trebuie sa execute anumite variante de mers, alergare, sau sarituri ca mingea, stabilite in prealabil.

De exemplu: la cuvantul alb elevii vor sari intr-un picior, la negru vor reveni la mersul obisnuit.

Reguli:

Fiecare intarziere se penalizeaza, ca si greselile ,cu un punct.Castiga elevul cu cele mai putine penalizari.

Indicatii metodice:

Povestirea trebuie astfel improvizata astfel incat elevii sa nu poata banui momentul cand se vor pronunta cele doua cuvinte.

3.2. Jocuri folosite in veriga „Pregatirea organismului pentru efort”.

In veriga a II-a a lectiei se folosesc de regula jocuri de miscare cunoscute , atractive si care sa angreneze frontal in exersare toti elevii.

     Jocuri folosite:

    „Buchetelele”,

    „Leapsa”(in diverse variante),

    Soarecele si pisica

    Batista

    „Sarpele isi prinde coada”  

    „Pescarul si plasa”

    „Schimba liniile”.

Buchetelele

 

Conditii:

-Sala sau teren

-Numar nelimitat de jucatori

Descriere

 Jucatorii se deplaseaza prin flanc cate unul sau cate doi si primesc din mers, diferite comenzi pentru mers rapid sau incet, mers pe varfuri sau pe calcaie etc., sau pentru executarea anumitor miscari din mers sau alergare.

 La un moment dat, conducatorul jocului striga un numar, de exemplu „patru”.La auzul numarului strigat, jucatorii se grabesc sa formeze grupe egale de jucatori, asezati in cerculet apucati de maini pe la spate.

Reguli:

Jucatorii care au ramas in afara grupelor formate din patru jucatori, vor fi penalizati cu un punct sau vor primi pedepse mici, hazlii.

Indicatii metodice:

 La inceput jocului, precum si la clasele mici (I-II) se vor striga numere mici pentru a usura gruparea elevilor.

 Numerele strigate trebuie sa duca la ramanerea unui jucator sau  a doi jucatori in afara grupelor (nu mai mult).

Leapsa cu ghemuire

 

Conditii:

-Sala  mare, teren

-Numar nelimitat de jucatori

Descriere

Dintre  jucatori se  alege un urmaritor.Jucatorii alearga liber pe spatiul fixat pentru joc, evitand sa fie prinsi prin ghemuire.

Urmaritorul nu are voie sa prinda jucatorul ghemuit.Jucatorul atins, devine urmaritor.

Reguli:

Jucatorii nu au voie sa ramana ghemuiti mai mult 1'- 2”( secunde).

Indicatii metodice:

Profesorul va urmari ca elevii sa nu stationeze prea mult.

Se pot stabili mai multi prinzatori daca numarul de jucatori este mare.

Variante:

“Cu cocotare” :

Leapsa cu panglica, fiecare jucator are o panglica pe care urmaritorul cauta sa o ia.

“De-a prinselea cu ajutor”, pentru a scapa de urmaritor, jucatorii se prind cate doi.

Soarecele si pisica

 

Conditii:

- se joaca de obicei pe teren sau in sala

- numar nelimitat de jucatori.

Descriere

 Jucatorii formeaza un cerc cu fata spre interior si se apuca de maini.In cerc se afla un jucator care este soarecele iar in afara altul pisica.

Pisica incearca sa prinda soarecele. Jucatorii din cerc usureaza fuga soarecelui, permitandu-i intrarea sau iesirea din cerc prin ridicarea bratelor.Pisica este insa impiedicata sa treaca in acst fel, ea putand folosi numai cele doua porti existente.

Reguli

 Daca pisica a prins soarecele, alta pereche incepe jocul.

Indicatii metodice:

       Jocul se recomanda pentru copiii pana la 10 ani.

 Daca un timp de 1-2 minute pisica nu reuseste sa prinda soarecele, conducatorul jocului poate schimba  rolurile celor care se urmaresc sau poate numi o alta pereche.

Batista

Conditii:

-Sala, teren

-O batista

-Numar nelimitat de jucatori.

Descriere

 Colectivul clasei formeaza un cerc cu fata la centru. Un elev ramane in afara cercului cum batista pe care o lasa tn spatele unui elev din cerc si isi continua alergarea. Daca elevul caruia i-a lasat  batista nu sesizeza pana ajunge din nou la el schimba locul si rolurile cu acesta.Daca elevul a observat batista, porneste in alergare dupa cel ce i-a lasat-o, daca il atinge schimba sensul alergarii si revine la locul sau –celalalt continua jocul- daca nu-l atinge continua el jocul.

Reguli:

 Elevii nu au voie sa se uite la spate inainte de a fi depasiti de jucatorul din afara cercului

nu au voie sa faca semne pentru  a atrage atentia celui caruia i s-a lasat batista.

Indicatii metodice:

 Daca sunt mai multi elevi in clasa se vor face doua sau trei cercuri

 Jocul se va repeta pentru ca toti elevii sa participe efectiv la joc.

Sarpele isi prinde coada

 

Conditii:

-Pe teren sau sala mare

-Grupe de 8-10 jucatori

Descriere

 Jucatorii in flanc cate unul se prind cu mainile de mijloc. Primul jucator este capul iar ultimul este coada sarpelui format. Capul va incerca sa prinda coada sarpelui  schimband continuu directia alergarii.

Reguli:

 Daca  este prinsa coada, jucatorii de la cap si coada se schimba.

 Jucatorii trebuie sa se tina strans de mijloc fara sa dea mainilor .

Indicatii metodice:

 Deplasarea se va face in alergare

 In  cazul in care spatiul este suficient si clasa numeroasa se vor forma mai multe siruri.

                                           Pescarul si plasa

 

Conditii:

-Sala sau teren

Descriere

 Dintre  jucatori se  alege un pescar ,careu alearga incercand sa atinga elevii.Jucatorii alearga liber pe spatiul fixat pentru joc, evitand sa fie atinsi.Elevii atinsi se prind de mana cu pescarul, formand o plasa si alearga astfel dupa ceilalti elevi.

 Jucatorul care ramane ultimul e declarat  castigator si devine pescar in jocul urmator

Reguli:

 Elevii care depasesc spatiul de joc intra in plasa.

 In momentul atingerii plasa nu trebuie sa fie rupta(elevii sa fie prinsi de mana

Indicatii metodice:

 Dimensiunea spatiului de joc se alege in functie de numarul de elevi .  

3.3. Jocuri folosite in „Dezvoltarea/ educarea calitatilor motrice viteza sau indemanarea”.

        IV.3.1 Jocuri pentru dezvoltarea vitezei:

    „Cursa pe numere”

    „Crabii si crevetii”

    „Al treilea fuge”

    „Leapsa”(in diverse variante)

    Lupul

    Stafete pe diferite distante

    „Buchetelele”

Cursa pe numere

 

Jucatorii impartiti in echipe egale ca numar se afla in sezand incrucisat.

Componentii ambelor echipe primesc numar de ordine pe care trebuie sa-l retina.

La comanda, copiii care isi aud numarul ocolesc in alergare o data echipa si revin la locurile lor in pozitia initiala castiga un punct pentru echipa sa.

Jocul se termina dupa ce toti copiii au alergat.

Echipa care totalizeza mai multe puncte este declarata castigatoare.

                                                    

                                                        

                                                           Crabii si crevetii

 

Conditii:

-Teren sau sala mare

-Numar nelimitat de jucatori

Descriere

 Elevii, impartiti in doua echipe egale ca numar, se afla fata in fata la 1-2 pasi unul fata de celalalt. O echipa se numeste „crabii” iar cealalta „crevetii”.Profesorul numeste una din echipe, care atunci cand isi aude numele se intoarce si fuge in linie dreapta in viteza cea mai mare. Elevii din echipa cealalta alearga dupa ei incercand sa-i atinga, primind astfel un punct.

 Castiga echipa care totalizeaza mai multe puncte.

Reguli:

 Elevii vor incerca sa alerge in linie dreapta pentru a nu provoca accidente.

Indicatii metodice:

 Distanta de alergare se stabileste in functie de obiectivele operationale psiho-motrice propuse.

 

Alunga-l pe al treilea („Al treilea fuge”)

Conditii:

-Teren sau sala

-Numar nelimitat de jucatori-perechi

Scopul:

Dezvolta spiritul de orientare in spatiu, atentiei

Descrierea

 Jucatorii se aseaza  in cerc pe perechi unul in fata celuilalt, ambii avand fata la centru  cerc dublu.

 Doi dintre jucatori nu intra,in formatie, unul prinde pe celalalt care se poate salva asezandu-se in fata unei perechi. Ultimul adica cel din exteriorul cercului, devenit acum al treilea fuge in aceeasi directie.

Reguli:

 Daca un jucator este prins sau atins rolurile schimba, schimband si directia de alergare.

 Daca al treilea nu fuge la timp, devine prinzator.

Indicatii metodice:

Cercul trebuie pastrat prin deplasrea cu un pas inapoi a perechii de la care a fugit al treilea.

Variante:

Daca  efectivul clasei este mic se va juca folosind aceleasi reguli Al doilea fuge.

 

 

 

 

Leapsa in trei  

   

Conditii:

-Sala sau teren

-Toti elevii

Descriere

 Dintre  elevii participanti la joc sant alesi 2-3 care joaca rolul urmaritorilor. Jucatorii urmariti pot scapa de atingerea  urmatritorilor daca se grupeaza cate trei. In acest fel cei trei devin intagibili. Atunci cand un elev urmarit nu reuseste sa-si gaseasca alti doi parteneri cu care sa se grupeze si este atins de urmaritor iese din joc.

Reguli:

 Jucatorii nu au voie sa ramana grupati mai mult

                       

                                                            Lupul

 

Conditii:

 -Sala sau teren

 -Numar nelimitat de  jucatori.

Descriere

 Jucatorii se aseaza pe echipe egale ca numar in siruri in formatie de stea (pe razele unui cerc). Primul jucator dinspre centru este  seful. La semnalul profesorului,   ultimul jucator de la una din echipe (fixat dinainte), loveste  usor pe   umar  jucatorul din fata lui, semnalul acesta este transmis pana la primul  jucator (la sef) care striga: “lupul'  si face 1-2 fente  in chip de plecare, apoi o ia la fuga prin afara cercului spre stanga sau dreapta cercului, urmat  de toti  ju­catorii echipei respective, fiecare  cautand  sa-i depaseasca pe cei din fata in scopul de  a ajunge primul si de a    deveni sef. Ceilalti  jucatori se vor aseza in sir in  ordinea sosirii.  Jucatorul sosit ultimul, continua jocul cu alta echipa.

Reguli:

Elevii nu au voie sa se loveasca.

 

                                                            Stafeta simpla                      

           

Conditii:

-Sala sau teren

Descriere

 Jucatorii se aseaza pe echipe ca pentru stafeta. La distanta de l0-20 pasi de la linia de  plecare se fixeaza  punctul de intoarcere.

La semnal primul jucator pleaca, ajunge la linia de oprire  sau jalon si alearga inapoi  pana la linia de plecare,predand stafeta urmatorului. Castiga echipa care termina prima

Reguli:

 Nu e voie sa se arunce stafeta

Indicatii metodice:

 Distanta de alergare se stabileste in functie de numarul de elevi si de obiectivele operationale propuse

        IV.3.2 Jocuri pentru dezvoltarea indemanarii:

        “Rostogoleste mingea”;

        “Semanatul si culesul cartofilor”

         Lupul si oaia

         Cine este mai indemanatic

         Cursa in saci

         Mingea in presa

         Imbraca si dezbraca cercul

         Stafete cu trasee aplicative

                                                     Rostogoleste mingea

 

Conditii:

-Sala, teren

-Numar nelimitat de jucatori

-Mingi medicinale sau de baschet, corespunzator numarului de echipe

Descriere

 Jucatorii se aseaza pe echipe ca pentru stafeta. La distanta de l0-20 pasi de la linia de  plecare se fixeaza  punctul de intoarcere.

 La semnal, primul jucator de la fiecare echipa , porneste rostogolind pe sol prin atingere cu mana la fiecare pas, o minge  medicinala , pana la punctul de intoarcere  pe  care  ocoleste si revenind la echipa in acelasi procedeu, o da celui care urmeaza si trece apoi la coada sirului. Jocul continua, cu fiecare jucator, pana cand ultimul a venit la locul lui.  Castiga echipa care termina prima.Reguli:

Mingea trebuie impinsa la fiecare pas (controlata) nu se  impinge departe.

Indicatii metodice:

Se poate stabili sa fie impinsa alternative cu o mana si cealalta dus si intors.

Variante:

1.               Se pot rostogoli in acelasi timp doua mingi; de volei, baschet etc.

2.               Se poate rostogoli mingea cu capul, fara ajutorul mainilor (numai in sala sau pe iarba)

3.               Aceeasi organizare cu diferenta ca rostogolirea mingii se face cu mana, pe banca de gimnastica.

                                                        Lupul si oaia

Conditii:       

-In aer liber, sala de sport

-2-3 echipe a cate 10-12 copii

                                                           

Scop:                                                 

Dezvoltarea indemanarii, coordonarii miscarilor.

Descriere

 Jucatorii sunt in coloana cate unul, fiecare tinandu-l pe cel din fata de mijloc sau de umeri

Cel din capul sirului este ciobanul, cel din coada sirului este oaia, iar un alt jucator, care nu face parte din sir, este’’lupul.’’

„Oaia’’ trebuie sa nu se lase prinsa de „lup” folosind deplasari constante, fara ca ea si nici vreun alt jucator din sir sa se deprinda.

„Ciobanul’’ va impiedica „lupul’’ si pentru aceasta el tine bratele desfacute, urmarindu-l permanent. Acesta poate evita „ciobanul’’ dar nu-l poate atinge. Daca „oaia” este atinsa, toti intrand in mijlocul sirului vor fi inlocuiti de alti trei copii si jocul va continua.

Reguli:

 De la un semnal la altul elevii se vor deplasa fara sa se desprinda.

 Daca „oaia” este prinsa se vor schimba toti trei: oaia, ciobanul si lupul.

Indicatii metodice:

 In conditiile  in care clasa este  numeroasa se vor face mai multe siruri, cu conditia sa fie spatiu suficient.

 

Cine este mai indemanatic

 

Conditii:

-Sala, teren

-Numar nelimitat de jucatori

-Treninguri (corespunzator numarului de echipe)

Descriere

Formatia de joc este pe siruri ca pentru stafeta. In fata fiecarei echipe la distanta de 10-15 m de linia de plecare ,se fixeaza cate un scaun sau o banca de gimnastica pe care se aseaza. cate  un trening.

 La semnal,  primul  jucator de la fiecare  echipa, alearga pana la trening,  il imbraca si  apoi alearga inapoi la echipa si inapoia liniei de plecare, dezbraca si da treningul urmatorului jucator dupa care il imbraca si apoi alearga la scaun unde se dezbraca si il  aseaza pentru urmatorul jucator dupa care se intoarce si transmite stafeta mai departe.

 Castiga echipa al carui jucator trece primul linia de plecare.

Reguli:

Treningul se imbraca in ordine; intai pantalonul si apoi bluza (obligatoriu)

-schimbarea treningului intre parteneri se face obligatoriu inapoia liniei de plecare;

-jucatorii nu au voie  sa fie ajutati la imbracat sau dezbracat.

Indicatii metodice:

La grupele de fete  se poate adauga la echipament si o basma ce va trebui inodata sub barbie;

-treningul va fi de masura mijlocie pentru a putea fi imbracat de toti elevii (sa nu fie nou ci uzat, pentru a nu se strica);

-treningul va fi lasat in stare normala pentru a fi usor de imbracat.

Varianta:

Acelasi joc se poate organiza cu descaltatul si incaltatul pantofilor si chiar cu punerea si legarea sireturilor.

Cursa in saci

Conditii:

-Sala sau teren

-Numar nelimitat de jucatori

-Saci corespunzator numarului de echipe.

Descriere

 Organizarea echipelor ca pentru  stafeta, pe siruri (cu numar egal)  in  spatele  unei linii de  plecare si la distanta de  10-20 pasi de linia de intoarcere.In fata fiecarei echipe se gaseste un sac pe care la semnal, primul jucator il trage pana la brau, intrand cu picioarele  in el, dupa care se deplaseaza pana la punctul de intoarcere si revine la echipa, lasa sacul  jos si trece la coada sirului.

 Jocul este repetat de toti elevii si se termina cand ultimul  jucator a revenit la loc.

 Castiga echipa care termina prima.

Reguli:

Jucatorul cazut se ridica si continua cursa fara a fi ajutat.

 

Indicatii metodice:

Distanta dus si intors sa nu depaseasca 15- 20 m.

 

Mingea in presa

Conditii:

-Sala sau teren

-Numar nelimitat de jucatori

-Mingi (baschet,volei,handbal sau medicinale),

Descriere

Formatia de  lucru pe  echipe cu numar egal  de jucatori  asezati prin flanc cate doi inapoia  unei linii de plecare. Fiecare  echipa are cate o minge.La semnal, prima pereche  de la fiecare  echipa ridica mingea si o aseaza intre  capetele lor, presand-o, apoi  se prind de  brate si pornesc in alergare spre punctul de intoarcere, il ocolesc, si revin la echipa, transmit mingea perechei urmatoare, dupa care se duc la coada sirului.

Castiga echipa care termina prima.

Reguli:

 Daca o pereche  scapa mingea,este  obligata  sa o ridice  si  sa continue de unde  au  intrerupt cursa.

 Jucatorii nu au  voie sa se ajute cu mainile  pentru mentinerea mingii intre capete.

 Predarea mingii se face numai dincolo de linia de plecare (in spatele acesteia).

Indicatii metodice :

Greutatea mingiilor este in functie de varsta jucatorilor.

Se va recomanda jucatorilor sa mearga sau sa alerge in acelasi pas.

 Pentru varsta scolara mare, 14-17 ani, se recomanda ingreuirea jocului, nepermitandu-le stingerea mingii cu mana in tot timpul intrecerii.Pentru aceasta, fiecare pereche isi va lua mingea de pe sol, ingenunchind si apucand-o intre capete, iar perechea care termina cursa, o va depune in acelasi mod de pe sol.

 La repeterea jocului, jucatorii isi vor schimba locurile in perechi pentru a lucra alternativ pe stanga si dreapta.

Imbraca si dezbraca cercul

Conditii:

-Sala, teren

-Numar nelimitat de jucatori

-Cercuri,  corespunzator numarului de echipe.

Descriere

 Jucatorii se impart in echipe egale ca numar si se aseaza pe siruri in spatele  unei linii de plecare.

 In fata fiecarei echipe ae aseaza la distanta de l0-15 m un cerc. La semnal, primul jucator de la fiecare echipa, alearga pana la cerc,  il 'imbraca', trecand prin el intai piciorul stang apoi trunchiul si capul, dupa care il ' dezbraca' scotand din cerc piciorul drept. Aseaza cercul pe sol si revine la echipa, preda stafeta dupa care trece la coada sirului.

 Jocul se continua pana participa toti  jucatorii.

 Castiga echipa care termina prima.

Reguli:

Cercul va fi imbracat si dezbracat la fel de toata echipa.

Indicatii metodice:

Procedeul de imbracare si dezbracare a cercului va fi demonstrat inainte de inceperea jocului.

Variante:

 Jocul se poate realiza si din formatie de cerc pen­tru fiecare echipa.

 Dupa imbracarea si dezbracarea cercului de catre primul jucator, acesta este trecut din mana in mana pentru aceeasi actiune de fiecare jucator. Cand cercul revine la cel care a inceput, jocul se termina (Distanta intre jucatori pe cerc este o lungime de brat).Castiga echipa care termina prima.

IV.4. Jocuri folosite in veriga „Invatarea consolidarea si  sau perfectionarea deprinderilor si sau priceperilor motrice.

      jocuri sportive

      gimnastica acrobatica

      sarituri la aparat

      atletism

        IV.4.1 – Jocuri folosite pentru consolidarea si perfectionarea deprinderilor de baza:

   1. Alergare

 „De-a prinselea”

 „Soarecele si pisica”,

 Alunga-l pe al treilea

 Stafeta in zig zag

Batista

 

Conditii:

-Sala, teren

-O batista

-Numar nelimitat de jucatori.

Scopul:

Dezvoltarea spiritului de observatie, cinstei, atentiei.

Descriere

 Colectivul clasei formeaza un cerc cu fata la centru. Un elev ramane in afara cercului cum batista pe care o lasa tn spatele unui elev din cerc si isi continua alergarea. Daca elevul caruia i-a lasat  batista nu sesizeza pana ajunge din nou la el schimba locul si rolurile cu acesta.Daca elevul a observat batista, porneste in alergare dupa cel ce i-a lasat-o, daca il atinge schimba sensul alergarii si revine la locul sau –celalalt continua jocul- daca nu-l atinge continua el jocul.

Reguli:

 Elevii nu au voie sa se uite la spate inainte de a fi depasiti de jucatorul din afara cercului.

 Nu au voie sa faca semne pentru  a atrage atentia celui caruia i s-a lasat batista.

Indicatii metodice:

 Daca sunt mai multi elevi in clasa se vor face doua sau trei cercuri

 Jocul se va repeta pentru ca toti elevii sa participe efectiv la joc.

Ultima pereche fuge

Conditii:

-Sala sau teren

-30-40 jucatori

Scopul:

Dezvolta spiritul de orientare in spatiu, viteza de deplasare.

Descriere

 Jucatorii se aseaza pe perechiin coloana. In fata coloaneista’’prinzatorul’’ cu spatele spre jucatori ai striga’’ultima pereche fuge’’.La acest semnal jucatorii ultimei perechi se despart si alearga spre celalalt capat al coloanei, unul al coloanei, unul prin stanga, altul prin dreapta pentru a se intalni din nou in fata.Daca unul este prins devine’’prinzator’’, iar celalalt formeaza pereche cu prinzatorul si se aseaza in fata coloanei.

 Elevii vor purta pe siruri dr.1 si 2 .Castiga echipa care a avut cel mai mic numar de „prinsi’’.

Reguli:

 Elevii ferindu-se de prinzator nu vor alerga prea departe de coloana ;

 Prinzatorul se deplaseaza numai in lateral, stanga, dreapta si inainte.

Indicatii metodice:

 Daca numarul jucatorilor este mare se vor organiza doua coloane.

 Este necesar sa se acorde puncte castigatorilor care vor fi totalizate in finalul repetarilor jocului, pentru a stimula echipele.

Stafeta in zig- zag

 

Conditii:

-Teren sau sala mare

-20-30 jucatori

-2- 4 stafete

Descriere

 Jucatorii se impart in doua sau patru echipe egale ca numar; asezati pe doua linii fata in fata  la distanta de 10 metri.

 Se  va face numararea in continuare asa incat pe o linie sa  avem numerele cu sot , iar pe cealalta, numerele fara sot.


 Fiecare numar 1 va avea o stafeta pe carela semnalul profesorului o va transmite numarului 2 si va trece in stangaliniei respective.Numarul 2 va duce stafeta la 3 s.a.m.d. Cand ultimul jucator a primit stafeta ,alearga si o da numarului 1 .                                          

Castiga echipa care aduce prima stafeta la numarul 1.

Reguli:

 Jucatorii nu pleaca inainte de a primi stafeta.

Indicatii metodice:

 Profesorul trebuie sa urmareasca atent plecarea jucatorilor si sa penalizeze echipa ai caror jucatori nu respecta regula de joc

Cursa in spate

 

Conditii:

-Sala sau teren

-20-40 de jucatori


Descriere

 Jucatorii pe perechi, spate in spate, inapoia unei linii trasate pe sol.Unul din elevi va fi cu fata pe directia de deplasare, altul cu spatele .La distanta de 15-20 m se taseaza linia de sosire.

 La semanlul invtatorului pereche alearga, tinandu-se de brat la nivelul coatelor indoite,  pana la linia de sosire si de acolo inapoi schimband rolurile.

Reguli:

 Nu este permisa alergarea laterala

 Se considera perechea   sosita cand ambii jucatori au trecut linia de sosire

Indicatii metodice:

 In functie de varsta se pot tine perechile de maini la spate

 Perechile se vor forma cu jucatori de aceeasi talie si greutate

 In functie de varsta se poate mari sau micsora distanta de deplasare.

Alergare in cerc

Conditii:

-Sala mare sau teren;

-20-30elevi.

Descriere

Se formeaza  o echipa de 4-6 jucatori si se aseaza inapoia unei linii de plecare,in formatie de cerc cu lant de brate, cu fata spre directia de alergare .

La o distanta de 10-15 m de la linia de plecare se marcheaza cea de intrecere.

La semnal echipa alearga pana la linia din fata si inapoi.

Reguli:

In alergare sa nu se desfaca lantul de brate;

 Linia de intoarcere trebuie depasita ca si linia de plecare la inapoiere;

Indicatii metodice:

La cercuri sa fie asezati  cei mai buni elevi  in fata.

Drum lung

Descriere

 Jucatorii se afla in spatele liniei de plecare

 In fata jucatorilor se aseaza tarusi sau popice in zig-zag l adistanta de 1-2 m unul de altul

 La semnal primul jucator porneste ocolind in zig-zag obstacolele fara oprire la capat, intorcandu-se in acelasi fel .

Reguli:

 Jucatorii trebuie sa ocoleasca tarusii in zig-zag

 Nu au voie sa darame sau sa atinga tarusii, dar daca au facut-o trebuie sa-i aseze la loc si sa continue jocul.

2.Saritura

  Cursa in cercuri

Alergarea in trei picioare

Undita(cercul zburator)

Podul

Sare batul

Lupta cocosilor

Gaseste pantoful

           

                                                Cursa in trei picioare

                       

Conditii:

-Teren, sala;

-Batiste  sfoara in numar egal cu jumatate din numarul total de jucatori;

-Numar nelimitat de jucatori.

Descriere

 Jucatorii se impart pe perechi, isi leaga piciorul din interior de al perechii.

 La 10-20 m in fata liniei de plecare se traseaza o linie de intoarcere.

 La semnal, jucatorii alearga pana la linia de sosire, desfac legatura de la picioare si

se intorc atingand perechea urmatoare.

Reguli:

 Perechea care urmeaza nu pleaca pana  ce nu a fost atinsa de ambii jucatori din perechea

anterioara.

 Jucatorii care au ajuns la linia de intoarcere se intorc unul prin stanga si celalalt prin  dreapta  sirului.

Indicatii metodice:

Jocul se poate complica marind distanta sau pastrand picioarele legale si la intoarcere.

                                               

                                                 

Undita („Cercul zburator”)

 

Conditii:

- Teren,  sala mare

- O sfoara, un saculet cu nisip sau minge de handbal  legate  de un capat al sforii.

- 10-14 jucatori

Descriere                                                                                                                                   

 Elevii stau in cerc cu fata spre centru la distanta de 1 metru intre ei.In centrul  cercului este un elev care tine sfoara cu un saculet sau cu mingea.El se invarteste pe loc ,trecand sfoara pe sub picioarele elevilor din cerc,la aproximativ 20-30 cm deasupra  solulului.Jucatorii trebuie sa sara cat mai sus

Reguli:

 Cine atinge sfoara trece la centrul cercului .

 

Indicatii metodice:

 La inceput, sfoara va fi invartita pe sol mai incet si la o inaltime mai mica, marindu-se treptat viteza si inaltimea.

 Jucatorul din mijloc va fi schimbat dupa trei patru invartiri imprejur chiar daca nu a atins pe nimeni.

                                                Cursa intr-un picior

 

Conditii:

-Sala sau teren;

-Numar nelimitat de jucatori.

Descriere:

Stafeta- parcurgerea distantei prin sarituri pe un picior pana la un punct fix, intoarcerea prin

Saritura pe celalalt picior, sau prin alergare.

Reguli:

 Sa nu puna piciorul jos.

Indicatii metodice:

 Distanta si varianta in functie de colectiv.

 Atentie asupra modului de a executa sariturile.

                                                Stafeta cu saritul din cerc in cerc

 

Conditii:

-Sala sau teren;

-Numar nelimitat de jucatori.

Descriere:

 In fata echipei se traseaza in zig-zag 6 cercuri.Diametrul fiecarui cerc va fi aproximativ doua-trei

 Lungimi de talpa. Distanta dintre cercuri si intre primul cerc si linia de start va fi de 1-2 m .

 La semnal, primul jucator din echipa incepe sa sara dintr-nu cerc in altul aterizand pe unul

sau pe doua picioare. Dupa ultimul cerc, jucatorii se intorc ocolind, evitand cercurile, predau stafeta urmatorului din echipa atingand palma si trec apoi la spatele sirului.

Reguli:

Un jucator nu poate porni in cursa pana nu a primit stafeta .

Indicatii metodice:

Distanta dintre cercuri si diametrul acestora se stabileste in functie de varsta si gradul de pregatire al participantilor.

                                    Saritura pe doua picioare in cerc

 

Conditii:

-Teren sala;

-Numar nelimitat de jucatori.

Descriere:

In fata echipei se deseneaza 3-5 cercuri cu diametrul de 70cm.Distanta intre ele este in functie de posibilitatile jucatorilor.

Reguli:

 Sa nu fie calcata linia cercului;

 Intoarcerea prin alergare pe langa cercuri prin dreapta.

Indicatii metodice:

 Distanta si numarul cercurilor se mareste potrivit cu varsta jucatorilor.

Variante:

 Parcurgerea distantei se face: prin saritura cu picioarele apropiate in cerc si departate in afara sau prin saritura cu ambele picioare din cerc in cerc.

                                                Stafeta cu coarda

Conditii:

-Curbe, teren;

-Numar nelimitat de jucatori;

-2-5 corzi de sarit;

-2-5 stegulete sau pietre.

Descriere

 La o distanta de 20-30 m in fata echipei se marcheaza cu stegulete sau pietre punctul de

Intoarcere.

 La semnal primul jucator din echipa, care are coarda in mana porneste sarind coarda, ocoleste punctul propriu, se intoarce, preda urmatorului coarda si trece la coada sirului.

Reguli:

 Distanta stabilita se parcurge, atat la dus cat si la intors cu sarituri la coarda;

 Daca un jucator se va-mpiedica in coarda, se va opri, o va descurca si apoi va pleca mai departe sarind coarda.

Indicatii mtodice:

 Distanta de alergare se va stabili in functie de clasa.

 Se mai poate complica prin alte procedee de saritura la coarda, pe un picior, pe doua picioare sau combinat..

                                                            Podul

Conditii:

-Sala, teren;

-Numar nelimitat de jucatori.

Descriere:

 Jucatorii impartiti in echipe, stau perechi in flanc cate doi tinandu-se de mana, la distanta de 2 pasi intre ei. Distanta intre perechi este 4-5 pasi.

 La semnal jucatorii se aseaza in ghemuit ultima pereche tinandu-se de mana sare peste bratele colegilor  pana ajunge in fata unde se aseaza ghemuit- porneste perechea urmatoare, si tot asa pana se termina tot sirul.

Reguli:

 Perechea care sare nu-si va da drumul la maini.

Indicatii metodice:

 Invatatorul va stabili felul in care se va face saritura.

 Inaltimea la care se tin bratele va fi in functie de varsta jucatorilor.

                                                Terenul saltaret

Conditii:

-Sala sau teren;

-Numar nelimitat de jucatori.

Descriere

 Se imparte colectivul pe echipe egale ca numar 8-10-12 in sir cate unul inapoia  liniei de plecare.

 Fiecare jucator ridica un picior prin alternanta primul dreptul, al doilea stangul s.a . m. d . si prinde

cu bratul opus piciorului glezna din spate, iar bratul liber il aseaza pe umarul celui din fata.

 Deplasarea se face prin sarituri succesive, la semnal pana la linia de sosire.

Reguli:

 Jucatorii nu au voie sa rupa sirul in timpul deplasarii sau sa puna piciorul jos.

Indicatii metodice:

 Distanta se stabileste  in functie de varsta jucatorilor;

 Jocul  se poate executa si continua in sensul invers primei deplasari.

                                                Lupta cocosilor

Conditii:

-Sala sau teren;

-Numar nelimitat de jucatori perechi.

Descriere

 Jucatorii se impart in doua echipe egale ca numar. Pe sol se traseaza doua linii paralele la distanta de 4 m una de alta. In spatele fiecareia se aliniaza cate o echipa. Fiecare jucator are in fata un adversar.Pozitia de’’lupta’’ este stand intr-un picior cu bratele incrucisate la piept.

La semnal, cele doua echipe se deplaseaza inainte in spatiul celor 4m prin sarituri pe un picior, fiecare jucator lupta cu adversarul sau prin impingeri energice cu pieptul sau umarul, ori prin fente, se cauta dezechilibrarea  adversarului obligandu-l sa puna al doilea picior jos.

 Jucatorul care a pus al doilea picior jos  este luat prizonier si de asemenea jucatorul care a fost impins inapoia liniei de atac proprii.

 La al doilea semnal lupta inceteaza, jucatorii se retrag in spatiul lor. Se repeta inca doua reprize si jucatorii care nu mai au adversar pot sa ajute coechipierii  luptand doi contra unu. Daca este luat prizonier un jucator care la randul sau a luat prizonieri, acestia devin lideri si participa la reprizele urmatoare.

 Dupa trei reprize se numara prizonierii si se continua jocul pana ce au ramas mai putini

jucatori.

Reguli:

 De la un semnal la altul deplasarea se face numai intr-un picior. Nu au voie sa schimbe piciorul in timpul unei reprize.

 Un  jucator nu poate fi atacat decat din fata.

Indicatii metodice:

Numarul reprizelor si durata se stabileste in functie de varsta  copiilor.

 

                                                Gaseste pantoful

Conditii:

-Teren, sala

-Numar nelimitat de  jucatori.

Descriere

 Jucatorii se impart  pe echipe egale ca numar, asezati  in sir cate unul, in spatele  unei linii de plecare. La 10-15 metri se marcheaza a doua linie dupa care sunt  asezati in fata fiecarei echipe  pantofii  jucatorilor. Fiecare  jucator ramane intr-un pantof,  celalalt fiind dat la gramada.

 La semnal, primul jucator de la fiecare echipa porneste sarind intr-un picior, pana la linie, isi cauta pantoful, il pune in picior si se intoarce la echipa sa, apoi pleaca urmatorul.

Reguli:

Jucatorii, la dus, trebuie sa sara intr-un picior, iar la inapoiere sa alerge.

Fiecare  jucator trebuie sa ia pantoful sau.    Nu are voie sa alerge neincaltat.

Indicatii metodice:                                                                                                                     

Distanta va fi stabilita in functie de posibilitatile colectivului.

3.Aruncare

Mingea la capitan

Cine arunca mai departe

Ratele si vanatorii

Cursa cu ochire

Atacul cetatii

 

Cine arunca mai departe

 

Conditii:                                                                                                                                     

-Teren

-Numar nelimitat de  jucatori.

-Mingi (corespunzator numarului de echipe)

Descriere

 Pe siruri, fiecare echipa are in fata un culegator de mingi, se traseaza linia de aruncare si la 8-20m,  alta.

 Fiecare  jucator are dreptul sa arunce doua mingi de oina spre linia de ochire.

 Pentru fiecare minge ce depaseste aceasta linie  se acorda un punct.

 (Punctajul se poate mari, in functie de  numarul de metri cu care se depaseste linia).

 Castiga echipa cu cel mai mare numar de puncte.

Indicatii metodice:

Se vor forma echipe cu posibilitati apropiate ca valoare.

                                                Ratele si vanatorii

                       

Conditii:

-Sala mare sau teren

-Numar nelimitat de jucatori

-O minge

Descriere

 Pe teren  se marcheaza doua cercuri concentrice, unul cu raza de 3-4m, iar celalalt de 6-7m.

Jucatorii impartiti  in doua echipe egale  oechipa sta in cercul mic si reprezinta  ,,ratele   iar

cealalta  echipa ,,vanatorii  sta in afara cercului mare.

 Echipa vanatorilor are mingea pe care o arunca de la unul la celalalt, iar cand socoteste

Momentul prielnic arunca in ,,rate  . ,,Ratele se apara prin deplasari   repezi  sau prin

Sarituri in interiorul cercului.

 O ,,rata lovita se socoteste un punct pentru echipa  ,,vanatorilor. Dupa cateva minute se

schimba rolurile echipelor-se  noteaza: punctele marcate si jocul continua. Invinge  echipa

care are cel mai mare numar de puncte.

Reguli:

 ,,Vanatorii nu au voie sa depaseasca limitele cercului. O minge ricosata din pamant sau de la

un  alt elev, nu se socoteste punct.

Indicatii metodice:

 Reprizele de joc trebuie sa aiba aceeasi durata.

Cursa cu ochire

 

Conditii:

-Sala, curte

-Numar nelimitat de  jucatori

-Saculete cu nisip sau mingi mici.

Descriere

 Jucatorii se impart in 3-4 echipe egale ca numar care se alinieaza pe siruri in spatele unei linii.

In fata fiecarei echipe la distanta de 8-l0 pasi se deseneaza pe pamant cate o tinta (doua cercuri concentrice, cercul mare cu diametrul de 1 m , iar cercul mic cu diametrul de 0,50 m).  Primul jucator din fiecare echipa, arunca saculetul cu nisip sau mingea in tinta din fata echipei sale. Daca saculetul cade in cercul mic sau pe linie, se castiga 2 puncte, 1 punct pe sau in cercul mare. Fiecare jucator alearga si aduce inapoi saculetul si il da urmatorului.

 Echipa care termina prima castiga 3 puncte de fiecare jucator din echipa adversa, care nu a apucat sa arunce, la care se adauga si punctele castigate prin aruncare. Castiga echipa care are cel mai mare numar de puncte

Reguli

 Aruncarea se face din spatele liniei.

Indicatii metodice

 Distanta pana la tinta este in functie de varsta dar si de posibilitatile medii ale coechipierului.

Elibereaza prizonierii

 

Conditii:

-Sala sau teren de sport

-Participa tot efectivul clasei

-O minge mare si o minge mica pentru fiecare elev

Scopul:

Dezvolta spiritul de  de orientare, atentia, indemanarea.

Descriere:

Jucatorii sunt impartiti in doua echipe egale ca numar, fiecare avand cate o minge in mana.

Sealiniaza fata in fata la distanta de 50-60 pasi.

In fata fiecarei echipe se traseaza cate o linie

 Mijlocul terenului se marcheaza printr-un cerc, iar diametrul cercului se traseaza cu o

linie cu celelalte doua. In  centrul cercului se aseaza mingea mare. La semnal, fiecare  jucator

arunca mingea in cea din centrul cercului cautand sa o deplaseze sub ploaia de mingi in terenul advers. Dupa aruncare jucatorii isi reiau mingile . Echipa care  reuseste sa impinga mingea in terenul advers castiga un punct.

Reguli:

 Jucatorii cand arunca mingea nu au voie sa depaseasca linia ;

 Daca mingea din centru a fost miscata  se repeta  atacul;

 Pentru fiecare minge  deplasata  in terenul advers, echipa castiga un punct.

Indicatii metodice:

 Jocul se va repeta pentru  a da satisfactie ambelor echipe.

Varianta:

 Se poate juca cu bulgari de zapada fara a limita numarul de bulgari pe care ii arunca un

elev  si se opreste jocul la semnalul cadrului didactic.

Atacul cetatii

 

Conditii:

-Teren sau sala mare

-Numar nelimitat de  jucatori

  -O minge mare si cate o minge mica pentru fiecare elev, sau bulgari de zapada.

Descriere

 Jucatorii impartiti in doua echipe egale ca numar, fie­care avand cate o minge in mana, se aliniaza fata in fata, la distanta de 50- 60 pasi. In fata fiecarei echipe, se traseaza cate o linie.  Mijlocul terenului se marcheaza printr-un cerc, iar diametrul cercului se traseaza cu o linie­ paralela cu celelalte doua. In centrul cercului se aseaza mingea mare. La semnal,  fiecare  jucator arunca cu mingea mi­ca in cea din centrul    cercului cautand sa o deplaseze  sub 'ploaia de mingi' in terenul advers. Dupa aruncare  jucatorii isi reiau  mingiile.

Echipa care reuseste castiga un punct.

Reguli:

 Jucatorii, cand arunca mingea, nu au voie sa depaseasca linia.

 Daca mingea din centru nu a fost miscata, se repeta atacul.

 Pentru fiecare minge deplasata in terenul  advers, echipa castiga un punct.

   Indicatii metodice:

    Jocul se va continua pentru a da satisfactie ambelor echipe.

IV.4.2 – Jocuri folosite pentru consolidarea si perfectionarea deprinderilor utilitar aplicative:

1.Catarare

Catararea in diferite variante

2.Tarare

Trecerea prin tunel

Stafeta pe sub pod

Cursa taras

Cursa taras

 Conditii:

-Sala, pajiste

-Numar nelimitat de jucatori

-Bete in functie de numarul de jucatori

 Descriere

 Jucatorii impartiti in echipe egale de 6-8 elevi sunt aliniati pe  siruri in spatele  unei linii de plecare.  Intervalul intre echipe este de 4 -5 pasi. In fata fiecarei echipe, la o distanta de 5-6m, se aseaza un obiect ce va trebui ocolit de jucatori.

 Primii elevi de la fiecare echipa pleaca  taras pe genunchi si coate, ocoleste obiectul, se intoarce la echipa tot taras, da stafeta urmatorului si trece la coada sirului sau.

 Castiga echipa care a terminat prima.

Reguli:

 Jucatorii nu au voie sa plece inainte de a primi stafeta.

 Nu au voie sa chimbe procedeul de tarare pe parcursul deplasarii.

Indicatii metodice:

 Procedeul de tarare va fi stabilit de professor.Distanta parcursa este in functie de varsta si pregatirea elevului.

Variante:

1) alunecare pe  sol din pozitia pe genunchi si sprijin pe maini;

   -in grup,  deplasare inainte din pozitia pe genunchi cu mainile pe gleznele celui din fata sa;

2) deplasare inainte cu brat  si picior opus din pozitia sprijin ghemuit;

3) deplasare inainte din pozitia pe genunchi si sprijin pe maini pe sub aparate sau pe sub picioarele departate ale colegilor asezati in coloana cate  unul;

4)  deplasare pe coate si pe genunchi, ocolind anumite obiecte fixate pe parcurs;

   -deplasare pe antebrate si genunchi (inapoi si lateral);

5) deplasare pe genunchi si sprijin pe maini pana la un punct fix (6 m) dupa care ridicare si alergare inapoi- trece la coada sirului;

6) aceeasi cu ocolirea obstacolelor – mingii, cercuri, popice;

7) deplasarea in grup- pana, la un punct fix (5m),  castiga echipa care a ajuns prima; revenirea se face in acelasi mod- in directia opusa;

8) deplasare inainte prin pozitia 4 labe(pe  genunchi),  brat  si picior opus;

9) tarare libera- trasee variate cu trecere prin alunecare peste banca, cu tarare pe banca,cu tarare inainte, lateral si inapoi;

10) deplasare pe antebrate si pe varfurile picioarelor, inainte, inapoi, lateral.

3.Escaladare

Stafete cu obstacole

Parcursuri cu obstacole

 

 

Parcursuri cu obstacole

Conditii:

-Sala

-Numar nelimitat de jucatori

-Banci, barne, saltele, lada                  


Descriere                                                                                                                                   'Sub forma de torent' , refacand formatia pe “loc schimbat',  se executa pe mai multe  echipe: alergare, saritura cu atingerea unui reper inalt si trecere, prin catarare  orizontala, de la un aparat la altul.

' 4 echipe simultan, cu depasire pe parcurs' se executa la un careu cu obstacole: rostogolire inainte inghemuit pe saltea, escaladare peste lada in latime, deplasare in echilibru pe barna si mers in sprijin ghemuit de-a lungul bancii de gimnastica.

Reguli:

 Elevii nu au voie sa se stinghereasca reciproc.

Indicatii metodice:

 Se pot realiza numai cu elevii cls. V-VIII.

Parcursuri cu obstacole

 

Conditii:

-Sala, teren

-Numar nelimitat de jucatori

-Aparate si obiecte.

Descriere                                                                                                                                    

 Urcare pe un plan incl nat cu obiecte in mina,  ( borire prin saritura. in i dincime,  sarituri intr-ui picior,   aruncare,  rostogc lire cu obiecte in bra*e esealadore.

Varianta:

 Deplasare pe banca de gimnastica, fixata cu un pat la scara fixa,  avand  mingi in brate,  deplasare laterala, la 3-4 sipci, pe scari apropiate si saritura in adancime  ( de la 50- 60 cm ) sarituri intr-un picior pe distanta si rostogolire inainte in ghemuit pe salteaua in lungime         (avand mingiile in brate) de la o distanta de 4m se arunca mingiile succesiv partenerului din echipa, care efectueaza acelasi traseu.

Reguli:

 Jucatorii nu au voie sa plece inainte de a primi mingiile.

Indicatii metodice:

Se pot combina mai simplu, sau pot fi folosite obstacolele in alt mod.

Numarul  jucatorilor in echipa sa nu va fi mai mare de 6-8 jucatori.

Stafeta cu obstacole

 

Conditii:

-Teren, sala

-Numar nelimitat de jucatori

Descriere

Traseul - alergare 5 m, saritura peste un  sant  marcat pe sol  (1,5 m latime),  schimbarea directiei prin deplasare cu spatele ( intoarcere 180°) si revenire prin sarituri pe un picior.

Reguli:                                                                                                                                          In saritura sa nu se  atinga liniile ce demarca solul.

Indicatii metodice:

-Sa se  urmareasca  corectitudinea executiei.

-Se vor forma cateva echipe cu numar egal  de jucatori,

- Se poate complica traseul si cu obstacole ce vor fi escaladate cu sprijin pe un picior.

IV.4.3 – Jocuri folosite pentru  invatarea si consolidarea deprinderilor si priceperilor motrice din  jocurile  sportive.

      Jocuri folosite pentru „Obisnuirea cu mingea:   

 „Rostogoleste mingea”;

 „Fuga dupa minge”

 „Culegerea  mingilor”;

 „Lovirea popicelor”

 „Mingea roata”

                 „Mingea peste pod“

                 „Mingea prin tunel“

                 „Mingea prin lateral“, combinari ale celor trei jocuri de mai sus;                          

                 „Semanatul si culesul  cartofilor”,

                   jocuri cu rostogolirea mingii in suveica,

                   jocuri cu rostogolirea mingii si   ocoliri de obstacole

                   jocuri cu transportarea mingii, a doua mingi, a mai multor   mingi de diferite marimi,

                   jocuri cu transportarea si rostogolirea mingii.

                                   

                                      Arunca mingea capitanului si aseaza-te

 

Conditii:

-Numar nelimitat de jucatori;

-Sala sau teren;

-Mingi in functie de numarul echipelor.

Descriere:

In fata echipei se plaseaza un copil ,,capitanul”, cu fata spre jucatori.

La comanda de incepere a jocului, capitanul, care detine mingea, arunca mingea primului jucator din sir, acesta  o prinde, o arunca inapoi la ,,capitan, iar dupa aceea se aseaza jos incrucisat.

,,Capitanul arunca mingea urmatorului si jocul continua. Dupa ce o primeste de la ultimul, capitanul arunca mingea in sus, iar copiii se ridica in picioare.

Reguli:

Daca unul dintre copii scapa mingea, este obligat sa se duca dupa ea, apoi sa continue jocul.

La reluarea jocului, capitanul este schimbat cu ultimul din  sir, iar fostul capitan  trece in

capatul formatiei.

                       

                                                Mingea prin tunel

Conditii:

-Sala sau teren;

-Numar nelimitat de jucatori;

-Minge in functie de numarul de echipe.

Descriere:

Efectivul este impartit in patru echipe egale ca numar, asezate pe siruri, in stand departat,

inapoia  liniei de plecare.

Primul din fiecare  echipa este conducatorul jocului si are in mana o minge.

La  semnalul de incepere a jocului primii rostogolesc mingea prin tunel spre ultimul din echipa . Acesta prinde mingea , alearga prin dreapta sirului si se aseaza in  fata, cu picioarele departate se apleaca  inainte si rostogoleste mingea prin tunel.Jocul continua astfel pana cand, primul copil din fiecare echipa revine in capul sirului.

Reguli:

 Daca mingea iese afara din tunel, jucatorul pe langa care a iesit alearga dupa ea,se intoarce la locul sau si o transmite mai departe.

Indicatii metodice:

 Nu se admit bruscari;

 Cu cat elevii sunt mai mari, distanta dintre jucatori este mai mare.

                                                Suveica cu mingea

Conditii:

-Sala de sport sau teren;

-Numar nelimitat de jucatori;

-Minge in functie de numaril echipelor.

Descriere

 Efectivul clasei este impartit in echipe egale ca numar.Fiecare echipa se aseaza fata in fata

pe doua siruri.Primii jucatori din sir detin mingea. La comanda de incepere, cei care detin

mingea o paseaza primului din grupa din fata, apoi fuge la coada grupei care a primit mingea.

Cel   care a primit mingea o arunca primului din sirul din fata si fuge la coada sirului care

a primit mingea.

 In felul acesta  toti jucatorii din fiecare grupa isi schimba locurile.

Reguli:

Jucatorul care a scapat mingea fuge dupa ea si continua jocul;

Distanta intre siruri va fi de 3-4 m;

Nu se admit bruscari.

Indicatii metodice:

 Distanta dintre siruri poate fi marita sau micsorata.

Cursa pe numere, cu mingi

 

Conditii:

-Sala,teren

-Numar nelimitat de jucatori

-Mingi de baschet corespunzator numarului de echipe

Descriere

 Jucatorii se impart in echipe de 4-6 elevi asezati in sir cate unul inapoia liniei de plecare si la o distanta de o lungime de brat intre ei.Fiecare echipa se numeroteaza in continuare de la primul la ultimul jucator.Jucatorii pot sta in picioare sau sezand.In fata fiecarei echipe, la 1m de linia de plecare, se marcheaza pe sol un cerc cu diametrul de 50cm,in care se aseaza cate p minge, iar la 10-15 m mai departe, se aseaza un jalon.Profesorul striga un numar, jucatorul cu numarul respectiv de la fiecare echipa porneste in alergare prin dreapta echipei, culege mingea cu care care porneste in dribling, ocoleste jalonul, se intoarce spre linia de plecare in acelasi mod, aseaza mingea in cerc si revine la locul sau in formatie.Jucatorul care  a ajuns primul castiga un punct pentru echipa sa.Jocul continua, profesorul strigand „pe sarite” toate numerele.Castiga echipa care la sfarsitul jocului totalizeaza cele mai multe puncte.

Reguli:

 Se alearga numai pe partea stabilita initial, intoarcerea facandu-se pe partea cealalta.

 Mingea trebuie asezata in cerc si nu trebuie sa se rostogoleasca in afara acestuia.

Indicatii metodice:

 Vor fi strigate toate numerele.Se pot striga de doua ori aceleasi numere.

 Se va lucra si cu mana dreapta si cu cea stanga.

Varianta:

 Se poate fixa un traseu serpuit printre jaloane.

 

 -  Jocuri  folosite pentru Prinderea, Tinerea si Pasarea  mingii:

     Smulge mingea”    

     „Mingea prin portita”, 

     Ocheste bara portii de handbal”,

     „Mingea in cerc”

     Cursa celor doua mingi”,

     „Pase in cerc cu schimb de locuri”

     „In linie cu capitan”,

     „Triunghiul alergator”

     „Concurs de pase”

     „Suveica cu schimb de locuri”

     „Cursa in perechi”

     „Campionii”

     „Cercul campionilor”

     „Mingea in stea”

     „Mingea in zig-zag”

     „De-a prinselea cu mingea de handbal,baschet, volei  etc,”

     „Prinde-l pe cel cu mingea”

     „Leapsa –mingea salveaza”

     „Fereste capul“

     „Ratele si vanatorii“

     „Mingea la  capitan“

     „Apararea cetatii“ “Leapsa cu pase“

     „Leapsa in perechi cu pase“

     „Mingea la capitan cu ghemuire“

     „Cine executa mai multe pase“.

Mingea la capitan

 

 Conditii:

- Sala, teren

- Numar nelimitat de jucatori

Descriere

  a) pe siruri,  cu capitani in fata, se foloseste mingea de oina.Capitanul arunca o data, sau de doua ori, fiecarui coechipier care ii trimite inapoi si dupa aceea trece la coada sirului.

 Castiga echipa care termina prima.

Varianta:

Din aceeasi formatie,iucatorii se aseaza ghemuit sau sezand dupa ce au primit si trimis mingea.

Mingea in zig-zag

 

Conditii:

-Teren, sala mare

-Numar nelimitat de jucatori

-Mingi (corespunzator numarului de echipe).

Descriere

Jucatorii se vor aseza pe doua linii fata in fata la distanta de 3-4 m una de alta, avand intre jucatorii aceleiasi linii distanta de 1m.Se trece apoi la numaratoarea jucatorilor “cate doi” din flancul drept si se continua cu cealalta linie.In felul acesta, jucatorii cu numarul 1 vor avea in fata jucatorii cu numarul 2.Jucatorii cu acelasi numar formeaza o echipa.Jucatorii dintr-o extrema primesc cate o minge, pe care la semnal o paseaza in zig-zag jucatorilor cu acelasi numar.Cand mingea ajunge la ultimii jucatori, este pasata invers pana cand ajunge la jucatorul de la care a plecat.Castiga echipa care a terminat prima.

Reguli:

Jucatorii vor lovi mingea numai cu piciorul si in modul stabilit initial de profesori.

Indicatii metodice:

Distanta dintre jucatori este variabila in functie de varsta si posibilitatile copiilor.

 

 

 

Joc de pase in doi cu intrecere

 

Conditii:

-Sala sau teren

-Numar nelimitat de jucatori

-Mingi de handbal (corespunzator numarului de echipe sau egal cu jumatate din efectivul de joc).

Descriere

Jucatorii se impart in doua, aliniati pe doua linii fata in fata, perechi.Distanta intre cele doua linii este de 3-4m.

Jucatorii de pe o linie au cate o minge pe care la semnal o paseaza jucatorului pereche.Se vor realiza un numar de pase intre doi jucatori (5-10 pase) ,iar perechea care termina prima castiga.

Reguli:

Se vor efectua pase cu un singur procedeu in cadrul aceleiasi intreceri.

Daca un jucator scapa mingea, o va ridica si va continua numaratoarea.

Indicatii metodice:

Acest joc se poate realiza in cadrul instruirii si pentru baschet, volei si fotbal.

Distanta intre cele doua linii, deci intre pereti va tine cont de varsta elevilor si pregatirea acestora.

Jocul se poate desfasura contra-timp; castiga echipa care realizeaza cel mai mare numar de pase.- Jocuri  folosite pentru  dribling:

 “Cine executa de mai multe ori   dribling pe loc si in deplasare“ “Pasarile calatoare“

“Suveica  simpla cu dribling“;

  “Stafeta cu dribling   printre jaloane“

 “Cursa pe numere cu dribling“;

Stafeta cu dribling in cerc

 

Conditii:

-Sala sau teren

-4-6 jucatori la o echipa

-Mingi de  baschet pentru fiecare echipa

Descriere

Jucatorii se impart in echipe egale si se aseaza in formatii de cerc.In centrul cercului se aseaza un jucator.Raza cercului este de cel putin 3-5m. La fiecare cerc se gaseste o minge la unul dintre jucatori.Cand se da semnalul de incepere al jocului, fiecare jucator cu mingea porneste in dribling spre centru, da mingea jucatorului din centru, caruia ii ia locul.Acesta pleaca in dribling spre locul de pe  cerc de unde a plecat primul jucator. Dupa ce ajunge, paseaza mingea jucatorului din stanga lui si jocul continua pana ce toti jucatorii au revenit la locurile lor, iar primul jucator are din nou mingea.

Indicatii metodice:

Locul ocupat de fiecare jucator va fi marcat.

 

Mingea alergatoare

 

Conditii:

-Sala,teren

-Numar nelimitat de jucatori

-Mingi pentru fiecare echipa

Descriere

Jucatorii se impart pe echipe egale ca numar, asezate inapoia unei linii de plecare.In fata fiecarei echipe se fixeaza la 10-15m un punct de intoarcere marcat cu un jalon.La semnal, primul jucator de la fiecare echipa ia mingea care se gaseste pe linia de plecare si porneste cu ea in dribling, ocoleste jalonul, se intoarce si aseaza mingea pe linia de plecare.Jocul se repeta pana cand toti jucatorii au executat traseul.Castiga echipa care a terminat prima.

Reguli:

Mingea se va aseza obligatoriu pe linia de plecare.

Indicatii metodice:

Distanta se stabileste in functie de varsta.

Se va lucra alternativ cu ambele maini (picioare).

 

 

 

Dribling

 

La joc participa 2-3 echipe) fete sau baieti) formate din 8-10 jucatori.Fiecare echipa primeste cate o minge de fotbal )pentru baieti) sau handbal )pentru fete) .Echipele sunt aranjate in coloana cate unul la un interval de 3-4 m  distanta intre participanti.Spatiul de joc este delimitat  prin doua linii paralele inaintea si la sfarsitul coloanei.La semna, primul jucator aflat in capatul sirului coloanei.La semnal, primul jucator aflat in capatul sirului porneste in dribling printre coechipierii aflati in spatele sau baietii conducand mingea cu piciorul, iar fetele cu mana, ocoleste pe ultimul coechipier, se intoarce spre capatul sirului si preda mingea urmatorului.Acesta la randul sau porneste in dribling serpuit printre coechipieri.Castiga echipa a carei ultim jucator sau jucatoare strabate traseul si preda mingea primului coechipier.

Dribling serpuit

 

Conditii:

-Teren, sala mare

-4-6 elevi la o grupa

Descriere

Jucatorii se impart pe echipe si se aseaza in sir cate unul ca pentru stafeta.In fata fiecarei echipe se aseaza pe distanta de 15-20m jaloane, la 3m unul de altul.La semnal, primul elev de la fiecare echipa ,porneste conducand o minge pe sol in alergare ,printre obstacolele asezate pe teren ,iar dupa ce il ocoleste pe ultimul, se intoarce in acelasi mod si transmite mingea urmatorului.Jocul continua pana ce fiecare jucator a parcurs traseul.Castiga echipa care a terminat prima.

Reguli:

Elevii vor conduce mingea alternativ cu ambele picioare.

Indicatii metodice:

Distanta de parcurs va fi stabilita in functie de varsta copiilor

-        Jocuri  folosite pentru aruncari la handbal

Ocheste bara portii de handbal”

„Ocheste cifrele”

„Ocheste printre picioarele scaunului”

„Ocheste mingea de handbal”

„Ocheste coltul portii”

„Ocheste mingea medicinala”

„Stafeta cu dribling si aruncare”

„Ochitorul dibaci”

„Ochitorii”

„Ocheste tinta”

„Closca isi apara puii”   

„Tinta vie”

„Cine marcheaza mai multe goluri“, „Partizanii”, „Hustiuluc”, „Cine   castiga teren”

 „Cine doboara mai multe mingi”; „Minge stai”; „Closca isi apara   puii”; „Intre patru focuri”; „Ferestete de minge”; „Tinta vie”; „Cine marcheaza mai

multe goluri, cosuri”; „Intre doua focuri”; „Cine arunca

mai departe”; „Handbal la tinta”; „Obliga-i sa inscrie”; „Fara greseala”; „Cel mai bun din  zece incercari”;

                                                Handbal la tinta

 

Conditii:

-Sala, teren

-Numar nelimitat de jucatori

-Mingi de handbal (4)

Descriere

Jucatorii se impart in patru echipe egale ca numar, fiecare avand cate o minge de handbal.Pe un perete al salii (sau al salii daca se joaca in aer liber) se marcheaza o poarta de handbal de dimensiuni normale.Prin patru linii verticale se imparte spatiul portii in cinci compartimente,din care patru sunt egale ca latime iar cel din mijloc e dublu.Compartimentul din mijloc se marcheaza cu cifra 1, iar cele laterale cu 2,3. Echipele sunt asezate la semicercul de noua metri, de unde vor arunca la poarta alternativ.Fiecare jucator va aduce echipei puncte cate reprezinta compartimentul portii lovit cu mingea. Castiga echipa care totalizeaza cele mai multe puncte.

Reguli:

Nu este permisa depasirea liniei de noua metri.

Daca mingea loveste mingile despartitoare ale compartimentelor, se acorda echipei numarul de puncte corespunzator compartimentului dinspre centrul portii.

Mingea nu are voie sa atinga pamantul inainte de a lovi peretele.

Indicatii metodice:

Jocul se poate folosi pentru perfectionarea aruncarilor la poarta.

Pentru avansati, poarta poate fi impartita in compartimente mai mici.

           

                                                Hustiuluc

 

Conditii:

-Sala, teren

-Numar nelimitat de jucatori

-O minge de handbal

Descriere

Jucatorii se impart in doua echipe egale.Mingea se aseaza la centru, iar jucatorii se aseaza inapoia liniei de fund.La semnal, jucatorii ambelor echipe alearga spre minge. Cel care ia mingea o paseaza colegilor si incearca prin pase sa ajunga la linia de fund adversa pentru a aseza mingea dincolo de aceasta.Adversarii se apara si cauta sa intre in posesia mingii.Daca mingea este asezata pe sol,  se marcheaza punct si jocul se reia de la centru.

Reguli:

Mingea se aseaza , nu se arunca.

Indicatii metodice:

Daca clasa are multi elevi si terenul este mic, se vor face patru echipe care vor juca alternativ.

Jocuri  folosite pentru  baschet

 

Arunca la perete

Conditii:

-Sala sau teren

-Numar nelimitat de jucatori

-Mingi de baschet (corespunzator numarului de echipe)

Descriere

Jucatorii se impart pe echipe egale ca numar care se aseaza in siruri (cate unul) la o distanta de 3-4 m, de un perete,  inapoia   unei linii marcate pe  sol.Pe   pe­rete se deseneaza in fata fiecarei echipe, la inaltime de 2,40-2,60 m, un cerc cu diametrul de 1 m.

Primul  jucator de la fie­care echipa are o minge. La semnal, mingea trebuie aruncata in cercul de pe perete. Pentru fiecare aruncare reusita, echipa castiga un punct.Invinge echipa care totalizeaza mai repede  un numar de puncte egal cu numarul jucatorilor.

Reguli:

Aruncarea se va face numai cu doua maini de la piept.

Variante:

Se poate exersa si aruncarea la cos in acelasi mod.

 

 

 

 

 

 

Stafeta baschetbalistului

 

Conditii:

-Sala cu teren de baschet (sau teren de baschet in aer liber)

-Numar nelimitat de jucatori

-2 mingi de baschet.

 

Descriere

 Jucatorii  sunt  impartiti in doua echipe egale  si sunt asezati pe  siruri in colturile opuse ale  terenului de baschet inapoia unei linii. Primul jucator de la fiecare echipa are o minge. La semnal, jucatorii cu mingea pornesc fiecare spre te­renul din fata lui in dribling , ajungand in  apropierea cosului, trag la cos, culeg mingea, se intorc in dribling pana la linia de centru de unde paseaza jucatorului urmator din echipa sa, care continua jocul, iar el trece la coada sirului.

 Castiga echipa a carui ultim jucator ajunge primul la locul sau.

Reguli:

Nu se permite alergarea cu mingea in mana.

Indicatii metodice:

Se poate marca o linie in apropierea cosului de unde sa fie obligatorie aruncarea la cos

Jocuri  folosite pentru fotbal

Pasa in cerc

Conditii:

-Teren, sala mare

-Numar nelimit at de  jucatori

-Mingi (corespunzator numarului de echipe.

Descriere

Jucatorii se impart in mod egal in echipe care  se aseaza in cercuri,  avand in centru un capitan. Fiecare cerc constituie o echipa . Capitanii au cate o minge pe care la semnal  o  paseaza cu piciorul drept (stang) fiecarui  jucator de pe linia cercului. Castiga echipa ca­re termina prima pasarea mingii de catre toti  jucatorii. Cand mingea revine de  la ultimul jucator de pe cercc la capitan,  acesta ridica mingea in sus.

Reguli:

Se  va urmari ca toti  jucatorii sa primeasca mingea.

Indicatii metodice:

La repetarea jocului, se va schimba piciorul de executie.

Jocuri  folosite pentru volei.

                                                Mingea deasupra cercului

 

Conditii:

-Teren sau sala

-Numar nelimitat de jucatori

-Mingi de volei.

Descriere

 Jucatorii se impart pe echipe egale ca numar si se aseaza in flanc cate unul inapoia unei linii de plecare. Pe sol, la distanta de 3 m se marcheaza cate un cerc cu diametrul de 50 cm  in care  se aseaza primul  jucator de la fiecare echipa.

 La semnal, jucatorii din cerc care au cate o minge de volei, o paseaza inalt deasupra capului si apoi pleaca la “coada” sirului. Jucatorul urmator alearga in cerc (in timp ce mingea zboara) si efectueaza aceeasi pasa deasupra capului; jocul continua astfel pana cand toti jucatorii au fost in cerc si revin la locul lor iar mingea ajunge din nou in posesia primului jucator din cerc.

 Castiga echipa care termina prima.

Reguli:

 Pentru fiecare minge cazuta sau prinsa se penalizeaza cu 1 punct.

Indicatii metodice:

 La inceput se va da “joc castigator” echipei care nu are penalizari sau are mai putine.

 Jocul se organizeaza cu colective mai avansate.

 

 

 

 

 

 

Stafeta cu elemente de volei

 

Conditii:

-Sala,teren

-Mingi de volei

Descriere

 Jucatorii se impart pe echipe egale ca numar.Fiecare echipa are doua siruri.In fata fiecarei echipe,la 10-15m distanta se pune un jalon.La semnal, primii doi jucatori de la fiecare echipa pornesc efectuand pase si revin in acelasi mod la echipa, pasand mingea perechii urmatoare.Castiga echipa care termina prima.

Reguli:

 Pentru fiecare minge cazuta sau prinsa, echipa este penalizata cu un punct.

Indicatii metodice:

 Jocul se poate face cu elevii care au insusita deprinderea de pasare corecta a mingii.

3.4.4 – Jocuri folosite pentru  invatarea si consolidarea deprinderilor si priceperilor motrice din gimnastica acrobatica si sarituri

“Armonica”

Pe echipe se executa trecerea cat mai rapida din stand, in sprijin ghemuit cu aruncarea palmelor pe sol si invers din sprijin ghemuit revenire in stand cu bataia palmelor sus.

“Leaganul”

Pe echipe, se executa rulare inapoi pe spate din sprijin ghemuit in culcat cu genunchii indoiti si revenire.

“Roaba in doi”

Pe perechi, un executant in sprijin culcat se  deplaseaza numai in maini, fiind transportat de partener care il sustine de coapse.

“Barza intr-un picior”

Mai multi executanti stand intr-un picior cu ducerea celuilalt genunchi la piept si apucare de glezna, incearca  sa mentina aceasta pozitie cat mai mult timp, fara deplasarea piciorului de sustinere.

“Morisca”

Doi jucatori fata in fata, la capetele saltelei (in lungime).Simultan se executa, la un capat rostogolire inainte in ghemuit, iar la capatul opus saritura inalta peste partener cu picioarele departate.Apoi , prin intoarcere rapida la 180’, din nou fata in fata se repeta execitiul precedent, cu rolurile schimbate si tot  asa in continuare, sub forma de concurs , pentru coordonarea actiunilor cu partenerul de joc fata de alte perechi de executie.

„Atinge-ma”

 Jucatorii, numerotati in ordine, stau in cerc in jurul lazii de gimnastica (sau calului).   

 Conducatorul jocului indica pe unul din participanti, care nu se urca in picioare pe aparat.

 Acesta are dreptul ca prin coborare cu saritura in adancime, in partea opusa fata de locul unde apare alt jucator striga pentru a-l atinge, sa revina neatins in cerc printre ceilalti jucatori.Daca reuseste, urmatorul ii ia locul pe aparat.Daca din contra este atins, cel de pe aparat continua sa ramana in acest rol.

„Saritura laterala”

 La aparatul de sarit, cal sau lada asezat in latime, se executa in torent saritura prin sprijin lateral si aterizare cu spatele spre aparat, refacandu-se formatia in partea opusa.

„Torente de sarituri”

 Doua echipe stau alaturate cu fata spre o lada sau cal, avand  executantii in coloana. Se executa  sub forma de torent, saritura in sprijin ghemuit si coborare directa in partea opusa, refacandu-se formatia cat mai repede.

3.5. In veriga a sasea a lectiei„Dezvoltarea educarea calitatilor motrice forta sau rezistenta”

3.5.1 Jocuri  pentru dezvoltarea fortei;                                                                              

   

    „Cursa intr-un picior”

    „Cal si calaret”

    „Mingea la capitan” cu minge medicinala

    Impinge-l(trage-l) din cerc

    Roaba

                                                Cursa intr-un picior

 

                                   

Conditii:

-Sala sau teren;

-Numar nelimitat de jucatori.

Descriere

 Stafeta- parcurgerea distantei prin sarituri pe un picior pana la un punct fix, intoarcerea prin

saritura pe celalalt picior, sau prin alergare.

Reguli:

 Sa nu puna piciorul jos.

Indicatii metodice:

 Distanta si varianta in functie de colectiv.

 Atentie asupra modului de a executa sariturile.

                                                Lupta cocosilor

Conditii:

-Sala sau teren;

-Numar nelimitat de jucatori perechi.

Descriere:

 Jucatorii se impart in doua echipe egale ca numar. Pe sol se traseaza doua linii paralele la distanta de 4 m una de alta. In spatele fiecareia se aliniaza cate o echipa. Fiecare jucator are in fata un adversar. Pozitia de’’lupta’’ este stand intr-un picior cu bratele incrucisate la piept.

 La semnal, cele doua echipe se deplaseaza inainte in spatiul celor 4m prin sarituri pe un picior, fiecare jucator lupta cu adversarul sau prin impingeri energice cu pieptul sau umarul, ori prin fente, se cauta dezechilibrarea  adversarului obligandu-l sa puna al doilea picior jos.

 Jucatorul care a pus al doilea picior jos  este luat prizonier si de asemenea jucatorul care a fost impins inapoia liniei de atac proprii.

 La al doilea semnal lupta inceteaza, jucatorii se retrag in spatiul lor. Se repeta inca doua reprize si jucatorii care nu mai au adversar pot sa ajute coechipierii  luptand doi contra unu. Daca este luat prizonier un jucator care la randul sau a luat prizonieri, acestia devin lideri si participa la reprizele urmatoare.

 Dupa trei reprize se numara prizonierii si se continua jocul pana ce au ramas mai putini

jucatori.

Reguli:

 De la un semnal la altul deplasarea se face numai intr-un picior. Nu au voie sa schimbe piciorul in timpul unei reprize.

 Un  jucator nu poate fi atacat decat din fata.

Indicatii metodice:

 Numarul reprizelor si durata se stabileste in functie de varsta  copiilor.

 

 

Joc de intrecere cu pasarea mingii medicinale

 

Conditii:

-Sala sau teren

-Numar nelimitat de jucatori

-Mingi medicinale (corespunzator numarului de echipe)

Descriere

 Formatia de lucru: pe siruri inapoia unei linii de plecare, ca pentru stafeta.

 In fata fiecarei echipe, la distanta de 2 m, se aseaza un jucator 'capitan' care primeste  o minge medicinala. La semnal,  'capitanii'  arunca mingea primului  jucator din echipele respective care o prind si apoi o arunca la 'capitani',  dupa care trec la coada sirului.Jocul continua pana cand toti  jucatorii au primit si pasat mingea.Castiga echipa care termina prima.

Reguli:

 Jocul se incheie cand ultimul  jucator a trecut “la coada sirului”.


Indicatii metodice:

 Distanta de aruncare si prindere este ca si greutatea mingii in functie de varsta copiilor.

Impinge-l din cerc

 

Conditii:

-Sala sau teren

-Numar nelimitat de jucatori

Descriere

 Jucatorii se impart in doua echipe egale ca numar ,care se aliniaza fiecare pe o linie la o distanta de 5-6m una de alta.Jucatorii fiind asezati in aceasta formatie, se numara cate trei, formand in cadrul fiecarei echipe grupe de cate trei jucatori.

 In interiorul culoarului dintre echipe, se delimiteaza pentru fiecare grupa de trei, cite un cerc cu diametrul de 0,5m.

 Jocul se desfasoara sub forma unei lupte de tractiune impingere intre perechi, pe grupe.Lupa incepe cu jucatorii care poarta numarul „1” din toate grupele, care inainteaza spre cercul din fata lor si se apuca de maini ramanand cu picioarele in afara cercului.La comanda,fiecare jucator cauta sa-si traga adversarul in cerc.In caz de nereusita a unui jucator, acesta aduce un punct echipei care  

 Castiga echipa care realizeaza mai multe puncte.

Reguli:

 Jucatorul care a pasit in cerc chiar cu un singur picior,este invins.

 In timpul luptei se pot executa deplasari in jurul cercului, fara a da drumul mainilor.Se poate lupta si numai cu o mana.

Indicatii metodice:

 Fortele jucatorilor trebuie sa fie aproximativ egale .

 Diametrul cercului poate fi modificat, tinandu-se seama de inaltimea jucatorilor.

Joc de intrecere cu transportul colegului

in trei si in patru

 

 

Conditii:

-Sala sau teren

-Numar nelimitat de jucatori.

Descriere

 Jucatorii se impart in echipe care se aseaza in flanc cate trei in spatele unei linii de plecare.  La semnal, cate doi jucatori de la fiecare echipa  formeaza prinzandu-se de maini un scaunel pe care se aseaza al treilea jucator si pornesc in alergare pana la punctul de intoarcere situate la 10-15m in fata fiecarei echipe,dupa care se intorc la loc si jocul continua cu alt grup de trei jucatori.Castiga echipa care termina prima.

Reguli:

 Jucatorii nu au voie sa plece in cursa inainte ca ceilalti sa treaca linia de plecare.

Indicatii metodice:

 Scaunul se poate forma prin apucarea ambelor maini sau numai cate una.

Tractiunea cu franghia

 

Conditii:

-Sala sau teren

-Numar nelimitat de jucatori

-O franghie lunga de 10-12 m

Descriere

 Jucatorii, impartiti pe doua echipe de cate 6-10 jucatori,  se aseaza prin flanc cate unul, fata in fata.

 Pe sol se traseaza  o linie  care   va desparti cele doua echipe.  Fiecare echipa va prinde un capat al franghiei,  jucatorii fiind asezati in zig-zag (deoparte si de alta a franghiei) apuca fiecare de franghie, la semnalul de incepere al jocului. La jumatatea franghiei se leaga o esarfa si de la aceasta, intr-o parte si alta a franghiei se stabileste un alt  semn la distanta de 1-1,5 m de la care se aseaza primul  jucator al echipei.

La comanda 'pregatiti' fiecare  jucator apuca franghia cu ambele maini, o ridica la inaltimea soldului si  o tine intinsa,  cat pentru tractiune. La  semna­lul „trageti',  jucatorii cauta sa traga echipa adversa dincolo de linia de centru.

Reguli:

Se vor respecta cei doi timpi de comanda; ultimul jucator nu are voie sa-si infasoare capatul franghiei in jurul trunchiului sau sa-1 fixeze cu picioarele.

Indicatii metodice:

Vor fi  asezati in fata jucatorii cei mai puternici;  numarul  jucatorilor in echipe este  in functie de lungimea franghiei  .

Cand numarul jucatorilor nu permite angajarea lor integrala, in joc se vor forma serii si se va face o intrecere finala.

3.5.2  Jocuri pentru dezvoltarea rezistentei;

       “Hustiuluc”,

Hustiuluc

Conditii:

-Sala,teren

-Numar nelimitat de jucatori

-O minge de handbal             

Descriere

Participantii la joc sunt dispusi pe liniile de fund ale unui teren de joc dreptunghiular cu laturile de 3x10 m.In centru terenului de joc se afla o minge de volei, fotbal sau handbal. La semnal, jucatorii ambelor echipe pornesc in alergare spre centrul terenului de joc, incercand sa intre in posesia mingii.Jucatorii echipei care intra in posesia mingii incep sa o paseze de la unul la altul si sa se deplaseze spre linia de fund al echipei adverse, incearca s-o depuna cu mana pe linie sau in spatele liniei. Reusita aduce un punct echipei sale.Castiga echipa care totalizeaza  cel mai mare numar de puncte.

Reguli:

Mingea se aseaza,nu se arunca.

Nu se vor admite brutalitati.

Indicatii metodice:

Mingea  poate fi pasata cu capul, cu piciorul, cu mainile sau pieptul; cei care inainteaza  cu mingea   pot fi opriti prin „ placaj’’, pot fi luati in brate, agatati cu maini; sunt  interzise piedica si loviturile.
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
Prevenirea si inlaturarea insucceselor scolare
TRANSDISCIPLINARITATEA – O NOUA ABORDARE A INVATARII
PROIECT DIDACTIC Educatie fizica Mers in echilibru pe un plan inclinat
PROIECT DE LECTIE Clasa: a XII-a LIMBA SI LITERATURA ROMANA - Simbolismul - George Bacovia
Influenta sociala si mizele ei in mediul scolar
Fundamente teoretico-metodologice ale teoriei instruirii
Definitia evaluarii
Invatarea la adult


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu