Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » agricultura » silvicultura
Proiect silvicultura - Elemente de structura a arboretelor pluriene in raport cu cresterile arborilor

Proiect silvicultura - Elemente de structura a arboretelor pluriene in raport cu cresterile arborilorElemente de structura a arboretelor pluriene in raport cu cresterile arborilor

 

Tema lucrarii


Pentru arboretul plurien de fag luat in considerare sa se determine:

1 Distributia numarului de arbori pe clase de cresteri radiale din 2 in 2 mm pentru arboretul total

2 Intensitatea legaturii corelative dintre cresterea radiala ir a arborilor din arboret si diametrele de baza ale acestora d.

3 Linia de regresie dintre cresterea radiala ir si diametrul de baza d :

3.1 Potrivit ecuatiei de regresie: ir=a0+a1d

3.2 Prin metoda mediilor pe grupe de diametre

3.3 Prin ecuatia de regresie generala in functie de diametrul de baza d, cresterea radiala ir, si cresterea radiala a diametrului de baza a suprafetei de baza irdg;

3.4 Prin metoda mediilor cresterilor radiale pe categorii de diametre

4 Dreapta diametrelor dB si dA cu 10 ani in urma

5 Intensitatea corelatiei intre ig si d.

6 Ecuatia de regresie privind legatura corelativa dintre ig si d.

7 Cresterea in suprafata de baza a arboretului si la hectar

1. Distributia numarului de arbori pe clase de cresteri radiale din 2 in 2 mm pentru arboretul total

Tabelul distributiei dupa cresterile radiale

Tabel 1.

ir

Limite ir

ni

2

0,1-3,0

123

4

3,1-7,0

126

6

7,1-11,0

14

Total

263

 

8.2.          Intensitatea legaturii corelative dintre ir si d

 

Pentru a stabili intensitatea legaturii corelative dintre cresterea radiala ir a arborilor din arboret si diametrul de baza d al acestora se calculeaza coeficientul de corelatie r.

,

unde:

-este suma diametrelor d a tuturor arborilor din arboret;

-este suma cresterilor radiale pe 10 ani ir ;

N - este numarul total de arbori din arboret.

r =0,785***

Se stabileste semnificatia acetuia in functie de probabilitatea de transgresiune q pentru q=0,05%, q=0,01% si q=0,001% si in functie de numarul gradelor de libertate f=N-2, unde N este numarul de masuraturi. Valorile teoretice pentru r se iau din tabele si se compara cu r experimental.

Pentru N=105 rezulta f=102 grade de liberatate, si, astfel :

q=5% r=0,195

q=1% r=0,254

q=0,1% r=0,321

Comparand cu aceste valori se observa ca r calculat este mai mare decat r pentru q=0,1%, deci r este foarte semnificativ ***.

3. Determinarea liniei de regresie privind legatura dintre cresterea radiala ir a arborilor si diametrul de baza a acestora in mai multe variante:

3.1. Potrivit ecuatiei de regresie:

ir=a0+a1d

Se realizeaza un grafic ce contine campul de corelatie dintre d si ir10 prin mijlocul caruia se traseaza linia de regresie. Pentru aceasta se stabileste ecuatia de trasare.

Rezulta coeficientii ecuatiei de regresie:

a0= 1,9568

a1=0,0093

Ecuatia de regresie este:

ir=0,0093*d+1,9568

3.2. Prin metoda mediilor pe grupe de diametre.

Se impart valorile d in doua grupe egale: pana la dm si dupa aceasta valoare. Pentru fiecare grupa se calculeaza dm si irm rezultand doua puncte pe grafic si anume P1(d1m;ir1m) si P2(d2m;ir2m). Prin aceste puncte se traseaza o dreapta care este dreapta de regresie. Apoi se stabilesc coeficientii ecuatiei de regresie si ecuatia de regresie.

dm=31,3 cm

Tabel ajutator calcularii dm si irm prin impartirea dupa dm

Tabel 2.

d

Ir10

I

d<dm

14,7

2,1

II

d>=dm

50,5

2,8

In urma calculelor obtinem :

a0=1,849

a1=0,0178

ir=1,85*d + 0,018

3.3 Linia de regresie prin ecuatia de regresie generala, in functie de irdg, dg si d.

In aceste caz folosim ecuatia de regresie care se calculeaza prin intermediul unui dg mediu si ir mediu, obtinuti prin masurarea cresterilor a 10-15 arbori cu diametrul aproximativ egal cu dg (2-4 cm).

ir=(-0,38+1,38d/)*

Tabel ajutator pentru calculul liniei de regresie

Tabel 3.

d

ir

37,0

1,5

37,3

1,3

37,7

0,5

38,0

0,5

38,4

4,1

38,9

3,7

39,3

3,3

39,4

3,2

40,0

2,0

40,4

2,1

dm

38,62

Ir10m

2,20

3.4. Prin metoda mediilor pe categorii de diametre.

Calcularea ecuatiei de regresie se face in acest caz grafic. Se face tabelul 4. in care sunt inscrise datele necesare calcului ecuatiei de regresie pe categorii de diametre.

Tabel ajutator pentru calculul mediile cresterilor radiale pe categoriide diametre

Tabelul 4.

d

Ir (mm)

Ir m

4

1,52

8

2,16

12

1,75

16

2,15

20

2,75

24

2,94

28

2,26

32

2,22

36

2,25

40

2,11

44

2,42

48

2,32

52

2,76

56

2,15

60

2,38

64

2,06

68

2,79

72

3,01

76

3,11

80

1,42

84

2,05

88

2,08

92

2,75

y=a0+a1x ir=a0+a1d

y = 0,0038x + 2,14

In continuare vom stabili care din cele trei ecuatii caracterizeaza cel mai bine corelatia dintre ir si d printr-un tabel centralizator.

Tabel centralizator pentru trasarea liniei de regresie

Tabel 5.

d

cm

Ir

mm

Ecuatie I

Ecuatie II

Ecuatie III

Ecuatie IV

(ir-)2

(ir-)2

(ir-)2

(ir-)2

-

-

311,11

-

346,25

-

992,25

-

314,77

 

8.4.          Dreapta diametrelor dB si dA , unde dB este diametrul actual, iar dA este diametrul cu 10 ani in urma

dA=dB-2ir (corectat),

unde ir (corectat) se calculeaza cu relatia:

ir (corectat) =k*ir

unde k=1,02, iar ir este cresterea radiala pe 10 ani masurata.

Tabel ajutator pentru calculul dreptelor diametrelor dB si dA

Tabel 6.

dB

ir

ir*k

dA

4,0

0,5

0,051

3,9

4,0

1,5

0,153

3,7

4,0

1,5

0,153

3,7

4,5

2,3

0,2346

4,0

4,5

2,0

0,204

4,1

4,5

1,5

0,153

4,2

4,5

2,5

0,255

4,0

4,5

1,0

0,102

4,3

5,0

2,3

0,2295

4,5

5,0

1,1

0,1071

4,8

5,0

0,5

0,051

4,9

5,0

2,0

0,204

4,6

5,0

1,5

0,153

4,7

5,0

1,0

0,102

4,8

5,0

0,5

0,051

4,9

5,5

2,0

0,204

5,1

5,5

0,5

0,051

5,4

5,5

2,5

0,255

5,0

5,5

2,5

0,255

5,0

6,0

0,9

0,0867

5,8

6,0

1,5

0,153

5,7

6,0

2,5

0,255

5,5

6,0

2,5

0,255

5,5

6,0

2,5

0,255

5,5

6,0

0,5

0,051

5,9

6,0

2,0

0,204

5,6

6,0

0,5

0,051

5,9

6,0

0,5

0,051

5,9

6,5

1,5

0,153

6,2

6,5

1,5

0,153

6,2

7,0

2,0

0,204

6,6

7,0

4,0

0,408

6,2

7,0

2,5

0,255

6,5

8,0

4,0

0,408

7,2

8,0

3,5

0,357

7,3

8,0

3,5

0,357

7,3

8,0

2,5

0,255

7,5

8,0

3,5

0,357

7,3

8,0

2,5

0,255

7,5

8,0

1,0

0,102

7,8

8,0

3,5

0,357

7,3

8,5

0,5

0,051

8,4

8,5

2,5

0,255

8,0

9,0

1,5

0,153

8,7

9,0

2,0

0,204

8,6

9,0

1,5

0,153

8,7

9,0

0,5

0,051

8,9

9,3

3,3

0,3315

8,6

9,5

1,0

0,102

9,3

9,5

2,0

0,204

9,1

9,9

0,6

0,0663

9,7

10,0

0,8

0,0816

9,8

10,0

0,5

0,051

9,9

10,0

4,0

0,408

9,2

10,5

1,5

0,153

10,2

10,5

2,5

0,255

10,0

11,0

0,5

0,051

10,9

11,0

1,0

0,102

10,8

11,0

1,5

0,153

10,7

11,1

0,5

0,051

10,9

11,8

2,4

0,2448

11,3

12,0

2,5

0,255

11,5

12,0

2,0

0,204

11,6

12,0

0,5

0,051

11,9

12,1

2,4

0,2448

11,6

12,2

2,3

0,2397

11,7

12,3

2,3

0,2295

11,8

12,3

3,3

0,3315

11,6

12,5

2,0

0,204

12,1

12,5

1,8

0,1836

12,1

12,5

1,0

0,102

12,3

12,6

1,9

0,1938

12,2

13,0

4,0

0,408

12,2

13,1

1,4

0,1428

12,8

13,3

1,3

0,1275

13,0

13,8

0,8

0,0765

13,6

14,0

0,6

0,0561

13,8

14,0

0,5

0,051

13,9

14,0

3,5

0,357

13,3

14,3

2,5

0,255

13,7

14,9

3,7

0,3723

14,1

15,2

3,4

0,3417

14,5

15,2

3,3

0,3366

14,5

15,3

1,8

0,1785

14,9

15,3

3,3

0,3315

14,6

15,8

2,0

0,204

15,3

15,9

2,7

0,2703

15,3

16,0

1,0

0,102

15,7

16,1

2,5

0,2499

15,6

16,2

2,5

0,255

15,7

16,5

2,0

0,204

16,1

17,0

1,6

0,1581

16,6

17,4

1,1

0,1122

17,2

17,7

2,2

0,2244

17,3

17,8

0,8

0,0765

17,6

18,0

0,5

0,051

17,9

18,2

4,3

0,4386

17,3

18,9

2,8

0,2805

18,3

19,2

3,4

0,3417

18,5

19,3

3,2

0,3264

18,6

19,7

2,9

0,2907

19,1

19,8

2,8

0,2805

19,2

19,8

2,7

0,2754

19,2

20,0

2,6

0,2601

19,4

20,0

2,5

0,255

19,5

20,0

2,8

0,2805

19,4

20,3

2,2

0,2244

19,9

20,5

2,0

0,204

20,1

20,6

3,6

0,3672

19,8

21,6

1,0

0,0969

21,4

22,1

4,4

0,4488

21,2

22,3

4,3

0,4335

21,4

22,6

4,0

0,4029

21,7

22,8

3,8

0,3825

22,0

23,1

3,5

0,3519

22,3

23,3

3,3

0,3315

22,6

24,5

1,0

0,102

24,3

24,7

4,3

0,4335

23,8

25,0

1,5

0,153

24,7

25,5

1,0

0,102

25,3

25,5

4,1

0,4131

24,7

25,9

0,6

0,0663

25,7

26,0

2,8

0,2805

25,4

26,2

4,4

0,4437

25,3

27,3

3,3

0,3315

26,6

27,9

2,6

0,2652

27,4

28,4

2,1

0,2142

28,0

28,5

2,0

0,204

28,1

28,5

4,0

0,408

27,7

28,8

1,8

0,1785

28,4

28,9

1,7

0,1683

28,5

29,2

4,0

0,4029

28,3

29,3

1,3

0,1275

29,0

29,5

1,7

0,1734

29,1

29,5

1,0

0,102

29,3

29,5

1,5

0,153

29,2

30,0

0,5

0,051

29,9

30,2

2,6

0,2601

29,7

30,5

4,0

0,408

29,7

30,5

1,3

0,1275

30,2

30,6

2,3

0,2397

30,1

31,0

2,5

0,255

30,5

31,1

3,5

0,3519

30,3

31,2

3,3

0,3366

30,5

32,0

2,5

0,255

31,5

32,2

2,3

0,2346

31,7

32,5

0,5

0,051

32,3

32,5

2,0

0,204

32,1

32,8

4,0

0,408

31,9

32,8

1,7

0,1734

32,5

32,8

2,3

0,2346

32,3

33,0

1,6

0,1581

32,6

33,8

0,8

0,0765

33,6

34,0

0,8

0,0816

33,8

34,3

0,5

0,051

34,1

34,5

1,0

0,102

34,3

34,7

1,8

0,1836

34,3

34,7

3,8

0,3876

33,9

34,8

3,8

0,3825

34,0

35,0

3,6

0,3621

34,2

35,0

3,5

0,357

34,3

35,0

3,5

0,357

34,3

35,5

3,0

0,306

34,9

35,6

2,9

0,2958

35,0

36,0

2,6

0,2601

35,4

36,0

2,6

0,2601

35,4

36,0

2,5

0,255

35,5

36,2

1,4

0,1377

35,9

36,3

2,3

0,2295

35,8

36,6

3,9

0,3927

35,8

36,8

1,8

0,1785

36,4

36,8

1,8

0,1785

36,4

37,0

1,5

0,153

36,7

37,3

1,3

0,1275

37,0

37,7

0,5

0,051

37,6

38,0

0,5

0,051

37,9

38,4

4,1

0,4182

37,6

38,9

3,7

0,3723

38,1

39,3

3,3

0,3315

38,6

39,4

3,2

0,3213

38,7

40,0

2,0

0,1989

39,6

40,4

2,1

0,2142

40,0

40,6

2,0

0,1989

40,2

41,0

1,5

0,153

40,7

41,1

1,4

0,1428

40,8

41,3

1,2

0,1224

41,1

41,5

1,0

0,102

41,3

41,6

0,9

0,0918

41,4

41,7

1,9

0,1938

41,3

42,1

4,4

0,4488

41,2

43,0

3,5

0,357

42,3

43,3

3,5

0,357

42,5

43,8

2,8

0,2805

43,2

44,1

2,4

0,2448

43,6

44,5

2,0

0,204

44,1

44,5

2,0

0,204

44,1

45,8

0,8

0,0765

45,6

46,0

0,5

0,051

45,9

47,3

3,5

0,357

46,5

47,6

2,9

0,2958

47,0

47,8

2,8

0,2805

47,2

49,0

1,5

0,153

48,7

49,3

1,3

0,1275

49,0

50,0

2,0

0,204

49,6

50,3

4,3

0,4335

49,4

50,9

3,6

0,3672

50,2

51,0

3,5

0,357

50,3

51,0

1,8

0,1785

50,6

51,1

3,4

0,3468

50,4

51,3

2,8

0,2805

50,7

51,4

3,2

0,3213

50,7

51,5

3,0

0,306

50,9

51,8

2,8

0,2805

51,2

51,8

2,8

0,2805

51,2

52,0

2,5

0,255

51,5

52,0

2,5

0,255

51,5

52,5

2,0

0,204

52,1

52,7

4,3

0,4386

51,8

52,8

3,3

0,3315

52,1

53,4

1,2

0,1173

53,1

53,5

1,0

0,102

53,3

53,8

0,8

0,0765

53,6

54,0

4,0

0,408

53,2

54,3

4,3

0,4335

53,4

55,3

3,3

0,3315

54,6

55,8

4,3

0,4335

54,9

55,9

2,6

0,2652

55,4

56,5

2,0

0,204

56,1

56,6

2,0

0,1989

56,2

57,4

1,1

0,1122

57,2

57,5

1,1

0,1071

57,2

58,5

4,0

0,408

57,7

59,5

3,0

0,306

58,9

60,0

2,5

0,255

59,5

60,7

1,8

0,1887

60,3

60,9

1,6

0,1632

60,6

61,2

1,4

0,1377

60,9

63,3

3,3

0,3315

62,6

63,8

2,7

0,2754

63,2

65,3

1,2

0,1224

65,1

65,4

1,1

0,1122

65,2

66,3

4,3

0,4335

65,4

66,8

3,8

0,3825

66,0

67,0

3,5

0,357

66,3

67,3

3,3

0,3315

66,6

69,4

1,1

0,1122

69,2

70,0

0,5

0,051

69,9

70,4

4,1

0,4182

69,6

70,5

3,5

0,357

69,8

72,4

2,1

0,2142

72,0

72,4

2,1

0,2142

72,0

73,5

3,3

0,3315

72,8

74,5

4,0

0,408

73,7

75,7

2,8

0,2907

75,1

76,2

3,5

0,3519

75,4

76,4

2,2

0,2193

75,9

80,0

2,5

0,255

79,5

81,3

1,3

0,1275

81,0

82,0

0,5

0,051

81,9

84,3

2,1

0,2091

83,8

88,4

2,2

0,2193

87,9

89,0

2,0

0,204

88,6

91,8

2,8

0,2805

91,2

8.5.          Intensitatea corelatiei dintre cresterea in suprafata sectiunii de baza (ig) a arborilor si diametrul de baza al acestora

Pentru a putea calcula legatura corelativa intai se calculeaza ig, reprezentand cresterea in suprafata a sectiunii de baza.

Tabel ajutator pentru calculul lui ig

Tabel 7.

db

ir

irk

db^2

ir*k^2

ig

ig^2

db*ig

db^3

db^2*ig

bd^4

4,0

0,5

0,051

16,000

0,003

0,6

0,4

2,5

64,0

10,1

256,0

4,0

1,5

0,153

16,000

0,023

1,8

3,4

7,4

64,0

29,6

256,0

4,0

1,5

0,153

16,000

0,023

1,8

3,4

7,4

64,0

29,6

256,0

4,5

2,3

0,235

20,250

0,055

3,1

9,9

14,1

91,1

63,6

410,1

4,5

2,0

0,204

20,250

0,042

2,8

7,6

12,4

91,1

55,7

410,1

4,5

1,5

0,153

20,250

0,023

2,1

4,4

9,4

91,1

42,3

410,1

4,5

2,5

0,255

20,250

0,065

3,4

11,6

15,3

91,1

68,8

410,1

4,5

1,0

0,102

20,250

0,010

1,4

2,0

6,3

91,1

28,5

410,1

5,0

2,3

0,230

25,000

0,053

3,4

11,8

17,2

125,0

85,9

625,0

5,0

1,1

0,107

25,000

0,011

1,6

2,7

8,2

125,0

41,1

625,0

5,0

0,5

0,051

25,000

0,003

0,8

0,6

4,0

125,0

19,8

625,0

5,0

2,0

0,204

25,000

0,042

3,1

9,4

15,4

125,0

76,8

625,0

5,0

1,5

0,153

25,000

0,023

2,3

5,4

11,6

125,0

58,2

625,0

5,0

1,0

0,102

25,000

0,010

1,6

2,5

7,8

125,0

39,2

625,0

5,0

0,5

0,051

25,000

0,003

0,8

0,6

4,0

125,0

19,8

625,0

5,5

2,0

0,204

30,250

0,042

3,4

11,5

18,7

166,4

102,6

915,1

5,5

0,5

0,051

30,250

0,003

0,9

0,8

4,8

166,4

26,4

915,1

5,5

2,5

0,255

30,250

0,065

4,2

17,6

23,1

166,4

127,0

915,1

5,5

2,5

0,255

30,250

0,065

4,2

17,6

23,1

166,4

127,0

915,1

6,0

0,9

0,087

36,000

0,008

1,6

2,6

9,7

216,0

58,0

1296,0

6,0

1,5

0,153

36,000

0,023

2,8

7,9

16,9

216,0

101,1

1296,0

6,0

2,5

0,255

36,000

0,065

4,6

21,2

27,6

216,0

165,6

1296,0

6,0

2,5

0,255

36,000

0,065

4,6

21,2

27,6

216,0

165,6

1296,0

6,0

2,5

0,255

36,000

0,065

4,6

21,2

27,6

216,0

165,6

1296,0

6,0

0,5

0,051

36,000

0,003

1,0

0,9

5,7

216,0

34,3

1296,0

6,0

2,0

0,204

36,000

0,042

3,7

13,8

22,3

216,0

133,7

1296,0

6,0

0,5

0,051

36,000

0,003

1,0

0,9

5,7

216,0

34,3

1296,0

6,0

0,5

0,051

36,000

0,003

1,0

0,9

5,7

216,0

34,3

1296,0

6,5

1,5

0,153

42,250

0,023

3,0

9,3

19,8

274,6

128,8

1785,1

6,5

1,5

0,153

42,250

0,023

3,0

9,3

19,8

274,6

128,8

1785,1

7,0

2,0

0,204

49,000

0,042

4,4

19,0

30,5

343,0

213,3

2401,0

7,0

4,0

0,408

49,000

0,166

8,4

71,3

59,1

343,0

413,8

2401,0

7,0

2,5

0,255

49,000

0,065

5,4

29,2

37,8

343,0

264,6

2401,0

8,0

4,0

0,408

64,000

0,166

9,7

94,6

77,8

512,0

622,5

4096,0

8,0

3,5

0,357

64,000

0,127

8,6

73,4

68,5

512,0

548,3

4096,0

8,0

3,5

0,357

64,000

0,127

8,6

73,4

68,5

512,0

548,3

4096,0

8,0

2,5

0,255

64,000

0,065

6,2

38,5

49,6

512,0

396,9

4096,0

8,0

3,5

0,357

64,000

0,127

8,6

73,4

68,5

512,0

548,3

4096,0

8,0

2,5

0,255

64,000

0,065

6,2

38,5

49,6

512,0

396,9

4096,0

8,0

1,0

0,102

64,000

0,010

2,5

6,4

20,2

512,0

161,9

4096,0

8,0

3,5

0,357

64,000

0,127

8,6

73,4

68,5

512,0

548,3

4096,0

8,5

0,5

0,051

72,250

0,003

1,4

1,8

11,5

614,1

97,8

5220,1

8,5

2,5

0,255

72,250

0,065

6,6

43,6

56,1

614,1

477,0

5220,1

9,0

1,5

0,153

81,000

0,023

4,3

18,1

38,3

729,0

344,3

6561,0

9,0

2,0

0,204

81,000

0,042

5,6

31,7

50,7

729,0

456,4

6561,0

9,0

1,5

0,153

81,000

0,023

4,3

18,1

38,3

729,0

344,3

6561,0

9,0

0,5

0,051

81,000

0,003

1,4

2,1

12,9

729,0

116,1

6561,0

9,3

3,3

0,332

85,563

0,110

9,3

86,2

85,9

791,5

794,3

7320,9

9,5

1,0

0,102

90,250

0,010

3,0

9,1

28,6

857,4

271,7

8145,1

9,5

2,0

0,204

90,250

0,042

6,0

35,5

56,6

857,4

537,4

8145,1

9,9

0,6

0,066

97,023

0,004

2,0

4,1

20,1

955,7

197,6

9413,4

10,0

0,8

0,082

100,000

0,007

2,5

6,5

25,4

1000,0

254,1

10000,0

10,0

0,5

0,051

100,000

0,003

1,6

2,5

15,9

1000,0

159,3

10000,0

10,0

4,0

0,408

100,000

0,166

12,3

151,0

122,9

1000,0

1228,9

10000,0

10,5

1,5

0,153

110,250

0,023

5,0

24,7

52,2

1157,6

548,0

12155,1

10,5

2,5

0,255

110,250

0,065

8,2

67,3

86,1

1157,6

904,4

12155,1

11,0

0,5

0,051

121,000

0,003

1,8

3,1

19,3

1331,0

212,2

14641,0

11,0

1,0

0,102

121,000

0,010

3,5

12,2

38,4

1331,0

422,3

14641,0

11,0

1,5

0,153

121,000

0,023

5,2

27,2

57,3

1331,0

630,5

14641,0

11,1

0,5

0,051

122,103

0,003

1,8

3,1

19,5

1349,2

215,1

14909,0

11,8

2,4

0,245

138,063

0,060

8,8

78,2

103,9

1622,2

1221,0

19061,3

12,0

2,5

0,255

144,000

0,065

9,4

88,4

112,9

1728,0

1354,2

20736,0

12,0

2,0

0,204

144,000