Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Indicatori Macroeconomici

Indicatori Macroeconomici


Indicatori Macroeconomici


PIB= valoarea bunurilor si serv finale de piata realizate de catre toti agentii economici rezidenti in decursul unei perioade de timp determinate


Consumul intermediar=acele bunuri si serv care sunt destinate producerii altor bunuri si serv


n

∑Qi x Pi= PGB

i=1

Qi=cantitatile din bunuri si serv realiz de toti ag econ rezidenti

P= pretul

PGB – CI = PIB


Metode de calcul a PIB:1)     metoda valorii adaugate –se insumeaza valoare adaugata de catre fiecare ag econ in parte


n

PIB=   ∑Qi x Pi

i=1

Qi= cantitatile din bunuri si servicii finale

Pi= pretul bunurilor si serv


2)     metoda cheltuielilor

PIB = C+G+IB+Export

PIB=Se poate calcula prin insumarea consumului pe kre-l genereaza ag econ kre participa la consum.

C(consum privat)=consumul de bunuri de folosinta curenta si folosinta indelungata a menajelor

G(consum guvernamental)=se refera la cheltuieli facute de catre administratie pt plata diferitelor bunuri si servicii.Transferurile pe care le face statul intre indivizi precum si cheltuiala pt datoria publica nu sunt incluse in G.

Ib(investitia bruta)=se refera la cheltuielile facute de ag econ pt a achizitiona bunurile de capital care le vor genera venituri viitoare.

In investitiile brute sunt incluse cheltuieli cu mijloace fixe noi,cu capital sau cu capitalul circulant.In investitii sunt incluse de aemenea si modificarea stocurilor de materii prime si materiale cat si modificarea stocurilor de produse finite.

Inv fin nu sunt incluse in PIB deoarece acesta nu reprez un trasnsfer al proprietatii, nu se realizeaza valoare suplimentara.

In investitii sunt incluse si constructia de locuinte noi deoarece au o folosinta indelungata si pot genera venituri viitoare pt detinatorii lor.

Raportul dintre investitiile nete si PIB este un indicator important al cresterii economice viitoare a unei tari.Studiile effectuate demonstreaza ca ritmul de crestere este cu atat mai mare cu cat acest raport este mai mare, conditia necesara si suficienta fiind ca inv sa respecte principiul rationalitatii economice.

Exportul net= diferenta intre export si import

Exportul reprez o cheltuiala pe care o face strainatatea pt a achizitiona bunuri si serv din productia interna iar importul o cheltuiala a unitatilor economice de pe teritoriul tarii in favoarea celor din exterior.


3)     metoda veniturilor


PIB= S+D+Pr+R+Iin+A


PIB se pate determina prin insumarea veniturilor realiz de toti ag econ rezidenti.Aceste venituri sunt:

-salariile (S) care include si cheltuiala efectuata de catre firma pt plata factorului munca

-dobanzi (D)=veniturile pe care le realizeaza indivizii de pe urma capitalului banesc imprumutat

-Profiturile(P) – profiturile firmelor indiferent dk sunt distribuite sau nu actionarilor se includ in PIB.

Tot in PIB se includ chelt efectuate pt plata impz pe profit.

-rentele(R) = sunt veniturile realizate din inchirierea factorilor de productie

-Impz indirecte nete(Iin)=taxele indirecte aferente consumului final (TVA,accize,tax vamale).Acestea se include in PIB pt a putea determina valoarea de piata a acestuia.

Subventiile pot fi considerate impz negative si nu sunt incluse in PIB.

-Amortismentele(A)=consumul de capital fix realizat de catre ag econ in perioada respective.

Plecand de la PIB se pot calcula o serie de indicatori:

PIB- CCF= PIN


ARS=valoarea bunurilor si serv realiz de ag econ rezidenti in strainatate

ASR=activitatea ag econ straini in Romania

SAS(soldul activitatii economice in strainatate)=ARS – ASR

Acest sold poate fi:

>0 , ARS>ASR

<0, ARS<ASR


PIB +SAS= PNB


PNB-CCF=PNN


PNN- Iin= PNN in preturile factorilor(pf)


PNNpf=VN (venitul national)


VN-VCS (venituri cuvenite altor sectoare)+Transferuri= Venitul personal(VP)


VP-ID(impz directe)=VD(venitul disponibil)


Deflatorul PIB(D)=PIB nominal/ PIB real

n

PIBn=∑Q1i x P1i

i=1

n

PIBr=∑Q1i x P0i

i=1
Politica de confidentialitate


logo mic.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.