Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
PROGRAMA ANALITICA a cursului de Statistica social-economica

PROGRAMA ANALITICA a cursului de Statistica social-economica


UNIVERSITATEA CRESTINA "DIMITRIE CANTEMIR"

FACULTATEA FINANtE BaNCI Si contabilitate

PROGRAMA ANALITICA

a cursului de Statistica social-economica

predata la studentii din anul II ZI si FR.PROGRAMA ANALITICA

Cod: N2.1

Denumirea disciplinei: Statistica

Pentru facultatea: Finante Banci si Contabilitate

Anul de studii: II Zi si FR

Semestrul: I

Titularul cursului: Lect. univ dr. Marinella Vana

Fondul de timp:

I.           Invatamantul de zi

42 ore curs

28 ore seminar

II.        Invatamantul cu frecventa redusa

14 ore lectii de sinteza

7 ore seminar

1. Obiectivele disciplinei:

Pregatirea studentilor in domeniul teoriei si practicii statistice din tara noastra si pe plan international. Cunoasterea de catre studenti a modului de realizare a unei cercetari statistice; a metodelor si procedeelor de calcul si analiza a indicatorilor statistici, in special a celor din comert si turism.

2. Continutul - tematica cursului: 

Obiectul si metoda statisticii economico-sociale. Surse de date statistice. Prelucrarea primara a datelor statistice si prezentarea informatiilor obtinute. Marimile relative in statistica social-economica. Analizarea seriilor de repartitie. Sondajul statistic. Seriile interdependente. Corelatia si regresia statistica liniara simpla. Analiza seriilor cronologice. Metoda indicilor.Indicatori statistici de rezultate calculati in Sistemul Conturilor Nationale.Indicatorii financiar monetari.

3. Tematica seminariilor

Nr. crt.

Denumirea temei

Modul de realizare

Seminar organizatoric. (Repartizarea proiectelor)

Culegerea si prelucrarea datelor statistice

Prezentarea datelor statistice si a informatiilor obtinute.

Indicatorii relativi si medii.

Indicatorii de variatie si asimetrie.

Sondajul statistic.

Corelatia si regresia statistica.

Indicatorii seriilor cronologice si fundamentarea statistica a calculelor de prognoza.

Indicii valorii, volumului fizic si ai preturilor.

Indicii fondului de salariu, ai salariului mediu si ai personalului.

Indicatori statistici de rezultate.

Indicatorii financiar monetari.

Lucrari practice

- cu studii de caz -

Referat

4. Modul de evaluare:

A . Invatamantul de zi

I. Nota la seminar reprezinta 1/3 din nota finala, maxim 100 puncte, din care:

a) prezenta la curs 10%

b) prezenta la seminar 10%

c) caiet cu probleme si alte activitati la seminar  20%

d) teste (lucrari de control)  15%

e) proiect de semestru 40%

f) participare la cercetarea stiintifica 5%

100%

5. Modul de finalizare a disciplinei: - examen

II Nota finala se stabileste astfel: 2/3 din nota de pe teza si 1/3 nota din timpul anului cu conditia ca lucrarea finala de la examen sa fie notata cu cel putin nota 5.

B. Invatamantul cu frecventa redusa

Studentii de la invatamantul cu frecventa redusa au obligatia de a elabora si preda cu cel putin 10 zile inainte de sesiune (eventual la ultima lectie de sinteza) proiectul de an. Repartizarea temelor se va face in cadrul orelor de sinteza La examene se acorda 1-2 puncte pentru proiect, daca nota de pe teza este de cel putin 5.

6. Bibliografie:

E. Biji, E. Lilea si altii - Statistica aplicata in economie, Ed. Universul DALSI, Bucuresti, 2000

E. Biji, E. Lilea si altii - Statistica, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1999

E. Biji, E. Lilea, M. Vatui - Statistica, studii de caz, Ed. U.C.D.C., 1996

Biji M, Biji E. - Statistica Teoretica, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1979

Biji E, Baron T s.a. - Statistica Teoretica si economica, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1991

Biji E,, Lilea E. - Lucrari aplicative de statistica, Lito. U.C.D.C., Facultatea de Management Turistic si Comercial, Bucuresti 1992

Biji E., Biji. M., Lilea, Anghelache C - Tratat de statistica Editura Economica, Bucuresti 2002

Biji E.M., Lilea E., Vatui M. Gogu E. Statistica aplicata in economie Editura Oscar Print, Bucuresti 2001

Biji E.M., Lilea E., Vatui M. Gogu E. Aplicarea statisticii in studiul fenomenelor economice Editura Oscar Print, Bucuresti 2003

Titular de curs:

PROIECTUL DE SEMESTRU PENTRU DISCIPLINA STATISTICA

Un agent economic dispune de o retea de unitati economice cu profilul alimentatie publica in care sunt angajati 500 de vanzatori.

Pentru cei 500 de vanzatori considerati ca o colectivitate generala s-a intocmit o baza de sondaj (vezi baza de sondaj in referinta bibliografica nr. 9, Biji E.M., Lilea E., Vatui M., Gogu E., Aplicarea statisticii in studiul fenomenelor economice, Editura Oscar Print, Bucuresti 2003, pag.   ). Inscrierea in baza de sondaj vanzatorilor s-a facut in ordine alfabetica, ceea ce constituie un criteriu aleator si li s-a dat un cod .

Considerand cei 500 de vanzatori ca formand o colectivitate statistica se cere:

sa se extraga printr-un procedeu de sondaj un esantion de 60 de unitati si sa se centralizeze nivelurile individuale ale fiecareia din variabilele prezentate potrivit continutului lor;

sa se grupeze datele inregistrate la punctul precedent folosind gruparile simple pentru toate caracteristicile inregistrate pe intervale egale si neegale (se vor folosi minim 8 grupe pentru intervale egale si minim 3 grupe pentru intervale neegale)

sa se centralizeze datele conditionate de gruparile folosite.

sa se reprezinte grafic seriile obtinute;

sa se calculeze toate marimile relative posibile si sa se reprezinte grafic marimile obtinute folosind diagramele adecvate;

sa se calculeze indicatorii tendintei centrale, indicatorii variatiei si ai asimetriei pentru variabilele inregistrate;

sa se aplice regula adunarii dispersiilor pentru tabelul cu dubla intrare obtinut prin gruparea combinata;

sa se extinda rezultatele obtinute pe baza esantionului asupra intregii colectivitati, pentru doua variabile, daca P = 0,9973 (z = 3);

sa se aplice metoda corelatiei si regresiei pentru datele din esantion. Sa se masoare gradul de intensitate al corelatiei. Pentru date negrupate se vor lua in calcul primele 10 unitati din esantion, la care se vor calcula si coeficientii de corelatie a rangurilor.

Proiectul de an se va preda cu 10 zile inainte de sesiunea de examen

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.