Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » comert
Balanta de plati

Balanta de platiBalanta de plati

            O modalitate de a aprecia activitatea economica a unui stat o constituie analiza balantei sale de plati, care reprezinta totalitatea inregistrarilor valorilor tranzactiilor acelui stat cu alte state.

            Balanta de plati este un document contabil care indica schimburile externe (importuri si exporturi) ale unitatilor comerciale rezidente cu restul lumii. Schimburile pot avea ca obiect marfurile, serviciile sau capitalurile.

            Conturile acesteia sunt grupate in trei categorii principale: conturi de tranzactii curente, conturi de capital, rezerve.

1. Contul de tranzactii curente


            Balanta de plati cuprinde mai intai balanta comertului exterior sau balanta comerciala (schimburi de marfuri)

            Apoi mai cuprinde serviciile (transporturi, asigurari, brevete si redevente, servicii bancare…), transferurile unilaterale fara contrapartida monetara (de exemplu varsamintele statului catre organismele internationale), dobanzile si dividendele capitalului. Ultimele operatiuni constituie invizibilele.

            Rezidentii si nerezidentii pot si ei sa schimbe capitaluri. Aceste schimburi iau forma de:

-        acordare sau luare de imprumut:

-        investitii de portofolii efectuate in scopul plasarii;

-        investitii directe, altfel spus, cumpararea unor cote-parti de proprietate a intreprinderilor cu scopul de a avea control.

Tabel 2.18. Balanta de plati - Contul de tranzactii curente(metodologie FMI)

 Tranzactii curente                             Debit (D)

       Credit(C)

A.    Bunuri si Servicii

 1. Marfuri

Importuri de marfuri

Exporturi de marfuri

Balanta de comert = A1(C) – A1(D)

2. Activitate de shipment si transporturi

3. Calatorii

Plati catre straini pentru transport si asigurare pe vase de maritime si fluviale; pentru ateliere de reparatii si aprovizionare nave; tarife percepute pentru orice tip de transport international.

Cheltuieli facute de rezidenti(inclusiv transport intern) intr-o tara straina. 

Incasari de la straini pentru aceleasi tipuri de servicii mentionate in grupa 2-D.

Cheltuieli facute de straini (inclusiv transport intern) in tara a carei balanta se analizeaza(tara raportoare). 

4. Venituri din investitii

5. Alte tranzactii oficiale

6. Alte tranzactii private

Profitul din investitii directe realizate de straini in tara

raportoare; venituri platite

strainilor ca dividende, dobanzi etc.

Costul cumpararii de catre guvernul tarii raportoare a altor produse sau servicii din strainatate neidentificate in alta parte; cheltuielile personale ale oficialitatilor civile si militare din tara raportoare care stationeaza pe teritoriul altor tari(ambasade, baze militare etc.)

Plati facute strainilor pentru taxe de management, de consultanta, drepturi de franciza, de concesionare de marca, de copyright etc.

Profilul din investitii directe realizate de rezidentii tarii raportoare in strainatate; venituri

primite de acestia ca dividende,

dobanzi etc.

Costul cumpararii de catre guvernele straine a altor produse sau servicii din tara raportoare, neidentificate in alta parte; cheltuielile personale ale oficialitatilor civile si militare din alte tari care stationeaza pe teritoriul tarii raportoare(ambasade, baze militare etc.).

Incasari de la straini pentru taxe de management, consultanta, drepturi de franciza, de concesionare de marca, de copyright etc.

Balanta de bunuri si servicii = (A1+A2+A3+A4+A5+A6)C - (A1+A2+A3+A4+A5+A6)D

B. Alte transferuri unilaterale             

1.      Private

2.   Oficiale

Plati facute de rezidenti strainilor sub forma de diverse daruri, acte de caritate, donatii etc.

Transferuri efectuate de guvernele din tara raportoare in strainatate, sub forma de ajutor militar, umanitar, varsaminte la bugetele institutiilor internationale(FMI, UE etc.)

Incasari facute de rezidenti de la straini sub forma de diverse daruri, acte de caritate, donatii etc

Transferuri primite de guvernele din tara raportoare din strainatate, sub forma de ajutor militar, umanitar, reduceri de datorii, subventii etc.

Balanta contului curent=(A1+A2+A3+A4+A5+A6+B1+B2)C(A1+A2+A3+A4+A5+A6+B1+B2)D

            Analizand soldul balantei contului curent a unui stat se poate constata daca acel stat are nevoie de finantare sau are capacitate proprie de finantare. Un deficit(BCC<0) face necesar apelul la o finantare externa. In cazul in care deficitul persista mai multi ani, respectivul stat trebuie sa-si revada atat politicile economice, cat si competitivitatea produselor nationale. 

2. Contul de capital

Tabel 2.19. Balanta de plati - Contul de capital(metodologie FMI)

Contul de capital                            Debit(D)

       Credit(C )

C. Capital, exclusiv rezervele

!. Investitii directe

2. Investitii de portofoliu

3. Alte transferuri oficiale de capital pe termen lung

4. Alte transferuri private de capital pe termen lung

a. Cresterea investitiilor in companiile straine controlate de rezidenti, inclusiv reinvestirea profiturilor

b. Descresterea investitiilor rezidentilor in companiile nationale.

a. Cresterea investitiilor rezidentilor in hartiile de valoare straine(actiuni, obligatiuni, certificate de trezorerie etc.)

b. Descresterea investitiilor efectuate de straini in hartiile de valoare de pe piata nationala.

a. Noi credite acordate strainilor.

b. Cumparare de la straini de hartii de valoare guvernamentale.

a. Credite pe termen lung acordate strainilor de catre bancile rezidente sau de catre alte institutii private.

b. Restituiri de credite efectuate de rezidenti catre bancile straine.

a. Descresterea investitiilor in companiile straine controlate de rezidenti, inclusiv reinvestirea profiturilor

b. Cresterea investitiilor rezidentilor in companiile nationale.

a. Descresterea investitiilor rezidentilor in hartiile de valoare straine(actiuni, obligatiuni, certificate de trezorerie etc.)

b. Cresterea investitiilor efectuate de straini in hartiile de valoare de pe piata nationala.

a. Reducerea creditelor acordate strainilor.

b. Vanzari de hartii de valoare guvernelor in strainatate.

a. Credite pe termen lung acordate de catre straini  bancilor rezidente sau altor institutii private.

b. Restituiri de credite efectuate de straini catre bancile rezidente.

Balanta de baza = (∑Ai+∑Bi+C1+C2+C3)credit - (∑Ai+∑Bi+C1+C2+C3)debit

5. Alte transferuri oficiale de capital pe termen scurt  (mai mic de un an)

a. Credite pe termen scurt acordate de guvernul rezident strainilor

b. Cumparare de la straini de titluri guvernamentale pe termen scurt, descresterea disponibilitatilor banesti ce constituie rezerve ale autoritatilor straine.

a. Credite pe termen scurt acordate de straini guvernului rezident

 b. Vanzari in strainatate de titluri guvernamentale pe termen scurt, cresterea disponibilitatilor banesti ce constituie rezerve ale autoritatilor straine.

6. Alte transferuri private de capital pe termen scurt  (mai mic de un an)

a. Cresterea activelor pe termen scurt detinute de rezidenti.

b. Descresterea activelor nationale (locale) detinute de straini, ca de pilda depozite bancare, conturi valutare, hartii comerciale etc.

a. Descresterea activelor pe termen scurt detinute de rezidenti – cresterea disponibilitatilor banesti ale acestora.

b. Cresterea  activelor nationale (locale) detinute de straini, ca de pilda depozite bancare, conturi valutare, hartii comerciale etc. – respectiv descresterea disponibilitatilor banesti pe termen scurt  ale acestora.

Balanta globala = (∑Ai+∑BI+∑Ci)credit +  (∑Ai+∑BI+∑Ci)debit

          In pozitiile referitoare la investitiile directe se vor inregistra acele situatii in care investitorul este direct implicat in managementul si controlul operatiunilor companiei; spre deosebire de aceasta situatie, investitia de portofoliu se refera la situatiile in care investitorul urmareste doar obtinerea de profit, in urma achizitionarii unui pachet de actiuni ale firmei respective. Transferurile de capital pe termen lung se refera fie la credite, fie la tranzactii cu titluri. Un exemplu de o astfel de operatiune este constituit de oferirea unui credit guvernamental Romaniei de catre ABN AMRO Bank.

            Importurile de bunuri sunt insotite de o plata(deci de o iesire de bani), de aceea se inregistreaza pe debit, in timp ce exporturile se concretizeaza in incasari de valuta, fiind inregistrate de credit. Echilibrarea operatiunilor se face in diverse moduri. De exemplu o companie romaneasca importa de la o firma din SUA anumite subansamble pentru realizarea produsului sau finit, in valoare de 100 000 dolari. Ea va trebui sa plateasca printr-un acreditiv deschis in favoarea vanzatorului strain, intr-un termen prestabilit, aceasta suma. In balanta de plati a Romaniei aceasta tranzactie se va reflecta astfel: 

Tabel 2.20. Balanta de plati. Contul de tranzactii curente – exemplu

Pozitia codificata                       Semnificatia                              Debit               Credit

din balanta

A-1.                               Import de marfuri                              100000 dolari

C-6b.                             Cresterea activelor nationale deti-

                                      nute de straini(hartii comerciale)                                   100000 dolari

 

 

        Daca firma romaneasca negociaza cu firma americana ca expeditia si transportul produselor sa se efectueze maritim pe cheltuiala sa, de catre partenerul american, costul transportului maritim si al asigurarii ridicandu-se la suma de 10000 de dolari. In balanta de plati a Romaniei, aceasta tranzactie se va reflecta astfel:

Tabel 2.21. Balanta de plati. Contul de tranzactii curente – exemplu

Pozitia codificata                       Semnificatia                              Debit               Credit

din balanta

  A-2.                              Plati facute de rezidenti strainilor          20000 dolari

                                       sub forma de acte de caritate,

                                       donatii

C-6b.                            Exporturi de marfa                                                            20000 dolari

3. Rezerve

                    

            Rezervele sunt utilizate pentru echilibrarea balantei de plati. Daca tranzactiile curente si fluxul de capital prezinta un deficit, bancile trebuie sa furnizeze clientilor devizele care lipsesc. In cazul in care bancile nu au puterea de a finanta balanta globala, sarcina este preluata de banca centrala. Aceasta fie utilizeaza rezervele constituite in perioadele in care balanta a fost excedentara, fie se imprumuta de pe pietele externe de capital, pentru a face infuzia de devize necesara echilibrarii balantei de plati. Conform tabelului 2.22,, pentru a echilibra eventualele deficite, autoritatile monetare au la dispozitie patru tipuri de rezerve, analoage activelor lichide ale unei firme.

            Datorita volumului mare care se inregistreaza intr-o balanta, adeseori nu se realizeaza echilibrul perfect Debit/Credit, datorita unor omisiuni sau unor erori nesemnificative. De aceea in rubrica  „Rezerve” exista o intrare pentru inregistrarea acestora.

Tabel 2.22. Balanta de plati. Rezerve

Rezerve                               Debit(D)                                     Credit(C)

D. Rezerve

1. Aur

2. Drepturi speciale de tragere

3. Rezerve FMI

4. Schimburi valutare

Cresterea rezervei de aur a statului, a Drepturilor speciale de Tragere, a valutelor straine convertibile detinute de stat prin intermediul autoritatilor sale monetare; descresterea lichiditatilor FMI sau cresterea pozitiei activelor FMI.

Descresterea rezervei de aur a statului, a Drepturilor speciale de Tragere, a valutelor straine convertibile detinute de stat prin intermediul autoritatilor sale monetare; cresterea lichiditatilor FMI sau descresterea pozitiei activelor FMI.

E. Erori nete si omisiuni

4. Efecte ale balantei de plati

  • Efectele secundare ale unei balante excedentare

            O balanta excedentara implica o intrare neta de devize in tara. Ca urmare, agentii rezidenti posesori ai acestor devize vor solicita conversia lor monetara in moneda nationala. Datorita cresterii de moneda nationala, valoarea acesteia in devize va creste si, ca urmare, rata de schimb se apreciaza pana la restabilirea echilibrului cerere/oferta. Pe de alta parte insa, aprecierea monedei nationale va conduce la cresterea preturilor nationale exprimate in moneda straina si la reducerea preturilor produselor straine exprimate in moneda nationala.

            Se spune ca preturile nationale cresc in raport cu cele straine, deci competitivitatea in preturi a produselor nationale scade. Ca urmare a aprecierii ratei de schimb, cresc importurile si se reduc exporturile, ceea ce conduce la deficitul balantei comerciale(a se vedea tabelul 2.18). Pentru echilibrare,statul trebuie sa faca infuzie de capital, imprumutandu-se de pe piata straina de capital. Pe termen scurt, daca statul are capacitate de returnare a datoriei, acesta poate fi o sursa dezirabila. In caz contrar insa, returnarea datoriei si a dobanzilor aferente poate antrena noi nevoi de finantare si deci noi imprumuturi de pe piata externa de capital, ceea ce pe termen lung poate conduce la pericolul insolvabilitatii financiare a statului respectiv.

  • Efectele  secundare ale unei balante deficitare

            O balanta globala deficitara presupune o iesire neta de devize. Agentii rezidenti au nevoie de devize straine pentru a-si face platile in strainatate.Ca urmare a cererii de devize straine contra moneda straina, rata de schimb se depreciaza, ceea ce conduce la scaderea preturilor produselor nationale exprimate in moneda nationala.

            Se spune ca preturile nationale scad in raport cu cele straine, deci competitivitatea in preturi a produselor nationale creste. Ca urmare, exportul este stimulat, iar importul descurajat, provocand un excedent al schimburilor comerciale ce vine sa compenseze deficitul initial.

5. Analiza balantei de plati a Romaniei

            In anul 2001 soldul contului curent a fost negativ(-2223 milioane dolari), in scadere fata de 2000(cand a fost de -1355 milioane dolari). In 2001 soldul bunurilor si serviciilor a fost de -3084 milioane dolari, in scadere cu 1154 milioane dolari fata de 2000(cand a fost de -1930 milioane dolari).            Aparitia deficitului contului curent este o caracteristica a economiei  romanesti in perioada de tranzitie. Acest deficit are ca sursa principala dezechilibrul balantei comerciale.

            Soldul negativ al balantei de plati a Romaniei, adica debitul mai mare decat creditul semnifica faptul ca Romania realizeaza mai multe importuri decat exporturi.

            Veniturile si-au pastrat soldul negativ, iar transferurile curente au avut soldul pozitiv atat in 2000(860 milioane dolari), cat si in 2001(1143 milioane dolari).

            In 2000 soldul contului de capital si financiar a fost de 1230 milioane dolari, in 2001 pastrandu-si trendul pozitiv(1499 milioane dolari). In 2001 soldul contului de capital a crescut cu 59 milioane dolari(in 2000 era de 36 milioane dolari), iar soldul contului financiar a crescut cu 210 milioane dolari(in 2000 fiind de 1194 milioane dolari).

            Cresterea deficitului comercial necesita, chiar in conditiile intensificarii fluxurilor de investitii straine directe, o finantare externa suplimentara, prin intrari de capital.

                                                  

Tabel 2.23. Componente ale balantei de plati

                                                                                                -milioane dolari -

Anul

1998

1999

2000

2001

2002

Exporturile de marfuri si servicii

8299

8504

10367

11385

16201

Importurile de marfuri si servicii

11821

10392

13055

15552

18841

Deficitul de contului curent

-2917

-1437

-1355

-2223

-1573

Fluxul de investitii straine directe nete

1005

1025

1048

1174

1090

Datoria externa(% din PIB)

22.1

24.6

27.7

29.6

32.9

Datoria externa totala

9322

8770

10273

11924

15084

Rezerva valutara bruta

1375

1526

2469

3922

6125

   Sursa: Realizat dupa  Raportul anual al BNR,2002

            Tabelul 2.23. sintetizeaza tendinta ireversibila de deschidere a economiei romanesti spre fluxurile internationale, de angrenare a sa in procesele de integrare europeana si globalizare. Ponderile datoriei externe in Produsul intern brut reprezenta in 1998 circa 22,1%, ajungand in 2002 la circa 32,9%. Ponderea datoriei externe totale in PIB in 1998 a fost de 22,1% crescand in 2002 la 32,9%, iar aceea a dobanzilor anuale aferente coboara de la 7,25% in la 5.65%.           

            Aceste evolutii sunt de natura sa intareasca increderea pietelor financiare si a operatorilor straini in dezvoltarea economiei romanesti.

Tabel 2.24.  Balanta de plati( Raport anual 2002)

                                                                                                                                              - milioane dolari SUA -

COMPONENTE

2000

2001

Credit

Debit

Sold     

 Credit

Debit

Sold

1. Contul curent (A+B+C)

13517

  14872

 -1355

152900

17513

-2223

A. Bunuri si servicii

12113

14043

 -1930

13418

16502

-3084

     a. Bunuri fob (export/import) 

10366

12055

 -1684

11385

14354

-2969

     b. Servicii

1747

  1993

 -246       

2033

2148

-115

        - transport

632

   627

 5  

828

733

95

        - turism

359

   425

 -66

362

499

-87

        - alte servicii

756

   941

 -185

843

966

-123

B. Venituri

325

   610

 -285

455

737

-282

        - din munca

94

   5

 89

112

4

108

        - din investitii directe

8

   72

 -64

15

117

-102

        - din investitii de portofoliu

103

   74

 29

178

105

73

        - din alte investitii capital (dobanzi)

120

   459

 -339

150

511

-361

C. Transferuri curente

1079

   219

 860

1417

274

1143

        - sector oficial

99

   29

 70  

252

31

221

        - alte sectoare

980

   190

 790

1165

243

922

2. Contul de capital si financiar(A+B)

5397

  4167

 1230

6739

5240

1499

A. Contul de capital

37

  1

 36

108

13

95

     a. Transferuri de capital

37

  1

 36

108

13

95

        - sector oficial

35

  -

 35

95

11

84

        - alte sectoare

2

  1

 1

13

2

11

     b. Achizitionare/Vanzare active-nefinanc.

-

  -

 -

-

-

-

B. Contul financiar

5360

  4166

 1194

6631

5227

1404

    a. Investitii directe

1106

  58

 1048

1303

129

1174

        - ale rezidentilor in strainatate

45

  34

 11

48

31

17

        - ale nerezidentilor in Romania

1061

  24

 1037

1255

98

1157

    b. Investitii de portofoliu

472

  371

 101

1155

580

575

        - active

39

  11

 28

20

28

-8

        - pasive

433

  360

 73

1135

552

583

    c. alte investitii de capital

3693

  2717

 976

4150

3025

1125

        - active

672

  1078

 -406

795

845

-50

       1. Imprumuturi si credite pe termen lung 

45

  138

 -93

67

114

-47

       2. Imprumuturi si credite pe termen scurt65

  51

 14

22

26

-4

       3. Documente de export pe termen lung

49

  56

 -7

79

77

2

       4. Documente de export pe termen scurt

210

  190

 20

248

150

98

       5. Numerar de cecuri

5

  7

 -2

1

113

-112

       6. Depozite

294

  603

 -309

338

360

-22

       7. Alte active

4

  33

 -29

40

5

35

            - pe termen lung

-

  -

 -

-

-

-

            - pe termen scurt

4

  1639

 -29

40

5

35

       - pasive

3021

   95

 1382

3355

2180

1175

       1.Credite si imprumuturi de la FMI

115

  1001

 20

67

117

-50

       2. Imprumuturi si credite pe termen lung 

2388

  259

 1387

2449

1451

998

       3. Imprumuturi si credite pe termen scurt

227

  62

 -32

289

228

61

       4. Documente de export pe termen lung

64

  199

 2

87

85

2

       5. Documente de export pe termen scurt

193

  -

 -6

233

200

33

       6. Numerar de cecuri

-

 23

 -

-

-

-

       7. Depozite detinute de rezidenti in Rom.

34

  -

 11

169

26

143

       8. Alte pasive

-

  -

 -

61

73

-12

            - pe termen lung

-

  -

 -

60

72

-12

            - pe termen scurt

-

  43

 -

1

1

-

    d. Conturi in tranzit

50

  35

 7

16

8

8

    e. Conturi de cliring/ barter

25

  942

 -10

7

1

6

    f. Active de rezerva (BNR)

14

  2

 -928

-

1484

-1484

       - aur monetar

-

  5

 -2

-

5

-5

       - DST

14

  -

 9

-

6

-6

       - pozitia de rezerva la FMI

-

  935

 -

-

-

-

       - devize convertibile

-

  -

 -935

-

1473

-1473

       - alte active

-

  -

 -

-

-

-

3. Erori  si omisiuni ( net)

125

  125

 125

724

-

724

Sursa: BNR

 6. Pozitia investitionala  internationala  a Romaniei

            Din 1998 activele externe de rezerva din sistemul bancar sunt in continua crestere(tabel 2.25). In 2002, acestea au crescut la 8392.3 milioane dolari, fata de 6380.6 milioane dolari, cat erau in 2001. In 2002 a crescut aurul monetar cu 241.5 milioane dolari(in 2001 valoarea era de 938.7 milioane dolari), au crescut devizele convertibile cu 1774.7 milioane dolari(in 2001 valoarea era de 5435.1 milioane dolari) si au scazut detinerile de DST-uri cu 4.5 milioane dolari(in 2001 valoarea fiind de 6.8 milioane dolari).

            Si datoria externa, totala, pe termen mediu si lung este in continua crestere din 1999(de la 9322.6 milioane dolari la 15084.0 milioane dolari).

            Romania dispune de importante resurse naturale si un capital uman apt de performanta, de capacitati productive potential competitive, de o pozitie geografica de intersectie a fluxurilor internationale de comert. Toate aceste avantaje comparative ofera numeroase oportunitati atractive pentru capitalul occidental. Disponibilitatea Uniunii Europene si a altor organisme de a sprijini tara noastra in demersul sau istoric de integrare este nelipsita.          

            In 2002, creditorii Romaniei au fost: FMI(425.6 milioane dolari), UE(177.2 milioane dolari), BIRD(2256.3 milioane dolari), BERD(968.0 milioane dolari).

            FMI(Fondul Monetar International) acorda asistenta financiara tarilor cu dificultati in balanta de plati, precum Romania, prin acordarea de finantari pe termen mediu si lung si stimuleaza stabilitatea cursului valutar. FMI are de asemenea rol in supravegherea SMI(Sistemului Monetar International).

            Banca Mondiala(BM)are rol in promovarea dezvoltarii economice si a reformelor in tarile in curs de dezvoltare si in cele est-central europene. BM acorda si imprumuturi pe termen lung tarilor in curs de dezvoltare si in cele est-central europene, in scopul restructurarii si macrostabilizarii; ordinea de prioritate pe domenii difera in timp, dar cuprinde in general agricultura, energia, infrastructura, asistenta sociala.

            Imprumuturile acordate de BIRD(Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare – apartine de BM) reprezinta o treime din suma de finantare a proiectelor, Romania trebuind sa suporte doua treimi din acestea. In plus BIRD acorda credite pentru ajustare structurala si pentru asistenta tehnica.

            In 2002 banci private din Germania, Franta, SUA si Marea Britanie au acordat Romaniei credite pe termen mediu si lung in valoare totala de 2458.0 milioane dolari, cu 499,2 milioane dolari mai mult decat in 2002.

            Pentru Romania, decisive sunt acum depasirea starii de economie slab structurata institutional, articularea functionala a noilor mecanisme, promovarea de politici clare si coerente, care sa reorienteze energiile societatii – dinspre tintele false care le consuma inutil acum – spre obiectivele autentice ale prosperitatii personale si generale.

  Tabel 2.25.  Pozitia   investitionala  internationala  a Romaniei

- milioane de dolari SUA -

Datoria externa pe termen mediu si lung

A. Pe tipuri de creditori

 Multilaterale

BERD

674.4

752.9

787.6

804.4

968.0

 

BIRD

1469.4

1706.3

1997.7

2025.9

2256.3

 

UE

461.3

206.7

209.3

198.5

177.2

 

FMI

538.6

458.2

452.8

368.4

425.6

 

Total din care:

3688.5

3874.8

4344.6

4553.6

5483.1

 

Total

9322.6

8770.7

10273.4

11924.5

15084.0

 

Active

valutare

in

luni

de

import

2.7

2.8

3.4

4.0

4.6

 

Active externe de rezerva

din sistemul bancar

Devize converti-

bile

2866.2

2676.9

3921.2

5435.1

7209.8

 

Detineri

de

DST-uri

1.2

10.1

1.0

6.8

2.3

 

Aur

monetar

924.3

966.6

920.0

938.7

1180.2

Sursa: BNR ,Raport anual 2002

Total

3791.7

3653.6

4842.2

6380.6

8392.3

Perioada

1998

1999

2000

2001

2002

Tabel 2.26. Pozitia   investitionala  internationala  a Romaniei

                                                                                                                                                                                                              - milioane de dolari SUA -

Datoria externa pe termen mediu si lung

A. Pe tipuri de creditori

 Banci private

Marea Britanie

270.1

129.9

93.6

244.7

285.2

 

SUA

209.8

284.8

478.8

412.9

662.5

 

Franta

449.9

435.0

369.8

309.1

293.6

 

Germania

261.6

194.5

175.1

219.8

280.7

 

Total

din care:

1673.6

1488.3

1774.1

1958.8

2458.0

 

Bilaterale

Japonia

86.9

120.9

120.6

95.3

89.7

 

Germania

457.8

400.9

304.4

242.6

216.7

 

Italia

87.9

64.5

43.3

81.6

104.0

 

SUA

55.7

40.0

39.7

68.2

62.8 

Canada

249.7

218.4

186.6

162.9

163.5

Sursa: BNR ,Raport anual 2002

Total

din care:

1142.5

1010.8

924.1

819.1

841.3

Perioada

1998

1999

2000

2001

2002

Creante si angajamente pe termen scurt

Angajamente

Alte angaja-mente

17.0

18.2

12.9

6.7

9.3

 

Linii de finantare

15.3

27.7

13.4

11.3

1.1

 

Garantii emise

178.9

61.2

48.9

81.8

79.8

 

Acreditive de import

150.6

128.1

161.4

148.1

206.2

 

Documente de import

(incaso-uri)

231.5

159.9

147.7

160.5

170.1

 

Total

593.3

395.1

384.3

408.4

466.5

 

Creante

Garantii

primite

92.1

80.8

63.8

74.8

31.2

 

Acreditive de export

179.3

219.4

218.5

122.9

148.7

 

Documente de export

(incaso-uri)

187.0

173.7

172.6

161.0

13.5

 

Total

-134.8

78.8

70.6

-49.7

-273.1

Sursa: BNR ,Raport anual,                  

           2002

Perioada

1998

1999

2000

2001

2002

Tabel 2.27.  Pozitia   investitionala  internationala  a Romaniei

                                                                                                                  - milioane de dolari SUA

Datoria externa pe TML

B> Pe tipuri de debitori

Datoria comer-ciala negarantata

2355.7

2551.4

3316.4

4205.1

5580.9

Datoria public garantata

2152.5

2270.9

2303.4

2733.6

3211.2

Datoria publica

4814.4

3948.4

4653.6

4985.8

6291.9

Total

9322.6

8770.7

10273.4

11924.5

15084.0

Perioada

1998

1999

2000

2001

2002

                                    Anexa nr. I Structura detaliata a comertului, 2001

(topul primelor 50 de produse)

                                                                                                                                 (in procente)

Cod

SITC

Clasificare

calitativa

Pondere

in export

Pondere

in import

842    Imbracaminte textile de dama

140

     9.21

     0.13

841    Imbracaminte barbateasca din textile, netricotata

146

7.86

0.17

851    Incaltaminte 

57

8.53

1.59

845    Articole de Imbracaminte, din textile,necuprinse in alta parte

159

4.33

0.35

821    Mobila si parti; mobila tapitata si similare

140

4.39

0.51

334    Uleiuri petroliere sau minerale bituminoase > 70% concentrate

-

5.34

2.30

248    Lemn prelucrat simplu si vagoane de tren lit. din lemn

-

2.82

0.02

673    Produse laminate plate, fier, otel nealiat, neacoperite

117

2.82

0.39

793    Vapoare, barci si alte structuri plutitoare

96

1.97

0.04

684    Aluminiu

154

2.29

0.45

562    Ingrasaminte chimice(altele decat cele de la grupa 272)

32

1.48

0.05

679    Tevi, conducte si pofile tubulare, fitinguri, fier, hotel

57

1.86

0.63

282    Deseuri feroase si resturi

-

1.16

0.00

844    Imbracaminte de dama din textile, netricotata sau crosetata

163

1.27

0.11

635    Lemn prelucrat, necuprins in alta parte

57

0.95

0.08

746    Rulmenti cu bile si role

87

0.98

0.14

773    Echipamente de distributie a energiei electrice

146

2.45

1.67

001    Animale vii

-

0.63

0.07

843    Imbracaminte barbateasca si de baieti, tricotata, crosetata

159

0.65

0.08

658    Articole confectionate din materiale textile

159

0.66

0.12

716    Instalatii electrice rotative si parti ale acestora

72

0.79

0.29

784    Parti si accesorii de vehicule pentru grupele 722, 781, 782, 783

1

1.24

0.78

894    Carucioare pentru copii, jucarii si articole sportive

108

0.71

0.29

791    Vehicule de cale ferata si echipament asociat

96

0.65

0.24

666    Produse ceramice

166

0.40

0.02

573    Policlorura de vinil(PVC) sau olefine halogenate

96

0.46

0.08

665    Articole de sticla

154

0.52

0.19

723    Constructii mecanice si echipamente complexe

24

0.58

0.26

675    Laminate plate din oteluri aliate

32

0.75

0.44

792    Avioane si echipamente asociate; aeronave, etc.

24

0.42

0.12

686    Zinc

96

0.37

0.08

522    Elemente chimice anorganice, oxizi si saruri halogenate

41

0.45

0.19

514    Nitrogen si compusi

72

0.39

0.14

661    Clei, ciment, materiale de constructii( exclusiv sticla, argila)

126

0.40

0.18

222    Uleiuri, seminte si fructe oleaginoase ( exclusiv faina)

-

0.40

0.18

676    Bare din fier si hotel, tije, corniere, pofile si sectiuni

117

0.53

0.32

848    Articole de Imbracaminte si accesorii, exclusiv materiale textile

163

0.39

0.20

344    Gaze naturale si alte hidrocarburi gazoase

-

0.18

0.01

288    Deseuri neferoase, necuprinse in alta parte

-

0.18

0.01

112    Bauturi alcoolice

-

0.17

0.01

512    Alcooli, fenoli, sulfati, nitrati si alti derivati

126

0.27

0.12

775    Aparate casnice, electrice sau nu, necuprinse in alta parte

82

0.80

0.66

697    Articole din metal pentru uz casnic, necuprinse in alta parte

126

0.29

0.16

043    Orz nemacinat

-

0.19

0.07

523    Saruri metalice si peroxizi, pentru acizii anorganici

126

0.34

0.22

247    Lemn brut

-

0.14

0.01

283    Minereu de cupru si concentrati; mate de cupru

-

0.11

0.00

041    Grau si meslin nemacinat

-

0.35

0.24

811    Constructii prefabricate

24

0.21

0.10

524    Alte produse chimice anorganice; compusi din metale pretioase

126

0.12

0.02

’Clasificarea SITC la 3 cifre a sectoarelor industriei prelucratoare in functie de pret/calitate. Cel mai mare nivel de calitate (cel mai mic nivel de pret) este 1. Cel mai scazut  nivel de calitate (cel mai mare nivel de pret)  este 166.

Anexa nr. II Principalele avantaje comparative aparente pe sector, 1990-2001

 1990

 1993

  1996

1999

 2000

   2001

          Pondere

       Export ,2001                    Cumul

84  Imbracaminte si accesorii

7.09

11.36

17.63

21.32

19.99

21.90

24.42

24.42

85  Incaltaminte

2.06

2.45

5.13

6.24

5.91

6.98

8.57

32.96

82  Mobila si partile ei

6.16

7.58

5.50

4.55

3.77

3.88

4.39

37.38

67  Fier si otel

7.50

12.54

7.53

5.54

4.61

3.73

7.11

44.49

24  Lemn si pluta

1.02

2.05

2.64

4.39

4.09

3.05

3.11

47.59

79  Alte echipamente de transport

3.79

0.75

2.44

2.76

2.30

2.63

3.04

50.63

68  Metale neferoase

1.86

1.90

1.99

2.12

2.78

2.02

3.30

53.93

56  Ingrasaminte minerale sau chimice

1.56

3.38

4.31

0.89

1.35

1.38

1.48

55.41

63  Articole din lemn

1.06

0.87

0.45

0.74

0.67

0.86

1.51

56.92

00  Animale vii exclusiv peste

-0.34

1.10

0.83

0.92

0.78

0.51

0.88

57.80

52  Produse chimice anorganice

0.72

0.53

0.90

0.42

0.28

0.50

0.93

58.73

28  Minereuri metalice si deseuri

      de metale

-2.62

-1.59

-2.07

0.57

1.37

0.47

1.94

60.67

71  Masini generatoare de putere

       si echipamentele lor

0.28

0.72

0.15

0.93

1.78

0.44

1.54

62.21

35  Energie electrica

-2.79

-0.86

-0.15

0.42

0.26

0.40

0.55

62.75

83  Articole de voiaj/ sacose/ etc.

0.00

0.16

0.15

0.23

0.23

0.35

0.39

63.15

21  Piei crude/ tabacite/ blanuri  brute

-0.93

-0.20

-0.10

0.08

0.21

0.22

0.24

63.39

22  Seminte si  fructe oleaginoase

-1.23

-0.25

-0.26

1.07

0.21

0.21

0.40

63.79

51  Produse chimice organice

66  Articole din  minerale  nemetalice

11  Bauturi

-0.14

-0.63

0.13

-0.05

0.43

0.14

1.04

64.83

  1.22

-0.02

2.12

-0.25

1.33

0.60

0.80

0.15

0.35

0.07

0.14

0.08

1.62

0.21

66.45

66.66

1990

1993

1996

1999

2000

2001

       Pondere

    Import, 2001

                   Cumul

65  Fire, tesaturi, articole textile

1.70

-4.75

-7.11

-12.97

-11.25

-10.82

12.94

12.94

33  Petrol, produse petroliere

-7.55

-5.49

-5.46

-2.33

-1.66

-3.27

8.67

21.61

61  Piele bruta, blana prelucrata

0.00

-1.07

-1.85

-2.54

-2.43

-2.87

3.15

24.76

78  Vehicule rutiere

2.04

2.48

-0.98

-1.55

-1.72

-2.40

4.50

29.26

54  Produse farmaceutice

-1.07

-1.26

-1.22

-2.47

-2.12

-2.40

2.58

31.84

77  Echipamente electrice

-0.51

-1.94

-2.25

-3.20

-5.34

-2.37

7.34

39.18

72  Masini si aparate pentru industrii                                            

-1.52

-2.89

-4.73

-3.11

-2.65

-2.29

3.49

42.68

34  Gaz si produse obtinute din gaz

-5.30

-6.26

-5.37

-1.86

-2.27

-2.06

2.32

44.99

89  Alte articole diverse

0.18

-0.42

-1.59

-2.52

-2.07

-1.89

3.39

48.39

32  Carbune/ cocs/ brichete

-4.38

-3.20

-2.55

-1.30

-1.30

-1.53

1.53

49.92

75  Masini si aparate de birou

-0.56

-1.61

-1.77

-1.32

-1.08

-1.52

2.22

52.14

74  Masini si aparate industriale

1.52

-0.33

-2.62

-2.43

-1.82

-1.46

4.06

56.21

87  Instrumente si aparate       

      stiintifice de control                                                                                                                                                                                                                                 

-0.65

-0.87

-1.35

-1.52

-1.53

-1.35

1.64

57.84

 59  Alte materiale si produse chimice    

-2.12

-1.47

-1.79

-1.67

-1.32

-1.27

1.38

59.23

58  Materiale plastice prelucrate

0.00

-0.39

-0.91

-1.08

-0.91

-1.03

1.16

60.39

64  Hartie, carton si articole din acestea

 0.35

-0.44

-0.98

-1.35

-1.10

-1.02

1.72

62.10

55  Uleiuri esentiale

-0.44

-0.62

-1.16

-1.12

-0.97

-0.99

1.23

63.33

01  Carne si preparate din carne

-2.36

1.61

0.63

-0.53

-0.51

-0.89

1.07

64.39

66  Zahar, preparate pe baza de

      zahar si miere

-1.12

-1.06

-1.36

-0.63

-0.77

-0.87

0.98

65.37

12  Tutun brut si prelucrat

-0.29

-1.07

-0.94

-1.13

-0.96

-0.85

0.93

66.30

Indicator al avantajului comparativ

Sursa: INSSE

 Conform lui Neven (1995), avantajele comparative dovedite se calculeaza in felul urmator:  ACD = Xi – Mi . 100

                                                                                                                                                                 ŽXi  ŽMk

in care X1 si M1 reprezinta exporturile si respectiv importurile produsului i. Acest indicator este cuprins intre 100 si (-100). Limitele inferioare si superioare ale indicelui pot fi obtinute doar in cazul (teoretic) in care exista o specializare comerciala completa si exista numai doua bunuri. In situatii reale, valoarea indicelui rareori depaseste 10 (in module). Cu cat este mai mare valoarea indicelui, cu atat este mai puternica specializarea comerciala. Indicele ACD poate fi interpretat ca o balanta comerciala normalizata (de exemplu daca pentru indicatorul ACD din sectoare este egala cu zero, avantajele comparative sunt masurate in felul acesta sub conditia teoretica a balantei comerciale). Valoarea acestui indicator este, de asemenea, in legatura cu intensitatea comertului intra-industrial.  Cu cat este mai puternic comertul in dublu sens, cu atat este mai scazuta specializarea, cu atat este indicele mai aproape de zero.

Anexa nr. III Exportul de produse romanesti in tari europene

TARA

GRUPE DE PRODUSE SI RAMURI ALE INDUSTRIEI EXPORTATOARE

PRODUSE


ITALIA

1. Produse ale industriei constructiilor de masini

2. Produse ale industriei materialelor de constructii, sticlariei si ceramicii fine

3.    Produse ale industriei chimice si petrochimice

4.    Produse agricole ecologice (legume si fructe proaspete si deshidratate, gemuri si dulceturi, ciuperci, peste, lactate)

5.    Produse de artizanat (din rachita, fier forjat, sticlarie tip Galle)

1.    sticlarie menaj (inclusiv din cristal)

2.    ceramica fina, portelan

3.    componente si subansamble mecanice)

4.    motoare electrice, transformatoare, componente electrice si electronice)

5.    produse software

6.    componente auto

7.    ambarcatiuni de agrement

8.    ingrasaminte si alte produse chimice

9.    produse agricole

10. decoratiuni interioare


FRANTA

1.    Masini, aparate si echipamente electrice

2.    Articole de imbracaminte si accesorii

3.    Art. si accesorii de imbracaminte tricotate/crosetate

4.    Mobila

5.    Incaltaminte

6.    Masini, incalzitoare de apa

7.    Aeronave, nave spatiale si parti ale acestora

8.    Produse din fonta

9.    Jucarii, articole pentru divertisment si sport

10. Lemn si articole din lemn 

1.    mobilier si parti ale acestuia

2.    aparate electrice pentru telefonie prin fir

3.    ciorapi, dresuri, sosete, etc.

4.    costume taior, jachete, rochii, fuste, pantaloni ptr. femei

5.    aparate de emisie care incorporeaza un aparat de receptie 

6.    pulovere, jachete, veste tricotate

7.    Incaltaminte cu talpi si fete din cauciuc – tip sport

8.    costume sau compleuri, sacouri, pantaloni ptr. barbati

9.    vehicule aeriene (aeroplane)

10. echipament si materiale sportive

11. aluminiu sub forma bruta

12. scaune

AUSTRIA

1.    Masini si aparate electrice

2.    Masini si aparate mecanice

3.    Materiale plastice si articole din acestea

4.    Lemn si articole din acesta, in afara mobilei

5.    Articole de imbracaminte

6.    Incaltaminte

7.    Articole din cauciuc

 1.    mobila

2.    diverse articole din cauciuc

3.    articole de imbracaminte;

4.    incaltaminte;

5.    divers echipament electric;

6.    divers echipament rutier;

7.    diverse articole din lemn, in afara mobilei;

8.    diverse articole din materiale plastice;

9.    preparate din legume si fructe

10. produse metalifere

MAREA BRITANIE

1.     Produse siderurgice

2.     Produse din sticla si portelan

3.     produse agroalimentare

 1. imbracaminte si incaltaminte

1.       mobila

2.       produse din metale feroase si neferoase

3.       mase plastice si cauciuc

4.       ambalaje din plastic

6.    masini pentru prelucrarea metalelor

7.    echipamente pentru telecomunicatii

8.    instrumente de masura si control

9.       masini/echipamente electrice, echipamente ptr. telecomunicatii

10.     ceramica

11.     legume si fructe (proaspete si conservate)

  

Sursa: Centrul  Pentru Comert Exterior

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
Relatiile banesti, financiare si de credit ale comertului
FAPTELE DE COMERT
Exemplu de utilizare a unui incasso documentar
Piata: Concurenta monopolista
Caracteristicile procesului de munca in comert
ACTELE SI FAPTELE DE COMERT
INDICATORI DE CONSUM
CONTRACTUL INTERNATIONAL DE FACTORING


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu