Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » economie » contabilitate
Contabilitatea cheltuielilor

Contabilitatea cheltuielilor

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR

1. Aspecte teoretice uzuale

            În cadrul activitatii sale, un agent economic realizeaza o diversitate de operatii care angajeaza cheltuieli si genereaza venituri..

            Cheltuielile reprezinta fie diminuari ale elemetelor de activ, fie majorari ale unor elemete de pasiv, care genereaza o diminuare a beneficiilor economice. Acestea diminueaza performantele financiare ale intreprinder

            Efectuarea cheltuielilor si generarea veniturilor se deruleaza in mai multe etape  succesive sau simultane. Astefl in cazul cheltuielilor se delimiteaza patru momente:

  • Angajarea cheltuielilor – intervine in momentul cumparari de bunuri si stocabile si nestocabile, lucrari, utilitati, servicii destinate productiei, cand apare obligatia de plata catre furnizori;
  • Consumul – reprezinta utilizarea efectiva a resurselor in scopul satisfacerii nevoilor productive sau neproductive. Exemplu: utilizarea materiilor prime pentru fabricarea produselor finite.
  • Platile – inseamna achitarea unei sume de bani ca echivalent al bunurilor si serviciilor primite. Exista anumite plati care reprezinta un transfer fara echivalent, cum ar fi: plata impozitului pe profit sau venit, plata amenzilor si penalitatilor etc.
  • Imputarea – reprezinta etapa in care cheltuielile sunt decontate, adica sunt suportate din veniturile realizate, obtinandu-se astfel rezultatul exercitiului.

Întrucat Romania a optat pentru o contabilitate de anagajamente, inregistrarea in contabiliztate a cheltuielilor se face in momentul angajarii cheltuielilor sau al consumului de resurse, indiferent de momentul plat

Structurarea cheltuielilor in contabilitatea financiara se face dupa natura activitatilor care le-au generat si anume:

·       Cheltuieli de exploatare – generate de activitati desfasurate in cadrul obiectului de activitate al intreprinderii, precum si de alte activitati conexe acestora;

·       Cheltuieli financiare – generate de activitati de natura financiara, precum diferente de curs valutar, dobanzi, cheltuieli aferente investitiilor financiare etc. ;

·       Cheltuieli extraordinare – rezultate din evenimente sau tranzactii care sunt diferite de activitatile curente si care se repeta in mod frecvent;

·       Chletuieli privind amortizarile si provizioanele;

·       Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite.

Principalele obiective ale organizarii contabilitatii cheltuielor si veniturilor sunt:

·       Fundamentarea cheltuielilor in bugetul de venituri si cheltuieli pe baza informatiilor din exercitiul financiar precedent si a obiectivelor din perioada urmatoare;

·       Separarea cheltuielilor din perioada curenta fata de cele aferente perioadei viitoare

·       Gruparea cheltuielilor dupa natura lor economica in vederea stabilirii rezultatului din exploatare, financiar si contabil.

Contabilitatea financiara reflecta cheltuielile in raport cu natura lor economica, prin gruparea acestora in cheltuieli de exploatare, financiare si extraordinare.

Chletuielile de exploatare

Activitatea de exploatare cuprinde toate operatiile privind aprovizionarea, productia si desfacerea bunurilor, lucrarilor si serviciilor. În aceasta categorie sunt incluse  si alte operatii privind investitiile realizate in regie proprie, cedarea activelor, donatiile etc.

Cheltuielile de exploatare reprezinta, in principal, expresia baneasca a consumurilor materiale si de forta de munca necesare desfasurarii activitatii agentilor  economici..

Principalele categorii de cheltuieli de exploatare sunt :

·       Cheltuieli cu materiile prime, cu materialele consumabile stocate si nestocate, cu animalele;

·       Costul de achizitie al marfurilor si ambalajelor vandute;

·       Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti : reparatii, redevente, locatii de gestiune, chirii, studii, colaborari, comisioane si onorarii, transportul de bunuri si personal, deplasari si detasari, servicii bancare etc. ;

·       Cheltuieli cu impozitele si taxele;

·       Chletuieli cu personalul;

·       Alte cheltuieli de exploatare: pierderi din creante, despagubiri, amenzi, penalitati, donatii, etc. .

Cheltuielile financiare

Sunt considerate cheltuieli financiare, cheltuieli care se refera la :

·       Pierderi din creante imobilizate

·       Cheltuieli privin investitiile financiare cedate

·       Diferente nefavorabile de curs valutar

·       Dobanzi platite sau de platit

·       Sconturi acordate clientilor

·       Provizioane etc.

Chletuielile extraordinare

Activitatile care nu au caracter ordinar, normal, care nu sunt generate de activitatea curenta, dau nattere la cheltuieli extraordinare care se refera la calamitati si alte evenimente extraordinare.

Contabilitatea sintetica a cheltuielilor se realizeaza cu ajutorul clasei 6 „Conturi de cheltuieli”. Conturile de cheltuieli se inchid la sfirsitul lunii prin transferarea acestora asupra rezultatului exercitiului. Astfel, cheltuielile se preiau in debitul contului 121 „ Profit si pierdere”.

Întrucat conturile de cheltuieli se soldeaza la sfarsitul lunii, acestea nu apar in bilant, dar influenteaza indirect structura si marimea acestuia prin intermediul soldului contului 121 „ Profit si pierdere”

Documente privind evidenta contabilitatii cheltuielilor:

-        nota contabila

-        bon de consum

-        factura

-        ordin de deplasare

-        polita de asigurare

-        stat de salarii

Conturi utilizate in contabilitatea cheltuielilor:

CLASA 6 „Conturi de cheltuieli” care cuprinde urmatoarele grupe  de conturi:

60 „Cheltuieli privind stocurile”

61 „Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti”

62 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terti”

63 „ Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate”

64 „ Cheltuieli cu personalul”

65 „ Cheltuieli de exploatare”

66 „Cheltuieli financiare”

67 „Cheltuieli extraordinare”

68 „Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele”

69 „Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite”

601 “Cheltuieli cu materii prime”

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu materiile prime date in consum sau constatate lipsa la inventariere;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

602 “Cheltuieli cu materiale consumabile”

·       dupa continutul economic sunt conturi de cheltuieli de exploatare;

·       dupa functia contabila sunt asimilate conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu materialele consumabile date in consum sau constatate lipsa la inventariere;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

603 “Cheltuieli privind obiectele de inventar”

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu valoarea pretului de achizitie a obiectului de inventar;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

604 “Cheltuieli privind materialele nestocate”

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu materialele nestocabile aprovizionate de la furnizori;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

605 “Cheltuieli privind energia si apa

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu valoarea consumului de energie si apa;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

606 “Cheltuieli animalele si pasarile

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu valoarea animalelor si pasarilor vandute sau constatate lipsa la inventariere ;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

607 “Cheltuieli privind marfurile”

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu valoarea marfurilor vandute sau constatate lipsa la inventariere ;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei

608 “Cheltuieli privind ambalajele”

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu ambalajele care circula in sistem de vanzare-cumparare, ce se vand ori se constatate lipsa la inventariere precum si cu ambalajele care circula in sistem de restituire ce nu sunt restituite furnizorilor;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

611 “Cheltuieli de intretinere si reparatii”

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

612 “Cheltuieli redeventele, locatiile de gestiune si chiriile”

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu cheltuielile cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile datorate sau platite;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” care:

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu valoarea primelor de asigurare datorate sau achitate confom contractelor de asigurare;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

614 “Cheltuieli cu studiile si cercetarile” care:

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; ·       se debiteaza cu valoarea studiilor si cercetarilor de interes general executate de terti;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

621 “Cheltuieli cu colaboratorii” care:

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu sumele datorate colaboratorilor externi pentru prestatiile efectuate;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” care:

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu sumele datorate privind comisioanele si onorariile;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

623 “Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate” care:

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu cheltuielile datorate sau achitate care privesc actiunile de protocol, reclama si publicitate;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal” care:

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu cheltuielile aferente transportului de bunuri precum si pentru transportul colectiv de personal;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

625 “Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari” care:

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu sumele datorate sau achitate, reprezentand cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

626 “Cheltuieli postale si de telecomunicatii” care:

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate sau achitate;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” care:

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” care: 

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu sumele datorate sau achitate pentru alte servicii executate de terti;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

635 “Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate ” care:

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului de stat sau altor organisme publice;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

641 “Cheltuieli cu salariile personalului” care: 

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu salariile si alte drepturi cuvenite personalului;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       .

645Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala” care:

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu cheltuielile privind asigurarile si protectia sociale datorate;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

654 “Pierderi din creante si debitori diversi” care:  

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu pierderile din creante suportate de unitatea economica;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

658 “Alte cheltuieli de exploatare  care:

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu alte cheltuieli de exploatare efectuate; 

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

663 “ Pierderi  din creante legate de participatii” care :

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli finanaciare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu pierderile din creante imobilizate; 

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

664 “ Cheltuieli privin investitiile financiare cedate” care:

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli finanaciare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu valoarea imobilizarilor finanaciare cedate si diferentele nefavorabile dintre valoarea contabila a investitiilor finan ciare pe termen scurt si pretul de cesiune; 

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar”

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli finanaciare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu diferentele nefavorabile de curs valutar;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

666 “Cheltuieli cu dobanzi”

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli finanaciare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu dobanzile datorate;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

667 “ Cheltuieli privind sconturile acordate”

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli finanaciare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; ·       se debiteaza cu sconturile acordate clientilor, debitorilor sau bancilor;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

668 “Alte cheltuieli financiare”

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli finanaciare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu diferentele dintre valoarea capitalului social diminuat si valoarea de rascumparare a actiunilor proprii anulate, castigurile acordate in cazul obligatiunilor cu loterie si alte cheltuieli financiare;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

681 “Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale si corporale si provizioanele constituite sau majorate.;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

686 “Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele”

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli finanaciare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu provizioanele constituite sau majorate;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

691 “Cheltuieli cu impozitul pe profit”

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli finanaciare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu impozitul pe profit datorat datorat;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

698 “Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus”

·       dupa continutul economic este un cont de cheltuieli finanaciare;

·       dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; 

·       se debiteaza cu impozitul pe venitul microintreprinderilor datorat bugetului de stat si alte cheltuieli cu impozitele ;

·       se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

·       nu prezinta sold la finele perioadei.

2. Înregistrarea in contabilitate a evenimentelor si a tranzactiilor privind contabilitatea creantelor si datoriilor salariale

2.1. Monografie contabila – contabilitatea operatiilor privind

cheltuielile la S.C. Alien Concept S.R.L.

Nr.

crt.

Explicatia

Scurta analiza contabila

Formula contabila

Sume

1.

Înregistrarea cheltuielilor cu transportul- CARGUS International S.R.L.

Documente:

-Factura 48250/31.12.2009 (Anexa nr. 4)

-Registru jurnal (Anexa nr.3 )

401         P(+) c          

624         A(+) d

4426       A(+) d

 % = 401

624

4426

       391,76

       329,21

         62,55

2.

Se achizitioneaza de la furnizor automate de parcare, carcase de computer bord si se executa reparatii de catre acelasi furnizor.

Documente:

-Factura 2363/18.12.2009 (Anexa nr. 5)

-Registru jurnal (Anexa nr.3 )

401         P(+) c          

301        A(+) d

628        A(+) d

4426      A(+) d

% = 401

301

628

4426

  16 313,10

  11 275,92

    2 432,56

    2 604,62

3.

Se inregistreaza factura telefonica Vodafone.

Documente:

-Factura 231992574/27.12.2009 (Anexa nr. 6)

-Registru jurnal (Anexa nr.3 )

401         P(+) c          

626        A(+) d

4426      A(+) d

6581       A(+) d

% = 401

626

4426

6581

3 431,46

4 037,75

767,18

1 373,47

4.

Se inregistreaza factura de anergie electrica.

Documente:

-Factura 340089/21.12.2009 (Anexa nr. 7)

-Registru jurnal (Anexa nr.3 )

401         P(+) c          

605        A(+) d

4426      A(+) d

635        A(+) d

% = 401

605

4426

635

805,58

609,73

115,85

80,00

5.

Se inregistreaza cheltuielile cu salariile.

Documente:

-Stat de plata salarii luna Decembrie 2009 (Anexa nr.8)

-Registru jurnal (Anexa nr.3 )

641       A(+) d

421       P(+) c

641 = 421

13 208,00

6.

Înregistrarea amortizarilor.

Documente:

-Nota contabila (Anexa nr.9)

-Registru jurnal (Anexa nr.3 )

a) 681.01     A(+) d

    280.05     P(+) c

681.01 = 280.05

280,17

b) 681.01     A(+) d

    281.03     P(+) c

681.01 = 281.03

3 944,25

c) 681.01     A(+) d

    281.04     P(+) c

681.01 = 281.04

1 901,27

7.

Se plateste furnizorul din disponibilul din cont, diferenta nefavorabila de curs.

Documente:

-Nota contabila (Anexa nr. 10 )

-Registru jurnal (Anexa nr.3 )

401         P(-) d         

665         A(+) d

5124       A(-) c

 % = 5124

401

665

1 744,49

1 713,35

31,14

8.

Se inregistreaza consumul de materiale consumabile.

Documente:

-Bon consum 2019/18.12.2009 (Anexa nr. 11)

-Registru jurnal (Anexa nr.3 )

602.08     A(+) d

302.08     A(-)  c

602.08 = 302.08

1 028,78

9.

Se inregistreaza consumul de materii prime.

Documente:

-Bon consum 1984/28.12.2009 (Anexa nr. 12)

-Registru jurnal (Anexa nr.3 )

601          A(+) d

301          A(-)  c

601 = 301

23 975,47

10.

Se descarca gestiunea de materiale de natura obiectelor de inventar

Documente:

-Bon transfer 453/20.12.2009 (Anexa nr.13)

-Registru jurnal (Anexa nr.6 )

603      A(+) d

303      A(-)  c

603 = 303

 

 415,11

11.

Se descarca gestiunea de marfuri.

Documente:

-Nota contabila (Anexa nr. 14 )

-Registru jurnal (Anexa nr.3 )

607           A(+) d

371.01      A(-)  c

607 = 371.01           

381,00

12.

Închiderea conturilor de cheltuieli.

Documente:

-Nota contabila inchidere(Anexa nr. 35)

-Registru jurnal (Anexa nr.6 )

121      A/P(-) d601        A(-) c

602.08   A(-) c

603        A(-) c

605        A(-) c

607        A(-) c

624        A(-) c

626        A(-) c

628        A(-) c

635        A(-) c

641        A(-) c

6581      A(-) c

665        A(-) c

681.01   A(-) c

 121 =  %

          601

          602.08

          603

          605

          607

          624

          626

          628

          635

          641

          6581

          665  

         681.01

54 027,91

23 975,47

1 028,78

415,11

609,73

381,00

329,21

4 037,75

2432,56

80,00

13 208,00

1 373,47

31,14

6 125,69

2.2. Înregistrari posibile privind contabilitatea cheltuielilor

Nr.

crt.

Explicatia

Scurta analiza contabila

Formula

contabila

Sume

1.

Se inregistreaza cheltuieli cu deplasarile.

    625    A(+) d

    401    P(+) c

 625 = 401

   150,00

2.

Se inregistreaza chelutieli cu dobanzile.

    666    A(+) d

    401    P(+) c

666 = 401

600,00

3.

Se realizeaza reparatii de catre o terta persoana si se inregistreaza cheltuielile specifice.

    611    A(+) d

    401    P(+) c

611 = 401

348,40

4.

Consum de energie electrica fara factura. Sosirea ulterioara a factur

a) 408      P(+) c

4428      A/P(+) d

605         A(+) d

b) 408       P(-)d

    401       P(+) c

    4426     A(+) d

    4428  A/P(-) d

 % = 408

605

4428

408 = 401

4426 = 4428

22 015,00

18 500.00

3 515,00

22 015,00

3 515,00

5.

Obligatia fata de un tert creditor pentru servici de comision.

622        A(+) d

462        P(+)  c

622 = 462

6.

Încasarea filei CEC cu achitarea comisionului bancar.

5112      A(-)  c

5121      A(+) d

627        A(+)  d

  % = 5112

5121

627

1 000,00

899,00

101,00

7.

Scaderea din gestiune a unui mijloc de transport, inclusive amortizarea.

2133       A(-) c

2813       P(-) d

6583       A(+) d

% = 2133

6583

2813

5 000,00

2 000,00

3 000,00

3. Analiza activitatii social-economice pe baza indicatorilor determinati

1. I structura =  Cheltuieli de o anumita natura × 100

                           Total cheltuieli

Cheltuieli materii prime = 979.200,13 × 100 =  31,43 %

                                   3.115.445,20

Cheltuieli remuneratiile personalului = 138.584,00 × 100 = 4,45 %

                                                3.115.445,20

Cheltuieli servicii executate de terti = 833.642,65 × 100 = 26,76 %

                                              3.115.445,20

2. Eficienta cheltuielilor

 Cheltuieli la 1000 lei/CA = Total cheltuieli × 1000

                                     Cifra de afaceri

Cheltuieli la 1000 lei/CA = 3.115.445,20 × 1000 = 698, 24 %0

                                     4.461.884,24

3.Rata profitului in raport de cheltuielile efectuate = Profit × 100

                 Cheltuieli

   Rata profitului in raport de cheltuielile efectuate = 1.346.439,04 × 100 = 43,22 %

                            3.115.445,20

                                   

CONCLUZII SI PROPUNERI

Firma S.C. ALIEN CONCEPT S.RL  este specializata in conceperea de solutii automatizate, o buna parte din produse fiind personalizate pentru nevoia specifica a fiecarui client in parte.

Investitiile de peste 400.000 euro augarantat dezvoltarea unor produse proprii de calitate orientate catre probleme curente ale transportatorilor publici.

Produsele destinate transportului public sunt dezvoltate direct de catre firma,  deci sunt mereu intr-o continua imbunatatire..

Momentan , S.C. ALIEN CONCEPT S.RL. este singura firma producatoare de solutii integrate pentru transportul public, cu capital privat autohton.

Avand o buna relatie cu mediul public, firma s-a gandit ca ar putea furniza solutii nu numai pentru trasnportul public, ci o solutie globala ce sa integreze : transport public, management de trafic, siguranta traficului si accesul in zone cu prioritate restransa. Societatea crede ca o solutie integrata de la un singur furnizor, e mai fiabila , mai avantajoasa finaciar, mai avantajoasa din puct de vedere a mentenantei, de accea se doreste ca interprinderea sa devina un astfel de partener al institutiilor publice.

Obiectivul principal al tehnologiei comerciale moderne trebuie sa il reprezinte promovarea cifrei de afaceri a firmei, rationalizarea costurilor de circulatie, cresterea profitabilitat

Un rol important in procesul de perfectionare a tehnicii si tehnologiilor comerciale si a sistemului de organizare din cadrul comertului il are aplicarea progresului tehnic, care are drept finalitate cresterea eficientei muncii, ca mijloc principal de adaptare a activitatii comerciale la cerintele distributiei rapide si eficiente a productiei.

Diversitatea firmelor, a proceselor tehnologice care au loc in cadrul acestora, precum si existenta unor legaturi intre subsisteme si sectoare de activitate ale firmei au condus la necesitatea aprecierii firmei comerciale printr-un ansamblu de indicatori care se calculeaza, de obicei, pe perioade bine definite de timp, in conformitate cu modul de organizare a sistemului informational privind: costurile, rentabilitatea, cota de piata, cifra de afaceri etc. Calitatea sistemului de indicatori si capacitatea acestuia de a oferi informatiile utile in luarea deciziilor la nivel microeconomic reprezinta conditii esentiale in obtinerea unui diagnostic complex si eficient.

În vederea desfasurarii unei activitati eficiente in ramura comertului, la nivelul firmei, trebuie avute in vedere urmatoarele:

- cresterea volumului desfacerilor pentru cresterea masei profitului;

- minimizarea consumului de resurse sau rationalizarea diferitelor categorii de cheltuieli;

-  perfectionarea sistemului de conducere economica (a procesului de luare a deciziilor cu privire la alocarea resurselor si la organizarea activitatii economice);

- perfectionarea tehnologiilor comerciale prin modernizarea metodelor de stocare a marfurilor in depozite, prin utilizarea sistemului de evidenta a marfurilor dupa principiile si instrumentele informaticii si progresului informational;

- perfectionarea metodelor de depozitare si vanzare prin: constituirea unor stocuri optime de marfuri, alegerea si sortarea marfurilor in functie de marime, calitate, pret, culoare etc., vehicularea rapida a marfurilor pe sortimente comerciale catre clienti, vanzarea marfurilor direct din depozite, primirea si executarea automatizata a comenzilor clientilor;

- cresterea eficientei tehnicilor de recrutare si relatii, in paralel cu perfectionarea personalului de vanzare prin evaluarea calitatii activitatii personalului de vanzare in vederea cunoasterii de catre agentul de vanzare a produselor, clientilor, teritoriului si a obiectivelor sale specifice.

În incheiere, ne exprimam increderea ca problemele existente, inclusiv opiniile si propunerile cumulate si prezentate in cadrul acestui studiu de caz ofera o deschidere catre noi orizonturi ale analizei eficientei economice.
loading...

.com Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezialoading...

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu