Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » economie » finante banci
Lucrare de diploma finante - banci - analiza cifrei de afaceri la s.c. imprex s.r.l. bucuresti

Lucrare de diploma finante - banci - analiza cifrei de afaceri la s.c. imprex s.r.l. bucuresti UNIVERSITATEA „HYPERION” DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

SPECIALIZAREA : ” FINANTE - BANCI” 


LUCRARE DE DIPLOMA

ANALIZA CIFREI DE AFACERI

LA S.C. IMPREX S.R.L.

BUCURESTI

  INTRODUCERE

     Analiza economico-financiara se executa cu scopul de a cunoaste starea economico-financiara a unui agent economic, folosind metode adecvate si indicatori specifici in vederea individualizarii si dimensionarii factorilor si cauzelor cu actiune pozitiva sau negativa, care au determinat o anumita conditie economico-financiara, precum si reglarea prin diferite decizii, a echilibrului functional dintre nevoile curente si resursele implicate in activitatea desfasurata a agentului economic.

    Analiza periodica se efectueaza, de regula, trimestrial, semestrial ( balanta contabila), sau  anual ( bilantul contabil), incluzand totalitatea aspectelor care privesc activitatea economico-financiara a agentului economic.

    Prin aceasta analiza se caracterizeaza atat dinamica cat si modul de realizare a obiectivelor economice stabilite pentru perioada respectiva.

    Analiza rezultatelor economice a unei intreprinderi se executa pe baza indicatorilor de gestiune care pot fi fizici, valorici si derivati ai acestora.

     Pentru a analiza activitatea de productie si comercializare  se utilizeaza cifra de afaceri (CA), unul din cei mai importanti  indicatori valorici, care cuprinde: veniturile din vanzarea marfurilor si a productiei vandute inclusiv contravaloarea serviciilor prestate intr-o perioada determinata.

     Cifra de afaceri poate fi analizata pe baza unor modele de analiza specifice domeniului de activitate a intreprinderii.

   Astfel ca, in ramurile productive, prin analiza vanzarilor se pot obtine informatii cu privire la:

   -  evolutia gradului de valorificare a productiei exercitiului, factor important, ce pune in evidenta legatura activitatii agentului economic cu piata , precum si contributia acestuia la variatia cifrei de afaceri;

   - eficienta utilizarii mijloacelor fixe direct productive, caracterizata  prin analiza volumului de activitate productiva (Qe), in corelatie cu valoarea medie a mijloacelor fixe (Mf) direct productive si impactul asupra vanzarilor;

   - compozitia tehnica a mijloacelor fixe si influenta acestora asupra cifrei de afaceri;

   - influenta modificarii dimensiunii factorului uman asupra vanzarilor;

   - dinamica gradului de inzestrare tehnica a muncii  si impactul asupra vanzarilor.

    Studiul relatiilor de proportionalitate dintre indicatorii economici se poate largi prin efectuarea unor analize comparative care sa furnizeze informatii asupra unor laturi ale eficientei activitatii desfasurate de un agent economic, cum ar fi:

- analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica numarului mediu al personalului;

    Daca indicele de dinamica al cifrei de afaceri (ICA) este mai  mare decat indicele de dinamica al numarului mediu al personalului (IN) , se evidentiaza o crestere a eficientei utilizarii fortei de munca exprimata prin sporirea productivitatii muncii valorice, respectiv a veniturilor realizate din activitatea economica de un salariat.

 - analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica valorii medii a mijloacelor fixe;

      Daca indicele de dinamica al cifrei de afaceri (ICA) este mai mare decat indicele de dinamica al valorii medii al mijloacelor fixe (IMf), se evidentiaza o crestere a eficientei utilizarii mijloacelor fixe, in perioada analizata comparativ cu perioada de baza.

 - analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica consumurilor de resurse materiale si energetice;

                                Daca indicele de dinamica al cifrei de afaceri (ICA) este mai mare decat indicele de dinamica  al consumului total de resurse materiale si energetice ( ICM ), se evidentiaza o crestere a eficientei utilizarii resurselor materiale si energetice, in perioada analizata comparativ cu perioada de baza.

     Cifra de afaceri este in stransa legatura cu evolutia pietei.  

     Analiza pietei intreprinderii este foarte importanata in estimarea valorii unei intreprinderi si se face luand in calcul urmatoarele aspecte: analiza evolutiei vanzarilor, studierea concurentei si analiza clientilor intreprinderii, analiza furnizorilor intreprinderii (piata de aprovizionare). Analiza evolutiei vanzarilor consta in analiza vanzarilor de bunuri, lucrari si servicii care formeaza obiectul activitatii agentului economic.

      Cifra de afaceri este intr-o relatie de interdependenta cu factorii economici principali (primari) de realizare a activitatii productive, de comercializare sau de prestare a serviciilor: factorul uman (forta de munca) si factorii materiali (mijloacele fixe din dotare si resursele materiale si energetice consumate-activele circulante materiale consumate), care se manifesta prin intermediul unei componente cantitative de existenta sau de consum si prin intermediul unei componente calitative de utilizare.

   Factorii economici pot fi :

  - de tip calitativ - productivitatea muncii ;  eficienta utilizarii mijloacelor fixe  ;  eficienta utilizarii resurselor materiale si energetice ;

-  de tip cantitativ - numarul mediu al personalului  ;  valoarea medie a mijloacelor fixe ;  valoarea materialelor si energiei consumate .

     Analiza cifrei de afaceri prin intermediul volumului factorilor economici principali (primari) care au participat la realizarea activitatilor economice si a eficientei utilizarii acestora, ne ofera posibilitatea sa definim tipul de activitate desfasurata de agentul economic studiat. Daca modificarile cifrei de afaceri ca urmare a influentei factorilor de tip calitativ [ si ] sunt superioare modificarilor explicate prin factorii de tip cantitativ [ si ] se apreciaza ca activitatea agentului economic are un curs preponderent intensiv, cu efecte pozitive asupra nivelului relativ al cheltuielilor de exploatare si respectiv asupra performantelor financiare.

   In cazul unor inegalitati in favoarea modificarilor cifrei de afaceri prin participarea unui volum sporit al factorilor economici principali (primari) se apreciaza ca activitatea pe care o desfasoara agentul economic este de tip extensiv.

    Datele utilizate pentru studiul de caz care completeaza expunerea teoretica din aceasta lucrare sunt preluate din conturile anuale elaborate de S.C. IMPREX SRL, Bucuresti.

   Principalele documente care reflecta activitatea  S.C. IMPREX S.R.L

in perioada analizata ( anii  2008 - 2009 ) sunt sintetizate in anexele lucrarii, astfel:

  Anexa 1 - Bilantul contabil

■ Anexa 2 - Contul de rezultate.

    Datele furnizate prin intermediul acestor documente stau la baza calculului indicatorilor de echilibru financiar pentru  analiza financiara a intreprinderii.

    Pe baza acestor documente de raportare financiara a fost elaborat sistemul dezvoltat de documente necesar analizei , au fost elaborate concluziile si au fost sugerate anumite solutii viabile pentru ameliorarea situatiei financiare a intreprinderii.

CAPITOLUL 1

Prezentarea S.C. IMPREX S.R.L.BUCURESTI

1.1.Scurt istoric al  S.C. IMPREX S.R.L.

      S.C. „IMPREX” SRL s-a infiintat in anul 1993 prin preluarea tabacariei Cooperativei  Mestesugaresti Blanari, amplasata in zona industriala Jilava, Prelungirea Sos.Giurgiului, nr.28A.

      Societatea si-a inceput activitatea cu 6 salariati, ajungand in prezent la 28 de salariati.

      In sectorul de blanarie sunt cunoscute o serie de schimbari importante datorita performantelor tehnologice, evolutiei costurilor de productie si aparitiei unor importanti competitori internationali.

      Cresterea concurentei pe piata libera impune aplicarea unui management strategic, care sa conduca la : rentabilizarea si retehnologizarea activitatii de productie, realizarea de produse de calitate superioara, realizarea de produse si tehnologii „curate”, economisirea energiei , protectia mediului, cresterea productivitatii muncii, reducerea costurilor si dezvoltarea activitatii de cercetare si inovare.

      Pentru cresterea cotei de piata, prin oferirea de produse competitive in raportul calitate - pret, societatea s-a modernizat prin achizitionarea de utilaje  performante, optand in principal pentru masini de provenienta Italia  ( butoaie, masini de egalizat si polizat, masina de finisat, cabine de vopsit cu laborator pentru prepararea solutiilor de finisare,etc.), de la firme de prestigiu in domeniu ( Cartigliano, Frattelli Carlessi , Rizzi, Vallero , etc.).     

      Pentru imbunatatirea indicatorilor de performanta si atingerea obiectivelor economice propuse pentru urmatorii ani, societatea a retehnologizat statia de preepurare a apelor uzate si s-a certificat in sistemul de management al calitatii ( ISO 9001), al managementului de mediu ( ISO 14001), urmand un program de finantare nerambursabila a Ministerului Economiei si Comertului.

     Cerintele pietei au  impus valorificarea rezultatelor activitatii de cercetare,  dezvoltare si inovare, fara de care nu este posibila integrarea in structurile europene .

     Principalele produse realizate in cadrul S.C. „IMPREX” SRL sunt : piei cu blana ovine velurate, mouton d'ore, sau finisate cu pelicula, piei cu blana nobile (vulpi, nurci), piei de vanat .

IMPREX SRL este o  societate comerciala de tip IMM.

    ■ Statutul juridic : Societate comerciala cu raspundere limitata.

    ■ Codul unic de inregistrare Cod Fiscal CUI R 4630416.

    ■ Actul de infiintare inregistrat la Registrul Comertului cu numarul: J40-7602/1993.

      Natura capitalului: romanesc.

    ■ Structura organizatorica:

         ● Societatea are un numar de 28 angajati ( 2011) ;

         ● Director General -1;

         ● Administrator -1 ;

         ● Director Economic  -1 ;

         ● Director Productie  -1 ;

         ● Director Vanzari si Marketing  -1 ;

         ● Inspector Resurse Umane -1 ;

         ● S.C.IMPREX SRL  formeaza un grup cu o alta societate- S.C.TONI TRADING COMPANY SA , care achizitioneaza semifabricatele de blana prelucrate la S.C.IMPREX SRL si realizeaza confectii din blana naturala ( Anexa 3).

    Aceste doua societati sunt  legate intre ele, datorita unei relatii comerciale intense, cat si prin structura actionariatului ( sunt coordonate de AGA – Adunarea Generala a Actionarilor ).

    ■ Obiectul principal de activitate este „Tabacirea si finisarea pieilor cu blana”, conform clasificarii CAEN:cod CAEN 1910 ( 1511 ) si 7310 (7219), care include:

   ● productia de piei cu blana tabacite;

   ● productia de piei cu blana ovine velurate, mouton d'ore, sau finisate cu  pelicula;

   ● productia de piei cu blana nobile (vulpi, nurci) si de piei de vanat;

   comert de bunuri din activitatea proprie de productie;

   prestari servicii;

   ● activitate de cercetare.

   ■ Capacitatea de productie a societatii este de aproximativ 100.000 piei cu blana /an.

   ■ Descrierea principalelor active:

  teren si cladire industriala - spatiu de productie pentru tabacarie;

  cladire birouri;

   statie preepurare ape uzate;

   autoturisme ;

● utilaje pentru productia de piei cu blana - Anexa nr.3.

    Societatea are conditii  de functionare a activitatii de productie si cercetare ( utilaje, energie electrica, termica, aer comprimat, apa, canalizare, statie preepurare ape uzate, personal calificat), etc.

1.2. Organigrama

Organization ChartOrganigrama S.C.IMPREX SRL  este prezentata in schema urmatoare:

1.3. Comercializarea si distributia  produselor

     Politica de comercializare si distributie a produselor, se realizeaza prin fabricarea de produse finite la comanda, functie de cerintele reale ale clientilor.

    Principalul cumparator este SC TONY COMPANY TRADING SRL, societate comerciala producatoare de imbracaminte din blanuri naturale.

      Sistemul de vanzare pe care il practica societatea este vanzarea cu ridicata, produsele realizate fiind  niste semifabricate folosite ca materii prime in procesele de productie ale altor societati (SC TONY COMPANY TRADING SRL).

1.4. Principalii parteneri comerciali ai S.C. IMPREX S.R.L

     Experienta acumulata in cadrul activitatii de productie si cercetare  in decursul anilor a permis societatii sa initieze relatii de colaborare cu parteneri interni si externi de renume.

    Procesarea blanurilor naturale implica utilizarea unor tehnologii care pot fi imbunatatite luand in considerare cerintele legate de protectia mediului, fluctuatia modei si confortul.

    Imbunatatirea tehnologiilor de prelucrare a blanurilor naturale este strans legata de auxiliarii chimici folositi in diferite operatii, in vederea imbunatatirii randamentului de prelucrare.

   Materiile prime, pieile crude ovine  si pieile nobile sunt achizitionate atat din tara cat si din Italia.

   Materialele auxiliare folosite in procesul de productie sunt de provenienta Italia si Germania, de la diverse firme (BASF, TFL, CLARIANT, SODA, ICAP, AUCOCHEM, TRUMPLER, etc.).

     Societatea a diversificat gama traditionala de produse oferind pe piata produse noi pentru haine, caciuli, gulere, manusi.

      Semifabricatele de blana se realizeaza in diverse sortimente cum ar fi :  Velur, Mouton d' ore, Napalan, in diverse culori si finisaje moderne..

       Principalul partener comercial al S.C. IMPREX S.R.L este  SC TONY COMPANY SA, intreprindere producatoare de confectii de imbracaminte din blanuri naturale, care vinde produsele finite altor firme.

       In prezent aceasta societate detine circa 40% din piata interna.

       Principalii parteneri ai SC TONY COMPANY SA  sunt:

      - S.C.Carrefour  SA ;

      - S.C.Cora  SA ;                           

      - S.C.Maria Elena Invest SRL;    

      - S.C.SUPER SRL ;                     

     - S.C.ILCOMPEL IMPEX SRL .

     Societatea participa la manifestarile curente de specialitate din tara si strainatate, la targuri si expozitii si intentioneaza largirea activitatii de cercetare, diversificarea gamei de produse fabricate si   accesarea unor noi segmente de piata.

1.5. Principalii competitori ai S.C. IMPREX S.R.L

Pe piata romaneasca de prelucrare a blanurilor si a confectiilor  din blanuri naturale exista doua categorii de concurenti : producatorii locali si importatorii .

            Societatile importatoare pot fi grupate in 2 categorii :

           - societati care importa  produse din Comunitatea Europeana;

           - societati care importa produse din Turcia si China, la preturi foarte mici, de calitate indoielnica.

          In aceste conditii, firma si-a propus sa ofere pietei produse de o calitate superioara, care sa evite segmentul de piata „importuri China si Turcia” si sa fie de nivelul celor din UE.

            Aprovizionarea cu materii prime de la furnizori interni si externi recunoscuti (80% din materiile prime au provenienta Italia) cat si  dotarea tehnologica, permite societatii sa obtina produse de o buna calitate, la un pret mai scazut fata de ceilalti producatori din Romania, prin luarea de masuri de reducere a costurilor cu materiile prime si materialelor si  cresterea productivitatii muncii.  

            Competitia este foarte stransa, dar politica societatii este de a-si pastra clientii traditionali si a atrage clienti noi prin calitatea produselor oferite si preturi negociate in functie de cantitatea comandata.

            Strategia de dezvoltare a firmei, urmareste cresterea competivitatii produselor fara de care nu este posibila integrarea in structurile europene si in circuitul mondial de valori, precum si dezvoltarea unei retele mai largi de distributie a acestora .

CAPITOLUL 2                                                           

Cifra de afaceri – indicator important in cadrul analizei activitatii de productie si comercializare

         Analiza economico-financiara se executa cu scopul de a cunoaste starea economico-financiara a unui agent economic, folosind metode adecvate si indicatori specifici in vederea individualizarii si dimensionarii factorilor si cauzelor cu actiune pozitiva sau negativa, care au determinat o anumita conditie economico-financiara, precum si reglarea prin diferite decizii, a echilibrului functional dintre nevoile curente si resursele implicate in activitatea desfasurata a agentului economic.

         Analiza periodica se efectueaza, de regula, la intervale de timp de o luna, trimestru, (balanta contabila), semestru ( balanta contabila), sau un an ( bilantul contabil), incluzand totalitatea aspectelor care privesc activitatea economico-financiara a agentului economic.

         Prin aceasta analiza se caracterizeaza atat dinamica cat si modul de realizare a obiectivelor economice stabilite pentru perioada respectiva.

       Printre metodele folosite in analiza economico-financiara se numara si metoda comparatiei indicatorilor economico-financiari in profil static si dinamic.

        Pentru a analiza activitatea de productie si comercializare  se utilizeaza indicatorii economico-financiari si anume:

 a) -  indicatori fizici propriu-zisi si derivati ai acestora

              - volumul fizic al productiei pe tipuri de produse sau lucrari (q).

 b) - indicatori valorici si derivati ai acestora

            - cifra de afaceri (CA)

           - cifra de afaceri neta (CAN)

           - marja comerciala (MC)

           - productia exercitiului (Q)

           - productia marfa fabricata (Qm)

          - valoarea adaugata (VA)

           - valoarea adaugata neta (VAN)

          - marja bruta (MB)

          - excedentul brut de exploatare (EBE)

          - rata valorii adaugate (Rva)

           - rata marjei comerciale (Rmc).

         Cifra de afaceri (CA)  cuprinde totalitatea veniturilor provenite  din vanzarea marfurilor si a productiei vandute inclusiv contravaloarea serviciilor prestate intr-o perioada determinata.

        Cifra de afaceri este intr-o stransa legatura cu factorii economici principali (primari) de realizare a activitatii productive, de comercializare sau de prestare a serviciilor: factorul uman (forta de munca) si factorii materiali (mijloacele fixe din dotare si resursele materiale si energetice consumate - activele circulante materiale consumate), care se manifesta prin prisma unei componente de tip extensiv (cantitativa de existenta sau de consum) si una de tip intensiv (calitativa de utilizare).

       Analiza cifrei de afaceri prin prisma volumului factorilor economici principali (primari) care au participat la realizarea activitatilor economice si a eficientei utilizarii acestora, ofera date prin care se poate stabili tipul de activitate desfasurata ( intensiva sau extensiva) de catre agentul economic studiat.

2.1. Analiza activitatii de productie si comercializare pe baza indicatorilor valorici   

     

         Analiza rezultatelor economice a unei intreprinderi se executa pe baza indicatorilor de gestiune care pot fi fizici, valorici si derivati ai acestora.

         Pentru a analiza activitatea de productie si comercializare  se utilizeaza urmatorii        indicatori valorici si derivati ai acestora :

1.- cifra de afaceri (CA) care cuprinde: veniturile din vanzarea marfurilor si a productiei vandute inclusiv contravaloarea serviciilor prestate intr-o perioada determinata;

2.- cifra de afaceri neta (CAN) este o forma recalculata a cifrei de afaceri in care sunt incluse si veniturile din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri;

3.- marja comerciala (MC)

         

                 - marimea marjei comerciale sau a adaosului comercial este cuprinsa in pretul de vanzare al marfurilor astfel incat sa fie posibila recuperarea cheltuielilor efectuate, precum si obtinerea unui profit corespunzator;

4.- productia exercitiului (Q)

                              

 in care :

          Qv - productia vanduta si contravaloarea lucrarilor executate si serviciilor prestate (cifra de afaceri);

          Pf1 si Pf2 - stocul de produse finite si semifabricate destinate vanzarii la inceputul si respectiv la sfarsitul perioadei pentru care se calculeaza productia exercitiului;

           Pn1 si Pn2 - stocul de productie in curs de executie la inceputul si respectiv la sfarsitul perioadei pentru care se determina productia exercitiului;

           Qi - productia imobilizata sau veniturile din productia de imobilizari necorporale realizate pe cont propriu (lucrari si proiecte de cercetare si dezvoltare, valoarea concesiunilor, brevetelor, licentelor si alte drepturi si valori similare, valoarea imobilizarilor necorporale in curs) si de imobilizari corporale realizate (valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri, a productiei de mijloace fixe, precum si a productiei de imobilizari corporale in curs);

               5.- productia marfa fabricata (Qm)

                    Qm = Qv + ( Pf2 - Pf1 ) + Qi

                in care:

Qv + ( Pf2 - Pf1 ) reprezinta valoarea produselor finite si a semifabricatelor vandute sau destinate vanzarii, fabricate in perioada pentru care se face calculul productiei marfa, inclusiv contravaloarea lucrarilor executate si serviciilor prestate. Aceasta expresie valorica este denumita : productia marfa destinata vanzarii;

              6.- valoarea adaugata (VA)

                       VA = Q - Ci                  pentru activitatea productiva

                           sau

                 VA = Q + MC - Ci        pentru activitatea productiva si de comercializare

       in care:

                 Ci - consumul intermediar format din:

     - cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile;

     - cheltuieli cu energia si apa;

    -  alte cheltuieli materiale;

    - cheltuieli privind prestatiile externe pentru activitatea de productie si comercializare (cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti si cheltuieli cu alte servicii executate de terti), si anume:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile;

- cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile;

- cheltuieli cu primele de asigurare;

- cheltuieli cu studiile si cercetarile;

- cheltuieli cu colaboratorii;

- cheltuieli privind comisioanele si onorariile;

- cheltuieli de protocol, reclama si publicitate;

- cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane;

- cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari;

- cheltuieli postale si taxe de comunicatii;

- cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate;

- corectii valorice reprezentate prin:

- diferenta dintre cheltuieli si venituri privind ajustarea valorii activelor circulante (creante si debitori diversi inclusiv provizioanele pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie);

                           - diferenta dintre cheltuieli si venituri privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli;

          VA este formata din urmatoarele elemente:

                    - cheltuieli cu personalul:

                                   - salarii;

                                   - cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala;

- cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate;

- ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (amortizari si diferenta dintre cheltuieli si venituri privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale);

- rezultatul din exploatare aferent indicatorului de gestiune pe baza caruia se calculeaza valoarea adaugata;

              7.- valoarea adaugata neta (VAN)

                      VAN = VA - A

  in care:

                                  A - amortizarea activelor imobilizate corporale si necorporale (ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale);

      8.- marja bruta (MB)

                      MB = Venituri din exploatare - Cheltuieli variabile

       

     9.- excedentul brut de exploatare (EBE)

EBE = VA + Venituri din subventii   -  Alte impozite, taxe si  - Cheltuieli cu                                                                                                                          

                     de exploatare aferente      varsaminte asimilate          personalul

                        cifrei de afaceri              (incluse in valoarea

                                                                    adaugata)

            

      10.- rata valorii adaugate (Rva)

                 sau

                        sau

        

                

          Rata valorii adaugate exprima dimensiunea relativa a valorii adaugate in raport cu productia exercitiului si marja comerciala, in raport cu  productia exercitiului sau in raport cu cifra de afaceri;

    11.- rata marjei comerciale (Rmc)

                

          Rata marjei comerciale caracterizeaza nivelul relativ al adaosului comercial in raport cu valoarea marfurilor vandute (a cifrei de afaceri).

 

2.1.1. Analiza dinamicii pe baza indicatorilor valorici                  

 

          Analiza relatiilor de proportionalitate dintre indicatorii de gestiune         se poate elabora, atat in profil dinamic cat si static, intre indicatorii de volum fizic si valoric ai rezultatelor obtinute de un agent economic.

         Analiza dinamicii pe baza indicatorilor valorici  se poate realiza prin analiza relatiei de proportionalitate dintre indicatorii valorici, si anume:      

          a) Analiza relatiei de proportionalitate dintre cifra de afaceri si productiei marfa fabricata se realizeaza folosind rezultatul oferit de:

 

raportul dinamic:

in care:

            - indicele de dinamica al cifrei de afaceri;

          - indicele de dinamica al productiei marfa fabricata .

 

               Daca indicele de dinamica al cifrei de afaceri este mai mic decat indicele de dinamica al productiei marfa fabricata se poate concluziona ca in perioada curenta s-a redus proportia stocurilor de produse finite si semifabricate destinate vanzarii, in productia marfa fabricata,  precum si a proportiei veniturilor din productia de imobilizari corporale si necorporale realizate pe cont propriu, in productia marfa fabricata.

              Se poate obtine o informatie identica daca aceasta analiza se efectueaza pe baza raportului coeficientilor de valorificare a productiei marfa fabricata calculati pentru perioada de calcul si respectiv pentru perioada de baza, astfel:

                  

         

             Coeficientul de valorificare a productiei marfa fabricata se determina prin raportarea cifrei de afaceri la productia marfa fabricata si reprezinta partea din productia marfa fabricata care a fost vanduta.

            Stabilirea relatiei de proportionalitate pe baza indicilor de dinamica a cifrei de afaceri si a productiei marfa fabricata poate fi completata analizand modificarea absoluta a cifrei de afaceri ca urmare a influentelor provocate de urmatorii factori:

                   - modificarea productiei marfa fabricate;

                   - modificarea proportiei cifrei de afaceri si respectiv, a proportiei cresterii sau diminuarii stocurilor de produse finite si semifabricate destinate vanzarii in productia marfa fabricata precum si a proportiei veniturilor din productia de imobilizari corporale si necorporale realizate pe cont propriu, in productia marfa fabricata.

           Sistemul factorial de calcul al modificarii absolute a cifrei de afaceri, se prezinta astfel:

-        modificarea absoluta a cifrei de afaceri

     = CA1 - CA0

              din care:

-        influenta modificarii productiei marfa fabricata:

                

               sau

           
                   

-        influenta modificarii proportiei cifrei de afaceri sau, a proportiei cresterii sau diminuarii stocurilor de produse finite si semifabricate destinate vanzarii in productia marfa fabricata precum si a proportiei veniturilor din productia de imobilizari corporale si necorporale realizate pe cont propriu, in productia marfa fabricata:

                        

                 sau

                b) Analiza relatiei de proportionalitate dintre cifra de afaceri si productia exercitiului se realizeaza folosind rezultatul oferit de:

            raportului dinamic  

                Existenta unui raport dinamic supraunitar indica reducerea proportiei stocurilor de produse finite si semifabricate destinate vanzarii, a stocurilor de productie in curs de executie precum si a veniturilor din productia de imobilizari corporale si necorporale realizate pe cont propriu, in productia exercitiului.

               Stabilirea relatiei de proportionalitate pe baza indicilor de dinamica ai cifrei de afaceri si ai productiei exercitiului poate fi completata prin modificarea absoluta a cifrei de afaceri ca urmare a influentelor provocate de:

                        - modificarea productiei exercitiului;

                        - modificarea  proportiei cifrei de afaceri si a proportiei cresterii sau diminuarii  stocurilor de produse finite si semifabricate destinate vanzarii, a proportiei stocurilor de productie in curs de executie precum si a proportiei veniturilor din productia de imobilizari corporale si necorporale realizate pe cont propriu, in productia exercitiului.

             Sistemul factorial de calcul al modificarii absolute a cifrei de afaceri, se prezinta astfel:

-        modificarea absoluta a cifrei de afaceri

      = CA1 - CA0

                  din care:

-        influenta modificarii productiei exercitiulu

   

    sau

                

                       

          - influenta modificarii proportiei cifrei de afaceri sau, a proportiei cresterii sau diminuarii stocurilor de produse finite si semifabricate destinate vanzarii, a proportiei stocurilor de productie in curs de executie precum si a proportiei veniturilor din productia de imobilizari corporale si necorporale       realizate pe cont propriu, in productia exercitiului:

                

                 sau

             

           

2.1.2. Analiza statica a principalilor indicatori ai productiei si comercializarii

 

         Analiza statica a principalilor indicatori ai productiei si comercializarii se poate realiza prin analiza relatiei de proportionalitate dintre urmatorii indicatori:      

       a) Analiza relatiei de proportionalitate dintre cifra de afaceri si productiei marfa fabricata se realizeaza folosind rezultatul oferit de :

 

raportul static  

       b) Analiza relatiei de proportionalitate dintre cifra de afaceri si productia exercitiului se realizeaza folosind rezultatul oferit de:

raportului static  

2.2. Analiza cifrei de afaceri                            

  Modele generale de analiza factoriala a cifrei de afaceri in cazul activitatilor productive

     In continuare, sunt redate urmatoarele modele generale de analiza factoriala a cifrei de afaceri, in cazul activitatilor productive:

a)   

b)   

 c)   

 

d)    

 e)   

 f)   

g)    

 in care s-au folosit notatiile:

CA = cifra de afaceri;

N = numarul mediu al personalului ;

Mf = valoarea medie a mijloacelor fixe;

Mfa = valoarea medie a mijloacelor fixe cu rol activ in procesul economic analizat;

Q = productia exercitiului;

Qm = productia marfa fabricata;

Ac = valoarea medie a activelor circulante;

S = valoarea medie a stocurilor materiale si de produse finite.

2.2.1. Aspecte conceptuale                                      

        Stabilirea obiectivelor intreprinderii in domeniul activitatii de productie si comercializare constituie un act decizional privind politicile sale de afaceri.

        Realizarea obiectivelor unei intreprinderi presupune un schimb permanent de resurse cu mediul ambiant, care se desfasoara dupa modelul “intrare-transformare-iesire”.

       Marimile de intrare in intreprindere exprima cantitatea si calitatea materiilor prime, materialelor, energiei, combustibilului, fortei de munca, echipamentelor tehnice, informatiilor, mijloacelor financiare etc. supuse transformarii in scopul obtinerii marimilor de iesire din intreprindere, sub forma produselor, serviciilor prestate si lucrarilor executate destinate satisfacerii unor nevoi sociale.

       Pentru a-si dovedi viabilitatea, sistemul intreprindere trebuie sa-si sporeasca posibilitatea de adaptare si stabilitate prin perfectionarea parametrilor de functionare, a structurii si comportamentului sau.

       Resursele materiale constituie o parte din ansamblul intrarilor in sistemul intreprindere, care conduc la realizarea iesirilor, reprezentand bunuri si servicii destinate pietei.       Resursele materiale formeaza suportul material al capitalului fix (mijloace fixe, respectiv active fixe de exploatare) si al capitalului circulant (stocuri, ca element de baza in structura activelor circulante).       

        Ca structuri specifice, activele fixe si cele circulante sunt elementele de baza pentru  realizarea  productiei in cadrul intreprinderii.

        Cifra de afaceri neta, pe care o regasim in Contul de profit si pierdere – Anexa 2, cuprinde urmatoarele venituri ( inregistrate in CLASA 7- CONTURI DE VENITURI) :

       - venituri din vanzarea produselor finite ( inregistrate in contul 701);

      - venituri din vanzarea semifabricatelor ( inregistrate in contul 702);

      - venituri din vanzarea produselor reziduale ( inregistrate in contul 703);

      - venituri din lucrari executate si servicii prestate ( inregistrate in contul 704);

      - venituri din studii si cercetari ( inregistrate in contul 705);

      - venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii ( inregistrate in contul 706);

      - venituri din vanzarea marfurilor ( inregistrate in contul 707);

      - venituri din activitati diverse ( inregistrate in contul 708).

2.2.2. Analiza cifrei de afaceri in legatura cu evolutia pietei    

       Cifra de afaceri este in stransa legatura cu evolutia pietei.  

      Analiza pietei intreprinderii este foarte importanata in estimarea valorii unei intreprinderi si se face luand in calcul urmatoarele aspecte: analiza evolutiei vanzarilor, studierea concurentei si analiza clientilor intreprinderii, analiza furnizorilor intreprinderii (piata de aprovizionare).

      Analiza evolutiei vanzarilor consta in analiza vanzarilor de bunuri, lucrari si servicii care formeaza obiectul activitatii agentului economic.

       Evolutia in timp a vanzarilor inregistrate de agentul economic se analizeaza comparativ cu dinamica vanzarilor pe piata sectorului de activitate al acestuia, cu scopul de a se evidentia intarirea sau diminuarea pozitiei concurentiale a agentului economic pe piata.

       Cifra de afaceri evolueaza sub influenta unor factori (directi si indirecti) specifici domeniului de activitate a firmei.

        Aprecierea dinamicii vanzarilor se poate face in  functie de doi factori directi si anume: volumul fizic al vanzarilor si preturile medii de vanzare.

       Astfel, se pot aprecia urmatoarele aspecte:

        - daca cresterea vanzarilor s-a obtinut prin sporirea volumului fizic si/sau prin cresterea preturilor de vanzare;

       - daca factorul calitativ, productivitatea muncii, a contribuit la modificarea cifrei de afaceri.

     Cifra de afaceri poate fi analizata si pe baza unor modele de analiza specifice domeniului de activitate a intreprinderii.

     Astfel ca, in ramurile productive, prin analiza vanzarilor se pot obtine informatii cu privire la:

   -  evolutia gradului de valorificare a productiei exercitiului, factor important, ce pune in evidenta legatura activitatii agentului economic cu piata , precum si contributia acestuia la variatia cifrei de afaceri;

   - eficienta utilizarii mijloacelor fixe direct productive, caracterizata  prin analiza volumului de activitate productiva (Qe), in corelatie cu valoarea medie a mijloacelor fixe (Mf) direct productive si impactul asupra vanzarilor;

   - compozitia tehnica a mijloacelor fixe si influenta acestora asupra cifrei de afaceri;

   - influenta modificarii dimensiunii factorului uman asupra vanzarilor;

  - dinamica gradului de inzestrare tehnica a muncii  si impactul asupra vanzarilor.

Pe piata romaneasca de prelucrare a blanurilor si a confectiilor  din blanuri naturale exista doua categorii de concurenti : producatorii locali si importatorii .

            Societatile importatoare pot fi grupate in doua categorii si anume: societati care importa  produse din Comunitatea Europeana si societati care importa produse din Turcia si China, la preturi foarte mici, de calitate indoielnica.

          In aceste conditii, agentul economic - SC IMPREX SRL si-a propus sa ofere pietei, produse de o calitate superioara , de nivelul celor realizate si comercializate in UE.

    2.3. Structura cifrei de afaceri la S.C. IMPREX S.R.L                      

     Structura cifrei de afaceri la S.C. IMPREX S.R.L, in perioada de raportare, respectiv la data de 31.12.2008 si de 31.12.2009 este prezentata in tabelul nr.1.  

Tabelul nr .1 -    Structura cifrei de afaceri la S.C. IMPREX S.R.L

Realizari in perioada de raportare

AN 0

AN 1

Denumirea indicatorului

31.12.2008

31.12.2009

1.Cifra de afaceri neta

 d.c.:

2.478.668

3.485.890

Productia vanduta(ct.701)

1.614.465

2.832.668

Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)

864.203

653.222

          Structura Cifrei de afaceri neta  si respectiv modificarile structurale care au avut loc in perioada raportata sunt analizate in functie de elementele care intra in componenta acesteia.

         Elementele care stau la baza cifrei de afaceri sunt:

         - Productia vanduta

         - Venituri din vanzarea marfurilor.

        S.C. IMPREX S.R.L, in perioada 1.01.2008 – 31.12.2008, a avut  o cifra de afaceri neta de 2.478.668 lei, cu urmatoarea structura :

       - Productia vanduta. 1.614.465 lei

       - Venituri din vanzarea marfurilor..  864.203 lei

          1.614.465 lei + 864.203 lei = 2.478.668 lei (CA) – 2008 ( AN 0).

        Iar in perioada 1.01.2009 – 31.12.2009, S.C. IMPREX S.R.L a avut  o cifra de afaceri neta de 3.485.890 lei, cu urmatoarea structura :

       - Productia vanduta. 2.832.668 lei

       - Venituri din vanzarea marfurilor..   653.222 lei

         2.832.668 lei + 653.222 lei = 3.485.890 lei (CA) – 2009 ( AN 1).

        Cifra de afaceri neta a agentului economic, in perioada raportata,  2008 -2009, a crescut cu  1.007.222 lei  , respectiv cu aprox. 29 %.

       Structura cifrei de afaceri, in perioada de raportare, respectiv la data de 31.12.2008 si de 31.12.2009 este prezentata in tabelul nr. 2 , care cuprinde explicatii privind anumite cheltuieli efectuate de S.C. IMPREX S.R.L , in raport cu cifra de afaceri, in perioada de raportare.

Tabelul nr.2 -    Structura cifrei de afaceri la S.C. IMPREX S.R.L

EXPLICATII

AN 0

2008

%

AN 1

2009

%

CIFRA DE AFACERI

2478668

100

3485890

100

Materii prime, materiale consumabile

1133205

45,72

2776737

79,66

Impozite, taxe si varsaminte asimilate

13737

0,55

20990

0,60

Continuare Tabelul nr.2

Cheltuieli cu personalul

51448

2,08

82895

2,38

Impozit pe profitul aferent cifrei de afaceri

5733

0,23

5712

0,16

Profitul net al cifrei de afaceri

1902

0,08

1121

0,03

2.4. Analiza dinamicii cifrei de afaceri

Studiul relatiilor de proportionalitate dintre indicatorii economici se poate largi prin efectuarea unor analize comparative care sa furnizeze informatii asupra unor laturi ale eficientei activitatii desfasurate de un agent economic, cum ar fi:

 1)- analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica numarului mediu al personalului;

            Daca indicele de dinamica al cifrei de afaceri (ICA) este mai  mare decat indicele de dinamica al numarului mediu al personalului (IN) , se evidentiaza o crestere a eficientei utilizarii fortei de munca exprimata prin sporirea productivitatii muncii valorice, respectiv a veniturilor realizate din activitatea economica de un salariat.

            

2) - analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica valorii medii a mijloacelor fixe;

            Daca indicele de dinamica al cifrei de afaceri (ICA) este mai mare decat indicele de dinamica al valorii medii al mijloacelor fixe (IMf), se evidentiaza o crestere a eficientei utilizarii mijloacelor fixe, in perioada analizata comparativ cu perioada de baza.

             

3) - analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica consumurilor de resurse materiale si energetice;

                                     Daca indicele de dinamica al cifrei de afaceri (ICA) este mai mare decat indicele de dinamica  al consumului total de resurse materiale si energetice ( ICM ), se evidentiaza o crestere a eficientei utilizarii resurselor materiale si energetice, in perioada analizata comparativ cu perioada de baza.

               

            4)-  analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica cheltuielilor aferente cifrei de afaceri sau dinamica cheltuielilor totale de exploatare.

          Daca ICA>IC sau ICA>ICe, se evidentiaza o crestere a gradului de profitabilitate, deoarece proportia cheltuielilor de exploatare in cifra de afaceri a scazut.

            S-a notat cu IC indicele de dinamica al cheltuielilor de exploatare aferente cifrei de afaceri si cu ICe indicele de dinamica al cheltuielilor totale de exploatare.

            

        Cifra de afaceri neta a agentului economic,SC IMPREX SRL,  in perioada raportata,  2008 -2009, a crescut cu  1.007.222 lei  , respectiv cu aprox. 29 %.

        Cifra de afaceri neta a agentului economic, in perioada raportata are un caracter dinamic.

       La SC IMPREX SRL s-au studiat urmatoarele relatiile de proportionalitate dintre indicatorii economici:

            1)- analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica numarului mediu al personalului

            

            CA 1 = 3.485.890

            CA 0 = 2.478.668

            N 1 = 12

            N 0 = 10

  

            (ICA) = 3.485.890 / 2.478.668 = 1,40                     (IN) = 12 / 10 = 1,20

            (ICA) > (IN)

          Se evidentiaza o crestere a eficientei utilizarii fortei de munca exprimata prin sporirea productivitatii muncii valorice, respectiv a veniturilor realizate din activitatea economica de un salariat.

2) - analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica valorii medii a mijloacelor fixe

            

            CA 1 = 3.485.890

            CA 0 = 2.478.668

            Mf 1 = 1.313.603

            Mf 0 = 1.292.594

  

            (ICA) = 3.485.890 / 2.478.668 = 1,40       (IMf) = 1.313.603 / 1.292.594 = 1,02

            (ICA)  > (IMf)

       

           Se evidentiaza o crestere a eficientei utilizarii mijloacelor fixe, in perioada analizata comparativ cu perioada de baza.

           3) - analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica consumurilor de resurse materiale si energetice

            

          

            CA 1 = 3.485.890

            CA 0 = 2.478.668

            CM 1 = 2.838.129

            CM 0 = 1.190.860

  

            (ICA) = 3.485.890 / 2.478.668 = 1,40    ( ICM ) = 2.838.129 / 1.190.860 = 2,40

            (ICA)  < ( ICM )       

   

          Se evidentiaza o scadere a eficientei utilizarii resurselor materiale si energetice, in perioada analizata comparativ cu perioada de baza.

2.5. Analiza cifrei de afaceri in corelatie cu capacitatea de productie si cererea

 

       Pentru intreprinderile productive si comerciale, se are in vedere si structura consuma-torilor (clientilor), evolutia acestora, modificarile posibile ale cererii, precum si alti factori care pot influenta volumul vanzarilor si capacitatea de productie.      

     Piata de desfacere este spatiul in care oferta specifica a societatii comerciale se intalneste cu cererea si reprezinta un segment esential al diagnosticului comercial.

    Analiza concurentei trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte:

    - nominalizarea principalilor concurenti;

    - stabilirea cotei de piata (cpi) detinuta de intreprinderea analizata si de principalii compe-titori pe piata;

   - ierarhizarea firmelor care actioneaza pe piata sectorului de activitate pe baza cotei de piata detinute ;

  -  aprecierea pozitiei concurentiale a intreprinderii pe baza cotei de piata ;

  - raportul pret-calitate la produsele concurentei si cele proprii;

  - puterea concurentiala internationala, marcata prin cifra de afaceri, productivitatea muncii, cota de piata etc.;

 - forme de cooperare cu unii distribuitori internationali;

 - existenta unei retele proprii de distributie (numar de centre de desfacere, magazine, amplasarea in teritoriu, personal calificat,etc.);

 - durata contractelor cu distribuitorii (analiza detaliata a contractelor de lunga durata, peste un an si a celor cu durata sub un an).

      Piata de aprovizionare a intreprinderii  se face tinand cont urmatoarele aspecte:

       - gruparea furnizorilor in furnizori de utilitati si furnizori de materii prime, materiale, semifabricate, etc.;

      - structurarea furnizorilor, in special a celor de materii prime si materiale in functie de cantitatea si valoarea aprovizionarilor;

     - stabilirea criteriile de alegere a acestora (dupa preturile practicate, dupa cantitatile aprovizionate etc.).

       Analiza produselor realizate si/sau serviciilor intreprinderii ofera informatii legate de: analiza structurala a produselor realizate si a vanzarilor, analiza repartizarii vanzarilor pe ciclurile de viata a produselor/serviciilor etc.

       Analiza structurala a vanzarilor pe produse si piete de desfacere se face cu scopul de a fundamenta proiectiile (estimarile) in perioada de previziune.

      O latura importanta a diagnosticului vanzarilor si a productiei, o reprezinta studierea cifrei de afaceri pe stadii ale ciclului de viata al produselor.

      Analiza preturilor vizeaza evidentierea aspectelor de risc legate atat de dinamica preturilor de vanzare ale firmei comparativ cu evolutia economica generala si cea a industriei, cat si corelatia intre dinamica preturilor de vanzare si cea a preturilor de aprovizionare.

     Acest din urma aspect poate evidentia puterea de negociere a firmei cu furnizorii, respectiv clientii intreprinderii, fiind un aspect important in estimarea riscului afacerii.

      Pe piata romaneasca de prelucrare a blanurilor si a confectiilor  din blanuri naturale exista doua categorii de concurenti : producatorii locali si importatorii .

      La SC IMPREX SRL, politica de realizare, comercializare si distributie a produselor, se realizeaza prin fabricarea de produse finite la comanda, functie de cerintele reale ale clientilor.

     Principalul cumparator este SC TONY COMPANY TRADING SRL, societate comerciala producatoare de imbracaminte din blanuri naturale.

      Sistemul de vanzare pe care il practica societatea este vanzarea cu ridicata, produsele realizate fiind  niste semifabricate folosite ca materii prime in procesele de productie ale altor societati (SC TONY COMPANY TRADING SRL).

       In prezent aceasta societate detine circa 40% din piata interna.

       Principalii parteneri ai SC TONY COMPANY SA  sunt: S.C.Carrefour SA ,S.C.Cora

SA ; S.C.Maria Elena Invest SRL, S.C.SUPER SRL , S.C.ILCOMPEL IMPEX SRL, etc .     

CAPITOLUL 3                                                          

Analiza factoriala a cifrei de afaceri

Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma utilizarii factorilor economici principali

 

     Cifra de afaceri este intr-o relatie de interdependenta cu factorii economici principali (primari) de realizare a activitatii productive, de comercializare sau de prestare a serviciilor: factorul uman (forta de munca) si factorii materiali (mijloacele fixe din dotare si resursele materiale si energetice consumate-activele circulante materiale consumate), care se manifesta prin intermediul unei componente cantitative de existenta sau de consum si prin intermediul unei componente calitative de utilizare.

   Factorii economici pot fi :

   1.-  de tip calitativ 

          -   productivitatea muncii    

          -   eficienta utilizarii mijloacelor fixe 

          -   eficienta utilizarii resurselor materiale si energetice     

   2.-  de tip cantitativ   

          -   numarul mediu al personalului     

          -  valoarea medie a mijloacelor fixe    

          - valoarea materialelor si energiei consumate  .

a) Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma factorului uman

 

Tabelul nr.3 -   Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma factorului uman

 

Felul modificarii

Modificarea absoluta a cifrei de afaceri

Contributia procentuala a factorilor la formarea ritmului cifrei de afaceri

Modificarea totala a cifrei de afaceri

     din care:

 

 

- influenta modificarii numarului mediu al personalului

- influenta modificarii productivitatii muncii

Notatiile utilizate in tabelul de mai sus, au urmatoarea semnificatie:

               - productivitatea muncii exprimata prin cifra de afaceri care revine la o persoana angajata in realizarea produselor, comercializarea sau prestarea serviciilor;

             N - numarul mediu al personalului.

           Pentru a efectua analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma factorului uman,  s-au luat in calcul, datele prezentate in tabelul nr .4 , in care sunt prezentate valorile pentru   cifra de afaceri , cheltuielile cu personalul si numarul mediu al personalului la S.C. IMPREX S.R.L, in perioada analizata, respectiv in 2008 ( AN 0) si 2009 ( AN1).

Tabelul nr .4 -    Cifra de afaceri , cheltuielile cu personalul si numarul mediu al personalului la S.C. IMPREX S.R.L

Realizari in perioada de raportare

AN 0

AN 1

Denumirea indicatorului

31.12.2008

31.12.2009

1.Cifra de afaceri neta   (CA)

2.478.668

3.485.890

- Productia vanduta(ct.701)

1.614.465

2.832.668

- Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)

864.203

653.222

2.Cheltuieli cu personalul

51.448

82.895

3. Numarul mediu al personalului (N)

10

12

1.- Pentru anul 2008 ( AN 0), avem :

     - productivitatea muncii  este data de relatia :            

     - cifra de afaceri :  CA 0 =2.478.668

     - numarul mediu de personal  :  N 0  =10

    - productivitatea muncii  AN 0     = 247.867

   

 2. - Pentru anul 2009 ( AN 1), avem :

        - cifra de afaceri   CA 1 =3.485.890

       -  numarul mediu de personal    N 1  =12

       -  productivitatea muncii  AN 1     = 290.491

       Modificarea totala a cifrei de afaceri

       din care:

      -  influenta modificarii numarului mediu al personalului este data de relatia :

      

        ∆( N) = (12-10) 247.867= 495.734

      - influenta modificarii productivitatii muncii este data de relatia :

       

    

       ∆( W) = ( 290.491 - 247.867 ) 12 = 511.488

     

      

      

       ∆ = 3.485.890 – 2.478.668 = 1.007.222

          = 495.734 +511.448 = 1.007.182

      Contributia procentuala a factorilor la formarea ritmului cifrei de afaceri

    

     

      R (N) =   495.734 / 2.478.668 x 100 = 20

          

     R(W) = 511.488 / 2.478.668 x 100 =  20

R = 3.485890 / 2.478.668 x 100 – 100 = 40

    = 20 - 20 = 40.

   Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma factorului uman, la SC IMPREX SRL , este prezentata in tabelul nr.5.

 Tabelul nr.5 -   Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma factorului uman

                          la SC IMPREX SRL

Felul modificarii

Modificarea absoluta a cifrei de afaceri

Contributia procentuala a factorilor la formarea ritmului cifrei de afaceri

Modificarea totala a cifrei de afaceri

     din care:

 

1.007.182

 

40

- influenta modificarii numarului mediu al personalului

495.734

20

- influenta modificarii productivitatii muncii

511.488

20

.

.

.

.

.

.

b) Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma   resurselor materiale si        energetice consumate

 

Tabelul nr.6 -   Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma   resurselor materiale si        energetice consumate

Felul modificarii

Modificarea absoluta

 a cifrei de afaceri

Contributia procentuala a factorilor la formarea ritmului cifrei de afaceri

Modificarea totala a cifrei de afaceri

      din care:

   

- influenta modificarii consumului total de resurse materiale si energetice

- influenta modificarii eficientei utilizarii resurselor materiale si energetice

Notatiile utilizate in tabelul de mai sus, au urmatoarea semnificatie:

                CM - valoarea materialelor si energiei consumate in procesul de realizare a produselor, comercializare sau prestare a serviciilor;

              - eficienta utilizarii resurselor materiale si energetice exprimata prin cifra de afaceri care revine la 1 leu resurse consumate.

Tabelul nr .7 -    Cifra de afaceri , cheltuielile cu materiile prime si materiale consumabile si cheltuielile cu energia, la S.C. IMPREX S.R.L

Realizari in perioada de raportare

AN 0

AN 1

Denumirea indicatorului

31.12.2008

31.12.2009

1.Cifra de afaceri neta   (CA)

2.478.668

3.485.890

- Productia vanduta(ct.701)

1.614.465

2.832.668

- Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)

864.203

653.222

2.Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile (ct.601,602)

1.133.2052.776.737

Continuare tabel nr.73.Cheltuieli cu energia si apa (ct.605)

57.655

61.392

4.Cheltuieli totale cu  materiile prime si materiale consumabile si energia

1.190.860

2.838.129

1.- Pentru anul 2008 ( AN 0), avem :

- eficienta utilizarii resurselor materiale si energetice  este data de relatia:                         

      - cifra de afaceri :  CA 0 =2.478.668

      - cheltuieli cu  materialele si energia :  CM 0  =1.133.205 + 57.655 = 1.190.860

      -  eficienta utilizarii resurselor materiale si energetice  :  = 2,08

 

 2. - Pentru anul 2009 ( AN 1), avem :

        - cifra de afaceri   CA 1 =3.485.890

        - cheltuieli cu  materialele si energia :  CM 1  =2.776.737 + 61.392 = 2.838.129

        -  eficienta utilizarii resurselor materiale si energetice  :  = 1,23

 

       Modificarea totala a cifrei de afaceri

       din care:

      - influenta modificarii consumului total de resurse materiale si energetice este data de relatia :

      

       ∆( CM) = (2.838.129- 1.190.860)x2,08 = 3.426.319

      - influenta modificarii eficientei utilizarii resurselor materiale si energetice este data de relatia :

      

     

       ( Em) = ( 1,23- 2,08) x 2.838.129 = - 2.412.409

     

      

       ∆ = 3.485.890 – 2.478.668 = 1.007.222

          = 3.426.319 - 2.412.409 = 1.013.910

      Contributia procentuala a factorilor la formarea ritmului cifrei de afaceri

    

R(CM) = 3.426.319 / 2.478.668 x 100 = 138

R(Em) = - 2.412.409 / 2.478.668 x 100 = - 97

 R = 3.485890 / 2.478.668 x 100 – 100 = 40

    = 138 - 97 = 41.

   Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma resurselor materiale si energetice consumate, la SC IMPREX SRL , este prezentata in tabelul nr.8.

 

Tabelul nr.8 -   Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma resurselor materiale si        energetice consumate, la SC IMPREX SRL

Felul modificarii

Modificarea absoluta

 a cifrei de afaceri

Contributia procentuala a factorilor la formarea ritmului cifrei de afaceri

Modificarea totala a cifrei de afaceri

      din care:

   

1.013.910

41

- influenta modificarii consumului total de resurse materiale si energetice

3.426.319

138

- influenta modificarii eficientei utilizarii resurselor materiale si energetice

 2.412.409

-97

c)  Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma mijloacelor fixe

 

Tabelul nr.9 - Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma mijloacelor fixe

 

Felul modificarii

Modificarea absoluta a cifrei de afaceri

Contributia procentuala a factorilor la formarea ritmului cifrei de afaceri

Modificarea totala a cifrei de afaceri

     din care:

  

- influenta modifi- carii valorii medii a mijloacelor fixe

- influenta modifi- carii eficientei utilizarii mijloacelor fixe

         

Notatiile utilizate in tabelul de mai sus, au urmatoarea semnificatie:

              Mf - valoarea medie a mijloacelor fixe, calculata la valoarea ramasa neamortizata;

             Mfi - valoarea medie a mijloacelor fixe, calculata la valoarea de inventar, pe baza mediei cronologice,

              

             Mf (1.I) - valoarea ramasa neamortizata a mijloacelor fixe la 1 ianuarie;

             Mf (31.XII) - valoarea ramasa neamortizata a mijloacelor fixe la 31 decembrie;

             Mfi (1.I) - valoarea de inventar a mijloacelor fixe la 1 ianuarie;

             Mfi (1.II) - valoarea de inventar a mijloacelor fixe la 1 februarie;

             s.a.m.d.

              - eficienta utilizarii mijloacelor fixe exprimata prin cifra de afaceri care revine la 1 leu mijloace fixe in valoare ramasa neamortizata.

                                      

Tabelul nr .10 -    Cifra de afaceri , cheltuielile cu mijloacele fixe, la S.C. IMPREX S.R.L

Realizari in perioada de raportare

AN 0

AN 1

Denumirea indicatorului

31.12.2008

31.12.2009

1.Cifra de afaceri neta   (CA)

2.478.668

3.485.890

- Productia vanduta(ct.701)

1.614.465

2.832.668

- Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)

864.203

653.222

2.Instalatii tehnice si masini

1.238.809

1.192.614

3. Alte instalatii, utilaje 

53.785

120.989

4.Total mijloace fixe (Imobilizari corporale)

1.292.594

1.313.603

1.- Pentru anul 2008 ( AN 0), avem :

- eficienta utilizarii mijloacelor fixe  este data de relatia:        

        

      - cifra de afaceri :  CA 0 =2.478.668

      - cheltuieli cu  mijloacele fixe  :  Mf 0  = 1.238.809 + 53.785 = 1.292.594

      -  eficienta utilizarii mijloacelor fixe    :  = 1,92

 

 2. - Pentru anul 2009 ( AN 1), avem :

        - cifra de afaceri   CA 1 =3.485.890

        - cheltuieli cu  mijloacele fixe  :  Mf 1  = 1.192.614 + 120.989 = 1.313.603

        -  eficienta utilizarii mijloacelor fixe   :  = 2,65

 

       Modificarea totala a cifrei de afaceri

       din care:

      - influenta modificarii valorii medii a mijloacelor fixe este data de relatia :

      

       ∆( Mf) = (1.313.603 - 1.292.594)x 1,92 = 40.337

      - influenta modificarii eficientei utilizarii mijloacelor fixe este data de relatia :

      

 

       ( Ef) = ( 2,65- 1,92) x 1.313.603 = 958.930

      

       ∆ = 3.485.890 – 2.478.668 = 1.007.222

           = 40.337 + 958.930 = 999.267

      Contributia procentuala a factorilor la formarea ritmului cifrei de afaceri

    

R(Mf) = 40.337 / 2.478.668 x 100 = 1,62

R(Ef) = 958.930 / 2.478.668 x 100 = 38,68

R = 3.485890 / 2.478.668 x 100 – 100 = 40

    = 38,68 + 1,62 = 40.

   Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma mijloacelor fixe, la SC IMPREX SRL , este prezentata in tabelul nr.11.

.

.

 

Tabelul nr.11 -   Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma  mijloacelor fixe, la SC IMPREX SRL

Felul modificarii

Modificarea absoluta a cifrei de afaceri

Contributia procentuala a factorilor la formarea ritmului cifrei de afaceri

Modificarea totala a cifrei de afaceri

     din care:

  

999.267

40

- influenta modifi- carii valorii medii a mijloacelor fixe

40.337

1,62

- influenta modifi- carii eficientei utilizarii mijloacelor fixe

958.930

38,68

..

CAPITOLUL 4

                        Analiza consecintei modificarii cifrei de afaceri asupra principalilor indicatori economico-financiari ai firmei

      Analiza cifrei de afaceri prin intermediul volumului factorilor economici principali (primari) care au participat la realizarea activitatilor economice si a eficientei utilizarii acestora, asa cum rezulta din modelele a,b,c,  prezentate la capitolul 3, ne ofera posibilitatea sa definim tipul de activitate desfasurata de agentul economic studiat.

     Se poate analiza activitatea desfasurata de agentul economic prin intermediul urmatoarelor comparatii:

          Daca modificarile cifrei de afaceri ca urmare a influentei factorilor de tip calitativ [ si ] sunt superioare modificarilor explicate prin factorii de tip cantitativ [ si ] se apreciaza ca activitatea agentului economic are un curs preponderent intensiv, cu efecte pozitive asupra nivelului relativ al cheltuielilor de exploatare si respectiv asupra performantelor financiare.

          In cazul unor inegalitati in favoarea modificarilor cifrei de afaceri prin participarea unui volum sporit al factorilor economici principali (primari) se apreciaza ca activitatea pe care o desfasoara agentul economic este de tip extensiv.

        Analiza cifrei de afaceri prin intermediul volumului factorilor economici principali, la

SC IMPREX SRL s-a efectuat dupa urmatoarele modele :

   a) Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma factorului uman

      In acest caz, modificarile cifrei de afaceri ca urmare a influentei factorului de tip calitativ -productivitatea muncii    sunt superioare modificarilor explicate prin factorul de tip cantitativ - numarul mediu al personalului   .  

     >

= 511.448

= 495.734

     Se apreciaza ca activitatea agentului economic are un curs intensiv, prin prisma factorului uman.

   b) Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma   resurselor materiale si        energetice consumate

       In acest caz, modificarile cifrei de afaceri ca urmare a influentei factorului de tip calitativ - eficienta utilizarii resurselor materiale si energetice      sunt inferioare modificarilor explicate prin factorul de tip cantitativ - valoarea materialelor si energiei consumate  .

        <

= 3.426.319

 = - 2.412.409

      Se apreciaza ca activitatea agentului economic are un curs extensiv, prin prisma resurselor materiale si  energetice consumate.

   c) Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma mijloacelor fixe

 

      In acest caz, modificarile cifrei de afaceri ca urmare a influentei factorului de tip calitativ - eficienta utilizarii mijloacelor fixe   sunt superioare modificarilor explicate prin factorul de tip cantitativ - valoarea medie a mijloacelor fixe     . 

     >

= 958.930

=  40.337

    Se apreciaza ca activitatea agentului economic are un curs intensiv, prin prisma mijloacelor fixe.

     Deci, activitatea agentului economic are un curs preponderent intensiv, cu efecte pozitive asupra nivelului relativ al cheltuielilor de exploatare si respectiv asupra performantelor financiare.

Concluzii si aprecieri 

 

   Analiza economico-financiara se executa cu scopul de a cunoaste starea economico-financiara a unui agent economic, folosind metode adecvate si indicatori specifici in vederea individualizarii si dimensionarii factorilor si cauzelor cu actiune pozitiva sau negativa, care au determinat o anumita conditie economico-financiara, precum si reglarea prin diferite decizii, a echilibrului functional dintre nevoile curente si resursele implicate in activitatea desfasurata a agentului economic.

     Pentru a analiza activitatea de productie si comercializare  se utilizeaza cifra de afaceri (CA), unul din cei mai importanti  indicatori valorici, care cuprinde: veniturile din vanzarea marfurilor si a productiei vandute inclusiv contravaloarea serviciilor prestate intr-o perioada determinata.

   Analiza cifrei de afaceri la  S.C. IMPREX S.R.L.,Bucuresti s-a efectuat pe baza datelor furnizate prin intermediul documentelor : Bilantul contabil  si Contul de rezultate, pentru perioada analizata ( anii  2008 - 2009 ) si s-au stabilit urmatoarele concluzii :

1.-   S-au efectuat analize comparative privind relatiile de proportionalitate dintre principalii indicatori economici  , care au furnizat informatii asupra unor laturi ale eficientei activitatii desfasurate de agentul economic.

 2.- La SC IMPREX SRL s-au studiat urmatoarele relatiile de proportionalitate dintre indicatorii economici:

      a)- analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica numarului mediu al personalului,  (ICA) > (IN) ,   care demonstreaza o crestere a eficientei utilizarii fortei de munca exprimata prin sporirea productivitatii muncii valorice, respectiv a veniturilor realizate din activitatea economica de un salariat;

       b) - analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica valorii medii a mijloacelor fixe,   (ICA)  > (IMf)  , care demonstreaza o crestere a eficientei utilizarii mijloacelor fixe, in perioada analizata comparativ cu perioada de baza;

       c) - analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica consumurilor de resurse materiale si energetice, (ICA)  < ( ICM )  , care demonstreaza o scadere a eficientei utilizarii resurselor materiale si energetice, in perioada analizata comparativ cu perioada de baza.

3.-  Cifra de afaceri este intr-o relatie de interdependenta cu factorii economici principali (primari) de realizare a activitatii productive, de comercializare sau de prestare a serviciilor: factorul uman (forta de munca) si factorii materiali (mijloacele fixe din dotare si resursele materiale si energetice consumate-activele circulante materiale consumate), care se manifesta prin intermediul unei componente cantitative de existenta sau de consum si prin intermediul unei componente calitative de utilizare.   Factorii economici pot fi :

  - de tip calitativ - productivitatea muncii ;  eficienta utilizarii mijloacelor fixe  ;  eficienta utilizarii resurselor materiale si energetice ;

-  de tip cantitativ - numarul mediu al personalului  ;  valoarea medie a mijloacelor fixe ;  valoarea materialelor si energiei consumate .

4.-  Analiza cifrei de afaceri prin intermediul volumului factorilor economici principali, la

SC IMPREX SRL s-a efectuat dupa urmatoarele modele :

   a) analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma factorului uman; in acest caz, modificarile cifrei de afaceri ca urmare a influentei factorului de tip calitativ -productivitatea muncii    sunt superioare modificarilor explicate prin factorul de tip cantitativ - numarul mediu al personalului   ; >  si se apreciaza ca activitatea agentului economic are un curs intensiv, prin prisma factorului uman;

   b) analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma   resurselor materiale si energetice consumate ; in acest caz, modificarile cifrei de afaceri ca urmare a influentei factorului de tip calitativ - eficienta utilizarii resurselor materiale si energetice    sunt inferioare modificarilor explicate prin factorul de tip cantitativ - valoarea materialelor si energiei consumate  ;   < si se apreciaza ca activitatea agentului economic are un curs extensiv, prin prisma resurselor materiale si  energetice consumate;

   c)  analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma mijloacelor fixe; in acest caz, modificarile cifrei de afaceri ca urmare a influentei factorului de tip calitativ - eficienta utilizarii mijloacelor fixe   sunt superioare modificarilor explicate prin factorul de tip cantitativ - valoarea medie a mijloacelor fixe     ;  >  si se apreciaza ca activitatea agentului economic are un curs intensiv, prin prisma mijloacelor fixe.

     Deci, activitatea agentului economic are un curs preponderent intensiv, cu efecte pozitive asupra nivelului relativ al cheltuielilor de exploatare si respectiv asupra performantelor financiare.

     5.-  Cifra de afaceri neta a agentului economic,SC IMPREX SRL,  in perioada raportata,  2008 -2009, a crescut cu  1.007.222 lei  , respectiv cu aprox. 29 %.

        Cifra de afaceri neta a agentului economic, in perioada raportata are un caracter dinamic.

    6.-  La SC IMPREX SRL, politica de realizare, comercializare si distributie a produselor, se realizeaza prin fabricarea de produse finite la comanda, functie de cerintele reale ale clientilor.  Principalul cumparator este SC TONY COMPANY TRADING SRL, societate comerciala producatoare de imbracaminte din blanuri naturale.

       In prezent aceasta societate detine circa 40% din piata interna.

       Principalii parteneri ai SC TONY COMPANY SA  sunt: S.C.Carrefour SA ,S.C.Cora

SA ; S.C.Maria Elena Invest SRL, S.C.SUPER SRL , S.C.ILCOMPEL IMPEX SRL, etc .     

        Agentul economic, SC IMPREX SRL si-a propus sa ofere pietei, produse de o calitate superioara , de nivelul celor realizate si comercializate in UE.

 

Masuri propuse pentru imbunatatirea activitatii de productie si comercializare

a intreprinderii :

 

1. - realizarea de produse care sa respecte cerinte tehnice suplimentare care sa satisfaca exigentele tot mai mari ale clientilor;

 2. - rentabilizarea activitatii de productie care sa permita optinerea de produse cu preturi competitive;

 3. - realizarea de noi investitii in utilaje si tehnologie performanta precum si protejarea mediului;

4. - imbunatitrea actvitatii de promovare, alocarea de fonduri pentru mediatizarea si promovarea firmei, prin actiuni de publicitate si reclama sustinuta;

5. - efectuarea de studii de piata, pentru obtinerea de informatii privind, produsele noi introduse si cele retrase de pe piata de catre firmele concurente;

6. -  realizarea unei game sortimentale mai mari;

7. -  aplicarea unor noi metode de distributie (creearea unui departament de marketing);

8. - analizarea ciclului de viata a produselor;

9. -  imbunatatirea comunicarii cu mediul economic de afaceri;

10. - dezvoltarea activitatii de cercetare si inovare.

BIBLIOGRAFIE

Nr.crt

Autor(i)

Titlul lucrarii

Editura

Anul aparitiei

1.          

Anca Gheorghiu

Nicolae Mihailescu

Corina Maria Ene

Daniela Niculescu

Teste grila pentru examenul de licenta - Universitatea „HYPERION ” Bucuresti

Victor,

Bucuresti

2010

2.          

Anda Gheorghiu

Bazele contabilitatii.   Note de curs- Universitatea „HYPERION

2007

3.          

Anda Gheoghiu

Marketing .Note de curs-  Universitatea „HYPERION”

2009

4.          

Anca Gheorghiu

Corina Ene

Cristina Burghelea

Gestiunea financiara a intreprinderii. Note de curs- Universitatea „HYPERION

2008

5.          

Nicolae Mihailescu

Analiza economico-financiara. Note de curs- Universitatea „HYPERION”

2008

6.          

Anda Gheoghiu

Marketing .Note de curs-  Universitatea „HYPERION”

2009

7.          

Ana-Maria Grigore

Management .Note de curs- Universitatea „HYPERION

2007

8.          

Daniela Niculescu

Microeconomie.Note de curs- Universitatea „HYPERION

2007

9.          

Ion Sandulescu

Planul de afaceri- GHID PRACTIC

C.H.Beck.Bucuresti

2006

10.        Isfanescu A.,Robu V., Anghel I., Stan S.

Ghid practic de evaluare a intreprinderii

Tribuna Economica Bucuresti

2001

11.        

Mihailescu N.

Analiza activitatii economico-financiara

Victor,

Bucuresti

2001

12.        

S. S. Maier

Tehnologia prelucrarii blanurilor. Note de curs. – Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” , Iasi

2008

13.        

F.Scarlat

Bilant SC IMPREX SRL

2008

14.        

F.Scarlat

Bilant SC IMPREX SRL

2009

15.        

F.Scarlat

Balanta SC IMPREX SRL

2008

16.        

F.Scarlat

Balanta SC IMPREX SRL

2009

17.        

F.Scarlat

Plan de afaceri pentru achizitii utilaje la SC IMPREX SRL

2008

18.        

R.A.Tonea

Manual de prezentare produse realizate la SC TONI TRADING COMPANY SA

2009

19.        

***

Colectia Prospecte – Materiale ecologice, TFL

2009

20.        

***

Colectia Prospecte – Materiale ecologice, Trumpler

2009

ANEXE

Anexa nr. 1         BILANTUL PRESCURTAT

SOLD LA

Denumirea indicatorului

31.12.2008

31.12.2009

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizari necorporale (ct.205+208+231+280)

0

0

II. Imobilizari corporale (ct.205+208+211+213+214+231+281)

1339773

1511829

III. Imobilizari financiare (ct.267)

2386600

2386600

Total active imobilizate

3726373

3898429

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri (303+302+357+371+378+381)

3976787

2738074

II. Creante (267+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+446+447+448+451+473)

1147655

1543973

III. Investitii pe termen scurt (5113)

0

0

IV. Casa si conturi la banci (5112+512+531)

29340

14803

TOTAL ACTIVE CRICULANTE

5153782

4296850

C. CHELTUIELI  IN AVANS

2744

4234

D. DATORII pana la un an (162+167+401+403+404+408+419+421+423+426+427+4281+431+437+4423+4428+444+446+447+4481+455+473+519)

5715762

5559789

E. Active circulante nete/datorii curente nete

-582353

-1275050

F. TOTAL ACTIVE –DATORI CURENTE

3144020

2623379

G. DATORII > de 1 an (162+167401+403+408+419+421+423+426+427+4281+431+437+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+462+473+519)

929332

410593

H. PROVIZIOANE

0

0

I. VENIT IN AVANS

23117

16345

J. CAPITAL SI REZERVE

1021010

1021010

- Capital subscris varsat (102)

1021010

1021010

- Capital subscris nevarsat (1011)

0

0

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

0

0

III. REZERVE DIN REEVALUARE (105)

405037

405037

IV. REZERVE (106)

590444

589323

V. PROFIT REPORTAT(117)

196295

196295

VI. VENITUL A EXERCITIULUI FINANCIAR (121)

1902

1121

Repartizarea profitului (129)

0

0

CAPITALURI PROPRII – TOTAL

2214688

2212786

ANEXE

Anexa nr. 2         CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Realizari in perioada de raportare

Denumirea indicatorului

31.12.2008

31.12.2009

1.Cifra de afaceri neta

2478668

3485890

Productia vanduta

1614465

2832668

Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)

864203

653222

Alte venituri din exploatare

158555

107511

TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE

3427390

5167519

Cheltuilei cu materiile prime si materiale consumabile

1133205

2776737

Alte cheltuilei materiale (603+604+608)

18882

25808

Alte chletuieli externe cu energia si apa (605)

57655

61392

Cheltuieli privind marfurile (607)

743635

665040

Cheltuieli cu personalul din care

51448

82895

a) Salarii si indeminzatii (641+642)

41700

63933

b)cheltulei cu asigurarile si protectia sociala (645)

9748

18962

7. Ajustari de valaore privin imobilizarile necorporale si corporale

232657

286185

A)  Cheltuieli (681)

232657

286185

8. Alte cheltuieli de exploatare

633360

321517

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (611+612+613+614+624+626+627+628)

557892

257982

8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (635)

13737

20990

8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active edate(658)

61731

42545

TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2870842

4219574

PROFIT DIN EXPLOATARE

556548

947945

Venituri din dobanzi

35

22

Alte venituri financiare (767+768)

5540

9336

TOTAL VENITURI FINANCIARE

5575

9358

Cheltuieli privind dobanzile (666)

382516

433237

Alte cheltuieli financiare (667)

171972

517233

TOTAL CHELTUIELI FINAINCIARE

554477

950470

Profit sau pierdere financiara

548913

941112

Profit sau pierderea curenta

7635

6833

VENITURI TOTALE

3432965

5176877

CHELTUIELI TOTALE

3425330

5170044

Profit brut

7635

6833

Impozitul pe profit

5733

5712

Profit net

1902

1121

ANEXE

       Anexa nr. 3   LISTA UTILAJELOR EXISTENTE LA

                            SC IMPREX SRL 

Nr.crt.

Denumire utilaj

1

Butoi rotativ stejar

2

Haspel

3

Butoi vopsit Vallero cu Laborator

4

Masina egalizat Rizzi

5

Masina de stoluit

6

Masina de polizat

7

Masina tuns-pieptanat

8

Masina CARTIGLIANO 3 Capete Model 3H3200

9

Linie   de   spalat   si   uscat   piele FRATELLI

10

Uscator Carrara

11

Butoi Valcuit

12

Presa calcat piei Mostardini

ANEXE

Anexa nr. 4       SEMIFABRICATE DE BLANURI NATURALE REALIZATE LA    SC IMPREX SRL

          Blanuri de nurca                                       Blanuri de vulpe

       

      

          Blanuri de ovine

       

             Blanuri de ovine

                                                                                      

ANEXE

Anexa nr. 5        MODELE DE CONFECTII DIN BLANURI                  NATURALE

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu