Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » transporturi » navigatie
MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE CONSTRUCTII PORTUARE

MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE CONSTRUCTII PORTUAREMANAGEMENTUL PROIECTELOR DE CONSTRUCTII PORTUARE

1. PROIECTAREA IN CONSTRUCTII.

Complexitatea mare a obiectelor de constructii impune ca la realizarea lor sa participe, in afara beneficiarului, un numar mare de agenti economici cu specializari diferite. Corelarea activitatii lor se asigura prin intermediul proiectului constructiei care cuprinde trei faze distincte:

studiul de prefezabilitate;studiul de fezabilitate;

proiectul tehnic.

Fiecare din aceste faze cuprinde cate o parte scrisa si o parte desenata. Primele doua faze au rolul de a justifica necesitatea si oportunitatea realizarii constructiei, iar a treia faza serveste la calculul valorii lucrarii si ghideaza executia propriu-zisa a constructiei.

Obiectele de constructii prezinta, in cele mai multe cazuri, un grad ridicat de complexitate si solicita un mare volum de lucrari. Aceste particularitati impun pregatirea minutioasa a executiei obiectelor de constructii in cadrul documentatiei tehnico-economice prin intermediul careia se definitiveaza solutiile tehnologice, constructive, arhitecturale, functionale si economice specifice obiectului proiectat. La realizarea lucrarilor participa mai multi agenti economici, cu diferite specializari si de multe ori din ramuri diferite, fapt care imprima acestor activitati o mare complexitate.

1. Participantii la realizarea lucrarilor

Participantii la realizarea lucrarilor sunt:

a)     beneficiarul lucrarii este agentul economic ce comanda lucrarea.

Beneficiarul poate fi persoana fizica sau persoana juridica; indiferent de forma de organizare si modul de constituire a capitalului social. Acesta asigura fondurile necesare si nu are capacitatea de a proiecta sau realiza aceste lucrari.

b)     proiectantul lucrarii este agentul economic, persoana juridica care, la comanda beneficiarului, in urma adjudecarii lucrarii scoase la licitatie, elaboreaza documentatia de proiectare in conformitate cu solicitarile acestuia.

c)      constructorul numit si contractantul, ofertantul sau antreprenorul lucrarii este agentul economic, persoana juridica care, avand capacitatea de a materializa continutul documentatiei de proiectare, executa la comanda beneficiarului lucrarile. Antreprenorul poate executa singur toate lucrarile comandate sau poate apela la subantreprenori, caz in care indeplineste functia de antreprenor general.

d)     furnizorii de materiale sunt agentii economici, persoane juridice care, pe baza ofertelor proprii si a contractelor incheiate cu antreprenorul, asigura acestuia materialele, semifabricatele si prefabricatele necesare.

e)      furnizorii de utilaje de constructii si mijloace de transport sunt agenti economici specializati in gestionarea si exploatarea utilajelor de constructii si a mijloacelor de transport. Acestia asigura antreprenorului, pe baza de contract, utilajele si mijloacele de transport necesare contra unei chirii negociate.

f)      autoritatea publica emite avizele necesare realizarii obiectivului si masuri de incadrare in schitele de sistematizare ale zonei.

Beneficiarul lucrarii are posibilitatea sa urmareasca si sa coordoneze, direct sau indirect, activitatea tuturor acestor participanti pentru realizarea lucrarii comandate.

2. Studiul de prefezabilitate

Studiul de prefezabilitate cuprinde doua parti distincte:

A. Partea scrisa care cuprinde urmatoarele capitole:

a)      date generale. Cum ar fi: denumirea obiectivului, numele elaboratorului studiului de prefezabilitate, ordonatorul principal de credite, persoana juridica achizitoare, amplasamentul, tema, cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei;

b)      evaluari pentru elaborarea studiului de prefezabilitate si a studiului de fezabilitate. Se includ nivelurile cheltuielilor probabile pentru: valoarea totala a obiectivului, cheltuielile pentru S.P.F si S.F, cheltuielile pentru obtinerea avizelor legale necesare elaborarii acestor studii, cheltuielile pentru pregatirea documentatiei privind organizarea licitatiei, prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectarii investitiei;

c)      date tehnice ale investitiei. Cuprinde elemente referitoare la: suprafata si situatia juridica a terenului ce urmeaza a fi ocupat de obiectivul propus; caracteristicile geografice ale terenului; caracteristicile principale ale constructiilor; principalele utilaje functionale; utilitati necesare;

d)      date privind finantarea investitiei. Cuprinde date referitoare la valoarea totala a investitiei.

B.Partea desenata este alcatuita din:

planul de amplasare in zona;

planul general.

Ambele planuri sunt obligatorii pentru scoaterea din circuitul agricol (si obtinerea certificatului de urbanism), precum si obtinerea autorizatiei de constituire.

Studiul de fezabilitate

Studiul de fezabilitate cuprinde, de asemenea, doua parti distincte:

A.  Partea scrisa

Aceasta parte este alcatuita din urmatoarele capitole:

a)      date generale. In afara datelor inscrise in studiul de prefezabilitate, se mai inscriu: descrierea functionala si tehnologica, si memoriile tehnice pe specialitati.

b)     date tehnice ale investitiei. In afara elementelor actualizate din cadrul studiului de prefezabilitate, anumite elemente referitoare la cladiri si la retele, precum si structura constructiei. Pentru constructii si retele se descriu solutiile tehnologice si se fac recomandari privind tehnologiile de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui obiect in parte.

c)      date privind forta de munca ocupata dupa realizarea investitiei: total personal (personal de executie), numar de locuri de munca nou create.

d)     devizul general al investitiei. In cadrul lui se inscrie valoarea totala a obiectivului, detaliata conform legislatiei in vigoare, din care se defalca valoarea pentru constructii. Devizul general se intocmeste pentru obiective noi si in continuare, precum si pentru cele de dezvoltare, transformare, reparatii capitale etc.Modul de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii:


1) Devizul general este documentatia economica prin care se stabileste valoarea totala estimativa a obiectivelor de investitii in faza de proiectare.

2) Devizul general se structureaza pe capitole de cheltuieli, precizandu-se valoarea totala, din care se detaliaza partea ce se supune licitatiei. In cadrul fiecarui capitol se inscriu obiectele sau natura obiectelor.

3) Continutul devizului general pe capitole de cheltuieli este:

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului;

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica;

Cheltuieli pentru investitia de baza;

Alte cheltuieli cu: organizare de santier, comision, taxe, cheltuieli diverse si neprevazute;

Cheltuieli pentru darea in exploatare;

Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul ce se construieste;

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie;

La devizul general care se finanteaza, preturile unitare si valorile pe categorii de lucrari se stabilesc in conformitate cu Regulamentul privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentare a ofertelor si adjudecare a lucrarilor publice.

e)      principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

f)       finantarea investitiei

g)      avize si acorduri.

B) Partea desenata cuprinde:

planul de amplasare in zona;

planul general;

planuri si sectiuni de arhitectura pentru principalele obiecte de constructii.

In aceasta faza nu se pot angaja cheltuieli pentru organizarea si desfasurarea licitatiei. Acestea se pot efectua dupa aprobarea studiului de fezabilitate.

Diferitele organisme internationale au propus structuri oarecum diferite pentru studiile de fezabilitate pe care le cer in vederea dezvoltarii proiectelor pe care le finanteaza.Diferentele sunt date de particularitatile organismelor care au propus metodologii proprii pentru intocmirea unui studiu de fezabilitate.

4. Proiectul tehnic

A.Partea scrisa

Descrierea generala:

Elemente generale;

Descrierea lucrarilor.

Caietele de sarcini:

Rolul si scopul caietelor de sarcini

Tipuri si forme de caiete de sarcini

Continutul caietelor de sarcini

Liste cu cantitati de lucrari

Graficul general de realizare a investitiei publice

B. Partea desenata:

Panurile generale

Plansele principale ale obiectivelor

Arhitectura

Structura

Instalatiile;

Dotari si instalatii tehnologice;

Dotari de mobilier.

loading...

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia


loading...

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu