Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » didactica » didactica pedagogie
Evaluarea practicii pedagogice

Evaluarea practicii pedagogiceEVALUAREA PRACTICII PEDAGOGICE

Practica pedagogica se incheie, in fiecare semestru,  cu colocviu.

Evaluarea rezultatelor obtinute de studenti se face cu note.

- nota minima de promovare este 7 (sapte);


- media generala a practicii pedagogice pentru fiecare student se stabileste de catre profesorul-indrumator de la scoala de aplicatie si de reprezentantul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic din U.P.B., prin nota intreaga, rotunjindu-se in plus sau in minus fata de media aritmetica a notelor partiale obtinute de student, in conformitate cu fisele de evidenta din Anexa

Media generala va fi consemnata in:

- fisa de evidenta a practicii pedagogice a fiecarui student, sub semnatura profesorului-indrumator din scoala de aplicatie si a cadrului didactic din Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic.

- registrul unic de evidenta existent la Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic, de catre un cadru didactic universitar din carul acestuia;

- catalogul de pedagogie de la facultate si in carnetul de student, in perioada colocviilor, inaintea incheierii celui de-al doilea semestru al anului III.

In anexa nr.4 sunt prezentate fisele-tip de evidenta a notelor obtinute de catre student la practica pedagogica, in fiecare semestru

La sfarsitul fiecarui semestru, studentii vor depune la cadrul didactic universitar din Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic sub conducerea caruia si-au desfasurat activitatea un portofoliu continand urmatoarele documente:

In semestrul I:

- insemnarile efectuate pe parcursul practicii observative;

- fisa de evidenta cu notele obtinute de catre student la practica pedagogica.

In semestrul al II-lea:

- proiectele lectiilor de proba si finale;

- insemnarile efectuate pe parcursul practicii observative;

- fisa de caracterizare psihopedagogica a unui elev;

- fisa de evidenta cu notele obtinute de catre student la practica pedagogica.


Anexa nr. 1

PLANIFICAREA ACTIVITATILOR DE PRACTICA PEDAGOGICA

I. Date generale

Numele si prenumele studentului _______________________________________

Facultatea, grupa ____________________________________________________

Perioada de practica pedagogica ________________________________________

Scoala de aplicatie ___________________________________________________

Disciplina de predare _________________________________________________

Profesorul-indrumator ________________________________________________

II. Asistentele la lectiile demonstrative,

precum si la lectiile membrilor subgrupei studentesti de practica

Nr. crt.

Data

(anul,

ziua, ora)

Anul

de studiu

(clasa)

Titlul lectiei

(activitatii)

Semnatura

profesorului-indrumator

1

2

3

4

5

III. Lectiile de proba si finala

Nr.

crt.

Data

(anul,

ziua, ora)

Anul de studiu

(clasa)

Titlul lectiei

Semnatura profesorului-indrumator

1

2

3

4

n


Anexa nr. 2

MODELE ORIENTATIVE DE PROIECTE DE LECTII

a)      Model orientativ de proiect de lectie pentru

transmiterea de cunostinte;

b)      Model orientativ de proiect de lectie pentru

formarea de priceperi si deprinderi;

c)      Model orientativ de proiect de

lectie mixta


Anexa 2-a

Model orientativ

de proiect de lectie

pentru transmiterea de cunostinte

PROIECT DE LECTIE

A. DATE GENERALE

- Disciplina: Retele electrice.

- Clasa: anul II A.

- Unitatea de invatare: Transportul energiei electrice.

- Titlul lectiei: Linii electrice aeriene (LEA).

- Scopul lectiei: insusirea cunostintelor referitoare la LEA.

- Tipul lectiei: comunicare (transmitere) de noi cunostinte.

- Locul desfasurarii lectiei: in clasa.

- Durata lectiei: 50 minute.

- Continutul activitatii de instruire:

Cod

Arii de

Continut

Subarii de

continut

C1

1. Conductoare LEA

1.1.  Clasificare

1.2.  Materiale utilizate in constructiile de LEA.

1.3.  Tipuri constructive de conductoare:

conductoare monofilare;

conductoare multifilare;

conductoare tubulare

C2

2. Izolatoare

2.1. Rolul izolatoarelor

2.2. Clasificarea izolatoarelor

C3

3. Stalpi

3.1. Stalpi de lemn

3.1.1. Stalpi simpli

3.1.2. Stalpi format A

3.1.3. Stalpi format piramidal

3.1. Stalpi format H

3.2. Stalpi metalici

3.2.1. Elemente componente

3.2.2. Clasificare

3.3. Stalpi din beton

Obiective operationale

Cod

Comportamentul urmarit

(ce se cere)

Conditii de probare a comportamen-tului (ce se ofera)

Criteriul de reusita

(ce se accepta)O1

Sa identifice principalele tipuri de conductoare folosite la constructia de LEA.

Se ofera fisa de lucru.

Sa identifice cel putin doua tipuri de conductoare.

O2

Sa clasifice izolatoarele.

Se ofera fisa de lucru nr. 2.

Clasificarea izolatoarelor dupa cele doua criterii.

O3

Sa recunoasca tipurile constructive ale stalpilor.

Se ofera plansa.

Realizarea obiectivului in totalitate

Ordinea de parcurgere a continutului:

Obiective

Continut

Succesiunea continutului

O1

C1

1.1.→1.2.→1.3

O2

C2

2.1. .→2.2.

O3

C3

3.1. ® 3.2. ® 3.3.

Metode si procedee de instruire:

-          conversatia;

-          explicatia;

-          expunerea;

-          obsevatia dirijata

Mijloace de invatamant (complexul multimedia)

Cod

Denumirea resursei materiale

F1

Fisa de lucru cu conductori

F2

Fisa de lucru cu izolatori

F3

Fisa de lucru cu stalpi

F4

Fisa-test pentru fixare

M

Macheta cu componentele stalpilor

P

Plansa cu stalpi

Bibliografie:

- Dumitriu Catalin - Retele electrice, Editura Tehnica, Bucuresti, 1995


B. DESFASURAREA LECTIEI

Obiective operationale

Evenimentele instruirii.

Continut

Activitatea

profesorului

Activitatea

elevilor

Strategii didactice

Eva-luare

Timp (min.)

Metode

de invata-mant

Mijloace de

invatamant

Forme de organi-zare a activitatii elevilor

1. Organizarea clasei pentru lectie

5

- Noteaza absentii.

- Distribuie elevilor fisele de lucru.

- Creeaza conditiile necesare bunei desfasurari a lectiei.

- Comunica profesorului absentii.

- Raspund solicitarilor profesorului.

Conversatia

Frontal

2. Reactualizarea cunostintelor insusite anterior

5

Adreseaza elevilor urmatoarele intrebari:

1. “ Ce este o centrala electrica?”

2. “Ce tipuri de centrale electrice cunoasteti?”

3. “Care sunt sursele de energie utilizate in centralele electrice?”

 “Care este diferenta dintre o CET si o CTE?”

5. “Care sunt principalele elemente componente ale unei centrale electrice?”

Raspund intrebarilor profeso-rului:

1. “Centrala electrica este un complex de instalatii in care are loc producerea energiei e-lectrice sau producerea com-binata a energiei electrice si termice.”

2. “Centralele electrice pot fi:

- termoelectrice

- atomoelectrice

- hidroelectrice

- eolian–electrice.”

3. “ Sursele de energie utilizate in centralele electrice sunt:

- energia chimica a combustibililor

- energia nucleara conventionala

- energia apelor

- energia vantului (eoliana)

Alte energii folosite mai putin in Romania sunt:

- energia solara;

- energia valurilor si a mareelor

 “CET (centrala electrica de termoficare) produce atat energie electrica, cat si energie termica.”

5. “Cazanul, turbina si generatorul.”

Conversatia;

Explicatia.

Frontal

Orala

3.Comunicarea noilor cunostinte

35

Captarea atentiei

- Trezeste curiozitatea elevilor in-trebandu-i: “La ce credeti ca sunt folosite liniile electrice aeriene?”

- Prezinta elevilor macheta cu elementele componente ale LEA (conductoarele, izolatoarele si stalpii).

Raspuns: “Liniile electrice aeriene sunt folosite la transportul energiei electrice de la o centrala electrica la utilizatori.”

Sunt atenti si identifica elementele LEA pe macheta.

Problematizarea;

Conversatia;Oservatia dirijata.

Macheta

Frontal

Anuntarea subiectului si a obiectivelor lectiei noi

Prezinta elevilor obiectivele noii lectii si titlul acesteia.

Asculta cu interes si noteaza titlul lectiei in caiete.

Expunerea

Frontal

O1:

Sa

identifice principalele tipuri

de conductoare folosite

la

constructia LEA

Pezentarea continuturilor si dirijarea invatarii

 C1

1. Folosind fisa de lucru nr. 1, prezinta elevilor clasificarea conductoarelor LEA:

dupa destinatia lor:

- cond. active;

- de protectie;

• dupa forma sectiunii:

- monofilare

- multifilare

• dupa constructia lor:

- de interior;

- de exterior;

• dupa materialul folosit:

- monometalice;

- bimetalice.

2. Prezinta tipurile constructive de conductoare si explica caracteristicile fiecarei categorii in parte.

3. Profesorul prezinta domeniile de utilizare a conductoarelor in functie de materialele din care sunt realizate:

Cu           JT   +  IT

Bronz Cu + Sn          se folosesc la traversari cu deschideri mari.

Sunt atenti si asculta explicatiile profesorului, urmand sa completeze pe fisa de lucru nr.1.

Explicatia

F1

Frontal

O2:

Folosind notitele,

sa

clasifice izolatoarele

Prezentarea continuturilor si dirijarea invatarii;

C2.

Pe baza criteriilor prezentate in fisa de lucru nr.2, prezinta clasificarea izolatoarelor:

a) dupa tensiunea la care sunt solicitate:

- de JT;

- de IT;

b) dupa solicitarile mecanice la care sunt supuse: de sustinere si de tractiune.

Asculta explicatiile;Completeaza fisa de lucru nr. 2.

Explicatia

F2

Frontal

O3:

Avand la dispozitie plansa, sa identifice tipurile constructive ale stalpilor

 Prezentarea continuturilor si dirijarea invatarii;

C3.

Profesorul realizeaza clasificarea stalpilor in functie de:

a) materialul din care sunt confectionati: din lemn; din beton armat; din metal;

b) destinatia lor in linie: stalpi de sustinere; stalpi de intindere; stalpi de traversare; stalpi de transpunere a fazelor.

Sunt atenti la explicatii;

Completeaza fisa de lucru nr. 3.

Conversatia

Explicatia;

Observarea dirijata

F3;

P

Frontal

Obtinerea performantei

Folosind fisele de lucru completate pe parcursul lectiei, solicita elevii sa:

- identifice principalele tipuri de conductoare folosite la constructia LEA;

- analizeze comparativ conductoa-rele monofilate si multifilate pe baza caracteristicilor acestora;

- sa clasifice izolatoarele;

- sa identifice tipurile constructive ale stalpilor.

Raspund intrebarilor adresate de catre profesor.

Conversatia

F1

Frontal

Asigurarea conexiunii inverse

Confirma raspunsurile corecte si intervine cu explicatii, daca este cazul.

Asculta explicatiile suplimentare.

Explicatia

F1, F2, F3

Frontal

 Fixarea cunostintelor

10

Asigurarea retentiei si a transferului celor invatate

Imparte elevilor fisa-test si ofera explicatii privind modul de completare.

Completeaza fisa-test propusa.

Explicatia;

Exercitiul.

Fisa-test

Individual

Scrisa

5

Anuntarea si explicarea temei pentru acasa

Propune spre rezolvare acasa doua dintre aplicatiile din manual.

Noteaza tema;

Asculta explicatiile referitoare la modul de rezolvare a temei.

Explicatia

Manualul

Frontal

5


Numele elevului: ______________________________________________________

Clasa: __________________

Data: ___________________

Fisa de lucru nr. 1

CONDUCTOARELE LINIILOR ELECTRICE AERIENE (LEA)

I. Clasificarea conductoarelor L.E.A.

a) dupa destinatia lor:

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

b) dupa constructia lor:

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

c) dupa forma sectiunii:

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

d) dupa materialul folosit:

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

II. Materialele folosite in constructia LEA:

Denumire

Simbol

Utilizare

Cupru

Bronz

Aluminiu

Otel + Aluminiu

1. Tipuri constructive de conductoare:

a) conductoare monofilare:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b) conductoare multifilare:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fig.1

Fig.2

c) conductoarele tubulare:

- se folosesc la foarte inalta tensiune, in cazul folosirii unui singur conductor de faza, pentru micsorarea pierderilor prin efect „corona”;

- ele sunt bimetalice (OL + AL), dispuse in mai multe straturi, straturile de AL infasurandu-le pe cele de otel.


Numele si prenumele elevului: ___________________________________________

Clasa: __________________

Data: ___________________

Fisa de lucru nr. 2

IZOLATOARELE

I. Rolul izolatoarelor

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II. Clasificarea izolatoarelor

1. dupa tensiunea la care sunt solicitate:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. dupa solicitarile mecanice pe care le suporta:

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Numele si prenumele elevului: ___________________________________________

Clasa: ___________

Data: ____________

Fisa de lucru nr. 3

STALPII LEA

I. Rolul stalpilor LEA:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II. Clasificarea stalpilor LEA:

1. in functie de materialul din care sunt confectionati:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. in functie de destinatia lor in linie:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. Stalpii de lemn

- La constructia LEA, datorita unor proprietati mai bune, se utilizeaza bradul, pinul si stejarul.

- Avantajele stalpilor din lemn:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stalpi simpli:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stalpi format 'A':

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stalpi format piramidal:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stalpi format 'H':

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV. Stalpi metalici:

- Avantajele stalpilor metalici:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

- Dezavantajele stalpilor metalici:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Elementele componente ale stalpilor metalici:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Clasificarea stalpilor metalici:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fiecare tip de stalp este reprezentat printr-un simbol:

- Sn: ________________________________________________________________;

- Sny: ______________________________________________________________;

- Ss: ________________________________________________________________;

- Ssy:________________________________________________________________;

- In: ________________________________________________________________;

-Iny: _______________________________________________________________;

- Icn: _______________________________________________________________;

- Icny: ______________________________________________________________;

- Itn:________________________________________________________________;

- Itny: ______________________________________________________________;

- IR: ________________________________________________________________;

- IN: ________________________________________________________________

V. Stalpi din beton

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Din punct de vedere al tehnologiei de fabricatie avem:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Fisa nr. 4

TEST PENTRU FIXAREA CUNOSTINTELOR

 

 

 Selectati care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate.

1.Conductoarele monofilare sunt:

a) construite dintr-un singur fir;

b) construite din acelasi material;

c) conductoare de protectie.

2.Conductoarele din otel-aluminiu sunt folosite la:

a) joasa tensiune;

b) inalta tensiune;

c) ambele variante.

3.Izolatoarele de sustinere preiau:

a) doar greutatea conductoarelor;

b) greutatea conductoarelor, dar si eforturile de tractiune din acestea;

c) nici o varianta.

Stalpii sunt confectionati din:

a) metal;

b) lemn;

c) beton-armat.

5.Ce semnificatie au literele SnY:

a) stalp de sustinere de tip Y;

b) stalp de sustinere;

c) stalp de sustinere special.

RASPUNSURI CORECTE:

 

1 a

2 b

3 a

4 a, b, c

5.-


TEST DE EVALUARE

I. Tipul testului: formativ

II. Continutul evaluat

Cod

Arii de continut

Subarii de continut

C1

1. Conductoare LEA

1.4.  Clasificare

1.5.  Materiale utilizate in constructiile LEA

1.6.  Tipuri constructive de conductoare:

a) conductoare monofilare;

b) conductoare multifilare;

c) conductoare tubulare.

C2

2. Izolatoare

2.1. Rolul izolatoarelor

2.2. Clasificarea izolatoarelor

C3

3. Stalpi

3.1. Stalpi de lemn

3.1.1. Stalpi simpli

3.1.2. Stalpi format A

3.1.3. Stalpi format piramidal

3.1. Stalpi format H

3.2. Stalpi metalici

3.2.1. Elemente componente

3.2.2. Clasificare

3.3. Stalpi din beton

III. Obiective operationale evaluate

Cod

Comportamentul urmarit

(ce se cere)

Conditii de probare a comportamentului (ce se ofera)

Criteriul de reusita

(ce se accepta)

O1

Sa identifice principalele tipuri de conductoare folosite la constructia LEA.

Se ofera fisa de lucru.

Sa identifice cel putin doua tipuri de conductoare.

O2

Sa clasifice izolatoarele.

Se ofera fisa de lucru nr. 2

Clasificarea izolatoarelor dupa cele doua criterii.

O3

Sa recunoasca tipurile constructive ale stalpilor.

Se ofera plansa.

Realizarea obiectivului in totalitate.


IV. Testul elevului:

1. Cititi si alegeti varianta corecta:

Conductoarele monofilare sunt:

a) conductoare alcatuite dintr-un singur fir;

b) conductoare construite din acelasi material;

c) conductoare de protectie.

2. Cititi cu atentie urmatoarele afirmatii. Precizati, in dreptul fiecarui enunt, daca este adevarat sau fals:

a) pe conductoarele active se transporta energia; ___________________________

b) conductoarele de protectie protejeaza LEA de suprasarcini; _________________

c) la conductoarele monofilare, daca sectiunea este prea mica, exista riscul ca acestea sa se rupa; _________________________________________________

d) conductoarele monofilare nu prezinta siguranta din punct de vedere mecanic;

________________________________________________________________

3. Completati spatiile libere:

a) Conductoarele sunt fixate pe stalpi prin intermediul: ________________________________________________________________

b) Materialele utilizate la folosirea izolatoarelor LEA trebuie sa aiba: ________________________________________________________________

 Precizati elementele componente ale LEA:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Stabiliti corespondenta dintre elementele de pe coloana A cu cele de pe coloana B:

A

B

1.      dupa materialul din care sunt confectionati stalpii, avem:

2.      dupa destinatia lor in linie avem stalpi:

3.      stalpii metalici sunt alcatuiti din:

a)      coronament, tronsoane, baza

b)      lemn, metal, beton armat

c)      de sustinere, de intindere, de colt, terminali, de traversare

V. Diagrama obiective – itemi:


Item

Obiective

I1

I2

I3

O1

O2

X

X

O3

X

VI. Etalonul de rezolvare:

Nr. item

Raspuns corect

Barem de notare

1

a)

1 p

2

A – A

B – F

C  - A

D – F

2 p

3

a) izolatoarele

b) o rigiditate dielectrica corespunzatoare si o buna stabilitate termica

3 p

4

-          conductoare

-          izolatoare

-          stalpi

2 p

5

1        - b

2        – c

3        – a

2 p


Anexa nr. 2-b

Model orientativ de proiect de lectie

pentru formarea de priceperi si deprinderi

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
IMPARTIREA (operatia inversa inmultirii)
Rolul educatorului in realizarea si desfasurarea activitatii instructiv-educative
Locul si rolul evaluarii in educatie si in societate
Portofoliul (documentarul, dosarul) de activitate
Educatia estetica in liceu. componente si modalitati de realizare.
Lucrul pe echipe – o forma de crestere a randamentului scolar
Dezvoltarea creativitatii elevilor
Mentorul si mentoringul


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu