Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » legislatie » cadastru topografie
Proiect de parcelare

Proiect de parcelareCAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BRASOV

TEHNICIAN CADASTRU FUNCIAR TOPOGRAF


PROIECT DE PARCELARE

O suprafata de teren sa ridicat in plan prin metoda drumuirii.

Pe baza datelor culese din teren si a altor date personale se vor face urmatoarele calcule:

1.     Calculul coordonatelor absolute ale punctelor de drumuire

2.     Calculul suprafetei poligonului

3.     Impirtirea suprafetei in doua parcele A si B care se gasesc in raport de 2/3 ( trei cincimi suprafata A si 2 cincimi suprafata B).

4.     Parcelarea suprafetei B in cinci parcele egale ca suprafata dupa o directie perpendiculara pe latura 3-4

5.     redactarea planului de parcelare la scara 1:1000 pe hartie de desen format A-3.

DATE INITIALE SI PERSONALE

Tabelul nr. 1

S

V

UNGHIURI

ORIZONTALE

α

UNGHIURI

VERTICALE

φ

DISTANTE INCLINATE

“l”

DATE

PERSONALE

MASURATE

PERSONALE

0

1

2

3

4

5

6

1

6

1

118.88

+3.48

82.33

102,91

X1=1000

Y1=1000

Z1=600

n=1,25

θ1,2=250

Am calculate datele personale cu formula:

lpers.=l x n si rezulta datele din coloana 5

2

1

3

140.09

-2.17

62.73

78,41

3

2

4

126.63

+3.04

63.89

79,86

4

3

5

132.46

-1.88

58.85

73,56

5

4

6

163.34

-0.44

60.63

75,78

6

5

1

118.72

-2.89

74.43

93,03


CALCULUL COORDONATELOR ABSOLUTE X, Y, Z ALE PUNCTELOR DE DRUMUIRE

Tabelul nr. 2

S

V

UNGHIURI ORIZONTALE

α

ORIENTARI

θ

UNGHIURI VERTICALE

φ

DISTANTE

COORDONATE RELATIVE

COORDONATE ABSOLUTE

INCLINATE

l

REDUSE

d

X

Y

Z

X

Y

Z

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

6

2

118.88-

0.02

118.86

250

+3.48

102,91m

102,75m

-72,65m

-72,65+

0,08

-72,73m

+5,62+

0,02

+5,64m

1000

1000

600

2

1

3

140.09-

0.02

140.07

190.07

-2.17

78,41m

78,36m

-77,4m

+12,17-

0,08

+12,09m

-2,67+

0,03

-2,64m

927,35

927,27

605,64

3

2

4

126.63-

0.02

126.61

116.68

+3.04

79,86m

79,76m

-20,65m

+77,03-

0,08

+76,95m

+3,81+

0,02

+3,83m

849,95

939,36

603,04

3

5

132.46-

0.02

132.44

49.12

-1.88

73,56m

73,52m

+52,7m

+51,26-

0,08

+51,18m

-2,17+

0,03

-2,14m

829,3

1016,31

606,83

5

4

6

163.34-

0.02

163.32

12.44

-0.44

75,78m

75,77m

+74,32m

+14,71-0,08

+14,63m

-0,52+

0,02

-0,50m

882,0

1067,49

604,69

6

5

1

118.72-

0.02

118.70

331.14

-2.89

93,03m

92,93m

+43,66+

0,02

+43,68m

-82,04-

0,08

-82,12m

-4,22+

0,03

-4,19m

956,32

1082,12

604,19

CONTROL

Am calculat suma unghiurilor dintr-un poligon cu formula: Σα=(n-2)*200.

Rezulta Σα=+0,12, eα= -0,02. Am corectat toate unghiurile orizontale cu

aceasta valoare.

La θ6,1am adunat valoarea unghiului α1,2 si trebuie sa de valoarea lui θ1,2 (331,14+200+118,86= 650 – 400= 250)

Am calculat orientarile cu formula: θ2,3= θ1,2 +/- 200 + α2,3 corectat.

Am calculat distantele reduse la orizontala cu formula: d = l x cos.α.

Rezultatele le-am trecut in coloana 6.

Am calculat ∆X si Y cu formula: ∆X= d x cos. θ si Y= d x sin.θ

Am calculat ∆z cu formula ∆z= l x sin.φ

Am calculat Σ∆X, Σ∆y, siΣ∆z si am executat corectiile respective.

Σ∆X= -0,02m; Σ∆y = +0,48m/6=-0,08m; Σ∆z = - 0,15m /6= +0,025m

Verificare coordonate X: 956,32 + 43,68 = 1000

Verificare coordonate Y: 1082,12- 82,12 = 1000

Verificare inaltime Z = 604,19 – 4,19 = 600


CALCULUL SUPRAFETEI POLIGONULUI

Tabelul nr. 3

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

FORMULE SI CALCULE

X

Y

1

1000

1000

2S= ΣXi(Yi+1- Yi+1)=> 2S = - 35644,36m2

2S= ΣYi(Xi+1- Xi+1)=> 2S = + 35644,36 m2

S=17822,18 m2

S=1,782218 ha

2

927,35

927,27

3

849,95

939,36

4

829,3

1016,31

5

882,0

1067,49

6

956,32

1082,12

PARCELARE PRIN PUNCT OBLIGAT

Calculul suprafetelor Sa , Sb, si s

Tabelul nr. 4

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

FORMULE SI CALCULE

X

Y

1

1000

1000

SA = (S x 3)/ 5 = (17822,18 x 3)/5 = 10693,308

SB = (S x 2)/ 5 = (17822,18 x 2)/5 = 7128,872

S1,6,5,2= 10113,74

s = SA – S1,6,5,2 = 10693,308 – 10113,74 = 579,56 m2

6

956,32

1082,12

5

882,0

1057,49

2

927,35

927,27

Calculul distantei 5-2

Tabelul nr. 5

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

FORMULE SI CALCULE

X

Y

5

882,0

1067,49

D5,2=∆X5,22+ ∆Y5,22 = 21718,2709= 147,37

D5,2= 147,37

2

927,35

927,27

+45,35

-140,22

Calculul unghiuluiα

Tabelul nr. 6

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

FORMULE SI CALCULE

X

Y

5

882,0

1067,49

tgθ5,2= ∆y/∆x= -140,22/ +45,35 = - 3,0919

θ5,2 = 319.91

2

927,35

927,27

+45,35

-140,22

5

882,0

1067,49

tgθ5,4= ∆y/∆x= -51,18/ -52,27 = +0,9711

θ5,4 = 249.06

4

829,3

1016,31

- 52,27

- 51,18

α = θ5,2 - θ5,4 = 319.91 – 249.06 = 70.85

Calculul distantei l

Tabelul nr. 7

d

α

sin α

s

l

CALCULE

147,37

70.85

0,8969885579,56m2

8,7686m

l = 2 s / d sin α = 2 x 579.56/ 147.37 x 0.8969885 = 8,7686

Calculul coordonatelor punctului P

Tabelul nr. 8

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

FORMULE SI CALCULE

X

Y

5

882,0

1067,49

Xp = X5 + l * cos. θ5,4 = 882,0 + (8,7686 x -0,7174) = 875,7

Yp = Y5 + l * sin. θ5,4= 1061,38 + (8,7686 x -0,6965) = 1061,38

P

875,7

1061,38

Controlul calculelor

Tabelul nr. 9

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

FORMULE SI CALCULE

X

Y

P

875,7

1061,38

2S = Σ xi * (yi+1 – yi-1) = 7128,42m2

SB = 7128,87m2

La o diferenta de 0,45m2 calculele sunt foarte bune

4

829,3

1016,31

3

849,95

939,36

2

927,35

927,27

PARCELARE PARALELA

Calculul orientarilor pentru intersectii

Tabelul nr. 10

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

FORMULE SI CALCULE

X

Y

P

875,7

1061,38

tgθP,2= ∆y/∆x= -134,11/ +51,65 = - 2,5965

θP,2 = 323.40

2

927,35

927,27

+51,65

-134,11

4

829,3

1016,31

tgθ4,3= ∆y/∆x= -76,95/ +20,65 = - 3,7084

θ4,3 = 316.69

3

849,95

939,36

+ 20,65

- 76,95

Calculul coordonatelor prin intersectii

Tabelul nr. 11

Nr.

Pct.

X

Valori naturale

Y

θ

1

P

875.7

tg 323.40 = -2,596957

1061.38

323.40

R

887.08

1031.82

2

4

829.3

tg 216.69 = +0,268342

1016.31

216.69

1

2

927.35

tg 323.40 = -2,596957

927.27

323.40

R

887.08

1031.82

2

4

929.3

tg 216.69 = +0,268342

1016.31

216.69

1

P

875.7

tg 323.40 = -2,596957

1061.38

323.40

T

915.87

957.06

2

3

849.95

tg 216.69 = +0,268342

939.36

216.69

1

2

927.35

tg 323.40 = -2,596957

927.27

323.40

T

915.87

957.06

2

3

849.95

tg 216.69 = +0,268342

939.36

216.69

Calculul distantelor: 3-T (B), 4-R(b), 3-4(H), R-T(L)

Tabelul nr. 12

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

REZULTATE

X

Y

3

849,95

939,36

D3,T = B= 68,25m

T

915,87

957,06+65,92

+17,7

4

829,3

1016,31

D4,R = b = 60,08m

R

887,08

1031,82

+58,05

+15,51

4

829,3

1016,31

D3,4 = H = 79,67m

3

849,95

939,36

+20,65

-76,95

R

887,08

1031,82

DR,T = L = 80,13m

T

915,88

957,04

+28,8

-74,78

Calculul suprafetelor: 2T3, 34RT, 4RP

Tabelul nr. 13.

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

REZULTATE

X

Y

2

927,35

927,27

S2,T,3 = 1082,76m2

T

915,88

957,04

3

849,95

939,36

3

849,95

939,36

S3,4,R,T = 5103,37m2

4

829,3

1016,31

R

887,08

1031,83

T

915,88

957,04

4

829,3

1016,31

S4,R,P = 942,01m2

P

875,7

1061,38

R

887,08

1031,83

Control: S2,T,3 + S3,4,R,T + S4,R,P = 7128,14

SB = 7128,87

A rezultat o diferenta de 0,73m2 datorita rotunjirilor ce s-au executat pe timpul calculelor.

Parcelarea propriu-zisa

Tabelul nr. 14

Elemente de parcelare:

s = SB / 5 = 1425,684m2

B = 68,25

n = 2(B-b)/ H = 0,205s1 = s – S2,T,3 = 342,924m2

b = 60.08

s2 = s3 = s4 = s = 1425,684m2

H = 79,67

m = 1 / B-b = 0,1224s5 = s – SR,P,4 = 483,676m2

L = 80.13

Formule de calcul:


b1 = B2 -n*s1h1 = m * H( B – b1)l1 = m * L( B – b1 )


b2 = b12 -n *s2h2 = m * H( B – b2 )l2 = m * L( b1 – b2 )

b3 =b22 - n *s3h3= m * H( B – b3 )l3 = m * L( b2 – b3 )


b4 =b32 - n *s4h4 = m * H( B – b4 )l4 = m * L( b3 – b4 )


b5 =b42 - n *s5h5= m * H( B – b5 )l5 = m * L( b4 – b5 )

Rezultate:

b1 = 67,73h1 = 5,07l1 = 5,1

b2 = 65,53h2 = 21,45l2 = 21,58

b3 = 63,26h3 =22,14l3 = 22,26

b4 = 60,90h4 = 23.01l4 = 23,14

b5 = 60,08h5 = 7,99l5 = 8.04

Elemente de control:

b5 = bΣ h1 – h5 = HΣ l1 – l5 = L

b5 = 60,08 mΣ h1 – h5 = 79,66mΣ l1 – l5 = 80,12m

b = 60,08cmH = 79,67mL = 80,13m

e = 0e = 1cme = 1cm


Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

FORMULE SI CALCULE

X

Y

T

915,87

957,06

θT,R = 123.40

cos. θT,R = -0,3593sin. θT,R = +0,9332

xL1 = xT +l1 * cos. θT,R = 914,04yL1 = yT +l1 * sin. θT,R = 961,81

xL2 = xT +(l1 +l2) * cos. θT,R = 906,29yL2 = yT +(l1 +l2) * sin. θT,R = 981,95

xL3 = xT + (l1 +l2 +l3) * cos. θT,R = 898,29yL3 = yT +(l1 +l2 +l3)* sin. θT,R = 1002,73

xL4 = xT + (l1 +l2 + l3 + l4 ) * cos. θT,R = 889,98yL4 = yT +(l1 +l2 + l3 + l4 )* sin. θT,R = 1024,32

L1

914,04

961,81

L2

906,29

981,95

L3

898,29

1002,73

L4

889,98

1024,32

3

849,95

939,36

θ3,4 = 116.69

cos. θ3,4 = -0,2592sin. θ3,4 = 0,9658

xH1 = x3 +l1 * cos. θ3,4 = 914,04yH1 = y3 +l1 * sin. θ3,4 = 961,81

xH2 = x3 +(l1 +l2) * cos. θ3,4 = 906,29yH2 = y3 +(l1 +l2) * sin. θ3,4 = 981,95

xH3 = x3 + (l1 +l2 +l3) * cos. θ3,4 = 898,29yH3 = y3 +(l1 +l2 +l3)* sin. θ3,4 = 1002,73

xH4 = x3 + (l1 +l2 + l3 + l4 ) * cos. θ3,4 = 889,98yH4 = y3 +(l1 +l2 + l3 + l4 )* sin. θ3,4 = 1024,32

H1

848,64

944,25

H2

843,08

964,97

H3

837,34

986,35

H4

831,38

1008,58

S2,3,H1,L1 = 1428,037m2 (+2,263m2 );SH1,H2,L2,L1 = 1428,395m2 (+2,621m2);SH2,H3,L2,L3 = 1423,238m2(-2,536m2);SH3,H4,L4,L3 = 1424,258m2(-1,516m2);SH4,4,P,L4 = 1424,450m2(-1,324m2)

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
Transmiterea la sol a coordonatelor punctelor cladirilor inalte
Evaluarea imobilullui situat in Comuna Dumbraveni, Judetul Vrancea - PROIECT DE DIPLOMA
ELABORAREA DOCUMENTATIEI CADASTRALE
Proceduri de lucru in materie de carte funciara
Definitie, caracteristici, rol, scop, importanta, legatura cu alte discipline
Lucrari de cadastru general pe baza documentatiei cartografice existente
Aspectele cadastrului, Functiile cadastrului, Clasificarea cadastrului
NUMEROTAREA CADASTRALA


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu