Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » referate » management
Caiet de practica management turistic si comercial

Caiet de practica management turistic si comercialUNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL – TIMISOARA

Caiet de practica

Introducere


Activitatea desfasurata la unitatea de vanzare cu amanuntul cunoscuta sub denumire de „Mihai Eminescu” din cadrul SC AMLIS SA, ne-a oferit o privire in ansamblu asupra activitati de gestiune contabila in unitatile comerciale cu activitate de comert si o privire detaliata asupra documentelor si modului de transmitere a informatiilor de la biroul central spre punctele de lucru si de la punctele de lucru catre biroul central.

In cadrul punctului de lucru am putut observa organizarea interioara a gestiunii contabile si modul de desfasurarea a activitatii zilnice.

Dar din punctul de vedere al studentului care a participat activ la perioada de practica cea mai importanta parte a fost contactul cu clientii deoarece o astfel de experienta in domeniul vanzarii de produse si servicii poate fi obtinuta doar prin contact direct cu acestia.


Capitolul 1. Prezentare generala a firmei

1.1.Date de identificare

Numele firmei: SC AMLIS SA

Codul unic de inregistrare fiscala: RO1830410

Nr. De inregistrare juridica: J35/1382/1991

Forma juridica de constituire: Societate pe acțiuni

Activitatea principala a societații: Comerțul cu amanuntul al carților și produselor de papetarie

Natura capitalului social: 100% privat

Valoarea capitalului : 110765 Lei

Adresa: Timișoara, str. Simion Barnuțiu nr. 75, tel. 0256-205358, fax. 205364

E-mail: www.AMLIS@gmail.com

Conturi bancare deschise la: BRD Timișoara

1.2. Scurt istoric al societatii

Societatea comerciala SC AMLIS SA s-a inființat in anul 1991 prin transfomarea Centrului de Librarii Timiș in societate comerciala pe acțiuni in baza HG 247/05.04.1991.

Societatea și-a desfașurat activitatea in municipiul Timișoara și Lugoj prin cele 54 de librarii organizate ca unitați de comerțcu amanuntul a carților, articolelor de papetarie, manualelor școlare și imprimantelor tipizate.

  Pana in anul 1996 societatea a fost cu capital integral de stat.

  In luna octombrie 1996,  societatea a cumparat pachetul de actiuni in proporție de 70%  de la Fondul Proprietații de Stat, iar partea de 30 % a fost acoperita de catre salariații intreprinderii cu certificate de proprietate și cupoane conf. Legii 55/1995.

  In conformitate cu Legea 31/1991 in termen de 60 de zilede la data cumpararii acțiunilor in data de 25 noiembrie 1996 s-a ținut Adunarea Generala a Acționarilor, alegandu-se noul Consiliu de Administrație și echipa de cenzori.

SC AMLIS SA are personalitate juridica romana și este organizata sub forma de societate comerciala pe acțiuni. Aceasta iși desfașoara activitatea in conformitate cu legile romane și cu statutul societații.


Capitolul 2. Organizarea activitatii firmei

2.1.Structura organizatorica

  In Timișoara funcționeaza 12 librarii și doua depozite de repartizare a marfii, in Lugoj funcționeaza doua librarii, iar in Sannicolau Mare o librarie. Librariile sunt conduse de cate un librar șef care raspunde de buna gospodarie și gestionare a bunurilor materiale și banești. Librarul șef are in subordie mai mulți vanzatori-librari.

  Societatea comerciala este administrata din 5 membri, avand in subordine un numar de 59 de angajați.

2.1.1. Activitatea compartimentelor

Biroul Marketing se afla in subordinea Economist Șef sector Marketing și are urmatoarele atribuții:

-                  Studiaza cererea și oferta de marfuri necesara tuturor librariilor, incheie contracte cu furnizorii pentru o colaborare pe o perioada mai indelungata, intocmește comenzi pentru aprovizionarea firmei, ține evidența marfurilor pe baza notelor de intrare-recepție pentru a cunoaște care este situația din depozite, respectiv din rețeaua de librarii, intocmește dispoziții de livrare catre librarii in funcție de necesarul intocmit de librarul șef, centralizeaza necesarul de marfuri in structura sortimentala in vederea aaporvizionarii ulterioare.

  In subordinea Biroului Marketing se afla depozitele de repartizare (carte și papetarie). In cadrul acestor depozite se aduc marfuri in cantitați mari, marfuri care pe baza dispoziției de livrare sunt distribuite librariilor. Aceste marfuri intra in depozite pe baza facturilor intocmite de furnizori. Marfurile recepționate sunt apoi distribuite librariilor pe baade avize, librarul șef intocmind apoi notele de intrare-recepție. Avizele sau facturile dupa caz, se inregistreaza in raportul de gestiune intocmit zilnic de fiecare librarie.

 Comportamentul financiar-contabil este condus de catre Economist Șef Sector Financiar Contabilitate și se compune din urmatoarele birouri

-                  Biroul financiar-contabil analize economice

-                  Biroul control gestionar

-                  Caseria centrala

   Biroul financiar-contabil are in principal urmatoarele atribuții:

-                  Inregistrarea in contabilitate a tuturor documentelor primare: facturi, note de recepție, avize de insoțire a marfurii, chitanțe fiscale etc. Toate inregistrarile, in ordine cronologica se evidențiaza in Registrul Jurnal care se listeaza la imprimanta.

-                  Alcatuiește liste cu evidența furnizorilor pentru fiecare furnizor in parte.

-                  Listeaza fișele de cont pentru fiecare cont in parte. Pe baza fișelor de cont se intocmesc : Balanța de verificare lunara, Jurnalul vanzatorilor, Jurnalul cumparatorilor, toate fiind listate pe calculator;

-                  Contabilizeaza Raportul de gestiune intocmit de fiecare librarie zilnic;

-                  Inregistraza in contabilitate statele de plata;

-                  Contabilizeazafacturile de utilitați (apa, energie, gaz, etc.)

-                  Intocmește bilanțul contabil pe baza ultimei balanțe de verificare din an.

Intregul compartiment financiar-contabil iși desfașoara activitatea potrivit Legii contabilitații nr.81/1991 și folosește urmatoarele documente de inregistrare contabila:

-                  Registru-inventar

-                  Registru-jurnal-                  Fișa contului

-                  Jurnalul vanzarilor

-                  Jurnalul cumpararilor

 Compartimentul financiar-contabil colaboreaza cu celelalte compartimente  in vederea obținerii documentelor primare necesare inregistrarii in contabilitate astfel:

 De la biroul administrativ primește bonurile de consum,  facturi de cheltuieli ale firmei legate de curent, apa, energie, telefon, gaz etc., reparații etc.

De la compartimentul salarizare primește statele de plata pentru a fi inregistrate in contabilitate și pentru a vira obligațiilor salariaților și a firmei fața debugetul statului.

  De la compartimentul control gestionar primește procesele verbale de control gestionar intocmite de revizorul de gestiune cu ocazia inventarelor.

  Casieria centrala – organizata in cadrul compartimentului financiar – contabil, are sarcina de a colecta numerarul realizat din vanzarile zilnice de la toate librariile și efectuarea depunerilor sumelor incasate la banca zilnic. Pentru aceasta se intocmește Registrul de casa zilnic operand la incasate de la unitați conform borderoului alcatuit pe baza monetarelor, iar la plați documentele justificative de plata. Registrul de casa se preda zilnic la biroul financiar pentru verificare și contabilizare.

  Biroul Administrativ are urmatoarele atribuții: se igrijește de obținerea autorizațiilor sanitare cat și a celor de funcționare pentru unitațile nou inființate, iar pentru celelalte de prelungirea lor daca este cazul, certifica de necesitate și oportunitate facturile de utilitați, intocmește zilnic foi de parcurs pentru parcul auto; intocmește bonuri de consum pentru eliberarea din magazia de materiale a diferitelor materiale consumabile necesare bunei desfașurari a activiații firmei.

  Compartimentul salarizare – carți de munca este subordonat Președintelui Consiliului de Administrație și are urmatoarele atribuții:

-                  Intocmirea, calcularea drepturilor baneșți și a reținerilor și le prezinta managerului general pentru semnare;

-                  La angajare se intocmesc contractele de munca și se presinta pentru aprobare directorului general

-                  Opereaza in carnetele de munca toate modificarile survenite la angajați (promovari, creșteri salariale etc.)

-                  ține evidența salariilor pe fișa pentru fiecare salariat  in parte

-                  urmarește și verifica prezența tuturor salariaților cu ajutorul condicilor și fișelor colective de prezența

-                  intocmește statisica cu privire la retribuțiile realizate in firma, depunerile in termen la : Inspectoratul Teritorial de Munca, Agenția Județeana pentru Formare și Ocupare a Forț€i de Munca, Casa Județeana de Pensii.

2.1.2. Descrierea activitatii comerciale

Activitatea de aprovizionare

Activitatea de aprovizionare este coordonata de biroul de marketing, acesta incheie contracte cu furnizorii de marfa: edituri,  firme de distribuție carte sau produse de papetarie etc.

 Furnizorii trimit ofertele lor biroului de marketing care intocmește comenzile in funcție de necesarul din librarii astfel incat sa nu existe goluri in aprovizionare. Furnizorii trimit marfa pe baza comenzilor primite.

Marfa impreuna cu actul de insoțire sosește la cele doua depozite specializate ale firmei: depozitul de carte și depozitul de papetarie.

Recepția marfii se face de catre șeful de depozit care intocmește Notele de intrare-recepție și constatare a diferențelor pentru fiecare produs in parte. Se inregistreaza marfa in evidența depozitelor in fișele de magazie. Cate un exemplar din fiecare nota de recepție se inregistreaza in evidența biroului de marketing pentru a se cunoaște care este situația din depozite respectiv din rețeaua de librarii. Fiecare librarie se prezinta ladepozite pentru a comanda marfa de care are nevoie. Depozitele urmeaza sa intocmeasca avize de insoțire a marfii catre fiecare librarie cu marfa comandata.

Piața de aprovizionare este o piața interna normala, concurențiala, foarte dispersata in intreaga țara. Numarul de furnizori este mare existand posibilitatea de negociere a prețului și de alegere a furnizorilor. Criteriile pe care firma le are in vedere la selectarea acestora sunt: cererea pe piața a marfurilor respective( carte, papetarie) precum și prețurile de livrare.

Plata furnizorilor se desfașoara astfel: fiecare librarie intocmește saptamanal referate de plata in care sunt cuprinse vanzarile realizate in saptamana respectiva și cat ii revine fiecarui furnizor din aceaste vanzari. Aceste referate sunt centralizate de directorul de marketing care le analizeaza, le vizeaza și le trimite biroului financiar-contabil pentru intocmirea Ordinelor de plata necesare realizarii plații prin banca. Marfa se platește pe masura vanzarii existand posibilitate returului la furnizor dupa 30 de zile.

Principalii furnizori de carte ai firmei sunt:

-Editura RAO

-Editura POLIROM

-Editura HUMANITAS

-Editura AQUILLA Oradea

-Editura NICULESCU

-Editura CORINT

-Editura CH BECK

-Editura ALL BECK

-Editura NEMIRA

Principalii furnizori de produse de papetarie:

-SC. ARHIDESIGN CRAIOVA

-SC. RTC HOLDING BUCURESTI

-SC. FOX BIROTICA

-SC. RELOND SRL

-SC. NICK & TONY

-SC. HORAPIM

-SC. CONTAG CRAIOVA

-SC. HERLITZ ROMANIA

-SC. GRAFOPRINT

-SC. CRIST

Activitatea de desfacere

Activitatea de desfacere se realizeaza prin ce le 15 librarii unde se practica comerțul cu amanuntul, specificul firmei fiind comerciarlizarea de carte și produse de papetarie in general. Personalul operativ care-si desfașoara activitatea in rețeaua de librarii este calificat și vine cu amabilitatea in intampinarea clienților pentru satisfacerea cerințelor acestora contribuind astfel la bunul mers al intregii activitați a firmei.

Piața de desfacere este o piața normala concurențiala. Produsele oferite spre vanzare in rețeaua de librarii se adreseaza unui public larg incepand de la cei mai mici-preșcolarii prin jocurile și jucariile oferite, școlarilor și studenților prin oferta bogata și  diversificata de carte și rechizite școlare și pana la firmele cele mai mari prin oferta de produse de birotica.

Concurența crescuta din ultimii ani intesificata de apariția pe piața a supermarketurilor gen Metro, Real, Selgros, Billa etc.  a facut ca un segfment important al clientelei firmei sa fie absorbit de acestea.

Pentru pastrarea bunului renume pe piața timișoreana conducerea SC AMLIS SA impreuna cu biroul marketing și biroul comercial cauta in permanența soluții pentru atragerea unui numar cat mai mare de clienți venind in intampinarea acestora cu o gama cat mai diversificata de produse.

Evoluția vanzarilor in perioada 2006-2008 se prezinta astfel:

                                                                                                                           mii lei

Nr.

crt.

Subgrupa de produs

Vanzari

2006

2007

2008

1.

Papetarie

1719

1823

2486

2.Carte

2101

2227

2121

TOTAL

3820

4050

4607


Capitolul 3. Activitatea desfasurata pe perioada instruirii practice

Data

Ora

Activitatea desfasurata

26.05.

12ss-14ss

Am avut ocazia sa ne intalnim cu reprezentantii firmei care urmau sa se ocupe de repartizarea noastra in diferite locatii de desfasurare a activitatii de vanzare cu amanuntul de carte si papetarie.

27.05.

11ss-17ss

Am inceput ziua de lucru prin asistarea la introducerea in data de baze a librariei Mihai Eminescu a cartilor si materialelor de papetarie ajunse de la distribuitori.

Am aranjat pe rafturi cartile si obiectele de papetarie pe masura ce inregistrarea lor a fost efectuata.

Am luat contact direct cu clientii ajutandu-i sa gaseasca cartile dorite sau i-am indrumat in alegerea unui produs in zona de papetarie.

28.05.

11ss-17ss

Am inceput ziua de lucru prin asistarea la introducerea in data de baze a librariei Mihai Eminescu a cartilor si materialelor de papetarie ajunse de la distribuitori.

Am luat contact direct cu clientii ajutandu-i sa gaseasca cartile dorite sau i-am indrumat in alegerea unui produs in zona de papetarie.

Am asistat la calcularea preturilor de vanzare cu amanuntul pentru o serie de tablouri intrate in gestiunea sectiunii de papetarie.

29.05.

11ss-17ss

Am luat contact direct cu clientii ajutandu-i sa gaseasca cartile dorite sau i-am indrumat in alegerea unui produs in zona de papetarie.

31.05.

11ss-17ss

Am inceput ziua de lucru prin asistarea la introducerea in data de baze a librariei Mihai Eminescu a cartilor si materialelor de papetarie ajunse de la distribuitori.

Am luat contact direct cu clientii ajutandu-i sa gaseasca cartile dorite sau i-am indrumat in alegerea unui produs in zona de papetarie.

01.06.

11ss-17ss

Am inceput ziua de lucru prin asistarea la introducerea in data de baze a librariei Mihai Eminescu a cartilor si materialelor de papetarie ajunse de la distribuitori.

Am luat contact direct cu clientii ajutandu-i sa gaseasca cartile dorite sau i-am indrumat in alegerea unui produs in zona de papetarie.

Am asistat la realizarea notelor de receptie si a avizelor de insotire a marfii pentru sectorul de carte

02.06.

11ss-17ss

Am inceput ziua de lucru prin asistarea la introducerea in data de baze a librariei Mihai Eminescu a cartilor si materialelor de papetarie ajunse de la distribuitori.

Am luat contact direct cu clientii ajutandu-i sa gaseasca cartile dorite sau i-am indrumat in alegerea unui produs in zona de papetarie.03.06.

11ss-17ss

Am inceput ziua de lucru prin asistarea la introducerea in data de baze a librariei Mihai Eminescu a cartilor si materialelor de papetarie ajunse de la distribuitori.

Am luat contact direct cu clientii ajutandu-i sa gaseasca cartile dorite sau i-am indrumat in alegerea unui produs in zona de papetarie.

Am asistat la inticmirea unui raport de gestiune zilnica si la completarea unui monetar care insoteste raportul de gestiune zilnica.

Am asistat la realizarea notelor de receptie si a avizelor de insotire a marfii pentru sectorul de papetarie.

04.06.

11ss-17ss

Am inceput ziua de lucru prin asistarea la introducerea in data de baze a librariei Mihai Eminescu a cartilor si materialelor de papetarie ajunse de la distribuitori.

Am luat contact direct cu clientii ajutandu-i sa gaseasca cartile dorite sau i-am indrumat in alegerea unui produs in zona de papetarie.

Am asistat la calcularea pretului de vanzare cu amanuntul la o serie de cartii de la unul dintre distribuitori.

05.06.

11ss-17ss

Am luat contact direct cu clientii ajutandu-i sa gaseasca cartile dorite sau i-am indrumat in alegerea unui produs in zona de papetarie.

07.06.

11ss-17ss

Am inceput ziua de lucru prin asistarea la introducerea in data de baze a librariei Mihai Eminescu a cartilor si materialelor de papetarie ajunse de la distribuitori.

Am luat contact direct cu clientii ajutandu-i sa gaseasca cartile dorite sau i-am indrumat in alegerea unui produs in zona de papetarie.

08.06.

11ss-17ss

Am inceput ziua de lucru prin asistarea la introducerea in data de baze a librariei Mihai Eminescu a cartilor si materialelor de papetarie ajunse de la distribuitori.

Am luat contact direct cu clientii ajutandu-i sa gaseasca cartile dorite sau i-am indrumat in alegerea unui produs in zona de papetarie.

09.06.

11ss-17ss

Am inceput ziua de lucru prin asistarea la introducerea in data de baze a librariei Mihai Eminescu a cartilor si materialelor de papetarie ajunse de la distribuitori.

Am luat contact direct cu clientii ajutandu-i sa gaseasca cartile dorite sau i-am indrumat in alegerea unui produs in zona de papetarie.

10.06.

11ss-17ss

Am inceput ziua de lucru prin asistarea la introducerea in data de baze a librariei Mihai Eminescu a cartilor si materialelor de papetarie ajunse de la distribuitori.

Am luat contact direct cu clientii ajutandu-i sa gaseasca cartile dorite sau i-am indrumat in alegerea unui produs in zona de papetarie.

11.06.

11ss-17ss

Am inceput ziua de lucru prin asistarea la introducerea in data de baze a librariei Mihai Eminescu a cartilor si materialelor de papetarie ajunse de la distribuitori.

Am luat contact direct cu clientii ajutandu-i sa gaseasca cartile dorite sau i-am indrumat in alegerea unui produs in zona de papetarie.

12.06.

11ss-17ss

Am luat contact direct cu clientii ajutandu-i sa gaseasca cartile dorite sau i-am indrumat in alegerea unui produs in zona de papetarie.
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
Proiect - produse, procese si sisteme
Analiza si imbunatatirea realizarii serviciului
Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale
Cultura ca metafora si metafore pentru cultura
Studiu de caz privind evaluarea performantelor profesionale
Modalitati de atragere a resurselor umane in procesul schimbarii sistemului informational
Promovarea cabinetului dentar
Consideratii referitoare la sistemele calitatii


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu