Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » referate » management
Costul productiei industriale

Costul productiei industrialeCostul  productiei industriale

Dimensionarea acestor costuri trebuie sa asigure reflectarea in expresie baneasca a cheltuielilor materiale, de munca vie si a altor cheltuieli necesare realizarii unui volum  de productie Q, intr-o gama sortimentala j= 1,p, pentru o anumita perioada de timp.

Stabilirea costurilor totale se face tinand seama de  volumul productiei fizice pentru fiecare tip de produs cuprins in portofoliul de fabricatie al intreprinderii , pe baza normelor de consum de materiale, a normativelor de munca si a normativelor financiare.

Pentru determinarea costului total al productiei industriale se utilizeaza doua metode de grupare a cheltuielilor :


1.     Gruparea cheltuielilor pe elemente primare de cheltuiala ;

2.     Gruparea cheltuielilor pe articole de calculatie.

                                    

1. Determinarea costului total al productiei industriale prin gruparea cheltuielilor pe elemente primare

Se considera elemente de cheltuieli primare urmatoarele categorii de costuri :

-              Cheltuieli materiale 

-              Cheltuieli cu munca vie ;

-              Impozitele pe cladiri, taxe si alte cheltuieli;

a) Cheltuieli materiale

Potrivit acestei grupari, in cheltuielile materiale se includ consumurile de materii prime, materiale, combustibil, energie si apa (toate procurate de la terti), amortizarea mijloacelor fixe, cheltuielile cu reparatiile capitale cu reparatiile curente si alte servicii si lucrari cu caracter industrial executate de terti, necesare realizarii productiei intr-o perioada determinata.

In cheltuielile materiale se includ si cheltuielile cu transportul diferitelor materii prime, materiale de baza, materiale auxiliare si semifabricate din afara, cand acestea se efectueaza de terti, valoarea ambalajelor si a pieselor de schimb, uzura sculelor, dispozitivelor, verificatoarelor, matritelor, echipamentului si materialelor de protectie, a echipamentelor de lucru, procurate din afara si folosite in productie.

Trebuie mentionat ca din cheltuielile materiale se scad sumele cu care se valorifica materialele recuperabile si refolosibile rezultate din procesul de productie.

Ca instrument managerial, se elaboreaza planul cheltuielilor cu materii prime si materiale care trebuie sa evidentieze necesarul de materiale pe categorii si surse de aprovizionare (din tara, recuperari, import).

In cadrul cheltuielilor cu materii prime si materiale se prevede in mod separat pozitia materialelor folosite din recuperari. Aici se trec cheltuielile cu materialele recuperabile, procurate din afara unitatii sau rezultate din activitatea proprie, luandu-se in considerare preturile lor mai reduse.

Trebuie mentionat ca nu se includ  in costurile de productie valoarea materiilor prime si a materialelor aduse de clienti (interni si externi) pentru executarea unor comenzi cu materialul acestora, valoarea pieselor, subansamblelor si produselor provenite din import sau din tara asupra carora nu se efectueaza operatii de prelucrare sau montaj, livrandu-se separat sau impreuna cu produsul de baza potrivit contractului dintre parti.

b) Cheltuieli cu munca vie .In grupa cheltuielilor cu munca vie se trec cheltuielile cu salariile tarifare ale intregului personal al intreprinderii, inclusiv primele, indemnizatiile, sporurile s.a. ce se platesc legal din fondul de salarii, contributia la asigurarile si protectia sociala, cheltuieli pentru expertize tehnice si contabile, pentru asistenta tehnica.

c) Impozite, taxe si alte cheltuieli.In cea de-a treia grupa de cheltuieli se includ impozitele pe cladiri, taxele si alte cheltuieli care, prin natura lor, nu au putut fi incluse in pozitiile de cheltuieli anterioare. La aceasta grupa se vor mai include, de exemplu, dobanzile bancare, primele de asigurare si alte cheltuieli .

Se elaboreaza planul costului productiei industriale ca o sectiune distincta a planului economic al intreprinderii, conform model din tab 1.

Tab. 1  Costul productiei industriale pe elemente primare de cheltuieli

Nr.

crt

Denumirea indicatorului

Anul curent

Anul de fundamenare

Plan

Realizat

I

COSTUL PRODUCTIEI INDUSTRIALE (II+III+IV)

1

Materii prime, materiale de baza si auxiliare din care :

-semifabricate din cooperare

2

Combustibil (din afara)

3

Energie si apa

4

Amortizarea mijloacelor fixe

5

Alte cheltuieli materiale

II

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE (1+2+3+4+5)6

Salarii

7

Contributia la asigurari si protectie sociala

8

Alte cheltuieli cu munca vie

III

TOTAL CHELTUIELI CU MUNCA VIE (6+7+8)

9

Taxe si impozite pe cladiri

10

Dobanzi bancare

IV

TOTAL IMPOZITE SI ALTE CHELTUIELI (9+10)

2. Determinarea costului total al productiei industriale prin gruparea cheltuielilor pe articole de calculatie

Se considera articole de calculatie urmatoarele categorii de costuri :

-        Costul materiilor prime si materialelor directe din care se scade valoarea materialelor recuperabile si refolosibile;

-        Salariile personalului direct productiv ;

-        Cheltuielile cu intretinerea si functionarea utilajelor ;

-        Cheltuielile generale ale sctiilor de productie ;

-        Cheltuielile generale ale intreprinderii ;

-        Pierderi din rebuturi ;

-        Cheltuieli de desfacere.

Dimensionarea costului productiei industriale prin acasta metoda se face ponind de la costul unitar pe fiecare tip de produs, prin care se determina marimea cheltuielor pe unitatea de produs pe fiecare articol de calculatie in parte. Pe aceasta baza, inmultind cantitatea prevazuta a se executa pentru fiecare tip de produs cu marimea cheltuielilor pe fiecare articol de calculatie se obtine marimea cheltuielilor corespunzatoare acestuia pe total cantitate . Procedand in acest fel, prin insumarea cheltuielilor pentru fiecare articol de calculatie si pentru toate produsele, la intreaga cantitate, se obtine costul productiei industriale atat pe fiecare articol de calculatie, cat si pe total.

Pentru intocmirea planului ‘Costul productiei industriale pe articole de calculatie’ se poate utiliza un model de plan conform tab.2

Tab. 2  Costul productiei industriale pe articole de calculatie

Nr.

crt

Denumirea indicatorului

Anul curent

Anul de fundamenare

Plan

Realizat

1

Materii prime si materiale directe

2

Materiale recuperabile si refolosibile(se scad) 3

Salarii diecte

4

Contributia la asigurarile si protectia sociala pentru salarii directe

5

Cheltuieli cu intretinerea si functionarea utilajului

6

Cheltuieli generale ale sectiei

7

Cheltuieli generale ale intreprinderii

8

Pierderi din rebuturi

9

Total cost uzina (1+2+3+4+5+6+7+8)

10

Cheltuieli de desfacere

TOTAL COST (9+10)

3.Indicatori

Pentru analiza eficientei costurilor de productie se utilizeaza urmatorii indicatori :

Ø     Cheltuieli la 1000 lei venituri (rel. 1)

Ø     Cheltuieli materiale la 1000 lei venituri (rel. 2).

 

                                            ( 1)

unde : Ch.p reprezinta cheltuielile de productie la 1000 lei venituri;

            qj – cantitatea de productie pentru produsul de tip j ;

            cpj – costul de productie unitar pentru produsul de tip j ;

            Pj – pretul unitar pentru produsul de tip j ;

j= 1,p gama sortimentala de produse aflate in portofoliul de fabricatie al intreprinderii.

                                           (2)

unde : Chm reprezinta cheltuieli materiale la 1000 lei venituri

            cmj  - cheltuieli materiale pe unitatea de produs j

Din punct de vedere managerial, analiza acestor indicatori se face atat in dinamica, urmarind evolutia pe o perioada mai lunga de timp, cat si comparativ cu intreprinderile care au productie similara, pentru a se evidentia pozitia in raport cu acestea si a orienta strategia de dezvoltare.

Daca in perioada de analiza au intervenit modificari de preturi sau tarife ca urmare a inflatiei, se actualizeaza valorile, pentru a se putea face datele comparabile.

De asemenea, se recomanda elaborarea planului ‘cheltuieli maxime la 1000 lei venituri’  ca instrumant managerial de control si evaluare a cheltuielilor efectiv inregistrate (incadrarea acestora intre niste valori limita maxim admisibile).
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
ANTRENAREA
MANAGEMENTUL FUNCTIUNII FINANCIAR CONTABILE IN CADRUL FIRMEI S.C. FORAS S.RL.
Elementele structurii organizatorice
Analiza calitativa
MANAGEMENT PUBLIC 'METODA SEDINTEI IN CADRUL CONSILIULUI JUDETEAN CALARASI'
Nomenclatorul de materiale si echipamente tehnice
Abordarea istorica - concept de calitate
TEORIA STOCURILOR


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu